Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 7 oktober 2021 - Strasbourg
 Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet
 Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet
 Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar
 Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter
 Bankunionen - årsrapport 2020
 Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)
 Människorättssituationen i Myanmar, inbegripet situationen för religiösa och etniska grupper
 Fallet Paul Rusesabagina i Rwanda
 Abortlagen i delstaten Texas i USA
 Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned
 Den humanitära situationen i Tigray
Texter (618 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy