Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
 Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány z EZZF a EZFRV ***I
 Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
 Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
 Insolvenční řízení: nahrazení příloh A a B nařízení ***I
 Integrovaná statistika zemědělských podniků: příspěvek Unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027 ***I
 Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou: sdělení klíčových informací. Rozšíření přechodného opatření ***I
 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I
 Politika EU v oblasti sportu: hodnocení a další možný postup
 Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
Texty (137 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí