Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 декември 2021 г. - Страсбург
 Преходни разпоредби за някои медицински изделия за инвитро диагностика и отложено прилагане на изискванията към изделията в самите лечебни заведения ***I
 Законодателен акт за цифровите пазари ***I
 Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през периода 2018 – 2020 г.
 Въздействието на организираната престъпност върху собствените ресурси на ЕС и върху злоупотребите със средства на ЕС
 Предотвратяване на корупцията, неправомерните разходи и злоупотребите със средства на ЕС и с държавни средства в случая на извънредни фондове и области на разходи, свързани с кризи
 Прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите
 Предизвикателства и перспективи пред многостранните режими за контрол над оръжията за масово унищожение и за разоръжаване
 Нови насоки за хуманитарната дейност на ЕС
 Сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност в Западните Балкани
Текстове (1214 kb)
Правна информация - Политика за поверителност