Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/3009(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0059/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0059/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0010

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 41k
Torstai 20. tammikuuta 2022 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia sekä euron käyttöä koskevat säännöt
P9_TA(2022)0010B9-0059/2022

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia sekä euron käyttöä koskevien sääntöjen osalta 7. joulukuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)09119),

–  ottaa huomioon komission 7. joulukuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 11. tammikuuta 2022 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan, 23 artiklan 2 kohdan, 38 artiklan 2 kohdan, 40 artiklan 3 kohdan, 41 artiklan 3 kohdan, 47 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan 1 kohdan, 54 artiklan 4 kohdan, 55 artiklan 6 kohdan, 64 artiklan 3 kohdan, 76 artiklan 2 kohdan, 94 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 102 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 20. tammikuuta 2022, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EU) 2021/2116 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia ja euron käyttöä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/2115(2) edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevat strategiasuunnitelmansa komission hyväksyttäviksi;

C.  ottaa huomioon, että luonnoksessa delegoiduksi asetukseksi maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia ja euron käyttöä koskevissa säännöissä on olennainen yhteys ja keskinäinen liitäntä YMP:n menojen päivittäiseen hallinnointiin, minkä vuoksi nämä säännöt on aiheellista vahvistaa samassa delegoidussa asetuksessa;

D.  ottaa huomioon, että luonnoksessa delegoiduksi asetukseksi maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia ja euron käyttöä koskevat säännöt vahvistetaan uuden YMP:n päivittäistä hallinnointia varten, joka jäsenvaltioiden on siirrettävä YMP:n strategiasuunnitelmiinsa, ja katsoo siksi, että kyseisiä sääntöjä on aiheellista pitää kiireellisinä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116, annettu 2. joulukuuta 2021, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta (EUVL L 435, 6.12.2021, s. 187).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115, annettu 2. joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö