Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 24 listopada 2021 r. - Strasburg
 Procedura budżetowa na rok 2022: wspólny projekt
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2021 do budżetu ogólnego na 2021 r. – Wsparcie humanitarne dla uchodźców w Turcji
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2021 do budżetu ogólnego na 2021 r. - Dodatkowe dawki szczepionek dla krajów o niskim oraz niższym średnim dochodzie, zasilenie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i inne dostosowania wydatków i dochodów
 Europejska strategia w sprawie surowców krytycznych
 Przegląd rozporządzenia finansowego w związku z wejściem w życie wieloletnich ram finansowych 2021–2027
 Strategia farmaceutyczna dla Europy
Teksty (364 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności