Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 21 октомври 2021 г. - Страсбург
 Политически отношения и сътрудничество между ЕС и Тайван
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година - всички раздели
 Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I
 Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ *
 Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19
 Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан
 Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (COP26)
 Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци
 Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС
 Положението в Тунис
 Насоки във връзка с държавните помощи за климата, енергетиката и околната среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Текстове (1755 kb)
Правна информация - Политика за поверителност