Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 11. november 2021 - Brüssel
 Fulvio Martusciello puutumatuse äravõtmise taotlus
 Harald Vilimsky puutumatuse äravõtmise taotlus
 Nils Ušakovsi puutumatuse äravõtmise taotlus
 Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***II
 Euroopa metroloogiapartnerlus ***I
 Euroopa Liidu Varjupaigaamet ***I
 Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
 ELi-Austraalia leping kõigi ELi CLXXV loendisse kuuluvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmise kohta ***
 Demokraatia ning massiteabevahendite vabaduse ja mitmekesisuse tugevdamine ELis
 Euroopa haridusruum: ühine terviklik käsitus
 Intellektuaalomandi tegevuskava ELi majanduse taastamise ja vastupidavuse toetamiseks
 Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ja rahastamine
 Poola de facto abordikeelu esimene aastapäev
Tekstid (527 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika