Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 6 oktober 2021 - Straatsburg
 De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
 Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
 De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
 EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”
 Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee
 Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en difenoconazool
 De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS
Teksten (473 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid