Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0114(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0006/2022

Esitatud tekstid :

A9-0006/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0047

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 43k
Neljapäev, 17. veebruar 2022 - Strasbourg
Sõidukite maksustamine teatavate taristute kasutamise eest ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Euroopa Parlamendi 17. veebruari 2022. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1999/62/EÜ, 1999/37/EÜ ja (EL) 2019/520 seoses sõidukite maksustamisega teatavate taristute kasutamise eest (10542/1/2021 – C9‑0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10542/1/2021 – C9‑0423/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2021)0693),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(3) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2017)0275) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0006/2022),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 81, 2.3.2018, lk 188.
(2) ELT C 176, 23.5.2018, lk 66.
(3) Vastuvõetud tekstid 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.

Viimane päevakajastamine: 4. mai 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika