Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 15. decembra 2021 - Štrasburg
 Prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania požiadaviek na interné pomôcky ***I
 Akt o digitálnych trhoch ***I
 Rovnosť žien a mužov v Európskej únii v období 2018 – 2020
 Vplyv organizovanej trestnej činnosti na vlastné zdroje EÚ a na zneužívanie finančných prostriedkov EÚ
 Predchádzanie korupcii, neoprávneným výdavkom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov v prípade pohotovostných fondov a krízových výdavkových oblastí
 Vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov
 Výzvy a perspektívy v oblasti mnohostranných režimov kontroly zbraní hromadného ničenia a odzbrojenia
 Nové smerovanie humanitárnej činnosti EÚ
 Spolupráca v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne
Texty (717 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia