Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
 Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030
 Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
 Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
 Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»
 Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron και difenoconazole
 Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
Κείμενα (832 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου