Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 5 oktober 2021 - Straatsburg
 Milieu: de Aarhus-verordening ***I
 Instelling van een delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)
 Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité
 Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden *
Teksten (40 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid