Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2503(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0067/2022

Arutelud :

PV 19/01/2022 - 20.1
CRE 19/01/2022 - 20.1

Hääletused :

PV 20/01/2022 - 10
PV 20/01/2022 - 15

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0011

Vastuvõetud tekstid
PDF 141kWORD 54k
Neljapäev, 20. jaanuar 2022 - Strasbourg
Põhivabaduste rikkumine Hongkongis
P9_TA(2022)0011RC-B9-0067/2022

Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2022. aasta resolutsioon põhivabaduste rikkumiste kohta Hongkongis (2022/2503(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kõiki oma varasemaid resolutsioone Hongkongi kohta, eelkõige 8. juuli 2021. aasta resolutsiooni Hongkongi ja eelkõige Apple Daily juhtumi kohta(1), 21. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni mahasurumise kohta Hongkongis(2), 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi ulatuslikku autonoomiat(3), 18. juuli 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Hongkongis(4) ning 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni Hiinas vangistatud kirjastaja Gui Minhai juhtumi kohta(5),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta, eelkõige 16. septembri 2021. aasta resolutsiooni uue ELi‑Hiina strateegia kohta(6), 20. mai 2021. aasta resolutsiooni ELi üksuste, Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamendiliikmete suhtes rakendatavate Hiina vastusanktsioonide kohta(7), 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta(8) ning 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta(9),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli 20. detsembri 2021. aasta avaldust 19. detsembril 2021. aastal toimunud seadusandliku kogu valimiste kohta ja 9. juuni 2021. aasta avaldust Hongkongi valimissüsteemi muudatuste kohta, tema 11. märtsil 2021. aastal ELi nimel tehtud avaldust Hongkongi valimissüsteemi kohta ning tema kõiki teisi avaldusi olukorra kohta Hongkongis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 23. juuni 2021. aasta avaldust Apple Daily tegevuse lõpetamise kohta Hongkongis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 21. oktoobri 2021. aasta avaldust demokraatlikult valitud piirkondliku volikogu liikmete tagandamise ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise kohta,

–  võttes arvesse 11. ELi ja Hiina strateegilist dialoogi, mis toimus 28. septembril 2021. aastal komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli ning Hiina riiginõuniku ja välisministri Wang Yi vahel,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli märkusi pärast 14. septembril 2020. aastal toimunud ELi ja Hiina juhtide kohtumist,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ja komisjoni president Ursula von der Leyeni ühisavaldust ELi huvide ja väärtuste kaitsmise kohta keerulises ja elutähtsas partnerluses, mille nad tegid 22. juunil 2020. aastal toimunud ELi ja Hiina 22. tippkohtumise järel,

–  võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 1990. aastal ja jõustus 1. juulil 1997. aastal,

–  võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi (HRV) valitsuse 19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse ka Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsioonina ja mille Hiina ja Ühendkuningriigi valitsused registreerisid Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis 12. juunil 1985,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuli 2020. aasta järeldusi Hongkongi kohta,

–  võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, samuti ÜRO inimõiguste komitee poolt 26. augustil 2020. aastal Hongkongi (Hiina) käsitleva neljanda perioodilise aruandega seotud küsimuste loetelus tõstatatud mureküsimusi,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELi ja Hiina pikaajaliste suhete keskmes peaks jätkuvalt olema inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi edendamine ja järgimine kooskõlas ELi võetud kohustusega järgida neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina väljendatud huviga järgida neid omaenda arengu- ja rahvusvahelises koostöös;

B.  arvestades, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt on Hongkongi jaoks siduv ning tal on juriidiline kohustus austada õigust teabe-, väljendus- ja ühinemisvabadusele ning tagada nõuetekohane menetlus; arvestades, et varsti vaadatakse läbi Hongkongi paktist tulenevate kohustuste täitmine;

C.  arvestades, et ajavahemikul 1. juulist 2020 kuni 2021. aasta lõpuni vahistas Hongkongi politsei kooskõlas riikliku julgeoleku seadusega või andis korralduse vahistada vähemalt 139 inimest; arvestades, et 2021. aasta lõpu seisuga oli ametlik süüdistus esitatud 94 inimesele, kellest 60 olid eelvangistuses; arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse alusel on rahumeelset poliitiliste vaadete väljendamist ebaproportsionaalselt piiratud ja isegi kriminaliseeritud; arvestades, et silmapaistvatele aktivistidele, nagu Chow Hang‑tung, on esitatud süüdistus selle eest, et nad julgustasid kodanikke süütama küünlaid Tiananmeni väljaku ohvrite mälestuseks, ning arvestades, et Hongkongi ühendus Hiina patriootlike demokraatlike liikumiste toetuseks lõpetas tegevuse pärast seda, kui ametivõimud kasutasid Tiananmeni iga‑aastast küünaldega mälestusüritust, mida rühmitus oli 30 aastat korraldanud, tõendina selle kohta, et ta ohustab riiklikku julgeolekut; arvestades, et riikliku julgeoleku seadusega rikutakse jämedalt põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“ ning Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni;

D.  arvestades, et Hongkongi poliitiline opositsioon praktiliselt hävitati pärast seda, kui 6. ja 7. jaanuaril 2021 vahistati riikliku julgeoleku seaduse alusel 55 inimest, kellest enamik olid demokraatiat pooldavad seadusandjad ja aktivistid;

E.  arvestades, et 17. juunil 2021 ründas 500 politseiametnikku Apple Daily ruume, võttes ära arvutid ja dokumendid, sealhulgas mõned, mis sisaldasid ajakirjanduslikku materjali, ning vahistas viis ajalehe juhtivtöötajat; arvestades, et kõigile neile esitati riikliku julgeoleku seaduse kohaselt süüdistus kokkumängus välisriigi või väliste osalistega, et ohustada riiklikku julgeolekut; arvestades, et 23. juunil 2021 teatas Apple Daily oma 26 aastat kestnud tegevuse lõpetamisest; arvestades, et demokraatiameelsele aktivistile ja Apple Daily endisele omanikule Jimmy Laile ning kuuele endisele Apple Daily ajakirjanikule esitatud süüdistus vandenõus mässule õhutava materjali levitamiseks on järjekordne rünnak ajakirjandusvabaduse vastu Hongkongis;

F.  arvestades, et 29. detsembril 2021 ründas 200 politseiametnikku Stand Newsi bürood, võttes ära arvutid ja dokumendid, ning vahistas seitse inimest, kes kõik olid ettevõtte kõrgemad või endised kõrgemad töötajad, süüdistades neid vandenõus mässule õhutavate väljaannete avaldamiseks; arvestades, et Stand News suleti kohe; arvestades, et Hongkongi digimeediakanal DB Channel on linnas tegevuse lõpetanud, kuna selle kinnipeetav kaasasutaja Frankie Fung ootab riikliku julgeoleku seaduse alusel kohtuprotsessi; arvestades, et veel üks demokraatiat toetav digimeediakanal, Citizen News, teatas hiljuti oma sulgemisest, viidates halvenevale meediakeskkonnale;

G.  arvestades, et Amnesty International sulges 2021. aasta lõpus oma kaks bürood Hongkongis ajendatuna riikliku julgeoleku seadusest, mis muutis võimatuks inimõiguste organisatsioonide vaba töötamise, kartmata valitsusepoolset tõsist kättemaksu; arvestades, et ajavahemikul 1. jaanuarist 2021 kuni 4. jaanuarini 2022 suleti repressioonide tõttu rohkem kui 60 kodanikuühiskonna organisatsiooni, sealhulgas 12 ametiühingut, kaheksa meediaorganisatsiooni, kaheksa asumiseltsi, seitse kutseühendust, viis üliõpilasorganisatsiooni ja neli usurühma;

H.  arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse alusel on Hongkongis vangistatud kümneid demokraatiameelseid aktiviste, näiteks Ma Chun‑man, Tony Chung Hon‑lam ja Chow Hang‑tung, eraldumisele õhutamise ja riigikorra õõnestamise eest;

I.  arvestades, et Euroopa Liit on jätkuvalt tõsiselt mures seoses Hiina riikliku julgeoleku seadusega Hongkongi jaoks; arvestades, et tegemist on tundliku teemaga, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed Hongkongile ja selle elanikele, ELi ja välisriikide kodanikele, ELi ja rahvusvahelistele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning ettevõtjate usaldusele Hongkongi vastu; arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse jõustumine on suurendanud riske ELi kodanike jaoks Hongkongis;

J.  arvestades, et Euroopa Liidul on suur huvi Hongkongi jätkuva stabiilsuse ja jõukuse vastu põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ alusel ning ta peab väga oluliseks Hongkongi laialdase autonoomia säilimist kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste kohustustega; arvestades, et praeguses olukorras on need põhimõtted jõudnud piirini, kus neid ähvardab pöördumatu kahjustumine;

K.  arvestades, et 19. detsembril 2021 toimusid „ainult patriootidele mõeldud“ seadusandliku kogu valimised Pekingi kehtestatud uute reeglite alusel, mis tegelikult takistasid demokraatiat pooldavatel erakondadel kandideerida ja kriminaliseerisid üleskutsed valijatele valimisi boikoteerida või lasta kasti tühjad hääletussedelid, samuti ähvardas Hongkongi erihalduspiirkond valimisi kajastavaid rahvusvahelisi meediaväljaandeid ja laiendas hääletamist Mandri‑Hiinas elavatele hongkonglastele; arvestades, et valimistel osales ainult 30 % registreeritud valijatest; arvestades, et hiljutised muudatused valimissüsteemis on vastuolus põhiseaduses sätestatud kohustusega suurendada demokraatlikku esindatust; arvestades, et Hongkongil puudub demokraatiameelne opositsioon, sest selle esindajatel on kas keelatud valimistel osaleda või nad on vangistatud;

L.  arvestades, et 2021. aasta juulis võeti 21 demokraatiameelselt kandidaadilt kandideerimisõigus Macau parlamendivalimistel; arvestades, et 12. septembril 2021 toimusid Macau seitsmenda seadusandliku kogu valimised ilma tõelise poliitilise opositsiooni osaluseta, mis võib põhjustada pikaajalist sotsiaalset ebastabiilsust, ning tulemuseks oli rekordiliselt madal valimisaktiivsus 42,38 %; arvestades, et Macau avalik‑õigusliku ringhäälingu ajakirjanikele on antud käsk edendada „patriotismi, austust ja armastust“ Hiina vastu, ning vähemalt kuus ajakirjanikku on pärast uute toimetusreeglite kehtestamist ametist lahkunud, mis näitab, et mure riikliku julgeoleku seaduse pärast mõjutab ka teisi piirkondi; arvestades, et Macau põhiseadus kaitseb ka ajakirjandusvabadust ja kehtib kuni 2049. aastani;

M.  arvestades, et surve Hongkongi kodanikuühiskonnale on suurenenud, nagu näitab Hongkongi ametiühingute keskliidu, Hongkongi ühenduse Hiina patriootlike demokraatlike liikumiste toetuseks, Hiina inimõiguste juristide liidu, Hongkongi kutseliste õpetajate liidu ning inimõiguste kodanikerinde laialisaatmine, samuti Amnesty Internationali büroo sulgemine;

N.  arvestades, et Hongkongi valitsusjuht Carrie Lam on teatanud, et erihalduspiirkond võtab kasutusele riikliku julgeoleku seaduse artikli 23, millega kriminaliseeritakse välismaised poliitilised organisatsioonid ja takistatakse nende tegutsemist Hongkongis;

O.  arvestades vajadust tagada kohtusüsteemi sõltumatus, sest sellel on täita ülioluline roll inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisel Hongkongis;

P.  arvestades, et oma 8. juuli 2021. aasta resolutsioonis kutsus Euroopa Parlament komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles lükkama tagasi valitsuse esindajatele ja diplomaatidele saadetud kutsed osaleda 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel, välja arvatud juhul, kui Hiina valitsus näitab tõendatult inimõiguste olukorra paranemist Hongkongis;

Q.  arvestades, et Hiina on tegelenud agressiivse retoorikaga ning on kehtestanud põhjendamata ja ametlikult välja kuulutamata de facto keelu Leedus valmistatud toodete sisenemisele Hiina turule; arvestades, et sellised seadusliku aluseta tegevused ja tavad ei riku mitte ainult kõiki rahvusvahelisi ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni kaubandusreegleid, vaid mõjutavad otseselt ka ELi ühtse turu aluspõhimõtteid;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka asjaolu, et väljendus-, ühinemis- ja ajakirjandusvabadus on Hongkongis sama rangelt piiratud kui Hiinas, ning kinnitab taas solidaarsust Hongkongi rahvaga nende võitluses vabaduse ja demokraatia eest; mõistab hukka paljude praeguseks eksiili läinud või vanglasse heidetud ajakirjanike poliitilise tagakiusamise; kutsub Hiinat üles tagama, et kõik ajakirjanikud saaksid teha oma tööd vabalt, ilma takistusteta ja kartmata kättemaksu; rõhutab, et tuleks tagada ajakirjandus- ja meediavabadus;

2.  kutsub Hongkongi valitsust üles vabastama kõik poliitvangid Hongkongis; nõuab, et viivitamata ja tingimusteta vabastataks kõik viimaste aastate jooksul vahistatud Hongkongi rahumeelsed meeleavaldajad, kes lihtsalt kasutasid oma õigust väljendusvabadusele või muid inimõigusi, nagu Joshua Wong, Koo Sze‑yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng ning Kok Tsz‑lun, kes on Hiina ja Portugali topeltkodakondsusega ja seega ELi kodanik, kellele mõisteti 2020. aastal Shenzhenis seitsme kuu pikkune vanglakaristus väidetavalt Hongkongist paadiga põgenemise katse eest ning kes ootab praegu Hongkongis vahistatuna kohtuprotsessi; mõistab hukka käimasolevad kohtuasjad, sealhulgas inimõiguste kaitsjate Chow Hang‑tungi, Lee Cheuk‑yani ja Albert Hoi vastu; kutsub üles viivitamata ja tingimusteta vabastama Hiina Rahvavabariigis vangistatud Rootsi raamatukaupmehe Gui Minhai;

3.  rõhutab, et riikliku julgeoleku seadus takistab Hiina ja ELi vahelist usaldussuhet, õõnestab tulevast koostööd ja vähendab veelgi Pekingi usaldusväärsust rahvusvahelisel areenil, kahjustades samal ajal märkimisväärselt Hongkongi ja Macau rahvusvahelist staatust ja mainet; nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud tunnistaksid kehtetuks riikliku julgeoleku seaduse, millega rikutakse rahvusvahelisest õigusest tulenevaid Hiina Rahvavabariigi kohustusi, sealhulgas Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni ning Hiina ja Portugali ühisdeklaratsiooni, ning nõuab tungivalt, et Hongkongi ja Macau ametivõimud austaksid täielikult õigusriiki, inimõigusi, demokraatia põhimõtteid ja ulatuslikku autonoomiat põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ alusel, nagu on sätestatud Hongkongi ja Macau põhiseaduses, ning kooskõlas oma riigisiseste ja rahvusvaheliste kohustustega; märgib murega, et Hiina valitsus püüab üha enam legitimeerida oma autoritaarset süsteemi nii riigisiseselt kui ka -väliselt, anastades, mõtestades ümber ja moonutades mitmeid poliitilisi ideid, sealhulgas demokraatia põhimõtteid selliste mõistete abil nagu „Hongkongi eripäradega demokraatia“ või „tervikprotsessiga rahvademokraatia“, ning peab selliseid püüdeid poliitiliseks farsiks;

4.  peab äärmiselt kahetsusväärseks Hongkongi valimisseaduse hiljutisi muudatusi ning demokraatiameelse opositsiooni esindajate vahistamisi ja ahistamist, mis de jure ja de facto takistavad vabasid ja õiglasi valimisi kõikidel tasanditel ning on toonud kaasa kõigi poliitilise opositsiooni vormide lagunemise; rõhutab, et see on vastuolus Hongkongi põhiseaduses sätestatud kohustusega suurendada demokraatlikku esindatust;

5.  mõistab hukka Hongkongi ametivõimude otsuse viimasel kahel aastal keelustada varem iga aasta 4. juunil Tiananmeni väljaku sündmuste mälestamiseks toimunud vaikse meeleavalduse ja igal aastal toimunud 1. juuli marsi, samuti Macau kõrgeima apellatsioonikohtu otsuse keelata linnas iga‑aastane Tiananmeni väljaku sündmuste mälestamiseks toimunud vaikne meeleavaldus; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Hongkongi ülikool kõrvaldas oma ruumidest Tiananmeni väljaku ohvrite mälestusmärgi, nn Häbisamba, ning peab seda osaks jätkuvast rünnakust akadeemilise vabaduse vastu Hongkongis ning katseks kustutada ajalugu ja kollektiivset mälu;

6.  kutsub Hongkongi valitsusjuhti üles loobuma plaanidest kohaldada riikliku julgeoleku seaduse artiklit 23 ning taaskinnitama oma kohustust järgida põhiseadust, millega tagatakse ühinemis-, kogunemis-, väljendus- ning usu- ja veendumusvabadus;

7.  rõhutab, et peamise prioriteedina tuleb kaitsta kohtusüsteemi sõltumatust ja vältida kohtute politiseerimist; kordab oma nõudmist, et Euroopa välisteenistus koostaks lisaks Hongkongi käsitlevale aastaaruandele ka üksikasjaliku avaliku aruande õigusriigi ja kohtusüsteemi sõltumatuse kohta; kutsub Euroopa välisteenistust üles lisama Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse ja ELi vahelise struktureeritud dialoogi raames toimuvatele iga‑aastastele kohtumistele arutelu õigusriigi olukorra halvenemise ja ELi kodanike julgeoleku üle Hongkongis;

8.  väljendab muret Xinjiangi paramilitaarsete politseijõudude staabiülema Peng Jingtangi nimetamise pärast rahvavabastusarmee Hongkongi garnisoni komandöriks ning seoses kommentaaridega, et ta kavatseb pöörata peatähelepanu väidetavale terroristlikule tegevusele Hongkongis;

9.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitlema kõigi ELi ja Hiina kohtumiste päevakorras, sealhulgas nende kohtumiste ettevalmistamisel peetavatel diplomaatilistel konsultatsioonidel prioriteetse küsimusena riikliku julgeoleku seaduse jõustamist; peab väga oluliseks, et kooskõlas oma lubadusega väljendada suhetes Hiinaga jõulist, selget ja ühtset seisukohta tõstataks EL ka edaspidi igas Hiina võimudega peetavas poliitilises ja inimõigustealases dialoogis Hiina inimõiguste rikkumise küsimuse, eelkõige seoses Xinjiangis ja Tiibetis elavate vähemustega; tuletab meelde, et Hiina on allkirjastanud hulgaliselt rahvusvahelisi inimõigustealaseid lepinguid ja konventsioone, ning rõhutab seetõttu, kui oluline on jätkata Hiinaga dialoogi, tagamaks et Hiina täidab endale võetud kohustust järgida rahvusvahelist inimõiguste raamistikku;

10.  on äärmiselt mures Hiina ametivõimude katsete pärast võtta ELi liikmesriikides sihikule Hongkongi diasporaa kogukonnad, sealhulgas inimõiguste kaitsjad; kordab oma üleskutset ELi liikmesriikidele peatada kehtivad väljaandmislepingud Hiina Rahvavabariigi ja Hongkongiga;

11.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vaatama läbi Euroopa Ühenduse ja Hiina Hongkongi erihalduspiirkonna vahelise tolliküsimustes toimuva koostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu(10) ning ELi toetuse Hongkongi liikmesusele Maailma Kaubandusorganisatsioonis, võttes arvesse, et Hongkong on kaotanud autonoomia, mis piirkonnal varem oli põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ alusel;

12.  kordab oma tõsist muret mitmesuguste inimõiguste rikkumiste pärast Hiinas ja tuletab meelde, et universaalsete väärtuste täielik austamine on ülioluline;

13.  kutsub nõukogu üles kehtestama kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski‑tüüpi sanktsioonid) alusel sihipärased sanktsioonid Hongkongi ja Hiina Rahvavabariigi ametnike suhtes, kes vastutavad jätkuva inimõiguste mahasurumise eest, sealhulgas Carrie Lam, Teresa Cheng Yeuk‑wah, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping‑keung ja John Lee Ka‑chiu; kutsub nõukogu ja komisjoni üles leppima kokku nimekirja koostamises ettevõtetest, kelle suhtes tuleks kohaldada sanktsioone ja investeerimiskeeldu, kuna nad osalevad Hongkongis aset leidvas inimõiguste mahasurumises;

14.  kordab oma varasemat seisukohta, et ELi ja Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu ratifitseerimisel tuleb arvesse võtta valitsevat inimõiguste olukorda Hongkongis ning seda, kuidas Hiina peab kinni Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsioonis võetud kohustustest, ja see peab hõlmama selgeid ja siduvaid kohustusi seoses töötajate õigustega, et Hiina ratifitseeriks ja rakendaks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö kohta, konventsiooni nr 105 sunniviisilise töö kaotamise kohta, konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta ning konventsiooni nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kohta;

15.  väljendab muret, et meediaväljaannete Stand News ja Citizen News sulgemine suurendab veelgi Hiina ametivõimude survet ülejäänud kohalikele uudisteväljaannetele;

16.  toetab täielikult ettepanekuid korraldada ÜRO Inimõiguste Nõukogus erakorraline istung või kiireloomuline arutelu inimõiguste olukorra halvenemise üle Hiinas, mis hõlmaks ka riikliku julgeoleku seaduse rakendamist Hongkongis ja Macaus, ning võtta vastu resolutsioon järelevalve- ja aruandlusmehhanismi loomise kohta kooskõlas sadade eri piirkondadest pärinevate kodanikuühiskonna organisatsioonide ülemaailmse üleskutsega ning enneolematult arvukate ÜRO erimenetluste nõudmisega asuda tegutsema;

17.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema tihedat koostööd sarnaselt meelestatud riikide ja partneritega, et peatada vabaduste taandareng Hongkongis; tervitab hiljuti algatatud ELi ja USA kahepoolset dialoogi Hiina teemal ning rõhutab, et selle peamisi eesmärke peaks olema parem koordineerimine inimõiguste küsimuses, pöörates seejuures tähelepanu olukorrale Hongkongis;

18.  kordab oma nõudmist, et ELi liikmesriigid rakendaksid ELi nõukogu 28. juuli 2020. aasta järeldusi ja võtaksid Hongkongi demokraatiameelsete aktivistide ja ajakirjanike jaoks, keda inimõiguste jätkuva mahasurumise olukorras ähvardab vangistamine, kasutusele nn päästepaadisüsteemi; kordab vajadust kehtestada selge ajakava 2020. aasta juuli meetmepaketi rakendamiseks ning kutsub Euroopa välisteenistust üles hoidma selle rakendamise küsimust päevakavas ja valmistama ette konkreetsed vastused riikliku julgeoleku seaduse võimalikule eksterritoriaalsele mõjule;

19.  mõistab hukka Leedu survestamise ja hirmutamise Hiina poolt; väljendab heameelt Leedu suhtes tehtud hiljutiste solidaarsusavalduste üle, mille eesmärk on seista vastu Hiina survemeetmetele; nõuab tungivalt, et EL kaitseks ühtse turu aluspõhimõtteid Hiina ähvarduste eest;

20.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles lükkama tagasi valitsuse esindajatele ja diplomaatidele saadetud kutsed osaleda 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel, kuna Hiina valitsus ei ole suutnud tõendada inimõiguste olukorra paranemist Hongkongis, Macaus, Xinjiangi Uiguuri piirkonnas, Tiibetis ja mujal Hiinas;

21.  kutsub Euroopa välisteenistust üles uurima väljapaistvate Hongkongi demokraatiameelsete aktivistide olukorda, keda ei ole vangistatud, kuid kes ei saa piirkonnast lahkuda, kuna ametivõimud konfiskeerivad jätkuvalt nende reisidokumente ja kehtestavad neile reisikeelde; kutsub Euroopa välisteenistust ja liikmesriike üles täielikult kohaldama inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid, sealhulgas taotlema vanglakülastusi, jälgima kohtumenetlusi, tegema avalikke pöördumisi ja tõstatama konkreetseid juhtumeid kõigi tasandite ametiasutustes; kutsub Euroopa välisteenistust üles tagama Euroopa Liidu esindusele Hongkongis ja Macaus piisavad vahendid, et ta saaks jätkata ja asjakohaselt tõhustada kohtumenetluste jälgimist ja inimõiguste järelevalvet;

22.  rõhutab eelkõige, kui oluline on suurendada toetust akadeemilistele ringkondadele, laiendades stipendiume ja muid toetusvahendeid Hongkongi õppejõududele ja üliõpilastele, et nad saaksid osaleda vahetusprogrammides ja teha koostööd ELi ülikoolidega; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles töötama välja ja kooskõlastama meetmeid, et kaitsta Hongkongi üliõpilaste ja teadlaste akadeemilist vabadust ELi ülikoolides Hiina võimude surve eest;

23.  kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles tõhustama asjakohaste ekspordikontrollimehhanismide kohaldamist ja väljatöötamist, et keelata Hiinal ja Hongkongil juurdepääs tehnoloogiatele, mida kasutatakse inimõiguste rikkumiseks; ergutab komisjoni viima lõpule ettevalmistused mõjusate äriühingu hoolsuskohustust käsitlevate ELi õigusaktide vastuvõtmiseks, millega kehtestatakse hoolsuskohustus ELi äriühingutele ja ELi ühtsel turul tegutsevatele äriühingutele;

24.  nõuab, et EL ja liikmesriigid aitaksid päästa Hongkongi demokraatlikku pärandit, aidates kaasa inimõiguste rikkumiste arhiveerimisele, avalikustamisele ja dokumenteerimisele, ning seisaksid vastu Hiina Rahvavabariigi tegevusele, muutes Hongkongis keelatud raamatud internetis kõigile kättesaadavaks; väljendab toetust rahvusvaheliste telekanalite, nagu Deutsche Welle ja France 24 pingutustele anda korrapäraselt teada olukorrast Hongkongis;

25.  kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega, et aidata kaasa demokraatia kindlustamisele Taiwanis, pidades eelkõige silmas Hiina valitsuse poolt suunatud hiljutisi arenguid seoses Leedu ja Taiwani vaheliste suhetega ning Hongkongi vabaduste taandarengut seoses Hiina poliitikaga loobuda lähenemisviisist „üks riik, kaks süsteemi“;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile ning Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusjuhile ja seadusandlikule kogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0356.
(2) ELT C 456, 10.11.2021, lk 242.
(3) ELT C 362, 8.9.2021, lk 71.
(4) ELT C 165, 4.5.2021, lk 2.
(5) ELT C 224, 27.6.2018, lk 78.
(6) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0382.
(7) ELT C 15, 12.1.2022, lk 170.
(8) ELT C 433, 23.12.2019, lk 103.
(9) ELT C 399, 24.11.2017, lk 92.
(10) EÜT L 151, 18.6.1999, lk 21.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika