Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 21. oktober 2021 - Strasbourg
 Politiske forbindelser og samarbejdet mellem EU og Taiwan
 Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022 – alle sektioner
 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I
 Fællesforetagenderne under Horisont Europa *
 EU's gennemsigtighed i forbindelse med udvikling, indkøb og distribution af covid-19-vacciner
 EU-strategi for reduktion af metanemissioner
 FN's klimakonference i Glasgow, Det Forenede Kongerige (COP26)
 Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse
 Retsstatskrisen i Polen og EU-rettens forrang
 Situationen i Tunesien
 Retningslinjer for statsstøtte til klima, energi og miljø (CEEAG)
 Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Tekster (1012 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik