Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 23 listopada 2021 r. - Strasburg
 Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
 Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
 Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń ***I
 Zastąpienie załączników A i B do rozporządzenia ***I
 Zintegrowana statystyka dotycząca gospodarstw rolnych: wkład Unii na podstawie ram finansowych na lata 2021–2027 ***I
 Detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP): dokumenty zawierające kluczowe informacje. Przedłużenie okresu obowiązywania przepisu przejściowego ***I
 Stosowanie dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) ***I
 Ocena i przyszłość unijnej polityki w dziedzinie sportu
 Cyfryzacja europejskiej sprawozdawczości, monitorowania i prowadzenia audytów
Teksty (139 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności