Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0114(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0006/2022

Внесени текстове :

A9-0006/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2022)0047

Приети текстове
PDF 120kWORD 44k
Четвъртък, 17 февруари 2022 г. - Страсбург
Заплащане на такси от превозни средства за използване на определени инфраструктури ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2022 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10542/1/2021 – C9‑0423/2021),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2021)0693),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0275),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A9-0006/2022),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 188.
(2) ОВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 66.
(3) Приети текстове от 25.10.2018 г., P8_TA(2018)0423.

Последно осъвременяване: 4 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност