Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0300(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0203/2021

Predkladané texty :

A9-0203/2021

Rozpravy :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Hlasovanie :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Prijaté texty
PDF 131kWORD 45k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg
Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030 ***I
P9_TA(2022)0067A9-0203/2021
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2022 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0652),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0329/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. januára 2021(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. februára 2021(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. decembra 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0203/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 123, 9.4.2021, s. 76.
(2) Ú. v. EÚ C 106, 26.3.2021, s. 44.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 8. júla 2021 (Prijaté texty, P9_TA(2021)0352).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2022 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030
P9_TC1-COD(2020)0300

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2022/591.)

Posledná úprava: 3. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia