Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0114(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0006/2022

Teksty złożone :

A9-0006/2022

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0047

Teksty przyjęte
PDF 127kWORD 43k
Czwartek, 17 lutego 2022 r. - Strasburg
Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ***II
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10542/1/2021‑C9-0423/2021),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 18 października 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 1 lutego 2018 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komisji (COM(2021)0693),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(3) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0275),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A9-0006/2022),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 81 z 2.3.2018, s. 188.
(2) Dz.U. C 176 z 23.5.2018, s. 66.
(3) Teksty przyjęte, 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności