Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0262(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0114/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0114/2021

Viták :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Szavazatok :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0046

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 50k
2022. február 17., Csütörtök - Strasbourg
A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2022. február 17-i jogalkotási állásfoglalása a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0571),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és különösen 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, a 153. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0301/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. február 16-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. december 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság véleményére;

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0114/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 56., 2021.2.16., 63. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2022. február 17-én került elfogadásra a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2020)0262

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2022/431 irányelvvel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a 2004/37/EK irányelv hatályáról

[az L sorozatban kell közzétenni közvetlenül a jogalkotási aktus után]

Az Európai Parlament és a Tanács egyetért abban, hogy az 1272/2008/EK rendelet szerinti rákkeltőként (1A. vagy 1B. kategória), mutagénként (1A. vagy 1B. kategória) vagy reprodukciót károsító anyagként (1A. vagy 1B. kategória) való besorolás kritériumainak megfelelő veszélyes gyógyszerek a 2004/37/EK irányelv hatálya alá tartoznak. Ennek megfelelően a veszélyes gyógyszerekre a 2004/37/EK irányelv valamennyi követelménye alkalmazandó.

A Bizottság nyilatkozata – cselekvési terv és jogalkotási javaslatok

A 18a. cikk harmadik bekezdésében a Bizottság számára előírt, cselekvési terv és jogalkotási javaslat benyújtására vonatkozó kötelezettségek nem sérthetik a Bizottság intézményi előjogait és a közvetlenül a Szerződésekből eredő kezdeményezési jogát.

A 18a. cikk harmadik bekezdése a 2004/37/EK irányelv 16. cikkére hivatkozik, amely előírja, hogy a határértékeket a rendelkezésre álló – többek között tudományos és műszaki – adatok alapján kell megállapítani minden olyan anyag vonatkozásában, amelynél ez lehetséges.  E rendelkezés végrehajtása keretében a Bizottságot a 18a. cikk harmadik bekezdésében említett cselekvési terv benyújtására is felkérik. Az átláthatóság érdekében ez a cselekvési terv a következő 25 új vagy felülvizsgált, tudományosan értékelendő anyag felsorolását tartalmazza. A felsorolt anyagok értékelése azon kialakított eljárás részét fogja képezni, amely magában foglalja a szociális partnerekkel folytatott konzultációt, a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság általi véleményezést, valamint a szükséges jogalkotási javaslatokat kellő időben előkészítő hatásvizsgálatot.

Utolsó frissítés: 2022. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat