Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg
 Životné prostredie: nariadenie o Aarhuskom dohovore ***I
 Zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie počtu jej členov
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom ***
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (uznesenie)
 Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
 Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy *
Texty (39 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia