Hakemisto 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2564(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0123/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0123/2022

Keskustelut :

PV 01/03/2022 - 11
CRE 01/03/2022 - 11

Äänestykset :

PV 01/03/2022 - 10
PV 01/03/2022 - 14
CRE 01/03/2022 - 10
CRE 01/03/2022 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 53k
Tiistai 1. maaliskuuta 2022 - Bryssel
Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan
P9_TA(2022)0052B9-0123/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2022 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan (2022/2564(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta ja erityisesti 16. joulukuuta 2021 antamansa päätöslauselman tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin johdon 16. ja 24. helmikuuta 2022 antamat lausunnot Ukrainasta,

–  ottaa huomioon korkean edustajan 24. helmikuuta 2022 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venäjän federaation asevoimien hyökkäyksestä Ukrainaan,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan 24. helmikuuta 2022 antamat julkilausumat Venäjän ennennäkemättömästä ja provosoimattomasta sotilaallisesta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan,

–  ottaa huomioon Ukrainan presidentin ja komission puheenjohtajan äskettäin antamat julkilausumat Ukrainan tilanteesta;

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2022 annetun G7-ryhmän julkilausuman,

–  ottaa huomioon vuonna 1994 tehdyn Budapestin muistion turvatakuista,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen oikeuden toimikunnan laatimat Nürnbergin periaatteet, joissa määritellään, mikä on sotarikos,

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 1998 hyväksytyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon 1. elokuuta 1975 hyväksytyn Helsingin päätösasiakirjan ja myöhemmät asiakirjat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan kaikki valtiot ovat yhtä suvereeneja ja kaikkien valtioiden on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan;

B.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio käynnisti 24. helmikuuta 2022 provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen Ukrainaan;

C.  ottaa huomioon, että sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan käynnistettiin osittain Valko-Venäjän alueelta ja se avusti Venäjää hyökkäyksessä ja mahdollisti sen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän laiton presidentti on juuri järjestänyt näennäisen kansanäänestyksen perustuslain muuttamiseksi ja Valko-Venäjän puolueettomuuden heikentämiseksi; katsoo, että Venäjän ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjän maaperälle muodostaisi uhkan Euroopan turvallisuudelle;

D.  ottaa huomioon, että 21. helmikuuta 2022 Venäjän federaatio tunnusti yksipuolisesti Ukrainalle kuuluvien Donetskin ja Luhanskin alueiden Venäjän tukemien separatistijoukkojen hallinnassa olevien osien itsenäisyyden, mikä suisti tosiasiallisesti raiteiltaan Minskin sopimukset; toteaa, että Venäjän federaation toimet merkitsevät etukäteen suunniteltua sotilaallista hyökkäystä, joka on räikeästi kansainvälisen oikeuden, YK:n peruskirjan ja vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjan periaatteiden vastainen ja heikentää vakavasti Euroopan ja koko maailman turvallisuutta ja vakautta;

E.  ottaa huomioon, että presidentti Volodymyr Zelenskyin komennossa olevat Ukrainan asevoimat ovat onnistuneet pitämään hallinnassaan lähes koko Ukrainan alueen, myös sen pääkaupungin Kiovan ja maan eteläosat, ja estäneet näin venäläismiehittäjiä saavuttamasta mitään niille ennakolta asetetuista tavoitteista, mukaan lukien demokraattisesti valitun Ukrainan johdon eliminointi;

F.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on tahallisesti johtanut harhaan ja heikentänyt diplomaattisia pyrkimyksiä löytää ratkaisu meneillään olevaan kriisiin, jonka se on itse aiheuttanut, jotta se sai aikaa ja taktisen edun, jota se tarvitsi täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen valmistelemiseksi Ukrainaa vastaan ja Ukrainaan hyökkäämiseksi;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt ensimmäisiä Venäjän vastaisia pakotteita, joihin kuuluu kohdennettuja yksilöllisiä pakotteita, talous- ja rahoituspakotteita sekä kaupan rajoituksia, ja jatkaa uusien pakotteiden valmistelua tiiviissä yhteistyössä transatlanttisten liittolaisten ja muiden samanmielisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa;

H.  ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja antoi 27. helmikuuta 2022 lausuman nykyisistä ja tulevista suhteista Ukrainaan ja totesi, että ”he kuuluvat meihin ja he ovat yksi meistä ja me haluamme heidät mukaan”; toteaa, että yhä useampi ukrainalainen siviili menettää henkensä sodassa, jonka Venäjä aloitti Ukrainan kansaa vastaan; toteaa, että sadat ovat haavoittuneet ja sadat tuhannet ovat lähteneet kodeistaan tai paenneet naapurimaihin; ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan venäläiset joukot ovat syyllistyneet lukuisiin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kuten asuinalueiden, sairaaloiden ja päiväkotien summittaiseen tulitukseen, julkisen ja yksityisen omaisuuden ryöstelyyn sekä siviili-infrastruktuurin mielivaltaiseen tuhoamiseen; ottaa huomioon, että kahdeksan vuotta kestäneessä konfliktissa, jota Venäjän federaatio on pitänyt yllä Itä-Ukrainassa, on menettänyt henkensä yli 14 000 ihmistä, sekä sotilashenkilöstöä että siviilejä, ja että väestön toimeentulo venäläisten hallinnassa olevilla ja siihen liitetyillä alueilla Ukrainassa ja ympäröivillä alueilla heikkenee edelleen vakavasti;

1.  tuomitsee äärimmäisen jyrkästi Venäjän federaation laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja tunkeutumisen Ukrainaan sekä Valko-Venäjän osallistumisen tähän hyökkäykseen;

2.  vaatii Venäjän federaatiota lopettamaan välittömästi kaikki sotatoimet Ukrainassa, vetämään ehdoitta pois kaikki sotilaalliset ja puolisotilaalliset joukkonsa ja sotilaskalustonsa Ukrainan koko kansainvälisesti tunnustetulta alueelta ja kunnioittamaan täysimääräisesti Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

3.  korostaa, että sotilaallinen hyökkäys ja maahan tunkeutuminen rikkovat vakavasti kansainvälistä oikeutta ja erityisesti YK:n peruskirjaa, ja kehottaa Venäjän federaatiota täyttämään jälleen YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen velvollisuudet rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä ja noudattamaan Helsingin päätösasiakirjan, uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan ja Budapestin muistion mukaisia sitoumuksiaan; pitää Venäjän hyökkäystä Ukrainaan hyökkäyksenä suvereenia maata vastaan mutta myös Euroopan yhteistyön ja turvallisuuden periaatteita ja mekanismia sekä sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä vastaan, sellaisina kuin ne on määritelty YK:n peruskirjassa;

4.  tuomitsee jyrkästi sen, että Venäjän armeija käytti Valko-Venäjän aluetta Valko-Venäjän joukkojen tuella sotilaallisen hyökkäyksen käynnistämiseen Ukrainaa vastaan, ja ilmaisee syvän huolensa riskeistä, joita Valko-Venäjän puolueettomuudesta luopuminen ja Venäjän armeijan vastaanottaminen maahan aiheuttavat;

5.  ilmaisee varauksettoman solidaarisuutensa Ukrainan kansalle, joka on jo kärsinyt kahdeksan vuotta kestäneestä sodasta maassaan, ja tuomitsee mitä jyrkimmin Venäjän toimet Ukrainaa vastaan;

6.  antaa tunnustusta valtavasta rohkeudesta, jota Ukrainan kansa, sen sankarillinen presidentti Volodymyr Zelenskyi ja urheat sotilaat ovat osoittaneet puolustaessaan maataan venäläismiehittäjiä vastaan; kehottaa vapaata maailmaa tukemaan kaikin käytettävissään olevin keinoin heidän kamppailuaan rauhan ja vapauden puolesta;

7.  kehottaa jatkamaan diplomaattisia ponnisteluja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen lopettamiseksi ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kunnioittaen Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja kansainvälisen oikeuden periaatteita sekä Ukrainan oikeutta päättää tulevista liittoutumista ilman ulkopuolista väliintuloa; kehottaa Venäjän federaatiota palaamaan vuoropuhelun ja diplomatian tielle, jotta voidaan pelastaa Ukrainan kansa ja muutkin sekä Venäjän oma kansa sodan vitsaukselta;

8.  tuomitsee sen, että Venäjän federaatio tunnusti yksipuolisesti Venäjän miehittämien alueiden itsenäisyyden Ukrainalle kuuluvilla Donetskin ja Luhanskin alueilla, ja kehottaa kaikkia maita pidättymään liittymästä tähän tunnustamiseen; toteaa jälleen, että EU ei tunnusta Krimin laitonta liittämistä ja tuomitsee sen edelleen kansainvälisen oikeuden rikkomisena ja on edelleen sitoutunut panemaan täysimääräisesti täytäntöön tunnustamatta jättämistä koskevan politiikkansa, myös rajoittavien toimenpiteiden ja kansainvälisillä foorumeilla tehtävän yhteistyön avulla;

9.  torjuu ehdottomasti Venäjän retoriikan, joka viittaa mahdolliseen joukkotuhoaseiden käyttöön tilanteessa, jossa maailmanlaajuinen asesulku-, aseriisunta- ja asevalvontarakenne on jo heikentynyt ja rapautunut; muistuttaa Venäjän federaatiota sen kansainvälisistä velvoitteista ja varoittaa vaaroista, joita liittyy konfliktin kärjistymiseen ydinasekonfliktiksi; on huolissaan siitä, että Venäjän federaatio nostanut ydinasearsenaalinsa valmiustasoa; muistuttaa Venäjän federaatiota siitä, että mitkä tahansa jäsenvaltion rajalla tapahtuvat provokaatiot tai Mustallamerellä aluksiin kohdistuvat hyökkäykset voivat johtaa konfliktin kärjistymiseen entisestään;

10.  ilmaisee suunnattoman surunsa Venäjän hyökkäyksen aiheuttamista traagisista ihmishenkien menetyksistä ja inhimillisestä kärsimyksestä ja korostaa, että siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset sekä summittaiset iskut ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan kiellettyjä ja näin ollen sotarikoksia;

11.  korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, vähemmistöihin sekä naisiin ja lapsiin, koska he ovat erityisen alttiita konfliktitilanteissa ja tarvitsevat erityistä suojelua ja tukea, erityisesti laitoshoidossa olevat lapset, ilman huoltajaa olevat lapset ja vammaiset lapset sekä muita vakavia sairauksia, kuten lapsuusiän syöpiä, sairastavat lapset, ja korostaa tarvetta varmistaa, että he saavat edelleen tarvitsemaansa ja ihmishenkiä pelastavaa hoitoa ja että heidät evakuoidaan välittömästi turvaan;

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan Ukrainalle lisää humanitaarista hätäapua yhteistyössä YK:n humanitaaristen järjestöjen ja muiden kansainvälisten kumppanijärjestöjen kanssa; kehottaa Venäjän federaatiota myöntämään YK:n humanitaarisille järjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn myös Itä-Ukrainan alueille, jotka eivät ole tilapäisesti Ukrainan hallituksen hallinnassa;

13.  suhtautuu myönteisesti komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion Ranskan sitoumukseen aktivoida tilapäistä suojelua koskeva direktiivi(2), jotta kaikille Ukrainasta tuleville pakolaisille voidaan tarjota välittömästi suojelua; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tämän ehdotuksen oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 4. maaliskuuta 2022; kehottaa neuvostoa jakamaan yhtäläisesti vastuun EU:n ulkorajoille saapuvien pakolaisten vastaanottamisesta jäsenvaltioiden kesken; kehottaa komissiota perustamaan yhteisvastuumekanismin Puolaan, Unkariin, Romaniaan ja Slovakiaan Ukrainasta saapuneiden pakolaisten siirtämiseksi muihin jäsenvaltioihin ja kehottaa keskeyttämään EU:n laajuisesti palauttamisoperaatiot Ukrainaan; kehottaa jäsenvaltioita pidentämään ukrainalaisten opiskelijoiden ja muiden ukrainalaisten viisumien haltijoiden viisumeja;

14.  suhtautuu myönteisesti Puolan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Slovakian ja Moldovan hallitusten aktiiviseen lähestymistapaan, jonka mukaan ne pitävät rajansa avoimina ja tarjoavat evakuointivälineitä, majoitusta, hätäapua, lääkintäapua ja turvapaikkoja Ukrainan sotaa ja mahdollista vainoa pakeneville, niin Ukrainan kuin muidenkin maiden kansalaisille; kehottaa neuvostoa ja komissiota myöntämään lisärahoitusta näille maille, sillä niiden rajanylityspaikkojen kautta ukrainalaispakolaiset ensisijaisesti saapuvat EU:hun; kehottaa neuvostoa ja komissiota olemaan keskeyttämättä Ukrainan kanssa tehtyä viisumivapaussopimusta; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita sallimaan konfliktia ja sotaa Venäjältä pakenevien, aseista kieltäytyvien muiden kuin Ukrainan kansalaisten maahanpääsyn; muistuttaa kaikkia jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta kunnioittaa kaikkien unionista turvaa hakevien turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia kansalaisuudesta riippumatta ja lopettaa käännytykset; tuomitsee Afrikasta ja Lähi-idästä lähtöisin olevien opiskelijoiden kokeman rasismin; toteaa, että heitä on estetty nousemasta linja-autoihin ja juniin Ukrainassa päästäkseen rajalle tai pysäytetty rajalla ja siten estetty hakeutumasta turvaan;

15.  pitää myönteisenä, että neuvosto hyväksyi nopeasti pakotteita, joiden tarkoituksena on saada Venäjän federaatio lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan; vaatii kuitenkin, että viimeisimpien hyökkäysten, myös asuinalueisiin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuneiden hyökkäysten, vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön vakavia lisäpakotteita;

16.  kehottaa laajentamaan pakotteiden soveltamisalaa ja kohdentamaan pakotteet Venäjän talouden ja teollisen perustan, erityisesti sotilaallis-teollisen kompleksin, strategiseen heikentämiseen ja siten Venäjän federaation kykyyn uhata kansainvälistä turvallisuutta tulevaisuudessa sekä laajentamaan pakotteet koskemaan Valko-Venäjää sen Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan antaman suoran tuen perusteella;

17.  kehottaa erityisesti rajoittamaan Venäjän tärkeimpien vientituotteiden, kuten öljyn ja kaasun, tuontia, kieltämään EU:n uudet investoinnit Venäjän federaatioon sekä Venäjän uudet investoinnit EU:hun, sulkemaan kaikki venäläiset pankit Euroopan rahoitusjärjestelmän ulkopuolelle, sulkemaan Venäjän federaation ja Valko-Venäjän SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle ja määräämään toissijaisia pakotteita pankeille, jotka käyttävät SWIFT-järjestelmälle vaihtoehtoisia keinoja asiaan liittyviin liiketoimiin, tai määräämään vastaavia pakotteita venäläisille pankeille tai pankkijärjestelmälle; kehottaa kieltämään Venäjältä varojen keräämisen tai lainanoton Euroopan pääomamarkkinoiden jälkimarkkinoilta; kehottaa kieltämään pääsyn EU:n julkisiin hankintoihin Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen hankkimiseksi; kehottaa kieltämään kaikkien korkean teknologian tuotteiden ja strategisten tuotteiden viennin Venäjän markkinoille; kehottaa keskeyttämään välittömästi kaikkien EU:n varoilla tuettujen Venäjän kanssa toteutettavien tutkimus- ja innovointiyhteistyöohjelmien rahoituksen tai peruuttamaan ne sekä keskeyttämään alueiden väliset ohjelmat; kehottaa sulkemaan EU:n satamat venäläisiltä aluksilta; vaatii, että Venäjän hallinnassa olevia investointirahastoja ja -pankkeja, kuten kansainvälistä investointipankkia kielletään välittömästi toimimasta EU:ssa; kehottaa kieltämään pääsyn kaikkiin EU:n satamiin aluksilta, joiden viimeinen tai seuraava käyntisatama on Venäjän federaatiossa, paitsi jos on kyse välttämättömistä perustelluista humanitaarisista syistä; pitää myönteisenä EU:n ilmatilan sulkemista venäläisiltä lentoyhtiöiltä ja venäläisiltä yksityiskoneilta; kehottaa hyväksymään vastaavat Valko-Venäjää koskevat pakotteet ja soveltamaan niitä asianmukaisesti;

18.  korostaa tarvetta säilyttää johdonmukainen lähestymistapa pakotteisiin ilman alakohtaisia tai kansallisia etuja koskevia poikkeuksia; korostaa, että jäsenvaltioiden on tiedostettava ja hyväksyttävä, että Venäjän federaatioon kohdistetut ankarat pakotteet vaikuttavat väistämättä kielteisesti niiden taloudelliseen tilanteeseen, ja kehottaa komissiota määrittämään ja helpottamaan keinoja ja tapoja puuttua pakotteiden taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin;

19.  korostaa, että on tehtävä kaikki mahdollinen Venäjän saamiseksi takaisin neuvottelupöytään; muistuttaa, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on YK:n peruskirjan VIII luvun mukaisena alueellisena järjestelynä edelleen organisaatio, johon turvaudutaan ensimmäiseksi pyrittäessä alueen riitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen; kehottaa käyttämään YK:n kriisinratkaisumekanismeja; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja Yhdysvaltoja jatkamaan diplomaattisia ponnistelujaan Ukrainan sodan lopettamiseksi;

20.  vaatii välitöntä ja ehdotonta tulitaukoa; vaatii, että viestintäkanavat Venäjän kanssa pidetään avoimina ja että osapuolet ovat valmiita vuoropuheluun ja neuvotteluihin, kunnes tulitauko on voimassa ja sota päättyy;

21.  vaatii, että kaikkia tulevia pakotteita on edelleen koordinoitava tiiviisti transatlanttisten liittolaisten ja samanmielisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa niiden tehokkuuden maksimoimiseksi;

22.  toistaa aiemmat kehotuksensa vähentää merkittävästi energiariippuvuutta erityisesti venäläisestä kaasusta, öljystä ja kivihiilestä muun muassa monipuolistamalla energialähteitä, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun terminaalien ja toimitusreittien laajentaminen, kaasun varastoinnin eriyttäminen sekä energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttaminen; kehottaa luopumaan lopullisesti Nord Stream 2 -kaasuputkesta ja pitää siksi myönteisenä Saksan hallituksen päätöstä keskeyttää Nord Stream 2 -kaasuputken sertifiointi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan koordinointimekanismin ja käyttämään kaikkia mahdollisia kaasuvarastoja, jotta voidaan varmistaa keskeytymättömät kaasutoimitukset kaikkialle EU:hun; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja Euroopan keskuspankkia seuraamaan tarkasti Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia rahoitusvakauteen ja hintojen vakauteen erityisesti energiatuotteiden osalta ja harkitsemaan asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisten kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan kaiken ydinalan yhteistyön Venäjän kanssa, erityisesti yhteistyön Rosatomin ja sen tytäryhtiöiden kanssa, mukaan lukien yhteistyö Venäjän kanssa Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä, ja lakkauttamaan tai peruuttamaan kaikkien Rosatomin tytäryhtiöiden toimintaluvat; korostaa, että pakotteilla saattaa olla konkreettisia vaikutuksia eurooppalaisiin kotitalouksiin ja että niiden ei pitäisi maksaa kriisin hintaa; kehottaa siksi jäsenvaltioita laatimaan suunnitelmia ja valmistelemaan tukia kotitalouksille, jotta vältetään energiakriisin syveneminen;

23.  kehottaa täydentämään nykyistä EU:n maailmanlaajuista pakotejärjestelmää korruption torjuntaan tarkoitetulla välineellä ja ottamaan nopeasti käyttöön kohdennettuja pakotteita laajamittaisesta korruptiosta Venäjällä ja Valko-Venäjällä vastuussa olevia henkilöitä sekä oligarkkeja ja johtoa lähellä olevia viranhaltijoita vastaan; kehottaa jäsenvaltioita ja liittolaismaita, joissa on käytössä sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä, käsittelemään uudelleen kaikkien tällaisen oleskeluoikeuden saaneiden henkilöiden tapaukset ja peruuttamaan venäläisille varakkaille yksityishenkilöille ja heidän perheilleen myönnetyt oikeudet, erityisesti ne, jotka liittyvät pakotteiden kohteena oleviin henkilöihin ja yrityksiin; kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita saattamaan voimaan ja panemaan täytäntöön nykyiset rahanpesun vastaiset säännöt ja lisäämään avoimuutta erityisesti venäläisen eliitin EU:hun tallettamien tai EU:ssa käyttämien varojen osalta; kehottaa jälleen jäädyttämään Venäjän johtoa lähellä olevien oligarkkien ja heidän perheidensä varat ja peruuttamaan heidän Schengen-viisuminsa;

24.  toistaa, että Nato on siihen kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen perusta; suhtautuu myönteisesti EU:n, Naton ja muiden samanmielisten demokraattisten kumppanien väliseen yhtenäisyyteen suhtautumisessa Venäjän hyökkäykseen, mutta korostaa tarvetta lisätä Naton kollektiivista pelotevaikutusta, valmiutta ja selviytymiskykyä; kannustaa vahvistamaan Naton eteentyönnettyä läsnäoloa niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat maantieteellisesti lähimpänä hyökkääjävaltio Venäjää ja konfliktia; korostaa EU:n keskinäistä avunantoa ja yhteisvastuuta koskevia lausekkeita ja kehottaa käynnistämään yhteisiä sotilasharjoituksia;

25.  korostaa, että tämä hyökkäys edellyttää, että EU ja Nato valmistautuvat kaikkiin mahdollisuuksiin; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Naton puolustussuunnitelmien käyttöönottoa sekä Naton nopean toiminnan joukkojen aktivointia ja niiden osittaista lähettämistä vahvistamaan itäistä sivustaa Nato-liittolaisten, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja Kanadan, lähettämien joukkojen lisäksi, ja estämään Venäjän uudet hyökkäykset; kehottaa jälleen jäsenvaltioita lisäämään puolustusmenoja ja varmistamaan tehokkaammat voimavarat sekä hyödyntämään täysimääräisesti yhteisiä puolustustoimia unionin puitteissa, erityisesti pysyvää rakenteellista yhteistyötä (PRY) ja Euroopan puolustusrahastoa, jotta voidaan vahvistaa Naton eurooppalaista pilaria, joka lisää sekä Nato-maiden että jäsenvaltioiden turvallisuutta;

26.  tuomitsee jyrkästi Venäjän federaation uhkaukset niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole Nato-liittolaisia, ja kehottaa niitä harkitsemaan vaihtoehtojaan turvallisuutensa lisäämiseksi; tukee niiden suvereenia oikeutta valita oma turvallisuuspolitiikkansa; suhtautuu myönteisesti Naton ja kumppanimaiden Suomen ja Ruotsin väliseen tiiviiseen koordinointiin;

27.  kehottaa lisäämään osallistumista Ukrainan puolustusvalmiuksien vahvistamiseen; tukee voimakkaasti historiallista päätöstä myöntää merkittävää lisärahoitusta Euroopan rauhanrahaston varoista puolustukseen käytettävien aseiden toimittamiseksi Ukrainalle ja jäsenvaltioiden puolustustarviketoimituksia; kehottaa panemaan välittömästi ja täysimääräisesti täytäntöön tämän uuden päätöksen ja 2. joulukuuta 2021 Euroopan rauhanrahaston nojalla Ukrainalle tarjotut avustustoimenpiteet, joihin sisältyy sotilaslääketieteen yksiköiden, kuten kenttäsairaaloiden, tekniikan, liikkuvuuden ja logistiikan yksikköjen rahoittaminen sekä kyberturvallisuuden tukeminen; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita helpottamaan kyseisten päätösten nopeaa ja tehokasta täytäntöönpanoa;

28.  kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan puolustukseen käytettävien aseiden toimittamista Ukrainalle vastauksena selkeästi määriteltyihin tarpeisiin ja YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti, joka mahdollistaa erillisen tai yhteisen puolustautumisen, lisäämään tiedusteluyhteistyötä Ukrainan kanssa meneillään olevan hyökkäyksen osalta ja jakamaan satelliittikuvia Euroopan unionin satelliittikeskuksen ja muiden satelliittijärjestelmien kautta;

29.  panee merkille päätöksen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilioperaation (EU:n neuvontaoperaatio) henkilöstön siirtämisestä Ukrainan ulkopuolelle heidän henkilökohtaisen turvallisuutensa takaamiseksi ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota paikallisen henkilöstön turvallisuuteen; kehottaa arvioimaan kiireellisesti uudelleen operaation toimeksiantoa ja päivittämään sitä sotilaskoulutusosiolla; tukee EU:n rajavalvonnan avustusoperaation Moldovan tasavallan ja Ukrainan rajalla (EUBAM) vahvistamista Ukrainan ja Moldovan tasavallan/Transnistrian välisellä rajalla;

30.  korostaa, että EU:n, Naton ja samanmielisten kansainvälisten kumppaneiden on lisättävä kyberturvallisuusapuaan Ukrainalle; pitää myönteisenä PRY-rahoitteisen kyberalan nopean toiminnan ryhmän (CRRT) asiantuntijoiden alkuvaiheen lähettämistä ja kehottaa hyödyntämään täysimääräisesti EU:n kyberpakotejärjestelmää sellaisia henkilöitä, yhteisöjä ja elimiä vastaan, jotka ovat vastuussa erilaisista Ukrainaan kohdistuvista kyberhyökkäyksistä tai osallistuvat niihin; kehottaa käsittelemään kiireellisesti Ukrainan hakemuksen liittyä Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskukseen (CCDCOE) ja kehottaa kaikkia CCDCOE:n jäseniä tukemaan hakemusta;

31.  tuomitsee sen, että Venäjän viranomaiset, valtion tiedotusvälineet ja niiden välikätenä toimivat käyvät informaatiosotaa luodakseen jakolinjoja EU:ta, Natoa ja Ukrainaa koskevan mustamaalaavan sisällön ja perättömien väitteiden avulla, joiden tarkoituksena on antaa uskottavuutta Venäjän hirmutekojen kiistämiselle; kehottaa siksi kaikkia jäsenvaltioita välittömästi peruuttamaan lähetystoimintaluvat kaikilta Venäjän valtiollisilta mediakanavilta, mukaan lukien uudelleenlähettäminen; kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa parantamaan verkossa olevaa vaihtoehtoista venäjänkielistä tietoa käynnissä olevia tapahtumia koskevan disinformaation torjumiseksi, varmistamaan, että EU:n julkiset lausunnot käännetään venäjäksi, sekä lähestymään venäjänkielisiä yleisöjä ja alustoja; pitää myönteisenä komission puheenjohtajan ilmoitusta Russia Todayn ja Sputnikin lähetystoiminnan kieltämisestä Euroopan unionissa ja toistaa Googlelle ja YouTubelle esittämänsä kehotuksen kieltää sotapropagandaa levittävät tilit;

32.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lakkauttamaan erityisesti viestintään ja satelliittinavigointiin käytettävien sotilas- ja siviililaitteiden ohjelmistolisenssit Venäjällä ja Valko-Venäjällä;

33.  huomauttaa, että EU:n on edelleen vahvistettava omaa selviytymiskykyään hybridi-iskuja vastaan;

34.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita jatkamaan mahdollisimman vahvan taloudellisen ja rahoitustuen antamista Ukrainalle sekä antamaan tarvittaessa makrotaloudellista ja teknistä apua, myös puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvillä aloilla, aktivoimaan kaikki käytettävissä olevat EU:n talousarviovälineet ja kehittämään pitkän aikavälin strategian, jolla tuetaan Ukrainan pyrkimyksiä vahvistaa demokraattisten instituutioidensa ja taloutensa häiriönsietokykyä;

35.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita laatimaan Ukrainalle miljardien eurojen avustus- ja elvytyssuunnitelman, jolla tuetaan Ukrainan taloutta ja sen tuhoutuneen infrastruktuurin jälleenrakentamista; korostaa, että Venäjän federaatio on vastuussa Ukrainan infrastruktuurin, myös siviilikohteiden ja asuinrakennusten, tuhoamisesta sekä merkittävistä taloudellisista menetyksistä ja että sen on korvattava aggressiivisten toimiensa aiheuttamat vahingot;

36.  toistaa tukevansa horjumatta kaikkien itäisen kumppanuuden maiden itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan niitä, erityisesti Moldovaa, väliaikaisen suojan tarjoamisessa Ukrainasta tuleville pakolaisille ja niiden selviytymiskyvyn parantamisessa mahdollisia Venäjän hyökkäyksiä vastaan puolustuksen, kyberturvallisuuden ja strategisen viestinnän aloilla;

37.  kehottaa EU:n toimielimiä pyrkimään siihen, että Ukrainalle myönnetään EU:n ehdokasvaltion asema Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti ja ansioiden perusteella, ja jatkamaan tällä välin työtä maan integroimiseksi EU:n sisämarkkinoihin assosiaatiosopimuksen mukaisesti;

38.  panee erittäin huolestuneena merkille Venäjän federaation jatkuvat pyrkimykset horjuttaa Länsi-Balkanin maiden vakautta ja häiritä niiden demokraattisia prosesseja; tuomitsee ne, jotka ilmaisivat tukensa Venäjän federaatiolle sen Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen, ja kiittää Länsi-Balkanin Nato-liittolaismaiden osoittamaa tukea; pitää erittäin valitettavana, että Serbia ei ole yhtynyt EU:n Venäjälle asettamiin pakotteisiin, mikä vahingoittaa sen liittymisprosessia unioniin, ja muistuttaa odottavansa, että EU:n ehdokasmaat mukautuvat paitsi EU:n säännöstöön myös EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan;

39.  pitää myönteisenä Euroopan neuvoston päätöstä keskeyttää Venäjän federaation oikeus edustukseen ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) päätöstä lopettaa Venäjän liittymisprosessi;

40.  ilmaisee arvostavansa ja tukevansa Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisia, jotka ovat viime päivinä lähteneet kaduille oman turvallisuutensa uhalla tuomitsemaan Venäjän federaation nimissä ja Valko-Venäjän laittoman diktaattorin tuella käynnistetyn sodan; tuomitsee tuhansien rauhanomaisten mielenosoittajien pidättämisen ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi;

41.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan sodanvastaisia liikkeitä, jotka protestoivat Putinin tunkeutumista Ukrainaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä;

42.  kehottaa muita kansainvälisiä järjestöjä, erityisesti kulttuurin ja urheilun alalla, harkitsemaan myös Venäjän osallistumisen keskeyttämistä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Euroopan yleisradioliiton päätöstä estää Venäjän osallistuminen Eurovision laulukilpailuun ja UEFAn päätöstä ottaa Mestarien liigan loppuottelu pois Venäjältä sekä useiden maajoukkueiden päätöksiä kieltäytyä pelaamasta Venäjää vastaan MM-kisojen jatkokarsintaotteluissa ja muissa peleissä; kehottaa muita urheiluliittoja keskeyttämään Venäjän osallistumisen tapahtumiinsa ja panee tyytyväisenä merkille FIFA päätöksen keskeyttää Venäjän osallistuminen MM-kisoihin;

43.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita vähentämään Venäjän diplomaatti- ja konsuliedustustojen määrää EU:ssa ja jäsenvaltioissa erityisesti ja välittömästi silloin, kun armeija on mukana niiden toiminnassa;

44.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja suojelemaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä toimivia ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskuntaa, joihin kohdistuu ankaria tukahduttamistoimia, muun muassa myöntämällä tarvittaessa hätäviisumeja Venäjältä ja Valko-Venäjältä poistumista varten;

45.  korostaa, että EU ja sen jäsenvaltiot varmistavat, että sotarikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet, myös ne, jotka ovat avustaneet tällaisia rikoksia propagandan avulla, saatetaan vastuuseen; kehottaa siksi EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä kansainvälisten elinten kanssa todisteiden keräämiseksi sekä tukemaan ja edistämään Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaa ja Ukrainan alueella 20. helmikuuta 2014 alkaen tehtyjen sotarikosten tutkintaa Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukašenkan saattamiseksi oikeuden eteen;

46.  pitää myönteisenä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen erityisistuntoa, jolla korostettiin kansainvälisen yhteisön jyrkkää tuomiota Venäjän federaation nimissä Ukrainaa vastaan toteutetuille toimille, ja ehdotettua päätöslauselmaa, jossa vaaditaan pakotteita Venäjän federaatiota vastaan hyökkääjävaltiona; pitää valitettavana sitä, että Venäjä käytti veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan, jolla pyrittiin lopettamaan Venäjän federaation sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan;

47.  kehottaa käynnistämään YK:n turvallisuusneuvoston tutkimuksen YK:n peruskirjan VI luvun (34–35 artikla) mukaisesti; kehottaa Kiinaa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä kunnioittamaan täysimääräisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään käynnissä olevan kansainvälistä vakautta uhkaavan hyökkäyksen lopettamiseksi;

48.  tuomitsee Venäjän federaation sen vuoksi, että on se toteuttanut sotilasoperaatioita kriittisen infrastruktuurin, kuten ydinvoimaloiden, patojen ja kemiallisten tehtaiden, välittömässä läheisyydessä; on erittäin huolissaan Tšernobylin ydinvoimalan tilanteesta sen jälkeen, kun Venäjän joukot ottivat sen haltuunsa kaikkien mahdollisten ydinvoimaloita koskevien turvallisuusmääräysten vastaisesti; toteaa, että ydinvoimalan aluetta käytetään ponnahduslautana Kiovan vastaisessa hyökkäyksessä, muun muassa tykistöpommituksissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä seuraamaan tilannetta tiiviisti ja kehottaa kutsumaan pikaisesti koolle Kansainvälinen atomienergiajärjestön hallintoneuvoston kokouksen käsittelemään Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia ydinturvallisuuteen;

49.  panee erittäin huolestuneena merkille, että Venäjän armeija miehittää ja valvoo Tšernobylin ydinvoimalaa; pyytää Kansainvälistä atomienergiajärjestöä perustamaan erityistyöryhmän seuraamaan Venäjän federaation toimia ydinlaitosten ja polttoaineiden turvallisuuden alalla;

50.  kehottaa EU:n toimielimiä arvioimaan sodan ympäristövaikutuksia koko alueeseen;

51.  on erittäin huolissaan Euroopan parlamentissa edustettuina olevien äärioikeistolaisten puolueiden ja Venäjän valtapuolueen välisestä liittoutumasta ja niiden vaikutuksesta demokratioihimme sekä puolueiden, yksittäisten henkilöiden ja liikkeiden ulkomaisesta ja peitellystä rahoituksesta, jolla pyritään yhteiskunnan hajaannuttamiseen ja EU:n vakauden horjuttamiseen;

52.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Valko-Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0515.
(2) Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12).

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö