Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 15. prosince 2021 - Štrasburk
 Přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení ***I
 Akt o digitálních trzích ***I
 Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020
 Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU
 Zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí
 Provádění směrnice o energetické náročnosti budov
 Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení
 Nové směry pro humanitární činnost EU
 Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně
Texty (737 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí