Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0114(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0006/2022

Předložené texty :

A9-0006/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0047

Přijaté texty
PDF 128kWORD 43k
Čtvrtek, 17. února 2022 - Štrasburk
Výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. února 2022 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10542/1/2021 – C9-0423/2021),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2018(2),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2021)0693),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0275),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A9‑0006/2022),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby společně s předsedou Rady podepsala akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 188.
(2) Úř. věst. C 176, 23.5.2018, s. 66.
(3) Texty přijaté dne 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.

Poslední aktualizace: 4. května 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí