Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 24 november 2021 - Straatsburg
 Begrotingsprocedure 2022: gemeenschappelijke tekst
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021: humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2021: Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming en andere aanpassingen aan de uitgaven en ontvangsten
 Een Europese strategie voor kritieke grondstoffen
 De herziening van het Financieel Reglement met het oog op de inwerkingtreding van het meerjarig financieel kader 2021-2027
 Een farmaceutische strategie voor Europa
Teksten (369 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid