Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/3008(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0058/2022

Podneseni tekstovi :

B9-0058/2022

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0009

Usvojeni tekstovi
PDF 123kWORD 44k
Četvrtak, 20. siječnja 2022. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: dodatni zahtjevi za države članice u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a za 2023. - 2027. i pravila za GAEC standard 1
P9_TA(2022)0009B9-0058/2022

Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2021)09115),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 7. prosinca 2021. kojim od Parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 11. siječnja 2022.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća(1), a posebno njezin članak 4. stavak 8., članak 13. stavak 3., članak 37. stavak 5., članak 38. stavak 5., članak 39. stavak 3., članak 45. točke od (a) do (i), članak 56. točke (a), (b) i (c) te članak 84. točke (a) i (b),

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 20. siječnja 2022.,

A.  budući da se Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva da podnesu nacionalne strateške planove (strateški planovi u okviru ZPP-a) na odobrenje Komisiji;

B.  budući da se Uredbom (EU) 2021/2115 Komisija ovlašćuje za donošenje dodatnih zahtjeva za oblikovanje intervencija koje treba odrediti u strateškim planovima u okviru ZPP-a u području izravnih plaćanja, za određene poljoprivredne sektore iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(2) te u području ruralnog razvoja i zajedničkih pravila za ta područja u pogledu omjera za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC);

C.  budući da države članice trebaju uzeti u obzir sve te dodatne zahtjeve pri izradi svojih strateških planova u okviru ZPP-a koje je potrebno dostaviti ili potvrditi Komisiji što je prije moguće;

D.  budući da se Delegiranom uredbom utvrđuju dodatni zahtjevi za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. kao i pravila o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC); budući da je stoga primjereno te dodatne zahtjeve sada smatrati potpuno nužnima i hitnima;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojoj predsjednici da ovu odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6.12.2021., str. 1.).
(2) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti