Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 grudnia 2021 r. - Strasburg
 Przepisy przejściowe dotyczące niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania wymogów dotyczących wyrobów na własny użytek ***I
 Akt o rynkach cyfrowych ***I
 Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2018–2020
 Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych
 Zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia
 Nowe kierunki działań humanitarnych UE
 Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na Bałkanach Zachodnich
Teksty (791 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności