Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg
 Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
 Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor ***I
 Zajednička poljoprivredna politika - Izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
 Postupak u slučaju nesolventnosti: zamjena prilogâ A i B Uredbi ***I
 Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava: doprinos Unije u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ***I
 Upakirani investicijski proizvodi za male ulagatelje i investicijski osigurateljni proizvodi (PRIIP-ovi): dokumenti s ključnim informacijama. Produljenje prijelaznog aranžmana ***I
 Uporaba dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ***I
 Politika EU-a u pogledu sporta: ocjena i mogući putevi naprijed
 Digitalizacija europskog izvješćivanja, praćenja i revizije
Tekstovi (127 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti