Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0114(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0006/2022

Előterjesztett szövegek :

A9-0006/2022

Viták :

Szavazatok :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0047

Elfogadott szövegek
PDF 126kWORD 43k
2022. február 17., Csütörtök - Strasbourg
A gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Az Európai Parlament 2022. február 17-i jogalkotási állásfoglalása az 1999/62/EK, az 1999/37/EK és az (EU) 2019/520 irányelvnek a gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10542/1/2021 – C9‑0423/2021),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. február 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2021)0693),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0275) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0006/2022),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 81., 2018.3.2., 188. o.
(2) HL C 176., 2018.5.23., 66. o.
(3) Elfogadott szövegek, 2018.10.25., P8_TA(2018)0423.

Utolsó frissítés: 2022. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat