Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 5. oktober 2021 - Strasbourg
 Miljø: Århusforordningen ***I
 Nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske Partnerskabsforsamling EU-Det Forenede Kongerige og fastsættelse af dens medlemstal
 Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark ***
 Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark (beslutning)
 Fornyelse af mandatet for Julia Laffranque som medlem af det udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 255 i TEUF
 Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer *
Tekster (39 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik