Index 
Texte adoptate
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello
 Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky
 Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs
 Prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II
 Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I
 Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I
 Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
 Acordul între UE și Australia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ***
 Consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE
 Spațiul european al educației: o abordare globală comună
 Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE
 Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
 Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia

Cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello
PDF 125kWORD 44k
Decizia Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))
P9_TA(2021)0443A9-0302/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello, transmisă la 31 martie 2021 de către Serviciul public federal pentru Afaceri externe al Regatului Belgiei și comunicată în plen la 26 aprilie 2021,

–  în urma audierii lui Fulvio Martusciello în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0302/2021),

A.  întrucât procurorul general de la Parchetul de pe lângă Curtea de apel din Bruxelles a depus o cerere de ridicare a imunității lui Fulvio Martusciello, deputat ales în Parlamentul European din partea Italiei, în legătură cu o infracțiune de exces de viteză, o încălcare a articolului 11.2 alineatul (1) primul paragraf din decretul regal din 1 decembrie 1975 de stabilire a regulamentului general privind poliția rutieră și utilizarea drumurilor publice și a articolului 29 alineatul (3) din legea din 16 martie 1968 privind poliția rutieră;

B.  întrucât, la 25 noiembrie 2020, în cadrul unei acțiuni de „viteză”, poliția rutieră a interceptat un vehicul pe autostrada E411 la viteza măsurată cu tahimetrul cu radiolocație de 179 km/h, într-un loc în care viteza maximă admisă este de 120 km/h;

C.  întrucât conducătorul acestui vehicul a fost identificat de poliție ca fiind Fulvio Martusciello, care a informat că este deputat în Parlamentul European; întrucât Fulvio Martusciello, ca răspuns la o copie a procesului-verbal trimis la 15 decembrie 2020 de procurorul Regelui din Brabantul Valon, prin care i se solicita să prezinte eventuale observații, nu a contestat excesul de viteză;

D.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

E.  întrucât presupusa infracțiune nu are o legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Fulvio Martusciello a îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European și nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul îndatoririlor sale de deputat în Parlamentul European în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene prevede că:

„Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază:

   (a) pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;
   (b) pe teritoriul oricărui alt stat membru, de exceptare privind orice măsură de detenție sau urmărire penală.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării la locul reuniunii Parlamentului European, cât și la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocată în caz de flagrant delict și nici nu poate constitui o piedică pentru Parlamentul European de a ridica imunitatea unuia dintre membri.”;

G.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi dăunarea activității politice a unui deputat în calitatea sa de deputat în Parlamentul European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Fulvio Martusciello;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorității competente a Regatului Belgiei și lui Fulvio Martusciello.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky
PDF 125kWORD 44k
Decizia Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))
P9_TA(2021)0444A9-0303/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky, prezentată de Parchetul din Viena și transmisă la 7 mai 2021 de către șeful Reprezentanței Permanente a Austriei pe lângă UE în cadrul procedurilor penale și anunțată în plen la 20 mai 2021,

–  în urma audierii lui Harald Vilimsky, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 57 alineatele (2) și (3) din Constituția Austriei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0303/2021),

A.  întrucât Parchetul din Viena a solicitat ridicarea imunității lui Harald Vilimsky, deputat în Parlamentul European, pentru a iniția procedura de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii de deturnare de fonduri în temeiul articolului 153 alineatele (1) și (3), primul caz, a infracțiunii de instigare la deturnare de fonduri în temeiul articolului 12, a doua ipoteză, și respectiv al articolului 133 alineatele (1) și (2), primul caz, și a infracțiunii de utilizare abuzivă de fonduri în temeiul articolului 153b alineatele (1), (2) și (3) din Codul penal austriac;

B.  întrucât Harald Vilimsky a ocupat funcția de responsabil financiar al grupului Partidului Libertății din Austria (FPÖ) în Adunarea Națională în perioada 27 octombrie 2006 - 23 octombrie 2019; întrucât el a fost ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019;

C.  întrucât se presupune că, de la 1 octombrie 2011 până la 13 august 2019, Harald Vilimsky ar fi abuzat de autoritatea sa pentru a utiliza conturile bancare aparținând grupului parlamentar al FPÖ din Adunarea Națională a Austriei, organizând plata unor facturi prin transferuri regulate din contul grupului FPÖ din Adunarea Națională pentru servicii de telefonie mobilă utilizate în scopuri exclusiv private de către un terț, ceea ce a dus la o pierdere financiară pentru grupul FPÖ din Adunarea Națională;

D.  întrucât se presupune că el a utilizat fondurile acordate grupului FPÖ din Adunarea Națională în alte scopuri decât cele definite la articolul 1 din Legea din 1985 privind finanțarea grupurilor parlamentare austriece (KlubFG) și întrucât se presupune că a făcut acest lucru știind foarte bine că serviciile plătite nu aveau legătură cu partidul;

E.  întrucât presupusa infracțiune nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea îndatoririlor deputatului respectiv în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

G.  întrucât în articolul 57 alineatele (2) și (3) din Constituția Austriei se prevăd următoarele:

‘2. Deputații în Consiliul Național pot fi arestați pentru o infracțiune penală doar cu aprobarea Consiliului Național, cu excepția cazului în care sunt surprinși în flagrant delict. De asemenea, efectuarea de percheziții la domiciliul deputaților în Consiliul Național necesită acordul Consiliului Național.

3. În caz contrar, deputații în Consiliul Național pot fi urmăriți penal în mod oficial numai pentru comiterea unei fapte pasibile de pedeapsă, cu acordul Consiliului Național, în cazul în care, în mod evident, aceasta nu are nicio legătură cu activitatea oficială a deputatului în cauză. Cu toate acestea, agenția (autoritatea) trebuie să solicite o decizie a Consiliului Național cu privire la existența unei astfel de legături în cazul în care deputatul în cauză sau o treime dintre membrii comisiei permanente [însărcinate] cu aceste chestiuni o solicită. În cazul unei astfel de cereri, orice acțiune oficială de urmărire penală trebuie să înceteze imediat sau să i se pună capăt.”;

H.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor lor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi să dăuneze activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European;

1.  hotărăște să îi ridice imunitatea lui Harald Vilimsky;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Austria și lui Harald Vilimsky.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C 200/07 și C-201/07, EU:C:2008:579; Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, EU:T:2010:102; Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C 163/10, EU:C:2011:543; Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, EU:T:2013:23; Hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, EU:T:2019:266.


Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs
PDF 123kWORD 44k
Decizia Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs (2020/2239(IMM))
P9_TA(2021)0445A9-0304/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs din data de 23 octombrie 2020 înaintată de procurorul general al Republicii Letonia în legătură cu procedurile penale care urmează să fie inițiate în Republica Letonia și anunțată în plen la 13 noiembrie 2020,

–  în urma audierii lui Nils Ušakovs, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolele 29 și 30 din Constituția Letoniei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0304/2021),

A.  întrucât procurorul de la Secția pentru investigarea cauzelor deosebit de grave din cadrul Departamentului de justiție penală al Parchetului General de la Riga a solicitat ridicarea imunității lui Nils Ušakovs, deputat în Parlamentul European, pentru a iniția proceduri penale împotriva lui în legătură cu încălcarea interdicției de circulație a dispozitivelor modificate pentru operațiuni clandestine speciale;

B.  întrucât, la 30 ianuarie 2019, în timpul unei percheziții autorizate a biroului ocupat de Nils Ušakovs în calitate de președinte al Consiliului municipal Riga, în cadrul altor proceduri penale, s-a găsit un dispozitiv destinat, în principal, utilizării ca mijloc clandestin de înregistrare video și audio clandestină, special conceput și utilizat pentru operațiuni clandestine speciale;

C.  întrucât, prin păstrarea dispozitivului în biroul său de la sediul Consiliului municipal Riga, dl Ušakovs ar fi încălcat interdicția prevăzută la articolul 51 alineatul (1) din Legea privind circulația produselor strategice, care nu permite persoanelor fizice să achiziționeze sau să dețină echipamente, dispozitive sau instrumente sau componente ale acestora care au fost special concepute sau modificate pentru operațiunile clandestine speciale care figurează pe lista națională a produselor și serviciilor strategice a Republicii Letonia; întrucât se presupune că dl Ušakovs, prin acțiunile sale, a comis o infracțiune în temeiul articolul 2371 alineatul (2) din Codul penal leton;

D.  întrucât Nils Ušakovs a fost ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019;

E.  întrucât presupusa infracțiune nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Nils Ušakovs în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

G.  întrucât în articolul 29 și în articolul 30 din Constituția Letoniei se prevăd următoarele:

„Articolul 29

Membrii Saeima nu sunt arestați și nu li se percheziționează spațiile, iar libertatea lor personală nu poate fi restricționată în niciun fel fără consimțământul Saeima. (...)

Articolul 30

Fără acordul Saeima, urmărirea penală a unui membru al său nu poate fi inițiată.”;

H.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor lor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi să dăuneze activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Nils Ušakovs;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Letonia și lui Nils Ušakovs.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C 200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II
PDF 118kWORD 44k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  având în vedere expunerea de motive a Consiliului privind poziția sa în primă lectură,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Național al Irlandei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0198),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0305/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 62.
(2) JO C 108, 26.3.2021, p. 623.


Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I
PDF 128kWORD 46k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0089),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 185 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0083/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 octombrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0242/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre

P9_TC1-COD(2021)0049


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/2084.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Pentru a ajuta statele membre să consolideze sinergiile dintre Orizont Europa și politica de coeziune, Comisia va elabora orientări axate pe oportunitățile oferite de finanțarea alternativă, combinată și cumulativă și de transferul de resurse.

(1) JO C 341, 24.8.2021, p. 34.


Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I
PDF 123kWORD 53k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0271) și modificările aduse propunerii (COM(2018)0633),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0174/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0392/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010

P9_TC1-COD(2016)0131


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/2303.)


Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
PDF 426kWORD 123k
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 septembrie și la 11 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))(1)
P9_TA(2021)0449A9-0247/2021

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Dispozițiile privind sănătatea din tratate sunt încă insuficient utilizate în ceea ce privește obiectivele la a căror îndeplinire sunt menite să contribuie. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să vizeze utilizarea optimă a acestor dispoziții în materie de sănătate, pentru a demonstra soliditatea politicii Uniunii în domeniul sănătății, menținând, în același timp, funcționarea normală a pieței unice în cazul în care apar amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.
Amendamentele 2 și 244
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Având în vedere învățămintele desprinse în contextul actualei pandemii de COVID-19 și pentru a facilita un grad adecvat de pregătire și răspuns la nivelul Uniunii în ceea ce privește ansamblul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, cadrul juridic referitor la supravegherea epidemiologică, monitorizarea, alerta precoce cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și combaterea lor, astfel cum este prevăzut în Decizia nr. 1082/2013/UE, trebuie să fie extins pentru a ține seama de cerințele suplimentare în materie de raportare și analiză a indicatorilor sistemelor de sănătate, precum și de cooperarea statelor membre cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). În plus, pentru a asigura un răspuns eficace al Uniunii la noile amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, cadrul juridic de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate ar trebui să permită adoptarea imediată a definițiilor de caz pentru supravegherea noilor amenințări și ar trebui să prevadă crearea unei rețele de laboratoare de referință ale UE și a unei rețele de sprijinire a monitorizării focarelor de boli care sunt relevante pentru substanțele de origine umană. Capacitatea de depistare a contacților ar trebui să fie consolidată prin crearea unui sistem automat, utilizând tehnologii moderne.
(2)  Având în vedere învățămintele desprinse în contextul actualei pandemii de COVID-19 și pentru a facilita un grad adecvat de prevenire, pregătire și răspuns la nivelul Uniunii în ceea ce privește ansamblul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, inclusiv amenințările de natură zoonotică, cadrul juridic referitor la supravegherea epidemiologică, monitorizarea, alerta precoce cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și combaterea lor, astfel cum este prevăzut în Decizia nr. 1082/2013/UE, trebuie să fie extins pentru a ține seama de cerințele suplimentare în materie de raportare și analiză a indicatorilor sistemelor de sănătate, precum și de cooperarea între statele membre și agențiile Uniunii, în special Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), precum și organizațiile internaționale, în special Organizația Mondială a Sănătății (OMS). În plus, pentru a asigura un răspuns eficace al Uniunii la noile amenințări transfrontaliere la adresa sănătății, cadrul juridic de combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate ar trebui să permită adoptarea imediată a definițiilor de caz pentru supravegherea noilor amenințări și ar trebui să prevadă crearea unei rețele de laboratoare de referință ale UE și a unei rețele de sprijinire a monitorizării focarelor de boli care sunt relevante pentru substanțele de origine umană. Capacitatea de depistare a contacților ar trebui să fie consolidată prin crearea unui sistem automat, utilizând tehnologii moderne, respectând totodată Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (RGPD)1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   HERA a fost înființată pentru a consolida capacitatea Uniunii de a preveni, depista și răspunde rapid la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, asigurând că sunt furnizate contramăsurile medicale relevante în situații de criză, inclusiv prin monitorizarea, desfășurarea de achiziții publice și achiziționarea acestora, activând planurile de cercetare și inovare în situații de urgență, acordând fonduri și finanțare de urgență și luând măsuri legate de producția, disponibilitatea și furnizarea unor astfel de contramăsuri medicale esențiale.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
(2b)   Toate aceste investiții publice în cercetare, dezvoltare, fabricare, producție, achiziții publice, stocare, furnizare și distribuție de contramăsuri medicale ar trebui să fie transparente.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Comitetul pentru securitate sanitară (CSS), astfel cum a fost instituit în mod oficial prin Decizia nr. 1082/2013/UE, joacă un rol important în coordonarea planificării în materie de pregătire și răspuns la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Acest comitet ar trebui să primească responsabilități suplimentare cu privire la adoptarea orientărilor și avizelor în vederea îmbunătățirii sprijinului acordat statelor membre în materie de prevenire și control al amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate.
(3)  Comitetul pentru securitate sanitară (CSS), astfel cum a fost instituit în mod oficial prin Decizia nr. 1082/2013/UE, joacă un rol important în coordonarea planificării în materie de prevenire, pregătire și răspuns la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Acest comitet ar trebui să primească responsabilități suplimentare cu privire la adoptarea orientărilor și avizelor în vederea îmbunătățirii sprijinului acordat statelor membre în materie de prevenire și control al amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și a sprijinirii unei mai bune coordonări între statele membre, pentru soluționarea acestor amenințări. Reprezentanții desemnați de Parlamentul European ar trebui să poată participa la CSS în calitate de observatori.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   Pentru a evita suprapunerea eforturilor și pentru a asigura coerența procesului decizional de la nivelul Uniunii, CSS ar trebui să coopereze îndeaproape cu Consiliul HERA, instituit în temeiul Deciziei Comisiei din 16 septembrie 2021, cu Comitetul pentru criza sanitară, instituit în temeiul unui regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante pentru situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii, precum și cu alte agenții și organe relevante ale Uniunii, pentru a se asigura că există mecanisme eficace de pregătire și răspuns pentru urgențele în materie de sănătate.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Strategiile de prevenire și de promovare vizează toate politicile sectoriale, inclusiv politicile fiscale, comerciale, economice, de agromediu, educaționale și culturale și cele legate de locuințe și de asistența socială. Principiul „sănătatea în toate politicile” ar trebui să fie integrat în toate politicile publice. Un instrument care se utilizează deja la nivel național pentru a evalua impactul diferitelor politici sectoriale asupra sănătății este așa-numitul test al sănătății. Toate programele gestionate de Uniune ar trebui să fie supuse unei evaluări a impactului asupra sănătății.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor măsuri obligatorii privind activități specifice sau standardele de calitate și siguranță pentru anumite bunuri, care prevăd obligații și instrumente speciale pentru monitorizarea amenințărilor transfrontaliere specifice, alerta precoce în cazul acestora și combaterea lor. Măsurile respective includ, în special, legislația relevantă a Uniunii în domeniul obiectivelor comune de siguranță în materie de sănătate publică, reglementând bunuri precum produsele farmaceutice, dispozitivele medicale, produsele alimentare, substanțele de origine umană (sânge, țesuturi și celule, organe) și expunerea la radiații ionizante.
(5)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor măsuri obligatorii privind activități specifice sau standardele de calitate și siguranță pentru anumite bunuri, care prevăd obligații și instrumente speciale pentru monitorizarea amenințărilor transfrontaliere specifice, alerta precoce în cazul acestora și combaterea lor, precum Regulamentul sanitar internațional (RSI) al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Măsurile respective includ, în special, legislația relevantă a Uniunii în domeniul obiectivelor comune de siguranță în materie de sănătate publică și mediu, reglementând bunuri precum produsele farmaceutice, dispozitivele medicale, dispozitivele medicale de diagnostic in vitro și produsele alimentare, substanțele de origine umană (sânge, plasmă, țesuturi și celule, organe) și expunerea la radiații ionizante.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Exploatarea excesivă a faunei sălbatice și a altor resurse naturale și reducerea accelerată a biodiversității reprezintă un risc pentru sănătatea umană. Întrucât sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului sunt indisolubil legate, este esențial să se respecte principiile din abordarea „O singură sănătate”, pentru a face față crizelor actuale și emergente.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Protecția sănătății umane este o chestiune cu o dimensiune transversală și este relevantă în numeroase politici și activități ale Uniunii. Pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a evita orice suprapunere sau dublare a activităților, precum și acțiunile contradictorii, Comisia, în colaborare cu statele membre, ar trebui să asigure coordonarea și schimbul de informații între mecanismele și structurile instituite în temeiul prezentului regulament și respectiv alte mecanisme și structuri instituite la nivelul Uniunii și în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom), ale căror activități sunt relevante pentru planificarea pregătirii și a răspunsului în cazul amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea și alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor. Comisia ar trebui să asigure, în special, faptul că informațiile relevante de la diferitele sisteme de alertă rapidă și de informații de la nivelul Uniunii și în temeiul Tratatului Euratom sunt colectate și comunicate statelor membre prin intermediul sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (denumit în continuare „SAPR”), instituit prin Decizia 2119/98/CE.
(6)  În acord cu abordările „O singură sănătate” și „sănătatea în toate politicile”, protecția sănătății umane este o chestiune cu o dimensiune transversală și este relevantă în numeroase politici și activități ale Uniunii. Uniunea ar trebui să sprijine statele membre să reducă inegalitățile în materie de sănătate, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea, să realizeze acoperirea universală cu servicii de sănătate și să remedieze dificultățile cu care se confruntă grupurile vulnerabile. Uniunea ar trebui, de asemenea, să îndemne statele membre să pună în aplicare recomandările specifice fiecărei țări legate de domeniul sănătății și să sprijine statele membre în consolidarea rezilienței, a capacității de reacție și a pregătirii sistemelor de sănătate în vederea abordării provocărilor viitoare, inclusiv a pandemiilor. Pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a evita orice suprapunere sau dublare a activităților, precum și acțiunile contradictorii, Comisia, în colaborare cu statele membre, și toate părțile interesate relevante, ca de exemplu personalul medico-sanitar, asociațiile pacienților, industria și actorii din lanțul de aprovizionare, ar trebui să asigure coordonarea și schimbul de informații între mecanismele și structurile instituite în temeiul prezentului regulament și respectiv alte mecanisme și structuri instituite la nivelul Uniunii și în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom), ale căror activități sunt relevante pentru planificarea pregătirii și a răspunsului în cazul amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea și alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor. Aceste mecanisme ar trebui să caute sinergii între măsurile adoptate la nivelul Uniunii și la nivel național, încercând să evite totodată dublarea măsurilor întreprinse în contextul cadrului OMS. Comisia ar trebui să asigure, în special, faptul că informațiile relevante de la diferitele sisteme de alertă rapidă și de informații de la nivelul Uniunii și în temeiul Tratatului Euratom sunt colectate și comunicate statelor membre prin intermediul sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (denumit în continuare „SAPR”), instituit prin Decizia 2119/98/CE.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Planificarea pregătirii și a răspunsului constituie elemente esențiale pentru monitorizarea eficace a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce în cazul unor asemenea amenințări și combaterea lor. Astfel, se impune elaborarea de către Comisie a unui plan de pregătire pentru situații de criză sanitară și pandemii la nivelul UE și aprobarea acestuia de către CSS. Acesta ar trebui să fie însoțit de planuri actualizate de pregătire și răspuns ale statelor membre, astfel încât să se asigure compatibilitatea acestora în cadrul structurilor la nivel regional. Pentru a sprijini statele membre în acest demers, Comisia și agențiile Uniunii ar trebui să furnizeze activități de formare și schimb de cunoștințe specifice pentru personalul medical și forța de muncă din sistemul de sănătate publică, precum și cunoștințele și competențele necesare în acest sens. Pentru a asigura punerea în aplicare și desfășurarea acestor planuri, Comisia ar trebui să efectueze simulări de criză, exerciții, precum și evaluări în timpul și după finalizarea acțiunilor împreună cu statele membre. Aceste planuri ar trebui să fie coordonate, funcționale și actualizate și să dispună de suficiente resurse pentru ca acestea să devină operaționale. În urma simulărilor de criză și a evaluării planurilor, se impun a fi puse în aplicare acțiuni corective, iar Comisia ar trebui să fie în permanență informată cu privire la toate actualizările.
(7)  Planificarea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului constituie elemente esențiale pentru monitorizarea eficace a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce în cazul unor asemenea amenințări și combaterea lor. Astfel, se impune elaborarea de către Comisie a unui plan de pregătire pentru situații de criză sanitară și pandemii la nivelul UE și aprobarea acestuia de către CSS. Acesta ar trebui să fie însoțit de planuri actualizate de prevenire, pregătire și răspuns ale statelor membre, astfel încât să se asigure compatibilitatea acestora în cadrul structurilor la nivel regional. Planurile ar trebui implementate prin planificarea interregională de anticipare a crizelor, acordând o atenție deosebită regiunilor transfrontaliere pentru a consolida cooperarea lor în domeniul sănătății. Atunci când este cazul, autoritățile regionale ar trebui să participe la elaborarea acestor planuri. Pentru a sprijini statele membre în acest demers, Comisia și agențiile Uniunii ar trebui să furnizeze activități de formare specifice și să faciliteze schimbul de bune practici pentru personalul medical și forța de muncă din sistemul de sănătate publică, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor acestora și a asigurării competențelor necesare. Pentru a asigura punerea în aplicare și desfășurarea acestor planuri, Comisia ar trebui să efectueze simulări de criză, exerciții, precum și evaluări în timpul și după finalizarea acțiunilor împreună cu statele membre. Aceste planuri ar trebui să includă recomandări pentru intervenții de politică legate de atenuarea impactului bolilor transmisibile asupra serviciilor și a asistenței medicale, inclusiv asupra bolilor netransmisibile majore. Planurile ar trebui să fie coordonate, funcționale și actualizate și să dispună de suficiente resurse pentru ca acestea să devină operaționale. Ar trebui să se acorde o atenție specifică regiunilor de frontieră, în care ar trebui să se promoveze exerciții transfrontaliere comune și să se încurajeze familiarizarea practicienilor din domeniul sănătății cu sistemele de sănătate publică din țările învecinate. În urma simulărilor de criză și a evaluării planurilor, se impun a fi puse în aplicare acțiuni corective, iar Comisia ar trebui să fie în permanență informată cu privire la toate actualizările.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  În acest scop, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații actualizate cu privire la cea mai recentă situație a planificării pregătirii și răspunsului și punerii în aplicare la nivel național. Informațiile furnizate de statele membre ar trebui să includă elementele pe care statele membre sunt obligate să le raporteze Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în contextul Regulamentului sanitar internațional (RSI)15. La rândul său, Comisia ar trebui să raporteze Parlamentului European și Consiliului la fiecare 2 ani cu privire la situația actuală și progresele înregistrate în ceea ce privește planificarea pregătirii și a răspunsului și punerea în aplicare la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la acțiunile corective, pentru a se asigura că planurile naționale de pregătire și de răspuns au un caracter adecvat. În scopul de a sprijini evaluarea acestor planuri, ar trebui să se efectueze audituri ale UE în statele membre, în coordonare cu ECDC și cu agențiile Uniunii. O astfel de planificare ar trebui să includă în special un nivel adecvat de pregătire în sectoarele critice ale societății, cum sunt energia, transporturile, comunicațiile sau protecția civilă, care se bazează, într-o situație de criză, pe sisteme de sănătate publice bine pregătite, care iau în considerare dimensiunea de gen și care, la rândul lor, depind de funcționarea sectoarelor respective și de menținerea serviciilor esențiale la un nivel adecvat. În cazul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate generate de o infecție zoonotică, este important să se asigure interoperabilitatea dintre sectorul sănătății și cel veterinar în scopul planificării pregătirii și a reacției.
(8)  În acest scop, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații actualizate cu privire la cea mai recentă situație a planificării prevenirii, pregătirii și răspunsului și punerii în aplicare la nivel național și la nivel regional, acolo unde este cazul. Informațiile furnizate de statele membre ar trebui să includă elementele pe care statele membre sunt obligate să le raporteze Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în contextul Regulamentului sanitar internațional (RSI)15. Accesul la date complete și în timp util este o condiție prealabilă pentru evaluări rapide ale riscurilor și pentru atenuarea crizei. Pentru a evita dublarea eforturilor și discrepanțele dintre recomandări, între agențiile Uniunii, OMS și agențiile naționale ar trebui să aibă loc un schimb de definiții standardizate, atunci când este posibil, și de informații fluide. La rândul său, Comisia ar trebui să raporteze Parlamentului European și Consiliului în fiecare an cu privire la situația actuală și progresele înregistrate în ceea ce privește planificarea prevenirii, a pregătirii și a răspunsului și punerea în aplicare la nivelul Uniunii, inclusiv cu privire la acțiunile corective, pentru a se asigura că planurile naționale de pregătire și de răspuns au un caracter adecvat. În scopul de a sprijini evaluarea acestor planuri, ar trebui să se efectueze audituri ale UE în statele membre, în coordonare cu ECDC și cu agențiile Uniunii. O astfel de planificare ar trebui să includă în special un nivel adecvat de pregătire în asistența medicală critică pe termen lung și în sectoarele critice ale societății, cum sunt agricultura, energia, transporturile, comunicațiile sau protecția civilă, care se bazează, într-o situație de criză, pe sisteme de sănătate publice bine pregătite, care iau în considerare dimensiunea de gen și care, la rândul lor, depind de funcționarea sectoarelor respective și de menținerea serviciilor esențiale la un nivel adecvat. În cazul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate generate de o infecție zoonotică, este important să se asigure interoperabilitatea dintre sectorul sănătății și cel veterinar în scopul planificării pregătirii și a reacției.
__________________
__________________
15 Organizația Mondială a Sănătății. Regulamentul sanitar internațional (RSI, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/.
15 Organizația Mondială a Sănătății. Regulamentul sanitar internațional (RSI, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Experiența dobândită în urma actualei crize provocate de pandemia de COVID-19 a demonstrat că este necesară o acțiune suplimentară mai fermă la nivelul Uniunii pentru a sprijini cooperarea și coordonarea între statele membre, în special între regiunile de frontieră învecinate. Planurile naționale ale statelor membre care au o frontieră comună cu cel puțin un alt stat membru ar trebui să includă, prin urmare, planuri pentru îmbunătățirea pregătirii, prevenirii și răspunsului la crizele sanitare din zonele de frontieră din regiunile învecinate, inclusiv printr-o formare transfrontalieră obligatorie pentru personalul medical și prin exerciții de coordonare pentru transferul medical al pacienților. Comisia ar trebui să raporteze în mod regulat cu privire la situația pregătirii pentru crizele transfrontaliere în regiunile învecinate.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Rolul personalului medico-sanitar din prima linie a devenit, de asemenea, evident pe perioada pandemiei, întrucât aceste persoane au fost esențiale pentru asigurarea accesului la medicină și la continuitatea îngrijirii, oferind sprijin moral și constituind o sursă de informații de încredere împotriva informațiilor false. Pentru viitoarele urgențe trebuie consolidate cunoștințele personalului medico-sanitar, prin stabilirea unor norme care să prevadă formarea lucrătorilor din domeniile asistenței medicale și sănătății publice. De asemenea, aceste persoane trebuie integrate, prin organizațiile lor profesionale, în definirea politicilor din domeniul sănătății publice și în transformarea digitală, pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența sistemelor de sănătate și a asigura sustenabilitatea acestora pentru activitatea pe care o desfășoară în domeniul sănătății și al coeziunii sociale și teritoriale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 8 c (nou)
(8c)   Educația pentru sănătate joacă un rol fundamental în prevenirea și atenuarea impactului amenințărilor transfrontaliere și în contribuția la o mai bună înțelegere de către populație a contramăsurilor și a evaluării riscurilor în contextul diferitelor amenințări. Regulile de igienă respiratorie, spălarea corectă a mâinilor, evitarea contactului apropiat inutil cu orice persoană care are simptome asemănătoare gripei și evitarea contactului neprotejat cu animalele sălbatice ar trebui să facă parte din campaniile de educație în materie de sănătate, pentru a îmbunătăți comportamentul populației, pe baza celor mai recente dovezi disponibile.
Amendamentele 12 și 248
Propunere de regulament
Considerentul 8 d (nou)
(8d)   Pe baza lecțiilor învățate de pe urma pandemiei de COVID-19, prezentul regulament ar trebui să creeze un mandat mai solid pentru coordonarea la nivelul Uniunii. Declararea unei situații de urgență la nivelul Uniunii ar duce la o mai mare coordonare și ar permite dezvoltarea la timp, constituirea de rezerve și achizițiile publice în comun de contramăsuri medicale, sub egida HERA.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 8 e (nou)
(8e)   Prezentul regulament asigură, de asemenea, o acțiune coordonată la nivelul Uniunii, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne și pentru a garanta libera circulație a bunurilor de bază, inclusiv a medicamentelor, a produselor medicale și a echipamentelor individuale de protecție.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 8 f (nou)
(8f)  Mecanismele logistice în domeniul sănătății ar trebui să îndeplinească cerințele legale specifice ale Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și ale Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului1b.
__________________
1a Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
1b Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).
Amendamentele 15 și 249
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Întrucât amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate nu se limitează la frontierele Uniunii, achizițiile publice comune de contramăsuri medicale ar trebui să fie extinse pentru a include statele Asociației Europene a Liberului Schimb și statele candidate la aderarea la Uniune, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii. Acordul privind achizițiile publice comune, care stabilește modalitățile practice care reglementează procedura comună de achiziții publice instituită în temeiul articolului 5 din Decizia nr. 1082/2013/UE, ar trebui să fie adaptat și pentru a include o clauză de exclusivitate privind negocierea și achizițiile pentru țările participante în cadrul unei proceduri de achiziții publice comune, în scopul de a permite o mai bună coordonare la nivelul UE. Comisia ar trebui să asigure coordonarea și schimbul de informații între entitățile care organizează acțiuni în cadrul diverselor mecanisme instituite în temeiul prezentului regulament și alte structuri relevante ale Uniunii în ceea ce privește achizițiile publice și rezerva de contramăsuri medicale, precum rezerva strategică rescEU instituită în temeiul Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului16.
(9)  Întrucât amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate nu se limitează la frontierele Uniunii, Uniunea ar trebui să adopte o abordare coordonată, caracterizată de solidaritate și responsabilitate, în lupta împotriva unor astfel de amenințări. Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale ar trebui, prin urmare, să fie extinse pentru a include statele Asociației Europene a Liberului Schimb și statele candidate la aderarea la Uniune, Principatul Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Cetății Vaticanului, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii. Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale ar consolida poziția de negociere a țărilor participante, ar îmbunătăți securitatea aprovizionării și ar asigura accesul echitabil la contramăsuri medicale. Procedurile de achiziții publice comune, inclusiv achizițiile coordonate de HERA și programele aferente de finanțare în situații de urgență, cum ar fi rescEU ar trebui să respecte standarde înalte de transparență, inclusiv în ceea ce privește divulgarea cantităților comandate și livrate fiecărei țări participante și detaliile despre răspunderea acestora. Acordul privind achizițiile publice comune, care stabilește modalitățile practice care reglementează procedura comună de achiziții publice instituită în temeiul articolului 5 din Decizia nr. 1082/2013/UE, ar trebui să fie adaptat și pentru a include o clauză de exclusivitate privind negocierea și achizițiile pentru țările participante în cadrul unei proceduri de achiziții publice comune, în scopul de a permite o mai bună coordonare la nivelul UE. Clauza de exclusivitate ar trebui să însemne că țările care participă la procedura de achiziții publice comune nu negociază și semnează contracte paralele cu producătorii și ar trebui să definească consecințe clare pentru cele care fac acest lucru. Comisia ar trebui să asigure coordonarea și schimbul de informații între entitățile care organizează și participă la acțiuni în cadrul diverselor mecanisme instituite în temeiul prezentului regulament și alte structuri relevante ale Uniunii în ceea ce privește achizițiile publice și rezerva de contramăsuri medicale, precum cadrul de măsuri adoptat în temeiul unui regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii și rezerva strategică rescEU instituită în temeiul Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului16. Statele membre ar trebui să asigure o rezervă suficientă de produse medicale esențiale, pentru a combate riscul unui deficit de produse esențiale.
__________________
__________________
16 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
16 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Achizițiile publice comune ar trebui să se bazeze pe responsabilități comune și pe o abordare echitabilă, cu drepturi și obligații pentru toate părțile implicate. Ar trebui prevăzute și respectate angajamente clare, astfel încât producătorii să asigure nivelurile de producție convenite, iar autoritățile să achiziționeze volumele rezervate stabilite.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  În perioade de criză, Comisia ar trebui să ia măsuri temporare prin care să reducă deficitele și să faciliteze circulația medicamentelor între statele membre, inclusiv acceptarea diferitelor formate de ambalaje, o procedură de reutilizare pentru a permite titularilor de autorizații de introducere pe piață să obțină aprobarea în alt stat membru, prelungirea valabilității certificatelor de bună practică de fabricație, perioade de expirare mai lungi și utilizarea medicamentelor de uz veterinar. Comisia ar trebui să monitorizeze cu strictețe recurgerea la astfel de măsuri, pentru a garanta că siguranța pacienților nu este compromisă și că medicamentele sunt disponibile și în cazul unor situații dificile sau de penurie.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 9 c (nou)
(9c)  Achizițiile publice comune ar trebui realizate într-o manieră transparentă, eficace și în timp util. În acest sens, ar trebui definite etape clare și transparente în ceea ce privește procesul, domeniul de aplicare, caietul de sarcini, termenele și formalitățile. Ar trebui să se garanteze o fază de consultare preliminară, care să prevadă o protecție adecvată împotriva conflictelor de interese și a asimetriei informațiilor și să implice actorii relevanți, precum și o comunicare bidirecțională pe tot parcursul procedurii.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 9 d (nou)
(9d)   Comisia ar trebui să fie atentă mai ales să se asigure că achizițiile publice comune de contramăsuri medicale în sensul articolului 12 includ și achiziția de medicamente orfane.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 9 e (nou)
(9e)  Dacă se recurge la achiziții publice comune, procesul de atribuire ar trebui să țină seama de criterii calitative, ca de exemplu capacitatea producătorului de a garanta securitatea aprovizionării în timpul unei crize sanitare, dar și de preț.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 9 f (nou)
(9f)  Pentru a asigura transparența, Parlamentul European ar trebui să examineze contractele încheiate în cadrul procedurii comune de achiziții publice. Comisia ar trebui să furnizeze Parlamentului informații complete, prompte și exacte cu privire la negocierile în curs și să îi permită accesul la documentele de licitație, precum și la contractele încheiate.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 9 g (nou)
(9g)   În cazul în care o procedură comună de achiziții publice nu a fost utilizată pentru a achiziționa contramăsuri medicale, Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să facă schimb de informații privind prețurile și datele de livrare a contramăsurilor medicale, pentru a asigura un nivel sporit de transparență și a permite astfel statelor membre să acceseze și să negocieze contramăsuri medicale în condiții mai echitabile.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 9 h (nou)
(9h)  În perioade de criză, ar trebui folosite alte mecanisme pentru a permite un răspuns global și atenuarea crizelor. Astfel de mecanisme ar putea include, de exemplu, un mecanism al Uniunii de control al exporturilor, acorduri de cooperare consolidată pentru producția de contramăsuri medicale, prealocarea unei părți din achizițiile publice comune ale Uniunii și grupuri de know-how în domeniul tehnologic atât voluntare, cât și obligatorii și contracte de licență între întreprinderi, care ar trebui să faciliteze accesul populației la contramăsuri, inclusiv în țările Parteneriatului estic și în țările cu venituri mici și medii.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Spre deosebire de bolile transmisibile, a căror supraveghere la nivelul Uniunii se efectuează în mod permanent de către ECDC, alte potențiale amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate nu necesită în prezent o monitorizare de către agențiile UE. O abordare bazată pe riscuri, prin care monitorizarea este asigurată de statele membre și informațiile disponibile sunt împărtășite prin intermediul SAPR, este, prin urmare, mai adecvată în cazul unor astfel de amenințări.
(10)  Spre deosebire de bolile transmisibile, a căror supraveghere la nivelul Uniunii se efectuează în mod permanent de către ECDC, alte potențiale amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate nu necesită în prezent o monitorizare de către agențiile UE. O abordare bazată pe riscuri, prin care monitorizarea este asigurată de statele membre și informațiile disponibile sunt împărtășite prin intermediul SAPR, este, prin urmare, mai adecvată în cazul unor astfel de amenințări. Cu toate acestea, ECDC ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza impactul bolilor transmisibile asupra bolilor netransmisibile majore, inclusiv bolile mintale, evaluând continuitatea screeningului, a diagnosticării, a monitorizării, a tratamentului și a îngrijirii la nivelul sistemului de sănătate, în coordonare cu seturile, instrumentele și registrele de date existente.
Amendamentele 25 și 250
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Comisia ar trebui să consolideze cooperarea și activitățile cu statele membre, ECDC, Agenția Europeană pentru Medicamente (denumită în continuare „EMA”), alte agenții ale Uniunii, infrastructuri de cercetare și OMS, în vederea îmbunătățirii capacității de prevenire a bolilor transmisibile, cum ar fi bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, precum și a altor probleme de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene.
(11)  Comisia, în special HERA, ar trebui să consolideze cooperarea și activitățile cu statele membre, ECDC, Agenția Europeană pentru Medicamente (denumită în continuare „EMA”), alte agenții ale Uniunii, infrastructuri de cercetare și OMS, în vederea îmbunătățirii, prin abordarea „O singură sănătate”, a capacității de prevenire a bolilor transmisibile, cum ar fi bolile care pot fi prevenite prin vaccinare, precum și a altor probleme de sănătate, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, și a altor boli netransmisibile majore. În timpul crizelor sanitare ar trebui acordată o atenție deosebită continuității screeningului, diagnosticării, monitorizării, tratamentului și îngrijirii pentru alte boli și afecțiuni, precum și implicațiilor crizei în ceea ce privește sănătatea mintală și nevoilor psihosociale ale populației.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  În cazul unor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății cauzate de o boală transmisibilă, serviciile de transfuzie și transplant din statele membre pot pune la dispoziție un mijloc de testare rapidă a populației donatoare și de evaluare a expunerii și a imunității la boală în rândul populației generale. În schimb, aceste servicii depind de evaluările rapide ale riscurilor efectuate de ECDC pentru a proteja pacienții care necesită substanțe terapeutice de origine umană împotriva unor astfel de boli transmisibile. O asemenea evaluare a riscurilor servește apoi ca bază pentru a permite adaptarea adecvată a măsurilor de stabilire a standardelor de calitate și de siguranță pentru astfel de substanțe de origine umană. Prin urmare, pentru a deservi acest dublu scop, ECDC ar trebui să înființeze și să exploateze o rețea de servicii naționale de sânge și de transplant, precum și o rețea de autorități ale acestora.
(12)  În cazul unor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății cauzate de o boală transmisibilă, serviciile de transfuzie și transplant, farmaciile și alte unități autorizate de îngrijire medicală din statele membre pot pune la dispoziție un mijloc de testare rapidă a populației donatoare și de evaluare a expunerii și a imunității la boală în rândul populației generale. În schimb, aceste servicii depind de evaluările rapide ale riscurilor efectuate de ECDC pentru a proteja pacienții care necesită substanțe terapeutice de origine umană sau aflați într-un proces de reproducere asistată medical, împotriva unor astfel de boli transmisibile. O asemenea evaluare a riscurilor servește apoi ca bază pentru a permite adaptarea adecvată a măsurilor de stabilire a standardelor de calitate și de siguranță pentru astfel de substanțe de origine umană. Prin urmare, pentru a deservi acest dublu scop, ECDC ar trebui să înființeze și să exploateze o rețea de servicii naționale de sânge și de transplant și de servicii farmaceutice și alte servicii și unități medicale autorizate, precum și o rețea de autorități ale acestora.
Amendamentele 27 și 251
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pentru a îmbunătăți pregătirea timpurie și răspunsul rapid la apariția amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății, este esențial să se permită un acces continuu și rapid la date privind disponibilitatea contramăsurilor medicale necesare. Prin urmare, ar trebui să se instituie, să opereze și să se coordoneze la nivelul Uniunii, de către HERA, o rețea de servicii ale statelor membre care să ofere informații actualizate privind stocurile strategice naționale și disponibilitatea contramăsurilor medicale, precum și stocurile de medicamente, de produse sanitare esențiale și de teste de diagnosticare. Consolidarea coordonării și a schimbului de informații cu statele membre în ceea ce privește stocurile strategice și contramăsurile medicale disponibile este necesară pentru a îmbunătăți colectarea, modelarea și utilizarea de date prospective care să permită transmiterea de notificări de alertă timpurie în Uniune.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În conformitate cu Decizia 2119/98/CE a fost instituit un sistem care permite o notificare la nivelul Uniunii a alertelor legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, pentru a garanta că autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statele membre și Comisia sunt informate în mod corespunzător și la timp. Toate amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate care intră sub incidența prezentului regulament fac obiectul SAPR. Funcționarea SAPR ar trebui să rămână în sfera de competență a ECDC. Notificarea unei alerte ar trebui impusă numai în cazurile în care amploarea și gravitatea amenințării respective sunt sau pot deveni atât de importante încât afectează sau ar putea afecta mai mult de un stat membru și necesită sau ar putea necesita o reacție coordonată la nivelul Uniunii. Pentru a evita suprapunerea eforturilor și pentru a asigura coordonarea la nivelul sistemelor de alertă ale Uniunii, Comisia și ECDC ar trebui să se asigure că notificările alertelor efectuate prin SAPR și prin alte sisteme de alertă rapidă de la nivelul Uniunii sunt conectate între ele în măsura posibilului, astfel încât autoritățile competente ale statelor membre să poată evita, pe cât de mult posibil, notificarea aceleiași alerte prin diferite sisteme la nivelul Uniunii și să poată primi alerte privind toate riscurile de la o singură sursă coordonată.
(13)  În conformitate cu Decizia 2119/98/CE a fost instituit un sistem care permite o notificare la nivelul Uniunii a alertelor legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, pentru a garanta că autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statele membre și Comisia sunt informate în mod corespunzător și la timp. Toate amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate care intră sub incidența prezentului regulament fac obiectul SAPR. Funcționarea SAPR ar trebui să rămână în sfera de competență a ECDC. Notificarea unei alerte ar trebui impusă numai în cazurile în care amploarea și gravitatea amenințării respective sunt sau pot deveni atât de importante încât afectează sau ar putea afecta mai mult de un stat membru și necesită sau ar putea necesita o reacție coordonată la nivelul Uniunii. Pentru a evita suprapunerea eforturilor și pentru a asigura coordonarea la nivelul sistemelor de alertă ale Uniunii, Comisia și ECDC ar trebui să se asigure că notificările alertelor efectuate prin SAPR și prin alte sisteme de alertă rapidă de la nivelul Uniunii sunt pe deplin interoperabile și, sub rezerva supravegherii umane, conectate automat între ele în măsura posibilului, astfel încât autoritățile competente ale statelor membre să poată evita, pe cât de mult posibil, notificarea aceleiași alerte prin diferite sisteme la nivelul Uniunii și să poată primi alerte privind toate riscurile de la o singură sursă coordonată.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Pentru a se asigura că evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică la nivelul Uniunii legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate este coerentă și completă din perspectiva sănătății publice, expertiza științifică disponibilă ar trebui să fie mobilizată în mod coordonat, prin canale sau structuri adecvate în funcție de tipul de amenințare în cauză. Evaluarea respectivă a riscurilor pentru sănătate ar trebui să se desfășoare sub forma unui proces pe deplin transparent și ar trebui să se bazeze pe principiile excelenței, independenței, imparțialității și transparenței. Implicarea agențiilor Uniunii în cadrul acestor evaluări ale riscurilor trebuie să fie extinsă în funcție de specializarea lor, astfel încât să fie asigurată o abordare a tuturor riscurilor, prin intermediul unei rețele permanente de agenții și servicii competente ale Comisiei, cu scopul de a sprijini pregătirea evaluărilor riscurilor.
(14)  Pentru a se asigura că evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică la nivelul Uniunii legate de amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate este coerentă și completă din perspectiva sănătății publice, expertiza științifică disponibilă ar trebui să fie mobilizată în mod coordonat și multidisciplinar, prin canale sau structuri adecvate, în funcție de tipul de amenințare în cauză. Evaluarea respectivă a riscurilor pentru sănătate ar trebui să se desfășoare sub forma unui proces pe deplin transparent și ar trebui să se bazeze pe principiile excelenței, independenței, imparțialității și transparenței. Implicarea agențiilor și organismelor Uniunii în cadrul acestor evaluări ale riscurilor trebuie să fie extinsă în funcție de specializarea lor, astfel încât să fie asigurată o abordare a tuturor riscurilor, prin intermediul unei rețele permanente de agenții și servicii competente ale Comisiei, cu scopul de a sprijini pregătirea evaluărilor riscurilor. Pentru a atinge un nivel suficient de expertiză și eficacitate, resursele financiare și umane ale agențiilor și organismelor Uniunii ar trebui sporite.
Amendamentele 30 și 252
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Statele membre, Comisia, în special HERA, și agențiile Uniunii ar trebui să identifice, aplicând abordarea „O singură sănătate”, organizațiile și experții recunoscuți în domeniul sănătății publice, atât în domeniul bolilor transmisibile, cât și al bolilor netransmisibile majore, precum și alte părți interesate relevante de la nivel sectorial, care sunt disponibili pentru a contribui la răspunsurile Uniunii în fața amenințărilor la adresa sănătății. Acești experți și aceste părți interesate, inclusiv organizațiile societății civile, ar trebui să fie implicați în mod structural pe întregul parcurs al tuturor activităților de răspuns la situația de criză și ar trebui să contribuie la procesele decizionale. Autoritățile naționale ar trebui, de asemenea, să consulte și să implice în punerea în aplicare a prezentului regulament, după caz, reprezentanții organizațiilor pacienților și partenerii sociali naționali din sectorul asistenței medicale și al serviciilor sociale. Este esențial ca la implicarea părților interesate să fie asigurată respectarea deplină a normelor privind transparența și conflictele de interese.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)
(14b)   Culoarele verzi ar trebui să fie considerate un instrument adecvat pentru situațiile de pandemie declarate urgență de sănătate publică doar dacă au scopul de a garanta că bunurile esențiale, contramăsurile medicale și lucrătorii transfrontalieri circulă liber și în condiții de siguranță în cadrul pieței interne. Crearea de culoare verzi în astfel de situații nu ar trebui să afecteze dispozițiile relevante din tratat sau legislația care reglementează controalele la frontieră.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Comisia ar trebui să se asigure că, la data declarării unei stări de urgență, este cunoscut numărul de locuri din spitalele din statele membre și de locuri disponibile în secțiile de terapie intensivă, în scopul transferului transfrontalier al pacienților.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Ar trebui asigurate, de asemenea, dialoguri și schimburi regulate de informații între autorități, industrie, entitățile relevante din cadrul lanțului de aprovizionare din domeniul farmaceutic, organizațiile personalului medical și ale pacienților, pentru a începe discuții timpurii cu privire la potențialele amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății pe piață, prin schimbul de informații despre constrângerile preconizate în ceea ce privește aprovizionarea sau prin evidențierea nevoilor clinice specifice, permițând astfel o mai bună coordonare, sinergii și reacții adecvate, atunci când este necesar.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Comunicarea incoerentă cu publicul și părțile interesate precum personalul medical poate avea un impact negativ asupra eficacității răspunsului din perspectiva sănătății publice, precum și asupra operatorilor economici. Prin urmare, coordonarea reacției în cadrul CSS, asistat de subgrupurile relevante, ar trebui să includă schimbul rapid de informații cu privire la mesajele și strategiile de comunicare și abordarea provocărilor în materie de comunicare în vederea coordonării riscurilor și a comunicării în situații de criză, pe baza unei evaluări solide și independente a riscurilor la adresa sănătății publice, care să fie adaptată la necesitățile și circumstanțele naționale. Aceste schimburi de informații urmăresc să faciliteze monitorizarea clarității și coerenței mesajelor transmise publicului și personalului medical. Având în vedere caracterul transsectorial al acestui tip de crize, coordonarea ar trebui să fie asigurată și cu alte părți relevante, de exemplu mecanismul de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului17.
(17)  Comunicarea incoerentă cu publicul și părțile interesate precum personalul medical și personalul din domeniul sănătății publice poate avea un impact negativ asupra eficacității răspunsului din perspectiva sănătății publice, precum și asupra operatorilor economici. Prin urmare, coordonarea răspunsului în cadrul CSS, asistat de subgrupurile relevante, ar trebui să includă schimbul rapid de informații cu privire la mesajele și strategiile de comunicare și abordarea provocărilor în materie de comunicare în vederea coordonării comunicării în situații de risc și de criză, pe baza unei evaluări holistice, solide și independente a riscurilor la adresa sănătății publice, care să fie adaptată la necesitățile și circumstanțele naționale și regionale. În statele membre ale căror regiuni au competențe în materie de sănătate, informațiile ar trebui să fie transmise și de către respectivele regiuni. Aceste schimburi de informații urmăresc să faciliteze monitorizarea clarității și coerenței mesajelor transmise publicului și personalului medical. În urma recomandărilor sale adresate statelor membre și personalului medical, ECDC ar trebui să își extindă activitatea de comunicare și la publicul larg, prin crearea și administrarea unui portal online pentru schimbul de informații verificate și combaterea dezinformării. Având în vedere caracterul transsectorial al acestui tip de crize, coordonarea ar trebui să fie asigurată și cu alte părți relevante, de exemplu mecanismul de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului17.
__________________
__________________
17 Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 77 I, 20.3.2019, p. 1).
17 Decizia (UE) 2019/420 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 martie 2019 de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 77 I, 20.3.2019, p. 1).
Amendamentele 35 și 253
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Se impune extinderea recunoașterii situațiilor de urgență de sănătate publică și a efectelor juridice ale acestei recunoașteri prevăzute în Decizia nr. 1082/2013/UE. În acest scop, prezentul regulament ar trebui să permită Comisiei să recunoască în mod oficial o urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii. Pentru a recunoaște o astfel de situație de urgență, Comisia ar trebui să înființeze un comitet consultativ independent care să ofere expertiză cu privire la întrebarea dacă o amenințare reprezintă o situație de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii și să ofere consiliere cu privire la măsurile de răspuns în materie de sănătate publică și la încetarea recunoașterii respectivei situații de urgență. Comitetul consultativ ar trebui să fie format din experți independenți, selectați de Comisie din domeniile de expertiză și experiență cele mai relevante pentru amenințarea specifică ce se produce, din reprezentanți ai ECDC, ai EMA și ai altor organisme sau agenții ale Uniunii în calitate de observatori. Recunoașterea unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii va constitui baza pentru introducerea unor măsuri operaționale de sănătate publică pentru produse medicale și dispozitive medicale, a unor mecanisme flexibile de dezvoltare, achiziționare, gestionare și aplicare a contramăsurilor medicale, precum și a activării sprijinului din partea ECDC în vederea mobilizării și detașării echipelor de asistență în cazul apariției unui focar, cunoscute sub numele de „Grupul operativ al UE în domeniul sănătății”.
(18)  Se impune extinderea recunoașterii situațiilor de urgență de sănătate publică și a efectelor juridice ale acestei recunoașteri prevăzute în Decizia nr. 1082/2013/UE. În acest scop, prezentul regulament ar trebui să permită Comisiei să recunoască în mod oficial o urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii. Pentru a recunoaște o astfel de situație de urgență, Comisia ar trebui să înființeze un comitet consultativ independent care să ofere expertiză cu privire la întrebarea dacă o amenințare reprezintă o situație de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii și să ofere consiliere cu privire la măsurile de răspuns în materie de sănătate publică și la încetarea recunoașterii respectivei situații de urgență. Comitetul consultativ ar trebui să fie format din experți independenți și reprezentanți ai lucrătorilor din domeniul medical și al îngrijirii, inclusiv din asistenți medicali și medici, și reprezentanți ai societății civile, selectați de Comisie din domeniile de expertiză și experiență cele mai relevante pentru amenințarea specifică ce se produce, din reprezentanți ai ECDC, ai EMA, ai HERA și ai altor organisme sau agenții ale Uniunii în calitate de observatori. Toți membrii comitetului consultativ ar trebui să furnizeze declarații de interese. Comitetul consultativ ar trebui să lucreze în strânsă colaborare cu organismele consultative naționale. Recunoașterea unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii va constitui baza pentru introducerea unor măsuri operaționale de sănătate publică pentru produse medicale și dispozitive medicale, a unor mecanisme ale Uniunii de control al exporturilor, a unor mecanisme flexibile de dezvoltare, achiziționare, gestionare și aplicare a contramăsurilor medicale prin intermediul HERA, precum și a activării sprijinului din partea ECDC în vederea mobilizării și detașării echipelor de asistență în cazul apariției unui focar, cunoscute sub numele de „Grupul operativ al UE în domeniul sănătății”. Recunoașterea unei situații de urgență de sănătate publică poate declanșa activarea cadrului stabilit într-un regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii. Respectivul cadru ar trebui să rămână operațional o perioadă inițială de 6 luni, care poate fi prelungită cât timp persistă situația de urgență de sănătate publică.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Apariția unui eveniment care corespunde unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și care poate avea consecințe la nivelul întregii Uniuni ar trebui să impună statelor membre afectate să ia măsuri specifice de control sau de depistare a contacților, în mod coordonat, pentru a identifica persoanele deja contaminate și pe cele expuse riscului. O astfel de cooperare poate necesita schimbul, în cadrul sistemului, de date cu caracter personal, inclusiv date sensibile referitoare la starea de sănătate și informații privind cazurile de persoane suspectate sau afectate în mod cert de infecție, între statele membre implicate în mod direct în măsurile de depistare a contacților. Schimbul de date cu caracter personal privind sănătatea efectuat de statele membre trebuie să respecte dispozițiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului18.
(20)  Apariția unui eveniment care corespunde unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și care poate avea consecințe la nivelul întregii Uniuni ar trebui să impună statelor membre afectate sau potențial afectate să ia măsuri specifice de control sau de depistare a contacților, în mod coordonat, pentru a identifica persoanele deja contaminate și pe cele expuse riscului. O astfel de cooperare poate necesita schimbul, în cadrul sistemului, de date cu caracter personal, inclusiv date sensibile referitoare la starea de sănătate și informații privind cazurile de persoane suspectate sau afectate în mod cert de boală sau de infecție, între statele membre implicate în mod direct în măsurile de depistare a contacților. Schimbul de date cu caracter personal privind sănătatea efectuat de statele membre trebuie să respecte dispozițiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului18.
__________________
__________________
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în domeniul sănătății publice ar trebui încurajată. Este deosebit de important să se asigure schimbul de informații cu OMS în ceea ce privește măsurile luate în temeiul prezentului regulament. Această cooperare consolidată se impune și pentru a contribui la angajamentul UE de consolidare a sprijinului acordat sistemelor de sănătate, precum și de consolidare a capacității de pregătire și de răspuns a partenerilor. Ar putea fi în beneficiul Uniunii să încheie acorduri internaționale de cooperare cu țări terțe sau organizații internaționale, inclusiv cu OMS, în scopul de a favoriza schimbul de informații relevante provenite de la sistemele de monitorizare și de alertă cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. În limitele competențelor Uniunii, astfel de acorduri ar putea include, după caz, participarea țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale respective la rețeaua de monitorizare epidemiologică relevantă și la SAPR, schimbul de bune practici în domeniul capacității și planificării pregătirii și a răspunsului, evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și colaborarea în domeniul coordonării răspunsului, inclusiv răspunsul cercetării.
(21)  Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în domeniul sănătății publice ar trebui încurajată. Este deosebit de important să se asigure schimbul de informații cu OMS în ceea ce privește măsurile luate în temeiul prezentului regulament. Această cooperare consolidată se impune și pentru a contribui la angajamentul UE de consolidare a sprijinului acordat sistemelor de sănătate, precum și de consolidare a capacității de pregătire și de răspuns a partenerilor. Ar putea fi în beneficiul Uniunii să încheie acorduri internaționale de cooperare cu țări terțe sau organizații internaționale, inclusiv cu OMS, în scopul de a favoriza schimbul de informații relevante provenite de la sistemele de monitorizare și de alertă cu privire la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. În limitele competențelor Uniunii, astfel de acorduri ar putea include, după caz, participarea țărilor terțe sau a organizațiilor internaționale respective la rețeaua de monitorizare epidemiologică relevantă, precum Sistemul european de supraveghere (TESSy), și la SAPR, schimbul de bune practici în domeniul capacității și planificării pregătirii și a răspunsului, evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și colaborarea în domeniul coordonării răspunsului, inclusiv răspunsul cercetării. Comisia și statele membre ar trebui să lucreze în mod activ în direcția elaborării unei convenții-cadru a OMS privind pregătirea pentru pandemii și răspunsul la acestea, care să stabilească principiile și prioritățile pentru pregătirea și răspunsul în caz de pandemie. O astfel de convenție-cadru ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional (2005)1a și ar trebui să sprijine consolidarea cadrului internațional în materie de sănătate și îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește detectarea timpurie, prevenirea, răspunsul și reziliența în caz de viitoare pandemii.
__________________
1a Regulamentul sanitar internațional al Organizației Mondiale a Sănătății (2005), a treia ediție disponibilă la adresa https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 și Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului19. În special, funcționarea SAPR ar trebui să prevadă garanții specifice pentru schimbul de date cu caracter personal în condiții de siguranță și de legalitate în sensul măsurilor de depistare a contacților puse în aplicare de către statele membre la nivel național. În acest sens, SAPR include o funcție de mesagerie prin care datele cu caracter personal, inclusiv datele de contact și datele privind sănătatea, pot fi comunicate autorităților competente care aplică măsuri de depistare a contacților.
(22)  Dată fiind natura sensibilă a datelor privind sănătatea, statele membre, Comisia și agențiile Uniunii ar trebui să protejeze și să garanteze respectarea, în cadrul operațiunilor lor de prelucrare, a principiilor de protecție a datelor în conformitate cu articolul 5 din RGPD. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui să respecte RGPD și Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului19. În special, funcționarea SAPR ar trebui să prevadă garanții specifice pentru schimbul de date cu caracter personal în condiții de siguranță și de legalitate în sensul măsurilor de depistare a contacților puse în aplicare de către statele membre la nivel național. În acest sens, SAPR include o funcție de mesagerie prin care datele cu caracter personal, inclusiv datele de contact și datele privind sănătatea, pot fi comunicate autorităților competente implicate în depistarea contacților. Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui respectat cu strictețe și ar trebui puse în aplicare măsuri de securitate tehnică și organizațională adecvate, în conformitate cu respectivul regulament.
__________________
__________________
19 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
19 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se confere Comisiei competențe de executare pentru a adopta acte de punere în aplicare cu privire la: modelele care urmează să fie utilizate pentru furnizarea informațiilor privind planificarea pregătirii și a răspunsului; organizarea activităților de formare pentru personalul medical și forța de muncă din sistemul de sănătate publică; întocmirea și actualizarea unei liste a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică și procedurile privind funcționarea unei astfel de rețele; adoptarea definițiilor de caz referitoare la bolile transmisibile respective și problemele de sănătate speciale care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică și, după caz, la alte amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate care fac obiectul monitorizării ad-hoc; procedurile privind funcționarea SAPR; funcționarea platformei de supraveghere; desemnarea laboratoarelor de referință ale UE pentru a oferi sprijin laboratoarelor naționale de referință; procedurile referitoare la schimbul de informații privind răspunsurile statelor membre și coordonarea acestor răspunsuri; recunoașterea situațiilor de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii și încetarea acestei recunoașteri, precum și procedurile care se impun pentru a se asigura că funcționarea SAPR și prelucrarea datelor sunt în conformitate cu legislația privind protecția datelor.
(25)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, este necesar să se confere Comisiei competențe de executare pentru a adopta acte de punere în aplicare cu privire la: modelele care urmează să fie utilizate pentru furnizarea informațiilor privind planificarea pregătirii și a răspunsului; organizarea activităților de formare pentru personalul medical și forța de muncă din sistemul de sănătate publică; întocmirea și actualizarea unei liste a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe care fac obiectul procedurilor de funcționare a rețelei de supraveghere epidemiologică; desemnarea laboratoarelor de referință ale UE pentru a oferi sprijin laboratoarelor naționale și regionale de referință; procedurile referitoare la schimbul de informații privind răspunsurile statelor membre și coordonarea acestor răspunsuri; recunoașterea situațiilor de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii și încetarea acestei recunoașteri, precum și procedurile care se impun pentru a se asigura că funcționarea SAPR și prelucrarea datelor sunt în conformitate cu legislația privind protecția datelor.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  În scopul de a stabili stadiul de punere în aplicare a planurilor naționale de pregătire și coerența acestora cu planul Uniunii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește procedurile, standardele și criteriile pentru auditurile care vizează evaluarea planificării pregătirii și a răspunsului la nivel național. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare21. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
(28)  În scopul de a completa anumite aspecte ale prezentului regulament și de a stabili stadiul de punere în aplicare a planurilor naționale și regionale de pregătire și coerența acestora cu planul Uniunii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește: întocmirea și actualizarea unei liste a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică; adoptarea definițiilor de caz referitoare la bolile transmisibile respective și problemele de sănătate speciale care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică și, după caz, la alte amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate care fac obiectul monitorizării ad-hoc; cerințele necesare pentru a asigura că funcționarea SAPR și prelucrarea datelor au loc în conformitate cu regulamentele relevante; instituirea și actualizarea unei liste cu date relevante privind sănătatea, care să fie colectate în mod automat de o platformă digitală, sub rezerva supravegherii umane; funcționarea platformei de supraveghere; și procedurile, standardele și criteriile pentru auditurile care vizează evaluarea planificării pregătirii și a răspunsului la nivel național și regional. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare21. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
__________________
__________________
21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  În ceea ce privește instituirea și actualizarea unei liste a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică și al procedurilor de funcționare a unei astfel de rețele, adoptarea definițiilor de caz pentru bolile transmisibile și problemele de sănătate speciale care fac obiectul rețelei de supraveghere epidemiologică și definițiile de caz care să fie utilizate pentru monitorizarea ad hoc, Comisia ar trebui să adopte acte delegate în conformitate cu procedura de urgență, în cazul în care acest lucru este impus de motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea sau noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de răspândirea rapidă a acesteia între statele membre.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c
(c)  achizițiile publice comune de contramăsuri medicale;
(c)  achizițiile publice comune și gestionarea și desfășurarea comune de contramăsuri medicale;
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)   planurile de cercetare și inovare în situații de urgență, inclusiv rețelele de studii clinice și platformele de inovare;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)   o rețea de stocuri strategice naționale și contramăsuri medicale disponibile;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
3.  Punerea în aplicare a prezentului regulament beneficiază de finanțare din programele și instrumentele relevante ale Uniunii.
3.  În acord cu abordările „O singură sănătate” și „Sănătatea în toate politicile”, punerea în aplicare a prezentului regulament beneficiază de finanțare din programele și instrumentele relevante ale Uniunii. Cadrul consolidat de sănătate al Uniunii care vizează combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate funcționează în sinergie și complementaritate cu alte politici și fonduri ale Uniunii, cum ar fi acțiunile puse în aplicare prin programul „UE pentru sănătate”, fondurile structurale și de investiții europene, programul Orizont Europa, programul Europa digitală, rezerva rescEU, Fondul social european Plus (FSE+), Instrumentul de sprijin de urgență și Programul privind piața unică.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Prezentul regulament asigură că, în cazul unor viitoare situații de urgență în materie de sănătate, detectarea și tratamentul altor boli grave și intervențiile medicale aferente nu vor fi întrerupte.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Prezentul regulament este pus în aplicare cu respectarea deplină a demnității și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i
(i)  boli transmisibile;
(i)  boli transmisibile, inclusiv cele de origine zoonotică;
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică totodată supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe.
2.  Prezentul regulament se aplică totodată supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile, monitorizării impactului acestor boli asupra bolilor netransmisibile majore și a problemelor de sănătate speciale conexe, precum sănătatea mintală, și a impactului amânării screeningului, diagnosticării, monitorizării, tratamentului și îngrijirii pentru alte boli și afecțiuni.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Prezentul regulament promovează punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional, reduce sarcina administrativă și dublarea resurselor și consolidează lacunele evidențiate de pandemia de COVID-19 în ceea ce privește prevenirea amenințărilor la adresa sănătății publice, pregătirea pentru acestea și răspunsul la acestea.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4
4.  În situații de urgență excepționale, un stat membru sau Comisia poate solicita coordonarea răspunsului în cadrul CSS, în conformitate cu articolul 21, în cazul amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, altele decât cele care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1), dacă se consideră că măsurile de sănătate publică luate anterior se dovedesc insuficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.
4.  În situații de urgență excepționale, un stat membru sau Comisia poate solicita coordonarea răspunsului în cadrul CSS, în conformitate cu articolul 21, în cazul amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, altele decât cele care intră sub incidența articolului 2 alineatul (1), în special în ceea ce privește bolile netransmisibile majore, dacă se consideră că măsurile de sănătate publică luate anterior se dovedesc insuficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 5
5.  Comisia, în colaborare cu statele membre, asigură coordonarea și informarea reciprocă între mecanismele și structurile instituite în temeiul prezentului regulament și mecanismele și structurile similare instituite la nivelul Uniunii sau în temeiul Tratatului Euratom ale căror activități sunt relevante pentru planificarea pregătirii și răspunsului la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea, alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor.
5.  Comisia, în colaborare cu statele membre, asigură coordonarea și informarea reciprocă între mecanismele și structurile instituite în temeiul prezentului regulament și mecanismele și structurile similare instituite la nivel internațional, la nivelul Uniunii sau în temeiul Tratatului Euratom ale căror activități sunt relevante pentru planificarea pregătirii și răspunsului la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea, alerta precoce cu privire la acestea și combaterea lor.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 6
6.  Statele membre își păstrează dreptul de a menține sau a introduce mecanisme, proceduri și măsuri suplimentare pentru sistemele lor naționale în domeniile reglementate de prezentul regulament, inclusiv modalități prevăzute în acorduri sau convenții bilaterale sau multilaterale existente sau viitoare, cu condiția ca astfel de mecanisme, proceduri și măsuri suplimentare să nu aducă atingere aplicării prezentului regulament.
6.  Statele membre își păstrează dreptul de a menține sau a introduce mecanisme, proceduri și măsuri suplimentare pentru sistemele lor naționale în domeniile reglementate de prezentul regulament, inclusiv modalități prevăzute în acorduri sau convenții bilaterale sau multilaterale existente sau viitoare, cu condiția ca astfel de mecanisme, proceduri și măsuri suplimentare să nu aducă atingere aplicării prezentului regulament. Uniunea solicită instituirea unei convenții-cadru a OMS privind pregătirea și răspunsul în caz de pandemie. Convenția respectivă va fi elaborată în așa fel încât să faciliteze punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional (2005)1a și să remedieze deficiențele regulamentului respectiv, identificate în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.
___________________
1a Organizația Mondială a Sănătății. Regulamentul sanitar internațional (RSI, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, după caz, autorităților competente regionale, sistemelor și programelor din domeniile reglementate de regulament.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
(-1)   „situație de urgență de sănătate publică” înseamnă o situație de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii recunoscută de Comisie pe baza unui aviz al comitetului consultativ în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
(3)  „depistarea contacților” înseamnă măsurile puse în aplicare în vederea depistării persoanelor care au fost expuse la o sursă de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și care prezintă riscul de a contracta o boală sau au contractat o boală, prin mijloace manuale sau alte mijloace tehnologice;
(3)  „depistarea contacților” înseamnă măsurile de identificare, evaluare și gestionare a persoanelor care au fost expuse la o sursă de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate și care prezintă riscul de a fi infectate sau de a fi contagioase sau care au contractat o boală transmisibilă, prin mijloace manuale sau alte mijloace tehnologice, cu unicul scop de a identifica rapid persoanele potențial nou infectate care ar fi putut intra în contact cu cazuri existente, pentru a reduce transmiterea mai departe;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
(4)  „supraveghere epidemiologică” înseamnă colectarea, înregistrarea, analizarea, interpretarea și difuzarea sistematice de date și analize cu privire la bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe;
(4)  „supraveghere epidemiologică” înseamnă colectarea, înregistrarea, analizarea, interpretarea și difuzarea sistematice de date și analize cu privire la bolile transmisibile, monitorizarea impactului acestor boli asupra bolilor netransmisibile majore, precum cele legate de sănătatea mintală, și asupra problemelor de sănătate speciale conexe;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
(5a)  „abordarea «O singură sănătate»” înseamnă o abordare multisectorială care recunoaște că sănătatea oamenilor este legată de sănătatea animalelor și de mediu și că acțiunile de combatere a amenințărilor pentru sănătate trebuie să țină seama de aceste trei dimensiuni;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
(5b)  „Sănătatea în toate politicile” înseamnă o abordare a elaborării, a punerii în aplicare și a revizuirii politicilor publice, indiferent de sector, prin care se ține seama de implicațiile deciziilor asupra sănătății și care urmărește să creeze sinergii și să evite ca astfel de politici să aibă efecte negative asupra sănătății, pentru a îmbunătăți sănătatea populației și echitatea în materie de sănătate;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
(7a)   „boală netransmisibilă majoră” înseamnă o boală astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (4a) din Regulamentul (UE) [Regulamentul ECDC, a se introduce referința corectă];
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  „contramăsură medicală” înseamnă medicamente de uz uman și dispozitive medicale, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului23 și în Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului24, sau alte bunuri sau servicii destinate pregătirii și răspunsului la o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate.
(8)  „contramăsură medicală” înseamnă medicamente de uz uman și dispozitive medicale, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului23 și în Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului24, sau alte bunuri sau servicii destinate să faciliteze diagnosticarea și tratamentul în cadrul acțiunilor de pregătire și răspuns la o amenințare transfrontalieră gravă pentru sănătate.
___________________
___________________
23 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
23 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
24 Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).
24 Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
(8a)   „Regulamentul sanitar internațional” înseamnă Regulamentul sanitar internațional adoptat de Organizația Mondială a Sănătății în 2005.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)
(8b)   „dispozitiv medical” înseamnă atât un dispozitiv medical astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2017/745, coroborat cu articolul 1 alineatul (2) și cu articolul 1 alineatul (6) litera (a) din regulamentul respectiv, cât și un dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2017/746;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8 c (nou)
(8c)  „culoare verzi” înseamnă coridoare de tranzit prin care se poate trece și care sunt sigure, care mențin lanțurile de aprovizionare în cazul unei situații declarate urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii într-o situație de pandemie, prin asigurarea faptului că bunurile esențiale, contramăsurile medicale și lucrătorii transfrontalieri pot circula liber și în siguranță în cadrul pieței interne, cu respectarea deplină a articolului 77 alineatul (2) litera (e) din TFUE.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Reprezentanți ai agențiilor competente ale Uniunii participă la reuniunile CSS în calitate de observatori.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
(b)  coordonează în colaborare cu Comisia planificarea de către statele membre a pregătirii și a răspunsului în conformitate cu articolul 10;
(b)  coordonează în colaborare cu Comisia și cu agențiile competente ale Uniunii planificarea de către statele membre a prevenirii, pregătirii și a răspunsului în conformitate cu articolul 10;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c
(c)  coordonează în colaborare cu Comisia comunicarea în situații de risc și de criză și măsurile de răspuns ale statelor membre la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu articolul 21;
(c)  coordonează în colaborare cu Comisia și cu agențiile competente ale Uniunii comunicarea în situații de risc și de criză și măsurile de răspuns ale statelor membre la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu articolul 21;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  adoptă, în fiecare an, un program de acțiune pentru a-și stabili în mod clar prioritățile și obiectivele la nivelul grupului de lucru la nivel înalt și al grupului de lucru tehnic.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  CSS este prezidat de un reprezentant al Comisiei. CSS se întrunește la intervale regulate și ori de câte ori o cere situația, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru.
4.  CSS este prezidat de un reprezentant al Comisiei care nu are drept de vot. CSS se întrunește la intervale regulate și ori de câte ori o cere situația, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Membrii CSS și ai Comisiei asigură o consultare riguroasă cu agențiile competente ale Uniunii, cu experții în sănătate publică, cu organizațiile internaționale și cu părțile interesate, inclusiv cu personalul medical.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Parlamentul European desemnează reprezentanți care să participe la Comitetul pentru securitate sanitară (CSS) în calitate de observatori.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 b (nou)
7b.  Lista membrilor CSS, atât la nivel politic, cât și tehnic se publică pe site-urile web ale Comisiei și Consiliului. Membrii Comitetului nu trebuie să aibă interese financiare sau de altă natură care le-ar putea afecta imparțialitatea. Aceștia acționează în interesul public și în mod independent și prezintă o declarație anuală a intereselor lor financiare. Toate interesele directe care ar putea să aibă legătură cu sectorul medical sau cu alt sector relevant sunt înscrise într-un registru ținut de Comisie și care este accesibil publicului la cerere.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 c (nou)
7c.  Regulamentul de procedură, orientările, ordinile de zi și procesele-verbale ale reuniunilor CSS se publică pe portalul web al Comisiei.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 d (nou)
7d.  CSS acționează în cooperare cu consiliul HERA instituit în temeiul Deciziei Comisiei din 16 septembrie 2021 de instituire a Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară și Consiliul de criză în domeniul sănătății (HCB) care urmează să fie instituit în temeiul unui regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii. Coordonarea dintre aceste organisme asigură participarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor personalului medical, a asociațiilor pacienților și a actorilor din industrie și din lanțul de aprovizionare care au o experiență recunoscută în discipline legate de CSS, HCB și activitatea HERA. Dispozițiile referitoare la conflictul de interese și transparență, astfel cum sunt prevăzute la alineatele (7b) și (7c), se aplică și în cazul acestui alineat. Comisia invită un reprezentant al Parlamentului European să devină membru activ al HCB.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Capitolul II – titlu
II PLANIFICAREA PREGĂTIRII ȘI A RĂSPUNSULUI
II PLANIFICAREA PREVENIRII, PREGĂTIRII ȘI A RĂSPUNSULUI
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
Planul de pregătire și răspuns al Uniunii
Planul de prevenire, pregătire și răspuns al Uniunii
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Comisia, în colaborare cu statele membre și cu agențiile competente ale Uniunii, elaborează un plan pentru situații de criză sanitară și pandemii la nivelul Uniunii (denumit în continuare „planul Uniunii de pregătire și răspuns”) pentru a promova un răspuns eficace și coordonat la amenințările transfrontaliere pentru sănătate la nivelul Uniunii.
1.  Comisia, în colaborare cu statele membre și cu agențiile competente ale Uniunii și ținând cont de cadrul OMS, elaborează un plan pentru situații de criză sanitară și pandemii la nivelul Uniunii (denumit în continuare „planul Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns”) pentru a promova un răspuns eficace și coordonat la amenințările transfrontaliere pentru sănătate la nivelul Uniunii.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Planul Uniunii de pregătire și răspuns vine în completarea planurilor naționale de pregătire și răspuns elaborate în conformitate cu articolul 6.
2.  Planul Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns vine în completarea planurilor naționale de pregătire și răspuns elaborate în conformitate cu articolul 6.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Planul Uniunii de pregătire și răspuns cuprinde, în special, mecanisme de guvernanță, capacități și resurse în ceea ce privește:
3.  Planul Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns cuprinde, în special, mecanisme de guvernanță, capacități și resurse în ceea ce privește:
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a
(a)  cooperarea promptă între Comisie, statele membre și agențiile Uniunii;
(a)  cooperarea promptă între Comisie, statele membre și agențiile și organele Uniunii;
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera b
(b)  schimbul securizat de informații între Comisie, agențiile Uniunii și statele membre;
(b)  schimbul securizat de informații între Comisie, agențiile și organele Uniunii și statele membre;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c
(c)  supravegherea epidemiologică și monitorizarea;
(c)  supravegherea epidemiologică și monitorizarea, precum și impactul bolilor transmisibile asupra bolilor netransmisibile majore;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera e
(e)  comunicarea în situații de risc și de criză;
(e)  comunicarea în situații de risc și de criză, care se adresează personalului medico-sanitar și cetățenilor;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera fa (nouă)
(fa)  cartografierea capacităților de producție a produselor medicale pentru întreaga Uniune;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera fb (nouă)
(fb)  crearea unui stoc al Uniunii de medicamente esențiale, contramăsuri medicale și echipamente individuale de protecție în cadrul rezervei de urgență rescEU;
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f c (nouă)
(fc)  punerea în aplicare a dispozițiilor planului referitoare la aspectele legate de cercetarea și inovarea în situații de urgență;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ga (nouă)
(ga)  criteriile pentru activarea și dezactivarea acțiunilor;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera gb (nouă)
(gb)  asigurarea faptului că serviciile de asistență medicală, inclusiv screeningul, diagnosticarea, monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pentru alte boli și afecțiuni sunt asigurate fără întrerupere în timpul urgențelor sanitare;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera gc (nouă)
(gc)  asigurarea faptului că sistemele de sănătate naționale sunt favorabile incluziunii și oferă acces egal la serviciile de sănătate și la serviciile conexe și că sunt disponibile tratamente de calitate fără întârzieri;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera gd (nouă)
(gd)  un număr adecvat de membri ai personalului, în funcție de nevoi;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera ge (nouă)
(ge)  monitorizarea dacă sunt prevăzute evaluări adecvate ale riscurilor, planuri de pregătire și cursuri de formare pentru lucrătorii din domeniile asistenței medicale și sociale.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
4.  Planul Uniunii de pregătire și răspuns cuprinde elemente privind capacitatea de pregătire la nivel interregional pentru a stabili măsuri coerente, multisectoriale și transfrontaliere de sănătate publică, având în vedere cu precădere aspecte precum capacitățile de testare, depistare a contacților, laboratoare și tratament specializat sau terapie intensivă în regiunile învecinate. Planurile prevăd mijloace de pregătire și răspuns în vederea abordării situației cetățenilor care prezintă riscuri mai ridicate.
4.  Planul Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns cuprinde planuri privind capacitatea de pregătire la nivel transfrontalier și interregional pentru a stabili măsuri coerente, multisectoriale și transfrontaliere de sănătate publică, având în vedere cu precădere aspecte precum capacitățile de testare, depistare a contacților, laboratoare, formarea personalului medical și tratament specializat sau terapie intensivă în regiunile învecinate. Planurile prevăd mijloace de pregătire și răspuns în vederea abordării situației cetățenilor care prezintă riscuri mai ridicate.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Planul de pregătire și răspuns al Uniunii prevede și măsuri pentru a asigura funcționarea normală a pieței unice în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
5.  Pentru a asigura funcționarea planului Uniunii de pregătire și răspuns, Comisia efectuează simulări de criză, exerciții, evaluări în timpul și după finalizarea acțiunilor împreună cu statele membre și actualizează planul, dacă este necesar.
5.  Pentru a asigura funcționarea planului Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns, Comisia efectuează simulări de criză, exerciții, evaluări în timpul și după finalizarea acțiunilor împreună cu statele membre și actualizează planul, dacă este necesar. Planul de prevenire, pregătire și răspuns ia în considerare datele sistemelor de sănătate și datele relevante care vor fi colectate la nivel național sau regional.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Pentru a răspunde la urgențele de sănătate publică, Comisia Europeană poate emite recomandări, pe baza datelor provenite de la sistemele de sănătate ale Uniunii, cu privire la resursele minime necesare raportate, printre altele, la populația fiecărui stat membru în parte, în vederea asigurării unei acoperiri universale de bază cu servicii de sănătate de calitate adecvată, inclusiv cu privire la opțiunea de a pune în comun resursele la nivelul Uniunii.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Revizuirile și eventualele ajustări ulterioare ale planului sunt publicate pentru a spori transparența procesului de planificare a prevenirii, pregătirii și răspunsului.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu
Planurile naționale de pregătire și răspuns
Planurile naționale de prevenire, pregătire și răspuns
Amendamentele 91 și 260
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  La elaborarea planurilor naționale de pregătire și răspuns, fiecare stat membru se consultă cu Comisia pentru a asigura coerența cu planul Uniunii de pregătire și răspuns și informează fără întârziere Comisia și CSS cu privire la orice revizuire substanțială a planului național.
1.  La elaborarea planurilor naționale de prevenire, pregătire și răspuns, fiecare stat membru se consultă cu organizațiile pacienților, organizațiile personalului medical, părțile interesate din industrie și lanțul de aprovizionare și partenerii sociali naționali, se coordonează cu Comisia, în special cu HERA, pentru a asigura coerența cu planul Uniunii de prevenire, pregătire și răspuns, care este în conformitate cu mecanismele de guvernanță, capacitățile și resursele menționate la articolul 5 alineatul (3), inclusiv în ceea ce privește cerințele privind stocurile naționale și gestionarea rezervelor strategice ale Uniunii, și informează fără întârziere Comisia, HCB și CSS cu privire la orice revizuire substanțială a planului național.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Planurile naționale de prevenire, pregătire și răspuns includ mecanisme de guvernanță și informații despre capacitățile și resursele menționate la articolul 5 alineatul (3).
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Raportarea cu privire la planificarea pregătirii și a răspunsului
Raportarea cu privire la planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului
Amendamentele 94 și 261
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Statele membre prezintă Comisiei până la sfârșitul lunii noiembrie 2021 și, ulterior, o dată la 2 ani, un raport privind planificarea pregătirii și a răspunsului și punerea în aplicare la nivel național.
1.  Statele membre prezintă Comisiei și agențiilor și organismelor relevante ale Uniunii, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, o dată la 2 ani, un raport actualizat privind planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului și punerea în aplicare la nivel național și, după caz, la nivel regional și la nivel transfrontalier.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă
Raportul vizează următoarele:
Raportul este succint, bazat pe indicatori comuni, oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor puse în aplicare în statele membre și vizează următoarele:
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  identificarea și actualizarea situației privind punerea în aplicare a standardelor privind capacitățile în materie de planificare a pregătirii și răspunsului, astfel cum sunt stabilite la nivel național pentru sectorul sănătății și conform informațiilor transmise către OMS în conformitate cu RSI;
(a)  identificarea și actualizarea situației privind punerea în aplicare a standardelor privind capacitățile în materie de planificare a prevenirii, pregătirii și răspunsului, astfel cum sunt stabilite la nivel național și, după caz, regional pentru sectorul sănătății și conform informațiilor transmise către OMS în conformitate cu RSI;
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)
(aa)  o descriere a măsurilor sau mecanismelor menite să asigure interoperabilitatea dintre sectorul sănătății și alte sectoare vitale în caz de urgență.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ab (nouă)
(ab)  o descriere a planurilor de asigurare a continuității activității, a măsurilor sau mecanismelor care vizează asigurarea livrării continue de servicii și produse esențiale;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  elemente privind capacitatea de pregătire pentru situații de urgență, în special:
(b)  informații actualizate, dacă este necesar, despre elementele privind capacitatea de prevenire, pregătire și răspuns pentru situații de urgență, în special:
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – punctul i
(i)  guvernanță: inclusiv politici și acte legislative naționale care integrează capacitatea de pregătire pentru situații de urgență; planuri de pregătire, răspuns și redresare pentru situații de urgență; mecanisme de coordonare;
(i)  guvernanță: inclusiv politici și acte legislative naționale și, după caz, regionale care integrează prevenirea situațiilor de urgență și pregătirea pentru acestea; planuri de prevenire, pregătire, răspuns pentru situații de urgență și mecanisme de coordonare a redresării la nivel național și, după caz, regional și transfrontalier; continuitatea asistenței medicale esențiale pe termen lung;
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – punctul ii
(ii)  capacități: inclusiv evaluarea riscurilor și a capacităților pentru a stabili prioritățile în materie de pregătire pentru situații de urgență; supravegherea și alerta precoce, gestionarea informațiilor; accesul la servicii de diagnosticare în timpul situațiilor de urgență; servicii de sănătate și de urgență de bază și sigure, care iau în considerare dimensiunea de gen; comunicarea riscurilor; dezvoltarea cercetării și evaluări care stau la baza pregătirii pentru situații de urgență și o accelerează;
(ii)  capacități: inclusiv evaluarea riscurilor și a capacităților pentru a stabili prioritățile în materie de pregătire pentru situații de urgență; supravegherea și alerta precoce, gestionarea informațiilor; capacitățile pentru a produce medicamente; stocurile de contramăsuri medicale, inclusiv echipamente individuale de protecție de cea mai bună calitate; acces echitabil la servicii și instrumente de diagnosticare și la produse medicale în situații de urgență; informații relevante pentru piața internă și rezervele strategice de produse medicale ale Uniunii; servicii de sănătate și de urgență echitabile, de înaltă calitate, de bază și sigure, care țin seama de nevoile populațiilor mai expuse riscului; continuitatea screeningului, diagnosticării, monitorizării, tratamentului și îngrijirii pentru alte boli și afecțiuni, în special a asistenței medicale critice pe termen lung; comunicarea riscurilor; dezvoltarea cercetării și evaluări care stau la baza pregătirii pentru situații de urgență și o accelerează;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – punctul iii
(iii)  resurse: inclusiv resurse financiare destinate pregătirii pentru situații de urgență și finanțarea de urgență a acțiunilor de răspuns; mecanisme logistice și produse esențiale pentru sănătate; resurse umane specializate, instruite și echipate pentru situații de urgență și
(iii)  resurse: inclusiv resurse financiare destinate pregătirii pentru situații de urgență și finanțarea de urgență a acțiunilor de răspuns; mecanisme logistice și produse esențiale pentru sănătate; măsuri pentru a asigura continuitatea asistenței medicale critice pe termen lung și servicii sociale și de sănătate cu resurse umane, în număr suficient, specializate, instruite și echipate pentru situații de urgență;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia)  stocuri strategice: fiecare stat membru furnizează informații cu privire la numărul și disponibilitatea contramăsurilor medicale și a altor medicamente și dispozitive medicale esențiale pentru controlul amenințărilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1), precum și la capacitatea de păstrare în condiții de siguranță și de stocare a acestora. Pentru a avea o capacitate mai mare de răspuns, stocarea se efectuează în clădirile cele mai apropiate și mai accesibile centrelor populate, fără a compromite accesibilitatea respectivelor produse pentru persoanele din regiunile îndepărtate, rurale și ultraperiferice, care îndeplinesc cerințele necesare pentru a furniza serviciul în conformitate cu reglementările aplicabile medicamentelor, dispozitivelor medicale1b și altor contramăsuri medicale; și
__________________
1b Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, p. 1).
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)
(ca)  consultarea cu partenerii relevanți care a avut loc cu scopul de a asigura că evaluarea riscurilor, planurile de prevenire, pregătire și răspuns și punerea în aplicare sunt împărtășite și sprijinite pe scară largă și sunt în conformitate cu legislația muncii aplicabilă și cu acordurile colective;
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera cb (nouă)
(cb)  lacunele constatate în punerea în aplicare și orice acțiune necesară care va fi întreprinsă de statele membre pentru a-și îmbunătăți capacitatea de pregătire și de răspuns.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3
Raportul include, după caz, elemente privind capacitatea de pregătire și răspuns la nivel interregional, în conformitate cu planurile naționale și ale Uniunii, care vizează în special capacitățile, resursele și mecanismele de coordonare existente la nivelul regiunilor învecinate.
Pentru statele membre care au o frontieră terestră comună cu cel puțin un alt stat membru, raportul include planuri de prevenire, pregătire și răspuns transfrontaliere, interregionale și intersectoriale cu regiunile învecinate, inclusiv mecanisme de coordonare pentru toate elementele enumerate la literele (a), (b) și (c), formare transfrontalieră și schimb de bune practici pentru personalul medical și personalul din sistemul de sănătate publică și mecanisme de coordonare pentru transferul medical al pacienților. Entitățile Uniunii sau naționale care sunt implicate în constituirea de stocuri de produse medicale se implică, împreună cu Comisia și cu statele membre, în raportarea stocurilor care sunt disponibile și luate în considerare în planificarea pregătirii și a răspunsului atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)
Raportul include, în măsura posibilului, și informații despre impactul bolilor transmisibile asupra bolilor netransmisibile majore.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 b (nou)
Ultima versiune disponibilă a planurilor de prevenire, pregătire și răspuns se anexează la raport.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
2.  Comisia pune la dispoziția CSS informațiile primite în conformitate cu alineatul (1) în cadrul unui raport elaborat în colaborare cu ECDC și alte agenții și organisme competente ale Uniunii, o dată la 2 ani.
2.  Comisia pune la dispoziția CSS informațiile primite în conformitate cu alineatul (1) în cadrul unui raport elaborat în colaborare cu ECDC și alte agenții și organisme competente ale Uniunii, o dată la 2 ani. În scopul elaborării raportului, HERA evaluează disponibilitatea contramăsurilor medicale relevante în situații de criză, capacitatea de producție a unor astfel de contramăsuri și stocurile existente și riscul perturbării lanțurilor de aprovizionare în cadrul planificării pregătirii și a răspunsului la nivel național, ținând seama de informațiile obținute în conformitate cu Regulamentul (UE) …/… [JO: a se introduce numărul Regulamentului privind EMA (ISC/2020/12532)], în special articolele XX [numerele articolelor urmează să fie confirmate după adoptare], în legătură cu monitorizarea și atenuarea deficitului de medicamente esențiale, dispozitive medicale și dispozitive medicale de diagnostic in vitro.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4
Recomandările raportului se publică pe site-ul internet al Comisiei.
Recomandările raportului se publică pe site-urile internet ale Comisiei și ECDC.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
Auditul planificării în materie de pregătire și răspuns
Auditul planificării în materie de prevenire, pregătire și răspuns
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  La fiecare 3 ani, ECDC efectuează audituri în statele membre în scopul de a verifica stadiul punerii în aplicare a planurilor naționale și coerența acestora cu planul Uniunii. Aceste audituri sunt realizate împreună cu agențiile competente ale Uniunii, având drept scop evaluarea planificării în materie de pregătire și răspuns la nivel național în ceea ce privește informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1).
1.  La fiecare 2 ani, ECDC efectuează audituri în statele membre în scopul de a verifica stadiul punerii în aplicare a planurilor naționale și coerența acestora cu planul Uniunii. Aceste audituri se bazează pe un set de indicatori și sunt realizate în cooperare cu agențiile competente ale Uniunii, având drept scop evaluarea planificării în materie de prevenire, pregătire și răspuns la nivel național în ceea ce privește informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1).
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
2.  Statele membre prezintă un plan de acțiune care abordează recomandările propuse ale auditului, precum și acțiunile corective și obiectivele intermediare corespunzătoare.
2.  În cazul în care auditul identifică deficiențe, statul membru prezintă, în termen de șase luni de la primirea concluziilor sale, un plan de acțiune care abordează recomandările propuse ale auditului și care stabilește acțiunile corective și obiectivele intermediare corespunzătoare.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Dacă un stat membru decide să nu dea curs unei recomandări, acesta trebuie să își motiveze decizia.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu
Raportul Comisiei privind planificarea pregătirii
Raportul Comisiei privind planificarea prevenirii și pregătirii
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 7 și a rezultatelor auditurilor menționate la articolul 8, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, până la iulie 2022 și la fiecare 2 ani, un raport privind situația actuală și progresele înregistrate în ceea ce privește planificarea pregătirii și a răspunsului la nivelul Uniunii.
1.  Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 7 și a rezultatelor auditurilor menționate la articolul 8, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, până în iulie 2022 și ulterior la fiecare 2 ani, un raport privind situația actuală și progresele înregistrate în ceea ce privește planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului la nivelul Uniunii.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Raportul Comisiei include starea planificării transfrontaliere a pregătirii și a răspunsului în regiunile învecinate.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Comisia poate adopta recomandări privind planificarea pregătirii și a răspunsului, adresate statelor membre pe baza raportului menționat la alineatul (1).
2.  Comisia poate adopta recomandări privind planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului, adresate statelor membre pe baza raportului menționat la alineatul (1). Respectivele recomandări se pot referi, de exemplu, la resursele minime necesare pentru a răspunde urgențelor de sănătate publică raportate, printre altele, la dimensiunea populației și sunt elaborate pe baza bunelor practici și a unor evaluări ale politicilor.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
Coordonarea planificării pregătirii și a răspunsului în cadrul CSS
Coordonarea planificării prevenirii, pregătirii și a răspunsului în cadrul CSS
Amendamentele 119 și 263
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Statele membre și Comisia colaborează în cadrul CSS pentru a-și coordona eforturile de a crea, consolida și menține capacitățile lor de monitorizare, alertă precoce, evaluare și răspuns privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.
1.   Statele membre, agențiile și organele relevante ale Uniunii, inclusiv HERA, și Comisia colaborează în cadrul CSS pentru a-și coordona eforturile de a crea, consolida și menține capacitățile lor de monitorizare, prevenire, alertă precoce, evaluare și răspuns privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  schimbul de bune practici și de experiență în ceea ce privește planificarea pregătirii și reacției;
(a)  schimbul de bune practici și de experiență în ceea ce privește planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului;
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  promovarea interoperabilității planificării pregătirii la nivel național și a dimensiunii intersectoriale a planificării pregătirii și răspunsului la nivelul Uniunii;
(b)  promovarea interoperabilității planificării prevenirii, pregătirii la nivel național și a dimensiunii intersectoriale a planificării prevenirii, pregătirii și răspunsului la nivelul Uniunii;
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e
(e)  monitorizarea progreselor înregistrate, identificarea lacunelor și a acțiunilor în scopul de a consolida planificarea pregătirii și a răspunsului, inclusiv în domeniul cercetării, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.
(e)  monitorizarea progreselor înregistrate, identificarea lacunelor și a acțiunilor în scopul de a consolida planificarea prevenirii, pregătirii și a răspunsului, inclusiv în domeniul cercetării, la nivel regional, național și la nivelul Uniunii.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Comisia și statele membre poartă, după caz, un dialog cu părțile interesate, inclusiv cu organizațiile lucrătorilor din domeniul sănătății și îngrijirii, cu părțile interesate din industrie și din lanțul de aprovizionare și cu organizațiile pacienților și ale consumatorilor. Respectivul dialog include schimburi de informații regulate între autorități, industrie și actorii relevanți ai lanțului de aprovizionare din domeniul farmaceutic, cu scopul de a identifica constrângerile preconizate în ceea ce privește aprovizionarea, astfel încât să se permită o mai bună coordonare, dezvoltarea de sinergii și răspunsuri adecvate.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Comisia poate organiza activități de formare pentru personalul medical și forța de muncă din sistemul de sănătate publică din statele membre, inclusiv privind capacitățile de pregătire în temeiul Regulamentului sanitar internațional.
1.  Comisia poate organiza activități de formare, sprijinite de agențiile competente ale Uniunii, în strânsă cooperare cu asociațiile medicale și organizațiile pacienților, pentru personalul medical și din domeniul serviciilor sociale și forța de muncă din sistemul de sănătate publică din statele membre, în special cursuri de formare interdisciplinară în domeniul planului de acțiune „O singură sănătate”, inclusiv privind capacitățile de pregătire în temeiul Regulamentului sanitar internațional.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2
Comisia organizează aceste activități în cooperare cu statele membre respective.
Comisia organizează aceste activități în cooperare cu statele membre afectate sau potențial afectate și în colaborare, în măsura posibilului, cu OMS pentru a se evita suprapunerea activităților, inclusiv privind capacitățile de pregătire în temeiul Regulamentului sanitar internațional.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
În regiunile transfrontaliere se promovează activitățile comune de formare transfrontalieră și schimburile de bune practici pentru personalul medical și personalul din sistemul de sănătate publică, iar familiarizarea cu sistemele de sănătate publică este obligatorie.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)
Comisia utilizează întregul potențial al învățării de la distanță pentru a spori numărul de cursanți.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) vizează punerea la dispoziția personalului menționat la respectivul alineat a cunoștințelor și competențelor necesare în special pentru a elabora și a pune în aplicare planurile naționale de pregătire care fac obiectul articolului 6 și pentru a pune în aplicare activități de consolidare a capacităților de pregătire pentru situații de criză și de supraveghere, inclusiv utilizarea instrumentelor digitale.
2.  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) vizează punerea la dispoziția personalului menționat la respectivul alineat a cunoștințelor și competențelor necesare în special pentru a elabora și a pune în aplicare planurile naționale de pregătire care fac obiectul articolului 6 și pentru a pune în aplicare activități de consolidare a capacităților de pregătire pentru situații de criză și de supraveghere, inclusiv utilizarea instrumentelor digitale, precum și pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale esențiale pe termen lung și sunt în concordanță cu abordarea „O singură sănătate”.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) se pot adresa și personalului din cadrul autorităților competente ale țărilor terțe și pot fi organizate în afara Uniunii.
3.  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) se pot adresa și personalului din cadrul autorităților competente ale țărilor terțe și pot fi organizate în afara Uniunii, în coordonare, atunci când este posibil, cu activitățile ECDC în acest domeniu.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
5.  În colaborare cu statele membre, Comisia poate sprijini organizarea de programe vizând schimbul de personal medical și forță de muncă din sistemul de sănătate publică între două sau mai multe state membre, precum și detașarea temporară a personalului dintr-un stat membru în altul.
5.  În colaborare cu statele membre, Comisia poate sprijini organizarea de programe vizând schimbul de personal medical și forță de muncă din sistemul de sănătate publică între două sau mai multe state membre, precum și detașarea temporară a personalului dintr-un stat membru în altul. La organizarea acestor programe, se ține seama de contribuția organizațiilor profesionale în domeniul sănătății din fiecare stat membru.
Amendamentele 131 și 264
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Comisia și statele membre care doresc acest lucru se pot angaja în proceduri de achiziții publice comune desfășurate în conformitate cu articolul 165 alineatul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului29 în vederea cumpărării în avans a contramăsurilor medicale destinate amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate.
1.  Comisia, în special cu HERA, și oricare dintre statele membre se pot angaja în proceduri de achiziții publice comune, în calitate de părți contractante, desfășurate în conformitate cu articolul 165 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului29 în vederea cumpărării în avans a contramăsurilor medicale destinate amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate într-un termen rezonabil.
__________________
__________________
29 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
29 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a
(a)  participarea la procedura de achiziții publice comune este deschisă tuturor statelor membre, statelor Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) și statelor candidate la aderarea la Uniune, în conformitate cu articolul 165 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046;
(a)  participarea la procedura de achiziții publice comune este deschisă tuturor statelor membre, statelor Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), statelor candidate la aderarea la Uniune, în conformitate cu articolul 165 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, precum și Principatului Andorra, Principatului Monaco, Republicii San Marino și Statului Cetății Vaticanului;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c
(c)  statele membre, statele AELS și statele candidate la aderarea la Uniune care participă la o achiziție comună achiziționează contramăsurile medicale în cauză prin intermediul respectivei proceduri și nu prin alte canale și nu desfășoară în paralel proceduri de negociere pentru respectivul produs;
(c)  țările care participă la o achiziție comună achiziționează contramăsurile medicale în cauză prin intermediul respectivei proceduri și nu prin alte canale și nu desfășoară în paralel proceduri de negociere pentru respectivul produs începând din acel moment. Țările care desfășoară în paralel proceduri de negociere începând din acel moment sunt excluse din grupul țărilor participante, indiferent dacă respectivele proceduri au ajuns sau nu în faza de semnare;
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  procedura de achiziții publice comune definește etape procedurale clare în ceea ce privește procesul, domeniul de aplicare, caietul de sarcini și termenele și impune tuturor părților să ofere și să respecte angajamente clare, inclusiv ca producătorii să livreze cantitățile de producție convenite, iar autoritățile să achiziționeze volumele rezervate convenite. Cantitățile exacte comandate de fiecare țară în parte și furnizate acestora, precum și detaliile privind răspunderea care le revine trebuie să fie divulgate ;
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera cb (nouă)
(cb)  se aplică un grad înalt de transparență tuturor activităților de achiziții publice comune și acordurilor de achiziție conexe. Curtea de Conturi Europeană are acces deplin la toate documentele relevante pentru a asigura un control anual precis al contractelor semnate și al investițiilor publice în cauză;
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera cc (nouă)
(cc)  în cazul în care se recurge la proceduri de achiziții publice comune, în procesul de atribuire se iau în considerare și criterii calitative, pe lângă costuri. Totodată, astfel de criterii iau în considerare, de exemplu, capacitatea producătorului de a asigura securitatea aprovizionării în timpul unei crize sanitare;
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera cd (nouă)
(cd)  achizițiile publice comune se desfășoară astfel încât să se întărească puterea de cumpărare a țărilor participante, să se îmbunătățească securitatea aprovizionării cu contramăsuri medicale împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și să se asigure accesul echitabil la acestea;
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
(ea)   dacă achizițiile publice comune se desfășoară în temeiul articolului 7 din regulamentul Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii (ISC/2020/12524), Comisia are dreptul să solicite acordarea de licențe, în condiții echitabile și rezonabile, pentru proprietatea intelectuală și know-how-ul legate de astfel de contramăsuri atunci când un operator economic renunță la efortul de dezvoltare sau nu este în măsură să asigure furnizarea în cantități suficiente și în timp util a unor astfel de contramăsuri în conformitate cu acordul încheiat. Alte condiții și proceduri legate de exercitarea acestui drept pot fi stabilite în acorduri specifice cu operatorii economici;
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera e b (nouă)
(eb)   pentru a asigura transparența în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice, atunci când se desfășoară proceduri de achiziții publice comune în temeiul articolului 7 din regulamentul Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii (ISC/2020/12524), Comisia pune la dispoziția publicului, în timp util, contractele și acordurile încheiate cu operatorii economici, în care se precizează cel puțin următoarele:
(i)  calendarul de livrare a bunului sau de prestare a serviciului;
(ii)  condițiile de asumare a răspunderii și compensațiile plătite;
(iii)  dacă este relevant, cantitatea și numărul locurilor de producție.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Comisia, în colaborare cu statele membre, asigură coordonarea și schimbul de informații între entitățile care organizează acțiuni, inclusiv, însă fără a se limita la proceduri de achiziții publice comune, rezerve de contramăsuri medicale și donarea acestora în cadrul diverselor mecanisme instituite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește:
3.  Comisia, în colaborare cu statele membre, asigură coordonarea și schimbul de informații între entitățile care organizează și participă la acțiuni, inclusiv, însă fără a se limita la proceduri de achiziții publice comune, dezvoltarea, constituirea de rezerve în spații care îndeplinesc cerințele legale specifice pentru stocarea contramăsurilor medicale și aflate în proximitatea celui mai mare număr de centre populate, fiind accesibile acestora, fără a compromite accesibilitatea respectivelor produse pentru persoanele din regiunile îndepărtate, rurale și ultraperiferice, distribuția și donarea contramăsurilor medicale, în beneficiul țărilor cu venituri mici și mijlocii, în cadrul diverselor mecanisme instituite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește:
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
(a)  rezerva în cadrul sistemului rescEU, astfel cum se prevede la articolul 12 din Decizia nr. 1313/2013/UE;
(a)  rezerva în cadrul sistemului rescEU, astfel cum se prevede la articolul 23 din Decizia nr. 1313/2013/UE;
Amendamentele 140 și 267
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera f
(f)  alte instrumente care sprijină cercetarea și dezvoltarea în domeniul biomedical la nivelul Uniunii pentru a spori capacitatea și disponibilitatea de a răspunde situațiilor de urgență și amenințărilor transfrontaliere.
(f)  alte programe și instrumente care sprijină cercetarea și dezvoltarea în domeniul biomedical la nivelul Uniunii pentru a spori capacitatea și disponibilitatea de a răspunde situațiilor de urgență și amenințărilor transfrontaliere, cum ar fi regulamentul Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii (ISC/2020/12524)..
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Țările participante se asigură că există rezerve adecvate și că distribuția de contramăsuri medicale achiziționate este corespunzătoare. Principalele detalii și caracteristici ale stocării și distribuției respective sunt stabilite în planurile naționale.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 b (nou)
3b.  În conformitate cu principiul transparenței, Comisia informează periodic Parlamentul European privind negocierile referitoare la achizițiile publice comune de contramăsuri medicale.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Cu respectarea normelor de confidențialitate aplicabile, Parlamentul European își rezervă în orice moment dreptul de a inspecta conținutul necenzurat al tuturor contractelor încheiate în cadrul procedurilor prevăzute la acest articol.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 d (nou)
3d.  Comisia și statele membre le oferă consumatorilor informații actualizate, accesibile și clare privind drepturile și obligațiile lor referitoare la contramăsurile medicale achiziționate în comun, inclusiv detalii despre răspunderea pentru daune și accesul la protecție juridică și la reprezentarea consumatorului.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 e (nou)
3e.   În cazul în care nu se aplică procedura de achiziții publice comune pentru contramăsuri medicale împotriva amenințărilor transfrontaliere pentru sănătate, Comisia încurajează statele membre să facă schimb de informații cu privire la prețurile și la datele de livrare pentru contramăsurile medicale.
Amendamentele 146 și 268
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Rețeaua de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) asigură comunicarea permanentă între Comisie, ECDC și autoritățile competente responsabile la nivel național cu supravegherea epidemiologică.
1.  Rețeaua de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile, inclusiv a bolilor transmisibile de origine zoonotică, și a problemelor de sănătate speciale conexe menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) asigură comunicarea permanentă între Comisie, în special HERA, ECDC și autoritățile competente responsabile la nivel național cu supravegherea epidemiologică.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 2 – litera ba (nouă)
(ba)   monitorizarea impactului bolilor transmisibile asupra continuității screeningului, diagnosticării, monitorizării, tratării și îngrijirii în cazul altor boli și afecțiuni;
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera bb (nouă)
(bb)   monitorizarea impactului bolilor transmisibile asupra sănătății mintale;
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d
(d)  identificarea factorilor de risc pentru transmiterea bolilor, precum și a grupurilor de populație expuse riscurilor în cazul cărora se impun măsuri de prevenire specifice;
(d)  identificarea și monitorizarea factorilor de risc pentru transmiterea bolilor, precum și a grupurilor de populație expuse riscurilor în cazul cărora se impun măsuri de prevenire specifice;
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera e
(e)  contribuția la evaluarea sarcinii reprezentate de bolile transmisibile asupra populației, utilizând date precum incidența bolilor, complicații, spitalizare și mortalitate;
(e)  contribuția la evaluarea sarcinii reprezentate de bolile transmisibile asupra sistemelor de sănătate și a prestării de servicii de îngrijire și asupra populației, utilizând date precum incidența bolilor, complicații, spitalizare, mortalitate, impactul asupra sănătății mintale, depistarea, diagnosticarea, monitorizarea, tratarea și îngrijirea amânate în cazul altor boli și afecțiuni, precum și impactul lor social și economic;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera ha (nouă)
(ha)  identificarea oricăror deficiențe din lanțul de aprovizionare mondial implicat în producerea și fabricarea de contramăsuri medicale necesare pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea și supravegherea bolilor transmisibile și întocmirea de planuri pentru remedierea acestor deficiențe. Alte mecanisme, cum ar fi un mecanism al Uniunii de control al exporturilor, flexibilitatea în reglementare, acordurile de cooperare sau acordurile de licență obligatorii sau voluntare între întreprinderi, ar putea să permită Uniunii să faciliteze accesul la contramăsuri pentru cetățenii și rezidenții săi, dar și pentru populațiile din țările Parteneriatului estic și din țările cu venituri mici și medii.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera fa (nouă)
(fa)   informații privind disponibilitatea contramăsurilor medicale necesare pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea și supravegherea bolii.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Informațiile comunicate de statele membre menționate la alineatul (3) litera (a) se raportează cel puțin la nivelul NUTS II Sistemului european de supraveghere (TESSy) sau unei alte platforme, într-un termen rezonabil stabilit în conformitate cu articolul 7.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 2 a (nou)
ECDC sprijină statele membre să asigure colectarea și schimbul de date în perioade de criză sanitară și funcționarea integrată a rețelei pentru supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe la care se face referire la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii). După caz, ECDC pune la dispoziție expertiza sa în acest domeniu inclusiv țărilor terțe.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9 – paragraful 1 – partea introductivă
9.  Comisia stabilește și actualizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:
9.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 28 pentru a elabora și actualiza:
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9 – paragraful 1 – litera c
(c)  procedurile de funcționare a rețelei de supraveghere epidemiologică, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) …/… [JO: Se va introduce numărul Regulamentului ECDC (ISC/2020/12527)].
eliminat
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9 a (nou)
9a.  Procedura prevăzută la articolul 28a se aplică și actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol, în cazul în care acest lucru este impus de motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea sau noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de răspândirea rapidă a acesteia între statele membre.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 9 b (nou)
9b.  Comisia stabilește și actualizează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, procedurile de funcționare a rețelei de supraveghere epidemiologică create în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE).../... [JO: a se introduce numărul Regulamentului ECDC (ISC/2020/12527)].
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 10
10.  Din motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea sau noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de rapiditatea răspândirii acesteia la nivelul statelor membre, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (3), pentru adoptarea definițiilor de caz, a procedurilor și a indicatorilor de supraveghere în statele membre, în cazul unei amenințări care face obiectul articolului 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii). Indicatorii menționați mai sus susțin în egală măsură evaluarea capacității de diagnosticare, prevenire și tratament.
10.  Din motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea sau noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de rapiditatea răspândirii acesteia la nivelul statelor membre, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (3), pentru adoptarea procedurilor de supraveghere în statele membre, în cazul unei amenințări care face obiectul articolului 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii).
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  ECDC asigură dezvoltarea în continuare a platformei digitale prin intermediul căreia datele sunt gestionate și partajate în mod automat, pentru a institui sisteme de supraveghere integrate și interoperabile care să permită supravegherea în timp real, după caz, în scopul de a facilita prevenirea și controlul bolilor transmisibile.
1.  După ce a realizat o evaluare de impact privind protecția datelor și a atenuat toate riscurile care pot afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate, ECDC asigură dezvoltarea în continuare a platformei digitale prin intermediul căreia datele sunt gestionate și partajate în mod automat, pentru a institui sisteme de supraveghere integrate și interoperabile care să permită supravegherea în timp real, după caz, în scopul de a facilita prevenirea și controlul bolilor transmisibile. ECDC se asigură că platforma face obiectul supravegherii umane, include măsuri specifice pentru reducerea la minimum a riscurilor care pot apărea în urma transferului de date părtinitoare sau incomplete din mai multe surse și stabilește proceduri pentru revizuirea calității datelor. Platformele și aplicațiile digitale care sprijină supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii și al statelor membre sunt implementate cu respectarea principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii, în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a
(a)  asigură colectarea automată a datelor de supraveghere și de laborator, utilizează informațiile din dosarele electronice de sănătate și din monitorizarea mass-mediei și aplică inteligența artificială pentru validarea, analiza și raportarea automată a datelor;
(a)  asigură colectarea automată a datelor de supraveghere și de laborator, utilizează datele relevante privind sănătatea dintr-o listă definită și autorizată în prealabil din dosarele electronice de sănătate și din bazele de date în materie de sănătate și din monitorizarea mass-mediei și aplică inteligența artificială pentru validarea, analiza și raportarea statistică a datelor în conformitate cu articolul 22 din RGPD;
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b
(b)  permite prelucrarea și schimbul computerizat de informații, date și documente.
(b)  permite prelucrarea și schimbul computerizat de informații, date și documente, ținând cont de legislația Uniunii privind protecției datelor cu caracter personal;.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)   permite notificarea automată în SAPR atunci când bolile transmisibile depășesc pragurile de avertizare, astfel cum prevede articolul 13 alineatul (2) litera (a). Notificarea este validată de autoritatea competentă din domeniul sănătății.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Statele membre sunt responsabile de asigurarea faptului că sistemul integrat de supraveghere este alimentat periodic cu informații, date și documente complete și oportune transmise și partajate prin intermediul platformei digitale.
3.  Statele membre sunt responsabile de asigurarea faptului că sistemul integrat de supraveghere este alimentat periodic cu informații, date și documente complete, oportune și exacte transmise și partajate prin intermediul platformei digitale. Statele membre promovează automatizarea acestui proces între sistemul de supraveghere național și cel al Uniunii.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5
5.  În scopuri epidemiologice, ECDC are acces, de asemenea, la datele relevante privind sănătatea accesate sau puse la dispoziție prin intermediul unor infrastructuri digitale care permit utilizarea datelor medicale în scopuri de cercetare, de elaborare a politicilor și de reglementare.
5.  În scopuri de supraveghere epidemiologică, ECDC are acces, de asemenea, la datele relevante privind sănătatea accesate sau puse la dispoziție prin intermediul unor infrastructuri digitale care permit utilizarea datelor medicale în scopuri de cercetare, de elaborare a politicilor și de reglementare. Accesul la datele privind sănătatea este proporțional cu scopuri specifice și concrete definite în prealabil de ECDC.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – partea introductivă
6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru funcționarea platformei de supraveghere care prevăd:
6.  În urma desfășurării unei proceduri de consultare, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 28 privind funcționarea platformei de supraveghere, care stabilesc:
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – litera a
(a)  specificațiile tehnice ale platformei, inclusiv mecanismul de schimb electronic de date pentru schimburile cu sistemele naționale existente, identificarea standardelor aplicabile, definiția structurilor mesajelor, dicționarele de date, schimbul de protocoale și proceduri;
(a)  specificațiile tehnice ale platformei, inclusiv mecanismul de schimb electronic de date pentru schimburile cu sistemele internaționale și naționale existente, identificarea standardelor aplicabile, definiția structurilor mesajelor, dicționarele de date, schimbul de protocoale și proceduri;
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – litera c
(c)  procedurile pentru situații de urgență care să fie aplicate în caz de indisponibilitate a oricăreia dintre funcțiile platformei;
(c)  procedurile pentru situații de urgență și copiile de rezervă securizate ale datelor care să fie aplicate în caz de indisponibilitate a oricăreia dintre funcțiile platformei;
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – litera d
(d)  cazurile și condițiile în care se poate acorda acces parțial la funcțiile platformei țărilor terțe și organizațiilor internaționale implicate, precum și modalitățile practice de acces;
(d)  cazurile și condițiile în care se poate acorda acces parțial la funcțiile platformei organizațiilor internaționale implicate, precum și modalitățile practice de acces, în conformitate deplină cu Regulamentele (UE) 2018/1725 și (UE) 2016/679 și cu Directiva (UE) 2016/680;
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 – litera fa (nouă)
(fa)   asigurarea standardizării infrastructurii privind stocarea, prelucrarea și analiza datelor.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Platformele și aplicațiile digitale care sprijină supravegherea epidemiologică la nivelul Uniunii și al statelor membre sunt implementate cu respectarea principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii, în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  În domeniul sănătății publice sau în domenii specifice de sănătate publică, relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sau a planurilor naționale prevăzute la articolul 6, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să desemneze laboratoare de referință ale UE pentru a sprijini laboratoarele naționale de referință în vederea promovării bunelor practici și alinierii voluntare a statelor membre în ceea ce privește diagnosticarea, metodele de testare, utilizarea anumitor teste pentru supravegherea, notificarea și raportarea uniformă a bolilor de către statele membre.
1.  În domeniul sănătății publice sau în domenii specifice de sănătate publică, relevante pentru punerea în aplicare a prezentului regulament sau a planurilor naționale prevăzute la articolul 6, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să desemneze laboratoare de referință ale UE pentru a sprijini laboratoarele naționale de referință în vederea promovării bunelor practici și alinierii statelor membre în ceea ce privește diagnosticarea, metodele de testare, utilizarea anumitor teste pentru supravegherea, notificarea și raportarea uniformă a bolilor de către statele membre.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera f
(f)  monitorizare, alertare și sprijin pentru intervenția în cazul apariției unui focar și
(f)  monitorizare, alertare și sprijin pentru intervenția în cazul apariției unui focar, în special pentru agenții patogeni noi; and
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
3.  Rețeaua laboratoarelor de referință ale UE este operată și coordonată de ECDC.
3.  Rețeaua laboratoarelor de referință ale UE este operată și coordonată de ECDC, în cooperare cu rețeaua laboratoarelor OMS pentru a se evita suprapunerea activităților. Structura de guvernanță a rețelei include cooperarea și coordonarea cu laboratoarele și rețelele de referință naționale și regionale existente.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Laboratoarele menționate la alineatul (1) contribuie la partajarea bunelor practici și la îmbunătățirea supravegherii epidemiologice menționate la articolul 13.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
4.  Desemnările prevăzute la alineatul (1) urmează un proces de selecție publică, sunt limitate în timp, pentru o perioadă minimă de 5 ani, și sunt revizuite în mod regulat. Desemnările stabilesc responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor vizate.
4.  Desemnările prevăzute la alineatul (1) urmează un proces de selecție publică, sunt limitate în timp, pentru o perioadă minimă de 5 ani, și sunt revizuite în mod regulat. Comisia consultă statele membre și ECDC pentru a elabora termenii de referință și criteriile procesului de desemnare. Desemnările stabilesc responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor vizate. Consorțiile de laboratoare sunt eligibile pentru desemnare.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera a
(a)  sunt imparțiale, nu sunt afectate de niciun conflict de interese și, în special, nu se găsesc într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze imparțialitatea conduitei lor profesionale în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor lor de laboratoare de referință ale UE;
(a)  sunt imparțiale, nu sunt afectate de niciun conflict de interese și, în special, nu se găsesc într-o situație care poate, în mod direct sau indirect, să afecteze imparțialitatea conduitei lor profesionale în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor lor de laboratoare de referință ale UE. Se acordă o atenție deosebită testelor și metodelor brevetate care pot fi proprietatea laboratoarelor;
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Sistemul european de supraveghere (TESSy) este utilizat pentru monitorizarea ad-hoc a unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate la care face referire articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) și articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și (d).
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1
Comisia adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare, acolo unde este necesar, definițiile de caz care urmează a fi folosite pentru monitorizarea ad-hoc, pentru a asigura comparabilitatea și compatibilitatea la nivelul Uniunii a datelor colectate.
Comisia adoptă, acolo unde este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 28 referitoare la definițiile de caz care urmează a fi folosite pentru monitorizarea ad-hoc, pentru a asigura comparabilitatea și compatibilitatea la nivelul Uniunii a datelor colectate.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3
Din motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de rapiditatea răspândirii acesteia de la un stat membru la altul, Comisia poate adopta sau actualiza definițiile de caz menționate la primul paragraf prin acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (3).
Procedura prevăzută la articolul 28a se aplică actelor delegate adoptate în conformitate cu prezentul articol, în cazul în care acest lucru este impus de motive imperative de urgență justificate corespunzător legate de gravitatea sau noutatea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate sau de răspândirea rapidă a acesteia între statele membre.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  SAPR instituie o comunicare permanentă între Comisie și autoritățile competente responsabile la nivel național pentru pregătirea în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce și răspunsul rapid , alertarea, evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și stabilirea măsurilor care pot fi necesare pentru protejarea sănătății publice.
1.  SAPR instituie o comunicare permanentă între Comisie, ECDC și autoritățile competente responsabile la nivel național pentru pregătirea în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, alerta precoce și răspunsul rapid, alertarea, evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și stabilirea măsurilor care pot fi necesare pentru protejarea sănătății publice.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Gestionarea și utilizarea SAPR implică schimbul de date cu caracter personal în cazuri specifice în care instrumentele juridice relevante prevăd acest lucru. Aceasta include:
Gestionarea și utilizarea operațională a SAPR implică schimbul de date cu caracter personal în cazuri specifice în care instrumentele juridice relevante prevăd acest lucru. Aceasta include:
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2
ECDC actualizează în permanență SAPR, permițând utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi aplicațiile mobile digitale, modelele de inteligență artificială, aplicațiile spațiale sau alte tehnologii de depistare automată a contacților, având la bază tehnologiile de depistare a contacților dezvoltate de statele membre.
ECDC actualizează în permanență SAPR, permițând utilizarea tehnologiilor moderne, cum ar fi aplicațiile mobile digitale, modelele de inteligență artificială, aplicațiile spațiale sau alte tehnologii de depistare automată a contacților, având la bază tehnologiile de depistare a contacților dezvoltate de statele membre sau de Uniune, utilizate exclusiv în scopul combaterii pandemiei și care s-au dovedit a fi adecvate, necesare și proporționale și în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
Pentru a asigura calitatea și coerența datelor, SAPR implementează procese de date solide, exacte și interoperabile cu statele membre. ECDC se coordonează cu statele membre pe parcursul acestor procese de schimb de date, de la evaluarea cerințelor privind datele, transmiterea și colectarea acestora, până la actualizarea și interpretarea datelor, asigurând o colaborare strânsă între Comisie, ECDC și organismele naționale și regionale competente.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)
2a.   ECDC dezvoltă și îmbunătățește SAPR, pentru a spori automatizarea colectării și analizei informațiilor, a actualiza clasificarea notificărilor, a reduce comunicarea cu text deschis, a reduce sarcina administrativă și a îmbunătăți standardizarea notificărilor.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)
2b.   SAPR este îmbunătățit pentru a reduce sarcina birocratică și suprapunerea notificărilor. SAPR permite autorităților competente naționale să informeze OMS cu privire la evenimentele care pot constitui urgențe de sănătate publică de importanță internațională în conformitate cu articolul 6 din RSI și integrează aceste informații în sistemul SAPR, pentru a notifica automat o alertă în SAPR.
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.  Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, proceduri privind schimbul de informații cu alte sisteme de alertă rapidă la nivelul Uniunii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal, pentru a asigura buna funcționare a SAPR și pentru a evita suprapunerea activităților sau acțiunile contradictorii cu structurile și mecanismele existente pentru pregătirea în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea lor, alerta precoce în cazul acestora și combaterea lor.
4.  Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, proceduri privind schimbul de informații cu alte sisteme de alertă rapidă la nivelul Uniunii și la nivel internațional, inclusiv schimbul de date cu caracter personal, pentru a asigura buna funcționare a SAPR și pentru a evita suprapunerea activităților sau acțiunile contradictorii cu structurile și mecanismele existente pentru pregătirea în cazul apariției unor amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, monitorizarea lor, alerta precoce în cazul acestora și combaterea lor.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)
4a.   SAPR poate să colecteze automat informații din alte baze de date importante, cum ar fi cele care conțin date privind mediul, date privind clima, date privind irigațiile și alte date relevante pentru amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, care ar putea facilita înțelegerea și diminua riscul potențialelor amenințări la adresa sănătății.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
2.  În cazul în care autoritățile naționale competente notifică OMS cu privire la evenimente care pot constitui urgențe de sănătate publică de importanță internațională, în conformitate cu articolul 6 din RSI, statele membre notifică cel târziu simultan o alertă în SAPR, cu condiția ca amenințarea în cauză să se înscrie în cele menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament.
2.  În cazul în care autoritățile naționale competente notifică OMS cu privire la evenimente care pot constitui urgențe de sănătate publică de importanță internațională, în conformitate cu articolul 6 din RSI, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (2b), se notifică simultan o alertă în SAPR, cu condiția ca amenințarea în cauză să se înscrie în cele menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera f
(f)  riscurile pentru sănătatea publică;
(f)  riscurile pentru sănătatea publică, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv, pe cât posibil, impactul acestora asupra bolilor netransmisibile majore;
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera h
(h)  alte măsuri decât măsurile de sănătate publică;
(h)  măsuri multisectoriale, altele decât măsurile de sănătate publică;
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera ia (nouă)
(ia)   locurile de producție existente și potențiale, cu unicul scop de a permite Uniunii să cartografieze capacitățile strategice de producție pentru Uniune în ansamblul său;
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – litera j
(j)  cererile și ofertele de asistență de urgență la nivel transfrontalier;
(j)  cererile și ofertele de asistență de urgență la nivel transfrontalier, cum ar fi transferul medical al pacienților sau punerea la dispoziția altui stat membru a personalului medical dintr-un stat membru, în special în zonele transfrontaliere din regiunile învecinate;
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Statele membre actualizează informațiile prevăzute la alineatul (3) pe măsură ce devin disponibile date noi.
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  La notificarea unei alerte în conformitate cu articolul 19, Comisia, în cazul în care este necesar pentru coordonarea răspunsului la nivelul Uniunii sau la solicitarea CSS menționat la articolul 21 sau din proprie inițiativă, pune fără întârziere la dispoziția autorităților naționale competente și a CSS, prin SAPR, o evaluare de risc a gravității potențiale a amenințării pentru sănătatea publică, inclusiv posibile măsuri de sănătate publică. Evaluarea respectivă se efectuează de către:
1.  La notificarea unei alerte în conformitate cu articolul 19, Comisia, în cazul în care este necesar pentru coordonarea răspunsului la nivelul Uniunii sau la solicitarea CSS menționat la articolul 21 sau din proprie inițiativă, pune fără întârziere la dispoziția autorităților naționale competente și a CSS, prin SAPR, o evaluare de risc a gravității potențiale a amenințării pentru sănătatea publică, inclusiv posibile măsuri de sănătate publică, inclusiv o evaluare de risc a sănătății mintale a populației afectate. Evaluarea respectivă se efectuează de către:
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera -a (nouă)
(-a)   HERA, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Decizia Comisiei din 16 septembrie 2021. Evaluarea efectuată de HERA se realizează astfel încât să permită luarea unei decizii cu privire la activarea cadrului de urgență, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din regulamentul Consiliului privind un cadru pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii, și cu privire la măsurile prevăzute la articolele 5-11 și la articolul 13 din regulamentul respectiv, care este oportun să fie activate.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a
(a)  ECDC în conformitate cu articolul 8a din Regulamentul (UE) …/… [JO: A se introduce numărul Regulamentului ECDC (ISC/2020/12527)], în cazul unei amenințări menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii), inclusiv substanțe de origine umană: sânge, organe, țesuturi și celule potențial afectate de boli transmisibile; sau la articolul 2 alineatul (1) litera (d) și/sau
(a)  ECDC în conformitate cu articolul 8a din Regulamentul (UE) …/… [JO: A se introduce numărul Regulamentului ECDC (ISC/2020/12527)], în cazul unei amenințări menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), inclusiv substanțe de origine umană: cum ar fi sânge, organe, țesuturi și celule potențial afectate de boli transmisibile; sau la articolul 2 alineatul (1) litera (d) și/sau
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)   Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) 2021/... [a se introduce numărul Regulamentului EMA revizuit (2020/0321(COD)], în cazul unei amenințări legate de un produs medical defect sau dacă o amenințare devine mai gravă ca urmare a unei penurii de produse medicale de uz uman sau de dispozitive medicale; și/sau
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa)   Uniune sau entitățile naționale implicate în constituirea de stocuri de produse medicale.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
2.  La solicitarea agenției sau a organismului care efectuează evaluarea riscurilor în limitele mandatului său, agențiile și organismele menționate la alineatul (1) furnizează, fără întârzieri nejustificate, orice informații și date relevante aflate la dispoziția acestora.
2.  La solicitarea agenției sau a organismului care efectuează evaluarea riscurilor în limitele mandatului său, agențiile și organismele menționate la alineatul (1) furnizează, fără întârzieri nejustificate, informațiile, datele și expertiza relevantă de care dispun. Atunci când efectuează evaluarea riscurilor, agenția sau organismul este desemnat drept agenție „principală”, în conformitate cu alineatul (3). Agenția sau organismul se asigură că ia notă de orice informație sau expertiză obținută de la alte agenții sau organisme menționate la alineatul (1).
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul în care evaluarea riscurilor necesară este total sau parțial în afara mandatelor agențiilor menționate la alineatul (1), iar acest lucru este considerat necesar pentru coordonarea reacției la nivelul Uniunii, Comisia, la solicitarea CSS sau din proprie inițiativă, furnizează o evaluare ad-hoc a riscurilor.
În cazul în care evaluarea riscurilor necesară este total sau parțial în afara mandatelor agențiilor menționate la alineatul (1), iar acest lucru este considerat necesar pentru coordonarea răspunsului la nivelul Uniunii, Comisia, la solicitarea CSS sau din proprie inițiativă, furnizează o evaluare ad-hoc a riscurilor. În cazul în care evaluarea de risc necesară intră sub incidența mandatului mai multor agenții menționate la alineatul (1), Comisia desemnează o agenție principală responsabilă cu efectuarea evaluării riscurilor, în colaborare cu celelalte agenții în cauză, și stabilește un termen pentru prezentarea evaluării de către agenția respectivă.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2
Comisia pune evaluarea riscurilor la dispoziția autorităților naționale competente fără întârziere, prin intermediul SAPR și, dacă este cazul, prin sisteme de alertă interconectate. În cazurile în care evaluarea riscurilor urmează să fie făcută publică, autoritățile competente o primesc înainte de publicare.
Comisia pune evaluarea riscurilor la dispoziția autorităților naționale competente fără întârziere, prin intermediul SAPR și, dacă este cazul, prin sisteme de alertă interconectate. În cazurile în care evaluarea riscurilor urmează să fie făcută publică, autoritățile competente naționale o primesc înainte de publicare, prin intermediul SAPR și CSS.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 3
Evaluarea riscurilor ține seama de informațiile relevante, dacă acestea sunt disponibile, furnizate de alte entități, în special de OMS în cazul unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională.
Evaluarea riscurilor ține seama de informațiile relevante furnizate de experții în materie de sănătate publică și de alte entități, dacă acestea sunt disponibile, în special de OMS în cazul unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În urma unei notificări de alertă în temeiul articolului 19, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru și pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor menționate la articolul 19 și a evaluărilor riscurilor menționate la articolul 20, statele membre coordonează în cadrul CSS și în colaborare cu Comisia:
1.  În urma unei notificări de alertă în temeiul articolului 19, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru și pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor menționate la articolul 19 și a evaluărilor riscurilor menționate la articolul 20, statele membre coordonează în cadrul CSS și în colaborare cu Comisia, în special cu HERA:
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b
(b)  comunicarea în situații de risc și de criză, care urmează să fie adaptată la necesitățile și circumstanțele statelor membre, cu scopul de a furniza informații consecvente și coordonate în Uniune, destinate publicului și personalului medical;
(b)  comunicarea în situații de risc și de criză, care urmează să fie adaptată la necesitățile și circumstanțele statelor membre, cu scopul de a furniza informații consecvente și coordonate în Uniune, destinate publicului, personalului medical și profesioniștilor în domeniul sănătății publice;
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c
(c)  adoptarea avizelor și orientărilor, inclusiv în ceea ce privește măsuri de răspuns specifice adresate statelor membre pentru prevenirea și controlul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate.
(c)  adoptarea avizelor și orientărilor, inclusiv în ceea ce privește măsuri de răspuns specifice adresate statelor membre pentru prevenirea și controlul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, inclusiv coordonarea măsurilor de răspuns.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)   restricțiile naționale de călătorie și alte restricții transfrontaliere privind circulația și întrunirile de persoane, precum și cerințele de carantină și supravegherea carantinei în urma deplasărilor transfrontaliere.
Amendamentele 207 și 271
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  În cazul în care un stat membru intenționează să adopte măsuri de sănătate publică pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, acesta, înainte de adoptarea respectivelor măsuri, informează și consultă celelalte state membre și Comisia cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al măsurilor, cu excepția cazului în care nevoia de a proteja sănătatea publică este atât de urgentă încât este necesară adoptarea imediată a măsurilor.
2.  În cazul în care un stat membru intenționează să adopte măsuri de sănătate publică pentru combaterea amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, acesta, înainte de adoptarea sau încetarea aplicării respectivelor măsuri, informează, se consultă și se coordonează cu celelalte state membre, în special cu statele membre învecinate, cu Comisia, în special HERA, cu consiliul de criză sanitară și cu Comitetul pentru securitate sanitară cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al măsurilor, cu excepția cazului în care nevoia de a proteja sănătatea publică este atât de urgentă încât este necesară adoptarea imediată a măsurilor.
Amendamentele 208 și 272
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3
3.  Dacă un stat membru trebuie să adopte de urgență măsuri de sănătate publică pentru a răspunde la apariția sau reapariția unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, acesta informează, imediat după adoptare, celelalte state membre și Comisia cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al acelor măsuri.
3.  Dacă un stat membru trebuie să adopte de urgență măsuri de sănătate publică pentru a răspunde la apariția sau reapariția unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, acesta informează, imediat după adoptare, celelalte state membre, autoritățile regionale relevante, Comisia, în special HERA, consiliul de criză sanitară și Comitetul pentru securitate sanitară cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al acelor măsuri, în special în regiunile transfrontaliere.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)
3a.   În cazul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate care depășește capacitățile de răspuns naționale ale unui stat membru, respectivul stat membru poate solicita asistență și de la alte state membre prin intermediul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență instituit prin Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.
___________________
1a Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii.
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera a
(a)  se bazează în special pe recomandările ECDC, ale altor agenții sau organisme competente sau ale comitetului consultativ menționat la articolul 24;
(a)  se bazează în special pe recomandările ECDC și ale HERA, ale altor agenții sau organisme competente sau ale comitetului consultativ menționat la articolul 24;
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c
(c)  sunt proporționale cu riscurile pentru sănătatea publică legate de această amenințare, evitând în special orice restricții inutile în calea liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor.
(c)  este necesară, adecvată și proporțională cu riscurile pentru sănătatea publică legate de această amenințare, evitând în special orice restricții inutile în calea liberei circulații a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor și a drepturilor, libertăților și principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și promovează coordonarea măsurilor între statele membre.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)   este limitată în timp și încetează de îndată ce una dintre condițiile aplicabile prevăzute la literele (a), (b) și (c) nu mai este îndeplinită;
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera cb (nouă)
(cb)  ține seama de necesitatea funcționării normale a pieței unice, în special de existența culoarelor verzi pentru libera circulație a alimentelor și contramăsurilor medicale.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
3.  Înainte de a recunoaște o situație de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui să colaboreze cu OMS pentru a-i comunica analiza Comisiei privind situația legată de epidemie și pentru a informa OMS cu privire la intenția sa de a adopta o astfel de decizie.
3.  Înainte de a recunoaște o situație de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii, Comisia colaborează cu OMS pentru a-i comunica analiza Comisiei privind situația legată de epidemie și pentru a informa OMS cu privire la intenția sa de a adopta o astfel de decizie.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (3).
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)
4a.   În urma recunoașterii urgenței de sănătate publică, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta un regulament de activare a cadrului de urgență în cazul în care acest lucru este adecvat situației economice, în temeiul articolului 3 din regulamentul Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii. În cazul în care se activează cadrul pentru situații de urgență, este instituit un consiliu de criză sanitară care să coordoneze acțiunile Consiliului, Comisiei, agențiilor și organelor relevante ale Uniunii și ale statelor membre, pentru a asigura furnizarea și accesul la contramăsuri medicale. În astfel de situații, în temeiul Declarației comune privind controlul bugetar al noilor propuneri, în temeiul articolului 122 din TFUE, se instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanți ai Parlamentului European și ai Consiliului.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În scopul recunoașterii în mod oficial a unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii, Comisia instituie un comitet consultativ pentru situații de urgență de sănătate publică (denumit în continuare „comitetul consultativ”), care, la cererea Comisiei, furnizează Comisiei consiliere prezentându-și opiniile cu privire la:
1.  În scopul recunoașterii în mod oficial a unei situații de urgență de sănătate publică la nivelul Uniunii, în urma consultării cu Comitetul pentru securitate sanitară, Comisia instituie un comitet consultativ pentru situații de urgență de sănătate publică (denumit în continuare „comitetul consultativ”), care, la cererea Comisiei sau a Comitetului pentru securitate sanitară, furnizează Comisiei și Comitetului pentru securitate sanitară consiliere prezentându-și opiniile cu privire la:
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c – punctul ii
(ii)  identificarea și atenuarea lacunelor, neconcordanțelor sau deficiențelor semnificative în ceea ce privește măsurile adoptate sau care urmează a fi adoptate pentru a ține sub control și a gestiona amenințarea specifică și pentru a depăși impactul acesteia, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și tratamentul clinic, contramăsurile non-farmaceutice și necesitățile de cercetare în domeniul sănătății publice;
(ii)  identificarea și atenuarea lacunelor, neconcordanțelor sau deficiențelor semnificative în ceea ce privește măsurile adoptate sau care urmează a fi adoptate pentru a ține sub control și a gestiona amenințarea specifică și pentru a depăși impactul acesteia, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și tratamentul clinic și necesitățile de cercetare în domeniul sănătății publice;
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera c – punctul iia (nou)
(iia)  în consultare cu EMA în temeiul Regulamentului (UE) …/… [JO: a se introduce numărul Regulamentului EMA] cu privire la stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și capacitatea de producție a lanțurilor de aprovizionare medicale implicate în producția și fabricarea de contramăsuri medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea bolii în cauză;
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
2.  Comitetul consultativ este format din experți independenți, selectați de Comisie în conformitate cu domeniile de expertiză și experiență cele mai relevante pentru amenințarea specifică în curs. Comitetul ar trebui să aibă o componență multidisciplinară pentru a fi în măsură să ofere consiliere în ceea ce privește aspecte de natură biomedicală, comportamentală, socială, economică, culturală și internațională. Reprezentanții ECDC și ai EMA participă în calitate de observatori în cadrul comitetului consultativ. Reprezentanții altor organisme sau agenții ale Uniunii, competente în ceea ce privește amenințarea în cauză, participă în calitate de observatori în cadrul acestui comitet, dacă situația o impune. Comisia poate invita experți care dețin cunoștințe de specialitate cu privire la un anumit subiect de pe ordinea de zi să participe, ad-hoc, la activitățile comitetului consultativ.
2.  Comitetul consultativ este format din experți independenți, din reprezentanți ai lucrătorilor în domeniul sănătății și îngrijirii și din reprezentanți ai societății civile, selectați de Comisie în conformitate cu domeniile de expertiză și experiență cele mai relevante pentru amenințarea specifică în curs. Comitetul ar trebui să aibă o componență multidisciplinară pentru a fi în măsură să ofere consiliere în ceea ce privește aspecte de natură sanitară, biomedicală, comportamentală, socială, economică, culturală și internațională și legate de cercetare, dezvoltare, fabricație și transport. Reprezentanții ECDC și ai EMA participă activ în cadrul comitetului consultativ. Reprezentanții altor organisme sau agenții ale Uniunii, competente în ceea ce privește amenințarea în cauză, participă în calitate de observatori în cadrul acestui comitet, dacă situația o impune. Comisia sau Comitetul pentru securitate sanitară poate invita experți și părți interesate care dețin cunoștințe de specialitate cu privire la un anumit subiect de pe ordinea de zi să participe, ad-hoc, la activitățile comitetului consultativ. Comisia publică numele experților aleși să facă parte din comitetul consultativ, precum și detalii privind pregătirea profesională și/sau științifică ce justifică numirea lor.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia publică pe site-ul său internet lista membrilor comitetului consultativ și calificările care stau la baza numirii lor. Ori de câte ori este posibil, se asigură un echilibru geografic în rândul membrilor. Membrii trebuie să acționeze în interes public și în mod independent. Aceștia dau declarații de interese și de angajament. În aceste declarații se menționează orice activitate, poziție, circumstanță sau alte elemente concrete care ar putea implica interese directe sau indirecte, pentru a permite identificarea acelor interese despre care s-ar putea considera că afectează independența experților în cauză.
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 b (nou)
2b.   Comitetul consultativ acționează în cooperare cu consiliul de criză sanitară și cu forumul consultativ al HERA, instituit în temeiul Deciziei Comisiei din 16 septembrie 2021. Reprezentanții forumului consultativ al HERA participă în calitate de observatori în cadrul comitetului consultativ. Coordonarea dintre aceste organisme asigură participarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor personalului medical, a asociațiilor de pacienți și a actorilor din industrie și din lanțul de aprovizionare care au experiență recunoscută în domenii legate de furnizarea de consiliere ca răspuns la urgențele în materie de sănătate și activitatea HERA.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
3.  Comitetul consultativ se întrunește ori de câte ori situația o impune, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru.
3.  Comitetul consultativ se întrunește ori de câte ori situația o impune, la solicitarea Comisiei, a Comitetului pentru securitate sanitară sau a unui stat membru.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6
6.  Comitetul consultativ își stabilește propriul regulament de procedură, care prevede, printre altele, normele referitoare la declararea și încheierea unei situații de urgență, precum și adoptarea recomandărilor și procedurile de votare. Regulamentul de procedură intră în vigoare după primirea avizului favorabil din partea Comisiei.
6.  Comitetul consultativ își stabilește propriul regulament de procedură, care prevede, printre altele, normele referitoare la declararea și încheierea unei situații de urgență, precum și adoptarea recomandărilor și procedurile de votare. Regulamentul de procedură intră în vigoare după primirea avizului favorabil din partea Comisiei și a Comitetului pentru securitate sanitară.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)
6a.   Procesele-verbale ale comitetului consultativ sunt publice.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6 b (nou)
6b.   Comitetul consultativ lucrează în strânsă cooperare cu organismele consultative naționale.
Amendamentele 224 și 276
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b
(b)  mecanisme de monitorizare a deficitelor de contramăsuri medicale, precum și de dezvoltare, achiziționare, gestionare și aplicare a acestora;
(b)  măsuri, în temeiul unui regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării de contramăsuri medicale relevante în situații de criză în cazul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii, pentru a monitoriza penuria, dezvoltarea, fabricarea, achizițiile publice, acțiunile întreprinse pentru a asigura securitatea aprovizionării, gestionarea, depozitarea, distribuția și aplicarea de contramăsuri medicale;
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera c
(c)  activare a sprijinului din partea ECDC, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) …/ [JO: A se introduce numărul Regulamentului ECDC [ISC/2020/12527]] referitor la mobilizarea și desfășurarea activității Grupului operativ al UE în domeniul sănătății.
(c)  activare a sprijinului din partea ECDC, astfel cum se prevede în Regulamentul(UE).../... [JO: A se introduce numărul Regulamentului ECDC [ISC/2020/12527]] referitor la mobilizarea și desfășurarea activității Grupului operativ al UE în domeniul sănătății și, în special, crearea unei liste a locurilor din secțiile de terapie intensivă din statele membre, în scopul unui eventual transfer transfrontalier al pacienților;
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)   un mecanism al Uniunii de control al exporturilor cu scopul de a permite Uniunii să garanteze accesul în timp util și efectiv la contramăsuri;
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
(cb)  culoare verzi menționate la articolul 25a din prezentul regulament, în cazuri excepționale.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)
Articolul 25a
Culoarele verzi
1.  După recunoașterea unei urgențe de sănătate publică într-o situație de pandemie în temeiul articolului 23 alineatul (1), Comisia stabilește, în cazul restricțiilor la frontieră, culoare verzi pentru a se asigura că bunurile esențiale, contramăsurile medicale și lucrătorii transfrontalieri pot circula liber în cadrul pieței interne.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate pentru a completa prezentul regulament cu dispoziții privind crearea culoarelor verzi menționate la alineatul (1).
3.  Un stat membru poate interzice sau restricționa exporturile de contramăsuri medicale numai în cazurile definite la articolul 36 din TFUE în timpul unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii, cu condiția să obțină o autorizație prealabilă din partea Comisiei.
4.  Comisia decide cu privire la cererea de autorizare prealabilă în termen de cinci zile de la solicitare. În cazul în care Comisia nu ia o decizie în termenul menționat, se consideră că autorizația a fost acordată.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
1.  SAPR include o funcționalitate de mesagerie selectivă care permite ca datele cu caracter personal, inclusiv datele de contact și datele privind sănătatea, să nu fie comunicate decât autorităților naționale competente implicate în respectivele măsuri de depistare a contacților. Această funcționalitate de mesagerie selectivă este proiectată și operată pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și de legalitate, precum și pentru a se conecta cu sistemele de depistare a contacților la nivelul Uniunii.
1.  SAPR include o funcționalitate de mesagerie selectivă care permite ca datele cu caracter personal, inclusiv datele de contact și datele privind sănătatea, să nu fie comunicate decât autorităților naționale competente implicate în respectivele măsuri de depistare a contacților. Această funcționalitate de mesagerie selectivă este concepută cu respectarea principiului minimizării datelor și al protecției datelor începând cu momentul proiectării și în mod implicit și este operată pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și de legalitate, precum și pentru a se conecta cu sistemele de depistare a contacților la nivelul Uniunii.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5
5.  Datele cu caracter personal pot fi comunicate, de asemenea, în contextul depistării automate a contacților, utilizând aplicații de depistare a contacților.
5.  Datele cu caracter personal pot fi comunicate, de asemenea, în contextul depistării automate a contacților, utilizând aplicații de depistare a contacților, cu respectarea deplină a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului („RGPD”)1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016).
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă
6.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia adoptă:
6.  În urma unei proceduri de consultare prealabilă, astfel cum se prevede la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 28 în ceea ce privește:
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b
(b)  proceduri de interconectare a SAPR cu sistemele de depistare a contacților la nivelul Uniunii;
(b)  proceduri de interconectare a SAPR cu sistemele de depistare a contacților la nivelul Uniunii și la nivel internațional;
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera d
(d)  modalități de procesare a aplicațiilor de depistare automată a contacților și interoperabilitatea acestor aplicații, precum și cazurile și condițiile în care se poate acorda acces țărilor terțe la interoperabilitatea depistării contacților și modalitățile practice de acces.
(d)  modalități de procesare a aplicațiilor de depistare automată a contacților și interoperabilitatea acestor aplicații, precum și cazurile și condițiile în care se poate acorda acces țărilor terțe la interoperabilitatea depistării contacților și modalitățile practice de acces, în deplină conformitate cu regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cu jurisprudența Curții de Justiție;
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)   o descriere detaliată a rolurilor actorilor implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul instrumentelor și sistemelor informatice propuse.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 6 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate prevăzută la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu ... [data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau o altă dată stabilită de colegiuitori].
2.  Competența de a adopta acte delegate prevăzută la articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (9), articolul 14 alineatul (6), articolul 17 alineatul (3), articolul 25a alineatul (2) și articolul 26 alineatul (6) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la... [data intrării în vigoare a actului legislativ de bază sau o altă dată stabilită de colegiuitori]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor menționate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3), articolul 13 alineatul (9), articolul 14 alineatul (6), articolul 17 alineatul (3), articolul 25a alineatul (2) și articolul 26 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3), articolului 13 alineatul (9), articolului 14 alineatul (6), articolului 17 alineatul (3), articolului 25a alineatul (2) și articolului 26 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)
Articolul 28a
Procedura de urgență
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
2.  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 28 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.
Amendamentele 240 și 277
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1
Până în 2025 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări. Evaluarea se efectuează în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare. Evaluarea cuprinde, în special, o evaluare a funcționării SAPR și a rețelei de supraveghere epidemiologică, precum și coordonarea răspunsului cu CSS.
Până în 2025 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări. Evaluarea se efectuează în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare. Evaluarea cuprinde, în special, o evaluare a funcționării SAPR și a rețelei de supraveghere epidemiologică, precum și coordonarea răspunsului cu CSS, HERA și impactul regulamentului asupra funcționării adecvate a pieței unice atunci când apar amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate. Până în 2023 și ulterior la fiecare doi ani, Comisia efectuează o examinare aprofundată a implementării operațiunilor HERA, inclusiv a structurii, guvernanței, finanțării și resurselor umane ale acesteia. Aceste examinări abordează, în special, orice necesitate de a modifica structura HERA, inclusiv, dar fără a se limita la posibilitatea de a transforma HERA într-o agenție de sine stătătoare, mandatul HERA și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind constatările examinărilor. Constatările sunt făcute publice. Examinările sunt însoțite, după caz, de o propunere legislativă care să abordeze aspectele menționate la prezentul alineat, cu respectarea deplină a rolului Parlamentului European de colegiuitor.
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 a (nou)
Pe baza evaluării menționate la paragraful anterior, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0247/2021).


Acordul între UE și Australia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ***
PDF 115kWORD 43k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Uniunea Australiană în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (06102/2021 – C9-0376/2021 – 2021/0029(NLE))
P9_TA(2021)0450A9-0306/2021

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06102/2021),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Uniunea Australiană în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 cu privire la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (06103/2021),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0376/2021),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0306/2021),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului Australiei.


Consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE
PDF 222kWORD 72k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la consolidarea democrației și a libertății și pluralismului mass-mediei în UE: recurgerea nejustificată la acțiuni de drept civil și penal pentru a reduce la tăcere jurnaliștii, ONG-urile și societatea civilă (2021/2036(INI))
P9_TA(2021)0451A9-0292/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 2, articolul 3, articolul 4 alineatul (3) și articolele 5, 6, 7 și 19,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 70, articolul 81, articolul 82, articolul 114 și articolul 352,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special articolele 11, 12, 15, 20, 47, 48 și 54,

–  având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexate la TUE și la TFUE,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II)(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Bruxelles I)(2),

–  având în vedere Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/692 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/693 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului Justiție și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1382/2013(5),

–  având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene,

–  având în vedere comunicarea intitulată „Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 – O Uniune a vitalității într-o lume fragilă” (COM(2020)0690),

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune pentru democrația europeană” (COM(2020)0790),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Raportul din 2020 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană” (COM(2020)0580) și cele 27 de capitole de țară privind statul de drept în statele membre, care însoțesc comunicarea (SWD(2020)0300-0326),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 12 noiembrie 2020 intitulată „O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025” (COM(2020)0698),

–  având în vedere recomandarea Comisiei privind garantarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei în Uniunea Europeană (C/2021/6650),

–  având în vedere acțiunilor ulterioare ale Comisiei în urma rezoluției Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile care activează în domeniul drepturilor omului în UE”, publicat la 17 ianuarie 2018, buletinele privind implicațiile pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor fundamentale în UE, publicate în 2020, precum și celelalte rapoarte, date și instrumente ale agenției, în special Sistemul de informații al Uniunii Europene privind drepturile fundamentale (EFRIS),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 19,

–  având în vedere alte instrumente ale ONU privind protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale și recomandările și rapoartele evaluării periodice universale a ONU, precum și jurisprudența organismelor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului și procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului din 8 martie 1999,

–  având în vedere nota de informare a raportorului special al ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere referitoare la SLAPP și la dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere,

–  având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta socială europeană, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului european pentru drepturile sociale și convențiile, recomandările, rezoluțiile, avizele și rapoartele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, ale Comitetului de miniștri, ale comisarului pentru drepturile omului, ale Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței, ale Comitetului director pentru combaterea discriminării, diversitate și includere, ale Comisiei de la Veneția și ale altor organisme ale Consiliului Europei,

–  având în vedere declarația Consiliului Europei din 4 iulie 2012 referitoare la oportunitatea întocmirii unor norme internaționale privind alegerea unei instanțe mai favorabile în cauzele de defăimare („turismul de calomnie”), pentru a asigura libertatea de exprimare,

–  având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, adresată statelor membre la 13 aprilie 2016, privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și a altor actori din domeniul mass-mediei (CM/Rec(2016)4[1]),

–  având în vedere recomandarea [CM/Rec(2018)11] din 28 noiembrie 2018 a Consiliului Europei privind necesitatea de a proteja și a promova cu mai multă fermitate spațiul societății civile în Europa,

–  având în vedere recomandarea [CM/Rec(2018)1] din 7 martie 2018 a Consiliului Europei către statele membre privind pluralismul mass-mediei și transparența proprietății asupra mass-mediei,

–  având în vedere rezoluția Conferinței Ministeriale a Consiliului Europei din 11 iunie 2021 referitoare la siguranța jurnaliștilor,

–  având în vedere articolul din 27 octombrie 2020 al comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, intitulat „Comentariu referitor la drepturile omului: Este timpul să acționăm împotriva SLAPP”,

–  având în vedere raportul anual pe 2021 al organizațiilor partenere la Platforma Consiliului Europei pentru promovarea protecției jurnalismului și a siguranței jurnaliștilor,

–  având în vedere recomandările și rapoartele Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, ale reprezentantului pentru libertatea mass-mediei și ale altor organisme ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE),

–  având în vedere studiul rețelei EU-CITZEN intitulat „SLAPP in the EU context” (SLAPP în contextul UE) din 29 mai 2020(6),

–  având în vedere solicitarea unei directive anti-SLAPP de către o coaliție de organizații neguvernamentale(7),

–  având în vedere studiul intitulat „The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society” (Utilizarea SLAPP pentru reducerea la tăcere a jurnaliștilor, a ONG-urilor și a societății civile) din iunie 2021, comandat de Departamentul tematic al Parlamentului European la cererea Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere nota sa de informare din 23 aprilie 2020 intitulată „Valoarea adăugată europeană a unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale - evaluare preliminară”,

–  având în vedere rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE(8),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(9),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național(10),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová(11),

–  având în vedere rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană(12),

–  având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la necesitatea unui mecanism cuprinzător la nivelul UE pentru protejarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale(13),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE(14),

–  având în vedere rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la situația statului de drept și lupta împotriva corupției în UE, în special în Malta și Slovacia(15),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia(16),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Raportul anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(17),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(18),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 referitoare la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor(19),

–  având în vedere rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe 2018-2019(20),

–  având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept(21),

–  având în vedere rezoluția sa din 11 martie 2021 referitoare la declararea UE ca zonă de libertate a persoanelor LGBTIQ(22),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept(23),

–  având în vedere rezoluția sa din 29 aprilie 2021 referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta(24),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 mai 2021 referitoare la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune(25),

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0292/2021),

A.  întrucât dreptul la libertatea de exprimare, la informație și la participarea publicului se numără printre pietrele de temelie ale democrației; întrucât libertatea de exprimare este indispensabilă pentru concretizarea principiilor transparenței și responsabilității; întrucât participarea publică a unei persoane fizice sau juridice implicate într-o chestiune de interes public poate lua diverse forme; întrucât participarea publicului poate include exercitarea online și offline a controlului public și diseminarea de informații publice, precum comunicări jurnalistice, publicații sau opere, inclusiv conținut editorial, comunicări, publicații sau opere cu caracter politic, științific, academic, artistic, de comentariu sau satiric, inclusiv atunci când persoanele vizate sunt, printre altele, persoane expuse controlului public, în contextul unor interese mai largi în cadrul unei discuții deschise cu privire la chestiuni politice; întrucât publicațiile care contribuie la dezbaterile privind chestiuni de interes public sau de interes general se bucură de un nivel de protecție mai mare; întrucât limitele criticii acceptabile sunt mai laxe pentru personalitățile publice, în special pentru politicieni și funcționari ai statului;

B.  întrucât jurnalismul imparțial, profesional și responsabil, precum și accesul la surse de informare pluraliste reprezintă piloni-cheie ai democrației; întrucât informațiile, rapoartele, opiniile, afirmațiile, argumentele și alte declarații din partea societății civile sunt esențiale pentru funcționarea optimă a oricărei democrații; întrucât restrângerea spațiului societății civile în unele țări a devenit o problemă tot mai îngrijorătoare și poate avea un impact negativ asupra democrațiilor; întrucât jurnalismul independent și de înaltă calitate și organizațiile societății civile joacă un rol esențial în calitate de gardieni ai democrației și ai statului de drept, trăgând puterea la răspundere și combătând dezinformarea și răspândirea de informații greșite, precum și ingerințele politice și manipulările externe;

C.  întrucât, în ultimii ani, jurnaliști și actori din domeniul mass-mediei din Europa și din afara ei sunt tot mai des amenințați, atacați fizic și asasinați din cauza activității lor, în special atunci când aceasta vizează abuzul de putere, corupția, încălcări ale drepturilor fundamentale și activități infracționale; subliniază că exercitarea efectivă a libertății de exprimare necesită o serie de măsuri pozitive pentru protecția jurnaliștilor, inclusiv protecția vieții și investigarea asasinatelor, precum și protecția eficace a surselor lor; observă că aceste amenințări nu au doar un caracter violent, ci că intimidarea jurnaliștilor se realizează și prin presiuni de natură juridică, politică, socioculturală și economică;

D.  întrucât dreptul la libertatea de exprimare este un drept fundamental care trebuie exercitat cu simț al datoriei și responsabilitate, ținând cont de dreptul fundamental al persoanelor de a obține informații imparțiale, precum și respectând dreptul fundamental al unei persoane de a-și proteja reputația(26) și viața privată; întrucât, în cazul unui conflict între aceste drepturi, toate părțile trebuie să aibă acces la instanțe dacă situația nu se soluționează amiabil;

E.  întrucât acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice (SLAPP) sunt procese sau alte acțiuni în justiție (de exemplu, ordine judecătorești, înghețarea activelor) inițiate de persoane fizice și de entități, dar și de funcționari publici, organisme publice și entități controlate public, care vizează o persoană fizică sau mai multe ori un grup sau mai multe și care utilizează o gamă largă de temeiuri juridice majoritar din dreptul civil și penal, precum și amenințările cu astfel de acțiuni, în scopul de a împiedica investigațiile și relatările despre încălcări ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern, despre corupție sau despre alte practici abuzive sau de a bloca în alt mod participarea publicului; întrucât acest lucru are un impact direct și dăunător asupra participării democratice, a rezilienței și dialogului societal și contravine valorilor consacrate la articolul 2 din TUE;

F.  întrucât participarea publicului include, dar nu se limitează la, investigarea, aducerea în discuție, relatarea sau expunerea în alt mod a unor chestiuni de interes public, printre altele, practici care amenință drepturile și libertățile fundamentale, democrația, statul de drept sau buna guvernanță, precum și implicarea în acțiuni de susținere și promovare prin exercitarea libertăților civile, cum sunt libertatea de asociere, libertatea de întrunire pașnică, libertatea de exprimare și liberul acces la informațiile de interes public;

G.  întrucât victimele SLAPP sunt cel mai adesea acționate în justiție pentru exprimarea unor puncte de vedere critice cu privire la comportamentul unor persoane fizice și entități private, precum și al unor funcționari publici, organisme publice și entități controlate public, ori pentru denunțarea faptelor ilegale comise de acestea, prin forme de exprimare online ori offline, sau ca represalii pentru implicarea lor în campanii, procese, acțiuni sau proteste; întrucât SLAPP implică de obicei revendicări lipsite de orice valoare juridică, sunt în mod vădit nefondate și sunt caracterizate de un dezechilibru între puteri și de abuzarea unor drepturi sau procese de către reclamant, care formulează cereri exagerate în chestiuni în care pârâtul își exercită un drept protejat prin lege, reclamantul utilizând, prin urmare, procesul judiciar în alte scopuri decât acela de a-și exercita în mod autentic un drept;

H.  întrucât, potrivit unor organizații ale societății civile, cadre universitare, practicieni în domeniul dreptului și victime care lucrează pe acest subiect, SLAPP devin tot mai sofisticate și mai eficace, una dintre tehnicile utilizate constând în inițierea de procese multiple împotriva aceleiași persoane sau pe același subiect, ceea ce înseamnă că toate aceste procese trebuie să fie abordate simultan și în paralel de aceeași persoană, care trebuie să se apere, ceea ce crește costurile în mod disproporționat; întrucât SLAPP se bazează frecvent pe acuze de defăimare, insultă sau calomnie, care constituie în continuare infracțiuni în majoritatea statelor membre, iar victimele SLAPP ajung să se confrunte cu acuzații în materie penală în timp ce simultan sunt acționate în justiție pentru răspunderea civilă care se presupune că ar decurge din aceleași comportamente; întrucât SLAPP încalcă adesea dreptul la apărare al victimelor, recunoscut de Cartă, ceea ce le-ar putea afecta, de asemenea, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție;

I.  întrucât lipsa unei abordări juridice și judiciare consecvente și cuprinzătoare în cadrul Uniunii nu permite recunoașterea rapidă și abordarea eficientă a proceselor SLAPP; întrucât nivelul de protecție împotriva proceselor SLAPP rămâne foarte fragmentat în rândul statelor membre, afectând securitatea juridică și dreptul victimelor SLAPP de a beneficia de o cale de atac eficientă; întrucât una dintre principalele provocări ale elaborării legislației anti-SLAPP constă în modul de a aborda cererile abuzive fără a aduce atingere drepturilor reclamanților care derivă din constituțiile statelor membre și din obligațiile care le revin în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a UE și al Convenției europene a drepturilor omului;

J.  întrucât dovezile arată că SLAPP au devenit o practică tot mai răspândită, după cum o demonstrează numeroase cazuri din întreaga Uniune, printre care cazul tulburător al jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia, împotriva căreia se pare că existau pe rol, la 16 octombrie 2017, dată la care a fost asasinată, faptă condamnată cu fermitate, 47 de procese civile și penale de defăimare (care au dus la înghețarea activelor sale), în mai multe jurisdicții, iar moștenitorii ei continuă să se confrunte cu ele; întrucât alte cazuri ilustrative și alarmante împotriva unor jurnaliști independenți și a mass-mediei independente includ Realtid Media, care a fost amenințată în mod repetat cu un proces într-o altă jurisdicție decât cea în care a avut loc relatarea în cauză, precum și Gazeta Wyborcza, care continuă să fie acționată în justiție în mod regulat de o serie de entități publice și funcționari publici;

K.  întrucât SLAPP sunt utilizate frecvent de autoritățile publice sau de interpușii acestora, cum ar fi canale mass-media finanțate de stat, ONG-uri finanțate de stat sau întreprinderi deținute de stat;

L.  întrucât SLAPP pot fi un instrument pentru a reduce pluralismul mass-mediei la nivelul sistemic, prin exercitarea unui efect de intimidare asupra mass-mediei independente; întrucât SLAPP sunt inițiate în mod deliberat cu intenția ca litigiul să fie costisitor, de lungă durată și complicat pentru pârâți, inclusiv prin faptul că îi intimidează și le consumă resursele financiare și psihologice; întrucât SLAPP au un impact negativ nu doar asupra victimelor, ci și asupra familiilor lor și asupra participării mai largi a publicului;

M.  întrucât trimiterea la victimele și țintele SLAPP se referă la jurnaliști, editori și organizații mass-media, cadre universitare, ONG-uri, societatea civilă și alți actori implicați în participarea publicului, cum ar fi cei care activează în domeniul drepturilor omului și al mediului;

N.  întrucât SLAPP din Uniune au adesea un caracter transfrontalier, ceea ce duce la întârzieri în informare sau la informări incomplete, astfel cum s-a întâmplat în multe cazuri, adesea legate de drepturile omului sau protecția mediului, fraudă financiară și/sau corupție, în care acestea constituie o încercare clară de a întârzia publicarea informațiilor prin stoparea sau discreditarea activității jurnaliștilor individuali și a entităților editoriale, privând astfel cetățenii de dreptul lor la informare și având un impact asupra pluralismului, libertății și diversității mass-mediei; întrucât „câinii de pază” din Uniune pot fi afectați de SLAPP și de amenințări cu SLAPP și din partea unor actori din țări terțe și în fața instanțelor judecătorești din țări terțe;

O.  întrucât cauzele SLAPP de la nivel intern sunt utilizate într-o măsură tot mai mare în statele membre, în scopul de a limita libertatea de exprimare și dreptul la informare, producând un efect de intimidare asupra victimelor SLAPP, deoarece se bazează pe epuizarea psihologică și financiară a celor pe care îi vizează pentru a-i forța să renunțe la expunerea chestiunilor de interes public;

P.  întrucât faptul că în toate statele membre lipsește o legislație directă privind SLAPP alături de existența în acest context a unor dispoziții naționale privind defăimarea adeseori ambigue și cu sferă largă de aplicare, precum și a unor sancțiuni aspre, inclusiv cu caracter penal, contribuie în mod considerabil la creșterea numărului acestor procese abuzive și la intimidarea ulterioară a celor vizați de ele;

Q.  întrucât incriminarea jurnaliștilor pentru activitatea lor este o problemă deosebit de gravă; întrucât defăimarea continuă să fie considerată infracțiune în legislația din 23 de state membre, în pofida apelurilor repetate la abolirea acesteia adresate de mai multe organizații, printre care ONU, Consiliul Europei și OSCE, precum și de ONG-uri prestigioase cum ar fi Index on Censorship, Institutul Internațional de Presă și Comitetul pentru protecția jurnaliștilor;

R.  întrucât măsurile legislative fără caracter obligatoriu sunt o măsură suplimentară de sprijin bine-venită pentru a însoți o propunere legislativă și revizuirea anumitor acte de drept internațional privat aflate în vigoare în prezent, dar singure acestea nu asigură protecție judiciară deplină;

S.  întrucât sensibilizarea cu privire la SLAPP joacă un rol esențial pentru ca atât publicul, cât și practicienii în domeniul dreptului, în special judecătorii și avocații, să devină conștienți de această problemă;

T.  întrucât, atunci când procesele SLAPP sunt intentate de funcționari publici, organisme publice sau entități controlate de stat, cum ar fi întreprinderile de stat, acestea devin un instrument de exercitare a puterii politice, iar prejudiciile aduse victimelor SLAPP pot fi și mai mari,

Efectele asupra drepturilor fundamentale și a statului de drept

1.  subliniază că SLAPP sunt abuzive, constituie un atac direct la adresa exercitării drepturilor și libertăților fundamentale și vizează să reducă la tăcere diversitatea opiniilor și a reflecțiilor publice critice, inclusiv prin autocenzura practicată de jurnaliști; subliniază că drepturile fundamentale și democrația sunt legate de respectarea statului de drept și că subminarea libertății mass-mediei și a participării publice democratice, inclusiv a libertății de exprimare, de informare, de întrunire și de asociere, amenință valorile Uniunii, astfel cum sunt consacrate la articolul 2 din TUE; consideră că SLAPP sunt îngrijorătoare în special dacă sunt finanțate direct sau indirect din bugetele de stat și dacă sunt combinate cu alte măsuri indirecte și directe ale statului împotriva canalelor mass-media independente, a jurnalismului independent și a societății civile; salută faptul că raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept include procesele SLAPP în evaluarea sa privind libertatea și pluralismul mass-mediei în întreaga Uniune și că atrage atenția asupra măsurilor concrete și a celor mai bune practici de contracarare a acestora; solicită ca viitoarele rapoarte anuale să includă o evaluare aprofundată a cadrului juridic privind mass-media și, în special, jurnalismul de investigație, și să analizeze mai în detaliu provocările cu care se confruntă jurnaliștii și societatea civilă și efectul de intimidare pe care SLAPP îl pot avea asupra acestor actori; subliniază că procesele SLAPP reprezintă o amenințare la adresa unei mass-medii libere și pluraliste; invită Comisia să publice și recomandări specifice fiecărei țări și să evalueze progresele înregistrate în acest sens, inclusiv pentru aspectele legate de situația libertății mass-mediei în statele membre;

2.  își exprimă preocuparea cu privire la restrângerea spațiului societății civile și la amenințarea la adresa jurnaliștilor care comunică cu privire la chestiuni importante de interes public și care sunt critici la adresa membrilor puternici ai societății, precum și cu privire la utilizarea tot mai frecventă a SLAPP ca modalitate de a reduce la tăcere și a intimida victimele SLAPP; încurajează statele membre să includă educația în domeniul mass-mediei și gândirea critică în programele naționale de învățământ și să colaboreze îndeaproape cu jurnaliștii în această privință, la toate nivelurile societății, în special cu publicul tânăr și cu persoanele vulnerabile la dezinformare, la informare greșită și la manipulare; salută introducerea unor noi acțiuni de consolidare a libertății mass-mediei, a jurnalismului de calitate și a educației în domeniul mass-mediei în cadrul componentei transsectoriale a programului „Europa creativă”;

3.  reamintește că obligația statelor membre de a facilita exercitarea drepturilor la libertatea de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere include datoria de a crea și a menține un mediu favorabil pentru participarea publicului și pentru „câinii de pază” publici; insistă că este important ca toți actorii implicați în participarea publicului să poată acționa liber, fără teama că pot fi amenințați, intimidați sau supuși la acte de violență; subliniază că statele membre trebuie, de asemenea, să garanteze dreptul jurnaliștilor de a-și proteja sursele;

Efectele asupra pieței interne

4.  subliniază că participarea publicului are, de asemenea, un rol important de jucat în buna funcționare a pieței interne, precum și în punerea în aplicare a legislației și politicilor Uniunii, deoarece adeseori prin participarea publicului îi devin cunoscute acestuia încălcări ale dreptului Uniunii, inclusiv încălcări ale drepturilor fundamentale, acte de corupție și alte practici abuzive care amenință buna funcționare a pieței interne; subliniază că sunt esențiale măsuri de protecție împotriva practicii constând în intentarea de procese SLAPP pentru a reduce riscurile pe care această practică abuzivă le prezintă pentru asigurarea respectării dreptului UE și a politicilor sale;

5.  subliniază că utilizarea proceselor SLAPP are un impact negativ asupra exercitării libertăților pe piața internă de către persoanele fizice și organizațiile care se implică în participarea publicului și care sunt vulnerabile la astfel de acuze, deoarece lipsa unui nivel egal de protecție împotriva acestor acuze în statele membre le poate descuraja de la a-și desfășura cu încredere activitatea pe întreg teritoriul Uniunii; subliniază, de asemenea, că procesele SLAPP sau amenințarea cu SLAPP contravin exercitării efective a libertății de stabilire și a liberei circulații a serviciilor, deoarece au un efect de intimidare în special asupra jurnaliștilor, care ar putea să practice autocenzura în loc să relateze despre chestiuni de interes public din alte state membre, întrucât riscă să se confrunte apoi cu SLAPP în sisteme juridice diferite și necunoscute;

6.  atrage atenția că pluralismul și diversitatea mass-mediei sunt în pericol atunci când însăși existența furnizorilor mass-media de mici dimensiuni este afectată de amenințarea deliberată cu solicitarea unor daune disproporționate de către reclamanți prin intermediul turismului de calomnie;

7.  consideră, în acest sens, că prin contribuția la asigurarea respectării dreptului Uniunii și prin menținerea funcționării eficace a sistemelor juridice naționale și a spațiului comun de cooperare judiciară, protecția împotriva proceselor SLAPP ar contribui în mod substanțial la buna funcționare a pieței interne;

Efectele asupra sistemelor de justiție

8.  subliniază că SLAPP nu doar subminează grav dreptul de acces efectiv la justiție al victimelor SLAPP și, astfel, statul de drept, dar reprezintă și o utilizare abuzivă a sistemelor judiciare și a cadrelor juridice ale statelor membre, în special deoarece afectează capacitatea statelor membre de a aborda cu succes provocările comune actuale prezentate în tabloul de bord privind justiția, cum ar fi durata lungă a procedurilor și calitatea sistemelor de justiție, precum și administrarea volumului de cauze și întârzierile în soluționarea cauzelor; reamintește că un sistem de justiție care funcționează corespunzător și este independent emite hotărâri fără întârzieri nejustificate și gestionează resursele judiciare astfel încât să maximizeze eficiența și că acest lucru este posibil numai dacă judecătorii și organismele judiciare își îndeplinesc responsabilitățile cu independență deplină și într-un mod imparțial și nu sunt împovărați cu soluționarea unor cereri care sunt ulterior respinse ca fiind abuzive și lipsite de valoare juridică; consideră că respingerea rapidă a proceselor SLAPP s-ar putea baza pe criterii obiective, cum ar fi numărul și natura plângerilor sau a acțiunilor în justiție introduse de reclamant, alegerea jurisdicției și a legii aplicabile cauzei sau existența unui dezechilibru clar și excesiv de putere între reclamant și pârât; subliniază, prin urmare, că procesele SLAPP împiedică în mod grav accesul efectiv la justiție, subminând eventual dreptul la un proces echitabil;

9.  subliniază că independența justiției este parte integrantă a procesului decizional judiciar și o cerință care decurge din principiul protecției jurisdicționale efective consacrat la articolul 19 din TUE; este preocupat de eforturile unor guverne ale statelor membre de a slăbi separarea puterilor și independența sistemului judiciar, precum și de a utiliza SLAPP pentru a reduce la tăcere vocile critice;

10.  subliniază că independența, calitatea și eficiența sistemelor judiciare naționale sunt esențiale pentru ca justiția să își poată face treaba; subliniază că disponibilitatea asistenței juridice și nivelul cheltuielilor de judecată pot avea un impact major asupra accesului la justiție; subliniază că Carta are aceeași valoare juridică precum tratatele; observă că, potrivit orientărilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, Carta este aplicabilă autorităților judiciare ale statelor membre doar atunci când acestea pun în aplicare legislația Uniunii, dar că este important, totuși, să se țină întotdeauna cont de drepturile consacrate în Cartă, în scopul de a promova o cultură juridică, judiciară și a statului de drept comună;

Discursurile de incitare la ură

11.  subliniază că, în ultimii ani, discursurile de incitare la ură și discriminarea în mass-media, atât online, cât și offline, au devenit din ce în ce mai răspândite împotriva jurnaliștilor, a ONG-urilor, a cadrelor universitare, a apărătorilor drepturilor și a altor actori ai societății civile, inclusiv împotriva celor care militează pentru drepturile persoanelor LGBTIQ, pentru aspectele legate de egalitatea de gen, religie sau credință, fapt care amenință libertatea mass-mediei, libertatea de exprimare și de adunare, precum și siguranța publică; reamintește că discursul de incitare la ură în mediul online poate incita la violență în mediul offline; reamintește că este necesar să se promoveze codul de conduită al Comisiei privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online; subliniază că jurnalistele se confruntă cu aceleași presiuni precum colegii lor în probleme legate de conținut, dar sunt mai des victime ale unor acte de violență și hărțuire sexuală;

12.  subliniază importanța unor standarde europene comune și a unei abordări coordonate pentru combaterea discursurilor de incitare la ură, în special în mediul online;

Situația actuală din Uniunea Europeană

13.  subliniază că SLAPP sunt adesea lipsite de valoare, neserioase sau bazate pe afirmații exagerate și că nu sunt inițiate în scopul obținerii unui rezultat judiciar favorabil, ci mai degrabă pentru a intimida, a discredita profesional, a hărțui, a epuiza, a exercita presiuni psihologice sau a consuma resursele financiare ale celor pe care îi vizează, cu obiectivul final de a-i șantaja și de a-i obliga la tăcere prin însăși procedura judiciară; subliniază că SLAPP nu doar creează o sarcină financiară, ci au și consecințe psihologice negative pentru cei vizați, precum și pentru membrii familiilor lor, agravate de faptul că aceștia din urmă pot chiar să moștenească procedurile abuzive respective în cazul în care pârâtul decedează; subliniază că SLAPP au un puternic efect de intimidare, care duce la autocenzură, la suprimarea participării la viața democratică și, de asemenea, descurajează alte persoane să relateze despre chestiuni similare, să intre în aceste profesii sau să desfășoare activități conexe pertinente;

14.  subliniază că justițiabilii care recurg la SLAPP deseori utilizează și abuzează de legile penale privind defăimarea, de procesele civile pentru calomnie, de protejarea reputației sau a drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor; observă totuși că sunt utilizate abuziv și diferite alte instrumente pentru a împiedica participarea publicului, cum ar fi sancțiunile la locul de muncă (concedierea), acuzațiile penale de fraudă fiscală, procedurile de audit fiscal și abuzul de norme privind protecția datelor;

15.  regretă profund că unii jurnaliști au plătit cu viața pentru simplul fapt că și-au făcut meseria și că au fost gardienii democrațiilor noastre;

16.  subliniază că un dezechilibru de putere între reclamant și pârât, îndeosebi în ceea ce privește resursele financiare, precum și daunele mari și imprevizibile cerute în cauzele cum sunt cele pentru calomnie reprezintă o trăsătură comună a SLAPP;

17.  subliniază, în acest sens, că niciun stat membru nu dispune de legislație privind garanții minime care să protejeze persoanele fizice de la a deveni victime ale SLAPP și să asigure respectarea drepturilor lor fundamentale în statele membre; subliniază că independența judiciară este crucială pentru a împiedica membrii guvernelor, entitățile publice și autoritățile publice să reușească să intenteze procese SLAPP împotriva persoanelor fizice și a organizațiilor care participă în mod legal la dezbaterea publică; remarcă, în acest sens, necesitatea unor măsuri concrete pentru crearea și menținerea unui mediu sigur pentru jurnaliști și lucrătorii din domeniul mass-mediei; invită statele membre să garanteze pluralismul mass-mediei și să asigure transparența în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei; invită Comisia și statele membre să elaboreze un cadru juridic ambițios, solid și complet în viitoarea sa lege privind libertatea mass-mediei; recunoaște că digitalizarea a schimbat profund peisajul mediatic; invită toate statele membre să transpună rapid în practică Directiva 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)(27), astfel cum a fost revizuită în 2018, cu toate dispozițiile acesteia; salută înființarea Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA) și încurajează cooperarea între organismele de reglementare din domeniul audiovizualului în cadrul pieței interne, precum și cu alte organisme de reglementare competente pentru activitățile de difuzare de știri online;

18.  este la curent cu faptul că în prezent victimele sau victimele potențiale ale proceselor SLAPP sunt ajutate atât financiar, cât și psihologic doar de colegii lor care s-au confruntat cu procese similare sau care au cunoștințe despre caracterul și procedura proceselor SLAPP, pentru a putea să înțeleagă și posibil chiar să conteste procesul care le-a fost intentat; consideră însă că un astfel de ajutor, deși lăudabil, este insuficient și că trebuie luate măsuri suplimentare;

19.  laudă activitatea importantă și utilă a societății civile în sensibilizarea cu privire la efectele dăunătoare ale SLAPP, precum și sprijinul pe care aceasta îl acordă victimelor și țintelor potențiale ale SLAPP;

20.  este alarmat de faptul că pandemia de COVID-19 a avut un impact asupra întregului sector al mass-mediei, în special printr-o scădere a veniturilor și prin deteriorarea condițiilor de muncă pentru jurnaliști, ceea ce le-ar putea spori vulnerabilitatea în fața SLAPP; avertizează că unele guverne s-au folosit de situația de urgență provocată de coronavirus ca scuză pentru a pune în aplicare măsuri restrictive care limitează libertatea de exprimare;

SLAPP la nivel mondial

21.  regretă că niciun stat membru nu a adoptat până în prezent o legislație specifică pentru a oferi protecție împotriva SLAPP; constată însă că legislația anti-SLAPP este deosebit de bine dezvoltată în unele state federale ale Statelor Unite, în Australia și în Canada; încurajează Comisia să analizeze cele mai bune practici anti-SLAPP aplicate în prezent în afara UE, care ar putea constitui o sursă valoroasă de inspirație pentru măsurile legislative și nelegislative ale Uniunii în această privință; subliniază importanța unei abordări comune la nivelul Uniunii, care să se angajeze la redactarea celei mai ambițioase legislații și la aplicarea celor mai bune practici existente în prezent, pentru a descuraja utilizarea SLAPP în Uniune;

Nevoia de acțiuni legislative

22.  este de acord cu numeroasele organizații ale societății civile, cu cadrele universitare, cu practicienii din domeniul dreptului și cu victimele care subliniază necesitatea unei acțiuni legislative împotriva problemei din ce în ce mai mari pe care o reprezintă SLAPP; solicită, prin urmare, ca Regulamentele Bruxelles I și Roma II să fie modificate de urgență pentru a împiedica „turismul de calomnie” sau „alegerea unei instanțe mai favorabile”, stabilind că instanța competentă și legea aplicabilă plângerilor penale sau cauzelor civile în ceea ce privește defăimarea, prejudiciul de imagine și protecția propriei reputații ar trebui să fie, în principiu, cele de la locul în care pârâtul își are reședința obișnuită; inclusiv introducerea unei norme uniforme și predictibile privind legea aplicabilă pentru defăimare; solicită Comisiei să prezinte de urgență propuneri legislative obligatorii la nivelul Uniunii privind garanții comune și efective pentru victimele SLAPP în întreaga Uniune, inclusiv prin intermediul unei directive care să stabilească standarde minime pentru protejarea împotriva SLAPP, respectând drepturile și principiile consacrate în Cartă; susține că, fără o astfel de acțiune legislativă, SLAPP vor continua să amenințe democrația, statul de drept și drepturile fundamentale la libertatea de exprimare, de asociere, de întrunire pașnică și de informare în Uniune; este preocupat de faptul că, dacă măsurile vizează doar acțiunile în justiție referitoare la defăimare, se poate face uz în continuare de acțiuni bazate pe alte materii civile sau proceduri penale, la inițiativa reclamanților cu reședința în Uniune sau în afara acesteia;

Temei juridic

23.  afirmă că măsurile legislative la nivelul Uniunii ar putea să se întemeieze pe articolul 81 din TFUE (pentru acțiunile civile transfrontaliere) și pe articolul 82 din TFUE (pentru procesele penale) și, separat, pe articolul 114 din TFUE, pentru a proteja participarea publicului în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne, permițând scoaterea la iveală a actelor de corupție și a altor practici abuzive; afirmă că ultima măsură ar putea aborda, de asemenea, procesele SLAPP, înțelese drept procese utilizate în scopuri altele decât afirmarea sau exercitarea sinceră a unui drept și care încearcă să împiedice investigațiile și relatările despre încălcări ale dreptului Uniunii printr-o abordare similară cu cea care a condus la adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 („Directiva privind avertizorii de integritate”); este de părere că temeiurile juridice menționate anterior ar putea aborda demersurile SLAPP care iau atât forma unor procese penale, cât și pe cea a unor procese civile, chiar dacă prin intermediul unor instrumente legislative separate; solicită garanții eficace împotriva SLAPP în întreaga Uniune, pe baza acestor propuneri ale Comisiei, alături de acțiuni întreprinse de statele membre pentru ca aceste garanții să se aplice și cazurilor interne;

Norme generale de protecție și justiția civilă

24.  consideră că este esențial să se adopte o măsură legislativă care să protejeze rolul victimelor SLAPP în prevenirea, relatarea despre și denunțarea încălcărilor dreptului Uniunii și în asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne și a respectării pe deplin a drepturilor fundamentale; îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă care să stabilească garanții comune pentru persoanele care investighează și relatează sau dezvăluie în alt mod aceste chestiuni de interes public;

25.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de măsură pentru a aborda cazurile SLAPP, cum ar fi norme pentru respingerea anticipată a SLAPP și a altor acțiuni în justiție menite să împiedice participarea publicului, care ar trebui să includă sancțiuni adecvate, cum ar fi sancțiuni civile sau amenzi administrative, luarea în considerare a motivelor abuzive, chiar dacă procesul sau acțiunea nu este respinsă, costurile și daunele suferite de victimă (economice, reputaționale, psihologice sau de altă natură); subliniază că modalitățile de respingere rapidă ar trebui să țină seama de provocările cu care se confruntă victimele SLAPP, în special prin solicitarea ca reclamantul să justifice motivul pentru care acțiunea nu este abuzivă, prin alocarea costurilor judiciare ale procedurilor către reclamant și prin acordarea de sprijin juridic și financiar pârâtului; încurajează ferm statele membre să aplice astfel de garanții procedurale civile și în procesele SLAPP de la nivel național, nu doar în cele transfrontaliere; invită Comisia să abordeze și motivele care duc la alegerea unei instanțe mai favorabile și la turismul de calomnie în cadrul viitoarei reexaminări a Regulamentelor Bruxelles I și Roma II, ținând cont și de activitatea desfășurată la Conferința de Drept Internațional Privat de la Haga; în fine, invită Comisia să crească sensibilizarea în rândul judecătorilor și al procurorilor din întreaga Uniune cu privire la SLAPP, inclusiv prin furnizarea de informații despre necesitatea respingerii rapide a unor astfel de procese, precum și despre punerea în aplicare în mod adecvat a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind defăimarea;

26.  reamintește că principiul autorității de lucru judecat împiedică inițiatorii SLAPP să introducă alte acțiuni referitoare la aceleași fapte și împotriva acelorași părți; consideră că instanțele ar trebui să țină cont în mod corespunzător de faptul că o parte a inițiat anterior SLAPP (chiar și atunci când faptele și părțile nu sunt identice, dar sunt similare și/sau conectate) când examinează argumentele privind cauzele SLAPP;

27.  consideră că orice revizuire a normelor aplicabile din Regulamentul Bruxelles I ar trebui să se reflecte în mod corespunzător într-o revizuire echivalentă a Convenției de la Lugano, pentru a asigura o aplicare coerentă a normelor internaționale privind jurisdicția în materie civilă și comercială în afara Uniunii și acolo unde sunt vizați cetățeni ai Uniunii;

Justiția penală

28.  îndeamnă Comisia să abordeze gravitatea SLAPP introduse prin proceduri penale, prezentând o propunere de măsuri în scopul de a asigura că defăimarea, insulta și calomnia, care constituie infracțiuni penale în majoritatea statelor membre, nu pot fi utilizate pentru SLAPP prin urmărirea penală publică sau privată; subliniază solicitările Consiliului Europei și ale OSCE privind dezincriminarea defăimării; invită Comisia să abordeze SLAPP drept procese care sunt utilizate în alte scopuri decât afirmarea sau exercitarea veritabilă a unui drept; constată că pârâții se confruntă adesea cu acuzații penale și, în același timp, sunt acționați în justiție pentru răspunderea civilă care se presupune că ar decurge din același comportament și invită Comisia să introducă garanții procedurale comune minime împotriva SLAPP combinate;

29.  reamintește că, în temeiul articolului 47 din Cartă, conceptul de egalitate a armelor între părțile din procedurile administrative, civile și penale este inerent dreptului la un proces echitabil și se află în centrul acestuia; este preocupat că dezechilibrul de putere și de resurse între părțile din cauzele SLAPP subminează egalitatea armelor și, prin urmare, dreptul la un proces echitabil;

Interesul legitim al reclamanților

30.  declară că un proces corespunzător și rapid, precum și protecția echilibrată a drepturilor legitime, cum ar fi dreptul de a-și apăra reputația, care decurg din dreptul Uniunii trebuie să fie asigurate de instanțele statelor membre și nu pot fi puse în pericol, inclusiv drepturile care sunt invocate în mod obișnuit în procesele abuzive; subliniază, prin urmare, că măsurile anti-SLAPP nu ar trebui să aducă atingere acțiunilor legitime intentate în fața instanțelor judecătorești și dreptului reclamanților de a avea acces la justiție; susține, în același timp că este necesar să se prevină orice utilizare abuzivă a sistemelor de justiție și a acestor drepturi într-un mod vădit contrar intenției legiuitorilor atunci când aceștia le conferă persoanelor fizice sau juridice în scopul de a garanta dreptul la un proces echitabil; consideră că, în acest scop, sunt necesare garanții nu numai pentru a proteja victimele SLAPP, ci și pentru a preveni și a sancționa utilizarea abuzivă a măsurilor împotriva SLAPP, de pildă în cazurile în care guverne autoritare instrumentalizează clauze anti-SLAPP pentru a-și proteja ONG-urile organizate de guvern împotriva proceselor legitime de defăimare; observă că prevenirea unor astfel de abuzuri este necesară, în egală măsură, pentru aplicarea corectă și uniformă a dreptului Uniunii, protejând astfel eficacitatea acestuia;

Posibile măsuri fără caracter obligatoriu

31.  subliniază că este necesar de urgență un fond solid pentru sprijinirea victimelor SLAPP și a organizațiilor care le susțin, cu condiția ca fondurile să fie utilizate în mod direct pentru a achita cheltuielile juridice sau pentru a furniza asistență juridică și sprijin psihologic; subliniază că este important ca victimele și potențialele victime ale SLAPP să dispună de informații simple și accesibile cu privire la acest tip de cauze, de asistență juridică și de sprijin, inclusiv sprijin psihologic pentru victime și membrii familiilor lor;

32.  consideră că sprijinirea organismelor independente care pot audia plângeri și pot oferi asistență potențialelor victime ale SLAPP, precum și formarea adecvată a judecătorilor și avocaților pot contribui în mod substanțial la consolidarea cunoștințelor și a capacităților de depistare și gestionare a SLAPP ca procese folosite în scopuri altele decât afirmarea sau exercitarea veritabilă a unui drept, precum și a amenințării pe care o reprezintă SLAPP;

33.  consideră că este necesar să se colecteze date privind cauzele SLAPP și să se crească gradul de conștientizare cu privire la caracterul și efectele negative ale acestora;

34.  salută recomandarea Comisiei privind asigurarea protecției, a siguranței și a capacitării jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei în Uniunea Europeană (C/2021/6650); observă că lucrătorii independenți, în special jurnaliștii tineri și lucrătorii din domeniul mass-media aflați la începutul carierei, sunt utilizați tot mai des pentru a relata despre zone cu risc ridicat și zone de conflict; este preocupat de condițiile de muncă precare și de condițiile de siguranță tot mai deficitare în care își desfășoară activitatea lucrătorii independenți din zonele cu risc ridicat și din zonele de conflict; face apel la statele membre să pună pe deplin în aplicare recomandările Consiliului Europei privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și a altor actori media;

Complementaritatea cu alte instrumente și politici

35.  consideră că noile măsuri legislative și nelegislative anti-SLAPP ar trebui să completeze alte instrumente și politici ale UE; salută strategia Uniunii de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-2025 și solicită intensificarea eforturilor în acest sens; constată că măsurile legislative și instrumentele juridice neobligatorii nu pot fi eficace în statele membre în care există preocupări legate de independența sistemului judiciar sau de lupta împotriva corupției; reiterează, în acest sens, nevoia critică a unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, astfel cum a fost propus de Parlament;

36.  reamintește importanța Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, care se aplică tuturor creditelor de angajament și de plată începând din 1 ianuarie 2021; subliniază că interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate în conformitate cu valorile și angajamentele UE și că Comisia ar trebui să utilizeze mecanismul de condiționalitate dacă statele membre nu reușesc să protejeze aceste valori; laudă, în acest context, activitatea importantă a jurnaliștilor de investigație în denunțarea cazurilor de abuzuri în utilizarea fondurilor UE și subliniază că este important ca jurnaliștii să își poată exercita profesia fără a fi împiedicați prin SLAPP;

37.  subliniază că măsurile luate la nivelul Uniunii pentru combaterea SLAPP ar trebui să fie complementare și coerente cu alte instrumente disponibile, cum ar fi mecanismul de protecție a democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, politicile de combatere a corupției și programele financiare actuale de sprijinire a societății civile și a sistemelor de justiție;

38.  subliniază că combaterea corupției este esențială pentru apărarea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept, întrucât corupția, care poate lua numeroase forme, ne subminează valorile și buna funcționare a statelor și facilitează criminalitatea organizată;

39.  invită Comisia să consolideze, în cadrul mecanismului anual pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, dialogul periodic, incluziv și structurat cu autoritățile naționale, cu ONG-urile, cu asociațiile profesionale și cu alte părți interesate pentru a proteja și a sprijini jurnaliștii, precum și alți reprezentanți ai societății civile care sunt expuși riscului SLAPP, de urmărirea penală sau de hărțuire;

o
o   o

40.  invită Comisia să prezinte propuneri pe baza anexei la prezenta rezoluție;

41.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

1.  Un pachet de instrumente juridice neobligatorii și obligatorii

Măsuri legislative – un pachet care abordează SLAPP, inclusiv mecanisme de respingere rapidă, ar trebui să includă propuneri:

—  de norme generale care să asigure protecție împotriva SLAPP; legislație specifică care să stabilească standarde minime comune privind măsuri de sprijin și măsuri disuasive care oferă protecție împotriva SLAPP;

—  care să abordeze îndeosebi aspecte legate de justiția civilă; pe care statele membre sunt încurajate ferm să le aplice și cauzelor SLAPP interne, și dreptului internațional privat, inclusiv cooperarea judiciară și alegerea unei instanțe mai favorabile;

—  care să abordeze îndeosebi aspecte legate de justiția penală.

Măsuri fără caracter legislativ – acest pachet ar trebui să includă, de asemenea:

—  formarea adecvată a judecătorilor și a practicienilor din domeniul dreptului în ceea ce privește SLAPP;

—  evaluarea interacțiunii dintre diferite domenii de drept, cum ar fi legile naționale privind mass-media și legile constituționale în acest context;

—  un fond specific al Uniunii pentru a oferi sprijin victimelor SLAPP și membrilor familiilor acestora, inclusiv sub formă de asistență financiară, asistență juridică și sprijin psihologic;

—  sprijin pentru organismele independente (cum ar fi avocații poporului) în măsură să trateze plângerile persoanelor amenințate sau implicate în procese SLAPP și să le ofere asistență, precum și pentru organismele de autoreglementare din domeniul mass-media;

—  un registru al Uniunii cu hotărârile judecătorești pertinente, accesibil publicului;

—  un „ghișeu unic”/un centru de sprijin susținut de rețele naționale specifice ale avocaților, practicienilor în domeniul dreptului și psihologilor specializați, pe care victimele SLAPP să le poată contacta și unde să poată beneficia de îndrumare și de acces ușor la informații despre SLAPP și de sprijin împotriva SLAPP, printre altele sub formă de „prim ajutor”, asistență juridică, sprijin financiar și psihologic, inclusiv prin intermediul rețelelor de schimb reciproc.

2.  Norme generale

O propunere legislativă privind o măsură de protecție generală ar avea dublul scop de a proteja, în conformitate cu drepturile fundamentale și cu principiile recunoscute în special de Cartă, persoanele care investighează, relatează despre sau dezvăluie în alt fel chestiuni de interes public legate de încălcări ale dreptului Uniunii, inclusiv practici abuzive care nu par a fi ilegale, dar care încalcă obiectul sau scopul legii, și de a proteja buna funcționare a pieței interne.

Măsura legislativă ar trebui să prevadă, de asemenea:

(a)  o definiție clară a SLAPP, inclusiv definiția participării publicului într-o chestiune de interes public;

(b)  norme privind confidențialitatea investigațiilor și a relatărilor, inclusiv a surselor informațiilor;

(c)  norme privind interzicerea represaliilor și sancțiuni eficace și disuasive împotriva acțiunilor SLAPP;

(d)  norme de prevenire a utilizării abuzive a măsurilor prevăzute împotriva SLAPP;

(e)  măsuri de sprijin care includ:

(i)  asistență efectivă, informații, sfaturi și sprijin practice asigurate de un „ghișeu unic” pentru „primul ajutor” acordat victimelor SLAPP;

(ii)  asistență juridică și financiară;

(f)  măsuri eficace de protecție împotriva represaliilor care decurg din dezechilibrele de putere dintre părți și care permit repararea eventualelor daune suferite.

3.  Procedura civilă

O propunere legislativă privind o măsură de procedură civilă aplicabilă în cauzele SLAPP, pe care statele membre sunt ferm încurajate să o aplice și cauzelor interne, ar trebui să dezvolte cooperarea judiciară în materie civilă prin stabilirea unor norme comune privind SLAPP care decurg din acțiunile de drept civil și să includă:

(a)  obligația reclamantului în cauzele privind participarea publicului de a specifica și a prezenta o justificare a motivului pentru care acțiunea nu este abuzivă;

(b)  respingerea sumară de către instanțe a proceselor abuzive, cât mai devreme posibil, fie din oficiu, fie în urma unei cereri din partea pârâtului întemeiată pe dreptul acestuia de a depune o cerere de respingere rapidă;

(c)  obligația instanțelor de a lua în considerare elementul abuziv în orice hotărâre definitivă;

(d)  posibilitatea ca terții să intervină și să se subroge în drepturile și obligațiile pârâtului în conformitate cu dreptul de procedură intern;

(e)  obligația instanțelor de a lua în considerare interesul public și echilibrul resurselor financiare dintre părți atunci când evaluează costurile și acordă despăgubiri;

(f)  mijloace de protecție a victimelor împotriva SLAPP introduse în afara Uniunii;

(g)  dreptul la plata integrală a cheltuielilor de judecată;

(h)  dreptul la despăgubiri pentru daune materiale sau morale, inclusiv daune economice, daune aduse reputației, daune psihologice sau daune de altă natură suferite;

(i)  norme privind prevenirea continuării procedurilor abuzive de către o parte care a intentat un proces SLAPP în legătură cu aceleași fapte, și anume prin luarea în considerare a acestei circumstanțe atunci când se examinează o nouă cauză.

O propunere a Comisiei, menită să asigure securitatea juridică și predictibilitatea, elaborată în urma studierii instrumentelor de drept internațional privat, ar trebui să stabilească:

(a)  o reformare a Regulamentului Bruxelles I cu o normă explicită conform căreia, în cazul acțiunilor în defăimare sau al altor cereri întemeiate pe dreptul civil și comercial care pot constitui un SLAPP, reședința obișnuită a pârâtului ar trebui să fie singurul for, ținând cont în mod corespunzător de cauzele în care victimele defăimării sunt persoane private;

(b)  că legea aplicabilă este legea locului către care este direcționată o publicație sau, în cazul în care acest loc nu poate fi identificat, locul controlului editorial sau al activității relevante în ceea ce privește participarea publicului.

4.  Procedura penală

O propunere legislativă privind aspectele de drept penal ale SLAPP ar trebui:

(a)  să precizeze că atunci când defăimarea, insulta și calomnia constituie o ofensă, ele nu pot fi utilizate pentru SLAPP, în special prin intermediul unor acțiuni penale private;

(b)  să specifice dispoziții pentru a proteja drepturile persoanelor fizice, astfel încât acțiunea penală să nu poată fi utilizată pentru a reduce la tăcere victimele SLAPP;

(c)  să înlesnească recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală;

(d)  să stabilească garanții procedurale comune minime pentru a proteja inculpații care se confruntă cu SLAPP pe baza unor acuzații penale combinate cu acțiuni în răspundere civilă care ar decurge din același comportament.

Aceste măsuri ar trebui să fie complementare activităților actuale ale Comisiei, legislației deja adoptate și inițiativelor viitoare.

(1) JO L 199, 31.7.2007, p. 40.
(2) JO L 351, 20.12.2012, p. 1.
(3) JO L 305, 26.11.2019, p. 17.
(4) JO L 156, 5.5.2021, p. 1.
(5) JO L 156, 5.5.2021, p. 21.
(6) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf
(7) https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive
(8) JO C 55, 12.2.2016, p. 33.
(9) JO C 215, 19.6.2018, p. 162.
(10) JO C 390, 18.11.2019, p. 117.
(11) JO C 390, 18.11.2019, p. 111.
(12) JO C 41, 6.2.2020, p. 64.
(13) JO C 363, 28.10.2020, p. 45.
(14) JO C 449, 23.12.2020, p. 102.
(15) JO C 108, 26.3.2021, p. 107.
(16) JO C 255, 29.6.2021, p. 22.
(17) JO C 388, 13.11.2020, p. 100.
(18) JO C 395, 29.9.2021, p. 2.
(19) JO C 425, 20.10.2021, p. 28.
(20) JO C 425, 20.10.2021, p. 107.
(21) JO C 445, 29.10.2021, p. 15 .
(22) Texte adoptate, P9_TA(2021)0089.
(23) Texte adoptate, P9_TA(2021)0103.
(24) Texte adoptate, P9_TA(2021)0148.
(25) Texte adoptate, P9_TA(2021)0245.
(26) Articolul 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
(27) JO L 95, 15.4.2010, p. 1.


Spațiul european al educației: o abordare globală comună
PDF 175kWORD 60k
Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la Spațiul european al educației: o abordare comună și cuprinzătoare (2020/2243(INI))
P9_TA(2021)0452A9-0291/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere primul principiu din Pilonul european al drepturilor sociale,

–  având în vedere Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și în special obiectivul 4 de dezvoltare durabilă al ONU,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 referitoare la crearea unui Spațiu european al educației până în 2025 (COM(2020)0625),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027: reforma sistemelor de educație și formare în era digitală (COM(2020)0624),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iulie 2020 privind Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței (COM(2020)0274),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii” (COM(2018)0268),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2017, intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură” (COM(2017)0673),

–  având în vedere rezoluția Consiliului din 26 februarie 2021 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030)(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 mai 2021 privind echitatea și incluziunea în educație și formare în vederea promovării succesului educațional pentru toți(2) și privind Inițiativa privind universitățile europene – Crearea unei legături între învățământul superior, cercetare, inovare și societate: pregătirea terenului pentru o nouă dimensiune a învățământului superior european(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)(4),

–  având în vedere recomandările Consiliului din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării(5) și privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții(6), cele din 26 noiembrie 2018 privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate(7), cele din 22 mai 2019 privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor(8) și privind o abordare cuprinzătoare a predării și învățării limbilor(9) și cele din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale(10),

–  având în vedere Declarația de la Paris din 17 martie 2015 privind promovarea cetățeniei și valorilor comune ale libertății, toleranței și nediscriminării prin educație,

–  având în vedere raportul Eurydice din 24 martie 2021 intitulat „Profesorii din Europa: carierele, evoluția și starea de bine”, precum și studiile publicate de Departamentul tematic pentru politici structurale și de coeziune din cadrul Direcției Generale Politici Interne: în octombrie 2020, „Către o educație europeană – perspective critice asupra provocărilor viitoare” și în mai 2021, „Educația și tineretul în Europa de după COVID-19 – Efectele crizei și recomandări de politici”,

–  având în vedere studiul publicat în februarie 2021 de Departamentul tematic pentru politici structurale și de coeziune din cadrul Direcției Generale Politici Interne, intitulat „Realizarea Spațiului european al educației: situația actuală, provocări și perspective”,

–  având în vedere studiul publicat în mai 2018 de Departamentul tematic pentru politici structurale și de coeziune din cadrul Direcției Generale Politici Interne, intitulat „Identitatea europeană”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la conturarea politicii în domeniul educației digitale(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2018 referitoare la educație în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE(12),

–  având în vedere rezoluția sa din 12 iunie 2018 referitoare la modernizarea educației în UE(13),

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 19 martie 2021 privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025(14),

–  având în vedere articolul 57 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0291/2021),

A.  întrucât orice persoană are dreptul la educație, precum și la acces la formare profesională și formare continuă;

B.  întrucât procesul de integrare europeană, piața unică a UE și alte politici ale Uniunii au contribuit - deși într-o manieră fragmentată - la dezvoltarea naturală a unui spațiu educațional european, fundamentat istoric pe tradițiile umanismului, drepturilor fundamentale și valorilor europene;

C.  întrucât obiectivul final este crearea unui Spațiu european al educației (SEE)de la bază la vârf, cu obiective comune de politică europeană, care să garanteze o educație de calitate, incluzivă și accesibilă, să consolideze schimbul de bune practici și să asigure un cadru eficient pentru mobilitatea europeană, pentru care este necesară eliminarea obstacolelor existente, utilizarea instrumentelor europene și susținerea evoluției politicilor la nivel național și european, pentru ca sistemele de învățământ să fie capabile să facă față crizei climatice, iar transformarea ecologică și cea digitală să fie o reușită;

D.  întrucât educația trebuie înțeleasă în sens larg ca un proces permanent, pe tot parcursul vieții, de la învățământul preșcolar la cel universitar, incluzând educația și formarea profesională (EFP) și formele de învățare informală și non-formală, al cărui scop este dobândirea unor competențe interdisciplinare care să le permită tuturor dezvoltarea potențialului personal și profesional, participarea deplină în societate și tranziția reușită către piața muncii;

E.  întrucât problemele cu care se confruntă UE și statele sale membre în prezent, printre care competitivitatea scăzută, schimbările climatice, transformarea digitală a societății, diversele forme de extremism și populism, dezinformarea, subminarea educației bazate pe dovezi și exacerbarea inegalităților deja existente în urma pandemiei de COVID-19, impun probabil o reacție europeană adecvată și concertată;

F.  întrucât întregul sector al educației a fost afectat de pandemie, iar diferențele de infrastructură, expertiză și acces la resurse educaționale dintre statele membre și din interiorul lor, precum și dintre diversele niveluri și tipuri de educație, au devenit și mai pronunțate în timpul pandemiei de COVID-19, în principal ca urmare a creșterii inegalităților, inclusiv a faptului că persoanele care provin din medii dezavantajate socioeconomic nu au acces la infrastructură informatică, ceea ce are un impact negativ asupra accesului la educație;

G.  întrucât educația în persoană rămâne esențială atât pentru dezvoltarea intelectuală, cât și pentru dezvoltarea personală a cursanților;

H.  întrucât Parlamentul a propus statelor membre să acorde prioritate investițiilor în educație și formare, de exemplu prin alocarea a cel puțin 10 % din bugetele lor naționale pentru redresare și reziliență politicilor corespunzătoare, și a solicitat un buget mult mai mare pentru programul Erasmus+, considerând cheltuielile pentru educație nu sunt simple cheltuieli, ci o investiție în viitorul nostru comun(15), pentru a crea o societate mai sustenabilă, mai digitală și mai coezivă social; întrucât Parlamentul a solicitat ca investițiile în educație și formare să reprezinte o parte substanțială a instrumentului NextGenerationEU al Comisiei;

I.  întrucât investițiile de calitate în educație au o rentabilitate mai mare, însă doar creșterea cheltuielilor nu va aduce neapărat rezultatele dorite; întrucât rata medie de rentabilitate a educației private la nivel mondial în sectorul privat rămâne ridicată și stabilă de-a lungul deceniilor(16);

J.  întrucât este nevoie de o mai bună recunoaștere a profesiei didactice, care trece printr-o criză, de profesori și formatori motivați și competenți, precum și de o mai mare continuitate a perfecționării; întrucât există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește educația inițială și integrarea în muncă, condițiile de muncă, remunerarea, evaluarea, cariera și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice; întrucât, în 2018, doar 40,9 % dintre cadrele didactice din UE au fost mobile cel puțin o dată ca student, profesor sau ambele(17);

K.  întrucât s-au înregistrat progrese în crearea unui Spațiu european al învățământului superior (SEIS), ca urmare a eforturilor pe termen lung ale Procesului de la Bologna, precum și în utilizarea sa ca referință pentru a învăța din experiența implementării; întrucât trebuie promovate universitățile europene, deoarece contribuie la excelența europeană și la rolul geopolitic al UE;

L.  întrucât există o lipsă de recunoaștere a EFP ca o cale a alegerii și a excelenței, la același nivel cu alte parcursuri educaționale; întrucât există încă multe obstacole în calea mobilității cursanților, inclusiv a mobilității pe termen lung a ucenicilor, deși s-au realizat progrese în cadrul procesului de la Copenhaga;

M.  întrucât statele membre nu au îndeplinit pe deplin obiectivele și criteriile de referință ale cadrului Educație și formare profesională 2020, în special obiectivele de asigurare a unei educații echitabile și de calitate, de reducere a ratei abandonului școlar prematur și de reducere sub pragul de 15 % a proporției de tineri cu vârsta de 15 ani cu rezultate insuficiente la citire, matematică și științe,

N.  întrucât colectarea de date și statistici de bună calitate privind educația și formarea sunt două dintre condițiile necesare pentru a înțelege mai bine provocările din acest domeniu și divergențele existente în interiorul Uniunii, precum și pentru a contribui la soluționarea lor; întrucât educația digitală și competențele digitale adecvate ar trebui privite ca parte a unei educații orientate spre viitor și nu ca un subset al metodelor de învățare și predare actuale sau ca o alternativă la acestea, subliniind, în același timp, importanța învățării în persoană; întrucât mult peste o treime dintre europeni (42 %) nu dispun nici măcar de competențe digitale de bază, existând disparități semnificative în interiorul statelor membre și între acestea;

O.  întrucât Agenda pentru competențe urmărește ca 70 % dintre persoanele cu vârsta între 16 și 74 de ani să dispună de competențe digitale de bază până în 2025, o creștere medie de două puncte procentuale pe an, față de creșterea anuală de 0,75 puncte procentuale între 2015 și 2019;

P.  întrucât SEE oferă o oportunitate importantă pentru intensificarea cooperării internaționale;

Necesitatea unui Spațiu european al educației (SEE)

1.  subliniază importanța unei educații de calitate, abordabile financiar și incluzive, care să fie accesibilă tuturor pe tot parcursul vieții și consideră că inițiativa SEE ar trebui să ofere cursanților din UE oportunități mai multe și mai bune de a studia, de a se forma, de a desfășura activități de cercetare și de a lucra oriunde s-ar afla, de a crește mobilitatea în scop educațional, de a facilita un dialog susținut și de substanță cu actorii importanți și de a cultiva un mediu în care competențele, calificările, diplomele și titlurile sunt recunoscute și valorificate în întreaga Europă;

2.  subliniază că rata de revenire în sistemul de educație rămâne foarte ridicată și, prin urmare, un nivel mai ridicat de educație și formare este în general strâns corelat cu creșterea economică și societală, cu o egalitate mai mare și cu standarde de viață mai bune pentru toți și, la nivel individual, cu oportunități profesionale și personale mai extinse; subliniază, prin urmare, importanța inestimabilă a educației, formării și învățării, care ar trebui să fie accesibile tuturor, ca unul dintre aspectele de o importanță vitală pentru stimularea progresului societal și a unei creșterii economice sustenabile; consideră că SEE poate și trebuie să joace un rol fără precedent în îmbunătățirea accesului la educație și a calității acesteia în întreaga Uniune;

3.  subliniază rolul SEE în facilitarea unui flux mai mare și mai bun de cursanți, profesori și cunoștințe, promovând sentimentul apartenenței europene și al conștiinței civice, garantând drepturi și valori și oferind oportunități echitabile și egale; subliniază potențialul Europei de a deveni o adevărată putere educațională, valorificând bogăția diversității noastre și făcând schimb de bune practici pentru a contracara provocările existente și viitoare;

4.  consideră că educația și cultura sunt esențiale pentru evoluția și binele personal și social, pentru a promova cetățenia europeană, pentru a îmbunătăți coeziunea socială, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și pentru a crește prosperitatea economică și socială europeană în mod echitabil și sustenabil, precum și pentru a face din UE un actor competitiv și rezilient la nivel mondial, mai întreprinzător în conducerea tranziției ecologice și a celei digitale;

5.  solicită valorificarea numeroaselor oportunități de „valoare adăugată europeană” oferite de educație, în special prin intermediul mobilității și al schimbului de bune practici, programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate având aici un rol deosebit de important;

6.  solicită o dimensiune geopolitică mai clară și mai puternică a SEE, pentru a permite Uniunii să-și utilizeze strategic puterea educațională cu vecinii și partenerii săi cei mai apropiați;

Corelarea abordării instituționale cu cea a actorilor implicați

7.  ia act de varietatea de viziuni și abordări asupra SEE, care exprimă dorința comună de a da un nou impuls proiectului european; consideră că educația este o piatră de temelie pentru realizarea proiectului european, rolul UE fiind axat, printre altele, pe sprijinirea și coordonarea statelor membre în schimbul de bune practici, încurajarea standardelor comune și eliminarea lacunelor existente, în timp ce conținutul educațional și metodele de predare rămân o competență națională; subliniază necesitatea unei colaborări mai intense în domeniul educației în Europa și în afara acesteia, pentru a găsi perspective și soluții comune la provocările comune;

8.  apreciază eforturile Comisiei de a promova SEE, remarcând totodată necesitatea unei abordări mai holistice, care impune o cooperare și o coordonare de substanță între toți actorii și o gamă variată de părți interesate, inclusiv comunitatea educațională și de formare, asociațiile de părinți, partenerii sociali, sindicatele, organizațiile de tineret, lucrătorii pentru tineret și societatea civilă; solicită o mai mare deschidere față de ideile noi, pentru ca SEE să poată continua să evolueze și să servească drept stimulent pentru parteneriate mai numeroase și mai puternice, inclusiv între sectorul public și cel privat, precum și pentru sinergii între actori;

9.  salută răspunsul Consiliului la propunerile Comisiei, în special accentul pus pe importanța EFP și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, care trebuie să fie abordabile ca preț și accesibile tuturor, în special în regiunile ultraperiferice ale UE;

10.  salută angajamentul Comisiei de a realiză SEE până în 2025; atrage atenția asupra faptului că propunerile Comisiei încă sunt mai degrabă un plan strategic decât o foaie de parcurs politică concretă; sugerează, prin urmare, stabilirea unor priorități clare pe termen mediu și lung, cu obiective realizabile și termene pentru acțiunile care ar trebui programate, inclusiv cu rezultate intermediare clar definite, care vor constitui diferitele elemente constitutive ale unui veritabil SEE fără întârzieri inutile, ținând seama, în același timp, de capacitățile bugetare ale statelor membre;

11.  subliniază că se impune de urgență o strategie comună pentru aplicare și o foaie de parcurs care să includă instituțiile UE, statele membre și toți actorii din domeniu, inclusiv autoritățile locale și regionale și societatea civilă, în care să fie definite responsabilitățile și oportunitățile fiecăruia; insistă asupra faptului că SEE ar trebui să fie clar, accesibil și să reflecte toate nivelurile de guvernare;

Transformarea viziunii în realitate: priorități strategice comune și obiective la nivelul UE

12.  subliniază potențialul utilizării instrumentelor de coordonare a politicilor europene pentru a atinge obiectivele comune ale SEE, printre care metoda deschisă de coordonare și Semestrul european; reamintește rolul Semestrului european în reușita implementării politicilor UE în domeniul educației, recunoscând totodată că acesta a fost conceput inițial ca un instrument de coordonare a politicilor economice în întreaga UE, pentru a se asigura că guvernele respectă responsabilitatea fiscală;

13.  solicită tuturor instituțiilor UE și statelor membre să convină asupra unei viziuni unice și a unor priorități, obiective și criterii de referință comune pentru SEE, ținând totodată cont de diversitatea din Europa;

14.  subliniază că este important ca libertatea academică și autonomia pedagogică să fie stipulate ca principii de bază ale SEE;

15.  încurajează utilizarea sinergiilor între SEE, Spațiul european de cercetare și Spațiul european al învățământului superior, precum și între diferitele programe ale Uniunii; solicită consolidarea programelor Erasmus+, Orizont Europa, Europa creativă, Corpul european de solidaritate, Europa digitală și „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”, în beneficiul tuturor cadrelor didactice, al lucrătorilor din domeniul educației, al furnizorilor de educație, al lucrătorilor pentru tineret și al tuturor cursanților;

16.  subliniază că incluziunea trebuie să fie un element central al SEE și o condiție necesară pentru asigurarea unei educații de calitate pentru toți; subliniază că nimeni nu ar trebui lăsat în urmă, că fiecare cursant are talente și că diferențele individuale ar trebui apreciate și valorizate; subliniază că se poate progresa în atingerea obiectivelor comune numai printr-o abordare mai cuprinzătoare;

17.  subliniază importanța plasării cursantului în centrul procesului de învățare; subliniază că trebuie adoptată o perspectivă potrivită în ceea ce privește grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele cu orice fel de dizabilități sau diferențe de învățare, cum ar fi cele din spectrul autismului sau cele cu potențial ridicat, precum și că trebuie promovată o abordare a SEE care să implice toate aspectele școlii; invită Comisia să consulte toți actorii de sector, cum ar fi asociațiile studențești, experții în sprijin pedagogic, îngrijitorii pentru cursanții cu nevoi speciale, etc., în special în dezvoltarea universităților europene și a centrelor de excelență profesională;

18.  salută călduros obiectivele noului cadru strategic al UE pentru învățarea pe tot parcursul vieții și formarea profesională, care a făcut obiectul Rezoluției Consiliului din 19 februarie 2021 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației, precum și cele cinci priorități strategice identificate în acesta, în special propunerile specifice de a transforma uceniciile pe tot parcursul vieții și mobilitatea într-o realitate pentru toți;

19.  subliniază importanța îmbunătățirii condițiilor de muncă și necesitatea ca profesorii și educatorii să fie remunerați corespunzător pentru activitatea lor; invită insistent statele membre ca, în cooperare cu Comisia, să investească în educația inițială a cadrelor didactice și a formatorilor, în special prin includerea unei dimensiuni europene și a mobilității transnaționale în programele lor de învățământ, să cultive competențele și motivația în profesia educațională, să consolideze recunoașterea valorii pe care educatorii o aduc societății și să crească autonomia pedagogică; subliniază importanța profesionalizării lucrătorilor din domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, pentru a le recunoaște și aprecia corespunzător munca, care este indispensabilă pentru educația copiilor;

20.  invită insistent statele membre să promoveze educația în domeniul media și al informației, gândirea critică și o cultură a toleranței în toate etapele procesului de învățare, ca o prioritate și un instrument esențial pentru a oferi cetățenilor europeni responsabili competențele de care au nevoie pentru a contracara valul tot mai mare de dezinformare și pentru a face față provocărilor secolului XXI;

21.  solicită un cadru comun pentru dezvoltarea competențelor digitale; subliniază necesitatea unui sistem comun de recunoaștere, validare și certificare a competențelor, calificărilor și acreditărilor digitale, pentru a reduce lacunele în materie de competențe digitale în întreaga Europă și pentru ca toți cursanții, în special copiii, să aibă acces la echipamentele digitale de bază;

22.  subliniază că trebuie asigurată digitalizarea universităților din UE și își reiterează apelul pentru crearea unei platforme universitare europene online; solicită UE să recunoască conectivitatea și infrastructura digitală drept un drept derivat din dreptul fundamental la educație;

23.  salută schimbările recente din cadrul Platformei electronice pentru educația adulților în Europa și invită Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură să evalueze modalitățile de creștere în continuare a vizibilității, de continuare a dezvoltării și de consolidare a impactului comunității de învățare în rândul adulților;

24.  susține utilizarea unor indicatori cantitativi și a unor criterii de referință, ținând seama în mod corespunzător de diferențele dintre statele membre și din interiorul acestora, pentru a permite compararea și monitorizarea continuă a progreselor realizate de statele membre în direcția îndeplinirii obiectivelor comune și pentru a stimula noi acțiuni de politică; reafirmă, în același timp, necesitatea unor indicatori și criterii de referință calitativi suplimentari și atrage atenția asupra inconvenientelor unor obiective pe termen mediu prea ambițioase;

25.  subliniază că trebuie îmbunătățită calitatea și trebuie crescută frecvența activităților necesare de colectare a datelor, precum și că este necesară o monitorizare activă a indicatorilor și a criteriilor de referință relevante, cum ar fi obiectivul stabilit de Agenda pentru competențe în Europa de a atinge un nivel de 50 % din populația adultă care participă la activități de învățare; cere insistent Comisiei și statelor membre să atingă obiective ambițioase, de exemplu în privința proporției elevilor cu rezultate slabe și a ratei abandonului școlar timpuriu, prin reducerea primului criteriu de referință de la 15 % la 10 %, iar a celui de-al doilea, de la 10 % la 5 %;

26.  cere UE să colaboreze mai strâns cu alte organizații și instituții, cum ar fi UNESCO și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și solicită o utilizare și o susținere activă a cercetărilor și studiilor din domeniul educației, pentru a ajuta statele membre să vadă cum trebuie să-și reformeze politicile; solicită insistent Comisiei și statelor membre să dezvolte o cercetare comună și participativă în domeniul educației, cu o linie bugetară și un mandat bine definite, în limitele permise de competențele UE;

27.  invită statele membre și Comisia să asigure finanțarea necesară pentru înființarea, realizarea și dezvoltarea SEE, precum și pentru crearea unui instrument financiar special în cadrul financiar multianual 2028-2034, în vederea continuării dezvoltării SEE și a facilitării recunoașterii reciproce a calificărilor; solicită din nou să se aloce cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență educației, inclusiv educației digitale, și cere statelor membre să majoreze substanțial cheltuielile publice în domeniul educației, peste media UE (4,7 % din PIB în 2019);

28.  încurajează Comisia și statele membre să creeze strategii de atenuare a dezastrelor pentru sectorul educației, în parteneriat și în consultare cu toți actorii din domeniu, și insistă asupra importanței unei acțiuni europene concertate în perioade de criză, cum ar fi pandemia de COVID-19;

Măsuri și considerații sectoriale

29.  subliniază importanța învățării limbilor străine, în special a limbii engleze; subliniază că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a sprijini dezvoltarea competențelor lingvistice la toate nivelurile, în special în învățământul primar și secundar, să-și însușească obiectivul de „plurilingvism” al Consiliului Europei și să atingă scopul ca toți elevii să aibă cunoștințe suficiente în cel puțin alte două limbi oficiale ale UE și ale statelor sale membre la sfârșitul ciclului secundar inferior;

30.  solicită Comisiei să creeze instrumente care să permită statelor membre să aplice recomandarea Consiliului privind o abordare cuprinzătoare a predării și învățării limbilor și să monitorizeze progresele realizate; invită statele membre să colecteze date comparabile privind învățarea limbilor străine; solicită Comisiei să ofere sprijin financiar școlilor în care se predau limbi europene, în special limbile materne ale cetățenilor UE care trăiesc în alte țări UE;

31.  subliniază necesitatea de a promova cercetarea și inovarea în educație; subliniază importanța SEE în promovarea înțelegerii, studierii și cercetării tehnologiilor de vârf, cum ar fi inteligența artificială (IA) și robotica, astfel încât să crească gradul de conștientizare cu privire la oportunitățile și provocările asociate în mediile educaționale, inclusiv prin intermediul unor programe de studii universitare specializate în toate statele membre; este preocupat de faptul că UE, în ansamblul său, nu dispune de o ofertă suficientă de programe universitare specializate în IA;

32.  salută inițiativa centrelor europene de excelență profesională care oferă o structură pentru acest sector la nivel european; solicită crearea unui spațiu european al formării profesionale ca parte integrantă a SEE; invită Comisia și statele membre să depună eforturi în vederea creării unui statut european al uceniciilor; subliniază, în acest sens, necesitatea ca unele state membre să ia măsuri în privința lipsei de atractivitate și prestigiu al EFP și al sistemelor de învățământ dual; subliniază că sistemele de EFP trebuie să devină și mai centrate pe cursanți și să se adapteze la lumea muncii în schimbare; reiterează importanța recunoașterii EFP și invită statele membre să urmeze corespunzător și integral recomandarea Consiliului în această privință și Agenda pentru competențe în Europa; subliniază importanța creării unor parcursuri de învățare flexibile și modulare, pentru a le permite cursanților să combine și să valorifice diferite experiențe și oportunități de învățare;

33.  subliniază importanța acțiunii Comisiei și a statelor membre în domeniul învățământului superior, de exemplu în intensificarea Procesului Bologna, în extinderea dimensiunii internaționale a SEE și introducerea legitimației europene de student, de exemplu prin fructificarea sinergiilor oferite de actualele programe ale UE;

34.  cere ca SEE să reprezinte un reper în recunoașterea diplomelor și calificărilor în întreaga UE și invită Comisia și statele membre să faciliteze extinderea recunoașterii reciproce automate a rezultatelor învățării și a perioadelor de studiu în străinătate, inclusiv în EFP și prin micro-certificate europene;

35.  subliniază rolul important al învățării non-formale și informale și al voluntariatului, precum și necesitatea de a le recunoaște rezultatele; invită Comisia și statele membre să promoveze competențele nespecializate în UE;

36.  încurajează statele membre să aplice recomandarea Consiliului din 2018 privind competențele esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a progresa în toate cele opt domenii-cheie, cum ar fi oportunitățile pentru tinerii cursanți de a dobândi cel puțin o experiență antreprenorială practică în timpul școlii, și să îmbunătățească astfel recunoașterea competențelor dobândite prin învățarea non-formală și informală, în vederea creșterii flexibilității parcursurilor de învățare pentru cursanții de toate vârstele; solicită crearea unui cadru european pentru competențele civice și sociale, care să valorizeze, să promoveze și să recunoască beneficiile unor practici precum mentoratul și supervizarea activităților pentru tineret;

37.  subliniază că, în urma pandemiei de COVID-19, învățarea de la distanță a devenit o parte a realității pentru mulți cursanți; subliniază că, în învățământul primar și secundar, învățarea de la distanță trebuie să rămână o soluție de ultimă instanță și să fie complementară învățării față în față, care este esențială pentru predarea unor competențe sociale valoroase; subliniază că, într-o abordare modernă, mixtă, învățarea în cazul elevilor de vârstă școlară trebuie să aibă loc preponderent în sala de clasă și sub îndrumarea profesorului, care, din motive pedagogice, poate alege să combine diferite instrumente, digitale (inclusiv online) sau nedigitale, ca parte a sarcinilor de învățare(18);

38.  invită statele membre să promoveze educația legată de schimbările climatice și tranziția ecologică și să-i cultive pe elevi în privința Pactului Verde;

39.  invită Comisia și statele membre să elimine disparitatea de gen în educație, inclusiv în educația și carierele din știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STIAM), să combată stereotipurile de gen și discriminarea și să elimine comportamentele agresive în viața reală și online, precum și alte forme de hărțuire, discriminare și abateri violente, astfel încât să îmbunătățească diversitatea culturală, etnică și de gen prin crearea și schimbul de bune practici în întreaga Europă;

40.  felicită președinția portugheză a Consiliului pentru angajamentul de a lansa o platformă online cu scopul de a înlesni schimbul de date între statele membre cu privire la problemele legate de șomaj în rândul tinerilor provocate de pandemie;

41.  reiterează importanța cursurilor online deschise și în masă (MOOC) ca element necesar pentru a promova perfecționarea și recalificarea forței de muncă într-un mod interactiv și accesibil; consideră că SEE ar trebui să promoveze răspândirea și dezvoltarea MOOC și să reflecte aceste obiective în abordarea europeană a micro-certificatelor;

42.  ia act de faptul că până acum nu s-a convenit asupra unei definiții unice a termenului de „micro-certificate”; consideră, prin urmare, că trebuie definite standarde uniforme la nivelul UE pentru a promova efectiv recunoașterea reciprocă a acestora între statele membre, precum și pentru ca angajatorii să poată avea încredere în valoarea lor;

Cadrul legislativ

43.  invită Comisia și statele membre să introducă, până la sfârșitul lui 2022, un cadru strategic concret pentru Spațiul european al educației pentru 2030, inclusiv un mecanism solid de coordonare, monitorizare și evaluare, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 4 al ONU de a „asigura o educație de calitate incluzivă și echitabilă și de a promova oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți” și cu primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale; apreciază propunerea de a înființa un comitet director pentru SEE, care va constitui baza unui cadru de guvernanță structurat și sistematic; evidențiază rolul Conferinței privind viitorul Europei pentru discutarea modalităților de a surmonta provocările cu care se confruntă educația europeană și de a face politicile să evolueze;

44.  invită insistent Comisia și statele membre să precizeze tipul de participare cerut la nivel statal și la alte niveluri de guvernare, inclusiv al autorităților locale și regionale, precum și instituțiilor UE, și să conceapă mecanisme eficiente pe mai multe niveluri, care să respecte principiul subsidiarității și, în același timp, să genereze valoare adăugată europeană;

45.  solicită să se clarifice nivelul de implicare așteptat din partea actorilor, a sectoarelor educației care au fost subreprezentate până acum și a reprezentanților relevanți ai societății civile; subliniază că cadrul de guvernanță ar trebui să implice toți actorii importanți din toate domeniile învățării, inclusiv lucrătorii și organizațiile pentru tineret și asociațiile de părinți;

46.  invită Comisia să instituie o platformă SEE ca portal public interactiv pentru a ajuta statele membre și părțile interesate să facă schimb de informații și să promoveze cooperarea și schimbul de bune practici; consideră că o astfel de platformă ar trebui finanțată corespunzător și ar trebui să fie disponibilă în toate limbile oficiale ale UE;

47.  subliniază că recensămintele europene, colectarea de date și studiile privind nevoile teritoriale și practicile educaționale din Uniune reprezintă o prioritate majoră pentru statele membre și sistemele lor de învățământ;

Către o dimensiune europeană mai largă a educației

48.  subliniază necesitatea unei dimensiuni europene a educației, prin includerea unei perspective europene mai largi și distincte în programele de învățământ și de formare a cadrelor didactice, cuprinzându-i pe toți profesorii, formatorii și cursanții, atât din organizațiile de educație formală și non-formală, cât și din sectorul EFP, inclusiv cu sprijinul acțiunilor „Jean Monnet” și al academiilor de profesori; propune ca aceste academii să fie denumite „Academii de profesori Comenius”; susține crearea unui cadru comun pentru formarea și dezvoltarea calificărilor cadrelor didactice în toate statele membre;

49.  subliniază că elevilor trebuie să li se ofere cunoștințe extinse despre istoria și patrimoniului cultural, material și imaterial, al Europei, precum și că trebuie promovată o memorie europeană și o conștiință istorică critică, bazate pe valorile fundamentale pe care se întemeiază UE; invită Comisia, statele membre și Consiliul Europei să coopereze în ceea ce privește educația despre istoria și patrimoniul cultural european în întreaga UE și subliniază necesitatea unor fonduri și inițiative speciale pentru a intensifica cercetarea istoriei europene, precum și pentru a promova istoria publică, ținând seama de natura complexă a istoriei continentului nostru;

50.  solicită Comisiei și statelor membre să creeze un cadru comun al învățării despre UE la toate nivelurile potrivite și în toate domeniile educației; subliniază că elevii trebuie familiarizați cu procesul de integrare europeană, cu instituțiile și politicile UE, cu drepturile care decurg din cetățenia UE și cu modalitățile de participare activă la procesele democratice ale UE;

51.  invită Comisia și statele membre să elaboreze o strategie europeană cuprinzătoare și un cadru comun pentru educația civică cu dimensiune europeană, inclusiv învățarea valorilor europene – cum ar fi demnitatea umană, democrația, statul de drept, drepturile omului și egalitatea – pentru a încuraja schimbul de bune practici și dezvoltarea unor materiale și abordări pedagogice comune; solicită Comisiei, în acest sens, să analizeze posibilitatea înființării unui grup operativ pentru educația civică, care să coordoneze această sarcină și să îmbunătățească accesul la educația civică europeană, pentru a promova o cultură civică europeană și un sentiment de apartenență europeană, care să completeze celelalte dimensiuni - locală, regională, națională și globală;

o
o   o

52.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 66, 26.2.2021, p. 1.
(2) JO C 221, 10.6.2021, p. 3.
(3) JO C 221, 10.6.2021, p. 14.
(4) JO C 119, 28.5.2009, p. 2.
(5) JO C 195, 7.6.2018, p. 1.
(6) JO C 189, 4.6.2018, p. 1.
(7) JO C 444, 10.12.2018, p. 1.
(8) JO C 189, 5.6.2019, p. 4.
(9) JO C 189, 5.6.2019, p. 15.
(10) JO C 398, 22.12.2012, p. 1.
(11) Texte adoptate, P9_TA(2021)0095.
(12) JO C 388, 13.11.2020, p. 2.
(13) JO C 28, 27.1.2020, p. 8.
(14) JO C 175, 7.5.2021, p. 6.
(15) Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la definirea politicii în domeniul educației digitale.
(16) Psacharopoulos, G., Patrinos, H. A., „Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature” (Rentabilitatea investițiilor în educație: sinteză decenală a literaturii la nivel mondial), Grupul Băncii Mondiale, aprilie 2018.
(17) Raportul Eurydice din 24 martie 2021 intitulat „Profesorii din Europa: carierele, evoluția și starea de bine”.
(18) A se vedea propunerea Comisiei din 5 august 2021 de Recomandare a Consiliului privind învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și favorabil incluziunii (COM(2021)0455).


Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE
PDF 199kWORD 62k
Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE (2021/2007(INI))
P9_TA(2021)0453A9-0284/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2020 referitoare la strategia farmaceutică pentru Europa (COM(2020)0761),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie europeană privind datele” (COM(2020)0066),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 25 noiembrie 2020 intitulată „Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE” (COM(2020)0760),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”), în special articolul 17 alineatul (2),

–  având în vedere Acordul privind Curtea Unică în materie de Brevete(1),

–  având în vedere Acordul OMC din 1995 privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS),

–  având în vedere Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care a intrat în vigoare la 26 februarie 2020(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2019/933 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente(4),

–  având în vedere Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE(5),

–  având în vedere Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman(6),

–  având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală(7),

–  având în vedere Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale(8),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare(9),

–  având în vedere raportul din 2009 al Comisiei privind investigația sectorului farmaceutic,

–  având în vedere raportul comun al OEB și al EUIPO din februarie 2021 de analiză la nivelul companiilor privind drepturile de proprietate intelectuală și performanța companiilor în Uniunea Europeană,

–  având în vedere evaluarea legislației UE privind protecția desenelor și modelelor industriale, efectuată de Comisie,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității organizate și grave pentru EMPACT 2022-2025,

–  având în vedere analiza aprofundată comandată de Parlamentul European intitulată „Standard Essential Patents and the Internet of Things” (Brevete esențiale pentru standarde și internetul obiectelor) din ianuarie 2019,

–  având în vedere rezoluția sa din 9 iunie 2015 intitulată „Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE”(10),

–  având în vedere rezoluția sa din 20 octombrie 2020 referitoare la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale(11),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 mai 2021 conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital(12),

–  având în vedere rezoluția sa din 6 octombrie 2015 privind posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole(13),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice(14),

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru cultură și educație,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0284/2021),

A.  întrucât protecția și aplicarea echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) sunt foarte importante pentru economia europeană, precum și pentru redresarea și reziliența UE, în special în urma pandemiei de COVID-19;

B.  întrucât pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța politicilor de protecție a proprietății intelectuale, deoarece a ilustrat necesitatea unor măsuri eficace de combatere a penuriei de vaccinuri împotriva COVID-19, a amenințat mijloacele de subzistență și a dus la o pierdere existențială de venituri pentru lucrătorii din sectoarele culturale și creative;

C.  întrucât investițiile în active necorporale au fost semnificativ mai puțin afectate de criza economică din 2008, demonstrând astfel potențialul activelor de PI de a crea stabilitate și creștere economică, precum și o corelație pozitivă între proprietatea asupra DPI și calitatea și stabilitatea ocupării forței de muncă; întrucât studiile arată că întreprinderile care utilizează DPI se dezvoltă mai rapid, sunt mai rezistente la recesiunile economice, măresc valoarea întreprinderilor și își consolidează poziția pe piața unică; întrucât aceste fapte indică, de asemenea, importanța stimulării și sprijinirii IMM-urilor în ceea ce privește protejarea și deținerea DPI;

D.  întrucât înregistrările de PI au crescut ușor în primele luni ale lui 2021 față de aceeași perioadă din 2020; întrucât o redresare economică sustenabilă și digitală după pandemia de COVID-19 s-ar putea baza pe DPI; întrucât, în perioada pandemiei actuale de COVID-19, sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase („RAPEX”) a înregistrat în premieră un număr de alerte alarmant de mare;

E.  întrucât înregistrările de proprietate intelectuală (PI) sunt în continuă creștere, iar piața unică rămâne fragmentată din cauza diferențelor existente între legislațiile naționale; întrucât sunt necesare în continuare proceduri naționale paralele de validare și de soluționare a litigiilor pentru brevetele europene; întrucât mai există lacune, în special în ceea ce privește punerea în aplicare, care pot împiedica dezvoltarea companiilor, în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), pot limita accesul consumatorilor la produse inovatoare și sigure și pot împiedica soluționarea provocărilor sociale prin inovare;

F.  întrucât industriile bazate pe cunoaștere sunt surse de creștere și prosperitate; întrucât, între 2012 și 2016, acestea au generat aproape 30 % din totalul locurilor de muncă și aproape 45 % din totalul activității economice (PIB) în UE, astfel cum se arată în raportul de analiză la nivel de industrie din 2019 al Oficiului European de Brevete (OEB) și al Oficiului UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)(15); întrucât industriile care folosesc intens DPI reprezintă 93 % din totalul exporturilor de bunuri ale UE către restul lumii;

G.  întrucât PI este un drept fundamental, în conformitate cu articolul 17 din Cartă;

H.  întrucât evoluția și progresul industriilor bazate pe cunoaștere depind într-o măsură semnificativă de reglementările din domeniul DPI, în special de asigurarea unei protecții efective printr-o legislație eficientă privind brevetele, mărcile, desenele și modelele industriale, drepturile de autor și drepturile conexe, indicațiile geografice și protecția soiurilor de plante, precum și printr-o aplicare adecvată și armonizată a normelor din domeniul protecției secretelor comerciale;

I.  întrucât sistemele de PI contribuie la dezvoltarea de noi medicamente, iar stimulentele pentru PI sunt importante pentru asigurarea accesului efectiv la medicamente la prețuri accesibile; întrucât noile medicamente trebuie să respecte dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul internațional public și cerințele de sănătate publică;

J.  întrucât inovatorii europeni sunt lideri în domeniul tehnologiilor ecologice, dețin o mare parte din brevetele ecologice și portofolii solide de PI în tehnologii precum adaptarea la schimbările climatice, captarea și stocarea dioxidului de carbon, tratarea apei și a deșeurilor;

K.  întrucât ar trebui promovate valorificarea și implementarea cercetării și dezvoltării în Europa, după cum arată faptul că, în domeniul IA, doar o mică parte a solicitanților de brevete la nivel mondial sunt europeni, deși un procent semnificativ de publicații de nivel înalt dedicate IA provin din Europa,

Generalități

1.  sprijină Comisia în urmărirea obiectivelor planului său de acțiune privind PI din noiembrie 2020, întrucât o protecție solidă, echilibrată și robustă a DPI la nivel național, european și internațional, care permite rentabilitatea investițiilor, este deosebit de importantă pentru redresarea economică și socială în urma pandemiei de COVID-19 și a altor crize globale și pentru reziliența pe termen lung la acestea, astfel încât UE să poată răspunde crizelor într-un mod agil și în conformitate cu principiile Regulamentului (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență(16) și să garanteze securitatea juridică și conformitatea cu legislația europeană, precum și să permită crearea unei economii sustenabile, digitale și competitive la nivel mondial în Europa, în care inovarea să contribuie, de asemenea, la binele comun al societății;

2.  recunoaște că protecția DPI încurajează activitatea creativă, inventivă și inovatoare, oferind astfel unui număr cât mai mare de persoane beneficiul acestei activități; constată că această activitate le permite inventatorilor, inovatorilor și autorilor să obțină compensații pentru eforturile lor creative; invită Comisia să sprijine în continuare capacitatea de inovare a companiilor europene pe baza unui regim cuprinzător privind PI, astfel încât să se mențină o protecție eficace pentru investițiile lor în cercetare și dezvoltare, să se asigure un profit echitabil prin acordarea de licențe, să se dezvolte mai departe standarde tehnologice deschise care să sprijine concurența și libertatea de alegere și să se asigure participarea industriei UE la dezvoltarea tehnologiilor esențiale la nivel global;

IMM-urile și protecția PI

3.  subliniază că DPI prezintă numeroase avantaje pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru microîntreprinderi; subliniază că industriile care folosesc intens DPI oferă locuri de muncă de calitate mai bună, cu condiții de muncă mai bune și remunerații mai mari; ia act de faptul că IMM-urile care dețin DPI generează venituri mai mari cu până la 68 % per angajat și plătesc salarii cu 20 % mai mari decât IMM-urile care nu dețin aceste drepturi; este, prin urmare, preocupat de faptul că multe IMM-uri întâmpină dificultăți în a-și stabili propria strategie privind PI și în a-și gestiona DPI; salută, prin urmare, voucherele pentru PI, prediagnoza de PI (IP Scan) și alte inițiative ale Comisiei și EUIPO de sprijinire a procedurilor simple de înregistrare și a taxelor administrative reduse pentru microîntreprinderi și IMM-uri și pentru a le ajuta să își valorifice la maximum PI; solicită Comisiei, Oficiului European de Brevete (OEB) și EUIPO să ia în considerare extinderea acestor inițiative la toate tipurile de active PI și să identifice măsuri suplimentare de promovare a beneficiilor înregistrării DPI pentru dezvoltarea activităților IMM-urilor;

4.  este convins că sprijinul pentru IMM-uri, inclusiv măsurile financiare și nefinanciare, este modalitatea potrivită de a le oferi mai multe cunoștințe și un acces mai bun la DPI și că instrumentele financiare și juridice ale Uniunii sunt extrem de importante în această privință; invită, prin urmare, Comisia și EUIPO să continue punerea în aplicare a măsurilor de sprijinire a gestionării PI pentru IMM-uri și microîntreprinderi pe parcursul redresării economice, inclusiv prin asigurarea accesului la un ghișeu unic de informații și servicii conexe, precum și la consiliere cu privire la PI; subliniază că acest sprijin va contribui la impulsionarea și promovarea tuturor inițiativelor naționale și regionale ale membrilor Rețelei Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală (EUIPN);

5.  este preocupat de faptul că, deși activele necorporale reprezintă unele dintre cele mai valoroase active, doar câteva IMM-uri europene sunt conștiente de acest lucru și beneficiază de drepturile lor de PI atunci când încearcă să obțină finanțare; salută, astfel, anunțul privind înființarea Centrului european de informare privind PI, una dintre numeroasele măsuri care va garanta că Europa fructifică cunoștințele valoroase pe care companiile noastre le creează, le dezvoltă și le partajează în mod constant și că acestea dispun de instrumentele și informațiile necesare sau gestionează aceste active într-un mod mai dinamic; subliniază că modelele de utilitate oferă o protecție rapidă și cu costuri reduse pentru invențiile tehnice și sunt foarte atractive pentru IMM-uri; încurajează, prin urmare, statele membre care nu oferă încă acest instrument să îl instituie și invită Comisia să ia în considerare posibilitatea de a introduce protecția modelului de utilitate la nivelul UE, care în prezent nu este disponibilă;

Pachetul privind brevetul unitar

6.  subliniază că pachetul privind brevetul unitar (UPP), care include brevetul european cu efect unitar (brevetul unitar) și Curtea Unică în materie de Brevete, urmărește ca protecția brevetelor să fie mai eficientă, iar soluționarea litigiilor în întreaga Europă să fie ușor de înțeles, evitându-se procedurile paralele în mai multe state membre, și mai puțin costisitoare, prin reducerea cheltuielilor de judecată, precum și mai accesibilă și eficientă, îmbunătățind astfel securitatea juridică; solicită, prin urmare, statelor membre participante care nu au făcut încă acest lucru să încheie ratificarea Protocolului la Acordul privind Curtea Unică în materie de Brevete privind aplicarea provizorie (PPA), cât mai curând posibil, sau să declare prin alte mijloace că sunt obligate să respecte PPA pentru a permite intrarea rapidă în funcțiune a UPP;

7.  subliniază că brevetul unitar este o opțiune suplimentară față de brevetele naționale și încurajează statele membre care nu participă încă la cooperarea consolidată pentru crearea unei protecții unitare prin brevet și/sau care nu au aderat încă la Acordul UPC să continue procesul care va conduce la o participare deplină; reamintește că IMM-urile inovatoare beneficiază de un sistem european de brevete coerent și subliniază că Acordul privind UPC și Regulamentul său de procedură reprezintă o soluție atent echilibrată, care reflectă principiile fundamentale ale Uniunii privind proporționalitatea, flexibilitatea, corectitudinea și echitatea; ia act de reducerile de taxe și de rambursarea taxelor pentru IMM-uri în cadrul Regulamentului de procedură al UPC;

8.  salută instituirea unui sistem de soluționare alternativă a litigiilor în cadrul ghișeului unic în temeiul articolului 35 din Acordul UPC, care nu interferează cu sistemele naționale actuale, astfel încât dreptul părților la justiție să nu fie subminat; solicită statelor membre să permită instituirea rapidă a centrului de arbitraj și mediere în materie de brevete și invită Comisia să evalueze dacă centrul ar putea, pe termen mediu sau lung, să soluționeze toate litigiile în materie de PI; salută eforturile statelor membre de a găsi soluții adecvate pentru a face față efectelor Brexitului;

Certificatele suplimentare de protecție

9.  subliniază că regimul certificatelor suplimentare de protecție (CSP) în cadrul UE, deși are o mare relevanță practică, suferă de pe urma punerii în aplicare fragmentate în statele membre; îndeamnă Comisia să elaboreze orientări pentru statele membre și să reducă fragmentarea, chiar prin propuneri legislative pe baza unei evaluări exhaustive a impactului;

10.  recunoaște că UPP nu prevede un titlu CSP unitar și invită statele membre să sprijine instituirea unui astfel de titlu ca o extindere logică a protecției prin brevet unitar;

11.  solicită Comisiei, în absența unui titlu unitar de CSP, să asigure coerența dintre viitorul brevet unitar și actualele regimuri CSP din cadrul UE, clarificând faptul că CSP naționale pot fi acordate de oficiile naționale de brevete pe baza unui brevet unitar;

12.  salută faptul că Comisia dorește să evalueze impactul potențial al unei propuneri de CSP unitar; ia act de faptul că introducerea unui titlu de CSP unitar cu condiție suspensivă în funcție de decizia oficială la nivel național ar putea avea loc chiar înainte de intrarea în vigoare a brevetului unitar și sugerează, prin urmare, să se ia în considerare extinderea mandatului OEB, astfel încât examinarea cererilor de CSP să poată fi efectuată pe baza unor norme unitare;

13.  subliniază că ineficiențele procedurilor de acordare a CSP împiedică inovatorii și producătorii în detrimentul accesului echitabil al pacienților la tratamente și că este esențial să se asigure condiții de concurență echitabile pentru producătorii de medicamente generice și biosimilare din Uniune; subliniază, prin urmare, că trebuie combătute în mod eficace abuzurile legate de cererile de brevete divizionare și de corelarea brevetelor; reamintește că inovarea ar trebui să răspundă celor mai urgente nevoi ale societății și că, în acest context, ar trebui promovată aprovizionarea la timp cu medicamente, inclusiv medicamente generice și biosimilare, precum și accesibilitatea și disponibilitatea rapidă; subliniază că o posibilă revizuire a așa-numitei excepții Bolar, care permite efectuarea de teste asupra produselor brevetate pentru a sprijini cererile de autorizație de introducere pe piață pentru medicamente generice și biosimilare, fără a fi considerate încălcări ale drepturilor de brevet sau ale CSP pentru medicamente, precum și intrarea efectivă și imediată pe piață după expirarea drepturilor de brevet și a CSP-urilor, pot avea loc numai după o evaluare cuprinzătoare a impactului;

14.  subliniază rolul important jucat de investițiile publice în cercetare și dezvoltare și invită Comisia și statele membre să se asigure că rezultatele cercetării și dezvoltării finanțate din bani publici în sectorul farmaceutic sunt transparente, astfel încât condițiile de brevetare și de acordare a licențelor să garanteze că investițiile publice aduc beneficii pentru sănătatea publică;

Brevetele esențiale pentru un standard

15.  recunoaște că informațiile privind existența, domeniul de aplicare și relevanța brevetelor esențiale pentru un standard (BES) sunt importante pentru negocierile echitabile privind acordarea licențelor, permițând utilizatorului potențial de standarde să identifice amploarea expunerii sale la BES și la posibili licențiatori; ia act de faptul că, deși în majoritatea cazurilor au loc negocieri de bună-credință între părțile interesate, BES sunt adesea contestate; sugerează Comisiei să analizeze posibilitatea unor stimulente pentru negocieri care să evite litigiile, deoarece astfel s-ar evita costurile conexe ale rezolvării litigiilor și s-ar diminua alte probleme conexe;

16.  subliniază că multe cereri de brevete declarate ca fiind potențial esențiale de organizațiile de dezvoltare standard în cursul procesului de stabilire a standardelor ar putea să nu fie, în cele din urmă, esențiale pentru un standard, astfel cum a fost adoptat definitiv sau după acordarea brevetului, și că un mecanism de control adecvat, total independent și transparent ar mări transparența și securitatea juridică; salută, în acest sens, studiul-pilot pentru evaluarea caracterului esențial al BES(17);

17.  solicită Comisiei să investigheze în continuare, împreună cu actorii relevanți, cerințele pentru un sistem independent, neutru și transparent de verificări ale caracterului esențial efectuate de terți, identificând cererea, evaluând impactul și definind rolul pe care l-ar putea juca în acest context resurse precum tehnologiile emergente, cum ar fi IA și tehnologiile conexe și/sau expertiza tehnică, și să utilizeze cunoștințele dobândite ca o contribuție la inițiativa legislativă privind BES preconizată pentru începutul anului 2022, pe baza unor evaluări de impact adecvate;

18.  recunoaște importanța unui sistem echilibrat de acordare a licențelor pentru BES și insistă asupra importanței unor norme stabile, eficiente și echitabile în acest sens; subliniază că „termeni corecți, rezonabili și non-discriminatorii” (FRAND) sunt termeni juridici vagi care presupun insecuritate juridică și invită Comisia să monitorizeze evoluțiile din sector și să ofere mai multă claritate cu privire la diverse aspecte ale FRAND, precum și jurisprudența, inclusiv prin desemnarea unui observator (un centru de competență) în acest sens; reamintește solicitarea anterioară a Parlamentului adresată Comisiei de a publica rapoarte anuale care să ateste cazurile reale de nerespectare a FRAND și așa-numitele „hold-up” și „hold-out” în materie de brevete;

19.  subliniază importanța creșterii transparenței bazelor de date ale organizațiilor de standardizare și face apel la acestea să își actualizeze sistemul de declarare și bazele de date; subliniază, în acest context, articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2012(18), care prevede că OEB are sarcina de a primi și de a înregistra angajamentele de acordare a licențelor asumate de titularul unui brevet unitar în cadrul organismelor internaționale de standardizare; invită Comisia să continue să observe comportamentul companiilor din țări terțe în cadrul organismelor internaționale de standardizare care, împreună cu deciziile recente ale instanțelor străine, creează un dezavantaj semnificativ pentru companiile europene, subminând competitivitatea pieței europene;

20.  constată că transparența este importantă și că trebuie să se furnizeze în mod proactiv informațiile necesare în prealabil, iar licențele pentru brevetele esențiale pentru un standard să fie acordate în condiții FRAND, în așa fel încât să se asigure un rezultat corect al negocierilor de bună-credință dintre părți; subliniază că întrebarea dacă titularul BES poate alege nivelul de acordare a licențelor în cadrul unui lanț de aprovizionare sau dacă orice companie în lanțul valoric trebuie să aibă acces la o licență nu este încă clarificată și, prin urmare, solicită Comisiei să coopereze cu părțile interesate relevante pentru a găsi un mod de a aborda această chestiune și pentru a o soluționa;

21.  subliniază valoarea inițiativelor voluntare existente conduse de industrie pentru a facilita acordarea de licențe pentru BES pentru internetul obiectelor, cum ar fi grupurile de licențe, care reunesc marea majoritate a dezvoltatorilor europeni și internaționali de tehnologie celulară;

Indicații geografice

22.  reamintește că aproximativ 3 300 de produse sunt protejate de UE ca indicații geografice (IG) și că valoarea anuală a tuturor acestor produse a crescut la peste 75 de miliarde EUR și, prin urmare, salută inițiativele și acțiunile menite să consolideze, să modernizeze, să raționalizeze și să consolideze mai bine sistemul IG pentru produsele agricole, alimentare, vinuri și băuturi spirtoase, pentru a-l face mai precis și mai eficient, deoarece acestea contribuie la crearea și protejarea locurilor de muncă de calitate, la promovarea sustenabilității sociale, ecologice și economice în zonele rurale și la promovarea diversității culturale europene;

23.  consideră că problema supraîncărcării administrative a producătorilor în legătură cu înregistrarea, modificarea și gestionarea unui caiet de sarcini al IG și al specialităților tradiționale garantate (STG) ar trebui să se afle în centrul viitoarelor discuții; reamintește că procedurile de modificare a caietelor de sarcini pentru IG au fost simplificate și raționalizate pentru produsele vitivinicole și agroalimentare în contextul revizuirii reformei politicii agricole comune și că această abordare ar trebui consolidată în viitor;

24.  reamintește că semințele obținute pe propria exploatație agricolă reprezintă, conform estimărilor, peste 80 % din necesarul total de semințe al fermierilor în unele țări africane; solicită UE să sprijine regimurile DPI care consolidează dezvoltarea de soiuri de semințe adaptate la nivel local și de semințe obținute pe propria exploatație agricolă, în conformitate cu dispozițiile Tratatului internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agricultură (ITPGRFA), precum și cu articolul 19 din Declarația ONU privind drepturile agricultorilor și ale altor persoane care lucrează în zonele rurale;

25.  consideră că este esențial să se protejeze DPI într-un mod care să promoveze cercetarea și inovarea, în special cu scopul de a introduce soiuri agricole mai reziliente pentru a face față schimbărilor climatice, pentru a obține modele agricole sustenabile și agroecologice care protejează resursele naturale și respectă potențialul materialului de reproducere și eterogen neprotejat în sectorul ecologic; subliniază că protecția drepturilor privind soiurile de plante este esențială și necesită un sistem de protecție solid și executoriu în UE și subliniază, prin urmare, rolul important al sistemelor comunitare de protecție a soiurilor de plante și al Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante; subliniază că DPI trebuie să îmbunătățească și securitatea alimentară și reziliența și competitivitatea modelului agroalimentar al UE;

26.  subliniază că ar trebui depuse eforturi suplimentare pentru a mări transparența în ceea ce privește statutul și brevetabilitatea materialului biologic; evidențiază că amelioratorilor ar trebui să li se acorde un acces adecvat la informațiile privind materialul biologic pe care îl vor utiliza în procesul de ameliorare a plantelor; subliniază că Comisia ar trebui să pună în aplicare noi modalități de consultare și de schimb eficient de informații; se opune oricărei brevetări de animale vii;

27.  consideră că recunoașterea IG pentru produsele neagricole este relevantă pentru prioritățile programelor UE în curs de elaborare, inclusiv cele ale strategiei industriale, prin dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, precum și pentru Pactul verde, prin promovarea produselor fabricate la nivel local, cu o mai mare trasabilitate și transparență în ceea ce privește originea produselor și procesele de fabricație utilizate;

28.  sprijină Comisia în inițiativa sa de a stabili, pe baza unei evaluări a impactului aprofundate, o protecție sui generis eficientă și transparentă la nivelul UE a indicațiilor geografice (IG) pentru produsele neagricole, care identifică un produs ca fiind originar de pe teritoriul unui stat membru sau dintr-o regiune sau localitate de pe acest teritoriu, atunci când o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică a produsului poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, pentru a se alinia, printre altele, la Actul de la Geneva al Acordului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice, pe care UE l-a semnat și care include posibilitatea de a proteja IG atât pentru produsele agricole, cât și pentru cele neagricole; se așteaptă ca Comisia să propună acte legislative în acest sens cât mai curând posibil și cel târziu la sfârșitul anului 2021;

29.  subliniază că introducerea unui sistem sui generis de protecție a IG pentru produsele neagricole la nivelul UE ar trebui să vizeze crearea de beneficii pentru consumatori, facilitând cunoașterea indicațiilor privind autenticitatea produselor, să aibă un impact economic pozitiv asupra microîntreprinderilor și IMM-urilor, încurajând competitivitatea, precum și un impact general asupra ocupării forței de muncă, dezvoltării și turismului în zonele rurale și în zonele mai puțin dezvoltate, ceea ce ar putea contribui, în special, la redresarea UE după criza provocată de pandemia de COVID-19; consideră că o astfel de protecție sui generis a indicațiilor geografice pentru produsele neagricole ar facilita, de asemenea, accesul pe piețele țărilor terțe prin intermediul acordurilor comerciale ale UE; consideră însă că sistemul trebuie să prevadă garanțiile necesare, inclusiv mecanisme eficace și transparente de aplicare și de opoziție;

30.  ia act de faptul că actuala protecție a mărcii comunitare nu le permite producătorilor să certifice legătura dintre calitate și originea geografică și că unele state membre au instituit deja sisteme naționale sui generis de protecție a IG pentru produsele neagricole, în lipsa unui sistem armonizat de protecție creându-se fragmentare pe piață și insecuritate juridică, generând, de asemenea, efecte în detrimentul producătorilor; consideră că protecția armonizată la nivelul Uniunii ar crea securitatea juridică necesară pentru toți actorii și ar garanta totodată prevenirea încălcării DPI pentru produsele fabricate și artizanale, astfel încât UE să își poată proteja mai bine interesele la nivel internațional;

31.  sugerează ca EUIPO să fie însărcinat cu crearea unui registru al indicațiilor geografice pentru produsele neagricole, în scopul de a asigura o examinare și o protecție uniformă a acestora în întreaga Uniune;

Revizuirea legislației UE privind protecția desenelor și modelelor industriale

32.  subliniază că actualul sistem de protecție a desenelor și modelelor industriale la nivelul UE a fost înființat în urmă cu 20 de ani și ar trebui revizuit; salută, prin urmare, disponibilitatea Comisiei de a moderniza legislația Uniunii privind protecția desenelor și modelelor industriale pentru a sprijini mai bine tranziția către economia digitală, sustenabilă și ecologică; invită Comisia, pe de o parte, să actualizeze procedura de înregistrare pentru a permite ca noile forme de proiectare, cum ar fi interfețele grafice cu utilizatorul, desenele, fonturile și pictogramele virtuale și animate, precum și cele relevante în urma noilor evoluții și tehnologii să fie protejate într-un mod ușor și mai puțin împovărător și, pe de altă parte, să armonizeze în continuare procedurile de aplicare și de invalidare în statele membre;

33.  observă că protecția desenelor și modelelor industriale pentru piesele utilizate la repararea produselor complexe este doar parțial armonizată; subliniază că unele state membre au introdus deja în legislația lor o „excepție privind piesele de schimb” sau „clauza privind repararea”, permițând ca piesele componente ale produselor complexe să fie fabricate și vândute fără a încălca DPI; constată că acest lucru creează fragmentare pe piața internă și insecuritate juridică; invită, prin urmare, Comisia să includă o „clauză privind repararea” în viitoarea sa propunere, care va contribui la sprijinirea tranziției către o economie mai sustenabilă și mai ecologică și va evita denaturări ale concurenței;

34.  consideră că sistemul UE de protecție a desenelor și modelelor industriale ar trebui să fie aliniat la sistemul de mărci UE pentru a permite titularilor de desene sau modele industriale să împiedice intrarea pe teritoriul vamal al UE a unor produse care încalcă un model industrial, deoarece drepturile aferente mărcilor comerciale sunt executorii pentru bunurile care le încalcă și tranzitează prin UE, în timp ce cele aferente desenelor sau modelelor industriale nu sunt; invită Comisia să elimine această lacună în revizuirea legislației privind desenele și modelele industriale și să permită proprietarilor de mărci să oprească proiectarea de produse contrafăcute care tranzitează UE;

35.  este convins că protecția desenelor și modelelor industriale ar trebui să fie oferită în mod uniform pentru întreaga piață unică și sugerează Comisiei să reflecteze la alinierea Directivei privind desenele și modelele industriale și a Regulamentului privind desenele și modelele industriale comunitare pentru a crea o mai mare certitudine juridică;

Combaterea încălcărilor DPI

36.  subliniază că produsele contrafăcute, cum ar fi, de pildă, medicamentele contrafăcute sau echipamentele sau măștile personale de protecție contrafăcute în contextul unor crize sanitare ca pandemia de COVID-19 reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății și securității cetățenilor UE și pot afecta grav sănătatea publică; argumentează că, deși activitățile de supraveghere a pieței urmăresc să protejeze interesele generale ale populației, iar produsele contrafăcute au legătură cu protecția drepturilor private de proprietate intelectuală, există o legătură strânsă între produsele contrafăcute și riscurile pentru sănătatea și siguranța consumatorilor;

37.  subliniază că, în 2016, până la 6,8 % din importurile UE, având o valoare de 121 de miliarde EUR, au fost produse contrafăcute și că prezența acestora pe piața unică a determinat, pentru intervalul 2013-2017, pierderi directe de vânzări în valoare de 50 de miliarde EUR și pierderi directe de locuri de muncă de ordinul a 416 000 de locuri de muncă pe an(19); evidențiază că încălcarea DPI implică un nivel scăzut de risc atât în ceea ce privește probabilitatea de depistare, cât și în ceea ce privește pedepsele, în cazul depistării; îndeamnă statele membre, împreună cu Comisia, autoritățile vamale, Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Interpol și autoritățile de aplicare a legii să coordoneze strategiile și să elaboreze sancțiuni eficace și disuasive, în special pentru a limita cantitatea de produse periculoase puse la dispoziția publicului și pentru a combate contrafacerea și pirateria, în special atunci când acestea sunt legate de criminalitatea organizată;

38.  regretă utilizarea semnificativă a internetului pentru a distribui produse contrafăcute, conținut și servicii care încalcă DPI, având consecințe negative semnificative pentru industria prelucrătoare a UE, precum și pentru sectoarele creativ, cultural și sportiv; salută propunerea Comisiei de act legislativ privind serviciile digitale; subliniază că principiul „cunoaște-ți clientul” și sistemul de notificatori de încredere ar contribui enorm la combaterea contrafacerii și că IA și tehnologia blockchain ar putea juca un rol important în combaterea bunurilor contrafăcute și piratate disponibile online, contribuind totodată la o mai bună aplicare a DPI în întregul lanț de aprovizionare; sprijină, prin urmare, utilizarea noilor tehnologii pentru combaterea încălcărilor DPI și salută publicațiile Observatorului EUIPO bazate pe dovezi, care vizează acest aspect;

39.  recunoaște că tehnologiile blockchain prezintă un potențial ridicat pentru înregistrarea și protecția DPI; subliniază că sistemele blockchain pot contribui la securizarea lanțului de aprovizionare, asigurând trasabilitatea, siguranța și securizarea tuturor etapelor împotriva pericolelor de contrafacere la fiecare nivel al lanțului de aprovizionare; observă că este necesar ca oficiile pentru proprietate intelectuală (OPI) să adopte standarde tehnice pentru soluțiile lor blockchain care să le promoveze interoperabilitatea, în special în ceea ce privește înregistrarea DPI; subliniază că IA și tehnologiile conexe folosite pentru procedura de înregistrare pentru acordarea DPI nu pot înlocui analiza umană, efectuată de la caz la caz, pentru a asigura calitatea și corectitudinea deciziilor;

40.  subliniază legătura dintre infracțiunile privind PI și crima organizată și formele grave de criminalitate internațională; salută, prin urmare, decizia Consiliului de a reintroduce încălcările DPI pe lista priorităților UE în materie de criminalitate în cadrul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) pentru următorul ciclu 2022-2025 și solicită Consiliului să le mențină pe lista respectivă și să consolideze cooperarea transfrontalieră dintre autoritățile naționale, EUIPO, Europol, Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

41.  salută intenția Comisiei de a crea un set de instrumente al UE împotriva contrafacerii pentru a îmbunătăți cooperarea între titularii de drepturi, autoritățile publice, autoritățile responsabile cu asigurarea respectării legii la nivel național și la nivelul UE și intermediari, prin clarificarea în continuare a rolurilor și responsabilităților, cu scopul de a facilita schimbul efectiv de informații și date între actorii-cheie, promovând folosirea noilor instrumente și abordarea activităților de contrafacere; invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a monitoriza încălcările intenționate ale DPI, inclusiv în cazurile în care încălcarea este utilizată cu rea-credință ca strategie comercială deliberată, și să insiste pentru intensificarea controlului și a cooperării transfrontaliere între agențiile vamale ca parte a luptei împotriva importului de produse contrafăcute; invită Comisia să ia în considerare crearea unui set de instrumente similare la nivelul UE pentru combaterea altor încălcări ale DPI;

42.  subliniază că, pentru a schimba atitudinea favorabilă față de consumul de bunuri și servicii care încalcă DPI, ar fi necesară și educația pe termen lung în școli privind proprietatea intelectuală; invită, prin urmare, statele membre să coopereze cu EUIPO pentru a lansa campanii de sensibilizare, inclusiv în domeniul imprimării 3D; reamintește că tehnologia de imprimare 3D poate ridica unele probleme juridice specifice în ceea ce privește toate domeniile dreptului proprietății intelectuale, cum ar fi drepturile de autor, brevetele, desenele, mărcile comerciale tridimensionale și indicațiile geografice;

43.  invită Comisia să continue să protejeze DPI și să promoveze respectarea DPI în țările din afara UE, inclusiv printr-o creștere a finanțării pentru programe specifice de cooperare tehnică ale UE și consolidarea capacităților, cum ar fi cele trei programe de cooperare în curs privind proprietatea intelectuală cu China, Asia de Sud-Est și America Latină și parteneriatul comun cu continentul african, pentru a promova o mai bună generare și gestionare a PI, precum și prin sprijinirea regimurilor de proprietate intelectuală care consolidează dezvoltarea agricolă locală; încurajează, în acest context, Comisia, pe baza experienței UE, să asiste factorii de decizie și autoritățile de aplicare a legii și să le ofere cunoștințe și orientări pentru a-și îmbunătăți capacitatea de combatere a încălcărilor DPI și să promoveze soluții fezabile, care ar putea reduce în mod semnificativ costurile și ar putea simplifica procedurile de obținere, menținere și aplicare a protecției DPI, precum și să ofere informații titularilor de drepturi cu privire la natura schimbătoare a peisajului infracțional și la furnizarea de bunuri contrafăcute;

Noi provocări pentru procesul de elaborare a politicilor privind PI

44.  subliniază că protecția drepturilor de proprietate intelectuală legate de tehnologiile IA este importantă și ar trebui avută în vedere în mod corespunzător și că, deși normele actuale privind protecția invențiilor implementate de calculator prin brevete pot acoperi tehnologiile IA, sunt necesare criterii clare pentru protecția invențiilor create cu ajutorul tehnologiilor de IA; solicită, prin urmare, Comisiei, în cooperare cu OEB și cu EUIPO, să ofere securitate juridică cu privire la acest subiect și să urmărească îndeaproape această chestiune la nivel internațional în cadrul OMPI;

45.  încurajează statele membre să transpună fără întârziere dispozițiile Directivei privind drepturile de autor într-un mod care să reflecte acordul la care au ajuns colegiuitorii pentru a îmbunătăți protecția pe care o oferă, precum și să permită excepții, cum ar fi accesul la educația online și patrimoniul cultural digitalizat; invită Comisia să monitorizeze contractele de preluare pentru a asigura remunerarea echitabilă a creatorilor pe baza drepturilor de copyright sau de autor; subliniază că lipsa de armonizare a normelor privind calitatea de autor și drepturile de proprietate rezultate din drepturile de autor poate conduce la soluții naționale divergente în ceea ce privește operele asistate de IA;

46.  subliniază că, în pofida unui nivel ridicat de armonizare a drepturilor de proprietate intelectuală în întreaga Europă, lipsește în continuare o aplicare transfrontalieră eficientă a acestor drepturi în UE;

47.  salută anunțul Comisiei că va revizui Directiva privind bazele de date pentru a facilita accesul la date și utilizarea acestora, protejând, în același timp, interesele legitime; subliniază că încă există bariere inutile care împiedică cercetarea și că trebuie dezvoltate în continuare spații de date solide pentru a permite cercetătorilor să găsească soluții științifice, inclusiv în condiții de constrângeri de timp excepționale; scoate în evidență, în acest sens, rolul limitărilor și excepțiilor de la drepturile exclusive;

48.  regretă că studiul Comisiei din 2016 privind agregatorii de brevete din Europa(20) nu a oferit un răspuns clar la întrebarea dacă modelele de afaceri ale unora dintre agregatorii de brevete, care constau în achiziționarea de brevete de la terți și în încercarea de a genera venituri prin revendicarea acestora împotriva presupușilor contravenienți prin utilizarea abuzivă a asimetriilor în materie de litigii, abuzează de lacunele din legislația existentă și, prin urmare, constituie o problemă care ar trebui soluționată; încurajează Comisia să monitorizeze în continuare această chestiune și să realizeze un studiu aprofundat corespunzător;

49.  salută eforturile tuturor statelor membre de a se asigura că instanțele iau în considerare principiul proporționalității atunci când soluționează cauzele de încetare;

50.  constată că protecția DPI este esențială pentru stimularea cercetării și a producției de produse și procese inovatoare, inclusiv de medicamente noi, dar este convins că, pentru a combate urgențele sanitare globale, a aborda accesibilitatea anumitor produse medicale și a permite intervenții vitale în interesul public, punerea în comun voluntară a brevetelor, acordarea de licențe obligatorii și flexibilitățile prevăzute în Acordul TRIPS al OMC sunt importante; invită, prin urmare, Comisia să analizeze și să exploreze opțiunile posibile pentru a asigura eficacitatea și o mai bună coordonare a licențelor obligatorii în UE, ținând seama de cazurile în care acestea au fost utilizate în Uniune, de motivele utilizării lor, de condițiile în care au fost acordate, de consecințele lor economice și de măsura în care au obținut efectul dorit;

51.  subliniază că este esențială o distribuție mai echitabilă a vaccinurilor în întreaga lume pentru a combate în mod eficace răspândirea bolii COVID-19 și a mutațiilor sale, precum și că este necesar să se sprijine accesul mondial la vaccinurile împotriva COVID-19; observă că lipsa accesului la vaccinuri la prețuri accesibile reprezintă în continuare o provocare majoră în țările în curs de dezvoltare; sprijină, prin urmare, Comisia și statele membre în eforturile lor de a încuraja țările terțe să ridice interdicțiile actuale la export și să intensifice donarea de vaccinuri; invită Comisia și statele membre să își intensifice în continuare eforturile de sprijinire a transferului de tehnologie și a acordării de licențe voluntare pentru DPI, în scopul de a îmbunătăți accesul global la produse medicale legate de COVID-19 la prețuri accesibile, de a aborda constrângerile de producție și deficitele de aprovizionare la nivel mondial și, astfel, de a trata bolile infecțioase endemice sau pandemice ale populației lumii;

52.  salută faptul că țările cel mai puțin dezvoltate beneficiază deja de o derogare, acordată până la 1 ianuarie 2033, în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor TRIPS privind produsele farmaceutice; îndeamnă, prin urmare, Comisia ca, în cooperare cu OMC, să își respecte promisiunea de a se angaja în negocieri active și constructive, pe baza textului, la nivelul OMC, pentru a acționa în vederea stimulării și sprijinirii extinderii capacităților de producție de vaccinuri în țările în curs de dezvoltare și a stimulării punerii în comun voluntare și rapide a DPI în perioade de criză, precum și a acordurilor de licență voluntare, și să lanseze un dialog pe tema obstacolelor actuale din calea acordării voluntare de licențe și a modului în care pot fi depășite acestea;

53.  sugerează instituirea unui coordonator PI la nivel european pentru a asigura o abordare holistică și coordonată a politicii UE în materie de proprietate intelectuală și pentru a consolida cooperarea dintre diferitele autorități naționale în materie de proprietate intelectuală, direcțiile generale ale Comisiei și alte organisme responsabile cu DPI, cum ar fi OEB, EUIPO, OMPI și alți actori relevanți ai societății civile; coordonatorul PI ar putea promova în continuare lupta împotriva încălcărilor DPI la cel mai înalt nivel politic și ar putea prelua alte sarcini legate de DPI, dacă este necesar;

54.  susține ideea potrivit căreia este necesară promovarea unei mai bune gestionări a proprietății intelectuale în comunitatea de cercetare și inovare pentru a materializa cercetarea excelentă a Europei în domeniul inovării, care este benefică pentru cetățenii și întreprinderile sale; subliniază că, în acest context, PI finanțată din fonduri publice trebuie folosită în mod echitabil și eficient și că rezultatele obținute cu ajutorul fondurilor UE ar trebui folosite pentru a îmbunătăți economia UE pentru toți;

55.  reamintește că industriile care folosesc intens DPI generează cea mai mare parte a activităților comerciale ale UE și că este, de asemenea, esențial să se protejeze și să se asigure respectarea DPI în țările terțe; salută angajamentul Comisiei de a viza asigurarea unei protecții solide a PI în viitoarele acorduri de liber schimb; invită Comisia să solicite ca aplicarea DPI să fie abordată în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al OMPI;

56.  reamintește că una dintre principalele provocări cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare este de a urca în lanțul valoric global prin diversificare economică, ceea ce necesită norme comerciale echitabile și favorabile dezvoltării la nivel mondial;

57.  încurajează țările în curs de dezvoltare să consolideze lanțurile valorice regionale și comerțul intraregional și investițiile în sănătate și în domenii conexe, în special prin eforturi colective de cercetare și dezvoltare în cercetarea medicală și prin punerea în comun a resurselor la nivel regional; constată cu preocupare că, potrivit alertei privind comerțul mondial, până la 21 martie 2020, 54 de guverne introduseseră restricții la exporturile de consumabile medicale esențiale de la începutul acelui an; subliniază că pactele comerciale regionale ar trebui utilizate pentru a preveni interzicerea exporturilor de produse esențiale în perioadele de penurie la nivel mondial și regional, cum este cazul crizei actuale provocate de pandemie;

o
o   o

58.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 175, 20.6.2013, p. 1.
(2) JO L 271, 24.10.2019.
(3) JO L 57, 18.2.2021, p. 17.
(4) JO L 153, 11.6.2019, p. 1.
(5) JO L 130, 17.5.2019, p. 92.
(6) JO L 136, 30.4.2004, p. 34.
(7) JO L 157, 30.4.2004, p. 45.
(8) JO L 289, 28.10.1998, p. 28.
(9) JO L 3, 5.1.2002, p. 1.
(10) JO C 407, 4.11.2016, p. 25.
(11) JO C 404, 6.10.2021, p. 129.
(12) Texte adoptate, P9_TA(2021)0236.
(13) JO C 349, 17.10.2017, p. 2.
(14) JO C 371, 15.9.2021, p. 102.
(15) OEB-EUIPO, IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-level analysis report (Industriile care folosesc intens DPI și performanțele economice din UE: raport de analiză la nivel de industrie), ediția a treia, septembrie 2019.
(16) JO L 57, 18.2.2021, p. 17.
(17) Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, Pilot study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents, (Studiu-pilot pentru evaluarea caracterului esențial al brevetelor esențiale pentru un standard), 2020.
(18) Regulamentul (UE) nr. 1257/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2012 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet (JO L 361, 31.12.2012, p. 1).
(19) EUIPO, 2020 Status Report on IPR infringement: average annual figures, 2013-2017 (Raport privind situația încălcărilor DPI în 2020: cifre anuale medii, 2013-2017).
(20) Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, Patent Assertion Entities in Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets (Agregatorii de brevete din Europa: Impactul lor asupra inovării și a transferului de cunoștințe pe piețele TIC), 2016.


Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
PDF 172kWORD 49k
Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (2021/2018(INI))
P9_TA(2021)0454A9-0294/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 și articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 224 și 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene(1), (denumit în continuare „Regulamentul”), modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 a Parlamentului European și a Consiliului din 3 mai 2018(2) și prin Regulamentul (UE, Euratom) 2019/493 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019(3), în special articolul 38 alineatul (1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(4) (Regulamentul Financiar),

–  după consultarea Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene (denumită în continuare „Autoritatea”) și a rapoartelor sale anuale de activitate,

–  având în vedere raportul Secretarului General al Parlamentului European adresat Biroului la 19 aprilie 2021 privind finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene la nivel european,

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru control bugetar,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0294/2021),

A.  întrucât partidele și fundațiile politice puternice la nivelul UE sunt esențiale pentru dezvoltarea unei sfere publice cu adevărat europene;

B.  întrucât partidele politice europene ar trebui să joace un rol mai important în procesul electoral european și să contribuie la formarea conștiinței politice a UE și la exprimarea voinței cetățenilor UE; întrucât diversitatea politică este esențială pentru discursul public și pentru exprimarea alegerilor cetățenilor;

C.  întrucât partidele nu pot fi considerate entități nepartizane în cursul competiției politice și întrucât finanțarea lor nu poate fi redusă la cheltuieli apolitice;

D.  întrucât în mandatul fundațiilor politice europene sunt incluse sensibilizarea politică și contribuția la dezbaterea privind chestiunile de politică ale UE și procesul de integrare europeană și, în acest cadru, acestea dezvoltă oferte care nu se adresează exclusiv membrilor sau alegătorilor unui anumit partid, ci sunt deschise tuturor în aceleași condiții;

E.  întrucât partidele și fundațiile politice europene ar trebui să coopereze cu partidele lor naționale membre și partenerii lor naționali, pentru a le sprijini în aducerea Uniunii și a politicilor sale mai aproape de cetățeni și pentru a consolida legitimitatea democratică;

F.  întrucât partidele politice europene ar trebui să coopereze cu structurile lor omoloage corespunzătoare la nivel național pentru a facilita participarea interactivă la chestiunile legate de UE;

G.  întrucât, pentru a continua să cunoască și să exprime voința cetățenilor Uniunii, este esențial ca rolul și funcționarea partidelor și fundațiilor politice europene să nu se limiteze la chestiuni de relevanță exclusiv europeană la nivelul Uniunii; întrucât acestor partide și fundații politice europene ar trebui să li se permită să își utilizeze fondurile pentru a finanța orice activitate care contribuie la informarea cetățenilor UE și la creșterea gradului de conștientizare cu privire la aspectele legate de politicile UE;

H.  întrucât existența unor mijloace financiare suficiente este o condiție prealabilă pentru ca partidele politice și fundațiile europene să își îndeplinească sarcinile, iar primirea de fonduri publice de la bugetul Uniunii ar trebui condiționată de o transparență și responsabilitate depline;

I.  întrucât partidele politice și fundațiile europene pot juca un rol în promovarea politicilor UE în ceea ce privește țările vecine în cadrul politicii externe și de securitate comune și ca parte a relațiilor externe ale Uniunii; întrucât acestea ar trebui, prin urmare, să fie deschise participării partidelor sau persoanelor fizice din aceste țări și să li se permită să primească contribuții din partea acestora, cu condiția să se asigure transparența deplină și respectarea deplină a articolului 325 din TFUE și a normelor Uniunii privind combaterea fraudei și a corupției;

J.  întrucât ar trebui să fie posibil ca partidele și fundațiile politice europene să aibă categorii suplimentare de venituri, altele decât contribuțiile și donațiile;

K.  întrucât o aliniere a ratei de cofinanțare pentru partidele politice europene la nivelul impus fundațiilor politice ar preveni acumularea de datorii;

L.  întrucât sistemul de control administrativ al cheltuielilor ar trebui ar trebui să fie simplificat, cu respectarea transparenței și a utilizării corespunzătoare a fondurilor publice, și ar trebui să se renunțe la cerința de a prezenta conturi în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, care nu corespunde naturii partidelor și fundațiilor politice europene și reprezintă o sarcină inutilă, costisitoare și care necesită mult timp;

M.  întrucât o aliniere a perioadei de reportare pentru fundațiile politice europene la cerințele impuse partidelor politice ar evita un audit de al doilea nivel și, prin urmare, ar reduce în mod semnificativ sarcina administrativă a fundațiilor;

Evaluarea aplicării regulamentului

1.  reamintește că Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene constituie cadrul juridic care stabilește drepturile și obligațiile acestora; subliniază că finanțarea acordată în temeiul regulamentului face parte din bugetul general al Uniunii Europene și, prin urmare, ar trebui să fie executată în conformitate cu Regulamentul financiar, cu accent pe principiul general al bunei gestiuni financiare;

2.  observă că 2018 a fost primul an de punere în aplicare a regulamentului; salută raportul anual de activitate pe 2019 prezentat de Autoritate; ia act de principalele activități și provocări întâmpinate în cursul anului 2019; observă că Autoritatea a efectuat prima sa evaluare a conturilor partidelor și fundațiilor europene în contextul alegerilor europene din 2019, asigurând conformitatea cu regulamentul, în timp ce Direcția Generală Finanțe a Parlamentului European asigură conformitatea cu Regulamentul financiar; salută faptul că Autoritatea nu a trebuit să impună sancțiuni niciunui partid politic european sau niciunei fundații politice europene în 2019; ia act de faptul că, în plus, Autoritatea a intervenit în procedurile în fața Tribunalului Uniunii Europene și a luat legătura cu statele membre pentru a crea o rețea de puncte de contact naționale și autorități pentru protecția datelor;

3.  reamintește că articolul 38 din regulamentul impune Parlamentului să adopte un raport referitor la aplicarea regulamentului până la sfârșitul anului 2021, iar Comisiei să prezinte un raport pe aceeași temă la șase luni după aceea, care trebuie însoțit de o propunere legislativă de modificare a regulamentului; constată că foaia de parcurs a Comisiei include înăsprirea normelor financiare și de punere în aplicare, reducerea sarcinii administrative, creșterea transparenței și consolidarea reprezentării electorale reale a cetățenilor Uniunii; subliniază, de asemenea, importanța abordării riscului de ingerință străină și de încălcare a normelor privind protecția datelor;

4.  salută anunțul Comisiei privind un nou Plan de acțiune pentru democrația europeană, inclusiv o propunere legislativă care vizează asigurarea unei transparențe mai mari în ceea ce privește publicitatea politică plătită și o revizuire a legislației privind finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene; își reiterează propunerea de modificare a regulamentului, astfel cum a fost exprimată în rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la bilanțul alegerilor europene(5), în ceea ce privește participarea la alegerile europene, transparența finanțării și interzicerea donațiilor din partea organismelor publice și private din țări terțe;

5.  recunoaște că regulamentul a îmbunătățit statutul partidelor și fundațiilor politice europene în comparație cu cadrul juridic anterior stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 2004/2003(6), în special prin recunoașterea faptului că aceste entități au personalitate juridică la nivelul Uniunii și prin instituirea unei Autorități independente;

6.  recunoaște rolul Autorității, care și-a asumat sarcinile care i-au fost încredințate în temeiul regulamentului;

7.  constată, cu toate acestea, că o serie de obstacole administrative și politice împiedică în continuare partidele și fundațiile politice europene să își valorifice pe deplin potențialul de actori activi și vizibili ai democrației europene, atât la nivel european, cât și în statele membre ale UE;

8.  subliniază importanța înregistrării partidelor și fundațiilor politice europene, întrucât aceasta impune respectarea tuturor condițiilor regulamentului, în special respectarea valorilor Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE, respectare care condiționează eligibilitatea pentru finanțare de la bugetul Uniunii, accentuând totodată necesitatea de a asigura o transparență deplină;

9.  consideră, în acest sens, că regulamentul ar trebui modificat pentru a clarifica faptul că respectarea valorilor fundamentale ale UE ar trebui să se aplice atât partidului politic european în sine, cât și partidelor sale membre.

10.  salută consolidarea dispozițiilor privind monitorizarea respectării de către partidele și fundațiile politice europene a valorilor fundamentale ale Uniunii și a procedurii de tratare a încălcărilor, inclusiv a sancțiunilor și a recuperării fondurilor;

11.  consideră că ultima modificare a regulamentului, care a introdus sancțiuni pentru încălcarea normelor privind protecția datelor, a fost un prim pas util, dar ar trebui consolidată în continuare;

12.  consideră că sistemul actual de verificare a respectării normelor privind utilizarea contribuțiilor și a granturilor trebuie îmbunătățit în ceea ce privește claritatea, eficiența și rapiditatea;

13.  consideră că a supune partidele și fundațiile politice europene la norme ale UE și norme naționale, care sunt definite în instrumente juridice diferite, reprezintă o sursă de confuzie și de incertitudine juridică; propune, prin urmare, armonizarea în continuare și consolidarea normelor care reglementează partidele și fundațiile politice din UE pentru a asigura un cadru juridic european cuprinzător pentru partidele și fundațiile politice europene, abordând în special condițiile privind înregistrarea, structura și operațiunile, vizibilitatea și transparența, precum și sancțiunile;

14.  subliniază că finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene trebuie să fie transparentă, să facă obiectul articolului 325 din TFUE, nu trebuie să permită niciun abuz și trebuie să sprijine exclusiv programele și activitățile politice în conformitate cu principiile fondatoare ale Uniunii exprimate la articolul 2 din TUE;

Probleme identificate

15.  reamintește că regulamentul impune partidelor naționale membre să afișeze pe site-urile lor „într-un mod foarte vizibil și ușor de utilizat” logoul, programul politic și linkul partidului lor european de afiliere, ca o condiție pentru accesarea fondurilor de către un partid politic european; este preocupat de faptul că, potrivit proiectului Logos al European Democracy Consulting, partidele naționale membre, în mod covârșitor, nu pun în aplicare în mod corespunzător cerința de afișare prevăzută în regulament, doar 15 % dintre partidele membre afișând logoul într-un mod clar și ușor de utilizat;

16.  subliniază că este necesar ca definiția finanțării indirecte acordate de partidele și fundațiile politice europene omologilor și membrilor naționali să fie mai precisă și mai simplă, pentru a nu împiedica cooperarea acestora, necesară în promovarea și explicarea politicilor UE, precum și angajamentul lor față de cetățenii Uniunii;

17.  subliniază că interdicția de a finanța campaniile pentru referendumuri pe teme legate de UE contravine scopului partidelor și fundațiilor politice europene;

18.  subliniază că finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene este legată în mod inerent de criteriile de înregistrare enumerate în regulament; recunoaște necesitatea de a se asigura că criteriile de înregistrare și de aderare prevăd o reprezentare autentică și incluzivă a partidelor politice active la nivelul UE, evitând, în același timp, obstacolele în calea reprezentării democratice a partidelor politice mai mici la același nivel; reamintește dezbaterile care au avut loc în cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului cu privire la pragul de înregistrare și de sprijinire a cetățenilor; observă că, în urma Brexitului, este tot mai necesar să se revizuiască diferitele categorii de apartenență la partide și perceperea de cotizații; sugerează, prin urmare, o revizuire a cerințelor de înregistrare și a criteriilor de reprezentare, inclusiv o reflecție asupra afilierii directe a cetățenilor;

19.  regretă interpretarea restrictivă a conceptului de apartenență stabilită de jurisprudență, lipsa unor definiții clare ale modalităților de aderare la partidele politice europene și lipsa unor niveluri diferențiate de afiliere la fundațiile politice europene în regulament, care nu permit flexibilitate în organizarea internă a partidelor și fundațiilor politice europene, în special în ceea ce privește membrii asociați și partenerii fundațiilor politice europene, inclusiv cei din fostele state membre și din alte țări europene; este îngrijorat de faptul că această interpretare restrictivă are efectul de a împiedica, fără un motiv întemeiat, partidele politice europene să primească contribuții financiare din partea unor astfel de membri; consideră că modalitățile de aderare și afiliere la fundațiile politice europene, precum și parteneriatele de cercetare cu acestea ar trebui, de asemenea, clarificate;

20.  consideră că interzicerea apartenenței la mai multe partide și la mai multe fundații ar trebui clarificată și extinsă;

21.  subliniază că categoriile de venituri sunt definite prea restrictiv în regulament și, în special, că nu iau în considerare alte resurse proprii obținute în mod legal;

22.  subliniază că nivelul de cofinanțare impus, în special partidelor politice europene, s-a dovedit a fi foarte dificil de atins;

23.  consideră că cerința ca conturile partidelor și fundațiilor politice europene să fie constituite atât în conformitate cu standardele naționale de audit ale statului membru în care își au sediul, cât și în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară nu aduce nicio valoare adăugată și implică costuri inutile și întârzieri;

24.  regretă faptul că o concepție defectuoasă în regulament limitează posibilitatea partidelor politice europene de a-și îndeplini cu adevărat rolul de partide politice moderne care conectează cetățenii la sistemul politic, deoarece cetățenii nu le cunosc din cauza numărului limitat de membri individuali, a rolului limitat în influențarea procesului de elaborare a politicilor sau în stabilirea programelor publice și, prin urmare, nu suscită nici pe departe același nivel de mobilizare a activiștilor de care sunt capabile partidele naționale și regionale;

25.  subliniază că Autoritatea are competențe limitate pentru a verifica dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană încalcă valorile comune ale UE și că, până în prezent, nu a declanșat niciodată procedura complexă de conformitate cu valorile; solicită consolidarea înființării Autorității pentru a putea monitoriza mai bine toate criteriile prevăzute în regulament, inclusiv respectarea valorilor Uniunii și a guvernanței democratice a partidelor politice europene și respectarea normelor relevante și punerea în aplicare a sancțiunilor, precum și pentru a asigura autonomia și neutralitatea deplină a acesteia;

26.  constată cu îngrijorare că mai multe partide politice transnaționale existente, active în politica UE și reprezentate în Parlamentul European, nu sunt autorizate să se înregistreze oficial ca partide politice europene din cauza cerințelor enumerate în regulament, ceea ce împiedică reprezentarea democratică a partidelor politice mai mici la nivelul UE;

Propuneri de îmbunătățiri

27.  consideră că ar trebui stabilit un set clar de norme și condiții pentru organizarea și cofinanțarea în comun a activităților privind chestiunile legate de UE de către partidele și fundațiile politice europene și membrii acestora; consideră că, pentru astfel de activități comune, ar trebui să se solicite afișarea logoului partidului politic european alături de cel al partidului național membru;

28.  subliniază că nicio normă nu ar trebui să împiedice participarea reprezentanților și a membrilor personalului partidelor politice la evenimente ale fundațiilor politice europene, fapt justificat prin însăși natura lor;

29.  invită Comisia să prevadă cerințe clare și orientări detaliate referitoare la vizibilitatea partidului politic european de afiliere pentru a asigura punerea în aplicare a articolului 18 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul privind afișarea logourilor partidelor politice europene alături de logourile partidelor naționale sau regionale;

30.  subliniază că prima evaluare a conturilor a identificat posibile îmbunătățiri, în special în ceea ce privește nivelul de detaliere și comparabilitatea informațiilor solicitate, furnizate de partidele și fundațiile europene; salută introducerea, în 2020, a unor modele pentru a facilita procesul; observă că, în 2019, majoritatea resurselor financiare ale partidelor și fundațiilor politice europene au fost alocate costurilor legate de personal, reuniuni și colectarea de informații;

31.  consideră că buna gestiune financiară și transparența necesită norme stricte de definire a eligibilității cheltuielilor; solicită crearea unor dispoziții explicite pentru activitățile organizate cu organizații internaționale mai mari și parteneri din afara UE, precum și a unor norme detaliate privind costurile legate de personal și de reuniuni, în special în ceea ce privește plafoanele și procedurile de licitație;

32.  solicită ridicarea interdicției de a finanța campanii pentru referendumuri pentru a permite partidelor politice europene să finanțeze campanii pentru referendumuri legate de punerea în aplicare a TUE sau a TFUE;

33.  insistă ca diferitele categorii de membri pentru partide, fundații și parteneriate de cercetare cu fundațiile să fie recunoscute, ca afilierea membrilor din statele membre ale Consiliului Europei și din alte țări europene să fie permisă, să se creeze o categorie de parteneri de cercetare pentru fundații și ca partidele și fundațiile politice europene să fie autorizate să colecteze în mod legal cotizații de membru pe baza unui ordin general de contribuție aplicabil în mod egal tuturor membrilor lor;

34.  subliniază necesitatea unei definiții a membrilor pentru a avea securitate juridică în ceea ce privește diferitele forme de afiliere, relația lor cu partidul politic european la care aderă și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească;

35.  propune ca domeniul de aplicare al interdicției privind apartenența la mai multe partide să fie extins la membrii parlamentelor și adunărilor naționale și regionale;

36.  sprijină crearea de noi categorii de venituri, pentru a acoperi toate sursele de venit ale partidelor și fundațiilor politice și nu doar contribuțiile și donațiile, cum ar fi crearea unei noi categorii privind „alte resurse proprii”, care să includă contribuții din activități comune, vânzări de publicații, taxe de participare la conferințe sau ateliere sau alte activități direct legate de acțiunea politică;

37.  susține reducerea ratei necesare a resurselor proprii pentru partidele politice la 5 % în loc de 10 %, pentru a o alinia la rata aplicabilă fundațiilor;

38.  susține extinderea perioadei de reportare pentru fundații la întregul an următor (N+1), aliniind-o la perioada aplicabilă partidelor;

39.  solicită eliminarea obligației partidelor și fundațiilor politice europene de a-și prezenta situațiile financiare anuale pe baza standardelor internaționale de raportare financiară, pe lângă principiile contabile general acceptate;

40.  reamintește rolul altor organisme de control financiar în cadrul mandatelor lor respective, și anume Curtea de Conturi Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Parchetul European; ia act, în contextul auditului și controlului, de importanța prezentării cheltuielilor partidelor politice europene nu numai unui sistem de audit intern și deciziei membrilor acestora, ci și unui auditor extern, autorităților publice și controlului public;

41.  propune ca cheltuielile partidelor și fundațiilor politice europene să facă obiectul unui mecanism de autocontrol, însoțit de un sistem de audit intern, care să facă obiectul supravegherii de către un auditor extern și de către Curtea de Conturi Europeană, precum și al supravegherii publice;

42.  recomandă folosirea unui calendar armonizat în materie de raportare și controale efectuate de partidele politice din UE, de Autoritate și, respectiv, de Parlament, cu scopul de a evita necesitatea de a recalcula sumele finale ale finanțării, ținând seama, în același timp, de termenele impuse de normele relevante;

43.  pledează pentru creșterea transparenței finanțării partidelor și fundațiilor politice europene prin crearea unei obligații pentru Parlament de a publica situațiile financiare anuale pe care le primește în mod ușor de consultat; subliniază că informațiile referitoare la înregistrarea și situația financiară a partidelor și fundațiilor politice europene ar trebui, în cea mai mare măsură posibilă, puse la dispoziția publicului în mod complet și actualizat;

44.  consideră că informațiile publicate de Parlament și de Autoritate ar trebui prezentate într-un format deschis și prelucrabil automat, într-un mod ușor de utilizat;

45.  este de părere că o monitorizare mai strictă de către Autoritate a donațiilor agregate raportate însumând peste 3 000 EUR ar face ca influențele externe substanțiale/semnificative asupra partidelor politice europene să fie mai transparente; consideră că Autoritatea ar trebui să își concentreze controlul asupra cazurilor în care constată creșteri semnificative și bruște ale numărului total de donații cu valoare mică;

46.  consideră, de asemenea, că, pentru a consolida transparența finanțării, donațiile din partea aceluiași donator către un partid politic european, partidele sale naționale membre și substructurile lor regionale ar trebui să facă obiectul publicării de către Autoritate; consideră, de asemenea că, până cel târziu la începerea exercițiului financiar 2027, trebuie să existe instrumente adecvate pentru a se asigura că nu se fac donații către entități independente din punct de vedere juridic care fac parte din același partid politic european pentru a eluda normele în materie de transparență, care împreună, ar depăși limitele de transparență;

47.  recomandă ca, până în anul calendaristic 2027, să se garanteze că orice donație efectuată de un donator către un partid politic european este egală, în temeiul dreptului fiscal, cu donațiile făcute partidelor politice naționale de la țara de reședință respectivă a donatorului;

48.  sprijină ideea creșterii importanței resurselor proprii ale partidelor politice europene atunci când se calculează suma finanțată de Uniune;

49.  consideră, din motive de securitate juridică și claritate, că toate dispozițiile aplicabile partidelor și fundațiilor politice europene, inclusiv cele care fac în prezent parte din Regulamentul financiar, ar trebui reunite într-un singur act juridic al Uniunii, și anume Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014;

50.  consideră că normele privind eligibilitatea cheltuielilor sunt prea stricte și că partidele și fundațiile politice și europene ar trebui să aibă posibilitatea de a finanța orice activitate care nu este organizată ca un eveniment intern, ci este deschisă și publicului larg și care contribuie la creșterea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii;

51.  propune crearea unui statut juridic autentic și a unei personalități juridice la nivelul UE pentru partidele și fundațiile politice europene prin stabilirea unor condiții minime pentru structura și funcționarea partidelor și fundațiilor politice europene, făcându-le, în același timp, mai independente de legislația națională;

52.  subliniază, în special, necesitatea de a include măsuri pentru a se asigura că partidele politice europene nu sunt clasificate ca entități juridice străine în temeiul legislației naționale din statele membre;

53.  insistă asupra faptului că partidele politice europene și membrii lor trebuie să aibă o structură democratică și să respecte valorile pe care este întemeiată Uniunea și să respecte procedurile democratice și transparența în selectarea liderilor lor de partid și a candidaților la alegeri, precum și să organizeze un vot democratic pentru adoptarea normelor lor interne și a programului lor politic;

54.  îndeamnă Comisia să revizuiască regulamentul în vederea actualizării normelor de înregistrare, finanțare, desfășurare de campanii politice și electorale și afiliere, astfel încât partidele politice europene să reprezinte vocea cetățenilor în politica UE și elaborarea politicilor UE și să aducă cetățenii UE mai aproape de procesul decizional european;

55.  solicită, în special, revizuirea regulamentului pentru a facilita condițiile de înregistrare în temeiul articolului 3 și a deschide statutul de membru tuturor cetățenilor UE, pentru a asigura o reprezentare mai incluzivă a partidelor politice active la nivelul UE;

56.  este de părere că statutul hibrid al Autorității ar trebui clarificat și structura sa ar trebui redefinită și că ar trebui să se prevadă, de asemenea, posibilitatea unui recurs administrativ împotriva deciziilor Autorității, având în vedere că, în temeiul regulamentului actual, reclamanții nu pot face recurs decât la Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

57.  propune să se facă o distincție clară între radierea înregistrării ca măsură de ultimă instanță și sancțiunile financiare și să se consolideze coerența regimului de sancțiuni financiare;

58.  consideră că trebuie consolidate coerența și securitatea juridică a anumitor dispoziții ale regulamentului, că trebuie dezvoltate și clarificate în continuare motivele de radiere a înregistrării, că este necesar un set comun de norme privind publicarea, intrarea în vigoare și efectele deciziilor de radiere a înregistrării și că normele privind recuperarea trebuie clarificate;

59.  consideră că este necesar să se asigure compatibilitatea normelor de finanțare ale partidelor politice europene și ale fundațiilor acestora cu o campanie pentru o circumscripție electorală paneuropeană la alegerile europene;

60.  recomandă Comisiei să consolideze dispozițiile privind protecția datelor, incluzând trimiteri la infracțiunile definite la articolele 3-6 din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice(7); salută faptul că Autoritatea a instituit o rețea de autorități naționale de protecție a datelor, pentru ca noua procedură de verificare să devină pe deplin operațională.

61.  invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de aceste propuneri atunci când elaborează și prezintă propunerea sa de regulament de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014;

o
o   o

62.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 317, 4.11.2014, p. 1.
(2) JO L 114 I, 4.5.2018, p. 1.
(3) JO L 85 I, 27.3.2019, p. 7.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO C 425, 20.10.2021, p. 98.
(6) Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul partidelor politice la nivel european și normele privind finanțarea acestora (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).
(7) JO L 218, 14.8.2013, p. 8.


Un an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia
PDF 180kWORD 56k
Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la împlinirea unui an de la interzicerea de facto a avortului în Polonia (2021/2925(RSP))
P9_TA(2021)0455B9-0543/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 2 și articolul 7 alineatul (1),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) din 4 noiembrie 1950 și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolele 18 și 19,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special articolele 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 și 45,

–  având în vedere Constituția Republicii Polone,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale al ONU din 16 decembrie 1966 și Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice al ONU din 16 decembrie 1966,

–  având în vedere Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei din 18 decembrie 1979 și Recomandările sale generale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei nr. 21 (1994), nr. 24 (1999), nr. 28 (2010), nr. 33 (2015) și nr. 35 (2017),

–  având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing și rezultatele conferințelor sale de revizuire,

–  având în vedere Conferința internațională privind populația și dezvoltarea (CIPD) de la Cairo din 1994, Programul său de acțiune și rezultatele conferințelor sale de revizuire, în special Summitul de la Nairobi privind CIPD+25 și angajamentele sale de a depune eforturi pentru obiectivul „trei zerouri” - zero nevoi nesatisfăcute de informații și servicii de planificare familială, zero decese materne care pot fi prevenite și zero acte de violență sexuală și de gen și practici nocive împotriva femeilor și fetelor,

–  având în vedere Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, convenite în 2015, în special obiectivele 3 și 5,

–  având în vedere Planul de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății pentru sănătatea sexuală și a reproducerii: către realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în Europa – să nu lăsăm pe nimeni în urmă,

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), care a intrat în vigoare la 1 august 2014,

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la aderarea UE la Convenția de la Istanbul și la alte măsuri de combatere a violenței de gen(1),

–  având în vedere documentul tematic al comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 4 decembrie 2017, intitulat „Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor în Europa”,

–  având în vedere Orientările tehnice internaționale privind educația sexuală ale UNESCO din 2018,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Polonia, în special cea din 15 noiembrie 2017, referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia(2) și cea din 17 septembrie 2020, referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept(3),

–  având în vedere cele patru proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie împotriva Poloniei în legătură cu reforma sistemului judiciar polonez și propunerea de decizie a Consiliului din 20 decembrie 2017 privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept (COM(2017)0835),

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 noiembrie 2019 referitoare la incriminarea educației sexuale în Polonia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 referitoare la interzicerea de facto a dreptului la avort în Polonia(7),

–  având în vedere în special Rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor(8),

–  având în vedere Atlasul european al politicilor privind avortul din 2021, care clasifică 52 de țări și teritorii europene, acordând scoruri pentru cadrele lor juridice care permit accesul la îngrijiri în condiții de siguranță în caz de avort,

–  având în vedere în special Rezoluția sa din 16 septembrie 2021 referitoare la libertatea media și continuarea deteriorării statului de drept în Polonia(9) și Rezoluția sa din 21 octombrie 2021 referitoare la criza statului de drept din Polonia și la supremația dreptului UE(10),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, justiției, statului de drept, drepturilor omului și nediscriminării, așa cum se prevede la articolul 2 din TUE; întrucât toate statele membre și-au asumat, în cadrul dreptului internațional și al tratatelor UE, obligații și sarcini legate de respectarea, garantarea și realizarea drepturilor fundamentale;

B.  întrucât, în conformitate cu Carta, Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența CEDO, precum și cu jurisprudența organismelor ONU instituite prin tratate, sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SSRD) sunt legate de mai multe drepturi ale omului, cum ar fi dreptul la viață, dreptul de acces la asistență medicală, dreptul la a nu fi supus unor tratamente inumane sau degradante și dreptul la respectarea integrității corporale, a vieții private și a autonomiei personale; întrucât aceste drepturi fundamentale sunt consacrate și în Constituția Poloniei; întrucât statele membre sunt obligate prin lege să respecte și să protejeze drepturile omului în conformitate cu constituțiile lor, cu tratatele și Carta UE și cu dreptul internațional;

C.  întrucât întârzierea sau refuzul accesului la avort constituie o formă de violență de gen; întrucât accesul la asistență medicală pentru avort este esențial pentru egalitatea socială și economică; întrucât mai multe organisme din domeniul drepturilor omului(11) au afirmat că refuzul avortului în condiții de siguranță poate reprezenta tortură sau tratament crud, inuman și degradant, iar avorturile în condiții inadecvate, care provoacă moartea, în contextul interzicerii avortului, ar trebui înțelese ca „ucideri arbitrare pe criterii de gen, ale căror victime sunt doar femeile, ca urmare a discriminării, definite în lege”;

D.  întrucât, în urmă cu un an, la 22 octombrie 2020, Tribunalul Constituțional nelegitim al Poloniei a declarat neconstituțională dispoziția din Legea din 1993 privind planificarea familială, protecția fetusului uman și condițiile de întrerupere a sarcinii, care permitea avortul în cazurile în care un test prenatal sau alte considerații medicale indicau o probabilitate ridicată de apariție unei malformații grave și ireversibile a fetusului sau a unei boli incurabile care îi amenință viața; întrucât acest lucru a implicat o interdicție de facto a avortului, deoarece marea majoritate a avorturilor legale efectuate în Polonia se bazau pe motivul menționat mai sus;

E.  întrucât erodarea statului de drept în Polonia a condus la încălcări ale drepturilor omului, inclusiv ale SSRD; întrucât interzicerea de facto a avortului în Polonia este un atac clar la adresa statului de drept și a drepturilor fundamentale și restricționează realizarea SSRD în Polonia, urmând numeroaselor atacuri împotriva statului de drept din ultimii ani;

F.  întrucât Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la faptul că Polonia nu a executat hotărârile CEDO timp de peste 13 ani în mai multe cauze(12) în care Curtea constatase că Polonia încălca drepturile omului ca urmare a faptului că nu asigura în practică accesul la avort legal;

G.  întrucât încercările anterioare de a restricționa SSRD au fost inițial oprite în 2016, apoi în 2018 și 2020, ca urmare a opoziției masive a cetățenilor polonezi, exprimate prin marșurile din „vinerile negre”, susținute puternic de deputați în Parlamentul European din diferite grupuri politice;

H.  întrucât, ca răspuns la hotărârea care restricționează și mai mult accesul la avort, au avut loc din nou proteste fără precedent în Polonia, inclusiv în orașe mici și satele, precum și în întreaga lume, și au fost organizate noi proteste în octombrie 2021, în peste 20 de orașe din Polonia, pentru a marca un an de la introducerea interdicției de facto; întrucât protestele au început cu opoziția împotriva restricției grave care submina dreptul fundamental al femeilor poloneze la SSRD, dar au evoluat în proteste împotriva altor încălcări ale statului de drept și împotriva guvernului responsabil de aceste încălcări; întrucât utilizarea excesivă și disproporționată a forței împotriva protestatarilor de către forțele de ordine este un fapt demonstrat;

I.  întrucât, în pofida demonstrațiilor de o amploare fără precedent, hotărârea a fost publicată oficial la 27 ianuarie 2021 și, prin urmare, interdicția de facto a avortului a devenit o realitate pentru femeile din Polonia, conducând la multiplicarea avorturilor în condiții nesigure și forțând femeile să călătorească pentru a încerca să avorteze în străinătate, subminându-le astfel sănătatea, drepturile, autonomia și integritatea sexuală și corporală și punându-le viața în pericol;

J.  întrucât o femeie însărcinată în vârstă de 30 de ani, pe nume Izabela, a murit din cauza șocului septic la 22 septembrie 2021, deoarece medicii săi nu au efectuat un avort care i-ar fi salvat viața, așteptând în schimb moartea fătului din cauza restricțiilor privind avorturile legale și a efectului de descurajare al acestora asupra medicilor din Polonia; întrucât moartea ei a declanșat proteste în mai multe orașe poloneze și pe platformele de comunicare socială sub sloganul „Niciuna în plus”;

K.  întrucât, potrivit relatărilor din presă, o altă femeie pe nume Anna, care se afla în luna a cincea de sarcină, a murit din cauza șocului septic la 14 iunie 2021, după ce medicii au forțat-o să nască un copil mort, în ciuda suspiciunii de septicemie;

L.  întrucât, de la pronunțarea hotărârii, multe poloneze au fost obligate să solicite ajutor prin inițiative precum „Avort fără frontiere” și organizații cu sediul în alte state membre, pentru a avea acces la SSRD, în special la servicii de avort; întrucât organizarea procedurilor de avort se bazează pe responsabilitatea organizațiilor pentru drepturile femeilor și a unor grupuri informale și depinde de banii obținuți din donații;

M.  întrucât, în ultimele 12 luni, grupurile organizației „Avort fără frontiere” au ajutat 34 000 de femei(13) din Polonia să aibă acces la avort; întrucât acestea reprezintă doar o mică parte din numărul total de poloneze care au nevoie de sprijin pentru a avea acces la servicii medicale de avort;

N.  întrucât, ca urmare a restricțiilor prin lege și a stigmatizării, nu există suficiente date fiabile privind incidența avorturilor în multe state membre, și nici privind contextul în care se desfășoară avorturile; întrucât datele exacte, actualizate periodic și anonime privind avortul din toate statele membre sunt esențiale pentru înțelegerea nevoilor în materie de SSRD și pentru garantarea drepturilor femeilor;

O.  întrucât, potrivit datelor colectate de Federația pentru femei și planificare familială (FEDERA), în ultimele 10 luni doar 300 de femei au avut acces la servicii de avort în spitalele poloneze, din cauza unei amenințări pentru viață și sănătate; întrucât hotărârea stigmatizează și mai mult SSRD și afectează disproporționat femeile și persoanele însărcinate care nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a plăti un avort medical sau avortul în străinătate, precum și pe cele care nu au acces la tehnologiile informației;

P.  întrucât, de teama litigiilor, doar câteva spitale din Polonia practică avorturi; întrucât femeile adesea nu fac apel la serviciile lor de teama unor proceduri și consultări greoaie și întârziate în mod intenționat; întrucât calea de acces la dreptul la avort legal pe motive de sănătate mintală este din ce în ce mai frecventă tentată de femeile care se confruntă cu probleme grave de sănătate mintală ca urmare a faptului că nu primesc asistență instituțională din partea statului pentru a avea acces la servicii legale de avort în Polonia; întrucât, în iulie 2021, CEDO și-a anunțat intenția de a trata plângerile femeilor poloneze referitoare la încălcări ale drepturilor lor garantate prin Convenția europeană a drepturilor omului(14);

Q.  întrucât, conform Atlasului european al contracepției din 2020(15), chiar și înaintea hotărârii, Polonia avea una dintre politicile cele mai restrictive în ceea ce privește accesul la mijloace contraceptive, la planificare familială, la consiliere și la acces online la informații; întrucât Polonia este una dintre puținele țări în care este nevoie de rețetă pentru a obține contracepție de urgență, iar medicii refuză adesea să o dea, invocându-și convingerile personale;

R.  întrucât, conform Codului penal polonez, orice persoană care întrerupe sarcina unei alte persoane sau care ajută sau asistă o persoană gravidă să-și întrerupă sarcina, încălcând dispozițiile legii, este pasibilă de răspundere penală, inclusiv de închisoare; întrucât, ca urmare a dispozițiilor legale în vigoare, a stigmatizării sociale, a fricii și a presiunii din partea colegilor și a autorităților medicale, medicii din Polonia preferă să nu fie asociați cu procedurile de avort, cea ce se întâmpla chiar și atunci când avortul era încă legal; întrucât, pe lângă clauza de conștiință, invocată adesea, unii medici creează și alte obstacole nereglementare, cum ar fi examinări medicale și consultații inutile la psihologi sau alți specialiști, sau limitează drepturile femeilor de a accede la informații și teste prenatale, care ar trebui garantate tuturor în cadrul sistemului de sănătate publică; întrucât convingerile personale ale unei persoane referitoare la avort nu pot interfera cu dreptul pacientei de a avea un acces total la asistență medicală și la serviciile prevăzute de lege;

S.  întrucât accesul la îngrijiri ginecologice în Polonia este foarte limitat și, în unele regiuni, aproape imposibil, ceea ce conduce la un număr mare de sarcini nedorite, la o sănătate reproductivă precară, la o incidență ridicată a cancerului de col uterin și la un acces insuficient la contracepție; întrucât, potrivit Biroului Suprem de Audit, în 2018, doar 2 % dintre femeile însărcinate care locuiesc în zonele rurale din Polonia au făcut toate testele standard necesare în timpul sarcinii; întrucât accesul persoanelor LGBTI+ la servicii de sănătate sexuală și reproductivă este foarte limitat, la fel și drepturile lor; întrucât persoanele transgen și cele care nu se încadrează în clasificarea binară care necesită îngrijiri ginecologice sunt discriminate în structurile medicale și adesea li se refuză accesul la îngrijiri; întrucât educația sexuală și relațională adaptată vârstei în școlile poloneze nu este nici obligatorie, nici cuprinzătoare, nici bazată pe dovezi, și întrucât se încearcă interzicerea totală a acesteia;

T.  întrucât a crescut numărul amenințărilor îngrijorătoare și al campaniilor de incitare la ură împotriva apărătorilor drepturilor omului în cazul femeilor din Polonia pentru faptul că susțin drepturile femeilor, dreptul la avort și mișcarea „Greva femeilor”, care a fost în fruntea protestelor în masă împotriva restricțiilor privind accesul la avort legal; întrucât aceste amenințări amintesc agravarea riscurilor pentru apărătorii drepturilor fundamentale ale femeilor din această țară;

U.  întrucât apărătorii drepturilor omului în cazul femeilor au colectat semnături pentru un proiect de lege, ca parte a inițiativei civice pregătite de FEDERA, intitulată „Legalitatea avortului - fără compromisuri”, care urmărește eliminarea interzicerii avortului și întreruperea în siguranță a sarcinii până la a 12-a săptămână fără ca pacientei să i se ceară un motiv și, în cazuri excepționale, și după a 12-a săptămână; întrucât, în septembrie 2021, Fundația „Dreptul la viață” a prezentat Parlamentului polon un proiect de lege intitulat „Stop avort 2021” (Stop Aborcji), care ar interzice complet accesul la avort și l-ar încadra penal, cu sancțiuni de până la 25 ani de închisoare;

V.  întrucât actele Parlamentului polonez privind Curtea Constituțională adoptate la 22 decembrie 2015 și la 22 iulie 2016, precum și pachetul de trei acte adoptate la sfârșitul anului 2016 au subminat grav independența și legitimitatea Curții Constituționale; întrucât actele din 22 decembrie 2015 și din 22 iulie 2016 au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională la 9 martie și, respectiv, la 11 august 2016; întrucât aceste hotărâri nu au fost nici publicate, nici puse în aplicare la momentul respectiv de autoritățile poloneze; întrucât constituționalitatea legilor poloneze nu mai poate fi garantată efectiv în Polonia de la intrarea în vigoare a modificărilor legislative menționate anterior(16) și, prin urmare, legalitatea hotărârii din 22 octombrie 2020 este discutabilă;

W.  întrucât la 7 octombrie 2021 aceeași „Curte Constituțională” nelegitimă și-a prezentat hotărârea în cauza K 3/21, adoptată cu două opinii contrare, cu privire la cererea inițiată de prim-ministrul polonez la 29 martie 2021, prin care se constată incompatibilitatea dispozițiilor TUE cu Constituția Poloniei din mai multe motive; întrucât această hotărâre constituie un atac împotriva comunității europene de valori și legi în ansamblul său, subminând supremația dreptului UE ca unul dintre principiile sale fundamentale, în concordanță cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

X.  întrucât hotărârea din 22 octombrie 2020 anulează drepturile dobândite ale femeilor poloneze, întrucât, înainte de punerea sa în aplicare, avortul în Polonia era legal în trei cazuri, ceea ce înseamnă că femeile poloneze se află într-o situație juridică mai precară în prezent decât în momentul aderării Poloniei la UE, în 2004; subliniază că Curtea Constituțională nu a pus sub semnul întrebării constituționalitatea celor trei excepții existente până când guvernul condus de PiS nu a preluat controlul asupra curții și, în sensul mai larg, asupra sistemului judiciar;

Y.  întrucât o organizație fundamentalistă, Ordo Iuris, care are legături strânse cu coaliția aflată la guvernare, este una din forțele din spatele campaniilor care subminează drepturile omului și egalitatea de gen în Polonia, inclusiv din spatele încercărilor de a interzice avortul, solicită retragerea Poloniei din Convenția de la Istanbul și crearea unor „zone fără persoane LGBTI”; întrucât valorile culturale și religioase din Polonia sunt astfel folosite abuziv ca motive pentru a împiedica exercitarea deplină a drepturilor femeilor, a egalității femeilor și a dreptului lor de a decide în legătură cu propriul corp;

Z.  întrucât Comisia de la Veneția a Consiliului Europei, CEDO, Parlamentul și Comisia și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la statul de drept, inclusiv legitimitatea, independența și eficacitatea Curții Constituționale; întrucât Comisia a declanșat o procedură în temeiul articolului 7 alineatul (1) ca urmare a reformelor din 2015 ale sistemului judiciar din Polonia,

1.  își reiterează condamnarea fermă a hotărârii nelegitime a Curții Constituționale din 22 octombrie 2020, care impune o interdicție aproape totală a avortului și a acestui atac flagrant asupra SRHR din Polonia; invită guvernul polonez să garanteze rapid și pe deplin accesul la serviciile de avort și furnizarea acestora, să ofere servicii de avort sigure, legale, gratuite și de înaltă calitate și să le facă accesibile pentru toate femeile și fetele; invită autoritățile poloneze să respecte, să pună în practică și să promoveze drepturile femeilor la viață, sănătate și egalitate, precum și dreptul lor de a nu fi expuse la discriminare, violență și tortură sau la tratamente crude, inumane și degradante;

2.  regretă profund absența, în cursul anului, a oricărei inițiative sau propuneri vizând ridicarea interdicției de facto a avortului și a numeroaselor restricții privind accesul la SRHR în țară; reiterează faptul că interdicția de facto a avortului pune în pericol sănătatea și viața femeilor și că a provocat deja cel puțin moartea unei femei; reamintește că accesul universal la asistență medicală și SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului;

3.  își exprimă solidaritatea cu femeile și activiștii polonezi, precum și cu persoanele și organizațiile curajoase care continuă să ajute femeile să aibă acces la servicii de avort atunci când au nevoie de acestea, întrucât este corpul lor și alegerea lor; regretă profund intrarea în vigoare a hotărârii, în ciuda demonstrațiilor în masă în favoarea accesului legal la avort; sprijină toate femeile și apărătorii drepturilor omului care continuă să protesteze neobosit împotriva acestor restricții grave asupra libertăților și drepturilor lor fundamentale; ia act de faptul că protestatarii solicită nu numai anularea hotărârii nelegitime a Curții Constituționale, ci și dreptul la acces liber, legal și sigur la avort și respectarea autonomiei și integrității corporale; subliniază manifestările de susținere și interes pentru cauza protestatarilor polonezi din numeroase state membre și din întreaga lume;

4.  subliniază că restricționarea sau interzicerea dreptului la avort nu reduce în niciun fel nevoia de avort, ci are drept rezultat faptul că femeile sunt obligate să recurgă la avorturi nesigure, să călătorească în străinătate pentru a obține avorturi sau să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor, inclusiv în cazurile de malformații mortale sau grave ale fătului; subliniază, de asemenea, că acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de violență bazată pe gen care afectează drepturile femeilor și fetelor la viață, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare și sănătate;

5.  este profund îngrijorat de faptul că mii de femei trebuie să călătorească pentru a avea acces la un serviciu medical esențial ca avortul; subliniază că serviciile transfrontaliere de avort nu reprezintă o opțiune viabilă, în special pentru persoanele care trăiesc în sărăcie, care se confruntă cu discriminare intersecțională și se află în situații vulnerabile; este preocupat de faptul că deplasările în străinătate pun în pericol sănătatea, viața și bunăstarea femeilor; accentuează importanța îngrijirii în perioada de după avort, în special pentru femeile care se confruntă cu complicații în urma unui avort incomplet sau care nu a avut loc în condiții de siguranță;

6.  condamnă cu fermitate toate propunerile legislative sau restricțiile care vizează interzicerea, incriminarea și limitarea în continuare a accesului la avort legal și în condiții de siguranță în Polonia; reamintește Parlamentului polonez și autorităților poloneze că măsurile de restricționare a SRHR contravin principiului non-regresului din dreptul internațional al drepturilor omului și le îndeamnă să asigure realizarea deplină a SRHR;

7.  condamnă mediul din ce în ce mai ostil și violent pentru apărătorii drepturilor fundamentale ale femeilor din Polonia și invită autoritățile poloneze să garanteze dreptul apărătorilor drepturilor fundamentale ale femeilor de a se exprima public, inclusiv atunci când se opun politicii guvernamentale, fără a se teme de repercusiuni sau amenințări; invită autoritățile poloneze să protejeze de urgență apărătorii drepturilor fundamentale ale femeilor care au fost vizați, să investigheze amenințările la adresa acestora și să tragă la răspundere persoanele responsabile; îndeamnă guvernul polonez să combată campaniile abuzive de dezinformare îndreptate împotriva apărătorilor drepturilor fundamentale ale femeilor; subliniază că mulți apărători ai drepturilor fundamentale ale femeilor din Polonia se confruntă în prezent cu acuzații penale pentru rolul lor în protestele împotriva legii, ca urmare a restricțiilor legate de COVID-19 la momentul respectiv; îndeamnă guvernul polonez să se abțină de la a formula acuzații penale motivate politic împotriva apărătorilor drepturilor fundamentale ale femeilor;

8.  condamnă ferm utilizarea excesivă și disproporționată a forței și a violenței împotriva protestatarilor, inclusiv a activiștilor și organizațiilor pentru drepturile femeilor, de către autoritățile de aplicare a legii și actorii nestatali precum grupările naționaliste de extremă dreaptă; invită autoritățile poloneze să se asigure că cei care îi atacă pe protestatari sunt trași la răspundere pentru faptele lor;

9.  condamnă retorica ostilă folosită de funcționarii guvernamentali polonezi împotriva apărătorilor drepturilor fundamentale ale femeilor și a altor critici ai politicilor guvernamentale și îndeamnă Comisia să abordeze acest aspect și să sprijine activiștii atât din punct de vedere politic, cât și financiar;

10.  invită guvernul polonez să asigure participarea femeilor și fetelor la elaborarea legilor și politicilor care le afectează viața, inclusiv privind SRHR și avortul, și să aibă acces la justiție și la căi de atac atunci când le sunt încălcate drepturile;

11.  invită Consiliul și Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru organizațiile societății civile de la nivel național și local, pentru a promova sprijinul de bază pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale în statele membre, inclusiv în Polonia; îndeamnă Comisia să ofere sprijin imediat și direct pentru programele și organizațiile societății civile poloneze care urmăresc să asigure protejarea SRHR; invită Comisia și statele membre să sprijine acțiunile de sensibilizare și cursurile de formare privind SRHR prin programe de finanțare; salută sprijinul oferit de anumite state membre pentru sprijinirea organizațiilor societății civile care ajută femeile poloneze să își pună în practică SRHR și îi încurajează pe alții să facă același lucru; invită statele membre să coopereze mai eficient pentru a facilita accesul transfrontalier la avort, de exemplu acordând femeilor poloneze acces la avort gratuit și în condiții de siguranță în cadrul sistemelor naționale de sănătate;

12.  insistă asupra faptului că efectuarea unui avort nu ar trebui să fie inclusă în codul penal în niciun fel, mod sau formă, deoarece acest lucru are un efect de descurajare asupra medicilor care, în consecință, se abțin de la furnizarea de servicii de sănătate sexuală și reproductivă de teama sancțiunilor penale și, prin urmare, limitează asistența medicală disponibilă pentru femei și fete; este alarmat de faptul că, din cauza acestei situații, medicii tind să acorde prioritate mai degrabă salvării fătului decât a vieții femeii; invită guvernul polonez să se asigure că „nicio femeie în plus” nu moare în Polonia din cauza acestei legi restrictive și să dezincrimineze complet avortul și să elimine din dreptul penal orice element legat de avort, pentru a se asigura că medicii sunt de acord să efectueze avorturi în practică în limitele legale ale legislației naționale și să se asigure că informațiile pe care le furnizează cu privire la accesul la avort și la alte drepturi sexuale și reproductive sunt imparțiale și bazate pe dovezi;

13.  reamintește că excesul nejustificat de restricții asupra accesului la avort în condiții de siguranță care rezultă din hotărârea menționată a Curții Constituționale nelegitime nu protejează drepturile și demnitatea intrinsece și inalienabile a femeilor, întrucât încalcă Carta, Convenția europeană a drepturilor omului, jurisprudența CEDO, numeroase convenții internaționale la care Polonia este parte semnatară și Constituția Republicii Polone; își reiterează apelul adresat autorităților poloneze de a pune pe deplin în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele împotriva Poloniei, în care a hotărât că restricționarea accesului la avortul legal încalcă drepturile fundamentale ale femeilor;

14.  subliniază că accesul neîngrădit și în timp util la servicii de sănătate reproductivă și respectarea autonomiei reproductive a femeilor și a deciziilor lor sunt esențiale pentru protejarea drepturilor fundamentale ale femeilor și a egalității de gen; subliniază că experții ONU(17) au subliniat că „drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale care nu pot fi subordonate considerentelor culturale, religioase sau politice” și că „influența ingerințelor motivate ideologic și religios în chestiunile de sănătate publică a fost deosebit de dăunătoare pentru sănătatea și bunăstarea femeilor și a fetelor”;

15.  este profund îngrijorat de utilizarea clauzei de conștiință, care reprezintă refuzul asistenței medicale pe baza convingerilor personale; regretă că, în urma modificării „Legii privind profesiile de medici și stomatologi”, medicii și unitățile medicale nu sunt obligate să indice o unitate sau un practician alternativ în cazul în care refuză avortul și alte servicii SRH din cauza convingerilor personale; ia act de faptul că, în urma hotărârii Curții Constituționale nelegitime din 22 octombrie 2020, utilizarea practică a clauzei de conștiință este limitată în sine ca urmare a lipsei accesului la avort din cauza stării fătului; regretă faptul că modul în care această clauză este încadrată în legislația poloneză nu prevede nicio procedură de recurs împotriva utilizării abuzive a clauzei de conștiință; regretă faptul că ginecologii o invocă frecvent în mod incorect atunci când li se solicită să prescrie contraceptive, limitând astfel, de fapt, accesul la contracepție în Polonia; observă că acest mecanism de refuz al asistenței medicale pe baza convingerilor personale împiedică și accesul la screeningul prenatal, ceea ce nu este numai o încălcare a dreptului la informații cu privire la starea fătului, ci, de asemenea, împiedică tratarea cu succes fie în timpul sarcinii, fie imediat după aceea; invită guvernul polonez să reglementeze refuzurile furnizorilor de servicii medicale de a presta servicii de sănătate sexuală și reproductivă într-un mod care să nu împiedice accesul la SRHR și îndeamnă guvernul polonez să adopte reformele necesare pentru a introduce obligația de a trimite un pacient la un practician alternativ și o procedură de apel împotriva utilizării abuzive a clauzei de conștiință;

16.  îndeamnă autoritățile poloneze să abroge legea care limitează accesul la pilula contraceptivă de urgență și să finanțeze, să dezvolte și să promoveze întreaga gamă de contraceptive, inclusiv contracepția masculină;

17.  condamnă folosirea abuzivă de către guvernul polonez a sistemului judiciar și a competențelor sale legislative pentru a instrumentaliza și politiza viața și sănătatea femeilor și a persoanelor LGBTI +, conducând atât la oprimarea acestora, cât și la discriminarea acestora;

18.  își reiterează profunda îngrijorare exprimată în rezoluțiile sale cu privire la încercările de incriminare a diseminării educației sexuale și relaționale în Polonia și invită Comisia și statele membre, inclusiv Polonia, să se asigure că elevii de toate vârstele și orientările sexuale beneficiază de o educație sexuală și relațională cuprinzătoare, adecvată vârstei și bazată pe dovezi, care este esențială pentru dezvoltarea competențelor tinerilor pentru a forma relații sănătoase, egale, relevante și sigure, fără discriminare, coerciție și violență; subliniază că numai educația, informarea, accesul universal la contracepție, eradicarea violenței sexuale și responsabilitatea comună pentru contracepție a femeilor și bărbaților pot reduce dezinformarea și numărul sarcinilor nedorite;

19.  condamnă cu fermitate decizia ministrului polonez al justiției de a începe oficial retragerea Poloniei din Convenția de la Istanbul, care, în sine, reprezintă deja și, dacă este dusă la bun sfârșit, ar reprezenta în continuare un regres serios în ceea ce privește egalitatea de gen, drepturile femeilor și lupta împotriva violenței bazate pe gen; îndeamnă autoritățile poloneze să anuleze această decizie și să asigure punerea în aplicare efectivă și practică a Convenției; invită Consiliul să finalizeze de urgență ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul;

20.  reamintește că drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale și că instituțiile UE și statele membre au obligația legală de a le susține și de a le proteja în conformitate cu tratatele și cu Carta, precum și cu dreptul internațional;

21.  invită Consiliul să abordeze această chestiune, precum și alte acuzații de încălcare a drepturilor fundamentale în Polonia, extinzând aria audierilor pe care le realizează privind situația din Polonia, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE;

22.  invită guvernul polonez să respecte hotărârea CEDO, care declară ilegală componența Curții Constituționale(18); își reiterează apelul adresat Comisiei de a efectua o evaluare aprofundată a componenței Curții Constituționale nelegitime; subliniază că hotărârea privind avortul este un nou exemplu de acaparare de către puterea politică a sistemului judiciar și de prăbușire sistemică a statului de drept în Polonia și că instituțiile UE au obligația de a acționa în consecință;

23.  invită Comisia să sprijine statele membre în garantarea accesului universal la SRHR, inclusiv accesul la avort legal și în condiții de siguranță pentru toți cetățenii;

24.  invită Comisia și Consiliul să protejeze dreptul la sănătate și să se asigure că femeile și fetele din Polonia nu sunt lăsate în urmă, prin luarea de măsuri decisive și contracararea oricăror propuneri legislative sau restricții privind accesul la serviciile de asistență medicală provenind din Polonia, inclusiv la serviciile de avort;

25.  invită comisarii pentru sănătate și siguranță alimentară, pentru egalitate și democrație și demografie să faciliteze și să promoveze protecția SRHR în Polonia, ca parte esențială a realizării dreptului la sănătate, siguranță și egalitate de gen;

26.  invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a proteja SRHR în UE în mod mai general, începând cu desemnarea unui trimis special al UE privind SRHR și cu adăugarea unui capitol special privind situația actuală a SRHR în Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația;

27.  invită Comisia să adopte orientări pentru statele membre cu scopul de a asigura accesul egal la bunuri și servicii legate de SRHR, în conformitate cu legislația UE și cu jurisprudența CEDO;

28.  reamintește Comisiei că ar trebui să propună o directivă cuprinzătoare privind prevenirea și combaterea violenței bazate pe gen sub toate formele sale, inclusiv a încălcărilor SRHR;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 232, 16.6.2021, p. 48.
(2) JO C 356, 4.10.2018, p. 44.
(3) JO C 385, 22.9.2021, p. 317.
(4) JO C 129, 5.4.2019, p. 13.
(5) JO C 208, 1.6.2021, p. 24.
(6) JO C 449, 23.12.2020, p. 102.
(7) JO C 425, 20.10.2021, p. 147.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2021)0314.
(9) Texte adoptate, P9_TA(2021)0395.
(10) Texte adoptate, P9_TA(2021)0439.
(11) Comisia pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, Comisia pentru drepturile omului, Raportorul special privind tortura și alte forme de tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante și Raportorul special privind execuțiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare (Seria informativă privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului - Avortul, 2020).
(12) Tysiąc v. Polonia (2007), R.R. v. Polonia (2011), și P. și S. v. Polonia (2012).
(13) https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-months-after-polish-constitutional-court-ruling/
(14) https://en.federa.org.pl/womens-collective-complaint-in-the-echr/
(15) https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas#:~:text=On%2012%20November%202020%2C%20MEPs,on%20access%20to%20modern%20contraception
(16) Avizul Comisiei de la Veneția din 14 și 15 octombrie 2016 referitor la Legea privind Curtea Constituțională, punctul 128; Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, Observații finale cu privire la cel de al șaptelea raport periodic al Poloniei, 23 noiembrie 2016, punctele 7 și 8; Recomandarea (UE) 2017/1520 a Comisiei din 26 iulie 2017 privind statul de drept în Polonia (JO L 228, 2.9.2017, p. 19).
(17) Grupul de lucru privind discriminarea femeilor și a fetelor, 14 septembrie 2021, document disponibil la: https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E
(18) CAUZA XERO FLOR w POLSCE sp. z o.o. / POLONIA, disponibilă la: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}

Aviz juridic - Politica de confidențialitate