Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2584(RSO)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0139/2022

Texte depuse :

B9-0139/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2022 - 13
CRE 09/03/2022 - 13
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0069

Texte adoptate
PDF 149kWORD 47k
Joi, 10 martie 2022 - Strasbourg
Constituirea unei comisii speciale privind pandemia de COVID-19: învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor
P9_TA(2022)0069B9-0139/2022

Decizia Parlamentului European din 10 martie 2022 privind constituirea și stabilirea responsabilităților, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale privind pandemia de COVID-19: învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor (2022/2584(RSO))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Conferinței președinților,

–  având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de COVID‑19(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-19(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la COVID-19: coordonarea la nivelul UE a evaluărilor sanitare și a clasificării riscurilor și consecințele pentru spațiul Schengen și piața unică(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 noiembrie 2020 referitoare la impactul măsurilor privind COVID-19 asupra democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 iunie 2021 referitoare la răspunsul la provocarea globală reprezentată de pandemia de COVID-19: consecințele derogării de la Acordul TRIPS al OMC în ceea ce privește vaccinurile, tratamentele, echipamentele destinate combaterii COVID-19 și creșterea capacității de producție și de fabricație în țările în curs de dezvoltare(7),

–  având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2021 referitoare la transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19(8),

–  având în vedere setul de propuneri ale Comisiei privind uniunea europeană a sănătății din 11 noiembrie 2020 și propunerea sa de regulament privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (COM(2020)0727),

–  având în vedere articolul 207 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât răspândirea COVID-19 a costat în mod tragic viețile a milioane de oameni din Europa și din lume, a cauzat daune ireparabile și a ținut peste un miliard de persoane izolate în casele lor;

B.  întrucât s-au luat numeroase măsuri la nivelul UE, inclusiv prin Strategia UE privind vaccinurile și prin coordonarea unui răspuns european comun;

C.  întrucât Echipa Europa este unul dintre principalii contribuitori la COVAX, inițiativa mondială menită să asigure accesul echitabil și corect la vaccinuri împotriva COVID-19;

D.  întrucât, având în vedere volumul mare al finanțării pentru a răspunde consecințelor pandemiei de COVID-19, transparența și răspunderea pentru cheltuielile publice sunt importante;

E.  întrucât pandemia de COVID-19 a afectat în mod disproporționat femeile, tinerii, persoanele cu dizabilități și grupurile vulnerabile și a accentuat inegalitățile de la nivel mondial,

1.  decide să constituie o comisie specială privind pandemia de COVID-19: învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care să aibă sarcina de a analiza modul în care răspunsul european la pandemie și învățămintele desprinse pot contribui la acțiunile viitoare în următoarele domenii:

  

Sănătate

   (a) răspunsul UE și al instituțiilor și al agențiilor sale la pandemie, pe baza pachetului privind uniunea europeană a sănătății menit să consolideze prevenirea crizelor, pregătirea și răspunsul UE la amenințări transfrontaliere la adresa sănătății;
   (b) nivelul de coordonare și solidaritate între statele membre și pregătirea sistemelor de sănătate pentru a face față pandemiei și viitoarelor amenințări transfrontaliere la adresa sănătății;
   (c) impactul pandemiei asupra sănătății, inclusiv în ceea ce privește continuitatea asistenței medicale și prevenirea, depistarea, diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor netransmisibile, sănătatea mintală, sindromul post-COVID și sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;
   (d) impactul deficitului de personal asupra furnizării de asistență medicală și disponibilitatea medicamentelor și a dispozitivelor medicale, inclusiv a echipamentelor de protecție, precum și impactul pandemiei asupra serviciilor de îngrijire, a persoanelor din centrele de îngrijire, a lucrătorilor, a îngrijitorilor informali și a persoanelor aflate în întreținerea acestora;
   (e) impactul pandemiei asupra dezvoltării sănătății digitale, a telemedicinei și a consultațiilor de la distanță, a monitorizării de la distanță, a dispozitivelor conectate, a platformelor digitale de sănătate și a aplicațiilor medicale;
   (f) strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 și modul în care a putut să asigure livrarea de vaccinuri sigure și eficiente, inclusiv negocierea acordurilor preliminare de achiziție și a acordurilor de achiziții comune, transparența și executarea contractelor și a acordurilor de acordare a licențelor și producția, depozitarea și distribuirea vaccinurilor, precum și chestiunea răspunderii juridice și a rolului industriei farmaceutice în aspectele menționate mai sus, dar și în transferul de tehnologie, în aspecte legate de protecția brevetelor și în transparența activităților de lobby;
   (g) cooperarea privind măsurile coordonate și bazate pe date științifice de gestionare a riscurilor, inclusiv grupul consultativ privind COVID-19;
   (h) rolul și mandatul Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA), al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și al Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19 în dezvoltarea de produse accesibile și la prețuri abordabile;
   (i) reticența față de vaccinare și răspândirea dezinformării în combaterea pandemiei și măsuri suplimentare la nivelul UE pentru a combate aceste fenomene în viitor;
   (j) interconexiunea dintre sănătatea animală și sănătatea umană, mai ales în ceea ce privește bolile zoonotice, ca urmare a abordării „O singură sănătate”;
  

O abordare coordonată cu respectarea democrației și a drepturilor fundamentale

   (k) caracterul necesar și proporțional al închiderii frontierelor statelor membre și al altor restricții privind libera circulație a persoanelor și piața internă și modul în care putem evita restricțiile inutile în viitor, printre altele prin dezvoltarea unei abordări comune în ceea ce privește măsurile legate de călătorii;
   (l) impactul asupra drepturilor individuale și fundamentale ale persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile și asupra inegalității în general;
   (m) diferitele abordări în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea instrumentelor tehnologice în lupta împotriva COVID-19, cum ar fi aplicațiile de depistare a contacților și certificatul digital al UE privind COVID;
   (n) folosirea de seturi diferite de date de către statele membre și învățămintele care trebuie desprinse în ceea ce privește folosirea acelorași date și criterii, în special rolul seturilor de date furnizate de ECDC;
   (o) supravegherea democratică a răspunsului la pandemie, inclusiv includerea Parlamentului European și a parlamentelor din statele membre în procesul decizional și de transparență, ținând seama de activitatea Grupului de contact privind pandemia de COVID-19;
  

Impactul societal și economic

   (p) impactul asupra organizării muncii, asupra muncii de la distanță și asupra viitorului muncii, consecințele pandemiei asupra sărăciei, inegalității și excluziunii sociale și impactul său asupra sistemelor de protecție socială;
   (q) soluții pentru depășirea obstacolelor din calea utilizării tehnologiilor digitale și pentru intensificarea perfecționării și recalificării lucrătorilor;
   (r) impactul asupra egalității de gen, inclusiv asupra persoanelor expuse riscului de violență de gen și de violență domestică și atenția acordată integrării perspectivei de gen în gestionarea crizei, în răspunsul la viitoarele amenințări transfrontaliere la adresa sănătății;
   (s) impactul pandemiei asupra educației și formării și asupra dezvoltării copiilor și tinerilor;
   (t) măsuri de asigurare a autonomiei strategice a UE în domeniul sănătății și a rezilienței lanțurilor de aprovizionare, inclusiv cu produse farmaceutice și medicale esențiale și cu alte bunuri esențiale, precum și de sprijinire și de adaptare a politicilor de cercetare ale UE în domeniul sănătății pentru a combate criza actuală și a preveni reapariția sa, ca parte importantă a unei politici industriale puternice a UE;
   (u) impactul asupra sectoarelor cel mai grav afectate de pandemie, cum ar fi cultura, ospitalitatea, turismul și transporturile, precum și viteza și caracterul adecvat al răspunsului UE;
  

UE și lumea

   (v) rolul de gestionare și coordonare al UE în rândul statelor membre, în ceea ce privește aspectele internaționale ale pandemiei, inclusiv în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al altor inițiative multilaterale, cum ar fi COVAX, precum și un posibil tratat internațional privind pandemiile, revizuirea Regulamentului sanitar internațional și nevoia de o abordare armonizată în ceea ce privește persoanele care se deplasează din țări terțe către UE;
   (w) abordarea în materie de „diplomație a vaccinurilor” și măsura în care aceasta contribuie la solidaritatea mondială, la accesul universal și echitabil la produse medicale și vaccinuri esențiale și la ideea că „nimeni nu este sigur până când nu este toată lumea sigură”;
   (x) rolul UE și al statelor sale membre în răspunsul la problema aprovizionării inadecvate și a accesului inechitabil la vaccinuri și produse medicale împotriva COVID-19 la nivel mondial, prin abordarea accesibilității ca preț și a disponibilității lor, a blocajelor din lanțul de aprovizionare, a barierelor legate de comerț și a infrastructurii și prin asigurarea transparenței lanțului de aprovizionare și punerea la dispoziție a cunoștințelor de specialitate și a know-how-ului tehnic;

2.  accentuează că recomandările comisiei speciale ar trebui urmate de comisiile permanente ale Parlamentului;

3.  decide că competențele, personalul și resursele de care dispun comisiile permanente ale Parlamentului responsabile cu chestiuni legate de adoptarea, monitorizarea și punerea în aplicare a legislației Uniunii în domeniile de competență ale comisiei speciale nu vor fi afectate, rămânând, așadar, neschimbate; accentuează că este nevoie să se asigure o bună cooperare și un bun flux de informații între comisia specială și comisiile permanente competente;

4.  decide ca, ori de câte ori activitatea comisiei speciale include examinarea de probe de natură confidențială, audierea de mărturii care implică date cu caracter personal sau schimburi de opinii sau audieri cu autorități și organisme cu privire la informații confidențiale, reuniunile sale să aibă loc cu ușile închise; decide, de asemenea, ca martorii și experții să aibă dreptul să facă declarații sau să depună mărturie cu ușile închise;

5.  decide ca ordinele de zi, lista persoanelor invitate la reuniunile publice, lista persoanelor care participă la acestea și procesele-verbale ale reuniunilor respective să fie puse la dispoziția publicului;

6.  decide ca documentele confidențiale primite de comisia specială să fie evaluate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 221 din Regulamentul său de procedură; decide totodată ca astfel de informații să fie folosite exclusiv în scopul elaborării raportului final al comisiei speciale;

7.  decide că această comisie specială va avea 38 de membri;

8.  decide că mandatul comisiei speciale va fi de 12 luni, urmând ca la sfârșitul acestei perioade comisia să prezinte Parlamentului un raport cuprinzând, după caz, recomandări privind acțiunile sau inițiativele de întreprins.

(1) JO C 316, 6.8.2021, p. 2.
(2) JO C 362, 8.9.2021, p. 77.
(3) JO C 362, 8.9.2021, p. 82.
(4) JO C 371, 15.9.2021, p. 102.
(5) JO C 385, 22.9.2021, p. 159.
(6) JO C 415, 13.10.2021, p. 36.
(7) JO C 67, 8.2.2022, p. 64.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2021)0435.

Ultima actualizare: 3 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate