Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 5 października 2021 r. - Strasburg
 Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus ***I
 Powołanie delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE-Zjednoczone Królestwo i ustalenia jej składu liczbowego
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią (rezolucja)
 Ponowne powołanie Julii Laffranque do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie *
Teksty (40 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności