Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg
 Keskkond: Århusi konventsiooni määrus ***I
 ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees osaleva delegatsiooni moodustamine ning selle arvulise koosseisu kindlaksmääramine
 ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***
 ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)
 Julia Laffranque’i ametiaja pikendamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitees
 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametisse nimetamine
 Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele *
Tekstid (39 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika