Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 Διαδικασία προϋπολογισμού 2022: κοινό σχέδιο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021: Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021: Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες
 Η επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027
 Μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη
Κείμενα (595 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου