Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 21 października 2021 r. - Strasburg
 Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje
 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych ***I
 Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” *
 Przejrzystość w UE przy opracowywaniu, zakupie i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19
 Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu
 Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, Zjednoczone Królestwo (COP26)
 Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
 Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE
 Sytuacja w Tunezji
 Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Teksty (1158 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności