Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0300(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0203/2021

Předložené texty :

A9-0203/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Hlasování :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Přijaté texty
PDF 133kWORD 48k
Čtvrtek, 10. března 2022 - Štrasburk
Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 ***I
P9_TA(2022)0067A9-0203/2021
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2022 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0652),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0329/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. ledna 2021(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. února 2021(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 10. prosince 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A9-0203/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 123, 9.4.2021, s. 76.
(2) Úř. věst. C 106, 26.3.2021, s. 44.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 8. července 2021 (Přijaté texty, P9_TA(2021)0352).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2022 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/... o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
P9_TC1-COD(2020)0300

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2022/591.)

Poslední aktualizace: 3. června 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí