Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0262(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0114/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0114/2021

Rasprave :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Glasovanja :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0046

Usvojeni tekstovi
PDF 134kWORD 48k
Četvrtak, 17. veljače 2022. - Strasbourg
Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim, mutagenim i reproduktivno toksičnim tvarima na radu ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. veljače 2022. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0571),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i osobito članak 153. stavak 2. točku (b) u vezi s člankom 153. stavkom 1. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0301/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 16. veljače 2021.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 22. prosinca 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A9-0114/2021),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 56, 16.2.2021., str. 63.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. veljače 2022. radi donošenja Direktive (EU) 2022/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnikâ od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu
P9_TC1-COD(2020)0262

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2022/431.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s područjem primjene Direktive 2004/37/EZ

[objavljuje se u seriji L odmah nakon zakonodavnog akta]

Europski parlament i Vijeće suglasni su da su opasni lijekovi koji sadržavaju tvari koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje kao karcinogene (kategorija 1.A ili 1.B), mutagene (kategorija 1.A ili 1.B) ili reproduktivno toksične tvari (kategorija 1.A ili 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2004/37/EZ. Stoga se svi zahtjevi Direktive 2004/37/EZ primjenjuju na opasne lijekove.

Izjava Komisije – Akcijski plan i zakonodavni prijedlozi

Obveze Komisije utvrđene u članku 18.a trećem stavku u pogledu predstavljanja akcijskog plana i predstavljanja zakonodavnog prijedloga ne smiju biti u suprotnosti s institucijskim ovlastima Komisije i njezinim pravom na inicijativu koje izravno proizlazi iz Ugovorâ.

U članku 18a, trećem stavku, upućuje se na članak 16. Direktive 2004/37/EZ, kojim se utvrđuje obveza utvrđivanja graničnih vrijednosti na temelju raspoloživih informacija, uključujući znanstvene i tehničke podatke, za sve tvari za koje je to moguće.  Pri provedbi te odredbe Komisija se također poziva da predstavi akcijski plan iz članka 18.a trećeg stavka. Taj će se akcijski plan radi transparentnosti sastojati od popisa sljedećih 25 novih ili revidiranih tvari koje će se znanstveno evaluirati. Evaluacije navedenih tvari bit će dio utvrđenog postupka koji uključuje savjetovanje sa socijalnim partnerima, mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu i procjenu učinka kako bi se pravodobno pripremili svi potrebni zakonodavni prijedlozi.

Posljednje ažuriranje: 4. svibnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti