Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 7 октомври 2021 г. - Страсбург
 Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция
 Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана
 Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността
 Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки
 Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.
 Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики (включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)
 Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и етническите групи
 Случаят на Пол Русесабагина в Руанда
 Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите
 Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване
 Хуманитарното положение в Тигре
Текстове (1071 kb)
Правна информация - Политика за поверителност