Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 15 december 2021 - Straatsburg
 Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen ***I
 Wet inzake digitale markten ***I
 Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
 De impact van georganiseerde misdaad op de eigen middelen van de EU en op het misbruik van EU-middelen, met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer vanuit het oogpunt van audit en controle
 Voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen
 Tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen
 Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens
 Nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU
 Samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan
Teksten (742 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid