Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 6 oktober 2021 - Strasbourg
 Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom ramen för genomförandet av Agenda 2030
 Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål
 Effekten av våld i nära relationer och vårdnadstvister på kvinnor och barn
 EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen
 Återhämtning av fiskbestånd i Medelhavet
 Verksamma ämnen, däribland klorotoluron och difenokonazol
 De framtida förbindelserna mellan EU och USA
Texter (451 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy