Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0353(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0031/2022

Podneseni tekstovi :

A9-0031/2022

Rasprave :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10

Glasovanja :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2022)0077

Usvojeni tekstovi
PDF 603kWORD 169k
Četvrtak, 10. ožujka 2022. - Strasbourg
Baterije i otpadne baterije ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Amandmani koje je donio Europski parlament 10. ožujka 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Baterije su bitan izvor energije i jedan od važnih pokretača održivog razvoja, zelene mobilnosti, čiste energije i klimatske neutralnosti. Očekuje se da će potražnja za baterijama u nadolazećim godinama brzo porasti, posebice u slučaju električnih vozila u cestovnom prijevozu u kojima se baterije upotrebljavaju za pogon, zbog čega to tržište sve više dobiva na strateškoj važnosti na globalnoj razini. U području tehnologije baterija nastavit će se znatan znanstveni i tehnički napredak. Imajući u vidu stratešku važnost baterija te kako bi se svim uključenim subjektima pružila pravna sigurnost i izbjegla diskriminacija, prepreke u trgovini i narušavanje tržišta baterija, potrebno je utvrditi pravila o parametrima održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, skupljanju, recikliranju i prenamjeni baterija, kao i o informacijama o baterijama. Potrebno je stvoriti usklađen regulatorni okvir za upravljanje čitavim životnim ciklusom baterija koje se stavljaju na tržite Unije.
(2)  Baterije su bitan izvor energije i jedan od važnih pokretača održivog razvoja, zelene mobilnosti, čiste energije i klimatske neutralnosti. Očekuje se da će potražnja za baterijama u nadolazećim godinama brzo porasti, posebice u slučaju električnih vozila u cestovnom prijevozu i lakih prijevoznih sredstava u kojima se baterije upotrebljavaju za pogon, zbog čega to tržište sve više dobiva na strateškoj važnosti na globalnoj razini. U području tehnologije baterija nastavit će se znatan znanstveni i tehnički napredak. Imajući u vidu stratešku važnost baterija te kako bi se svim uključenim subjektima pružila pravna sigurnost i izbjegla diskriminacija, prepreke u trgovini i narušavanje tržišta baterija, potrebno je utvrditi pravila o parametrima održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, skupljanju, recikliranju i prenamjeni baterija, kao i o informacijama o baterijama za potrošače i gospodarske subjekte. Potrebno je stvoriti usklađen regulatorni okvir za upravljanje čitavim životnim ciklusom baterija koje se stavljaju na tržite Unije.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Ujedno je potrebno ažurirati zakonodavstvo Unije o gospodarenju baterijskim otpadom i poduzeti mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem štetnih učinaka stvaranja otpada i gospodarenja otpadom, smanjenjem učinka uporabe resursa i poboljšanjem učinkovitosti resursa. Takve su mjere ključne za prijelaz na kružno i klimatski neutralno gospodarstvo i netoksični okoliš te jamčenje dugoročne konkurentnosti i strateške neovisnosti Unije. S pomoću tih mjera mogu se stvoriti važne gospodarske prilike, povećavajući sinergije između kružnog gospodarstva i energetike, klime, prometa, industrije i istraživanja te štiteći okoliš i smanjujući emisije stakleničkih plinova.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Uredba bi se trebala primjenjivati na sve vrste baterija i akumulatora koji se stavljaju na tržište ili u uporabu u Uniji, bilo samostalno ili ugrađeni u uređaje ili na drugi način isporučeni uz električne i elektroničke uređaje i vozila. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati neovisno o tome je li baterija osmišljena za određeni proizvod ili je namijenjena za opću uporabu te neovisno o tome je li ugrađena u proizvod ili se isporučuje zajedno s proizvodom u kojem bi se trebala upotrebljavati ili odvojeno od njega.
(10)  Uredba bi se trebala primjenjivati na sve vrste baterija i akumulatora koji se stavljaju na tržište ili u uporabu u Uniji, bez obzira na to jesu li proizvedeni u Uniji ili uvezeni, bilo samostalno ili ugrađeni u uređaje ili na drugi način isporučeni uz električne i elektroničke uređaje i vozila. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati neovisno o tome je li baterija osmišljena za određeni proizvod ili je namijenjena za opću uporabu te neovisno o tome je li ugrađena u proizvod ili se isporučuje zajedno s proizvodom u kojem bi se trebala upotrebljavati ili odvojeno od njega.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Unutar širokog područja primjene Uredbe primjereno je razlikovati različite kategorije baterija u skladu s njihovim dizajnom i uporabom, neovisno o kemijskom sastavu baterije. Klasificiranje u prijenosne baterije s jedne strane te industrijske baterije i automobilske baterije s druge strane u okviru Direktive 2006/66/EZ trebalo bi se dodatno razraditi kako bi se bolje odrazio razvoj uporabe baterija. Baterije koje služe za pogon u električnim vozilima i koje prema Direktivi 2006/66/EZ pripadaju kategoriji industrijskih baterija čine velik i rastući dio tržišta zbog brzog rasta udjela električnih vozila u cestovnom prijevozu. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon cestovnih vozila kao novu kategoriju baterija za električna vozila. Baterije koje služe za pogon u drugim prijevoznim sredstvima, uključujući željeznički, vodni i zračni promet, i dalje pripadaju kategoriji industrijskih baterija na temelju ove Uredbe. Kategorija industrijskih baterija obuhvaća širok raspon baterija namijenjenih za industrijske aktivnosti, komunikacijsku infrastrukturu, poljoprivredne aktivnosti ili proizvodnju i distribuciju električne energije. Osim tog neiscrpnog popisa primjera, svaku bateriju koja nije prijenosna ni automobilska baterija ni baterija za električno vozilo treba smatrati industrijskom. Baterije koje se upotrebljavaju za pohranu energije u privatnim ili kućanskim okruženjima smatraju se industrijskim baterijama za potrebe ove Uredbe. Nadalje, kako bi se osiguralo da se sve baterije koje se upotrebljavaju u lakim prijevoznim sredstvima, kao što su električni bicikli i romobili, klasificiraju kao prijenosne baterije, potrebno je pojasniti definiciju prijenosnih baterija te uvesti ograničenje mase za takve baterije.
(12)  Unutar širokog područja primjene Uredbe primjereno je razlikovati različite kategorije baterija u skladu s njihovim dizajnom i uporabom, neovisno o kemijskom sastavu baterije. Klasificiranje u prijenosne baterije s jedne strane te industrijske baterije i automobilske baterije s druge strane u okviru Direktive 2006/66/EZ trebalo bi se dodatno razraditi kako bi se bolje odrazio razvoj i tržišna raširenost uporabe baterija. Baterije koje služe za pogon u električnim vozilima i koje prema Direktivi 2006/66/EZ pripadaju kategoriji industrijskih baterija čine velik i rastući dio tržišta zbog brzog rasta udjela električnih vozila u cestovnom prijevozu. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon cestovnih vozila kao novu kategoriju baterija za električna vozila. Baterije koje služe za pogon u drugim prijevoznim sredstvima, uključujući željeznički, vodni i zračni promet, i dalje pripadaju kategoriji industrijskih baterija na temelju ove Uredbe. Baterije koje se upotrebljavaju za pogon u lakim prijevoznim sredstvima, kao što su električni bicikli i električni romobili, nisu jasno razvrstane kao baterije u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i čine znatan dio tržišta zbog njihove sve veće uporabe u održivoj gradskoj mobilnosti. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon u lakim prijevoznim sredstvima kao novu kategoriju baterija, odnosno laka prijevozna sredstva. Kategorija industrijskih baterija obuhvaća širok raspon baterija namijenjenih za industrijske aktivnosti, komunikacijsku infrastrukturu, poljoprivredne aktivnosti ili proizvodnju i distribuciju električne energije. Osim tog neiscrpnog popisa primjera, svaku bateriju koja nije prijenosna ni automobilska baterija ni baterija za lako prijevozno sredstvo ni baterija za električno vozilo treba smatrati industrijskom. Baterije koje se upotrebljavaju za pohranu energije u privatnim ili kućanskim okruženjima smatraju se industrijskim baterijama za potrebe ove Uredbe.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Baterije bi trebalo dizajnirati i proizvoditi tako da se optimiziraju njihov učinak, trajnost i sigurnost te tako da se njihov ekološki otisak smanji na najmanju moguću mjeru. Primjereno je utvrditi specifične zahtjeve u pogledu održivosti za punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh jer su takve baterije segment tržišta za koji se očekuje da će se najviše povećati u nadolazećim godinama.
(13)  Baterije bi trebalo dizajnirati i proizvoditi tako da se optimiziraju njihov učinak, trajnost i sigurnost te tako da se njihov ekološki otisak smanji na najmanju moguću mjeru. Primjereno je utvrditi specifične zahtjeve u pogledu održivosti za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstava i baterije za električna vozila jer su takve baterije segment tržišta za koji se očekuje da će se najviše povećati u nadolazećim godinama.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Uporaba opasnih tvari u baterijama trebala bi se ograničiti radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša te radi smanjenja prisutnosti takvih tvari u otpadu. Stoga je, uz ograničenja utvrđena u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća29 primjereno utvrditi ograničenja za živu i kadmij u određenim vrstama baterija. Baterije koje se upotrebljavaju u vozilima na koje se primjenjuje izuzeće iz Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 trebalo bi izuzeti iz zabrane sadržavanja kadmija.
(15)  Uporaba opasnih tvari u baterijama trebala bi se ograničiti radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša te radi smanjenja prisutnosti takvih tvari u otpadu. Stoga je, uz ograničenja utvrđena u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća29 primjereno utvrditi ograničenja za živu, kadmij i olovo u određenim vrstama baterija. Baterije koje se upotrebljavaju u vozilima na koje se primjenjuje izuzeće iz Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 trebalo bi izuzeti iz zabrane sadržavanja kadmija. Komisija bi trebala, uz pomoć Agencije, izvršiti sveobuhvatnu i sustavnu procjenu opasnih tvari u baterijama. U toj bi se procjeni trebalo posebno usmjeriti na tvari sadržane u kemijskom sastavu baterija tvari koje se u velikim količinama upotrebljavaju na tržištu, tvari koje se razvijaju i pojavljuju te dostupnost odgovarajućih alternativa olovnim industrijskim i automobilskim baterijama te nikal-kadmijskim industrijskim baterijama.
__________________
__________________
29 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).
29 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).
30 Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).
30 Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Postupak za donošenje novih i izmjene postojećih ograničenja opasnih tvari u baterijama trebao bi se u potpunosti uskladiti s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Radi osiguranja djelotvornog donošenja odluka, koordinacije i upravljanja povezanim tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima ove Uredbe, Europska agencija za kemikalije, osnovana na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”), trebala bi izvršavati definirane zadaće u pogledu evaluacije rizika koji proizlaze iz tvari u proizvodnji i uporabi baterija te onih koji se mogu javiti nakon kraja životnog vijeka baterija, kao i u pogledu evaluacije socioekonomskih elemenata i analize alternativnih rješenja u skladu s relevantnim smjernicama Agencije. U skladu s tim, Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu Agencije trebali bi olakšati izvršavanje određenih zadaća koje su povjerene Agenciji na temelju ove Uredbe.
(17)  Postupak za donošenje novih i izmjene postojećih ograničenja opasnih tvari u baterijama trebao bi se u potpunosti uskladiti s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Radi osiguranja djelotvornog donošenja odluka, koordinacije i upravljanja povezanim tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima ove Uredbe, trebala bi postojati dobra suradnja, koordinacija i razmjena informacija između država članica, Europske agencije za kemikalije, osnovane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”), Komisije i zainteresiranih strana. Države članice ili Agencija trebale bi izvršavati definirane zadaće u pogledu evaluacije rizika koji proizlaze iz tvari u proizvodnji i uporabi baterija te onih koji se mogu javiti nakon kraja životnog vijeka baterija, kao i u pogledu evaluacije socioekonomskih elemenata i analize alternativnih rješenja u skladu s relevantnim smjernicama Agencije. U skladu s tim, Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu Agencije trebali bi olakšati izvršavanje određenih zadaća koje su povjerene Agenciji na temelju ove Uredbe.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17 a)  Kako bi se osigurala usklađenost ove Uredbe s budućim izmjenama odredaba Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili budućim zakonodavstvom Unije o kriterijima održivosti za opasne tvari i kemikalije, Komisija bi trebala ocijeniti je li potrebno izmijeniti članak 6., članak 71. ili Prilog I. ovoj Uredbi ili sve navedene odredbe. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene tih odredaba gdje je to potrebno.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Očekivanom masovnom uporabom baterija u sektorima kao što su mobilnost i pohrana energije trebale bi se smanjiti emisije ugljika, no da bi se maksimalno iskoristio taj potencijal, nužno je da njihov cijeli životni ciklus ima nizak ugljični otisak. Prema dokumentu „Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene” 31klimatske su promjene druga najviše povezana kategorija učinka za baterije, nakon uporabe minerala i metala. Tehničkoj dokumentaciji za punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje se stavljaju na tržište Unije trebalo bi stoga priložiti deklaraciju o ugljičnom otisku, koja bi se prema potrebi trebala odnositi na pojedinu proizvodnu seriju. Baterije se proizvode u serijama, koje se sastoje od određenih količina u određenim vremenskim okvirima. Usklađivanje tehničkih pravila za izračun ugljičnog otiska za sve punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje se stavljaju na tržište Unije preduvjet je za uvođenje zahtjeva da se u tehničku dokumentaciju baterija uključi deklaracija o ugljičnom otisku te da se naknadno uspostave razredi učinkovitosti prema ugljičnom otisku, koji će omogućiti utvrđivanje baterija koje imaju ukupno manji ugljični otisak. Ne očekuje se da će zahtjevi u pogledu informacija i jasnog označivanja ugljičnog otiska baterija sami po sebi dovesti do promjena u ponašanju koje su potrebne da bi se osiguralo ostvarenje cilja Unije za dekarbonizaciju sektora mobilnosti i pohrane energije u skladu s međunarodno dogovorenim ciljevima u pogledu klimatskih promjena32 . Stoga će se uvesti maksimalni pragovi emisija ugljika na temelju posebne procjene učinka kojom će se odrediti te vrijednosti. Pri predlaganju maksimalnih pragova ugljičnog otiska Komisija će, među ostalim, uzeti u obzir relativnu raspodjelu vrijednosti ugljičnog otiska za baterije na tržištu, razmjer napretka u smanjenju ugljičnog otiska baterija stavljenih na tržište Unije te djelotvorni i potencijalni doprinos te mjere ciljevima Unije povezanima s održivom mobilnošću i klimatskom neutralnošću do 2050. Kako bi se osigurala transparentnost po pitanju ugljičnog otiska baterija i prelazak tržišta Unije na baterije s manjim ugljičnim otiskom, neovisno o tome gdje se proizvode, opravdano je uvesti postupno i kumulativno povećanje zahtjeva u pogledu ugljičnog otiska. Kao rezultat tih zahtjeva, smanjenje emisija ugljika tijekom životnog ciklusa baterija doprinijet će cilju Unije da do 2050. postane klimatski neutralna. Time bi se mogle omogućiti i druge politike na razini Unije i na nacionalnoj razini, kao što su poticaji ili kriteriji za zelenu javnu nabavu, kojima se potiče proizvodnja baterija s manjim utjecajima na okoliš.
(18)  Očekivanom masovnom uporabom baterija u sektorima kao što su mobilnost i pohrana energije trebale bi se smanjiti emisije ugljika, no da bi se maksimalno iskoristio taj potencijal, nužno je da njihov cijeli životni ciklus ima nizak ugljični otisak. Prema dokumentu „Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene” 31 staklenički plinovi koji ubrzavaju klimatske promjene druga su najviše povezana kategorija učinka za baterije, nakon rudarenja i uporabe minerala i metala. Tehničkoj dokumentaciji za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila koje se stavljaju na tržište Unije trebalo bi stoga priložiti deklaraciju o ugljičnom otisku. Usklađivanje tehničkih pravila za izračun ugljičnog otiska za sve industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila koje se stavljaju na tržište Unije preduvjet je za uvođenje zahtjeva da se u tehničku dokumentaciju baterija uključi deklaracija o ugljičnom otisku te da se naknadno uspostave razredi učinkovitosti prema ugljičnom otisku, koji će omogućiti utvrđivanje baterija koje imaju ukupno manji ugljični otisak. Ne očekuje se da će zahtjevi u pogledu informacija i jasnog označivanja ugljičnog otiska baterija sami po sebi dovesti do promjena u ponašanju koje su potrebne da bi se osiguralo ostvarenje cilja Unije za dekarbonizaciju sektora mobilnosti i pohrane energije u skladu s međunarodno dogovorenim ciljevima u pogledu klimatskih promjena 32. Stoga će se uvesti maksimalni pragovi emisija ugljika na temelju posebne procjene učinka kojom će se odrediti te vrijednosti. Pri predlaganju maksimalnih pragova ugljičnog otiska Komisija će, među ostalim, uzeti u obzir relativnu raspodjelu vrijednosti ugljičnog otiska za baterije na tržištu, razmjer napretka u smanjenju ugljičnog otiska baterija stavljenih na tržište Unije te djelotvorni i potencijalni doprinos te mjere ciljevima Unije povezanima s održivom mobilnošću i klimatskom neutralnošću najkasnije do 2050. Kako bi se osigurala transparentnost po pitanju ugljičnog otiska baterija i prelazak tržišta Unije na baterije s manjim ugljičnim otiskom, neovisno o tome gdje se proizvode, opravdano je uvesti postupno i kumulativno povećanje zahtjeva u pogledu ugljičnog otiska. Kao rezultat tih zahtjeva, smanjenje emisija ugljika tijekom životnog ciklusa baterija doprinijet će klimatskim ciljevima Unije, prije svega da najkasnije do 2050. postane klimatski neutralna. Time bi se mogle omogućiti i druge politike na razini Unije i na nacionalnoj razini, kao što su poticaji ili kriteriji za zelenu javnu nabavu, kojima se potiče proizvodnja baterija s manjim utjecajima na okoliš.
__________________
__________________
31 Product Environmental Footprint – Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene), https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
31 Product Environmental Footprint – Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene), https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.) i Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, dostupna na https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
32 Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.) i Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, dostupna na https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.a (nova)
(18 a)  Maksimalni pragovi za ugljični otisak tijekom životnog ciklusa trebali bi biti otporni na promjene u budućnosti i progresivno se razvijati u skladu s najboljim dostupnim procesima izrade i proizvodnje. Stoga, prilikom donošenja delegiranog akta kojim se utvrđuje maksimalni prag ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa Europska komisija trebala bi uzeti u obzir najbolji dostupni proces izrade i proizvodnje te osigurati da odabrani tehnički kriteriji budu u skladu s ciljem ove Uredbe kako bi se osiguralo da baterije koje se stavljaju na tržište Unije jamče visoku razinu zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Određene tvari koje se nalaze u baterijama, kao što su kobalt, olovo, litij ili nikal, dobavljaju se iz ograničenih resursa koji nisu lako dostupni u Uniji, a neke Komisija smatra i kritičnim sirovinama. Riječ je o području u kojem bi Europa trebala povećati svoju stratešku neovisnost i povećati otpornost kao pripremu na moguće poremećaje u opskrbi uslijed zdravstvenih ili drugih kriza. Postizanju tog cilja pridonijet će poboljšanje kružnosti i učinkovitosti resursa uz povećano recikliranje i oporabu tih sirovina.
(19)  Određene tvari koje se nalaze u baterijama, kao što su kobalt, olovo, litij ili nikal, dobavljaju se iz ograničenih resursa koji nisu lako dostupni u Uniji, a neke Komisija smatra i kritičnim sirovinama. U skladu s Industrijskom strategijom Unije, Europa bi trebala povećati svoju stratešku neovisnost, uključujući olakšavanjem ulaganja u tvornice koje proizvode baterije u ogromnim količinama, i povećati otpornost kao pripremu na moguće poremećaje u opskrbi uslijed zdravstvenih ili drugih kriza. Postizanju tog cilja pridonijet će poboljšanje kružnosti i učinkovitosti resursa uz povećano recikliranje i oporabu tih sirovina. Zamjena rijetkih sirovina alternativnim dostupnijim materijalima, uključujući obnovljive sirovine, ujedno bi pridonijela povećanju proizvodnje baterija u Uniji i strateške neovisnosti. Stoga je od ključne važnosti da Unija i države članice podupiru relevantne inicijative u području istraživanja i razvoja.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)  Kako bi se u obzir uzeo rizik opskrbe kobaltom, olovom, litijem i niklom te kako bi se procijenila njihova dostupnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene ciljeva za minimalan udio recikliranog kobalta, olova, litija ili nikla prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama.
(21)  Kako bi se u obzir uzeo rizik opskrbe kobaltom, olovom, litijem i niklom te kako bi se procijenila njihova dostupnost, te uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak, Komisija bi trebala procijeniti je li primjereno revidirati ciljeve za minimalan udio recikliranog kobalta, olova, litija ili nikla prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama i, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog u tu svrhu.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21a)  Kako bi se uzele u obzir promjene u tehnologijama baterija koje utječu na vrste materijala koji se mogu oporabiti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu dopunjavanja ove Uredbe kako bi se dodatne sirovine i odgovarajući ciljevi uključili na popis minimalnih udjela recikliranog sadržaja prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu pravila o izračunavanju i provjeri, po modelu baterije i seriji po proizvodnom pogonu, količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljene iz otpada koja je prisutna u aktivnim materijalima u baterijama te zahtjevi u pogledu informacija za tehničku dokumentaciju, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.
(22)  Kako bi se u cijeloj Uniji osigurali jedinstveni uvjeti za deklaraciju o oporabljenim materijalima koja se treba dostaviti u usklađenom obliku i za tehničku dokumentaciju, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje formata i tehničke dokumentacije za deklaraciju o oporabljenim materijalima.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Baterije koje se stavljaju na tržište Unije trebale bi biti trajne i visokoučinkovite. Stoga je potrebno utvrditi parametre učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije za opću uporabu, kao i za punjive industrijske baterije te baterije za električna vozila. Kad su u pitanju baterije za električna vozila, neformalna Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a razvija zahtjeve u pogledu trajnosti u vozilima, stoga se ova Uredba suzdržava od postavljanja dodatnih zahtjeva u pogledu trajnosti. S druge strane, u području baterija za pohranu energije postojeće metode mjerenja za ispitivanje učinkovitosti i trajnosti baterija ne smatraju se dovoljno preciznima ni reprezentativnima da bi se njima omogućilo uvođenje minimalnih zahtjeva. Uvođenje minimalnih zahtjeva u pogledu učinkovitosti i trajnosti tih baterija trebalo bi biti popraćeno dostupnim odgovarajućim usklađenim normama ili zajedničkim specifikacijama.
(23)  Baterije koje se stavljaju na tržište Unije trebale bi biti trajne i visokoučinkovite. Stoga je potrebno utvrditi parametre učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije, kao i za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva te baterije za električna vozila. Kad su u pitanju baterije za električna vozila, neformalna Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a razvija zahtjeve u pogledu trajnosti u vozilima, stoga bi se ova Uredba trebala uskladiti s njezinim zaključcima. S druge strane, u području baterija za pohranu energije postojeće metode mjerenja za ispitivanje učinkovitosti i trajnosti baterija ne smatraju se dovoljno preciznima ni reprezentativnima da bi se njima omogućilo uvođenje minimalnih zahtjeva. Uvođenje minimalnih zahtjeva u pogledu učinkovitosti i trajnosti tih baterija trebalo bi biti popraćeno dostupnim odgovarajućim usklađenim normama ili zajedničkim specifikacijama.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Kako bi se smanjio utjecaj životnog ciklusa baterija na okoliš, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene parametara učinkovitosti i trajnosti te određivanja minimalnih vrijednosti za takve parametre u slučaju prijenosnih baterija za opću uporabu i punjivih industrijskih baterija.
(24)  Kako bi se smanjio utjecaj životnog ciklusa baterija na okoliš, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene parametara učinkovitosti i trajnosti te određivanja minimalnih vrijednosti za takve parametre u slučaju prijenosnih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i punjivih industrijskih baterija.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24a)  Kako bi se osigurala usklađenost pravila Unije o elektrokemijskoj učinkovitosti i trajnosti baterija za električna vozila u odnosu na tehničke specifikacije neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a i s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti i minimalnih vrijednosti tih parametara za baterije za električna vozila.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)  Neke nepunjive baterije za opću uporabu mogu podrazumijevati neučinkovito iskorištavanje resursa i energije. Trebali bi se odrediti objektivni zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti takvih baterija kako bi se osiguralo da se na tržište stavlja manje nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu s niskom učinkovitošću, osobito ako bi se, na temelju procjene životnog ciklusa, alternativnom uporabom punjivih baterija dovelo do ukupnih koristi za okoliš.
(25)  Neke nepunjive baterije za opću uporabu mogu podrazumijevati neučinkovito iskorištavanje resursa i energije. Međutim, nepunjive baterije i dalje se upotrebljavaju za određene uređaje. Trebali bi se odrediti objektivni zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti takvih baterija kako bi se osiguralo da se na tržište stavlja manje nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu s niskom učinkovitošću. Komisija bi za posebne skupine korisnika koje koriste nepunjive baterije na temelju procjene životnog ciklusa trebala procijeniti bi li alternativna uporaba punjivih baterija dovela do ukupnih koristi za okoliš te je li stoga potrebno postupno ukinuti uporabu nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu. Također bi trebalo biti moguće dopuniti zahtjeve ove Uredbe zahtjevima utvrđenima provedbenim mjerama u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 za određene proizvode napajane baterijama.
______________
1 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Kako bi se osiguralo da prijenosne baterije koje su ugrađene u uređaje budu podložne odgovarajućem odvojenom skupljanju, obradi i visokokvalitetnom recikliranju nakon što postanu otpad, potrebne su odredbe kojima bi se osigurala mogućnost njihova uklanjanja i zamjene u takvim uređajima. Trebala bi postojati i mogućnost zamjene iskorištenih baterija kako bi se produljio očekivani životni vijek uređaja čiji su dio. Opće odredbe ove Uredbe mogu se nadopuniti zahtjevima utvrđenima za određene proizvode koji se napajaju baterijama u skladu s provedbenim mjerama u okviru Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća33. Ako se zakonodavstvom Unije iz sigurnosnih razloga utvrđuju detaljniji zahtjevi u pogledu uklanjanja baterija iz proizvoda (npr. igračaka), trebala bi se primjenjivati takva specifična pravila.
(26)  Kako bi se osiguralo da prijenosne baterije koje su ugrađene u uređaje budu podložne odgovarajućem odvojenom skupljanju, obradi i visokokvalitetnom recikliranju nakon što postanu otpad, potrebne su odredbe kojima bi se osigurala mogućnost njihova uklanjanja i zamjene u takvim uređajima. Trebalo bi utvrditi pravila i za baterije za laka prijevozna sredstva. Trebala bi postojati i mogućnost zamjene iskorištenih baterija kako bi se produljio očekivani životni vijek uređaja čiji su dio. Opće odredbe ove Uredbe mogu se nadopuniti zahtjevima utvrđenima za određene proizvode koji se napajaju baterijama u skladu s provedbenim mjerama u okviru Direktive 2009/125/EZ. Ako se zakonodavstvom Unije iz sigurnosnih razloga utvrđuju detaljniji zahtjevi u pogledu uklanjanja baterija iz proizvoda (npr. igračaka), trebala bi se primjenjivati takva specifična pravila. Također bi trebalo utvrditi odredbe kojima bi se osigurala mogućnost odstranjivosti i zamjenjivosti industrijskih baterija, automobilskih baterija i baterija za električna vozila, uzimajući pritom u obzir njihovu različitu prirodu i posebne sigurnosne zahtjeve.
__________________
33 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26a)  Neovisni stručni subjekti trebali bi moći ukloniti i zamijeniti automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije. Potrebno je utvrditi odredbe kojima se osigurava mogućnost uklanjanja, zamjene i rastavljanja tih baterija. Važno je da se sigurnost tih baterija nakon popravljanja može ocijeniti na temelju odgovarajućih nerazornih ispitivanja. Kako bi se olakšalo popravljanje automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu dopune ove Uredbe radi utvrđivanja kriterija u vezi s mogućnošću uklanjanja, zamjene i rastavljanja automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija. Kako bi se mogla procijeniti sigurnost tih baterija nakon popravka, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja odgovarajućih nerazornih metoda ispitivanja.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.b (nova)
(26b)  Kako bi se dodatno smanjio otpad, u provedbenom zakonodavstvu o ekološkom dizajnu određenih proizvoda i u predstojećoj inicijativi o održivim proizvodima trebalo bi promicati interoperabilnost baterija, priključaka i punjača u svim vrstama proizvoda.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.c (nova)
(26c)  Interoperabilnost punjača unutar određenih kategorija baterija mogla bi smanjiti količinu nepotrebnog otpada i troškova u korist potrošača i drugih krajnjih korisnika. Stoga bi trebalo biti moguće puniti baterije za električna vozila, laka prijevozna sredstva i punjive baterije ugrađene u posebne kategorije električne i elektroničke opreme korištenjem jedinstvenih punjača koji omogućavaju interoperabilnost unutar svake kategorije baterija. Stoga bi ova Uredba trebala obuhvaćati odredbe kojima se od Komisije zahtijeva da procijeni najbolji način za uvođenje usklađenih standarda za jedinstvene punjače koji će se primjenjivati na te kategorije baterija najkasnije od 1. siječnja 2026. Ta bi ocjena prema potrebi trebala biti popraćena zakonodavnim prijedlogom.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  Pouzdane baterije neophodne su za rad i sigurnost mnogih proizvoda, uređaja i usluga. Stoga se baterije moraju dizajnirati i proizvoditi tako da se osigura njihov siguran rad i uporaba. Taj je aspekt posebice bitan za sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koji u ovom trenutku nisu obuhvaćeni drugim zakonodavstvom Unije. Stoga bi za takve sustave za pohranu energije trebalo utvrditi parametre koje bi trebalo razmotriti u sigurnosnim ispitivanjima.
(27)  Pouzdane baterije neophodne su za rad i sigurnost mnogih proizvoda, uređaja i usluga. Stoga se baterije moraju dizajnirati i proizvoditi tako da se osigura njihov siguran rad i uporaba, kako ne bi uzrokovale štetu ljudima, okolišu ili materijalnu štetu. Taj je aspekt posebice bitan za baterije u sustavima za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koji u ovom trenutku nisu obuhvaćeni drugim zakonodavstvom Unije. Stoga bi za takve baterije trebalo utvrditi parametre koje bi trebalo razmotriti u sigurnosnim ispitivanjima i dopuniti ih primjenjivim normama CEN-a, CENELEC-a i IEC-a.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Kako bi se krajnjim korisnicima pružile jasne, pouzdane i transparentne informacije o baterijama i njihovim glavnim svojstvima te otpadnim baterijama, kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke pri kupnji i odlaganju baterija te kako bi se subjektima za gospodarenje otpadom omogućilo da na ispravan način obrađuju otpadne baterije, baterije bi trebalo označiti. Na baterijama bi trebalo navesti sve potrebne informacije o njihovim glavnim svojstvima, uključujući njihov kapacitet i sadržaj određenih opasnih tvari. Kako bi se osigurala dostupnost informacija tijekom vremena, te bi se informacije trebale staviti na raspolaganje i putem QR kodova.
(28)  Kako bi se krajnjim korisnicima pružile jasne, pouzdane i transparentne informacije o baterijama i njihovim glavnim svojstvima te otpadnim baterijama, kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke pri kupnji i odlaganju baterija te kako bi se subjektima za gospodarenje otpadom omogućilo da na ispravan način obrađuju otpadne baterije, baterije bi trebalo označiti. Na baterijama bi trebalo navesti sve potrebne informacije o njihovim glavnim svojstvima, uključujući njihov kapacitet, značajke proizvodnje i sadržaj određenih opasnih tvari. Kako bi se osigurala dostupnost informacija tijekom vremena, te bi se informacije trebale staviti na raspolaganje i putem QR kodova koji bi trebali biti u skladu sa smjernicama standarda ISO IEC 18004. QR kod koji je otisnut ili urezan na svim baterijama trebao bi omogućiti pristup putovnici za bateriju. Oznake i QR kodovi trebali bi biti dostupni osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća 1.
__________________
1 Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Informacije o učinkovitosti baterija važne su radi osiguranja da krajnji korisnici kao potrošači budu dobro i pravodobno informirani te posebice da imaju zajedničku osnovu za usporedbu različitih baterija prije kupnje. Stoga bi se prijenosne baterije za opću uporabu i automobilske baterije trebale označivati oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene. Uz to, važno je krajnjim korisnicima dati smjernice za odlaganje otpadnih baterija na odgovarajući način.
(29)  Informacije o učinkovitosti baterija važne su radi osiguranja da krajnji korisnici, osobito potrošači budu dobro i pravodobno informirani te posebice da imaju zajedničku osnovu za usporedbu različitih baterija prije kupnje. Stoga bi se prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i automobilske baterije trebale označivati oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene te o njihovu očekivanom životnom vijeku. Uz to, važno je krajnjim korisnicima dati smjernice za odlaganje otpadnih baterija na odgovarajući način.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh trebaju sadržavati sustav upravljanja baterijom u kojemu se pohranjuju podaci kako bi krajnji korisnik ili bilo koja treća strana koja djeluje u njegovo ime u svakom trenutku mogli utvrditi stanje i očekivani životni vijek baterija Da bi se baterija prenamijenila ili ponovno proizvela, osoba koja je kupila bateriju ili treća strana koja djeluje u njezino ime treba u svakom trenutku imati pristup sustavu upravljanja baterijom radi procjene preostale vrijednosti baterije, olakšavanja ponovne uporabe, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije te radi stavljanja baterije na raspolaganje neovisnim agregatorima, kako je definirano u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća34, koji upravljaju virtualnim elektranama u sklopu elektroenergetskih mreža. Taj bi se zahtjev trebao primjenjivati uz pravo Unije o homologaciji tipa vozila, uključujući tehničke specifikacije koje mogu proizlaziti iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a na temu pristupa podacima u električnim vozilima.
(30)  Baterije u sustavima za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, baterije za laka prijevozna sredstva sadržavaju i baterije za električna vozila sadržavaju sustav upravljanja baterijom u kojemu se pohranjuju podaci. U tom bi se sustavu upravljanja baterijom trebali pohranjivati podaci kako bi krajnji korisnik ili bilo koja treća strana koja djeluje u njegovo ime u svakom trenutku mogli utvrditi stanje, sigurnost i očekivani životni vijek baterija. Da bi se olakšalo ponovno korištenje, prenamjena ili ponovna proizvodnja baterije, osoba koja je kupila bateriju ili treća strana koja djeluje u njezino ime treba u svakom trenutku imati pristup sustavu upravljanja baterijom „samo za čitanje” radi procjene preostale vrijednosti baterije, olakšavanja pripreme za ponovnu uporabu, ponovne uporabe, pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije te radi stavljanja baterije na raspolaganje neovisnim agregatorima, kako je definirano u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća34, koji upravljaju virtualnim elektranama u sklopu elektroenergetskih mreža, uključujući nužne funkcije koje omogućavaju djelovanje usluga komunikacije između vozila i mreže. Kako bi se pospješilo njihovo prihvaćanje i uporaba u Uniji, baterije za električna vozila i baterije za laka prijevozna sredstva trebale bi u vozilu imati na raspolaganju podatke samo za čitanje o stanju, napunjenosti, djelatnoj snazi i kapacitetu baterije u stvarnom vremenu. Sustav upravljanja baterijama za baterije za električna vozila trebao bi imati i komunikacijsku funkciju kako bi omogućio funkcije pametnog punjenja poput punjenja od vozila do mreže (vehicle-to-grid), dvosmjernog punjenja (vehicle-to-load), od vozila do vozila (vehicle-to-vehicle) i od vozila do prijenosne baterije (vehicle-to-powerbank) te od vozila do zgrade (vehicle-to-building). Taj bi se zahtjev trebao primjenjivati uz pravo Unije o homologaciji tipa vozila, uključujući tehničke specifikacije koje mogu proizlaziti iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a na temu pristupa podacima u električnim vozilima. Kad budu primjenjive u pravu Unije, tehničke specifikacije koje se temelje na globalnim tehničkim pravilnicima UNECE-a (UNECE GTR) trebale bi se smatrati referentnom vrijednošću za podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koje treba sadržavati sustav upravljanja baterijom.
__________________
__________________
34 Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.).
34 Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.).
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Određene zahtjeve specifične za proizvod u okviru ove Uredbe, među ostalim u pogledu učinkovitosti, trajnosti, prenamjene i sigurnosti, trebalo bi mjeriti s pomoću pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda u kojima se u obzir uzimaju općenito priznate suvremene metodologije mjerenja i izračuna. Kako bi se osiguralo da na unutarnjem tržištu ne bude prepreka trgovini, norme bi trebale biti usklađene na razini Unije. Takvim metodama i normama trebalo bi se u mjeri u kojoj je to moguće uzimati u obzir stvarnu uporabu baterija, one bi trebale odražavati ponašanje prosječnog potrošača i biti stabilne kako bi se njima suzbilo namjerno i nenamjerno zaobilaženje mjera. Nakon što se upućivanje na takvu normu donese u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća35 i objavi u Službenom listu Europske unije, pretpostavka sukladnosti utvrđuje se s tim zahtjevima specifičnima za proizvod koji su doneseni na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da ishod takvih metoda pokazuje da su za te bitne zahtjeve ostvarene minimalne vrijednosti. Ako u trenutku primjene zahtjeva specifičnih za proizvod nema objavljenih normi, Komisija bi trebala putem provedbenih akata donijeti zajedničke specifikacije, a sukladnost s takvim specifikacijama trebala bi omogućiti pretpostavku sukladnosti. U slučajevima u kojima se u kasnijoj fazi utvrde nedostaci u zajedničkim specifikacijama, Komisija bi trebala putem provedbenih akata izmijeniti ili staviti izvan snage predmetne zajedničke specifikacije.
(31)  Određene zahtjeve specifične za proizvod u okviru ove Uredbe, među ostalim u pogledu učinkovitosti, trajnosti, prenamjene i sigurnosti, trebalo bi mjeriti s pomoću pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda u kojima se u obzir uzimaju općenito priznate suvremene metodologije mjerenja, normi i izračuna. Kako bi se osiguralo da na unutarnjem tržištu ne bude prepreka trgovini, norme bi trebale biti usklađene na razini Unije. Takvim metodama i normama trebalo bi se u mjeri u kojoj je to moguće uzimati u obzir stvarnu uporabu baterija, one bi trebale odražavati ponašanje prosječnog potrošača i biti stabilne kako bi se njima suzbilo namjerno i nenamjerno zaobilaženje mjera. Nakon što se upućivanje na takvu normu donese u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i objavi u Službenom listu Europske unije, pretpostavka sukladnosti utvrđuje se s tim zahtjevima specifičnima za proizvod koji su doneseni na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da ishod takvih metoda pokazuje da su za te bitne zahtjeve ostvarene minimalne vrijednosti. Kako bi se izbjeglo udvostručenje normi, maksimalno povećala učinkovitost te kako bi se uključila najviša razina stručnosti i najsuvremenije znanje, Komisija bi od jedne europske organizacije za normizaciju ili više njih trebala zatražiti da izrade nacrt norme ako ona ne postoji. Ako u trenutku primjene zahtjeva specifičnih za proizvod nema objavljenih normi te u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora predmetne europske organizacije za normizaciju, Komisija bi u iznimnim i opravdanim slučajevima te nakon savjetovanja s relevantnim dionicima trebala putem provedbenih akata donijeti zajedničke specifikacije, a sukladnost s takvim specifikacijama trebala bi omogućiti pretpostavku sukladnosti. U slučajevima u kojima se u kasnijoj fazi utvrde nedostaci u zajedničkim specifikacijama, Komisija bi trebala putem provedbenih akata izmijeniti ili staviti izvan snage predmetne zajedničke specifikacije.
__________________
__________________
35 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
35 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.a (nova)
(31a)  Aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih odbora za normizaciju važan je strateški preduvjet za stavljanje budućih tehnologija na tržište. U nekim slučajevima Unija nije dovoljno zastupljena u tim odborima. Stoga bi Komisija i države članice trebale aktivno podupirati rad europskih poduzeća u takvim međunarodnim odborima za normizaciju. Prije razmatranja mogućnosti donošenja normi u sekundarnom zakonodavstvu, Komisija bi trebala pažljivo ocijeniti rad ostvaren na međunarodnoj razini.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.b (nova)
(31b)  Komisija bi trebala osigurati da postoji dosljednost u pogledu usklađenih normi i zajedničkih specifikacija na temelju ove Uredbe te pri preispitivanju Uredbe (EU) br. 1025/2012.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
(32)  Kako bi se osigurao djelotvoran pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, kako bi se prilagodilo novim tehnologijama i osigurala otpornost u slučaju globalnih kriza, kao što je pandemija bolesti COVID-19, trebalo bi biti moguće pružati informacije o sukladnosti sa svim aktima Unije koji se primjenjuju na baterije putem interneta u obliku jedne EU izjave o sukladnosti.
(32)  Kako bi se osigurao djelotvoran pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, kako bi se prilagodilo novim tehnologijama i osigurala otpornost u slučaju globalnih kriza, kao što je pandemija bolesti COVID-19, informacije o sukladnosti sa svim aktima Unije koji se primjenjuju na baterije mogle bi se predati putem interneta u obliku jedne EU izjave o sukladnosti.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.
(35)  Međutim, odabrani moduli ne odražavaju određene aspekte baterija i stoga ih je potrebno prilagoditi modulima odabranima za postupke ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se uzele u obzir novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja koji su utvrđeni u ovoj Uredbi i za potrebe osiguravanja sukladnosti baterija koje se stavljaju na tržište s pravnim zahtjevima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti dodavanjem koraka provjere ili mijenjanjem modula za ocjenjivanje na temelju promjena na tržištu baterija ili u lancu vrijednosti baterija.
(35)  Međutim, odabrani moduli ne odražavaju određene aspekte baterija i stoga ih je potrebno prilagoditi modulima odabranima za postupke ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se uzele u obzir novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informiranja koji su utvrđeni u ovoj Uredbi i za potrebe osiguravanja sukladnosti baterija koje se stavljaju na tržište s pravnim zahtjevima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti dodavanjem koraka provjere ili mijenjanjem modula za ocjenjivanje na temelju promjena na tržištu baterija ili u lancu vrijednosti baterija. Potrebni su pouzdani postupci ocjenjivanja sukladnosti kako bi se osiguralo da postoji usklađenost sa zahtjevima u pogledu održivosti i obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe iz ove Uredbe.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Zbog novosti i složenosti zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja za baterije te kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti baterija, potrebno je utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela. Osobito bi trebalo osigurati da je tijelo koje provodi prijavljivanje objektivno i nepristrano kad je u pitanju njegovo djelovanje. Nadalje, od tijela koja provode prijavljivanje trebalo bi se zahtijevati da čuvaju povjerljivost prikupljenih informacija, no ipak bi trebala moći razmjenjivati informacije o prijavljenim tijelima s nacionalnim tijelima, tijelima koja provode prijavljivanje iz drugih država članica i Komisijom kako bi se osigurala dosljednost pri ocjenjivanju sukladnosti.
(38)  Zbog novosti i složenosti zahtjeva u pogledu održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, označivanja i informiranja za baterije te kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti baterija, potrebno je utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela. Osobito bi trebalo osigurati da je tijelo koje provodi prijavljivanje objektivno i nepristrano kad je u pitanju njegovo djelovanje te da raspolaže dovoljnim brojem tehnički sposobnog osoblja da provodi njegove zadatke. Nadalje, od tijela koja provode prijavljivanje trebalo bi se zahtijevati da čuvaju povjerljivost prikupljenih informacija, no ipak bi trebala moći razmjenjivati informacije o prijavljenim tijelima s nacionalnim tijelima, tijelima koja provode prijavljivanje iz drugih država članica i Komisijom kako bi se osigurala dosljednost pri ocjenjivanju sukladnosti.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  Bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja i autonomije. Zbog toga bi trebalo utvrditi zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ti bi se zahtjevi trebali nastaviti primjenjivati kao preduvjet za održavanje nadležnosti prijavljenog tijela. Kako bi se osigurala njegova autonomija, od prijavljenog tijela i njegovog osoblja trebalo bi se zahtijevati da budu neovisni u odnosu na gospodarske subjekte u lancu vrijednosti baterija te u odnosu na druga poduzeća, uključujući poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri. Od prijavljenog tijela trebalo bi se zahtijevati da dokumentira svoju neovisnost i stavi tu dokumentaciju na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje.
(39)  Bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja i autonomije. Zbog toga bi trebalo utvrditi zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ti bi se zahtjevi trebali nastaviti primjenjivati kao preduvjet za održavanje nadležnosti prijavljenog tijela. Kako bi se osigurala njegova autonomija, od prijavljenog tijela i njegovog osoblja trebalo bi se zahtijevati da budu neovisni u odnosu na gospodarske subjekte u lancu vrijednosti baterija te u odnosu na druga poduzeća, uključujući poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri. Od prijavljenog tijela trebalo bi se zahtijevati da dokumentira svoju neovisnost i stavi tu dokumentaciju na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje. Također bi se trebali zahtijevati rotirajući timovi i odgovarajuća razdoblja hlađenja.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  S obzirom na to da bi se usluge koje nude prijavljena tijela u državi članici mogle odnositi na baterije koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama i Komisiji dati priliku da iznesu svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti prema kojima bi mogla od tijela koje provodi prijavljivanje zatražiti poduzimanje korektivnih mjera u slučaju da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili da više ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.
(42)  S obzirom na to da bi se usluge koje nude prijavljena tijela u državi članici mogle odnositi na baterije koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama, Komisiji, gospodarskim subjektima i relevantnim dionicima dati priliku da iznesu svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Komisija bi tijekom istražnog postupka trebala zatražiti savjet objekta Unije za ispitivanje određenog u skladu s Uredbom (EU) 2019/1020. Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti prema kojima bi mogla od tijela koje provodi prijavljivanje zatražiti poduzimanje korektivnih mjera u slučaju da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili da više ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.
(43)  U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja potvrda i, naposljetku, pristupa tržištu te s obzirom na novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja za baterije, od presudne je važnosti da prijavljena tijela imaju stalan pristup svoj potrebnoj opremi i prostorima za ispitivanje te da postupke primjenjuju bez stvaranja nepotrebnog opterećenja za gospodarske subjekte. Iz istog razloga te kako bi se osiguralo jednako postupanje sa svim gospodarskim subjektima, nužno je da prijavljena tijela dosljedno primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti.
(43)  U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja potvrda i, naposljetku, pristupa tržištu te s obzirom na novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informiranja za baterije, od presudne je važnosti da prijavljena tijela imaju stalan pristup svoj potrebnoj opremi i prostorima za ispitivanje te da postupke primjenjuju bez stvaranja nepotrebnog opterećenja za gospodarske subjekte. Iz istog razloga te kako bi se osiguralo jednako postupanje sa svim gospodarskim subjektima, nužno je da prijavljena tijela dosljedno primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 51.
(51)  Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, gospodarski subjekti trebali bi u svojim podacima za kontakt osim poštanske adrese navesti i adresu internetskih stranica.
(51)  Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, gospodarski subjekti trebali bi u svojim podacima za kontakt navesti i telefonski broj, poštansku adresu, adresu e-pošte i adresu internetskih stranica.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 52.
(52)  Potrebno je osigurati da baterije iz trećih zemalja koje ulaze na tržište Unije ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe, bilo da se uvoze kao samostalne baterije ili se nalaze u drugim proizvodima, te posebice da proizvođači provedu odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti u vezi s tim baterijama. Stoga je potrebno omogućiti uvoznicima da provjere da baterije koje stavljaju na tržište i u uporabu ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe te da su oznaka CE na baterijama i dokumentacija koju sastavljaju proizvođači dostupne nacionalnim tijelima radi inspekcije.
(52)  Potrebno je osigurati da baterije iz trećih zemalja koje ulaze na tržište Unije ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe i relevantno primjenjivo zakonodavstvo Unije, bilo da se uvoze kao samostalne baterije ili se nalaze u drugim proizvodima, te posebice da proizvođači provedu odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti u vezi s tim baterijama. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti jamčenju toga da je revizija zahtjeva iz ove Uredbe koji se odnose na postupak proizvodnje baterija, a koju provodi treća strana, pouzdana i neovisna. Stoga bi u potpunosti trebalo zajamčiti poštovanje deklaracije o ugljičnom otisku, obveza u pogledu recikliranog sadržaja te obveza u području ljudskih prava i dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija utvrđenih u ovoj Uredbi. Stoga je potrebno omogućiti uvoznicima da provjere da baterije koje stavljaju na tržište i u uporabu ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe te da su oznaka CE na baterijama i dokumentacija koju sastavljaju proizvođači dostupne nacionalnim tijelima radi inspekcije. Ta bi tijela trebala, osobito kad provode kontrole proizvoda koji na tržište Unije ulaze iz trećih zemalja, osigurati da postoji dosljedna provedba prava Unije učinkovitom i jedinstvenom razinom kontrole, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1020.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 53.
(53)  Pri stavljanju baterije na tržište ili u uporabu svaki uvoznik treba na bateriji naznačiti ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika te poštansku adresu. Trebalo bi omogućiti iznimke za slučajeve u kojima veličina baterije to ne dopušta. To uključuje slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu da bi na bateriju stavio ime i adresu ili u kojima je baterija premala da bi se na njoj naveli ti podaci.
(53)  Pri stavljanju baterije na tržište ili u uporabu svaki uvoznik treba na bateriji naznačiti ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika te poštansku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj. Trebalo bi omogućiti iznimke za slučajeve u kojima veličina baterije to ne dopušta jer je baterija premala za navođenje tih informacija. Trebalo bi omogućiti iznimke i za slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu da bi na bateriju stavio ime i druge podatke za kontakt. U tim iznimnim slučajevima uvoznik bi te informacije trebao navesti u dokumentu koji je priložen bateriji ili na drugi odmah dostupan način. Ako ambalaža postoji, ona bi se trebala koristiti za navođenje tih podataka.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 56.
(56)  S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u aktivnosti nadzora tržišta koje provode nacionalna tijela te bi se trebali pripremiti na aktivno sudjelovanje tako da tim tijelima pružaju sve potrebne informacije o predmetnoj bateriji.
(56)  S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri, uvoznici i pružatelji usluga provođenja narudžbi, uključujući tržišta, trebali bi biti uključeni u aktivnosti nadzora tržišta koje provode nacionalna tijela te bi se trebali pripremiti na aktivno sudjelovanje tako da tim tijelima pružaju sve potrebne informacije o predmetnoj bateriji.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 57.
(57)  Osiguravanje sljedivosti baterije duž čitavog lanca opskrbe čini nadzor nad tržištem jednostavnijim i učinkovitijim. Učinkovitim sustavom sljedivosti olakšava se zadaća tijela za nadzor tržišta da prate gospodarske subjekte koji su stavili na tržište, na raspolaganje na tržištu ili u uporabu baterije koje ne ispunjavaju zahtjeve. Od gospodarskih subjekata trebalo bi se stoga tražiti da tijekom određenog razdoblja čuvaju podatke o svojim transakcijama baterija.
(57)  Osiguravanje sljedivosti baterije duž čitavog lanca opskrbe čini nadzor nad tržištem jednostavnijim i učinkovitijim te omogućuje transparentnost za potrošače. Učinkovitim sustavom sljedivosti olakšava se zadaća tijela za nadzor tržišta da prate gospodarske subjekte koji su stavili na tržište, na raspolaganje na tržištu ili u uporabu baterije koje ne ispunjavaju zahtjeve. Od gospodarskih subjekata trebalo bi se stoga tražiti da tijekom određenog razdoblja čuvaju podatke o svojim transakcijama baterija, među ostalim i u elektroničkom obliku.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 59.
(59)  Ti materijali potječu iz svega nekoliko zemalja te, u nekim slučajevima, niski standardi upravljanja mogu pogoršati ekološke i društvene probleme. Rudarenje i rafiniranje kobalta i nikla povezani su s brojnim društvenim i ekološkim problemima, među ostalim s potencijalnom opasnošću za okoliš ili za zdravlje ljudi. Iako su utjecaji prirodnog grafita na društvo i okoliš manji, u njegovo rudarenje uvelike su uključene obrtničke i manje aktivnosti, koje se većinom odvijaju u neformalnim okruženjima i mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i okoliš, među ostalim u slučaju izostanka redovnog zatvaranja i sanacije rudnika, što uzrokuje uništenje ekosustavâ i tla. Kada je u pitanju litij, očekivano povećanje njegove uporabe u proizvodnji baterija vjerojatno će prouzročiti dodatni pritisak na aktivnosti vađenja i rafiniranja, u pogledu čega se preporučuje uključivanje litija u područje primjene obveza dužne pažnje u lancu opskrbe. Očekivano veliko povećanje u potražnji za baterijama u Uniji ne bi trebalo doprinijeti povećanju takvih rizika za društvo i okoliš.
(59)  Ti materijali potječu iz svega nekoliko zemalja te, u nekim slučajevima, niski standardi upravljanja mogu pogoršati ekološke i društvene probleme. Rudarenje i rafiniranje kobalta, bakra, nikla, željeza i boksita povezani su s brojnim društvenim i ekološkim problemima, među ostalim s potencijalnom opasnošću za okoliš ili za zdravlje ljudi Iako su utjecaji prirodnog grafita na društvo i okoliš manji, u njegovo rudarenje uvelike su uključene obrtničke i manje aktivnosti, koje se većinom odvijaju u neformalnim okruženjima i mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i okoliš, među ostalim u slučaju izostanka redovnog zatvaranja i sanacije rudnika, što uzrokuje uništenje ekosustavâ i tla. Kada je u pitanju litij, očekivano povećanje njegove uporabe u proizvodnji baterija vjerojatno će prouzročiti dodatni pritisak na aktivnosti vađenja i rafiniranja, u pogledu čega se preporučuje uključivanje litija u područje primjene obveza dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija. Očekivano veliko povećanje u potražnji za baterijama u Uniji ne bi trebalo doprinijeti povećanju takvih rizika za društvo i okoliš izvan Unije.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 60.
(60)  Neke od predmetnih sirovina, kao što su kobalt, litij i prirodni grafit, smatraju se kritičnim sirovinama za EU38, a njihova održiva nabava nužna je kako bi ekosustav baterija u EU-u mogao funkcionirati na odgovarajući način.
(60)  Neke od predmetnih sirovina, kao što su boksit, kobalt, litij i prirodni grafit, smatraju se kritičnim sirovinama za EU38, a njihova održiva nabava nužna je kako bi ekosustav baterija u EU-u mogao funkcionirati na odgovarajući način.
__________________
__________________
38 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Pouzdanost opskrbe kritičnim sirovinama: put prema većoj sigurnosti i održivosti (COM(2020)0474).
38 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Pouzdanost opskrbe kritičnim sirovinama: put prema većoj sigurnosti i održivosti (COM(2020)0474).
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 62.
(62)  U Uniji su opći zahtjevi po pitanju dužne pažnje u odnosu na određene minerale i metale uvedeni Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća39. Međutim, tom Uredbom nisu obuhvaćeni minerali ni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji baterija.
(62)  U Vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima i Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća propisano je da bi gospodarski subjekti trebali postupati s dužnom pažnjom kako bi ispunili svoju korporativnu odgovornost u pogledu ljudskih prava i okoliša. U Uniji su opći zahtjevi po pitanju dužne pažnje u odnosu na određene minerale i metale uvedeni Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća39. Međutim, tom Uredbom nisu obuhvaćeni minerali ni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji baterija.
__________________
__________________
39 Uredba (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (SL L 130, 19.5.2017., str. 1.)
39 Uredba (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (SL L 130, 19.5.2017., str. 1.)
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 63.
(63)  Stoga, s obzirom na očekivan eksponencijalni porast potražnje za baterijama u EU-u, gospodarski subjekt koji stavlja bateriju na tržište EU-a trebao bi uvesti politiku dužne pažnje u lancu opskrbe. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u cilju otklanjanja rizika za društvo i okoliš povezanih s vađenjem, obradom i trgovanjem određenim sirovinama za potrebe proizvodnje baterija.
(63)  Odgovornost za poštovanje ljudskih prava, socijalnih prava, ljudskog zdravlja i okoliša trebala bi se primjenjivati na sve proizvodne operacije i ostale povezane poslovne odnose gospodarskog subjekta u cijelom lancu vrijednosti baterija. Stoga, s obzirom na očekivan eksponencijalni porast potražnje za baterijama u EU-u i činjenicu da određene sirovine, kemikalije i sekundarne sirovine koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija i pojavljuju u postupku obrade otpadnih baterija nose posebne rizike, trebalo bi utvrditi određene zahtjeve za postupak dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija u cilju otklanjanja rizika za društvo i okoliš povezanih s vađenjem, obradom i trgovanjem određenim sirovinama, kemikalijama i sekundarnim sirovinama za potrebe proizvodnje baterija, obradom otpadnih baterija, samim proizvodnim procesom te svim ostalim povezanim poslovnim odnosima.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 64.
(64)  Pri uvođenju politike dužne pažnje na temelju rizika, ona bi se trebala temeljiti na međunarodno priznatim načelima dužne pažnje iz Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda40, Smjernica za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda41, Trostrane deklaracije MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku42 i Smjernica OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje43 , koje su odraz zajedničkog razumijevanja među vladama i dionicima te bi ih trebalo prilagoditi posebnom kontekstu i okolnostima svakoga gospodarskog subjekta. Kad je riječ o vađenju, obradi i trgovanju prirodnim mineralnim resursima koji se upotrebljavaju za proizvodnju baterija, Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja44 („Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji”) odraz su dugotrajnih nastojanja vlada i dionika da uspostave dobru praksu u tom području.
(64)  Pri uvođenju postupka dužne pažnje na temelju rizika, on bi se trebao temeljiti na međunarodno priznatim standardima i načelima dužne pažnje iz Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda19, Smjernica za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda41, Trostrane deklaracije MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku42, Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernica OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje43, koje su odraz zajedničkog razumijevanja među vladama i dionicima te bi ih trebalo prilagoditi posebnom kontekstu i okolnostima svakoga gospodarskog subjekta Kad je riječ o vađenju, obradi i trgovanju određenim prirodnim mineralnim resursima iz visokorizičnih područja koji se upotrebljavaju za proizvodnju baterija, Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja 44 („Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji”) odraz su međunarodno priznate norme za rješavanje specifičnih rizika od teških kršenja ljudskih prava povezanih s nabavljanjem određenih sirovina i trgovanjem njima u kontekstu sukoba i dugotrajnih nastojanja vlada i dionika da uspostave dobru praksu u tom području.
__________________
__________________
40 Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda, dostupno na https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
40 Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, dostupno na https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products (Smjernice UNEP-a za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda), dostupno na https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
41 UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products (Smjernice UNEP-a za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda), dostupno na https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Trostrana deklaracija o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku, dostupna na https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
42OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje), 2018., dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
43 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje), 2018., dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: treće izdanje, OECD Publishing, Pariz, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: treće izdanje, OECD Publishing, Pariz, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 65.
(65)  Prema Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji45, dužna pažnja je trajan, proaktivan i reaktivan proces putem kojeg poduzeća mogu osigurati da poštuju ljudska prava i ne pridonose sukobima.46. Dužna pažnja na temelju rizika odnosi se na korake koje bi poduzeća trebala poduzeti radi utvrđivanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika kako bi se spriječili ili ublažili štetni učinci povezani s njihovim aktivnostima ili odlukama o nabavi. Poduzeće može procijeniti rizik svojih aktivnosti i veza te poduzeti mjere za ublažavanje rizika u skladu s relevantnim normama na temelju nacionalnog i međunarodnog prava, preporuka međunarodnih organizacija o odgovornom poslovnom ponašanju, alata koje podupiru vlade, dobrovoljnih inicijativa privatnog sektora te internih politika i sustava poduzeća. Takvim se pristupom pomaže i u prilagodbi opsega mjera dužne pažnje razmjerima aktivnosti poduzeća ili odnosima u lancu opskrbe.
(65)  Prema standardima i načelima UN-a, MOR-a i OECD-a, dužna pažnja je trajan, proaktivan i reaktivan proces putem kojeg poduzeća mogu osigurati da poštuju ljudska prava i okoliš te ne pridonose sukobima46. Dužna pažnja na temelju rizika odnosi se na korake koje bi poduzeća trebala poduzeti radi utvrđivanja, sprečavanja, uklanjanja, ublažavanja i uzimanja u obzir štetnih učinaka povezanih s njihovim aktivnostima ili odlukama o nabavi. Gospodarski subjekti trebali bi provesti informirano, učinkovito i smisleno savjetovanje s pogođenim zajednicama. Poduzeće može procijeniti rizik svojih aktivnosti i veza te poduzeti mjere za ublažavanje rizika, koje mogu uključivati traženje dodatnih informacija, pregovore s ciljem rješavanja situacije ili obustavu ili prekid suradnje s dobavljačima, u skladu s relevantnim normama na temelju nacionalnog i međunarodnog prava, preporuka međunarodnih organizacija o odgovornom poslovnom ponašanju, alata koje podupiru vlade, dobrovoljnih inicijativa privatnog sektora te internih politika i sustava poduzeća. Takvim se pristupom pomaže i u prilagodbi opsega mjera dužne pažnje razmjerima aktivnosti poduzeća ili odnosima u lancu opskrbe. Zahtjevi u pogledu dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebali bi se primjenjivati na sve gospodarske subjekte, uključujući internetske platforme, koji stavljaju baterije na europsko tržište.
__________________
__________________
45 Stranica 15. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji.
46 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), OECD, Pariz, 2011. OECD, OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Alat OECD-a za podizanje razine osviještenosti o riziku za multinacionalna poduzeća u zonama slabog upravljanja), OECD, Pariz, 2006.; te Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima: provedba okvira Ujedinjenih naroda „Zaštita, poštovanje i pomoć” (Izvješće posebnog predstavnika glavnog tajnika za pitanje ljudskih prava te transnacionalnih korporacija i ostalih poduzeća, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. ožujka 2011.).
46 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), OECD, Pariz, 2011. OECD, OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Alat OECD-a za podizanje razine osviještenosti o riziku za multinacionalna poduzeća u zonama slabog upravljanja), OECD, Pariz, 2006.; te Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima: provedba okvira Ujedinjenih naroda „Zaštita, poštovanje i pomoć” (Izvješće posebnog predstavnika glavnog tajnika za pitanje ljudskih prava te transnacionalnih korporacija i ostalih poduzeća, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. ožujka 2011.).
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 65.a (nova)
(65a)  Iako programi dužne pažnje u privatnom sektoru mogu podržavati gospodarske subjekte u njihovoj dužnoj pažnji, gospodarski subjekti trebali bi biti individualno odgovorni za poštovanje obveza dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija utvrđenih ovom Uredbom.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 65.b (nova)
(65b)  Države članice gospodarskim bi subjektima, posebno malim i srednjim poduzećima, trebale pružiti posebnu tehničku pomoć kako bi mogli ispuniti zahtjeve u pogledu dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 66.
(66)  Trebalo bi donijeti ili izmijeniti obvezne politike dužne pažnje u lancu opskrbe i osvrnuti se barem na najčešće kategorije rizika za društvo i okoliš. Time bi trebalo obuhvatiti trenutačne i predvidive učinke, s jedne strane na društveni život, a osobito na ljudska prava, zdravlje i sigurnost ljudi, kao i na zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu i radnička prava, a s druge strane, na okoliš, posebice na potrošnju vode, zaštitu tla, onečišćenje zraka i bioraznolikost, uključujući život zajednice.
(66)  Trebalo bi donijeti ili izmijeniti obvezne politike dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija i osvrnuti se barem na najčešće kategorije rizika za društvo i okoliš. Time bi trebalo obuhvatiti trenutačne i predvidive učinke, s jedne strane na društveni život, a osobito na ljudska prava, zdravlje i sigurnost ljudi, kao i na zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu i radnička prava, a s druge strane, na okoliš, posebice na potrošnju vode, zaštitu tla, onečišćenje zraka, klimatske promjene i bioraznolikost, uključujući život zajednice.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 67.
(67)  Kad je riječ o kategorijama društvenih rizika, politike dužne pažnje trebale bi se odnositi na rizike u lancu opskrbe baterijama povezane sa zaštitom ljudskih prava, uključujući zdravlje ljudi, zaštitu djece i rodnu ravnopravnost, u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima47. Politike dužne pažnje trebale bi uključivati informacije o tome kako je gospodarski subjekt pridonio sprečavanju povreda ljudskih prava i o instrumentima koji su uvedeni u poslovnu strukturu subjekta radi borbe protiv korupcije i podmićivanja. Politikama dužne pažnje trebalo bi osigurati i ispravnu provedbu pravila iz temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada48 kako su navedene u Prilogu I. Trostrane deklaracije MOR-a.
(67)  Kad je riječ o kategorijama društvenih rizika, politike dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebale bi se odnositi na rizike u lancu vrijednosti baterija povezane sa zaštitom ljudskih prava, uključujući zdravlje ljudi, prava autohtonih naroda, zaštitu djece i rodnu ravnopravnost, u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima. Politike dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebale bi uključivati informacije o tome kako je gospodarski subjekt pridonio sprečavanju povreda ljudskih prava i o instrumentima koji su uvedeni u poslovnu strukturu subjekta radi borbe protiv korupcije i podmićivanja. Politikama dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebalo bi osigurati i ispravnu provedbu pravila iz temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada48 kako su navedene u Prilogu I. Trostranoj deklaraciji MOR-a.
__________________
__________________
47 Uključujući Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.
47 Uključujući Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciju o pravima djeteta, Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Deklaraciju UN-a o pravima autohtonih naroda.
48 Osam temeljnih konvencija jesu: 1. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87), 2. Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949. (br. 98), 3. Konvencija o prisilnom radu, 1930. (br. 29) (i njezin Protokol iz 2014.), 4. Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957. (br. 105), 5. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138), 6. Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada, 1999. (br. 182), 7. Konvencija o jednakosti plaća, 1951. (br. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958. (br. 111).
48 Osam temeljnih konvencija jesu: 1. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87), 2. Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949. (br. 98), 3. Konvencija o prisilnom radu, 1930. (br. 29) (i njezin Protokol iz 2014.), 4. Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957. (br. 105), 5. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138), 6. Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada, 1999. (br. 182), 7. Konvencija o jednakosti plaća, 1951. (br. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958. (br. 111).
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 68.
(68)  Kad je riječ o kategorijama rizika za okoliš, politikama dužne pažnje trebalo bi otkloniti rizike u lancu opskrbe baterijama povezane sa zaštitom prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti49, koja uključuje i brigu o lokalnim zajednicama te zaštitu i razvoj tih zajednica.
(68)  Kad je riječ o kategorijama rizika za okoliš, politikama dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebalo bi otkloniti rizike u lancu vrijednosti baterija povezane sa zaštitom prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti49, koja uključuje i brigu o lokalnim zajednicama te zaštitu i razvoj tih zajednica. Njime bi se trebali riješiti i rizici povezani s klimatskim promjenama, u skladu s Pariškim sporazumom i njegovim ciljem da se globalno zagrijavanje ograniči na ispod 1,5 °C u usporedbi s predindustrijskim razinama, te rizici za okoliš obuhvaćeni ostalim međunarodnim konvencijama o okolišu.
__________________
__________________
49 Kako je navedeno u Konvenciji o biološkoj raznolikosti, dostupnoj na https://www.cbd.int/convention/text/ te posebice u Odluci COP VIII/28 „Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost”, dostupnoj na https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
49 Kako je navedeno u Konvenciji o biološkoj raznolikosti, dostupnoj na https://www.cbd.int/convention/text/ te posebice u Odluci COP VIII/28 „Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost”, dostupnoj na https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 69.
(69)  Obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe koje se odnose na utvrđivanje i ublažavanje rizika za društvo i okoliš povezanih sa sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija trebalo bi se doprinijeti provedbi Rezolucije br. 19 UNEP-a o upravljanju mineralnim resursima, kojom se priznaje bitan doprinos sektora rudarstva ostvarenju Programa do 2030. i ciljevima održivog razvoja.
(69)  Obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija koje se odnose na utvrđivanje i ublažavanje rizika za društvo i okoliš povezanih sa sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija trebalo bi se doprinijeti provedbi Rezolucije br. 19 UNEP-a o upravljanju mineralnim resursima, kojom se priznaje bitan doprinos sektora rudarstva ostvarenju Programa do 2030. i ciljevima održivog razvoja.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 69.a (nova)
(69a)  Do štete može doći čak i ako je provedena dužna pažnja. Gospodarski subjekti trebali bi aktivno ublažiti tu štetu, samostalno ili u suradnji s drugim subjektima. Ti subjekti trebali bi biti odgovorni za štetne učinke koje oni ili subjekti koje kontroliraju ili koje mogu kontrolirati prouzroče ili kojima doprinesu. Osobe koje su pretrpjele štetu trebale bi imati pravo na pravne lijekove te bi im se trebao zajamčiti pristup pravosuđu.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 70.
(70)  Drugi zakonodavni instrumenti EU-a kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe trebaju se primjenjivati u mjeri u kojoj u ovoj Uredbi ne postoje posebne odredbe istog cilja, naravi i učinka koje se mogu prilagoditi s obzirom na buduće zakonodavne izmjene.
(70)  Drugi zakonodavni instrumenti EU-a kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dužne pažnje trebaju se primjenjivati i na poduzeća u Uniji i na poduzeća s poslovnim nastanom izvan Unije koja namjeravaju staviti baterije na tržište Unije, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti, u mjeri u kojoj u ovoj Uredbi ne postoje posebne odredbe istog cilja, naravi i učinka koje se mogu prilagoditi s obzirom na buduće zakonodavne izmjene.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 71.
(71)  Radi prilagodbe na promjene u lancu vrijednosti baterija, uključujući promjene u razmjeru i prirodi relevantnih rizika za društvo i okoliš, te na tehnički i znanstveni napredak u području baterija i kemijskog sastava baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene popisa sirovina i kategorija rizika te zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe.
(71)  Radi prilagodbe na promjene u lancu vrijednosti baterija, uključujući promjene u razmjeru i prirodi relevantnih rizika za društvo i okoliš, te na tehnički i znanstveni napredak u području baterija i kemijskog sastava baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene popisa sirovina i kategorija rizika te zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 71.a (nova)
(71a)  Ako se u budućnosti donese zakonodavstvo Unije kojim se utvrđuju opća pravila o održivom korporativnom upravljanju i korporativnoj dužnoj pažnji, Komisija bi trebala procijeniti je li uslijed tog novog zakonodavstva Unije potrebno izmijeniti članak 39. stavke od 2. do 5.ili Prilog X. ili oboje. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu odgovarajuće izmjene tih odredaba.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 72.
(72)  Usklađena pravila za gospodarenje otpadom nužna su kako bi se osiguralo da proizvođači i drugi gospodarski subjekti pri provedbi proširene odgovornosti proizvođača za baterije budu podložni istim pravilima u svim državama članicama. Što veća stopa odvojenog skupljanja otpadnih baterija i osiguravanje da se sve skupljene baterije recikliraju u procesima koji ostvaruju zajedničku minimalnu učinkovitost recikliranja potrebni su kako bi se postigla visoka razina oporabe materijala. U evaluaciji Direktive 2006/66/EZ utvrđeno je da su jedan od njezinih nedostataka nedovoljno detaljne odredbe, što dovodi do neujednačene provedbe, znatnih prepreka funkcioniranju tržištâ recikliranja i neoptimalnih razina recikliranja. U skladu s tim, detaljnijim i usklađenijim pravilima trebalo bi se izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija, osigurati ujednačenu provedbu zahtjevâ u cijeloj Uniji, poboljšati usklađivanje kvalitete usluga gospodarenja otpadom koje pružaju gospodarski subjekti te olakšati uspostavu tržišta sekundarnih sirovina.
(72)  Usklađena pravila za gospodarenje otpadom nužna su kako bi se osiguralo da proizvođači i drugi gospodarski subjekti pri provedbi proširene odgovornosti proizvođača za baterije budu podložni istim pravilima u svim državama članicama i kako bi se osigurala visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša diljem Unije. Proširena odgovornost proizvođača može doprinijeti smanjenju ukupne uporabe resursa, posebno smanjenjem stvaranja baterijskog otpada i štetnih učinaka povezanih s gospodarenjem baterijskim otpadom. Što veća stopa odvojenog skupljanja otpadnih baterija i osiguravanje da se sve skupljene baterije recikliraju u procesima koji ostvaruju zajedničku minimalnu učinkovitost recikliranja potrebni su kako bi se postigla visoka razina oporabe materijala. U evaluaciji Direktive 2006/66/EZ utvrđeno je da su jedan od njezinih nedostataka nedovoljno detaljne odredbe, što dovodi do neujednačene provedbe, znatnih prepreka funkcioniranju tržištâ recikliranja i neoptimalnih razina recikliranja. U skladu s tim, detaljnijim i usklađenijim pravilima trebalo bi se izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija, osigurati ujednačenu provedbu zahtjevâ u cijeloj Uniji, poboljšati usklađivanje kvalitete usluga gospodarenja otpadom koje pružaju gospodarski subjekti te olakšati uspostavu tržišta sekundarnih sirovina.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 73.
(73)  Ova se Uredba nadovezuje na pravila o gospodarenju otpadom i opća načela utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, koja bi se trebala prilagoditi kako bi odražavala poseban slučaj baterija. Da bi se skupljanje otpadnih baterija organiziralo na najdjelotvorniji mogući način, bitno je da se to učini u bliskoj vezi s mjestom gdje se baterije prodaju u državi članici te blizu krajnjim korisnicima. Uz to, otpadne baterije mogu se skupljati zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom i otpadnim vozilima u okviru nacionalnih sustava skupljanja uspostavljenih na temelju Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive 2000/53/EZ. Iako se postojećom Uredbom utvrđuju posebna pravila za baterije, postoji potreba za koherentnim i komplementarnim pristupom koji bi se nadovezao na postojeće strukture za gospodarenje otpadom i kojim bi ih se dodatno uskladilo. U skladu s tim i kako bi se učinkovito provela proširena odgovornost proizvođača u vezi s gospodarenjem otpadom, obveze bi se trebale utvrditi u odnosu na državu članicu u kojoj se baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu.
(73)  Ova se Uredba nadovezuje na pravila o gospodarenju otpadom i opća načela utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, koja bi se trebala prilagoditi kako bi odražavala posebna priroda baterijskog otpada. Da bi se skupljanje otpadnih baterija organiziralo na najdjelotvorniji mogući način, bitno je da se to učini u bliskoj vezi s mjestom gdje se baterije prodaju u državi članici te blizu krajnjim korisnicima. Otpadne baterije trebale bi se prikupljati odvojeno od ostalih tokova otpada, kao što su metali, papir i karton, staklo, plastika, drvo, tekstil i biološki otpad. Uz to, otpadne baterije mogu se skupljati zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom i otpadnim vozilima u okviru nacionalnih sustava skupljanja uspostavljenih na temelju Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive 2000/53/EZ. Iako se postojećom Uredbom utvrđuju posebna pravila za baterije, postoji potreba za koherentnim i komplementarnim pristupom koji bi se nadovezao na postojeće strukture za gospodarenje otpadom i kojim bi ih se dodatno uskladilo. U skladu s tim i kako bi se učinkovito provela proširena odgovornost proizvođača u vezi s gospodarenjem otpadom, obveze bi se trebale utvrditi u odnosu na državu članicu u kojoj se baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu.
__________________
__________________
50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)
50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)
51 Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).
51 Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 76.
(76)  Proizvođači bi trebali imati proširenu odgovornost proizvođača za upravljanje svojim baterijama u završnoj fazi životnog ciklusa. Prema tome, trebali bi financirati troškove skupljanja, obrade i recikliranja svih skupljenih baterija, izvješćivanje o baterijama i otpadnim baterijama te davanje informacija krajnjim korisnicima i subjektima za gospodarenje otpadom o baterijama i primjerenoj ponovnoj uporabi i upravljanju otpadnim baterijama. Obveze povezane s proširenom odgovornošću proizvođača trebale bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu. Proizvođači bi trebali moći skupno ispunjavati te obveze putem organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, koje u njihovo ime na sebe preuzimaju odgovornost. Proizvođači ili organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača trebali bi biti podložni ovlaštenju i trebali bi dokumentirati da imaju financijska sredstva za pokrivanje troškova koji proizlaze iz proširene odgovornosti proizvođača. Ako je to potrebno da bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta i kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za modulaciju financijskih doprinosa koji se isplaćuju organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.
(76)  Proizvođači bi trebali imati proširenu odgovornost proizvođača za upravljanje svojim baterijama u završnoj fazi životnog ciklusa. Trebalo bi se sastojati od skupa pravila kojima se definiraju posebne operativne i financijske obveze proizvođača proizvoda u kojima se odgovornost proizvođača proširuje na fazu životnog ciklusa proizvoda nakon potrošnje. Prema tome, trebali bi financirati barem troškove iz članka 8.a stavka 4. točke (a) Direktive 2008/98/EZ, uključujući troškove organizacije odvojenog skupljanja, pripreme za prenamjenu i ponovnu proizvodnju, obrade, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnih baterija, za izvješćivanje o baterijama i otpadnim baterijama te za kampanje podizanja svijesti kako bi se krajnje korisnike potaknulo na odgovarajući način odbacivanja otpadnih baterija. Obveze povezane s proširenom odgovornošću proizvođača trebale bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu i putem interneta. Proizvođači bi trebali moći skupno ispunjavati te obveze putem organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, koje u njihovo ime na sebe preuzimaju odgovornost. Proizvođači ili organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača trebali bi biti podložni ovlaštenju i trebali bi dokumentirati da imaju financijska sredstva za pokrivanje troškova koji proizlaze iz proširene odgovornosti proizvođača. Ako je to potrebno da bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta i kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za modulaciju financijskih doprinosa koji se isplaćuju organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 76.a (nova)
(76a)  Uvođenje zahtjeva u pogledu odgovornosti proizvođača trebalo bi doprinijeti smanjenju troškova i povećanju učinkovitosti te osiguranju jednakih uvjeta, uključujući za mala i srednja poduzeća i poduzeća za e-trgovinu, te bi se trebale izbjeći prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Njima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova na kraju vijeka uporabe u cijene proizvoda te potaknuti proizvođače da poštuju odredbe o održivosti pri oblikovanju svojih proizvoda. Općenito, takvim bi se zahtjevima trebalo poboljšati upravljanje programima proširene odgovornosti proizvođača i transparentnost tih programa te smanjiti mogućnost nastanka sukoba interesa između organizacija za proširenu odgovornost proizvođača i subjekata za gospodarenje otpadom s kojima sklope ugovor. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 77.
(77)  Ovom bi Uredbom trebalo detaljno urediti proširenu odgovornost proizvođača za baterije te se stoga pravila o programima proširene odgovornosti proizvođača utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ ne bi trebala primjenjivati na baterije.
(77)  Ovom bi Uredbom trebalo detaljno urediti proširenu odgovornost proizvođača za baterije te bi se stoga trebala smatrati nadopunom pravila o programima proširene odgovornosti proizvođača utvrđenim u Direktivi 2008/98/EZ, koja bi predstavljala minimalne zahtjeve.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 78.
(78)  Kako bi se osiguralo visokokvalitetno recikliranje u lancima opskrbe baterijama, potaknula uporaba kvalitetnih sekundarnih sirovina i zaštitio okoliš, visoka razina skupljanja i recikliranja otpadnih baterija trebala bi biti pravilo. Skupljanje otpadnih baterija temeljan je i ključan korak u zatvaranju petlje za vrijedne materijale koji se nalaze u baterijama putem njihova recikliranja i u zadržavanju lanca vrijednosti baterija unutar Unije, čime se olakšava pristup oporabljenim materijalima koji se zatim mogu upotrebljavati za proizvodnju novih proizvoda.
(78)  Kako bi se osiguralo visokokvalitetno recikliranje u lancima vrijednosti baterija, potaknula uporaba kvalitetnih sekundarnih sirovina i zaštitio okoliš, visoka razina skupljanja i recikliranja otpadnih baterija trebala bi biti pravilo. Skupljanje otpadnih baterija temeljan je i ključan korak u zatvaranju petlje za vrijedne materijale koji se nalaze u baterijama putem njihova recikliranja i u zadržavanju lanca vrijednosti baterija unutar Unije te jačanja strateške neovisnosti u tom sektoru, čime se olakšava pristup oporabljenim materijalima koji se zatim mogu upotrebljavati za proizvodnju novih proizvoda. Odgovarajuće mjere koje se odnose na prikupljanje, obradu, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu i recikliranje otpadnih baterija trebalo bi uključiti u nacionalne planove gospodarenja otpadom. Planove gospodarenja otpadom država članica trebalo bi stoga ažurirati na temelju odredaba utvrđenih u ovoj Uredbi.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 79.
(79)  Proizvođači svih baterija trebali bi biti odgovorni za financiranje i organiziranje odvojenog skupljanja otpadnih baterija. To bi trebali učiniti uspostavom mreže za skupljanje kojom bi se obuhvatilo čitavo područje država članica, koja bi bila blizu krajnjim korisnicima te koja nije usmjerena samo na područja i baterije za koje je skupljanje profitabilno. Mreža za skupljanje trebala bi uključivati sve distributere, ovlaštena postrojenja za obradu otpadne električne i elektroničke opreme i otpadnih vozila, reciklažna dvorišta i sve druge subjekte na njihovu inicijativu, kao što su javna tijela i škole. Kako bi se provjerila i poboljšala djelotvornost mreže za skupljanje i informativnih kampanja, trebalo bi provoditi redovita istraživanja sastava barem na razini NUTS 253 za miješani komunalni otpad i skupljenu otpadnu električnu i elektroničku opremu kako bi se utvrdila količina otpadnih prijenosnih baterija u tom otpadu.
(79)  Proizvođači svih baterija trebali bi biti odgovorni za financiranje ili financiranje i organiziranje odvojenog skupljanja otpadnih baterija. To bi trebali učiniti uspostavom mreže za povrat i skupljanje kojom bi se obuhvatilo čitavo područje država članica, koja bi bila blizu krajnjim korisnicima te koja nije usmjerena samo na područja i baterije za koje je skupljanje profitabilno. Mreža za skupljanje trebala bi uključivati sve distributere, ovlaštena postrojenja za obradu otpadne električne i elektroničke opreme i otpadnih vozila, reciklažna dvorišta i sve druge subjekte na njihovu inicijativu, kao što su javna tijela i škole. Kako bi se provjerila i poboljšala djelotvornost mreže za skupljanje i informativnih kampanja, trebalo bi provoditi redovita istraživanja sastava barem na razini NUTS 2 53 za miješani komunalni otpad i skupljenu otpadnu električnu i elektroničku opremu kako bi se utvrdila količina otpadnih prijenosnih baterija u tom otpadu.
__________________
__________________
53 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).
53 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 81.
(81)  S obzirom na utjecaj na okoliš i gubitak materijala kad se otpadne baterije ne prikupljaju odvojeno i, posljedično, kad se ne obrađuju na ekološki prihvatljiv način, cilj skupljanja za prijenosne baterije koji je već utvrđen na temelju Direktive 2006/66/EZ trebao bi se i dalje primjenjivati i trebalo bi ga postupno povećavati. U ovoj se Uredbi podrazumijeva da prijenosne baterije uključuju i baterije kojima se napajaju laka prijevozna sredstva. Budući da je na temelju trenutačnog povećanja prodaje te vrste baterija teško izračunati količinu tih baterija koje se stavljaju na tržište i skupljaju na kraju životnog vijeka, te prijenosne baterije trebale bi se izuzeti iz trenutačne stope skupljanja za prijenosne baterije. To bi se izuzeće trebalo preispitati zajedno s ciljem skupljanja za otpadne prijenosne baterije, čime bi se moglo obuhvatiti i promjene u metodologiji za izračunavanje stope skupljanja za prijenosne baterije. Komisija je dužna pripremiti izvješće kako bi se potkrijepilo takvo preispitivanje.
(81)  S obzirom na utjecaj na okoliš i gubitak materijala kad se otpadne baterije ne prikupljaju odvojeno i, posljedično, kad se ne obrađuju na ekološki prihvatljiv način, cilj skupljanja za prijenosne baterije koji je već utvrđen na temelju Direktive 2006/66/EZ trebao bi se i dalje primjenjivati i trebalo bi ga postupno povećavati. Kako bi se povećalo skupljanje i smanjili sigurnosni rizici, potrebno je procijeniti izvedivost i moguće koristi uspostavljanja sustava povratne naknade za baterije na razini Unije, osobito za prijenosne baterije za opću uporabu. Nacionalni sustavi povrata pologa ne bi trebali spriječiti usvajanje usklađenog sustava na razini Unije.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 82.a (nova)
(82a)  Kako bi se ažurirala metodologija za izračun i provjeru cilja skupljanja baterija za laka prijevozna sredstva kako bi se odrazila količina koja je dostupna za skupljanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290 Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Od ključne je važnosti da se u usporedbi s postojećom metodologijom u novoj metodologiji zadrži ili poveća razina očekivanja u pogledu okoliša u vezi sa skupljanjem otpadnih baterija.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 82.b (nova)
(82b)  Komisija može razmotriti i uvođenje metodologije za izračun cilja odvojenog skupljanja kako bi se odrazila količina otpadnih prijenosnih baterija koja je dostupna za skupljanje. Od ključne je važnosti da se u usporedbi s postojećom metodologijom u novoj metodologiji zadrži ili poveća razina očekivanja u pogledu okoliša u vezi sa skupljanjem otpadnih baterija.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 84.
(84)  S obzirom na hijerarhiju otpada kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ, čiji su prioriteti sprečavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu i recikliranje, te u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i člankom 5. stavkom 3. točkom (f) Direktive 1999/31/EZ54 , skupljene baterije ne bi trebalo spaljivati ni odlagati na odlagalištima.
(84)  S obzirom na hijerarhiju otpada kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ, čiji su prioriteti sprečavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu i recikliranje, te u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i člankom 5. stavkom 3. točkom (f) Direktive 1999/31/EZ54 , skupljene baterije ne bi trebalo podvrgavati operacijama energetske oporabe ili odlaganja.
__________________
__________________
54 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).
54 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 87.
(87)  Obrada i recikliranje izvan predmetne države članice ili izvan Unije trebali bi biti mogući samo ako je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/200759 i ako aktivnosti obrade i recikliranja ispunjavaju zahtjeve primjenjive na tu vrstu otpada u skladu s klasifikacijom u Odluci Komisije 2000/532/EZ, kako je izmijenjena60. Tu bi Odluku, kako je izmijenjena, trebalo preispitati tako da bude primjenjiva na sve kemijske sastave baterija. Ako se takva obrada ili recikliranje odvija izvan Unije, da bi se moglo uračunati u učinkovitost i ciljeve recikliranja, subjekt za čiji se račun oni izvršavaju trebao bi biti obvezan prijaviti ih nadležnom tijelu odgovarajuće države članice i dokazati da se obrada vrši u uvjetima koji su jednakovrijedni onima u okviru ove Uredbe. Kako bi se mogli utvrditi zahtjevi koji su potrebni da bi se takva obrada smatrala jednakovrijednom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja detaljnih pravila koja sadržavaju kriterije za procjenu jednakovrijednih uvjeta.
(87)  Obrada, priprema za ponovnu uporabu, priprema za prenamjenu i recikliranje izvan predmetne države članice ili izvan Unije trebali bi biti mogući samo ako je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/200759 i ako aktivnosti obrade i recikliranja ispunjavaju zahtjeve primjenjive na tu vrstu otpada u skladu s klasifikacijom u Odluci Komisije 2000/532/EZ, kako je izmijenjena60. Tu bi Odluku, kako je izmijenjena, trebalo preispitati tako da bude primjenjiva na sve kemijske sastave baterija, uključujući dodavanje oznaka za otpadne litij-ionske baterije, kako bi se omogućilo pravilno razvrstavanje litij-ionskih otpadnih baterija i izvješćivanje o njima. Ako se takva obrada ili recikliranje odvija izvan Unije, da bi se moglo uračunati u učinkovitost i ciljeve recikliranja, subjekt za čiji se račun oni izvršavaju trebao bi biti obvezan prijaviti ih nadležnom tijelu odgovarajuće države članice i s pomoću dokumentiranih dokaza dokazati nadležnom tijelu zemlje odredišta da se obrada vrši u uvjetima koji su jednakovrijedni onima u okviru ove Uredbe i u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu okoliša i zaštite ljudskog zdravlja sadržanih u drugom zakonodavstvu Unije. Kako bi se mogli utvrditi zahtjevi koji su potrebni da bi se takva obrada smatrala jednakovrijednom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja detaljnih pravila koja sadržavaju kriterije za procjenu jednakovrijednih uvjeta.
__________________
__________________
58 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).
58 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).
59 Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4.12.2007., str. 6.).
59 Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4.12.2007., str. 6.).
60 2000/532/EZ: Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).
60 2000/532/EZ: Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 87.a (nova)
(87a)  U slučaju izvoza otpadnih baterija iz Unije radi pripreme za ponovnu uporabu, pripreme za prenamjenu ili recikliranja, nadležna tijela država članica trebala bi se zaista koristiti ovlastima iz članka 50. stavka 4.Uredbe (EZ) br. 1013/2006 kako bi zahtijevala dokumentirane dokaze za utvrđivanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Nadležna tijela država članica trebala bi moći surađivati s drugim relevantnim akterima, kao što su nadležna tijela u zemlji odredišta, neovisna treća tijela za provjeru ili organizacije za odgovornost proizvođača osnovane u okviru programa proširene odgovornosti proizvođača, koji mogu provoditi fizičke i druge provjere objekata u trećim zemljama.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 88.
(88)  Industrijske baterije i baterije za električna vozila koje više nisu prikladne za prvotnu svrhu za koju su proizvedene mogu se upotrebljavati u drugačiju svrhu kao stacionarne baterije za pohranu energije. Stvara se tržište za prenamjenu iskorištenih industrijskih baterija i baterija za električna vozila te kako bi se poduprla praktična primjena hijerarhije otpada, trebalo bi definirati specifična pravila kako bi se omogućila odgovorna prenamjena iskorištenih baterija, uzimajući pritom u obzir načelo opreznosti i osiguravajući sigurnost uporabe za krajnje korisnike. Svaka takva iskorištena baterija trebala bi se podvrgnuti procjeni stanja i dostupnog kapaciteta kako bi se utvrdila njezina primjerenost za bilo kakvu drugu uporabu osim izvorne svrhe. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu odredbi povezanih s procjenom stanja baterija, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.
(88)  Baterije koje više nisu prikladne za prvotnu svrhu za koju su proizvedene mogu se upotrebljavati u drugačiju svrhu kao stacionarne baterije za pohranu energije. Stvara se tržište za prenamjenu iskorištenih baterija te kako bi se poduprla praktična primjena hijerarhije otpada, trebalo bi definirati specifična pravila kako bi se omogućila odgovorna prenamjena iskorištenih baterija, uzimajući pritom u obzir načelo opreznosti i osiguravajući sigurnost uporabe za krajnje korisnike. Svaka takva iskorištena baterija trebala bi se podvrgnuti procjeni stanja i dostupnog kapaciteta kako bi se utvrdila njezina primjerenost za bilo kakvu drugu uporabu osim izvorne svrhe. Baterije za koje se utvrdi da su prikladne za upotrebu različitu od izvorne namjene u idealnom bi slučaju trebalo prenamijeniti. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu odredbi povezanih s procjenom stanja baterija, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 89.
(89)  Proizvođači i distributeri trebali bi aktivno sudjelovati u informiranju krajnjih korisnika o tome da se baterije trebaju odvojeno skupljati, da postoje dostupni programi skupljanja i da krajnji korisnici imaju važnu ulogu u osiguravanju ekološki optimalnog upravljanja otpadnim baterijama. Pri informiranju svih krajnjih korisnika, kao i izvješćivanju o baterijama, trebalo bi upotrebljavati suvremene informacijske tehnologije. Informacije bi se trebale pružati klasičnim načinima, primjerice u javnim prostorima, putem plakata i kampanja na društvenim mrežama, ili inovativnijim sredstvima, kao što je elektronički pristup internetskim stranicama s pomoću QR koda na bateriji.
(89)  Proizvođači i distributeri, uključujući internetska tržišta, trebali bi aktivno sudjelovati u informiranju krajnjih korisnika o tome da se baterije trebaju odvojeno skupljati, da postoje dostupni programi skupljanja i da krajnji korisnici imaju važnu ulogu u osiguravanju ekološki optimalnog upravljanja otpadnim baterijama, osobito pružajući objašnjenja o tome kako bi sigurniji i čišći tok otpada mogao doprinijeti smanjenju izvoza otpada u treće zemlje i zatvorenoj petlji materijala unutar Unije. Pri informiranju svih krajnjih korisnika, kao i izvješćivanju o baterijama, trebalo bi upotrebljavati suvremene informacijske tehnologije. Informacije bi se trebale pružati klasičnim načinima, primjerice u javnim prostorima, putem plakata i kampanja na društvenim mrežama, i/ ili inovativnijim sredstvima, kao što je elektronički pristup internetskim stranicama s pomoću QR koda na bateriji na pristupačan i razumljiv način.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 90.
(90)  Kako bi se omogućila provjera usklađenosti s obvezama i njihova djelotvornost u pogledu skupljanja i obrade baterija, predmetni subjekti trebaju o tome izvješćivati nadležna tijela. Proizvođači baterija i drugi subjekti za gospodarenje otpadom koji skupljaju baterije trebali bi podnositi izvješće za svaku kalendarsku godinu, prema potrebi, s podacima o prodanim baterijama i skupljenim otpadnim baterijama. Kad je riječ o obradi i recikliranju, obveze izvješćivanja trebali bi snositi subjekti za gospodarenje otpadom u slučaju obrade, odnosno subjekti za recikliranje u slučaju recikliranja.
(90)  Kako bi se omogućila provjera usklađenosti s obvezama i njihova djelotvornost u pogledu skupljanja i obrade baterija, predmetni subjekti trebaju o tome izvješćivati nadležna tijela. Proizvođači baterija i drugi subjekti za gospodarenje otpadom koji skupljaju baterije trebali bi podnositi izvješće za svaku kalendarsku godinu, prema potrebi, s podacima o prodanim baterijama i skupljenim otpadnim baterijama. Kad je riječ o obradi i recikliranju, obveze izvješćivanja trebali bi snositi subjekti za gospodarenje otpadom u slučaju obrade, odnosno subjekti za recikliranje u slučaju recikliranja. Subjekti za gospodarenje otpadom koji obavljaju obradu u skladu s ovom Uredbom trebali bi podlijegati postupku odabira proizvođača relevantnih baterija ili organizacija za odgovornost proizvođača koje djeluju u njihovo ime, u skladu s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 95.
(95)  Uredbom (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća62 utvrđuju se pravila o nadzoru tržišta i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Kako bi se osiguralo da proizvodi na koje se primjenjuje načelo slobodnog kretanja robe ispunjavaju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje ljudi, sigurnost te zaštita imovine i okoliša, ta bi se Uredba trebala primjenjivati na baterije obuhvaćene ovom Uredbom. Uredbu (EU) 2019/1020 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
(95)  Uredbom (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća62 utvrđuju se pravila o nadzoru tržišta i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Kako bi se osiguralo da proizvodi na koje se primjenjuje načelo slobodnog kretanja robe ispunjavaju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje ljudi, sigurnost te zaštita imovine i okoliša, ta bi se Uredba trebala primjenjivati na baterije obuhvaćene ovom Uredbom, uključujući baterije proizvedene izvan Unije i koje ulaze na tržište Unije. Uredbu (EU) 2019/1020 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
__________________
__________________
62 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).
62 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 97.
(97)  Trebao bi postojati postupak u okviru kojeg bi se zainteresirane strane informirale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u odnosu na baterije koje ugrožavaju zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ili okoliš. Taj bi postupak trebao i tijelima za nadzor tržišta u državama članicama omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranoj fazi u odnosu na takve baterije. Radi osiguravanja jednakih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje akata kako bi se utvrdilo jesu li nacionalne mjere za neusklađene baterije opravdane.
(97)  Trebao bi postojati postupak u okviru kojeg bi se zainteresirane strane informirale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u odnosu na baterije koje ugrožavaju zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ili okoliš. Taj bi postupak trebao i tijelima za nadzor tržišta u državama članicama omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranoj fazi u odnosu na takve baterije. Radi osiguravanja jednakih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje akata kako bi se brzo utvrdilo jesu li nacionalne mjere za neusklađene baterije opravdane.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 98.
(98)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pravo zahtijevati od gospodarskih subjekata da poduzmu korektivne mjere na temelju nalaza prema kojima baterija ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe ili gospodarski subjekt krši pravila o stavljanju baterije na tržište ili na raspolaganje na tržištu ili pravila o održivosti, sigurnosti, označivanju i dužnoj pažnji u lancu opskrbe.
(98)  Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pravo zahtijevati od gospodarskih subjekata da poduzmu korektivne mjere na temelju nalaza prema kojima baterija ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe ili gospodarski subjekt krši pravila o stavljanju baterije na tržište ili na raspolaganje na tržištu ili pravila o održivosti, sigurnosti, označivanju, informiranju i dužnoj pažnji u lancu opskrbe.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 98.a (nova)
(98a)  Kako bi se osigurala učinkovitost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta u pogledu baterija utvrđenom Uredbom (EU) 2019/1020 te zajamčilo neovisno tehničko i znanstveno savjetovanje tijekom evaluacija baterija koje predstavljaju opasnost, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Osim toga, usklađenost sa zakonodavnim okvirom Unije o baterijama koji je uspostavljen ovom Uredbom trebalo bi promicati i na nacionalnoj razini.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 98.b (nova)
(98b)  Slobodno kretanje robe u Uniji često je otežano preprekama postavljenima na nacionalnoj razini da bi se spriječilo potpuno ostvarenje unutarnjeg tržišta i smanjile mogućnosti poduzeća za poslovanje i razvoj, posebice MSP-ova, koji predstavljaju okosnicu gospodarstva Unije. Države članice stoga bi trebale u potpunosti iskoristiti mogućnost sklapanja međusobnih sporazuma kako bi se omogućila primjena arbitražnog postupka u cilju brzog rješavanja sporova povezanih s pristupom unutarnjem tržištu za baterije.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 99.
(99)  Javna nabava bitan je sektor kad je riječ o smanjenju učinaka ljudskih aktivnosti na okoliš i poticanju preusmjeravanja tržišta prema održivijim proizvodima. Javni naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/24/EU63 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća64, i naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/25/EU, trebali bi pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije uzimati u obzir utjecaje na okoliš kako bi se promicalo i stimuliralo tržište za čistu i energetski učinkovitu mobilnost i pohranu energije te time doprinijelo ciljevima politika Unije o okolišu, klimatskim promjenama i energiji.
(99)  Javna nabava bitan je sektor kad je riječ o smanjenju učinaka ljudskih aktivnosti na okoliš i poticanju preusmjeravanja tržišta prema održivijim proizvodima. Javni naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/24/EU6363 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2014/25/EU64 Europskog parlamenta i Vijeća64, i naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/25/EU, trebali bi pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije uzimati u obzir utjecaje na okoliš i osigurati učinkovitu usklađenost gospodarskih subjekata sa socijalnim i okolišnim zahtjevima kako bi se promicalo i stimuliralo tržište za čistu i energetski učinkovitu mobilnost i pohranu energije te time doprinijelo ciljevima politika Unije o okolišu, klimatskim promjenama i energiji. Osim toga, poboljšanje pristupa MSP-ova javnim natječajima na tržištu baterija te poticanje većeg broja lokalnih dionika i dionika iz Unije da se pridruže također bi znatno doprinijelo postizanju tih ciljeva.
__________________
__________________
63 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
63 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
64 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).
64 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 105.
(105)  Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju i u kojima se utvrđuje opravdanost nacionalne mjere poduzete u pogledu sukladne baterije koja predstavlja rizik ako je, u propisno opravdanim slučajevima koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine ili okoliša, to utemeljeno na razlozima krajnje hitnosti.
(105)  Komisija bi bez odgode trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju i u kojima se utvrđuje opravdanost nacionalne mjere poduzete u pogledu sukladne baterije koja predstavlja rizik ako je, u propisno opravdanim slučajevima koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine ili okoliša, to utemeljeno na razlozima krajnje hitnosti.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 106.
(106)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se trebaju primjenjivati u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati provedbu tih pravila. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
(106)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se trebaju primjenjivati u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati provedbu tih pravila. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osigurala usklađena provedba u cijeloj Uniji, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izrade usklađenih kriterija ili smjernica za sankcije te za naknadu štete pojedincima.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 109.a (nova)
(109a)  Pri provedbi ove Uredbe važno je uzeti u obzir učinke na okoliš, društvo i gospodarstvo. Štoviše, kako bi se osigurali jednaki uvjeti, važno je da se pri provedbi ove Uredbe u jednakoj mjeri uzimaju u obzir sve raspoložive relevantne tehnologije, ako omogućavaju potpunu usklađenost baterija s relevantnim zahtjevima iz ove Uredbe. Nadalje, gospodarskim subjektima ne bi se trebalo nametati prekomjerno administrativno opterećenje, osobito MSP-ovima.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 110.
(110)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe – osiguravanje da unutarnje tržište funkcionira te da baterije stavljene na tržište ispunjavaju zahtjeve u pogledu visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša – ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe za usklađenošću on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u istome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,
(110)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe – osiguravanje da unutarnje tržište funkcionira te da baterije stavljene na tržište i aktivnosti povezane s otpadnim baterijama ispunjavaju zahtjeve u pogledu visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša – ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe za usklađenošću on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u istome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u uporabu te zahtjevi za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija.
1.  Ovom se Uredbom utvrđuju okolišni, gospodarski i socijalni zahtjevi u pogledu održivosti, zahtjevi u pogledu sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u uporabu.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.a (novi)
1a.  Osim toga, ovom se Uredbom utvrđuju mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem i smanjenjem stvaranja otpadnih baterija i štetnih učinaka proizvodnje takvih baterija i gospodarenja njima te smanjenjem ukupnog učinka uporabe resursa i poboljšanjem učinkovitosti takve uporabe.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Ova se Uredba primjenjuje na sve baterije, odnosno prijenosne baterije, automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije, bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, uporabu ili namjenu. Odnosi se i na baterije ugrađene u druge proizvode ili dodane drugim proizvodima.
2.  Ova se Uredba primjenjuje na sve baterije, odnosno prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva, automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije, bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, uporabu ili namjenu. Odnosi se i na baterije ugrađene u druge proizvode ili dodane drugim proizvodima.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova)
(ba)  opremi posebno namijenjenoj za sigurnost nuklearnih postrojenja, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive Vijeća 2009/71/Euratom1a.
__________________
1a Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009., str. 18.).
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.a (novi)
3a.  Uz iznimku poglavlja VII., ova se Uredba ne primjenjuje na baterije za koje proizvođač može dokazati da su osmišljene prije stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)  „baterija” znači svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više nepunjivih ili punjivih baterijskih ćelija ili njihovih skupina;
(1)  „baterija” znači svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više nepunjivih ili punjivih baterijskih ćelija ili njihovih skupina, kao što su baterijski sklopovi i baterijski moduli;
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
(6)  „baterija s unutarnjom pohranom” znači baterija na koju nisu pričvršćeni nikakvi vanjski uređaji za pohranu energije;
Briše se.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 7. – alineja 3.
–  nije namijenjena za industrijsku uporabu i
–  nije namijenjena isključivo za industrijsko korištenje i
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 7. – alineja 4.
–  nije baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;
–  nije baterija za lako prijevozno sredstvo ni baterija za električno vozilo ni automobilska baterija
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.
(8)  „prijenosne baterije za opću uporabu” znači prijenosne baterije u sljedećim uobičajenim oblicima: 4,5 volti (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);
(8)  „prijenosne baterije za opću uporabu” znači prijenosne baterije u sljedećim uobičajenim oblicima: 4,5 volti (3R12), gumbasta ćelija, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.
(9)  „lako prijevozno sredstvo” znači vozilo na kotačima koje ima električni motor slabiji od 750 vata, u kojem putnici sjede dok se vozilo kreće i koje se može napajati samo električnim motorom ili kombinacijom motora i ljudske snage;
(9)  „baterija za lako prijevozno sredstvo” znači svaka baterija u vozilu na kotačima koje se može napajati samo električnim motorom ili kombinacijom motora i ljudske snage, uključujući vozila homologiranih kategorija iz Uredbe (EU) br. 168/2013 i čija je masa manja od 25 kg;
____________
1a Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.)
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 10.
(10)  „automobilska baterija” znači svaka baterija koja se upotrebljava samo za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje automobila;
(10)  „automobilska baterija” znači svaka baterija koja se ponajprije upotrebljava za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje automobila i necestovnih pokretnih strojeva ili za druge potporne funkcije;
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 11.
(11)  „industrijska baterija” znači svaka baterija koja je osmišljena za industrijsku uporabu i svaka druga baterija koja nije prijenosna baterija, baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;
(11)  „industrijska baterija” znači svaka baterija koja je osmišljena isključivo za industrijsku uporabu i svaka druga baterija, uključujući sve sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koja nije prijenosna baterija, baterija za laka prijevozna sredstva, baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 12.
(12)  „baterija za električno vozilo” znači svaka baterija koja je posebno osmišljena za pružanje pogona hibridnim i električnim vozilima za cestovni prijevoz;
(12)  „baterija za električno vozilo” znači svaka baterija koja je posebno osmišljena za pružanje energije za pogon vozila kategorije L kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 168/2013 i mase veće od 25 kg ili vozilima kategorija M, N ili O kako je predviđeno Uredbom (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća1a;
__________________
1a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 13.
(13)  „sustav za pohranu energije sa stacionarnom baterijom” znači punjiva industrijska baterija s unutarnjom pohranom koja je posebno osmišljena za pohranu i isporuku električne energije u mrežu, neovisno o tome tko upotrebljava tu bateriju i gdje;
(13)  „baterija unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom” znači punjiva industrijska baterija koja je posebno osmišljena za pohranu i isporuku električne energije kad je uključena u električnu mrežu, neovisno o tome tko upotrebljava tu bateriju i gdje;
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.
(21)  „QR kod” znači matrični crtični kod koji vodi do informacija o modelu baterije;
(21)  „QR kod” znači strojno čitljiv matrični kod koji vodi do informacija koje se zahtijevaju u skladu s ovom Uredbom;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 22.
(22)  „sustav upravljanja baterijom” znači elektronički uređaj koji nadzire ili upravlja električnim i toplinskim funkcijama baterije, koji upravlja i pohranjuje podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koji su utvrđeni u Prilogu VII. te koji komunicira s vozilom ili uređajem u koji je baterija ugrađena;
(22)  „sustav upravljanja baterijom” znači elektronički uređaj koji nadzire ili upravlja električnim i toplinskim funkcijama baterije kako bi utjecao na njezinu sigurnost, učinkovitost i životni vijek, koji upravlja i pohranjuje podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koji su utvrđeni u Prilogu VII. te koji komunicira s vozilom ili uređajem u koji je baterija ugrađena;
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 26.a (nova)
(26a)  „priprema za prenamjenu” znači svaki postupak kojim se dijelovi otpadne baterije ili ona cijela pripremaju tako da se mogu upotrebljavati za drukčiju namjenu ili primjenu od one za koju je baterija izvorno osmišljena;
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 26.b (nova)
(26b)  „ponovna proizvodnja” znači svaki postupak rastavljanja, obnove, zamjene komponenti rabljenih baterijskih sklopova, baterijskih modula i/ili baterijskih ćelija kako bi se baterija vratila na razinu učinkovitosti i kvalitete jednaku onoj izvorne baterije, za izvornu ili drugu svrhu;
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 38.
(38)  „organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača” znači pravni subjekt koji financijski ili operativno organizira ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača u ime više proizvođača;
(38)  „organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača” znači pravni subjekt koji financijski ili financijski i operativno organizira ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača u ime više proizvođača;
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 39.
(39)  „otpadna baterija” znači svaka baterija za otpad u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;
(39)  „otpadna baterija” znači svaka baterija ili baterijska ćelija obuhvaćena definicijom otpada u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 40.
(40)  „ponovna uporaba” znači cjelovita ili djelomična izravna ponovna uporaba baterije u izvornu svrhu za koju je baterija namijenjena;
(40)  „ponovna uporaba” znači cjelovita ili djelomična izravna ponovna uporaba baterije koja nije za otpad u istu svrhu za koju je baterija namijenjena;
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – uvodni dio
(41)  „opasna tvar” znači svaka tvar koja ispunjava kriterije za svrstavanje u bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća67:
(41)  „opasna tvar” znači svaka tvar koja ispunjava kriterije za svrstavanje u bilo koji od razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća67:
__________________
__________________
67 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
67 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka a
(a)  razredi opasnosti od 2.1. do 2.4., razredi opasnosti 2.6. i 2.7., razred opasnosti 2.8. tipovi A i B, razredi opasnosti 2.9., 2.10. i 2.12., razred opasnosti 2.13. i 2. kategorija, razred opasnosti 2.14. i 2. kategorija, razred opasnosti 2.15. tipovi od A do F;
Briše se.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka b
(b)  razredi opasnosti od 3.1. do 3.6. i razred opasnosti 3.7.‚ „štetni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj”, razred opasnosti 3.8., „učinci različiti od narkotičkih”, razredi opasnosti 3.9. i 3.10.;
Briše se.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka c
(c)  razred opasnosti 4.1.;
Briše se.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka d
(d)  razred opasnosti 5.1.;
Briše se.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 36.
(36)  „dužna pažnja u lancu opskrbe” znači obveze gospodarskog subjekta koji na tržište stavlja punjivu industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo koje su povezane s njegovim sustavom upravljanja, upravljanjem rizikom, provjerama trećih strana koje provode prijavljena tijela i davanjem informacija u cilju utvrđivanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih s nabavom, obradom i trgovanjem sirovinama potrebnima za proizvodnju baterija;
(36)  „dužna pažnja u lancu vrijednosti baterija” znači obveze gospodarskog subjekta koji na tržište stavlja bateriju, u pogledu kategorija rizika za društvo i okoliš, a koje su povezane s njegovim sustavom upravljanja, upravljanjem rizikom, provjerama trećih strana koje provode prijavljena tijela i davanjem informacija u cilju utvrđivanja, sprečavanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih s nabavom, obradom i trgovanjem sirovinama, kemikalijama i sekundarnim sirovinama potrebnima za proizvodnju baterija i obradu otpadnih baterija u vezi s njegovim proizvodnim aktivnostima i ostalim povezanim poslovnim odnosima;
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 36.a (nova)
(36 a)  „poslovni odnosi” znači odnosi između poduzeća i njegovih podružnica te komercijalni odnosi poduzeća duž njegova lanca vrijednosti, uključujući dobavljače i podizvođače, a koji su izravno povezani s poslovanjem, proizvodima ili uslugama poduzeća;
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 36.b (nova)
(36b)  „visokorizična područja” znači područja na kojima su vlast i sigurnost slabe ili ne postoje, kao što su propale države i područja na kojima su prisutna raširena i sustavna kršenja međunarodnog prava, uključujući povrede ljudskih prava;
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Države članice ne smiju, iz razloga povezanih sa zahtjevima u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije ni s upravljanjem otpadnim baterijama obuhvaćenima ovom Uredbom zabraniti, ograničiti ni otežati stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu baterija koje su u skladu s ovom Uredbom.
1.  Države članice ne smiju, iz razloga povezanih sa socijalnim i okolišnim zahtjevima u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije ni s upravljanjem otpadnim baterijama obuhvaćenima ovom Uredbom zabraniti, ograničiti ni otežati stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu baterija koje su u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  Na trgovačkim sajmovima, izložbama, prezentacijama ili sličnim događajima države članice ne sprečavaju prikazivanje baterija koje nisu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da je na vidljiv način jasno naznačeno da takve baterije nisu u skladu s ovom Uredbom i da nisu na prodaju dok ih se ne uskladi.
2.  Na trgovačkim sajmovima, izložbama, prezentacijama ili sličnim događajima države članice ne sprečavaju prikazivanje baterija koje nisu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da je na vidljiv način jasno naznačeno da takve baterije nisu u skladu s ovom Uredbom te da nisu za stavljanje na raspolaganje na tržištu dok ih se ne uskladi. Tijekom prezentacija relevantni gospodarski subjekt poduzima odgovarajuće mjere kako bi zajamčio sigurnost osoba.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 4. – naslov
Zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije
Zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija te dužne pažnje za baterije
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  zahtjeve u pogledu dužne pažnje utvrđene u članku 39.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)
1a.  U slučaju baterija za električna vozila i automobilskih baterija stavljenih na tržište kao zamjena za neispravne baterije, primjenjuju se isti zahtjevi kao i za zamijenjene baterije, u skladu s načelom „popravljanja kao kad je bilo proizvedeno”.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 4.– stavak 2.
2.  Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni poglavljima II. i III., baterije ne smiju ugrožavati zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ni okoliš.
2.  Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni poglavljima II. i III. i člankom 39. baterije ne smiju ugrožavati zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ni okoliš.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Osim toga, svaka država članica među nadležnim tijelima iz prvog podstavka utvrđuje jednu kontaktnu točku za potrebe komunikacije s Komisijom u skladu sa stavkom 3.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.
3.  Do [tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o imenima i adresama nadležnih tijela imenovanih u skladu sa stavkom 1. Države članice bez nepotrebnog odlaganja priopćavaju Komisiji svaku promjenu imena ili adrese tih nadležnih tijela.
3.  Do [tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o imenu i adresi kontaktne točke imenovane u skladu sa stavkom 1. Države članice bez nepotrebnog odlaganja priopćavaju Komisiji svaku promjenu imena ili adrese kontaktne točke.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.a (novi)
5a.  U roku od šest mjeseci od izmjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili stupanja na snagu budućeg zakonodavstva Unije o kriterijima održivosti za opasne tvari i kemikalije, Komisija ocjenjuje je li uslijed te izmjene ili tog budućeg zakonodavstva Unije potrebno izmijeniti ovaj članak ili Prilog I. ovoj Uredbi ili oboje te prema potrebi donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. ove Uredbe radi odgovarajuće izmjene tih odredaba.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.b (novi)
5b.  Komisija do 31. prosinca 2025., uz pomoć Agencije, izvršava sustavno preispitivanje opasnih tvari u baterijama kako bi utvrdila potencijalne rizike za zdravlje ljudi ili okoliš. Ta procjena uzima u obzir mjeru u kojoj je uporaba opasne tvari nužna za zdravlje i sigurnost ili u kojoj je ključna za funkcioniranje društva, kao i dostupnost odgovarajućih alternativa iz perspektive okoliša i zdravlja. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje delegiranih akata iz drugog stavka.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 7. – naslov
Ugljični otisak baterija za električna vozila i punjivih industrijskih baterija
Ugljični otisak baterija za električna vozila, baterija za laka prijevozna sredstva i industrijskih baterija
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Uz baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh prilaže se tehnička dokumentacija koja za svaki model i seriju baterije u pojedinom proizvodnom pogonu sadržava deklaraciju o ugljičnom otisku izrađenu u skladu s delegiranim aktom iz drugog podstavka u kojoj se navode barem sljedeće informacije:
1.  Uz baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije prilaže se tehnička dokumentacija koja za svaki model baterije u pojedinom proizvodnom pogonu sadržava deklaraciju o ugljičnom otisku izrađenu u skladu s delegiranim aktom iz drugog podstavka u kojoj se navode barem sljedeće informacije:
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  informacije o upotrijebljenim sirovinama, uključujući udio obnovljivog sadržaja;
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d
(d)  ukupan ugljični otisak baterije izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida;
(d)  ukupan ugljični otisak baterije izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida i ugljični otisak baterije, izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida po jednom kWh ukupne energije pružene tijekom očekivanog vijeka trajanja baterijskog sustava;
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.
Zahtjev u pogledu deklaracije o ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2024. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.
Zahtjev u pogledu deklaracije o ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2024. na baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i na industrijske baterije.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 3. – uvodni dio
Komisija najkasnije do 1. srpnja 2023. donosi:
Komisija najkasnije do 1. siječnja 2023. donosi:
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 3. – točka a
(a)  delegirani akt na temelju članka 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije izračuna ukupnog ugljičnog otiska baterije iz točke (d), u skladu s ključnim elementima utvrđenima u Prilogu II.;
(a)  delegirani akt na temelju članka 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za izračun i provjeru ugljičnog otiska baterije iz točke (d), u skladu s ključnim elementima utvrđenima u Prilogu II.;
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 4.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. za izmjenu zahtjeva u pogledu informacija utvrđenih u prvom podstavku.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. za izmjenu zahtjeva u pogledu informacija utvrđenih u prvom podstavku s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.
Baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh moraju imati uočljivu, lako čitljivu i neizbrisivu oznaku koja pokazuje razred učinkovitosti prema ugljičnom otisku kojemu pojedina baterija pripada.
Baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije moraju imati uočljivu, lako čitljivu i neizbrisivu oznaku koja pokazuje ugljični otisak baterije iz stavka 1. točke (d) te razred učinkovitosti prema ugljičnom otisku kojemu pojedina baterija pripada.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.
Zahtjevi u pogledu razreda učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuju se od 1. siječnja 2026. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.
Zahtjevi u pogledu razreda učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuju se od 1. srpnja 2025. na baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i na industrijske baterije.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2. – podstavak 4. – uvodni dio
Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. donosi:
Komisija najkasnije do 1. siječnja 2024. donosi:
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.
Za baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh uz svaki se model i seriju baterije u pojedinom proizvodnom pogonu prilaže tehnička dokumentacija koja pokazuje da je deklarirana vrijednost ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa niža od maksimalnog praga utvrđenog u delegiranom aktu koji Komisija donese u skladu s trećim podstavkom.
Za baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije s nominalnom energijom većom od 2 kWh uz svaki se model baterije u pojedinom proizvodnom pogonu prilaže tehnička dokumentacija koja pokazuje da je deklarirana vrijednost ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa niža od maksimalnog praga utvrđenog u delegiranom aktu koji Komisija donese u skladu s trećim podstavkom.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.
Zahtjev u pogledu maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2027. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.
Zahtjev u pogledu maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. siječnja 2027. na sve baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije s nominalnom energijom većom od 2 kWh.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 3.
Komisija najkasnije do 1. srpnja 2026. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka. Komisija pri izradi tog delegiranog akta uzima u obzir relevantne ključne elemente utvrđene u Prilogu II.
Komisija najkasnije do 1. srpnja 2025. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka. Komisija pri izradi tog delegiranog akta uzima u obzir relevantne ključne elemente utvrđene u Prilogu II.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 4.
Uvođenjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa prema potrebi se pokreće postupak ponovne klasifikacije razredâ učinkovitosti baterija iz stavka 2. s obzirom na ugljični otisak.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 73. radi izmjene maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka na temelju najnovijih dostupnih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 1. Uvođenjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa prema potrebi se pokreće postupak ponovne klasifikacije razredâ učinkovitosti baterija iz stavka 2. s obzirom na ugljični otisak.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.a (novi)
3a.  Komisija do 31. prosinca 2025. ocjenjuje izvedivost proširenja zahtjeva iz ovog članka na prijenosne baterije i zahtjeva iz stavka 3. za industrijske baterije s nominalnom energijom manjom od 2 kWh. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 8. – naslov
Udio recikliranog sadržaja u industrijskim baterijama, baterijama za električna vozila i automobilskim baterijama
Udio recikliranog sadržaja u prijenosnim baterijama, baterijama za laka prijevozna sredstva, industrijskim baterijama, baterijama za električna vozila i automobilskim baterijama
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.
Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2027. prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava informacije o količini kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. srpnja 2025. prilaže se tehnička dokumentacija s informacijama o količini kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.
Komisija do 31. prosinca 2025. mora donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija izračuna i provjere količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada koji je prisutan u aktivnim materijalima u baterijama iz prvog podstavka te format tehničke dokumentacije. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Komisija do 31. prosinca 2023. mora donijeti:
(a)  delegirani akt u skladu s člankom 73. kako bi se ova Uredba nadopunila utvrđivanjem metodologije izračuna i provjere količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada koji je prisutan u aktivnim materijalima u baterijama iz prvog podstavka.
(b)  provedbeni akt kojim se utvrđuju format i tehnička dokumentacija za deklaraciju o oporabljenim materijalima. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2030. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
2.  Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2030. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio
3.  Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2035. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
3.  Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2035. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Kad je to opravdano i primjereno zbog raspoloživosti odnosno nedovoljne raspoloživosti kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada, Komisija je u skladu s člankom 73. ovlaštena do 31. prosinca 2027. donijeti delegirani akt za izmjenu ciljeva iz stavaka 2. i 3.
4.  Nakon utvrđivanja metodologije iz stavka 1., a najkasnije do 31. prosinca 2027. Komisija procjenjuje je li, zbog trenutačne i predviđene raspoloživosti odnosno nedovoljne raspoloživosti kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada za 2030. i 2035. i s obzirom na tehnički i znanstveni napredak, primjereno revidirati ciljeve iz stavaka 2. i 3. Komisija također procjenjuje u kojoj su mjeri ti cijevi ostvareni s pomoću otpada nastalog prije ili nakon potrošnje te je li primjereno ograničiti ostvarenje ciljeva samo na otpad koji je nastao nakon potrošnje. Na temelju procjene Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.a (novi)
4a.  Ako je to opravdano zbog promjena u tehnologijama baterija koje utječu na vrstu materijala koji se mogu oporabiti, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe umetanjem dodatnih sirovina i ciljeva na popise utvrđene u stavcima 2. i 3.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 9. – naslov
Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti prijenosnih baterija za opću uporabu
Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti prijenosnih baterija
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Prijenosne baterije za opću uporabu od 1. siječnja 2027. moraju zadovoljavati vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti iz Priloga III. utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 2.
1.  Prijenosne baterije od 1. siječnja 2027. moraju zadovoljavati vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti iz Priloga III. utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 2.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2025. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u Prilogu III. koje prijenosne baterije za opću uporabu moraju zadovoljiti.
Komisija do 1. srpnja 2025. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u Prilogu III. koje prijenosne baterije, uključujući prijenosne baterije za opću uporabu, moraju zadovoljiti.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu III. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene minimalnih vrijednosti i dodavanja dodatnih parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu III. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 3.
Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja prijenosnih baterija za opću uporabu na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa i uzima u obzir relevantne međunarodne norme i sustave označivanja. Komisija osigurava i da odredbe iz tog delegiranog akta nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koji su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost i trošak za krajnje korisnike ni na konkurentnost industrije. Proizvođačima predmetnih baterija i uređaja ne smije se nametati prekomjerno administrativno opterećenje.
Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja prijenosnih baterija na okoliš i povećanjem resursne učinkovitosti tih baterija tijekom njihova životnog ciklusa i uzima u obzir relevantne međunarodne norme i sustave označivanja. Komisija osigurava i da odredbe iz tog delegiranog akta nemaju znatan negativan učinak na sigurnost i funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koji su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost i trošak za krajnje korisnike ni na konkurentnost industrije.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Komisija do 31. prosinca 2030. mora procijeniti izvedivost mjera usmjerenih na ukidanje uporabe nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu na temelju metodologije procjene životnog ciklusa u svrhu smanjenja njihova utjecaja na okoliš. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.
3.  Komisija do 31 prosinca 2027. mora procijeniti izvedivost mjera usmjerenih na ukidanje uporabe nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu na temelju metodologije procjene životnog ciklusa u svrhu smanjenja njihova utjecaja na okoliš te održivih alternativnih rješenja za krajnje korisnike. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga o postupnom ukidanju, utvrđivanju zahtjeva o ekološkom dizajnu ili oboje, gdje je to korisno za okoliš.
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 10. – naslov
Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti punjivih industrijskih baterija i baterija za električna vozila
Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti industrijskih baterija, baterija za električna vozila i baterija za laka prijevozna sredstva
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.
Uz punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.
Uz industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.a (novi)
1a.  Do 1. siječnja 2026. informacije o učinkovitosti i trajnosti industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila iz stavka 1. moraju biti dostupne putem javno dostupnog dijela sustava elektroničke razmjene podataka kako je utvrđeno u članku 64. i Prilogu XIII. Informacije o učinkovitosti i trajnosti tih baterija potrošačima moraju biti dostupne prije kupnje.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.b (novi)
1b.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za baterije za električna vozila utvrđenih u Prilogu IV. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.c (novi)
1c.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za baterije za električna vozila utvrđenih u Prilogu IV. u roku od šest mjeseci od usvajanja tehničkih specifikacija neformalne Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a u cilju osiguranja usklađenosti parametara s Prilogom IV. i tehničkim specifikacijama UNECE-a.
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od 1. siječnja 2026. moraju zadovoljavati minimalne vrijednosti utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 3. za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.
2.  Industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila od 1. siječnja 2026. moraju zadovoljavati minimalne vrijednosti za specifične vrste baterija utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 3. za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1.
Komisija do 31. prosinca 2024. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV. koje punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh moraju zadovoljiti.
Komisija do 31. prosinca 2024. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV. Koje baterije za laka prijevozna sredstva, baterije za električna vozila i industrijske baterije moraju zadovoljiti.
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.
Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja na okoliš punjivih industrijskih baterija s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh tijekom njihova životnog ciklusa i osigurava da zahtjevi utvrđeni tim aktom nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koje su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost baterija ili uređaja ni na konkurentnost industrije. Proizvođačima predmetnih baterija i uređaja ne smije se nametati prekomjerno administrativno opterećenje.
Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja na okoliš industrijskih baterija, baterija za električna vozila i baterija za laka prijevozna sredstva tijekom njihova životnog ciklusa i osigurava da zahtjevi utvrđeni tim aktom nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koje su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost baterija ili uređaja ni na konkurentnost industrije.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3.a (novi)
3 a.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. radi izmjene minimalnih vrijednosti elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu IV., s obzirom na tehnički i znanstveni napredak, kako bi se osigurale sinergije s minimalnim vrijednostima koje mogu proizići iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a te kako bi se izbjeglo nepotrebno preklapanje. Izmjena minimalnih vrijednosti elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti ne dovodi do smanjenja razine učinkovitosti i trajnosti baterija za električna vozila.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 11. – naslov
Mogućnost uklanjanja i zamjene prijenosnih baterija
Mogućnost uklanjanja i zamjene prijenosnih baterija i baterija za laka prijevozna sredstva
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.
Krajnjem korisniku ili neovisnim subjektima mora biti omogućeno jednostavno uklanjanje ili zamjena prijenosnih baterija ugrađenih u uređaje tijekom čitavog životnog vijeka uređaja ako baterije imaju kraći životni vijek od uređaja, odnosno najkasnije do kraja životnog vijeka uređaja.
Do 1. siječnja 2024. prijenosne baterije ugrađene u uređaje i baterije za laka prijevozna sredstva moraju biti projektirane tako da se mogu jednostavno i sigurno ukloniti i zamijeniti upotrebom osnovnih i uobičajeno dostupnih alata i bez nanošenja štete uređaju ili baterijama. Krajnjem korisniku mora biti omogućeno uklanjanje ili zamjena prijenosnih baterija, a krajnjem korisniku ili neovisnim subjektima mora biti omogućeno uklanjanje i zamjena i baterija za laka prijevozna sredstva tijekom čitavog životnog vijeka uređaja ako baterije imaju kraći životni vijek od uređaja, odnosno najkasnije do kraja životnog vijeka uređaja. Neovisnim subjektima mora biti omogućeno uklanjanje i zamjena baterijskih ćelija za laka prijevozna sredstva.
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.
Smatra se da se baterija jednostavno može zamijeniti ako se nakon uklanjanja iz uređaja može zamijeniti sličnom baterijom bez učinka na funkcioniranje ili učinkovitost tog uređaja.
Smatra se da se baterija jednostavno može zamijeniti ako se nakon uklanjanja iz uređaja ili lakog prijevoznog sredstva može zamijeniti kompatibilnom baterijom bez učinka na funkcioniranje, učinkovitost ili sigurnost tog uređaja ili lakog prijevoznog sredstva.
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Prijenosne baterije i baterije za laka prijevozna sredstva dostupne su kao rezervni dio za opremu koju napajaju najmanje 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice modela na tržište, uz razumnu i nediskriminirajuću cijenu za neovisne subjekte i krajnje korisnike.
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.a (novi)
1a.  Predmetni gospodarski subjekt u trenutku kupnje uređaja osigurava jasne i detaljne upute za uklanjanje i zamjenu te ih trajno stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama tijekom očekivanog životnog vijeka proizvoda i to na način koji je lako razumljiv krajnjim korisnicima, uključujući potrošače.
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.b (novi)
1b.  Softver se ne smije upotrebljavati kako bi se utjecalo na zamjenu prijenosne baterije ili baterije za laka prijevozna sredstva ili njihovih ključnih sastavnih dijelova drugom kompatibilnom baterijom ili ključnim sastavnim dijelovima.
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – točka a
(a)  zbog sigurnosti, učinkovitosti, medicinskih razloga ili cjelovitosti podataka nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije; ili
(a)  zbog sigurnosti nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije te ako proizvođač može dokazati da ne postoji alternativno rješenje na tržištu;
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  zbog medicinskih razloga ili cjelovitosti podataka nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije te ako proizvođač može dokazati da ne postoji alternativno rješenje na tržištu;
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – točka b
(b)  funkcioniranje baterije moguće samo kad je baterija ugrađena u strukturu uređaja.
(b)  funkcioniranje baterije moguće samo kad je baterija ugrađena u strukturu uređaja i proizvođač može dokazati da na tržištu ne postoji alternativno rješenje.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Predmetni gospodarski subjekt dužan je, među ostalim označivanjem, obavijestiti krajnje korisnike na jasan i razumljiv način u trenutku kupnje uređaja o svakom slučaju u kojem se primjenjuje odstupanje predviđeno prvim podstavkom. U dostavljenim se informacijama navodi očekivani životni vijek baterije.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.  Komisija donosi smjernice za olakšavanje usklađene primjene odstupanja utvrđenih u stavku 2.
3.  Najkasnije 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija donosi smjernice za olakšavanje usklađene primjene odstupanja utvrđenih u stavku 2.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Mogućnost uklanjanja i zamjene automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija
1.  Automobilske baterije, industrijske baterije i baterije za električna vozila moraju biti lako uklonjive i zamjenjive, ako baterija ima kraći vijek trajanja od uređaja ili vozila u kojima se upotrebljava, od strane kvalificiranih neovisnih subjekata koji moraju moći sigurno isprazniti bateriju bez prethodnog rastavljanja baterijskog sklopa.
2.  Industrijske baterije i baterije za električna vozila dizajniraju se tako da, među ostalim, elementi spajanja, pričvršćivanja ili brtvljenja omogućuju odstranjivost, zamjenjivost i rastavljanje kućišta, pojedinačnih baterijskih ćelija ili drugih ključnih komponenti bez oštećenja baterije.
3.  Softver se ne smije upotrebljavati kako bi se utjecalo na zamjenu industrijskih baterija ili baterija za električna vozila ili njihovih ključnih komponenti drugom kompatibilnom baterijom ili ključnom komponentom.
4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. kojima se utvrđuju detaljna pravila kojima se dopunjuju pravila iz ovog članka utvrđivanjem kriterija za uklanjanje, zamjenu i rastavljanje automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija, uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 11.b (novi)
Članak 11.b
Sigurnost popravljenih automobilskih baterija, industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila
1.  Sigurnost popravljenih automobilskih baterija, industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila ocjenjuje se na temelju odgovarajućih nerazornih ispitivanja.
2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. radi definiranja primjerenih metoda ispitivanja kako bi se osigurala sigurnost popravljenih baterija.
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 11.c (novi)
Članak 11.c
Jedinstveni punjači
Komisija do 1. siječnja 2024. procjenjuje najbolji način za uvođenje usklađenih standarda za jedinstveni punjač, koji će se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2026., za punjive baterije dizajnirane za električna vozila i laka prijevozna sredstva te punjive baterije ugrađene u posebne kategorije električne i elektroničke opreme obuhvaćene Direktivom 2012/19/EU.
Prilikom procjene iz stavka 1. Komisija uzima u obzir veličinu tržišta, smanjenje otpada te dostupnost i smanjenje troškova za potrošače i druge krajnje korisnike.
U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.
Komisijinom procjenom ne dovodi se u pitanje donošenje zakonodavstva kojim bi se ti jedinstveni punjači uveli ranije.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 12. – naslov
Sigurnost sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom
Sigurnost baterija unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Uz sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da su oni sigurni pri uobičajenom radu i uporabi, zajedno s dokazima da su uspješno ispitani s obzirom na sigurnosne parametre utvrđene u Prilogu V., za što se trebaju primijeniti suvremene metodologije ispitivanja.
1.  Uz baterije unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da su sigurne pri uobičajenom radu i uporabi, zajedno s dokazima da su uspješno ispitane s obzirom na sigurnosne parametre utvrđene u Prilogu V., za što se primjenjuju suvremene metodologije ispitivanja.
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Baterije se od 1. siječnja 2027. označuju oznakom koja sadržava informacije utvrđene u dijelu A Priloga VI.
1.  Baterije se od ... [24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] označuju oznakom koja sadržava informacije utvrđene u dijelu A Priloga VI. i posebnim informacijama koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća.
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Od 1. siječnja 2027. prijenosne i automobilske baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu kapacitetu, a prijenosne baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene.
2.  Od 1. siječnja 2027. prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i automobilske baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu nominalnom kapacitetu i označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene i očekivanom životnom vijeku izraženom kao broj ciklusa i kalendarskih godina.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.a (novi)
2a.  Od 1. siječnja 2023. nepunjive prijenosne baterije za opću uporabu označuju se oznakom na kojoj se navodi „nepunjive”.
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – podstavak 4.
Ako je veličina baterije tolika da bi simbol bio manji od 0,5 cm × 0,5 cm, bateriju nije potrebno označiti, već se simbol veličine najmanje 1 cm × 1 cm otiskuje na ambalaži.
Ako je veličina baterije tolika da bi simbol bio manji od 0,47 cm × 0,47 cm, bateriju nije potrebno označiti, već se simbol veličine najmanje 1 cm × 1 cm otiskuje na ambalaži.
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
3a.  Od 1. srpnja 2023. baterije se označuju simbolom koji označava usklađen kod boja na temelju vrste baterije i njezina kemijskog sastava.
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka - aa (nova)
(- aa)  informacijama utvrđenima u dijelu Aa Priloga VI. od 1. siječnja 2025.;
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka b
(b)  informacijama iz stavka 2. za prijenosne i automobilske baterije od 1. siječnja 2027.;
(b)  informacijama iz stavka 2. za prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i automobilske baterije od 1. siječnja 2027.;
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka ba (nova)
(ba)  informacijama iz stavka 2.a za prijenosne baterije za opću uporabu od 1. siječnja 2023.;
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka e
(e)  izvješću iz članka 39. stavka 6. za punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila od [12 mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu];
(e)  izvješću iz članka 39. stavka 6. za sve baterije od [12 mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu];
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka f
(f)  deklaraciji o ugljičnom otisku iz članka 7. stavka 1. za baterije za električna vozila i za punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od 1. srpnja 2024.;
(f)  deklaraciji o ugljičnom otisku iz članka 7. stavka 1. za baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i za industrijske baterije od srpnja 2024.;
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. –točka g
(g)  razredu učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz članka 7. stavka 2. za baterije za električna vozila i za punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od 1. siječnja 2026.;
(g)  razredu učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz članka 7. stavka 2. za baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i za industrijske baterije s unutarnjom pohranom od 1. srpnja 2025.;
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – točka h
(h)  količini kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada i prisutnog u aktivnim materijalima u bateriji u skladu s člankom 8. za punjive industrijske baterije, automobilske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od 1. siječnja 2027.;
(h)  količini kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada i prisutnog u aktivnim materijalima u bateriji u skladu s člankom 8. za prijenosne baterije, osim prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, automobilske baterije i baterije za električna vozila od 1. srpnja 2025.;
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5. – podtočka ja (nova)
(ja)  informacijama iz putovnice za baterije iz članka 65. za baterije za laka prijevozna sredstva, baterije za električna vozila i industrijske baterije od 1. siječnja 2026.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 6.
6.  Oznake i QR kod iz stavaka od 1. do 5. otiskuju se ili urezuju na bateriju tako da su uočljivi, čitljivi i neizbrisivi. Ako to nije moguće ili opravdano zbog prirode i veličine baterije, oznake se stavljaju na ambalažu i u dokumente priložene bateriji.
6.  Oznake i QR kod iz stavaka od 1. do 5. otiskuju se ili urezuju na bateriju tako da su uočljivi, čitljivi i neizbrisivi. Ako to nije moguće ili opravdano zbog prirode i veličine baterije, oznake se stavljaju na ambalažu i u dokumente priložene bateriji. U slučaju ponovne proizvodnje ili prenamjene, oznake se ažuriraju novom oznakom koja odražava novi status baterije.
Ako su baterije ugrađene u uređaje, oznake i QR kodovi iz stavaka 1., 2., 3. i 5. otiskuju se ili urezuju na uređaje tako da su uočljivi, čitljivi i neizbrisivi.
QR kod također osigurava pristup javno dostupnom dijelu putovnice za bateriju utvrđenom u skladu s člankom 65.
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 6.a (novi)
6a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi osiguravanja alternativnih vrsta pametnih oznaka umjesto QR koda ili uz njega s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 7.
7.  Komisija do 31. prosinca 2025. mora donijeti provedbene akte radi utvrđivanja usklađenih specifikacija za zahtjeve u pogledu označivanja iz stavaka 1. i 2. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
7.  Komisija do 1. srpnja 2025. mora donijeti provedbene akte radi utvrđivanja usklađenih specifikacija za zahtjeve u pogledu označivanja iz stavaka 1. i 2. Kad je riječ o prijenosnim baterijama za opću uporabu, to bi označivanje trebalo obuhvaćati lako prepoznatljivu klasifikaciju njihove učinkovitosti i trajnosti. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 7.a (novi)
7a.  Komisija do 1. siječnja 2023. donosi provedbene akte radi utvrđivanja usklađenih specifikacija za zahtjeve u pogledu označivanja iz stavka 3. u vezi s usklađenim kodom boja. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
1.  Punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh moraju uključivati sustav upravljanja baterijom koji sadržava podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija kako je utvrđeno u Prilogu VII.
1.  Baterije unutar stacionarnih sustava za pohranu energije, baterije za električna vozila i baterije za laka prijevozna sredstva moraju uključivati sustav upravljanja baterijom koji sadržava podatke u stvarnom vremenu o parametrima za utvrđivanje stanja, sigurnosti i očekivanog životnog vijeka baterija kako je utvrđeno u Prilogu VII.
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Pristup podacima u sustavu upravljanja baterijom iz stavka 1. u svakom se trenutku neselektivno omogućava pravnoj ili fizičkoj osobi koja je zakonito kupila bateriju ili bilo kojoj trećoj strani koja djeluje u njezino ime u sljedeće svrhe:
2.  Pristup podacima samo za čitanje u sustavu upravljanja baterijom iz stavka 1. te prijenosnim baterijama koje sadržavaju sustav upravljanja baterijom u svakom se trenutku neselektivno omogućava pravnoj ili fizičkoj osobi koja je zakonito kupila bateriju ili bilo kojoj trećoj strani koja djeluje u njezino ime u sljedeće svrhe:
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – točka b
(b)  olakšavanje ponovne uporabe, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije;
(b)  olakšavanje pripreme za ponovnu uporabu, ponovne uporabe, pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije;
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.a (novi)
2a.  Kad je riječ o baterijama za električna vozila i baterijama za laka prijevozna sredstva koje sadržavaju sustav upravljanja baterijom, proizvođači stavljaju na raspolaganje podatke u vozilu u stvarnom vremenu koji se odnose na stanje, napunjenost, djelatnu snagu i kapacitet baterije.
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.b (novi)
2b.  Do 1. siječnja 2024. sustav upravljanja baterijom za baterije za električna vozila osmišljen je na takav način da može komunicirati sa sustavima pametnog punjenja uključujući funkcije punjenja od vozila do mreže (vehicle-to-grid), dvosmjernog punjenja (vehicle-to-load), od vozila do vozila (vehicle-to-vehicle), od vozila do prijenosne baterije (vehicle-to-powerbank) i od vozila do zgrade (vehicle-to-building).
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara za određivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija kako je utvrđeno u Prilogu VII. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak te radi osiguranja sinergija s parametrima koji mogu proizići iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a.
Amandman 200
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.
1.  Za potrebe usklađenosti i provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 9., 10., 12. i 13. te članku 59. stavku 5. točki (a) ove Uredbe, mjerenja i izračuni provode se primjenom pouzdane, točne i ponovljive metode kod koje se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode i za čije se rezultate smatra da imaju nisku razinu nepouzdanosti, uključujući metode navedene u normama čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.
1.  Za potrebe usklađenosti i provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 9., 10., 11.a, 12. i 13. te članku 59. stavku 5. točki (a) ove Uredbe, mjerenja i izračuni provode se primjenom pouzdane, točne i ponovljive metode kod koje se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode i za čije se rezultate smatra da imaju nisku razinu nepouzdanosti, uključujući metode navedene u normama čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Za baterije koje su ispitane prema usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu sa zahtjevima iz članaka 9., 10. i 13. te članka 59. stavka 5. točke (a) u mjeri u kojoj su ti zahtjevi obuhvaćeni tim usklađenim normama.
2.  Za baterije koje su ispitane prema usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu sa zahtjevima iz članaka 9., 10. i 13. te članka59. stavka5. točke(a) u mjeri u kojoj su ti zahtjevi obuhvaćeni tim usklađenim normama ili njihovim dijelovima.
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata kojima se propisuju zajedničke specifikacije za zahtjeve utvrđene u člancima 9., 10., 12. i 13. te članku 59. stavku 5. točki (a) ili ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ako:
1.  Komisija u iznimnim slučajevima može, nakon savjetovanja s relevantnim europskim organizacijama za normizaciju i europskim dioničkim organizacijama koje primaju financijsku potporu Unije u okviru Uredbe (EU) br. 1025/2012, donijeti provedbene akte kojima se propisuju zajedničke specifikacije za zahtjeve utvrđene u člancima 9., 10., 11.a, 12. i 13. te članku 59.stavku 5. točki (a) ili ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ako:
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.–točka b
(b)  Komisija primijeti nepotrebna odlaganja u donošenju zatraženih usklađenih normi ili ako smatra da relevantne usklađene norme nisu dostatne; ili
(b)  Komisija primijeti nepotrebna odlaganja u donošenju zatraženih usklađenih normi, odnosno prekoračenje rokova utvrđenih za organizaciju za normizaciju u zahtjevu za normizaciju, ili ako opravdano smatra da relevantne usklađene norme ne ispunjavaju u dovoljnoj mjeri kriterije opisane u zahtjevu za normizaciju; ili
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.a (novi)
3a.  Komisija aktivno podupire industriju Unije i jača njezinu prisutnost u međunarodnim organizacijama za normizaciju nastojanjem da se postigne najveća moguća usklađenost između međunarodnih i europskih normi te promicanjem opće primjene europskih normi izvan Unije.
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Prije stavljanja baterije na tržište ili u uporabu proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik osigurava provođenje ocjenjivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. ove Uredbe.
1.  Prije stavljanja baterije na tržište ili u uporabu proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik osigurava provođenje ocjenjivanja sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39. ove Uredbe.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.
2.  Ocjenjivanje sukladnosti baterija sa zahtjevima utvrđenima u člancima 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim u dijelu A Priloga VIII.
2.  Ocjenjivanje sukladnosti baterija sa zahtjevima utvrđenima u člancima 6., 9., 11., 13. i 14. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim u dijelu A Priloga VIII.
Amandman 207
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.  Ocjenjivanje sukladnosti baterija sa zahtjevima utvrđenima u člancima 7., 8. i 39. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim u dijelu B Priloga VIII.
3.  Ocjenjivanje sukladnosti baterija sa zahtjevima utvrđenima u člancima 7., 8., 10., 12. i 39. provodi se u skladu s postupkom utvrđenim u dijelu B Priloga VIII.
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 5.
5.  Zapisi i prepiska koji se odnose na ocjenjivanje sukladnosti baterija sastavljaju se na službenom jeziku države članice u kojoj prijavljeno tijelo koje provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti iz stavaka 1. i 2. ima poslovni nastan ili na jeziku koji to tijelo prihvaća.
5.  Zapisi i prepiska koji se odnose na ocjenjivanje sukladnosti baterija sastavljaju se na službenom jeziku ili jezicima države članice u kojoj prijavljeno tijelo koje provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti iz stavaka 1. i 2. ima poslovni nastan ili na jeziku koji to tijelo prihvaća.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 5.a (novi)
5 a.  Ovaj se članak primjenjuje 12 mjeseci od datuma kada Komisija objavi popis prijavljenih tijela iz članka 30. stavka 2.
Amandman 210
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.  EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjenje zahtjeva iz poglavlja II. i III.
1.  EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjenje zahtjeva iz poglavlja II. i III. i članka 39.
Amandman 211
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.
2.  EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka navedenu u Prilogu IX., sadržava elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga VIII. i redovito se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je baterija stavljena na tržište ili u uporabu.
2.  EU izjavu o sukladnosti može se ispuniti elektronički i ona ima strukturu uzorka navedenu u Prilogu IX., sadržava elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga VIII. i redovito se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je baterija stavljena na tržište ili u uporabu ili je dostupna na tržištu.
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
Države članice Komisiji i ostalim državama članicama prijavljuju tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ovlaštena za provođenje ocjenjivanja sukladnosti na temelju ove Uredbe.
Države članice Komisiji i ostalim državama članicama prijavljuju tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ovlaštena za provođenje ocjenjivanja sukladnosti treće strane na temelju ove Uredbe.
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 5.
5.  Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnog osoblja za pravilnu provedbu svojih zadaća.
5.  Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnog osoblja i dostatnim financijskim sredstvima za pravilnu provedbu svojih zadaća.
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 3.
3.  Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je treće strane neovisno u odnosu na bilo kakve poslovne veze i model baterije koji ocjenjuje, osobito u odnosu na proizvođače baterija, trgovinske partnere proizvođača baterija, dioničke ulagače u postrojenja proizvođača baterija te u odnosu na ostala prijavljena tijela i poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri prijavljenih tijela.
3.  Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tijelo je treće strane neovisno u odnosu na bilo kakve poslovne veze i baterije koje ocjenjuje, osobito u odnosu na proizvođače baterija, trgovinske partnere proizvođača baterija, dioničke ulagače u postrojenja proizvođača baterija te u odnosu na ostala prijavljena tijela i poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri prijavljenih tijela.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 6. – podstavak 1.
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je provoditi sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga VIII. za koje je prijavljeno, bez obzira na to obavlja li te aktivnosti sâmo tijelo ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je provoditi sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga VIII. za koje je prijavljeno, bez obzira na to obavlja li te aktivnosti sâmo tijelo ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 6. – podstavak 2. – točka a
(a)  internim osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;
(a)  internim osobljem s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;
Amandman 217
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 6. – podstavak 2. – točka c
(c)  odgovarajućim politikama i postupcima za razlikovanje aktivnosti koje provodi kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;
(c)  odgovarajućim politikama i postupcima za razlikovanje aktivnosti koje provodi kao prijavljeno tijelo i drugih zadaća;
Amandman 218
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 6. – podstavak 3.
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u svakom trenutku ima pristup svoj ispitnoj opremi ili postrojenjima koja su potrebna za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki model baterije za koji je prijavljeno.
Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u svakom trenutku ima pristup svim informacijama, ispitnoj opremi ili postrojenjima koja su potrebna za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki model baterije za koji je prijavljeno.
Amandman 219
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 7. – točka c
(c)  odgovarajuće poznavanje i razumijevanje zahtjevâ iz poglavlja II. i III., primjenjivih usklađenih normi iz članka 15. i zajedničkih specifikacija iz članka 16. te relevantnih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju i nacionalnog zakonodavstva;
(c)  odgovarajuće poznavanje i razumijevanje zahtjevâ iz poglavlja II. i III. i članka 39., primjenjivih usklađenih normi iz članka 15. i zajedničkih specifikacija iz članka 16. te relevantnih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju i nacionalnog zakonodavstva;
Amandman 220
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 8. – podstavak 1.
Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.
Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njegova najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 8. – podstavak 2.
Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o rezultatima tih ocjenjivanja.
Naknada za rad najvišeg rukovodstva i osoblja odgovornog za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o rezultatima tih ocjenjivanja.
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 10.
10.  Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju njegovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Prilogom VIII., osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove aktivnosti. Vlasnička su prava zaštićena.
10.  Osoblje tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuva poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri provođenju njegovih zadaća ocjenjivanja sukladnosti u skladu s Prilogom VIII., osim u slučaju kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj se provode njegove aktivnosti. Vlasnička su prava zaštićena.
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 11.
11.  Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluje u odgovarajućim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s člankom 37. ili osigurava da je njegovo osoblje koje provodi ocjenjivanje sukladnosti informirano o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.
11.  Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluje u odgovarajućim zadaćama normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s člankom 37. ili osigurava da je njegovo osoblje koje provodi ocjenjivanje sukladnosti informirano o tim zadaćama, te kao opće smjernice primjenjuje administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.
Amandman 224
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 2.
2.  Zahtjevu za prijavu prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih u Prilogu VIII. i modela baterije za koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tvrdi da je nadležno, kao i potvrda o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 25.
2.  Zahtjevu za prijavu prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, jednog ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti utvrđenih u Prilogu VIII. i modela baterije za koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti tvrdi da je nadležno, kao i potvrda o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 25.
Amandman 225
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 1.
1.  Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovo stalno ispunjavanje preuzetih zahtjeva i obveza.
1.  Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju, osobito od strane gospodarskog subjekta ili drugih relevantnih dionika, u stručnost prijavljenog tijela ili njegovo stalno ispunjavanje preuzetih zahtjeva i obveza.
Amandman 226
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 3.
3.  Komisija osigurava da se sve informacije osjetljive prirode pribavljene tijekom istraga smatraju povjerljivima.
3.  Komisija može zatražiti savjet od objekta Unije za ispitivanje iz članka 68. točke (a) i osigurava da se sve informacije osjetljive prirode pribavljene tijekom istraga smatraju povjerljivima.
Amandman 227
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 2. – podstavak 1.
Prijavljeno tijelo provodi svoje aktivnosti na razmjeran način, izbjegavajući nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata i vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem poduzeće posluje, strukturi poduzeća, stupnju složenosti baterije koja se ocjenjuje te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.
Prijavljeno tijelo ocjenjuje sukladnost na razmjeran način, izbjegavajući nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata, posebice malih i srednjih poduzeća, i vodeći računa o veličini poduzeća, sektoru u kojem poduzeće posluje, strukturi poduzeća, stupnju složenosti baterije koja se ocjenjuje te masovnom ili serijskom karakteru proizvodnog procesa.
Amandman 228
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 3.
3.  Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve utvrđene u poglavljima II. i III., usklađene norme iz članka 15., zajedničke specifikacije iz članka 16. ili druge tehničke specifikacije, od njega zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere s obzirom na drugu i konačnu odluku o potvrđivanju, osim ako se nedostaci ne mogu ispraviti, jer tada potvrdu nije moguće izdati.
3.  Ako prijavljeno tijelo utvrdi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve utvrđene u poglavlju II. ili III. ili u članku 39., usklađene norme iz članka 15., zajedničke specifikacije iz članka 16. ili druge tehničke specifikacije, od njega zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere s obzirom na drugu i konačnu odluku o potvrđivanju, osim ako se nedostaci ne mogu ispraviti, jer tada potvrdu nije moguće izdati.
Amandman 229
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 2.
2.  Prijavljeno tijelo drugim prijavljenim tijelima koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima su obuhvaćene iste baterije dostavlja relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.
2.  Prijavljeno tijelo drugim tijelima prijavljenima u skladu s ovom Uredbom koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti kojima su obuhvaćene iste baterije dostavlja relevantne informacije o pitanjima u vezi s negativnim i, na zahtjev, pozitivnim rezultatima ocjenjivanja sukladnosti.
Amandman 230
Prijedlog uredbe
Članak 36. – naslov
Razmjena iskustva
Razmjena iskustva i dobrih primjera iz prakse
Amandman 231
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 1.
Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.
Komisija organizira razmjenu iskustava i dobrih primjera iz prakse među nacionalnim tijelima država članica koja su odgovorna za politiku prijavljivanja.
Amandman 232
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 1.
Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između prijavljenih tijela te pravilno upravljanje u obliku sektorske skupine ili skupina prijavljenih tijela.
Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju između tijela prijavljenih u skladu s ovom Uredbom te pravilno upravljanje u obliku sektorske skupine, odnosno skupina prijavljenih tijela.
Amandman 233
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Pri stavljanju baterije na tržište ili u uporabu, među ostalim u proizvođačeve vlastite svrhe, proizvođači osiguravaju da je baterija:
1.  Za sve baterije koje se stavljaju na tržište Unije ili u uporabu u Uniji, među ostalim u proizvođačeve vlastite svrhe, proizvođači osiguravaju da je baterija:
Amandman 234
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 4. – podstavak 2.
Međutim, ako se jednom korisniku istodobno dostavlja nekoliko baterija, uz predmetnu seriju ili pošiljku može se priložiti jedan primjerak EU izjave o sukladnosti.
Međutim, ako se jednom korisniku istodobno dostavlja nekoliko baterija, uz predmetnu pošiljku može se priložiti jedan primjerak EU izjave o sukladnosti.
Amandman 235
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 8.
8.  Proizvođači na ambalaži baterije navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriran trgovački znak te poštansku i internetsku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi navodi se jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Takve informacije moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.
8.  Proizvođači na ambalaži baterije navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriran trgovački znak te telefonski broj, poštansku adresu, adresu e-pošte i internetsku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi navodi se jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Takve informacije moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.
Amandman 236
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 11.
11.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da određena baterija koju su stavili na tržište ili u uporabu nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u poglavljima II. i III. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se ta baterija uskladila ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako baterija predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državi članici u kojoj su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu, te navode pojedinosti, osobito o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
11.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da određena baterija koju su stavili na tržište ili u uporabu nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u poglavljima II. i III. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se ta baterija uskladila ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državi članici u kojoj su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu, te navode pojedinosti, osobito o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
(Horizontalna izmjena: izmjena „ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik” odnosi se na cijeli tekst. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.
Amandman 237
Prijedlog uredbe
Članak 39. – naslov
Obveza gospodarskih subjekata koji na tržište stavljaju punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh da utvrde politike dužne pažnje u lancu opskrbe
Obveza gospodarskih subjekata koji na tržište stavljaju baterije da provedu dužnu pažnju u lancu vrijednosti
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 1.
1.  Počevši od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] gospodarski subjekt koji na tržište stavlja punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh mora ispunjavati obveze dužne pažnje u lancu opskrbe iz stavaka od 2. do 5. ovog članka i čuvati dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje tih obveza, uključujući rezultate provjere treće strane koju provode prijavljena tijela.
1.  Počevši od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] gospodarski subjekt koji na tržište stavlja baterije mora ispunjavati obveze dužne pažnje u lancu vrijednosti iz stavaka od 2. do 5. ovog članka i čuvati dokumentaciju koja dokazuje ispunjavanje tih obveza, uključujući rezultate provjere treće strane koju provode prijavljena tijela.
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka a
(a)  donosi politiku društva o lancu opskrbe sirovinama iz Priloga X. točke 1. te je jasno priopćava dobavljačima i javnosti;
(a)  donosi politiku dužne pažnje društva o lancu vrijednosti baterija među ostalim o sirovinama iz Priloga X. točke 1. te je jasno priopćava dobavljačima i javnosti, kao i o povezanim kategorijama socijalnih i okolišnih rizika iz Priloga X. točke 2.;
Amandman 240
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka b
(b)  u svoju politiku lanca opskrbe ugrađuje norme koje su u skladu s normama utvrđenima u politici uzornog lanca opskrbe iz Priloga II. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji;
(b)  u svoju politiku lanca vrijednosti ugrađuje norme koje su u skladu s međunarodno priznatim normama o dužnoj pažnji utvrđenima u Prilogu X. točki 3.a.;
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka c
(c)  ustrojava svoje unutarnje sustave upravljanja kao potporu dužnoj pažnji u lancu opskrbe tako što rukovodećem osoblju dodjeljuje odgovornost za nadgledanje postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe te za vođenje evidencije o tim sustavima na najmanje pet godina;
(c)  ustrojava svoje unutarnje sustave upravljanja kao potporu dužnoj pažnji u lancu vrijednosti tako što rukovodećem osoblju dodjeljuje odgovornost za nadgledanje postupanja s dužnom pažnjom u lancu vrijednosti te za vođenje evidencije o tim sustavima na najmanje pet godina;
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka d – podstavak 1.
(d)  uspostavlja i vodi sustav kontrola i transparentnosti za lanac opskrbe, uključujući lanac nadzora, sustav sljedivosti ili identifikaciju dionika na početku lanca opskrbe.
(d)  uspostavlja i vodi sustav kontrola i transparentnosti za lanac vrijednosti, uključujući lanac nadzora ili sustav sljedivosti, uz utvrđivanje dionika na početku lanca vrijednosti.
Amandman 243
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka d – podstavak 2 – uvodni dio
Taj se sustav potkrepljuje dokumentacijom koja sadržava sljedeće informacije:
Taj se sustav potkrepljuje dokumentacijom koja sadržava barem sljedeće informacije:
Amandman 244
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka d – podstavak 2 – podtočka iii.a (nova)
(iii a)  ako sirovina potječe iz visokorizičnog područja, dodatne informacije u skladu s posebnim preporukama za gospodarske subjekte s početka lanca opskrbe, kao što je navedeno u Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, kada je to relevantno, kao što su rudnik podrijetla, lokacija na kojoj se sirovine pročišćuju, na kojoj se njima trguje i na kojoj se obrađuju te na kojoj su plaćeni porezi, pristojbe i naknade za pristup;
Amandman 245
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka d – podstavak 3.
Zahtjevi utvrđeni u točki (d) mogu se provoditi sudjelovanjem u programima koje predvodi industrija;
Ne dovodeći u pitanje pojedinačnu odgovornost gospodarskih subjekata za njihove postupke dužne pažnje, zahtjevi utvrđeni u točki (d) mogu se provoditi u suradnji s drugim dionicima, uključujući sudjelovanjem u programima koje predvodi industrija na temelju ove Uredbe.
Amandman 246
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka e
(e)  ugrađuje svoju politiku lanca opskrbe u ugovore i sporazume s dobavljačima, uključujući mjere upravljanja rizikom;
(e)  ugrađuje svoju politiku lanca vrijednosti u ugovore i sporazume s dobavljačima, uključujući mjere upravljanja rizikom;
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 2. – točka f
(f)  uspostavlja mehanizam za pritužbe kao mehanizam ranog upozoravanja na rizik ili takav mehanizam osigurava dogovorima o suradnji s drugim gospodarskim subjektima ili organizacijama ili olakšavanjem obraćanja vanjskom stručnjaku ili tijelu kao što je ombudsman.
(f)  uspostavlja mehanizam za pritužbe kao mehanizam ranog upozoravanja na rizik i sanacijski mehanizam u skladu s Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima ili takve mehanizme osigurava dogovorima o suradnji s drugim gospodarskim subjektima ili organizacijama ili olakšavanjem obraćanja vanjskom stručnjaku ili tijelu kao što je ombudsman. Takvim mehanizmima uzimaju se u obzir kriteriji mehanizama za pritužbe navedeni u Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima.
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – podstavak 1.– točka a
(a)  utvrđuje i procjenjuje štetne učinke u svojem lancu opskrbe povezane s kategorijama rizika navedenima u Prilogu X. točki 2. na temelju informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 2. s obzirom na norme svoje politike lanca opskrbe;
(a)  utvrđuje i procjenjuje rizik od štetnih učinaka u svojem lancu vrijednosti povezanih s kategorijama rizika, uključujući one navedene u Prilogu X. točki 2. na temelju informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 2., kao i svih dodatnih relevantnih informacija koje su javno dostupne ili ih dostavljaju treće strane, s obzirom na norme svoje politike lanca vrijednosti;
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – točka 1. – podtočka b – uvodni dio
(b)  kao odgovor na utvrđene rizike provodi strategiju koja je osmišljena tako da spriječi ili ublaži štetne posljedice tako što se:
(b)  kao odgovor na utvrđene rizike provodi strategiju koja je osmišljena tako da spriječi, riješi ili ublaži štetne posljedice tako što se:
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Članak 39 – stavak 3. – podstavak 1. – točka b – podtočka i.
i.  o nalazima procjene rizika u lancu opskrbe izvješćuje rukovodeće osoblje imenovano u tu svrhu;
i.  o nalazima procjene rizika u lancu vrijednosti izvješćuje rukovodeće osoblje imenovano u tu svrhu;
Amandman 251
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b – podtočka ii.
ii.  donose mjere upravljanja rizikom usklađene s Prilogom II. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji, s obzirom na njihovu sposobnost da utječu te, prema potrebi, poduzimaju korake da se izvrši pritisak na dobavljače koji mogu najdjelotvornije spriječiti ili ublažiti utvrđeni rizik;
ii.  donose mjere upravljanja rizikom usklađene s međunarodno priznatim normama dužne pažnje iz Priloga X. točke 3.a, s obzirom na njihovu sposobnost da utječu te, prema potrebi, poduzimaju korake da se izvrši pritisak na poslovne odnose koji mogu najdjelotvornije spriječiti ili ublažiti utvrđeni rizik;
Amandman 252
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b – podtočka iii.
iii.  provodi plan upravljanja rizicima, prati i bilježi uspješnost napora za ublažavanje rizika, o tome izvješćuje rukovodeće osoblje imenovano u tu svrhu te razmatra mogućnost suspenzije ili prestanka suradnje s dobavljačem nakon neuspjelih pokušaja ublažavanja rizika na temelju relevantnih ugovornih aranžmana u skladu s odredbama od drugog podstavka do stavka 2.;
iii.  provodi plan upravljanja rizicima, prati i bilježi uspješnost napora za ublažavanje rizika, o tome izvješćuje rukovodeće osoblje imenovano u tu svrhu te razmatra mogućnost suspenzije ili prestanka suradnje u obliku poslovnog odnosa nakon neuspjelih pokušaja ublažavanja rizika na temelju relevantnih ugovornih aranžmana u skladu s odredbama od drugog podstavka do stavka 2.;
Amandman 253
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – podstavak 2.
Ako gospodarski subjekt iz stavka 1. radi na ublažavanju rizika dok nastavlja s trgovinom ili je privremeno suspendira, savjetuje se s dobavljačima i predmetnim dionicima, među ostalim s tijelima lokalne i središnje državne uprave, međunarodnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva i pogođenim trećim stranama te s njima dogovara strategiju mjerljivog ublažavanja rizika u planu upravljanja rizicima.
Ako gospodarski subjekt iz stavka 1. radi na ublažavanju rizika dok nastavlja s trgovinom ili je privremeno suspendira, savjetuje se s poslovnim partnerima i predmetnim dionicima, među ostalim s tijelima lokalne i središnje državne uprave, međunarodnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva i potencijalno pogođenim zajednicama te s njima dogovara strategiju mjerljivog ublažavanja rizika u planu upravljanja rizicima.
Amandman 254
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3. – podstavak 3.
Gospodarski subjekt iz stavka 1. utvrđuje i procjenjuje vjerojatnost štetnih učinaka u kategorijama rizika navedenima u Prilogu X. točki 2. u svojem lancu opskrbe na temelju raspoloživih izvješća o provjeri treće strane koju je obavilo prijavljeno tijelo u pogledu dobavljača u tom lancu te, prema potrebi, procjenjivanjem svojih praksi dužne pažnje. Ta izvješća o provjeri izrađuju se u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom. U nedostatku takvih izvješća o provjeri treće strane u pogledu dobavljača gospodarski subjekt iz stavka 1. utvrđuje i procjenjuje rizike u svojem lancu opskrbe u okviru svojih sustava upravljanja rizicima. U tom slučaju gospodarski subjekti iz stavka 1. preko prijavljenog tijela provode provjere treće strane nad vlastitom dužnom pažnjom u lancu opskrbe u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom.
Gospodarski subjekt iz stavka 1. utvrđuje i procjenjuje vjerojatnost štetnih učinaka u kategorijama rizika navedenima u Prilogu X. točki 2. u svojem lancu vrijednosti. Gospodarski subjekt iz stavka 1. utvrđuje i procjenjuje rizike u svojem lancu vrijednosti u okviru svojih sustava upravljanja rizicima. U tom slučaju gospodarski subjekti iz stavka 1. preko prijavljenog tijela provode provjere treće strane nad vlastitom dužnom pažnjom u vezi s lancem u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom. Gospodarski subjekt također može upotrijebiti raspoloživa izvješća o provjeri treće strane koju je obavilo prijavljeno tijelo u pogledu poslovnih odnosa u tom lancu te, prema potrebi, procjenjivanjem svojih praksi dužne pažnje. Ta izvješća o provjeri izrađuju se u skladu sa stavkom 4. prvim podstavkom.
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 3.a (novi)
3a.  Države članice osiguravaju uspostavljanje sustava odgovornosti u okviru kojeg gospodarski subjekti mogu, u skladu s nacionalnim pravom, odgovarati i otkloniti štetu nastalu potencijalnim ili stvarnim štetnim utjecajima na ljudska prava, okoliš ili dobro upravljanje koju su ona, ili trgovačka društva pod njihovom kontrolom, uzrokovala ili kojoj su pridonijela činom ili propustom.
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak4. – podstavak 1.
4.  Politike dužne pažnje u lancu opskrbe gospodarskog subjekta iz stavka 1. provjerava prijavljeno tijelo („provjera treće strane”).
4.  Politiku i prakse dužne pažnje u lancu vrijednosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. provjerava prijavljeno tijelo („provjera treće strane”).
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 4. – podstavak 2.– točka a
(a)  njezino područje primjene obuhvaća sve aktivnosti, postupke i sustave koje gospodarski subjekti upotrebljavaju za provedbu zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe u skladu sa stavcima 2., 3. i 5.;
(a)  njezino područje primjene obuhvaća sve aktivnosti, postupke i sustave koje gospodarski subjekti upotrebljavaju za provedbu zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti u skladu sa stavcima 2., 3. i 5.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 4. – podstavak 2. – točka b
(b)  cilj joj je utvrđivanje sukladnosti praksi dužne pažnje u lancu opskrbe gospodarskih subjekata koji stavljaju baterije na tržište u skladu sa stavcima 2., 3. i 5.;
(b)  cilj joj je utvrđivanje sukladnosti praksi dužne pažnje u lancu vrijednosti gospodarskih subjekata koji stavljaju baterije na tržište u skladu sa stavcima 2., 3. i 5. te, prema potrebi, izvršavanje provjera poduzeća i prikupljanje informacija od dionika;
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 4. – podstavak 2. – točka c
(c)  gospodarskim subjektima koji stavljaju baterije na tržište daje preporuke o poboljšanju njihovih praksi dužne pažnje u lancu opskrbe;
(c)  gospodarskim subjektima koji stavljaju baterije na tržište daje preporuke o poboljšanju njihovih praksi dužne pažnje u lancu vrijednosti;
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 5.
5.  Gospodarski subjekt iz stavka 1. tijelima za nadzor tržišta država članica na zahtjev stavlja na raspolaganje izvješća o svakoj provjeri treće strane u skladu sa stavkom 4. ili dokaz o usklađenosti s programom dužne pažnje u lancu opskrbe koji je Komisija priznala u skladu s člankom 72.
5.  Gospodarski subjekt iz stavka 1. tijelima za nadzor tržišta država članica na zahtjev stavlja na raspolaganje izvješća o svakoj provjeri treće strane u skladu sa stavkom 4. ili dokaz o usklađenosti s programom dužne pažnje u lancu vrijednosti koji je Komisija priznala u skladu s člankom 72.
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 6. – podstavak 1.
6.  Gospodarski subjekt iz stavka 1. svojim kupcima koji ga neposredno slijede u lancu opskrbe stavlja na raspolaganje sve informacije koje je pribavio i održavao u skladu sa svojim politikama dužne pažnje u lancu opskrbe poštujući poslovnu tajnu i druge interese koji se odnose na konkurentnost.
6.  Gospodarski subjekt iz stavka 1. svojim kupcima koji ga neposredno slijede u lancu opskrbe stavlja na raspolaganje sve informacije koje je pribavio i održavao u skladu sa svojim politikama dužne pažnje u lancu vrijednosti poštujući poslovnu tajnu i druge interese koji se odnose na konkurentnost.
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 6. – podstavak 2.
Gospodarski subjekt iz stavka 1. jednom godišnje javno izvješćuje, što je šire moguće, među ostalim putem interneta, o svojim politikama dužne pažnje u lancu opskrbe. To izvješće sadržava korake koje je taj gospodarski subjekt poduzeo radi ispunjavanja zahtjeva iz stavaka 2. i 3., uključujući nalaze o znatnim štetnim učincima u kategorijama rizika navedenima u Prilogu X. točki 2. i način njihova otklanjanja, kao i sažeto izvješće o provjerama treće strane u skladu s točkom 4., uključujući ime prijavljenog tijela, poštujući poslovnu tajnu i druge interese koji se odnose na konkurentnost.
Gospodarski subjekt iz stavka 1. jednom godišnje javno izvješćuje, što je šire moguće, među ostalim putem interneta, o svojim politikama dužne pažnje u lancu vrijednosti s obzirom na sirovine sadržane u svakom modelu baterije stavljenom na tržište. To izvješće sadržava korake koje je taj gospodarski subjekt poduzeo radi ispunjavanja zahtjeva iz stavaka 2. i 3., prikazane na način koji krajnji korisnik može lako razumjeti i koji omogućuje jasno utvrđivanje modela baterija o kojima je riječ, uključujući nalaze o znatnim štetnim učincima u kategorijama rizika navedenima u Prilogu X. točki 2. i način njihova otklanjanja, kao i sažeto izvješće o provjerama treće strane u skladu s točkom 4., uključujući ime prijavljenog tijela, poštujući poslovnu tajnu i druge interese koji se odnose na konkurentnost.
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 7.
7.  Komisija izrađuje smjernice u pogledu primjene zahtjeva za dužnu pažnju definiranih u stavcima 2. i 3. ovog članka u pogledu rizika za društvo i okoliš iz Priloga X. točke 2., a posebno u skladu s međunarodnim instrumentima iz Priloga X. točke 3.
7.  Komisija izrađuje smjernice u pogledu primjene zahtjeva za dužnu pažnju definiranih u stavcima 2. i 3. ovog članka u pogledu rizika za društvo i okoliš iz Priloga X. točke 2., a posebno u skladu s međunarodnim instrumentima iz Priloga X. točaka 3. i 3.a.
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 7.a (novi)
7 a.  Države članice pružaju posebnu tehničku pomoć gospodarskim subjektima, posebno malim i srednjim poduzećima, u svrhu usklađenosti sa zahtjevima dužne pažnje u lancu vrijednosti utvrđenima u ovom članku. Državama članicama u pružanju takve tehničke pomoći mogu pomagati njihovi nacionalni centri kompetentnosti za baterije uspostavljeni u skladu s člankom 68.b.
Amandman 265
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 7.b (novi)
7b.  Kako bi se državama članicama omogućilo da osiguraju usklađenost s ovom Uredbom u skladu s člankom 69., države članice odgovorne su za provedbu odgovarajućih provjera.
Provjere iz prvog podstavka provode se uz pristup koji se temelji na riziku, među ostalim i u slučajevima u kojima nadležno tijelo raspolaže relevantnim informacijama, kao što su one na temelju opravdane zabrinutosti trećih strana, u pogledu usklađenosti gospodarskog subjekta s ovom Uredbom.
Provjere iz prvog podstavka uključuju terenske inspekcije, među ostalim u prostorijama gospodarskog subjekta.
Gospodarski subjekti pružaju svu potrebnu pomoć kako bi se olakšala provedba provjera iz prvog podstavka, osobito u pogledu pristupa prostorijama i predočavanja dokumentacije i evidencije.
Kako bi se osigurala jasnoća zadaća i dosljednost djelovanja među nadležnim tijelima država članica, Komisija priprema smjernice s detaljnim opisom koraka koje trebaju slijediti nadležna tijela država članica koja provode provjere iz prvog podstavka. Te smjernice prema potrebi uključuju predloške dokumenata kojima se olakšava provedba ove Uredbe.
Država članica vodi evidenciju o provjerama iz prvog podstavka, posebno navodeći prirodu i rezultate takvih provjera, kao i evidenciju o svim obavijestima o korektivnim mjerama izdanima u skladu s člankom 69.
Amandman 266
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 8. – točka aa (nova)
(aa)  izmjenjivanja popisa međunarodnih instrumenata u Prilogu X. u skladu s napretkom postignutim u okviru relevantnih međunarodnih foruma;
Amandman 267
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 8. – točka b
(b)  izmjenjivanja obveza gospodarskog subjekta iz stavka 1. koje su utvrđene stavcima od 2. do 4. s obzirom na izmjene Uredbe (EU) 2017/821 i promjene preporuka u pogledu dužne pažnje danih u Prilogu I. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji.
(b)  izmjenjivanja obveza gospodarskog subjekta iz stavka 1. koje su utvrđene stavcima od 2. do 4. s obzirom na izmjene Uredbe (EU) 2017/821 i izmjenjivanja popisa međunarodno priznatih instrumenata u pogledu dužne pažnje danih u Prilogu X. točki 3.a.
Amandman 268
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 8. – točka ba (nova)
(ba)  izrade i izmjenjivanja popisa visokorizičnih područja uzimajući u obzir Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji.
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 8.a (novi)
8a.  Ako se u budućnosti donese zakonodavstvo Unije kojim se utvrđuju opća pravila o održivom korporativnom upravljanju i korporativnoj dužnoj pažnji, odredbe utvrđene u stavcima od 2. do 5. ovog članka i Prilogu X. smatraju se dopunom tom budućem zakonodavstvu Unije.
U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu budućeg zakonodavstva Unije kojim se utvrđuju opća pravila o održivom korporativnom upravljanju i korporativnoj dužnoj pažnji, Komisija procjenjuje je li uslijed tog novog zakonodavstva Unije potrebno izmijeniti stavke od 2. do 5. ovog članka ili Prilog X. te prema potrebi donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi odgovarajuće izmjene tih odredaba.
Tim se delegiranim aktom ne dovode u pitanje obveze utvrđene u stavcima od 2. do 5. ovog članka ili Prilogu X. koje se odnose na gospodarske subjekte koji stavljaju baterije na tržište. Sve dodatne obveze u pogledu dužne pažnje primjenjive na gospodarske subjekte i utvrđene tim delegiranim aktom moraju biti takve da se njima osigurava barem jednaka razina zaštite kao u ovoj Uredbi te da se pritom ne stvara nepotrebno administrativno opterećenje.
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće navedene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Ovlašteni zastupnik nadležnom tijelu na zahtjev dostavlja presliku ovlaštenja. Tim se ovlaštenjem omogućava ovlaštenom zastupniku najmanje da obavlja sljedeće aktivnosti:
4.  Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće navedene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Ovlašteni zastupnik ima odgovarajuća financijska i organizacijska sredstva za obavljanje zadaća navedenih u ovlaštenju. Ovlašteni zastupnik nadležnom tijelu na zahtjev dostavlja presliku ovlaštenja na jeziku Unije koji određuje nadležno tijelo. Tim se ovlaštenjem omogućava ovlaštenom zastupniku najmanje da obavlja sljedeće aktivnosti:
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 4.a (novi)
4a.  Ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, ovlašteni predstavnici bez odgode o tome obavješćuju tijelo nadležno za nadzor tržišta.
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 1.
1.  Uvoznici stavljaju na tržište ili u uporabu samo baterije koje ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja II. i III.
1.  Uvoznici stavljaju na tržište ili u uporabu samo baterije koje ispunjavaju zahtjeve iz poglavlja II. i III. i članka 39.
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 2. – podstavak 2.
Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da baterija nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III., ne smije ju staviti na tržište ni u uporabu sve dok se ne osigura njezina sukladnost. Nadalje, ako baterija predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.
Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da baterija nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39. ne smije ju staviti na tržište ni u uporabu sve dok se ne osigura njezina sukladnost. Nadalje, ako smatra ili ima razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, uvoznik o tome odmah obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 6.
6.  Kada se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje baterija predstavlja, uvoznici s ciljem zaštite zdravlja ljudi i sigurnosti potrošača provode ispitivanja uzoraka baterija koje se stavljaju na tržište, istražuju i prema potrebi vode knjigu pritužbi o nesukladnim i opozvanim baterijama te o tom praćenju obavješćuju distributere.
6.  Kada se to smatra prikladnim s obzirom na rizike koje baterija predstavlja, uvoznici s ciljem zaštite zdravlja ljudi, okoliša i sigurnosti potrošača provode ispitivanja uzoraka baterija koje se stavljaju na tržište, istražuju i prema potrebi vode knjigu pritužbi o nesukladnim i opozvanim baterijama te o tom praćenju obavješćuju distributere.
Amandman 275
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 7.
7.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da određena baterija koju su stavili na tržište ili u uporabu nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se osigurala sukladnost te baterije ili kako bi se baterija prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako baterija predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državi članici u kojoj su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu i navode pojedinosti, posebno o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
7.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da određena baterija koju su stavili na tržište ili u uporabu nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se osigurala sukladnost te baterije ili kako bi se baterija prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državi članici u kojoj su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu i navode pojedinosti, posebno o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
Amandman 276
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2.– točka a
(a)  jesu li proizvođač, ovlašteni zastupnik proizvođača, uvoznik ili drugi distributeri registrirani na državnom području države članice u skladu s člankom 46.;
(a)  je li proizvođač registriran na državnom području države članice u skladu s člankom 46.;
Amandman 277
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3.
3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da baterija nije sukladna zahtjevima iz poglavlja II. i III., ne smije ju staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne osigura njezina sukladnost. Nadalje, ako baterija predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i odgovarajuća tijela za nadzor tržišta.
3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da baterija nije sukladna zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39., ne smije ju staviti na raspolaganje na tržištu sve dok se ne osigura njezina sukladnost. Nadalje, ako smatra ili ima razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i odgovarajuća tijela za nadzor tržišta.
Amandman 278
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 5.
5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se osigurala sukladnost te baterije ili kako bi se baterija prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako baterija predstavlja rizik, distributeri o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državama članicama u kojima su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu i navode pojedinosti, posebno o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39. odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi se osigurala sukladnost te baterije ili kako bi se baterija prema potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako smatraju ili imaju razloga vjerovati da baterija predstavlja rizik, distributeri o tome odmah obavješćuju nacionalno tijelo u državama članicama u kojima su bateriju stavili na raspolaganje na tržištu i navode pojedinosti, posebno o neusklađenosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.
Amandman 279
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 6.
6.  Na obrazložen zahtjev nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i tehničku dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti baterije sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. na jeziku koji to tijelo bez poteškoća razumije. Te podatke i tehničku dokumentaciju dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku. Distributeri na zahtjev surađuju s nacionalnim tijelom u svim mjerama koje se poduzmu za otklanjanje rizika koje predstavljaju baterije koje su stavili na raspolaganje na tržištu.
6.  Na obrazložen zahtjev nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i tehničku dokumentaciju koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti baterije sa zahtjevima iz poglavlja II. i III. i članka 39. na jeziku koji to tijelo bez poteškoća razumije. Te podatke i tehničku dokumentaciju dostavljaju u papirnatom ili elektroničkom obliku. Distributeri na zahtjev surađuju s nacionalnim tijelom u svim mjerama koje se poduzmu za otklanjanje rizika koje predstavljaju baterije koje su stavili na raspolaganje na tržištu.
Amandman 280
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1.
Pružatelji usluga provođenja narudžbi osiguravaju da uvjeti tijekom skladištenja, pakiranja, adresiranja ili slanja baterija kojima rukuju ne ugroze sukladnost tih baterija sa zahtjevima iz poglavlja II. i III.
Pružatelji usluga provođenja narudžbi, uključujući internetska tržišta, osiguravaju da uvjeti tijekom skladištenja, pakiranja, adresiranja ili slanja baterija kojima rukuju ne ugroze sukladnost tih baterija sa zahtjevima iz poglavlja II., III. i VII.
Ne dovodeći u pitanje obvezu relevantnih gospodarskih subjekata iz poglavlja VI., pružatelji usluge provođenja narudžbi uz zahtjev iz prvog podstavka izvršavaju zadaće utvrđene člankom 40. stavkom 4. točkom (d) i člankom 40. stavkom 4.a
Amandman 281
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1. – uvodni dio
Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ove Uredbe i podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 40. u sljedećim slučajevima:
Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem za potrebe ove Uredbe i podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 38. u bilo kojem sljedećem slučaju:
Amandman 282
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1. – točka b
(b)  uvoznik ili distributer izmijeni bateriju koja je već stavljena na tržište ili u uporabu na način koji može utjecati na njezinu usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe;
(b)  uvoznik ili distributer izmijeni bateriju koja je već stavljena na tržište ili u uporabu na način koji može utjecati na njezinu usklađenost sa zahtjevima iz ove Uredbe; ili
Amandman 283
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka d
(d)  vrstu baterija koje proizvođač namjerava prvi put staviti na raspolaganje na tržištu na državnom području države članice, točnije prijenosne baterije, industrijske baterije, baterije za električna vozila ili automobilske baterije;
(d)  vrstu baterija koje proizvođač namjerava prvi put staviti na raspolaganje na tržištu na državnom području države članice, točnije prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila ili automobilske baterije;
Amandman 284
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka da (nova)
(da)  kemijski sastav baterija koje proizvođač namjerava prvi put staviti na raspolaganje na tržištu na državnom području države članice;
Amandman 285
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – uvodni dio
(f)  informacije o tome kako proizvođač ispunjava svoje obveze iz članka 47. i zahtjeve iz članka 48. odnosno članka 49.:
(f)  informacije o tome kako proizvođač ispunjava svoje obveze iz članka 47. i zahtjeve iz članka 48., članka 48.a odnosno članka 49.:
Amandman 286
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – podtočka i. – uvodni dio
i.  zahtjevi iz točke (f) za prijenosne baterije ispunjavaju se dostavljanjem sljedećih podataka:
i.  zahtjevi iz točke (f) za prijenosne baterije i baterije za laka prijevozna sredstva ispunjavaju se dostavljanjem sljedećih podataka:
Amandman 287
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – podtočka i. – alineja 1.
–  deklaracije kojom se dokazuju mjere koje je proizvođač proveo kako bi ispunio obveze odgovornosti proizvođača iz članka 47., mjere provedene kako bi se ispunile obveze odvojenog skupljanja iz članka 48. stavka 1. s obzirom na količinu baterija koju proizvođač isporučuje te sustav kojim se osigurava pouzdanost podataka dostavljenih nadležnim tijelima,
–  deklaracije kojom se dokazuju mjere koje je proizvođač proveo kako bi ispunio obveze odgovornosti proizvođača iz članka 47., mjere provedene kako bi se ispunile obveze odvojenog skupljanja iz članka 48. stavka 1. i članka 48.a stavka 1. s obzirom na količinu baterija koju proizvođač isporučuje te sustav kojim se osigurava pouzdanost podataka dostavljenih nadležnim tijelima,
Amandman 288
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – podtočka i.–alineja 2.
–  ako je to primjenjivo, naziva i podataka za kontakt, uključujući poštanski broj i mjesto, ulicu i broj, zemlju, broj telefona i telefaksa, internetsku adresu i e-adresu te nacionalni identifikacijski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača kojoj je proizvođač povjerio ispunjavanje njegovih obveza proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 47. stavkom 2., uključujući broj upisa u trgovački registar ili jednakovrijedni službeni registarski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, uključujući europski ili nacionalni porezni broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, te ovlaštenje zastupanog proizvođača;
–  ako je to primjenjivo, naziva i podataka za kontakt, uključujući poštansku adresu, broj telefona, internetsku adresu i e-adresu te nacionalni identifikacijski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača kojoj je proizvođač povjerio ispunjavanje njegovih obveza proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 47. stavcima 2. i 4., uključujući broj upisa u trgovački registar ili jednakovrijedni službeni registarski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, uključujući europski ili nacionalni porezni broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, te ovlaštenje zastupanog proizvođača
Amandman 289
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – podtočka i. – alineja 2.a (nova)
–  ako organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača zastupa više od jednog proizvođača, odvojeno navodi kako svaki od zastupanih proizvođača ispunjava obveze iz članka 47.;
Amandman 290
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – točka f – podtočka ii.–alineja 2.
–  ako je to primjenjivo, nacionalnog identifikacijskog broja organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača kojoj je proizvođač povjerio ispunjavanje njegovih obveza proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 47. stavcima 2. i 4., uključujući broj upisa u trgovački registar ili jednakovrijedni službeni registarski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, uključujući europski ili nacionalni porezni broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, te ovlaštenje zastupanog proizvođača,
–  ako je to primjenjivo, naziva i podataka za kontakt, uključujući poštansku adresu, broj telefona, e-adresu i internetsku adresu te nacionalnog identifikacijskog broja organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača kojoj je proizvođač povjerio ispunjavanje njegovih obveza proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 47. stavcima 2. i 4., uključujući broj upisa u trgovački registar ili jednakovrijedni službeni registarski broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, uključujući europski ili nacionalni porezni broj organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, te ovlaštenje zastupanog proizvođača,
Amandman 291
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2.a (novi)
2a.  Proizvođači koji isporučuju baterije preko komunikacije na daljinu registriraju se u državi članici kojoj prodaju. Ako takvi proizvođači nisu registrirani u državi članici kojoj prodaju, registriraju se preko svojeg ovlaštenog zastupnika.
Amandman 292
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 3. – točka da (nova)
(da)  mogu odbiti registraciju proizvođača u slučaju neusklađenosti ili nedovoljne usklađenosti s obvezom utvrđenom u stavku 2.
Amandman 293
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 4.a (novi)
4a.  Proizvođači baterija dostavljaju internetskim tržištima informacije o svojoj registraciji ili ovlaštenim predstavnicima u državi članici kojoj prodaju.
Amandman 294
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka a
(a)  organiziranja odvojenog skupljanja otpadnih baterija u skladu s člancima 48. i 49. te organiziranja daljnjeg prijevoza, pripreme za prenamjenu i ponovnu proizvodnju, obrade i recikliranja otpadnih baterija, uključujući potrebne sigurnosne mjere, u skladu s člankom 56.;
(a)  pokrivanja minimalno troškova iz članka 8.a stavka 4. točke (a) Direktive 2008/98/EZ, uključujući troškove organiziranja odvojenog skupljanja otpadnih baterija u skladu s člancima 48., 48.a i 49. te organiziranja daljnjeg prijevoza, pripreme za prenamjenu i ponovnu proizvodnju, obrade, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja otpadnih baterija te potrebne sigurnosne mjere, u skladu s člankom 56.;
Amandman 295
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka c
(c)  promicanja odvojenog skupljanja baterija, među ostalim pokrivanjem troškova provedbe istraživanja u skladu s člankom 48. stavkom 1. u svrhu identifikacije baterija koje su krajnji korisnici nepropisno odložili u otpad;
(c)  promicanja odvojenog skupljanja baterija, među ostalim pokrivanjem troškova prikupljanja podataka i redovite provedbe istraživanja u skladu s člankom 48. stavkom 1. u svrhu identifikacije baterija koje su krajnji korisnici nepropisno odložili u otpad;
Amandman 296
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka da (nova)
(da)  pokretanja kampanja i/ili gospodarskih inicijativa uključujući one iz Priloga IV. Direktivi 2008/98/EZ kako bi se krajnje korisnike potaknulo na odlaganje otpadnih baterija na način koji je u skladu s informacijama o sprečavanju otpadnih baterija i upravljanju otpadnim baterijama koje su im stavljene na raspolaganje u skladu s člankom 60. stavkom 1.;
Amandman 297
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1. – točka e
(e)  financiranja aktivnosti iz točaka od (a) do (d).
(e)  financiranja aktivnosti iz točaka od (a) do (da).
Amandman 298
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 3. – točka a
(a)  moraju imati potrebna organizacijska i financijska sredstva za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača iz stavka 1.;
(a)  moraju imati potrebna financijska ili financijska i organizacijska sredstva za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača iz stavka 1.;
Amandman 299
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 4. – točka a
(a)  da su ti doprinosi prilagođeni barem prema vrsti i kemijskom sastavu baterija te, prema potrebi, uzimajući u obzir mogućnost punjenja i udio recikliranog sadržaja u proizvodnji baterija;
(a)  da su ti doprinosi prilagođeni u skladu s kriterijima iz članka 8.a stavka 4. točke (b) Direktive 2008/98/EZ i prema vrsti i kemijskom sastavu baterija te, prema potrebi, uzimajući u obzir mogućnost punjenja, trajnost i udio recikliranog sadržaja u proizvodnji baterija, kao i mogućnost njihove ponovne proizvodnje ili prenamjene te njihov ugljični otisak;
Amandman 300
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 4. – točka b
(b)  da su ti doprinosi prilagođeni prema prihodima koje organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača ostvaruju iz ponovne uporabe i prodaje sekundarnih sirovina dobivenih iz baterija i otpadnih baterija;
(b)  da su ti doprinosi prilagođeni prema prihodima koje organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača ostvaruju iz ponovne uporabe, ponovne proizvodnje, prenamjene i prodaje sekundarnih sirovina dobivenih iz baterija i otpadnih baterija;
Amandman 301
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 5.
5.  Ako aktivnosti za ispunjavanje obveza iz stavka 1. točaka od (a) do (d), u skladu s člankom 48. stavkom 2., člankom 49. stavkom 3., člankom 53. stavkom 1., člankom 56. stavkom 1. te člankom 61. stavcima 1., 2. i 3. provodi treća strana koja nije proizvođač ni organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, troškovi koje trebaju pokriti proizvođači ne smiju premašivati troškove potrebne za troškovno učinkovito provođenje tih aktivnosti. Ti troškovi utvrđuju se na transparentan način između predmetnih proizvođača i trećih strana i prilagođavaju se tako da se uzmu u obzir svi prihodi ostvareni ponovnom uporabom i prodajom sekundarnih sirovina dobivenih iz baterija i otpadnih baterija.
5.  Ako aktivnosti za ispunjavanje obveza iz stavka 1. točaka od (a) do (d), u skladu s člankom 48. stavkom 2., člankom 48.a stavkom 2., člankom 49. stavkom 3., člankom 53. stavkom 1., člankom 56. stavkom 1. te člankom 61. stavcima 1., 2. i 3. provodi treća strana koja nije proizvođač ni organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, troškovi koje trebaju pokriti proizvođači ne smiju premašivati troškove potrebne za troškovno učinkovito provođenje tih aktivnosti. Ti troškovi utvrđuju se na transparentan način između predmetnih proizvođača i trećih strana i prilagođavaju se tako da se uzmu u obzir svi prihodi ostvareni ponovnom uporabom, ponovnom proizvodnjom, prenamjenom i prodajom sekundarnih sirovina dobivenih iz baterija i otpadnih baterija.
Amandman 302
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 6. – podstavak 1.
6.  Organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača podnose nadležnom tijelu zahtjev za ovlaštenje. Ovlaštenje se daje isključivo ako se dokaže da su mjere koje je uspostavila organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača dostatne za ispunjavanje obveza utvrđenih ovim člankom s obzirom na količinu baterija koje proizvođači u čije ime ta organizacija djeluje prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu na državnom području određene države članice. Nadležno tijelo redovito provjerava ispunjavaju li se i dalje uvjeti za ovlaštenje utvrđeni u stavcima 1., 3., 4. i 5. Nadležna tijela utvrđuju pojedinosti postupka ovlaštenja i načine provjere usklađenosti, uključujući informacije koje u tu svrhu dostavlja proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača.
6.  Proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača koja postupa u njegovo ime podnosi nadležnom tijelu zahtjev za ovlaštenje. Ovlaštenje se daje isključivo ako se dokaže da su mjere koje je uspostavio proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača dostatne i da ima potrebna financijska ili financijska i organizacijska sredstva za ispunjavanje obveza utvrđenih ovim poglavljem s obzirom na količinu baterija koje proizvođači u čije ime ta organizacija djeluje prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu na državnom području određene države članice i da su u skladu s ostvarenjem ciljeva odvojenog skupljanja otpadnih baterija, razine recikliranja i učinkovitosti recikliranja utvrđenih ovom Uredbom. Nadležno tijelo redovito, a najmanje svake tri godine, provjerava ispunjavaju li se i dalje uvjeti za ovlaštenje utvrđeni u stavcima 1., 3., 4. i 5. Ovlaštenje se može povući ako ciljevi skupljanja iz članka 48. stavka 4. ili članka 48.a stavka 5. nisu ispunjeni ili ako proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača krše članak 49. stavke 1., 2. ili 3.
Amandman 303
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 6. – podstavak 2.
Organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležno tijelo o svim promjenama informacija sadržanih u zahtjevu za ovlaštenje, svim promjenama koje se odnose na uvjete ovlaštenja i trajnom prestanku rada.
Proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača koja postupa u njegovo ime bez nepotrebne odgode obavješćuju nadležno tijelo o svim promjenama informacija sadržanih u zahtjevu za ovlaštenje, svim promjenama koje se odnose na uvjete ovlaštenja i trajnom prestanku rada.
Amandman 304
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 9. – točka c
(c)  stopu odvojenog skupljanja otpadnih baterija i postignutu razinu recikliranja i učinkovitosti recikliranja na temelju količine baterija koju su proizvođači članovi organizacije prvi put stavili na raspolaganje na tržištu u predmetnoj državi članici;
(c)  stopu odvojenog skupljanja otpadnih baterija i postignutu razinu recikliranja, učinkovitosti recikliranja i razine oporabljenih materijala na temelju količine baterija koju su proizvođači članovi organizacije prvi put stavili na raspolaganje na tržištu u predmetnoj državi članici;
Amandman 305
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 9. – točka da (nova)
(da)  postupku odabira subjekata za gospodarenje otpadom.
Amandman 306
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 10.a (novi)
10a.  Kada subjekt provodi ponovnu uporabu, prenamjenu ili ponovnu proizvodnju baterije, proširena odgovornost proizvođača za tu bateriju prenosi se s proizvođača na taj subjekt.
Amandman 307
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 13.
13.  Članci 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ ne primjenjuju se na baterije.
13.  Zahtjevi u pogledu proširene odgovornosti proizvođača i opći minimalni zahtjevi za programe proširene odgovornosti proizvođača predviđeni u članku 8.a Direktive 2008/98/EZ smatraju se minimalnim zahtjevima i dopunjuju se odredbama utvrđenima ovom Uredbom.
Amandman 308
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime osiguravaju skupljanje svih otpadnih prijenosnih baterija, neovisno o njihovoj prirodi, marki ili podrijetlu, na državnom području države članice u kojoj prvi put stavljaju baterije na raspolaganje na tržištu. U tu svrhu čine sljedeće:
1.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime osiguravaju odvojeno skupljanje svih otpadnih prijenosnih baterija, neovisno o njihovoj prirodi, kemijskom sastavu, marki ili podrijetlu, na državnom području države članice u kojoj prvi put stavljaju baterije na raspolaganje na tržištu. U tu svrhu čine sljedeće:
Amandman 309
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.–točka a
(a)  uspostavljaju skupljališta za otpadne prijenosne baterije;
(a)  uspostavljaju mjesta za povrat i skupljanje otpadnih prijenosnih baterija;
Amandman 310
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 3.
3.  Kada odbacuju otpadne prijenosne baterije na skupljalištima iz stavka 2., krajnjim korisnicima ne naplaćuje se naknada niti se oni obvezuju na kupnju nove baterije.
3.  Krajnji korisnici moraju imati mogućnost odbacivanja otpadnih prijenosnih baterija na skupljalištima iz stavka 2. te im se ne naplaćuje naknada niti se oni obvezuju na kupnju nove baterije niti se uvjetuje da je baterija kupljena kod proizvođača koji su uspostavili skupljališta.
Amandman 311
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 4. – podstavak 1. – uvodni dio
4.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ostvaruju i dugoročno održavaju barem sljedeće ciljeve skupljanja otpadnih prijenosnih baterija, koji su izračunani kao postotci prijenosnih baterija, isključujući baterije iz lakih prijevoznih sredstava, koje pojedini proizvođač ili svi proizvođači obuhvaćeni organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu u određenoj državi članici:
4.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ostvaruju i godišnje održavaju barem sljedeće ciljeve skupljanja otpadnih prijenosnih baterija, koji su izračunani kao postotci prijenosnih baterija koje pojedini proizvođač ili svi proizvođači obuhvaćeni organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu u određenoj državi članici:
Amandman 312
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 4.a (novi)
4a.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ostvaruju i godišnje održavaju barem sljedeće ciljeve skupljanja otpadnih prijenosnih baterija za opću uporabu, koji su izračunani kao postotci prijenosnih baterija za opću uporabu koje pojedini proizvođač ili svi proizvođači obuhvaćeni organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu u određenoj državi članici:
(a)  45 % do 31. prosinca 2023.;
(b)  70 % do 31. prosinca 2025.;
(c)  80 % do 31. prosinca 2030.
Amandman 313
Prijedlog uredbe
Članak 48.a (novi)
Članak 48.a
Skupljanje otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva
1.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime osiguravaju skupljanje svih otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva na državnom području države članice u kojoj baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu bez obzira na njihovu prirodu, kemijski sastav, marku ili podrijetlo.
2.  Proizvođači otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime preuzimaju od krajnjeg korisnika besplatno, i ne obvezujući ga da od njih kupi novu bateriju niti uvjetujući da je bateriju kupio od njih, sve otpadne baterije za laka prijevozna sredstva na državnom području države članice u kojoj baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu bez obzira na njihov kemijski sastav, marku ili podrijetlo. U tu svrhu preuzimaju otpadne baterije za laka prijevozna sredstva od krajnjih korisnika ili od mjesta za povrat i skupljanje osiguranih u suradnji s:
(a)  distributerima baterija za laka prijevozna sredstva u skladu s člankom 50. stavkom 1.;
(b)  neovisnim subjektima koji popravljaju laka prijevozna sredstva;
(c)  javnim tijelima ili trećim stranama koje u njihovo ime gospodare otpadom u skladu s člankom 53.;
3.  Mehanizmi za povrat uspostavljeni u skladu sa stavkom 2. obuhvaćaju cijelo državno područje države članice pri čemu se uzima u obzir broj stanovnika i gustoća naseljenosti, očekivana količina otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva, pristupačnost za krajnje korisnike i blizina krajnjim korisnicima. Mehanizmi za povrat ne smiju biti ograničeni na područja u kojima je skupljanje otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva i naknadno gospodarenje tim baterijama najprofitabilnije.
4.  Kada odbacuju otpadne baterije za laka prijevozna sredstva na skupljalištima iz stavka 2., krajnji korisnici u svim slučajevima mogu vratiti sve otpadne prijenosne baterije na bilo koje skupljalište i ne naplaćuje im se naknada niti se oni obvezuju na kupnju nove baterije.
5.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime ostvaruju i godišnje održavaju barem sljedeće ciljeve skupljanja baterija za laka prijevozna sredstva, koji su izračunani kao postotci količina baterija za laka prijevozna sredstva koje pojedini proizvođač ili svi proizvođači obuhvaćeni organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu u određenoj državi članici:
(a)  75 % do 31. prosinca 2025.;
(b)  85 % do 31. prosinca 2030.
Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime izračunavaju stopu skupljanja iz prvog podstavka u skladu s delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 55. stavkom 2.b.
6.  Skupljališta uspostavljena u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ne podliježu zahtjevima za izdavanje registracija ili dozvola iz Direktive 2008/98/EZ.
7.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača podnose zahtjev za ovlaštenje nadležnom tijelu koje provjerava usklađenost s rješenjima uvedenima za osiguravanje ispunjavanja zahtjeva iz ovog članka. Ako organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača zatraži ovlaštenje, u zahtjevu za ovlaštenje moraju se jasno navesti aktivni proizvođači članovi koje ona zastupa.
8.  Organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača osigurava da podaci koje posjeduje u pogledu zaštićenih informacija ili informacija koje se izravno mogu pripisati pojedinim proizvođačima ostanu povjerljivi. Nadležno tijelo može u okviru postupka ovlaštenja utvrditi uvjete koje je u tu svrhu potrebno ispuniti.
9.  Ovlaštenje iz stavka 6. može se izdati samo ako se dokaznom dokumentacijom dokaže da su ispunjeni zahtjevi iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka i da su uspostavljena sva rješenja koja omogućavaju ostvarivanje i dugoročno održavanje barem cilja skupljanja iz stavka 5. Ako organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača zatraži ovlaštenje, ono se pribavlja kao dio ovlaštenja iz članka 47. stavka 6.
10.  Nadležno tijelo utvrđuje pojedinosti postupka izdavanja ovlaštenja iz stavka 7. kako bi osiguralo ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u stavcima od 1. do 4. ovog članka te članku 56. To uključuje zahtjev da izvješće neovisnih stručnjaka za ex ante provjeru rješenja za skupljanje na temelju ovog članka bude sastavljeno na način kojim se osigurava ispunjavanje zahtjeva iz ovog članka. Uključuje i rokove za provjeru pojedinačnih koraka i donošenje odluke nadležnog tijela, koji ne smiju premašivati šest tjedana od podnošenja potpune dokumentacije zahtjeva.
11.  Nadležno tijelo redovito, a najmanje svake tri godine, preispituje ispunjavaju li se i dalje uvjeti za ovlaštenje iz stavka 7. Ovlaštenje se može povući ako cilj skupljanja iz stavka 4. nije ispunjen ili ako proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača počini bitnu povredu svojih obveza iz stavaka od 1. do 3.
12.  Proizvođač ili, ako je imenovana u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača koja djeluje u njegovo ime odmah obavješćuje nadležno tijelo o svim promjenama uvjeta obuhvaćenih zahtjevom za odobrenje iz stavka 7., o svim promjenama koje se odnose na uvjete ovlaštenja iz stavka 8. i o trajnom prestanku rada.
13.  Države članice svakih pet godina provode istraživanje sastava tokova skupljenog miješanog komunalnog otpada i otpadne električne i elektroničke opreme barem na razini NUTS 2 kako bi utvrdile udio otpadnih prijenosnih baterija u tom sastavu. Prvo takvo istraživanje mora se provesti do 31. prosinca 2023. Nadležna tijela na temelju prikupljenih informacija mogu pri izdavanju ili razmatranju ovlaštenja iz stavaka 7. i 10. tražiti od proizvođača prijenosnih baterija ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača da poduzmu korektivne mjere za proširenje svoje mreže povezanih skupljališta i provode kampanje za informiranje u skladu s člankom 60. stavkom 1. razmjerno udjelu otpadnih prijenosnih baterija u tokovima miješanog komunalnog otpada i otpadne električne i elektroničke opreme utvrđenom u istraživanju.
Amandman 314
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak -1. (novi)
-1.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime osiguravaju skupljanje svih otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila na državnom području države članice u kojoj baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu bez obzira na njihovu prirodu, kemijski sastav, marku ili podrijetlo.
Amandman 315
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Proizvođači automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača preuzimaju od krajnjeg korisnika besplatno, i ne obvezujući ga da od njih kupi novu bateriju niti uvjetujući da je bateriju kupio od njih, sve otpadne automobilske baterije, industrijske baterije i baterije za električna vozila odgovarajuće vrste koje su prvi put stavile na raspolaganje na tržištu na državnom području te države članice. U tu svrhu prihvaćaju preuzimanje otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila od krajnjih korisnika odnosno od skupljališta osiguranih u suradnji sa sljedećim dionicima:
1.  Proizvođači automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača preuzimaju od krajnjeg korisnika besplatno, i ne obvezujući ga da od njih kupi novu bateriju niti uvjetujući da je bateriju kupio od njih, sve otpadne automobilske baterije, industrijske baterije i baterije za električna vozila odgovarajuće vrste koje su prvi put stavile na raspolaganje na tržištu na državnom području te države članice. U tu svrhu prihvaćaju preuzimanje otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila od krajnjih korisnika odnosno od mjesta za povrat i skupljanje osiguranih u suradnji sa sljedećim dionicima:
Amandman 316
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  neovisnim subjektima koji provode ponovnu uporabu, ponovnu proizvodnju ili prenamjenu automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila;
Amandman 317
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako je otpadne industrijske baterije prethodno potrebno rastaviti u prostorima privatnih, nekomercijalnih korisnika, obveza proizvođača da preuzme te baterije obuhvaća pokrivanje troškova rastavljanja i skupljanja otpadnih baterija u prostorima tih korisnika.
Ako je otpadne industrijske baterije prethodno potrebno rastaviti u prostorima privatnih, nekomercijalnih korisnika, obveza proizvođača ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača da preuzme te baterije obuhvaća pokrivanje troškova rastavljanja i skupljanja otpadnih baterija u prostorima tih korisnika
Amandman 318
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 3. – točka a
(a)  osigurati skupljalištima iz stavka 1. odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno skupljanje otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila koja ispunjava primjenjive sigurnosne zahtjeve te pokriti potrebne troškove koji nastanu u tim skupljalištima u vezi s aktivnostima povrata otpada. Spremnici za skupljanje i privremeno skladištenje takvih baterija u skupljalištu moraju biti odgovarajući s obzirom na količinu i opasnu prirodu otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila koje će se vjerojatno skupljati u tim skupljalištima;
(a)  Osigurati mjestima za povrat i skupljanje iz stavka 1. odgovarajuću infrastrukturu za odvojeno skupljanje otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila koja ispunjava primjenjive sigurnosne zahtjeve te pokriti potrebne troškove koji nastanu u tim mjestima za povrat i skupljanje u vezi s aktivnostima povrata otpada. Spremnici za skupljanje i privremeno skladištenje takvih baterija u skupljalištu moraju biti odgovarajući s obzirom na količinu i opasnu prirodu otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila koje će se vjerojatno skupljati u tim mjestima za povrat i skupljanje;
Amandman 319
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 4.a (novi)
4a.  Države članice na godišnjoj osnovi prikupljaju informacije, uključujući utemeljene procjene, o količinama i kategorijama automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila koje su stavljene na njihovo tržište i dostupne za skupljanje u odnosu na količine koje su skupljene svim kanalima, pripremljene za ponovnu uporabu, reciklirane i oporabljene u državi članici te o baterijama u izvezenim vozilima / industrijskim proizvodima, razvrstane prema masi i kemijskom sastavu.
Amandman 320
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1.
1.  Distributeri preuzimaju otpadne baterije od krajnjeg korisnika besplatno i ne obvezujući ga da kupi novu bateriju, neovisno o kemijskom sastavu ili podrijetlu otpadnih baterija. Povrat prijenosnih baterija osigurava se na maloprodajnom mjestu na kojem su kupljene ili u njegovoj neposrednoj blizini. Povrat otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila osigurava se na maloprodajnom mjestu na kojem su kupljene ili u njegovoj neposrednoj blizini. Ta je obveza ograničena na vrste otpadnih baterija koje distributer ima, ili ih je imao, u ponudi kao nove baterije te, za prijenosne baterije, na količinu koju neprofesionalni krajnji korisnici obično odbacuju.
1.  Distributeri preuzimaju otpadne baterije od krajnjeg korisnika besplatno ili ne uvjetujući da je kupio bateriju od istog distributera, neovisno o kemijskom sastavu ili podrijetlu otpadnih baterija. Povrat prijenosnih baterija osigurava se na maloprodajnom mjestu na kojem su kupljene ili u njegovoj neposrednoj blizini. Povrat baterija za laka prijevozna sredstva, otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila osigurava se na maloprodajnom mjestu na kojem su kupljene ili u njegovoj neposrednoj blizini. Ta je obveza ograničena na vrste otpadnih baterija koje distributer ima, ili ih je imao, u ponudi kao nove baterije te, za prijenosne baterije, na količinu koju neprofesionalni krajnji korisnici obično odbacuju.
Amandman 321
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 3.
3.  Distributeri predaju otpadne baterije koje su preuzeli proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje su odgovorne za skupljanje tih baterija u skladu s člankom 48. odnosno člankom 49. ili subjektu za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu s člankom 56.
3.  Distributeri predaju otpadne baterije koje su preuzeli proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje su odgovorne za skupljanje tih baterija u skladu s člankom 48., člankom 48.a odnosno člankom 49. ili subjektu za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu s člankom 56. Države članice mogu distributerima ograničiti mogućnost da otpadne baterije, ovisno o njihovoj vrsti, predaju proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača ili subjektima za gospodarenje otpadom. Države članice osiguravaju da takva ograničenja nemaju negativan učinak na sustave skupljanja i recikliranja.
Amandman 322
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 4.
4.  Obveze iz ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis na subjekte koji baterijama opskrbljuju krajnje korisnike na temelju ugovora na daljinu. Ti subjekti osiguravaju dovoljan broj skupljališta koja obuhvaćaju cijelo državno područje određene države članice, uzimajući u obzir broj stanovnika i gustoću naseljenosti, očekivanu količinu otpadnih automobilskih i industrijskih baterija i baterija za električna vozila, dostupnost i blizinu krajnjim korisnicima, kako bi se krajnjim korisnicima omogućio povrat baterija.
4.  Obveze iz ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis na subjekte koji baterijama opskrbljuju krajnje korisnike na temelju ugovora na daljinu. Ti subjekti osiguravaju dovoljan broj skupljališta koja obuhvaćaju cijelo državno područje određene države članice, uzimajući u obzir broj stanovnika i gustoću naseljenosti, očekivanu količinu otpada od prijenosnih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva, automobilskih i industrijskih baterija i baterija za električna vozila, dostupnost i blizinu krajnjim korisnicima, kako bi se krajnjim korisnicima omogućio povrat baterija.
Amandman 323
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 4.a (novi)
4a.  U slučaju prodaje s isporukom, distributeri nude besplatan povrat baterija. Pri naručivanju baterije krajnji korisnik baterije mora biti obaviješten o mehanizmima za povrat iskorištene baterije.
Amandman 324
Prijedlog uredbe
Članak 50.a (novi)
Članak 50.a
Sustavi povrata pologa za baterije
Komisija do 31. prosinca 2025. procjenjuje izvedivost i moguće koristi uspostave sustava povrata pologa za baterije na razini Unije, osobito za prijenosne baterije za opću uporabu. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga. Države članice pri uvođenju nacionalnih sustava povrata pologa za baterije obavješćuju Komisiju o tim mjerama. Nacionalni sustavi povrata pologa ne sprečavaju donošenje usklađenih sustava na razini Unije.
Amandman 325
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 2.
2.  Krajnji korisnici odbacuju otpadne baterije u predviđenim skupljalištima za odvojeno skupljanje koja su uspostavljena u okviru posebnih aranžmana s proizvođačem ili organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača, ili na temelju njih, u skladu s člancima 48. i 49.
2.  Krajnji korisnici odbacuju otpadne baterije u predviđenim skupljalištima za odvojeno skupljanje koja su uspostavljena u okviru posebnih aranžmana s proizvođačem ili organizacijom za kontrolu odgovornosti proizvođača, ili na temelju njih, u skladu s člancima 48., 48.a i 49.
Amandman 326
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1.
Subjekti koji upravljaju postrojenjima za obradu otpada koja podliježu direktivama 2000/53/EZ i 2012/19/EU predaju otpadne baterije nastale obradom otpadnih vozila i otpadne električne i elektroničke opreme proizvođačima predmetnih baterija ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2. ove Uredbe, organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ili subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem njihove obrade i recikliranja u skladu sa zahtjevima iz članka 56. ove Uredbe. Subjekti koji upravljaju postrojenjima za obradu otpada vode evidenciju navedenih transakcija.
Subjekti koji upravljaju postrojenjima za obradu otpada koja podliježu direktivama 2000/53/EZ i 2012/19/EU predaju otpadne baterije nastale obradom otpadnih vozila i otpadne električne i elektroničke opreme proizvođačima predmetnih baterija ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2. ove Uredbe, organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ili ovlaštenim subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem njihove obrade i recikliranja u skladu sa zahtjevima iz članka 56. ove Uredbe. Države članice mogu subjektima koji upravljaju postrojenjima za obradu otpada na koje se primjenjuje Direktiva 2000/53/EZ ili Direktiva 2012/19/EU ograničiti mogućnost da otpadne baterije, ovisno o njihovoj vrsti, predaju proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača ili nekom drugom subjektu za gospodarenje otpadom. Države članice osiguravaju da takva ograničenja nemaju negativan učinak na sustave skupljanja i recikliranja. Subjekti koji upravljaju postrojenjima za obradu otpada vode evidenciju navedenih transakcija.
Amandman 327
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 1.
1.  Otpadne baterije koje potječu od privatnih, nekomercijalnih korisnika mogu se odbaciti u skupljalištima za odvojeno skupljanje koja uspostave javna tijela za gospodarenje otpadom.
1.  Otpadne baterije koje potječu od privatnih, nekomercijalnih korisnika mogu se odbaciti u skupljalištima za odvojeno skupljanje koja uspostave javna tijela za gospodarenje otpadom. Kada su uspostavljena za određenu vrstu baterije, javna tijela za gospodarenje otpadom ne smiju odbiti ponovno preuzimanje otpadnih baterija te vrste, uključujući ponovno korištene, prenamijenjene i ponovno proizvedene baterije.
Amandman 328
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 2.
2.  Javna tijela za gospodarenje otpadom predaju skupljene otpadne baterije proizvođačima ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ili subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu sa zahtjevima iz članka 56. ili pak sama provode obradu i recikliranje u skladu sa zahtjevima iz članka 56.
2.  Javna tijela za gospodarenje otpadom predaju skupljene otpadne baterije proizvođačima ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime ili subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu sa zahtjevima iz članka 56. ili pak sama provode obradu i recikliranje u skladu sa zahtjevima iz članka 56. Države članice mogu javnim tijelima za gospodarenje otpadom ograničiti mogućnost da otpadne baterije, ovisno o njihovoj vrsti, predaju proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača ili subjektu za gospodarenje otpadom, ili da sami obavljaju obradu i recikliranje. Države članice osiguravaju da takva ograničenja nemaju negativan učinak na sustave skupljanja i recikliranja.
Amandman 329
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 1.
Dobrovoljna skupljališta otpadnih prijenosnih baterija predaju otpadne prijenosne baterije proizvođačima prijenosnih baterija ili trećim stranama koje djeluju u njihovo ime, uključujući organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, ili subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu sa zahtjevima iz članka 56.
Dobrovoljna skupljališta otpadnih prijenosnih baterija predaju otpadne prijenosne baterije proizvođačima prijenosnih baterija ili trećim stranama koje djeluju u njihovo ime, uključujući organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača, ili ovlaštenim subjektima za gospodarenje otpadom s ciljem obrade i recikliranja tih otpadnih baterija u skladu sa zahtjevima iz članka 56. Države članice mogu dobrovoljnim skupljalištima otpadnih prijenosnih baterija ograničiti mogućnost da te otpadne baterije predaju proizvođačima ili organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača ili subjektu za gospodarenje otpadom. Države članice osiguravaju da takva ograničenja nemaju negativan učinak na sustave skupljanja i recikliranja.
Amandman 330
Prijedlog uredbe
Članak 55. – naslov
Stope skupljanja za otpadne prijenosne baterije
Stope skupljanja za otpadne prijenosne baterije i otpadne baterije za laka prijevozna sredstva
Amandman 331
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 1. – točka b
(b)  65 % do 31. prosinca 2025.;
(b)  70 % do 31. prosinca 2025.;
Amandman 332
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 1. – točka c
(c)  70 % do 31. prosinca 2030.
(c)  80 % do 31. prosinca 2030.
Amandman 333
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 1.a (novi)
1a.  Države članice dužne su ostvariti sljedeće minimalne ciljeve skupljanja otpadnih prijenosnih baterija za opću uporabu:
(a)  45 % do 31. prosinca 2023.;
(b)  70 % do 31. prosinca 2025.;
(c)  80 % do 31. prosinca 2030.
Amandman 334
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice dužne su ostvariti sljedeće minimalne ciljeve skupljanja otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva:
(a)  75 % do 31. prosinca 2025.;
(b)  85 % do 31. prosinca 2030.
Amandman 335
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2.b (novi)
2b.  Komisija do 31. prosinca 2023. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem detaljnih pravila o izračunu i provjeri stopa skupljanja za otpadne baterija za laka prijevozna sredstva kako bi se odrazila količina otpadnih baterija koja je dostupna za skupljanje.
Amandman 336
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 3.
3.  Komisija do 31. prosinca 2030. preispituje cilj utvrđen u stavku 1. točki (c) i u okviru tog preispitivanja razmatra utvrđivanje cilja skupljanja za baterije kojima se napajaju laka prijevozna sredstva, s obzirom na kretanje tržišnog udjela, kao zaseban cilj ili kao dio preispitivanja cilja utvrđenog u stavku 1. točki (c) i u članku 48. stavku 4. U tom se preispitivanju može razmotriti i uvođenje metodologije za izračun stope odvojenog skupljanja kako bi se odrazila količina otpadnih baterija koja je dostupna za skupljanje. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja, a prema potrebi mu prilaže i zakonodavni prijedlog.
3.  Komisija do 31. prosinca 2024. preispituje cilj utvrđen u stavku 1. točki (c). U tom se preispitivanju razmatra i uvođenje metodologije za izračun cilja odvojenog skupljanja kako bi se odrazila količina otpadnih prijenosnih baterija koja je dostupna za skupljanje. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja, a prema potrebi mu prilaže i zakonodavni prijedlog.
Amandman 337
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 4.
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene metodologije izračuna stope skupljanja za prijenosne baterije utvrđene u Prilogu XI.
Briše se.
Amandman 338
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1.
1.  Skupljene otpadne baterije ne smiju se ostavljati u odlagalištima niti spaljivati.
1.  Skupljene otpadne baterije ne smiju se zbrinuti niti biti predmetom postupka oporabe energije.
Amandman 339
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 4.a (novi)
4a.  Države članice mogu uspostaviti programe poticaja za gospodarske subjekte koji ostvaruju veće prinose od odgovarajućih pragova utvrđenih u dijelovima B i C Priloga XII.
Amandman 340
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 1.
1.  Nad svim skupljenim otpadnim baterijama vrši se proces recikliranja.
1.  Sve skupljene otpadne baterije podvrgavaju se pripremi za ponovnu uporabu, pripremi za prenamjenu ili procesu recikliranja, osim baterija koje sadržavaju živu, koje se odlažu na način koji ne dovodi ni do kakvih negativnih učinaka na zdravlje ljudi ili okoliš.
Amandman 341
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 3.a (novi)
3a.  Kako bi se omogućilo pravilno razvrstavanje otpadnih litij-ionskih baterija i izvješćivanje o njima, Komisija prema potrebi uključuje otpadne litij-ionske baterije na popis otpada naveden u Odluci 2000/532/EZ.
Amandman 342
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 4.
4.  Komisija do 31. prosinca 2023. donosi provedbeni akt za utvrđivanje detaljnih pravila za izračunavanje i provjeru učinkovitosti recikliranja i oporabe materijala. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
4.  Komisija do 31. prosinca 2023. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. kako bi se ova Uredba dopunila utvrđivanjem detaljnih pravila za izračunavanje i provjeru učinkovitosti recikliranja i oporabe materijala.
Amandman 343
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 5.
5.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene minimalnih razina oporabljenih materijala za otpadne baterije utvrđenih u dijelovima B i C Priloga XII. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak i nove tehnologije u području gospodarenja otpadom.
5.  Komisija do 31. prosinca 2027. ocjenjuje i predstavlja izvješće o napretku ostvarenom u pogledu učinkovitosti recikliranja i razina oporabljenih materijala za otpadne baterije utvrđenih u dijelovima B i C Priloga XII. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak i nove tehnologije u području gospodarenja otpadom. Izvješću se prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog o povećanju minimalne učinkovitosti recikliranja i razina oporabljenih materijala.
Amandman 344
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 5.a (novi)
5a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi proširenja popisa kemijskog sastava baterija i materijala utvrđenog u dijelovima B i C Priloga XII. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak i nove tehnologije u području gospodarenja otpadom.
Amandman 345
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 1.
1.  Obrada i recikliranje mogu se provoditi izvan predmetne države članice ili izvan Unije pod uvjetom da je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007.
1.  Obrada, priprema za ponovnu uporabu, priprema za prenamjenu i recikliranje mogu se provoditi izvan predmetne države članice ili izvan Unije pod uvjetom da je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007
Amandman 346
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 2.
2.  Otpadne baterije izvezene iz Unije u skladu sa stavkom 1. uzimaju se u obzir za ispunjavanje obveza te postizanje učinkovitosti i ciljeva utvrđenih u člancima 56. i 57. samo ako subjekt za recikliranje ili drugi posjednik otpada koji izvozi otpadne baterije radi obrade i recikliranja može dokazati da je obrada provedena u uvjetima koji su jednakovrijedni zahtjevima iz ove Uredbe.
2.  Otpadne baterije izvezene iz Unije u skladu sa stavkom 1. uzimaju se u obzir za ispunjavanje obveza te postizanje učinkovitosti i ciljeva utvrđenih u člancima 56. i 57. samo ako subjekt za recikliranje ili drugi posjednik otpada koji izvozi otpadne baterije radi obrade, pripreme za ponovnu uporabu, pripreme za prenamjenu i recikliranja dostavi dokaznu dokumentaciju koju je odobrilo nadležno tijelo odredišta i kojom dokazuje da je obrada provedena u uvjetima koji su jednakovrijedni zahtjevima iz ove Uredbe i relevantnim zahtjevima koji se odnose na zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sadržanima u drugom zakonodavstvu Unije.
Amandman 347
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 3.
3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 73. radi utvrđivanja detaljnih pravila kojima se dopunjuju pravila iz stavka 2. ovog članka utvrđivanjem kriterija za procjenu jednakovrijednih uvjeta.
3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 73. radi utvrđivanja detaljnih pravila kojima se dopunjuju pravila iz stavka 2. ovog članka utvrđivanjem kriterija za procjenu jednakovrijednih uvjeta najkasnije 1. srpnja 2023.
Amandman 348
Prijedlog uredbe
Članak 59. – naslov
Zahtjevi povezani s prenamjenom i ponovnom proizvodnjom industrijskih baterija i baterija za električna vozila
Zahtjevi povezani s prenamjenom i ponovnom proizvodnjom baterija za laka prijevozna sredstva, industrijskih baterija i baterija za električna vozila
Amandman 349
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1.
1.  Neovisnim subjektima omogućava se pristup sustavu upravljanja punjivim industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh pod istim uvjetima i odredbama, u svrhu ocjenjivanja i utvrđivanja stanja i preostalog životnog vijeka baterija u skladu s parametrima utvrđenima u Prilogu VII.
1.  Neovisnim subjektima omogućava se pristup „samo za čitanje” sustavu upravljanja baterijama za laka prijevozna sredstva i baterijama unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom i baterijama za električna vozila te u prijenosnim baterijama koje sadržavaju sustav upravljanja baterijom pod istim uvjetima i odredbama, u svrhu ocjenjivanja i utvrđivanja stanja i preostalog životnog vijeka baterija u skladu s parametrima utvrđenima u Prilogu VII.
Amandman 350
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1.a (novi)
1a.  Svi iskorišteni sustavi za pohranu energije sa stacionarnom baterijom i baterije za električna vozila procjenjuju se kako bi se utvrdilo jesu li prikladni za ponovnu uporabu, prenamjenu ili ponovnu proizvodnju. Ako procjena pokaže da su takve baterije prikladne za ponovnu uporabu, moraju se ponovno upotrijebiti. Ako procjena pokaže da nisu prikladne za ponovnu uporabu, ali jesu za prenamjenu ili ponovnu proizvodnju, moraju se prenamijeniti ili ponovo proizvesti.
Amandman 351
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 2.
2.  Neovisnim subjektima koji provode djelatnosti prenamjene ili ponovne proizvodnje omogućava se odgovarajući pristup, pod istim uvjetima i odredbama, informacijama relevantnima za ispitivanje punjivih industrijskih baterija i baterija za električna vozila ili uređaja ili vozila u koje su ugrađene takve baterije, kao i komponenti takvih baterija, uređaja ili vozila i postupanje s njima, uključujući aspekte sigurnosti.
2.  Neovisnim subjektima koji provode djelatnosti pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje omogućava se odgovarajući pristup, pod istim uvjetima i odredbama, informacijama relevantnima za ispitivanje baterija za laka prijevozna sredstva, industrijskih baterija i baterija za električna vozila ili uređaja ili vozila u koje su ugrađene takve baterije, kao i komponenti takvih baterija, uređaja ili vozila i postupanje s njima, uključujući aspekte sigurnosti.
Amandman 352
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 3.
3.  Subjekti koji provode aktivnosti prenamjene ili ponovne proizvodnje baterija osiguravaju da se pregled, ispitivanje učinkovitosti, pakiranje i slanje baterija i njihovih komponenti izvršavaju u skladu s odgovarajućim uputama za kontrolu kvalitete i sigurnosnim uputama.
3.  Subjekti koji provode aktivnosti pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterija osiguravaju da se pregled, ispitivanje učinkovitosti i sigurnosti, pakiranje i slanje baterija i njihovih komponenti izvršavaju u skladu s odgovarajućim uputama za kontrolu kvalitete i sigurnosnim uputama.
Amandman 353
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 4. – podstavak 1.
4.  Subjekti koji provode djelatnosti prenamjene ili ponovne proizvodnje osiguravaju da su prenamijenjene ili ponovno proizvedene baterije u skladu s ovom Uredbom i relevantnim zahtjevima u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi utvrđenima drugim zakonodavstvom, kao i s tehničkim zahtjevima za konkretnu namjenu tih baterija kad se stavljaju na tržište.
4.  Subjekti koji provode djelatnosti pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje osiguravaju da su prenamijenjene ili ponovno proizvedene baterije u skladu s ovom Uredbom i relevantnim zahtjevima u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi utvrđenima drugim zakonodavstvom, kao i s tehničkim zahtjevima za konkretnu namjenu tih baterija kad se stavljaju na tržište.
Amandman 354
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 4. – podstavak 2.
Baterija koja je prenamijenjena ili ponovno proizvedena ne podliježe obvezama utvrđenima u članku 7. stavcima 1., 2. i 3., članku 8. stavcima 1., 2. i 3., članku 10. stavcima 1. i 2. te članku 39. stavku 1. ako gospodarski subjekt koji stavlja prenamijenjenu ili ponovno proizvedenu bateriju na tržište može dokazati da je ta baterija, prije prenamjene ili ponovne proizvodnje, stavljena na tržište prije datuma na koji su te obveze postale primjenjive u skladu s tim člancima.
Baterija koja je prenamijenjena ili ponovno proizvedena ne podliježe obvezama utvrđenima u članku 7. stavcima 1., 2. i 3., članku 8. stavcima 1., 2. i 3., te članku 39. stavku 1. ako gospodarski subjekt koji stavlja prenamijenjenu ili ponovno proizvedenu bateriju na tržište može dokazati da je ta baterija, prije prenamjene ili ponovne proizvodnje, stavljena na tržište prije datuma na koji su te obveze postale primjenjive u skladu s tim člancima.
Amandman 355
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)
Subjekti koji na tržište stavljaju prenamijenjene ili ponovno proizvedene baterije smatraju se novim proizvođačima baterije te se stoga registriraju u skladu s člankom 46. i imaju proširenu odgovornost proizvođača u skladu s člankom 47.
Amandman 356
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 5. – uvodni dio
5.  Kako bi se evidentiralo da otpadna baterija podvrgnuta postupku prenamjene ili ponovne proizvodnje više nije otpad, korisnik baterije na zahtjev nadležnog tijela predočuje sljedeće:
5.  Kako bi se evidentiralo da otpadna baterija podvrgnuta postupku prenamjene ili ponovne proizvodnje više nije otpad, subjekti koji provode aktivnosti prenamjene ili ponovne proizvodnje na zahtjev nadležnog tijela predočuju sljedeće:
Amandman 357
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – podstavak 1. – točka a
(a)  doprinos krajnjih korisnika sprečavanju nastanka otpada, uključujući pružanje informacija o dobrim praksama u pogledu uporabe baterija namijenjenih produljenju njihove uporabe i mogućnostima pripreme za njihovu ponovnu uporabu;
(a)  doprinos krajnjih korisnika sprečavanju nastanka otpada, uključujući pružanje informacija o dobrim praksama i preporuka u pogledu uporabe baterija namijenjenih produljenju njihove uporabe i mogućnostima ponovne uporabe, pripreme za njihovu ponovnu uporabu, pripreme za prenamjenu, prenamjene i ponovne proizvodnje;
Amandman 358
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c
(c)  sustavi za odvojeno skupljanje, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje koji su dostupni za otpadne baterije;
(c)  sustavi za odvojeno skupljanje, mjesta za povrat i skupljanje, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu, prenamjenu, ponovnu proizvodnju i recikliranje koji su dostupni za otpadne baterije;
Amandman 359
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f
(f)  učinak tvari sadržanih u baterijama na okoliš i zdravlje ljudi, uključujući učinak uzrokovan nepropisnim odbacivanjem otpadnih baterija, kao što je odbacivanje baterija u okoliš ili zajedno s nerazvrstanim komunalnim otpadom.
(f)  učinak tvari, osobito opasnih tvari, sadržanih u baterijama na okoliš i zdravlje ljudi, uključujući učinak uzrokovan nepropisnim odbacivanjem otpadnih baterija, kao što je odbacivanje baterija u okoliš ili zajedno s nerazvrstanim komunalnim otpadom.
Amandman 360
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b
(b)  na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici, a koji određuje predmetna država članica.
(b)  na jeziku koji bez poteškoća razumiju potrošači i ostali krajnji korisnici te koji je dostupan osobama s invaliditetom u skladu s Direktivom (EU) 2019/882, a koji određuje predmetna država članica.
Amandman 361
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2.
2.  Distributerima i subjektima iz članaka 50., 52. i 53. te drugim subjektima za gospodarenje otpadom koji provode procese popravka, ponovne proizvodnje, pripreme za ponovnu uporabu, obrade i recikliranja proizvođači stavljaju na raspolaganje informacije o sigurnosnim i zaštitnim mjerama, među ostalim u pogledu sigurnosti na radu, koje se primjenjuju na skladištenje i skupljanje otpadnih baterija.
2.  Distributerima i subjektima iz članaka 50., 52. i 53. te drugim subjektima za gospodarenje otpadom koji provode procese popravka, ponovne proizvodnje, pripreme za ponovnu uporabu, obrade i recikliranja proizvođači stavljaju na raspolaganje informacije o komponentama i materijalima od koji su baterije sastavljene i o mjestu na kojem se nalaze sve opasne tvari u baterijama. Proizvođači stavljaju na raspolaganje informacije o sigurnosnim i zaštitnim mjerama, među ostalim u pogledu sigurnosti na radu, koje se primjenjuju na skladištenje i skupljanje otpadnih baterija.
Amandman 362
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio
3.  Otkad se određeni model baterije počne isporučivati na državnom području države članice, proizvođači na zahtjev, elektroničkim putem, subjektima za gospodarenje otpadom koji provode aktivnosti popravka, ponovne proizvodnje, pripreme za ponovnu uporabu, obrade i recikliranja, u mjeri u kojoj je to potrebno tim subjektima za provođenje navedenih aktivnosti, stavljaju na raspolaganje sljedeće informacije specifične za taj model baterije koje se odnose na propisnu i ekološki prihvatljivu obradu otpadnih baterija:
3.  Otkad se određeni model baterije počne isporučivati na državnom području države članice, proizvođači besplatno i na zahtjev, elektroničkim putem, subjektima za gospodarenje otpadom koji provode aktivnosti popravka, ponovne proizvodnje, pripreme za ponovnu uporabu, obrade i recikliranja, u mjeri u kojoj je to potrebno tim subjektima za provođenje navedenih aktivnosti, stavljaju na raspolaganje sljedeće informacije specifične za taj model baterije koje se odnose na propisnu i ekološki prihvatljivu obradu otpadnih baterija:
Amandman 363
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 3. – podstavak 1.– točka a
(a)  procese za osiguravanje rastavljanja vozila i uređaja na način koji omogućava uklanjanje ugrađenih baterija;
(a)  procese za osiguravanje rastavljanja lakih prijevoznih sredstava, vozila i uređaja na način koji omogućava uklanjanje ugrađenih baterija;
Amandman 364
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b
(b)  sigurnosne i zaštitne mjere, među ostalim u pogledu sigurnosti na radu, koje se primjenjuju na procese skladištenja, prijevoza, obrade i recikliranja otpadnih baterija.
(b)  sigurnosne i zaštitne mjere, među ostalim u pogledu sigurnosti na radu i zaštite od požara, koje se primjenjuju na procese skladištenja, prijevoza, obrade i recikliranja otpadnih baterija.
Amandman 365
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 4.
4.  Distributeri koji isporučuju baterije krajnjim korisnicima u svojim maloprodajnim prostorima na vidljiv način i putem svojih internetskih tržišta stavljaju na raspolaganje informacije iz stavaka 1. i 2. i informacije o načinu na koji krajnji korisnici mogu besplatno vratiti otpadne baterije u odgovarajuća skupljališta uspostavljena na maloprodajnim mjestima ili u ime tržišta. Ta je obveza ograničena na vrste baterija koje distributer ili trgovac ima, ili ih je imao, u ponudi kao nove baterije.
4.  Distributeri koji isporučuju baterije krajnjim korisnicima u svojim maloprodajnim prostorima trajno i putem svojih internetskih tržišta, na način koji je lako dostupan i jasno vidljiv krajnjim korisnicima baterije, stavljaju na raspolaganje informacije iz stavaka 1. i 2. i informacije o načinu na koji krajnji korisnici mogu besplatno vratiti otpadne baterije u odgovarajuća skupljališta uspostavljena na maloprodajnim mjestima ili u ime tržišta. Ta je obveza ograničena na vrste baterija koje distributer ili trgovac ima, ili ih je imao, u ponudi kao nove baterije.
Amandman 366
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 5.
5.  Troškovi koje pokriva proizvođač na temelju članka 47. stavka 1. točke (e) prikazuju se zasebno krajnjem korisniku na prodajnom mjestu nove baterije. Navedeni troškovi ne smiju premašiti najbolju procjenu stvarno nastalih troškova.
5.  Troškovi koje pokriva proizvođač na temelju članka 47. stavka 1. točke (e) prikazuju se zasebno krajnjem korisniku na prodajnom mjestu nove baterije. Navedeni troškovi ne smiju premašiti najbolju procjenu stvarno nastalih troškova i ne smiju se dodavati konačnom trošku baterije koji se naplaćuje potrošaču na prodajnom mjestu.
Amandman 367
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
1.  Proizvođači prijenosnih baterija ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o sljedećim informacijama u skladu s kemijskom sastavu baterija, navodeći količine baterija kojima se napajaju laka prijevozna sredstva:
1.  Proizvođači prijenosnih baterija ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o sljedećim informacijama u skladu s kemijskim sastavom baterija:
Amandman 368
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  količini prijenosnih baterija za opću uporabu koje se prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu na državnom području određene države članice, isključujući prijenosne baterije za opću uporabu koje su u toj godini prije prodaje krajnjim korisnicima napustile državno područje te države članice;
Amandman 369
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  količini otpadnih prijenosnih baterija za opću uporabu skupljenih u skladu s člankom 48., izračunanoj na temelju metodologije utvrđene u Prilogu XI.;
Amandman 370
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)
(da)   količini skupljenih otpadnih prijenosnih baterija izvezenih u treće zemlje za obradu, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu ili recikliranje.
Amandman 371
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako subjekti za gospodarenje otpadom koji nisu proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime skupljaju otpadne prijenosne baterije od distributera ili drugih skupljališta za otpadne prijenosne baterije, svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o količini skupljenih otpadnih prijenosnih baterija prema njihovu kemijskom sastavu, navodeći količinu baterija kojima se napajaju laka prijevozna sredstva.
Ako subjekti za gospodarenje otpadom koji nisu proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime skupljaju otpadne prijenosne baterije od distributera ili drugih skupljališta za otpadne prijenosne baterije, svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o količini skupljenih otpadnih prijenosnih baterija prema njihovu kemijskom sastavu.
Amandman 372
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 1.a (novi)
1a.  Proizvođači baterija za laka prijevozna sredstva ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o sljedećim informacijama prema kemijskom sastavu baterije, navodeći količine baterija kojima se napajaju laka prijevozna sredstva:
(a)  količini baterija za laka prijevozna sredstva koje se prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu na državnom području određene države članice, isključujući baterije za laka prijevozna sredstva koje su u toj godini prije prodaje krajnjim korisnicima napustile državno područje te države članice;
(b)  količini baterija za laka prijevozna sredstva skupljenih u skladu s člankom 48.a, izračunanoj na temelju metodologije utvrđene u delegiranom aktu koji se donosi u skladu s člankom 55. stavkom 2.b;
(c)  cilju skupljanja koji postigne proizvođač ili organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača u ime svojih članova;
(d)  količini skupljenih otpadnih baterija za laka prijevozna sredstva isporučenih odobrenim postrojenjima radi obrade i recikliranja; i
(e)  količini baterija isporučenih za ponovnu uporabu, prenamjenu i ponovnu proizvodnju.
Ako subjekti za gospodarenje otpadom koji nisu proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje postupaju u njihovo ime skupljaju otpadne prijenosne baterije od distributera ili drugih mjesta za povrat i skupljanje otpadnih prijenosnih baterija, svake kalendarske godine izvješćuju nadležno tijelo o količini skupljenih otpadnih prijenosnih baterija prema njihovu kemijskom sastavu, navodeći količinu baterija za napajanje lakih prijevoznih sredstava.
Subjekti iz prvog i drugog podstavka izvješćuju nadležno tijelo o podacima iz prvog podstavka u roku od četiri mjeseca od kraja godine izvješćivanja za koju su podaci prikupljeni. Prvo razdoblje izvješćivanja obuhvaća prvu punu kalendarsku godinu nakon donošenja provedbenog akta kojim se utvrđuje format za izvješćivanje Komisije u skladu s člankom 62. stavkom 5. Format i postupke za izvješćivanje o podacima utvrđuju relevantna nadležna tijela.
Amandman 373
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  količini baterija isporučenih za ponovnu uporabu, prenamjenu i ponovnu proizvodnju;
Amandman 374
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 2. – točka bb (nova)
(bb)  količini skupljenih otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila izvezenih u treće zemlje za obradu, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu ili recikliranje.
Amandman 375
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 3. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  količini skupljenih otpadnih automobilskih baterija, industrijskih baterija i baterija za električna vozila izvezenih u treće zemlje za obradu, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu ili recikliranje.
Amandman 376
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 5. – podstavak 1. – točka b
(b)  količini otpadnih baterija koje se podvrgavaju procesu recikliranja;
(b)  količini otpadnih koje se podvrgavaju pripremi za prenamjenu i procesu recikliranja;
Amandman 377
Prijedlog uredbe
Članak 62. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
Države članice za svaku kalendarsku godinu javno stavljaju na raspolaganje sljedeće agregirane podatke o prijenosnim baterijama, automobilskim baterijama, industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila u skladu s vrstama i kemijskim sastavom baterija te među prijenosnim baterijama posebno navode baterije kojima se napajaju laka prijevozna sredstva:
Države članice za svaku kalendarsku godinu javno stavljaju na raspolaganje sljedeće agregirane podatke o prijenosnim baterijama, baterijama za laka prijevozna sredstva, automobilskim baterijama, industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila u skladu s vrstama i kemijskim sastavom baterija te među prijenosnim baterijama posebno navode baterije kojima se napajaju laka prijevozna sredstva:
Amandman 378
Prijedlog uredbe
Članak 62. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  količinu otpadnih baterija skupljenih u skladu s člancima 48. i 49., izračunanu na temelju metodologije utvrđene u Prilogu XI.;
(b)  količinu otpadnih baterija skupljenih u skladu s člancima 48., 48.a i 49., izračunanu na temelju metodologije utvrđene u Prilogu XI.;
Amandman 379
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1.a (novi)
1a.  Sustav ima sljedeće svrhe:
(a)  podupiranje tijela za nadzor tržišta u njihovu obavljanju zadaća u skladu s ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima, uključujući provedbu Uredbe od strane tih tijela;
(b)  pružanje informacija javnosti o baterijama koje se stavljaju na tržište i zahtjevima u pogledu njihove održivosti i sigurnosti te informacijskih listova o baterijama;
(c)  pružanje ažuriranih informacija o baterijama Komisiji i akreditiranim prerađivačima, subjektima u drugom vijeku trajanja i poduzećima za recikliranje.
Amandman 380
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 2.
2.  Taj sustav sadržava podatke i informacije o punjivim industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh, kako je utvrđeno u Prilogu XIII. Ti podaci i informacije moraju biti takvi da omogućavaju razvrstavanje i pretraživanje, uz poštovanje otvorenih standarda uporabe za treće strane.
2.  Taj sustav sadržava podatke i informacije o baterijama za laka prijevozna sredstva, industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila kako je utvrđeno u Prilogu XIII. Ti podaci i informacije moraju biti takvi da omogućavaju razvrstavanje i pretraživanje, uz poštovanje otvorenih standarda uporabe za treće strane. Sustav sadržava i bazu podataka koja se redovito ažurira i uključuje sve baterije obuhvaćene ovom Uredbom.
Amandman 381
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 3.
3.  Gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište punjivu industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo s unutarnjom pohranom stavljaju informacije iz stavka 2. na raspolaganje elektroničkim putem, u strojno čitljivom formatu, s pomoću interoperabilnih i lako dostupnih podatkovnih usluga u formatu utvrđenom u skladu sa stavkom 5.
3.  Gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište bateriju za lako prijevozno sredstvo, industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo stavljaju informacije iz stavka 2. na raspolaganje elektroničkim putem, u strojno čitljivom formatu, s pomoću interoperabilnih i lako dostupnih podatkovnih usluga u formatu utvrđenom u skladu sa stavkom 5.
Amandman 382
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 4.a (novi)
4 a.  Sustav ne zamjenjuje niti mijenja odgovornosti tijelâ za nadzor tržišta.
Amandman 383
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 5. – podstavak 1. – uvodni dio
5.  Komisija do 31. prosinca 2024. donosi provedbene akte kojima se utvrđuju:
5.  Komisija do 31. prosinca 2024. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe uspostavom:
Amandman 384
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 5. – podstavak 2.
Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Briše se.
Amandman 385
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 1.
1.  Do 1. siječnja 2026. svaka industrijska baterija i baterija za električno vozilo koja se stavi na tržište ili u uporabu i čiji je kapacitet veći od 2 kWh mora imati elektroničku evidenciju („putovnica za bateriju”).
1.  Do 1. siječnja 2026. svaka industrijska baterija, baterija za električno vozilo i baterija za lako prijevozno sredstvo koja se stavi na tržište ili u uporabu mora imati elektroničku evidenciju („putovnica za bateriju”).
Amandman 386
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 3.
3.  Putovnica za bateriju povezana je s informacijama o osnovnim svojstvima svake vrste i modela baterije pohranjenima u izvorima podataka za sustav koji je uspostavljen u skladu s člankom 64. Gospodarski subjekt koji stavlja industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo na tržište osigurava da su podaci sadržani u putovnici za bateriju točni, potpuni i ažurirani.
3.  Kad je riječ o industrijskim baterijama i baterijama za električna vozila, putovnica za bateriju povezana je s informacijama o osnovnim svojstvima svake vrste i modela baterije pohranjenima u izvorima podataka za sustav koji je uspostavljen u skladu s člankom 64. Gospodarski subjekt koji stavlja industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo na tržište osigurava da su podaci sadržani u putovnici za bateriju točni, potpuni i ažurirani.
Amandman 387
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 3.a (novi)
3a.  Kad je riječ o baterijama za laka prijevozna sredstva, putovnica za bateriju sadržava informacije opisane u članku 13. stavku 5. točkama od (a) do (d) i točkama (i) i (j) te ažurirane informacije o bateriji povezane s promjenama njezina statusa.
Amandman 388
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 4.
4.  Putovnici za bateriju može se pristupiti na internetu putem elektroničkih sustava koji moraju biti interoperabilni sa sustavom uspostavljenim u skladu s člankom 64.
4.  Putovnici za bateriju može se pristupiti na internetu putem elektroničkih sustava koji moraju biti interoperabilni sa sustavom uspostavljenim u skladu s člankom 64. i putem QR koda iz članka 13. stavka 5.
Amandman 389
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 5.
5.  Putovnica za bateriju omogućava pristup informacijama o vrijednostima za parametre učinkovitosti i trajnosti iz članka 10. stavka 1. kada se baterija stavlja na tržište i kad se njezin status promijeni.
5.  Putovnica za bateriju omogućava pristup informacijama o vrijednostima za parametre učinkovitosti i trajnosti iz članka 10. stavka 1., kao i informacijama o stanju baterije u skladu s člankom 14. kada se baterija stavlja na tržište i kad se njezin status promijeni.
Amandman 390
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 6.
6.  Ako je promjena statusa posljedica aktivnosti popravljanja ili prenamjene, odgovornost za podatke o bateriji sadržane u putovnici za bateriju prenosi se na gospodarski subjekt za koji se smatra da stavlja industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo na tržište ili koji je stavlja u uporabu.
6.  Ako je promjena statusa posljedica aktivnosti prenamjene ili ponovne proizvodnje, odgovornost za podatke o bateriji sadržane u putovnici za bateriju prenosi se na gospodarski subjekt za koji se smatra da stavlja industrijsku bateriju, bateriju za električno vozilo ili bateriju za lako prijevozno sredstvo na tržište ili koji je stavlja u uporabu. Zapis o prenamijenjenim ili ponovno proizvedenim baterijama povezuje se s evidencijom izvorne baterije.
Amandman 391
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 7. – uvodni dio
7.  Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata za utvrđivanje pravila za razmjenu, istraživanje, objavljivanje i ponovnu uporabu podataka i informacija sadržanima u putovnici za bateriju te za pristup i upravljanje tim podacima i informacijama.
7.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. za utvrđivanje pravila za razmjenu, istraživanje, objavljivanje i ponovnu uporabu podataka i informacija sadržanima u putovnici za bateriju te za pristup i upravljanje tim podacima i informacijama.
Amandman 392
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 7. – podstavak 1.
Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Briše se.
Amandman 393
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 1. – podstavak 1.
1.  Ako tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da određena baterija obuhvaćena ovom Uredbom predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili sigurnost osoba, imovinu ili okoliš, procjenjuju ispunjava li predmetna baterija sve relevantne zahtjeve iz ove Uredbe.
1.  Tijela za nadzor tržišta provode prikladne provjere baterija koje su stavljene na raspolaganje na internetu i izvan njega u odgovarajućim razmjerima, i to s pomoću provjere dokumenata i, prema potrebi, fizičkih i laboratorijskih provjera na temelju odgovarajućih uzoraka, a te provjere obuhvaćaju sve relevantne zahtjeve iz ove Uredbe. Tijela za nadzor tržišta mogu slati baterije u objekte Unije za ispitivanje iz stavka 68.a radi provedbe te procjene.
Amandman 394
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Komisija do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi provedbene akte kojima se određuju ujednačeni uvjeti provjera, kriteriji za određivanje učestalosti provjera i količina uzoraka koje treba provjeriti u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1020.
Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.
Amandman 395
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 2.
2.  Ako smatraju da neusklađenost nije ograničena samo na područje njihove države, tijela za nadzor tržišta dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama informacije o rezultatima procjene i mjerama koje su zahtijevala od gospodarskog subjekta.
2.  Tijela za nadzor tržišta dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama informacije o rezultatima procjene i mjerama koje su zahtijevala od gospodarskog subjekta.
Amandman 396
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 5. – točka a
(a)  činjenice da baterija ne ispunjava zahtjeve iz poglavlja II. ili III. ove Uredbe;
(a)  činjenice da baterija ne ispunjava zahtjeve iz poglavlja II. ili III. ili članka 39. ove Uredbe;
Amandman 397
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 8.a (novi)
8 a.  Potrošačima se omogućuje unos informacija o baterijama koje predstavljaju rizik za potrošače u poseban odjeljak Sustava Zajednice za brzo informiranje (RAPEX) predviđen u članku 12. Direktive 2001/95/EZ. Komisija uzima u obzir primljene informacije i, prema potrebi, osigurava daljnje postupanje, uključujući prijenos informacija relevantnim nacionalnim tijelima.
Komisija donosi provedbeni akt u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 74. stavka 2. kako bi utvrdila načine za prijenos informacija iz prvog podstavka, kao i za prosljeđivanje takvih informacija relevantnim nacionalnim tijelima radi daljnjeg postupanja.
Amandman 398
Prijedlog uredbe
Članak 67. – stavak 1. – podstavak 1.
1.  Ako se nakon završetka postupka iz članka 66. stavaka 3. i 4. uloži prigovor na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je neka nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje tu nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktom odlučuje je li nacionalna mjera opravdana.
1.  Ako se nakon završetka postupka iz članka 66. stavaka 3. i 4. uloži prigovor na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je neka nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje tu nacionalnu mjeru. Komisija zaključuje to ocjenjivanje u roku od mjesec dana. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktom odlučuje je li nacionalna mjera opravdana.
Amandman 399
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 1.
1.  Ako nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 67. stavkom 1. država članica ustanovi da baterija, iako je sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III, ipak predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili sigurnost osoba, za zaštitu imovine ili za okoliš, ta država članica zahtijeva od predmetnog gospodarskog subjekta da poduzme sve prikladne mjere kojima se osigurava da predmetna baterija pri stavljanju na tržište više ne predstavlja navedeni rizik, povuče bateriju s tržišta ili je opozove, u razumnom roku koji je razmjeran prirodi rizika.
1.  Ako nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 67. stavkom 1. država članica ustanovi da baterija, iako je sukladna sa zahtjevima iz poglavlja II. i III, ipak predstavlja rizik ili da se može razumno smatrati da predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili sigurnost osoba, za zaštitu imovine ili za okoliš, ta država članica zahtijeva od predmetnog gospodarskog subjekta da poduzme sve prikladne mjere kojima se osigurava da predmetna baterija pri stavljanju na tržište više ne predstavlja navedeni rizik, povuče bateriju s tržišta ili je opozove, u razumnom roku koji je razmjeran prirodi rizika.
Amandman 400
Prijedlog uredbe
Članak 68. – stavak 3.
3.  Država članica odmah obavješćuje Komisiju i druge države članice. Te informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnih baterija, njihovo podrijetlo i lanac opskrbe, prirodu povezanog rizika te prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.
3.  Država članica odmah obavješćuje Komisiju i druge države članice. Te informacije uključuju sve dostupne pojedinosti, a posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnih baterija, njihovo podrijetlo i lanac vrijednosti, prirodu povezanog rizika te prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.
Amandman 401
Prijedlog uredbe
Članak 68.a (novi)
Članak 68.a
Objekt Unije za ispitivanje
1.  Komisija do ... [dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe] utvrđuje objekt Unije za ispitivanje specijaliziran za baterije u skladu s člankom 21. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) 2019/1020.
2.  Objekt Unije za ispitivanje služi kao centar kompetencija za:
(a)  odstupajući od članka 21. stavka 6. točke (b) Uredbe (EU) 2019/1020, pružanje neovisnih tehničkih i znanstvenih savjeta Komisiji tijekom istraga iz članka 32. te Uredbe i tijekom ocjenjivanja iz članka 67. stavka 4. i članka 68. stavka 4. Uredbe;
(b)  provođenje ispitivanja baterija na zahtjev tijela za nadzor tržišta u svrhu ocjenjivanja iz članka 66. stavka 1.
Amandman 402
Prijedlog uredbe
Članak 68.b (novi)
Članak 68.b
Nacionalni centri kompetencija za baterije
1.  Tijela za nadzor tržišta dogovaraju se s organizacijama koje predstavljaju gospodarske subjekte i istraživačkim centrima o osnivanju nacionalnog centra kompetencija za baterije u svakoj državi članici.
2.  Nacionalni centri kompetencija za baterije iz stavka 1. provode radnje s ciljem promicanja usklađenosti, utvrđivanja neusklađenosti, podizanja svijesti i pružanja smjernica i tehničkih savjeta vezanih za zahtjeve iz ove Uredbe. Kada je potrebno, drugi dionici, kao što su organizacije koje predstavljaju krajnje korisnike, također mogu sudjelovati u djelovanju nacionalnih centara kompetencija za baterije.
3.  U skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1020 tijela za nadzor tržišta i stranke iz stavka 1. dužna su osigurati da radnje koje provode nacionalni centri kompetencija za baterije ne dovedu do nepoštenog tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima i da ne utječu na objektivnost, neovisnost i nepristranost stranaka.
Amandman 403
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 66., ako određena država članica ustanovi da baterija koja nije obuhvaćena područjem primjene članka 68. nije usklađena s ovom Uredbom ili da je neki gospodarski subjekt prekršio obvezu utvrđenu ovom Uredbom, od predmetnog gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni tu neusklađenost. Takve neusklađenosti uključuju sljedeće:
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 66., ako određena država članica ustanovi da baterija koja nije obuhvaćena područjem primjene članka 68. nije usklađena s ovom Uredbom ili da je neki gospodarski subjekt prekršio obvezu utvrđenu ovom Uredbom, od predmetnog gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni tu neusklađenost. Kako bi se olakšala ta zadaća, države članice uspostavljaju lako dostupne kanale za prijavljivanje neusklađenosti za potrošače. Takve neusklađenosti uključuju sljedeće:
Amandman 404
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 1. – točka k
(k)  nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 39. u pogledu politike dužne pažnje u lancu opskrbe.
(k)  nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 39. u pogledu politike dužne pažnje u lancu vrijednosti;
Amandman 405
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 1. – točka ka (nova)
(k a)  nisu ispunjeni zahtjevi u pogledu putovnica za baterije iz članka 65.
Amandman 406
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 3.a (novi)
3 a.  Nadležnim tijelima država članica dodjeljuju se istražne ovlasti u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2019/1020 za provedbu odgovarajućih kontrola, na temelju rizika ili na temelju primljenih informacija, s ciljem otkrivanja moguće neusklađenosti.
Amandman 407
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 3.b (novi)
3b.  Tijela za nadzor tržišta surađuju kako bi osigurala prekograničnu provedbu ove Uredbe u skladu s odredbama utvrđenima u poglavlju VI. Uredbe (EU) 2019/1020.
Amandman 408
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 3.c (novi)
3c.  Države članice surađuju u okviru provedbene mreže i jedna drugoj pružaju potporu u postupku zbog povrede u slučaju prekogranične prodaje unutar Unije.
Amandman 409
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 1.
1.  Javni naručitelji, definirani u članku 2. stavku 1. Direktive 2014/24/EU odnosno članku 3. stavku 1. Direktive 2014/25/EU, ili naručitelji, definirani u članku 4. stavku 1. Direktive 2014/25/EU, pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije u slučajevima obuhvaćenima tim direktivama uzimaju u obzir utjecaj baterija na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa kako bi osigurali da se taj utjecaj nabavljenih baterija svede na najmanju moguću mjeru.
1.  Javni naručitelji, definirani u članku 2. stavku 1. Direktive 2014/24/EU odnosno članku 3. stavku 1. Direktive 2014/25/EU, ili naručitelji, definirani u članku 4. stavku 1. Direktive 2014/25/EU, pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije u slučajevima obuhvaćenima tim direktivama prednost daju baterijama koje su ekološki najprihvatljivije na temelju njihova cijelog životnog ciklusa kako bi osigurali da se taj utjecaj nabavljenih baterija svede na najmanju moguću mjeru.
Amandman 410
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 3.a (novi)
3a.  Ako država članica smatra da uporaba neke tvari u proizvodnji baterija ili prisutnost neke tvari u baterijama u vrijeme njihova stavljanja na tržište ili u daljnjim fazama njihova životnog ciklusa, uključujući fazu otpada, predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili okoliš i da se taj rizik ne kontrolira na odgovarajući način i da ga je potrebno urediti na razini Unije, obavješćuje Agenciju da pripremi dosje koji je u skladu sa zahtjevima u pogledu dosjea za uvođenje ograničenja. Ako se u tom dosjeu dokaže da su potrebne dodatne mjere na razini Zajednice, uz mjere koje se već provode, država članica Agenciji dostavlja dosje radi pokretanja postupka uvođenja ograničenja.
Amandman 411
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 14.a (novi)
14a.  U roku od šest mjeseci od izmjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili od stupanja na snagu budućeg zakonodavstva Unije o kriterijima održivosti za opasne tvari i kemikalije, Komisija ocjenjuje je li uslijed te izmjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili tog budućeg zakonodavstva Unije potrebna izmjena ovog članka te prema potrebi donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. ove Uredbe radi odgovarajuće izmjene tih odredaba
Amandman 412
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 2.a (novi)
2a.  Priznati se mogu samo programi koje predvodi industrija koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 39. i koje su provjerili akteri trećih strana.
Amandman 413
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavaka 1., 2. i 3., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 27. stavka 3., članka 39. stavka 8., članka 55. stavka 4., članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 6., članka 58. stavka 3. i članka 70. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [dana stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2., članka 6.stavka 5.a, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka točke (a), članka 7. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 7. stavka 2. četvrtog podstavka točke (a), članka 7. stavka 3. trećeg i četvrtog podstavka, članka 8. stavka 1. drugog podstavka točke (a), članka 8. stavka 4.a, članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavaka 1.b i 1.c, članka 10. stavka 3. prvog podstavka, članka 10. stavka 3.a, članka 11.a stavka 4., članka 11.b stavka 2., članka 13. stavka 6.a, članka 14 stavka 3. podstavka 1.a, članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 39. stavka 8. i članka 8.a, članka 55. stavka 2.b, članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 4., članka 57. stavka 5.a, članka 58. stavka 3., članka 64. stavka 5., članka 65. stavka 7., članka 70. stavka 3., članka 71. stavka 14.a i članka 76. stavka 1.b dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ...[dana stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
Amandman 414
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavaka 1., 2. i 3., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 27. stavka 3., članka 39. stavka 8., članka 55. stavka 4., članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 6., članka 58. stavka 3. i članka 70. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. članka 6.stavka 5.a, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka točke (a), članka 7. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 7. stavka 2. četvrtog podstavka točke (a), članka 7. stavka 3. trećeg i četvrtog podstavka, članka 8. stavka 1. drugog podstavka točke (a), članka 8. stavka 4.a, članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavaka 1.b i 1.c, članka 10. stavka 3. prvog podstavka, članka 10. stavka 3.a, članka 11.a stavka 4., članka 11.b stavka 2., članka 13. stavka 6.a, članka 14 stavka 3. podstavka 1.a, članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 39. stavka 8. i članka 8.a, članka 55. stavka 2.b, članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 4., članka 57. stavka 5.a, članka 58. stavka 3., članka 64. stavka 5., članka 65. stavka 7., članka 70. stavka 3., članka 71. stavka 14.a i članka 76. stavka 1.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 415
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2., članka 7. stavaka 1., 2. i 3., članka 9. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 27. stavka 3., članka 39. stavka 8., članka 55. stavka 4., članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 6., članka 58. stavka 3. i članka 70. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju 6. stavka 2., članka 6.stavka 5.a, članka 7. stavka 1. trećeg podstavka točke (a), članka 7. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 7. stavka 2. četvrtog podstavka točke (a), članka 7. stavka 3. trećeg i četvrtog podstavka, članka 8. stavka 1. drugog podstavka točke (a), članka 8. stavka 4.a, članka 9. stavka 2. drugog podstavka, članka 10. stavaka 1.b i 1.c, članka 10. stavka 3. prvog podstavka, članka 10. stavka 3.a, članka 11.a stavka 4., članka 11.b stavka 2., članka 13. stavka 6.a, članka 14 stavka 3. podstavka 1.a, članka 12. stavka 2., članka 17. stavka 4, članka 39. stavka 8. i članka 8.a, članka 55. stavka 2.b, članka 56. stavka 4., članka 57. stavka 4., članka 57. stavka 5.a, članka 58. stavka 3., članka 64. stavka 5., članka 65. stavka 7., članka 70. stavka 3., članka 71. stavka 14.a i članka 76. stavka 1.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 416
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 1. – točka 2. – uvodni dio
(2)  u Prilogu I. sljedeća točka 71. dodaje se popisu zakonodavstva Unije o usklađivanju:
(2)  u Prilogu I. točka 21. popisa zakonodavstva Unije o usklađivanju zamjenjuje se sljedećim:
Amandman 417
Prijedlog uredbe
Članak 76. – stavak 1.a (novi)
Komisija do 1. siječnja 2023. izrađuje usklađene kriterije ili smjernice za učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije te za naknadu štete pojedincima.
Ti kriteriji obuhvaćaju barem sljedeće vrste kršenja:
–  davanje lažnih izjava tijekom postupaka ocjenjivanja sukladnosti iz poglavlja IV. i mjera iz članaka 66. i 68.;
–  krivotvorenje rezultata ispitivanja radi sukladnosti ili nadzora tržišta;
–  uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opoziva baterije ili njezinih komponenti ili do odbijanja izdavanja deklaracije o sukladnosti ili njezina povlačenja.
Amandman 418
Prijedlog uredbe
Članak 76. – stavak 1.b (novi)
Komisija do 1. siječnja 2023. donosi delegirane akte u skladu s člankom 73. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem kriterija za učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije te za naknadu štete pojedincima koji obuhvaćaju barem kršenja iz stavka 1.a.
Amandman 419
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 1.
1.  Komisija do 31. prosinca  2030. sastavlja izvješće o primjeni ove Uredbe te o njezinu utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
1.  Komisija do 31. prosinca 2030. i svakih pet godina nakon toga sastavlja izvješće o primjeni ove Uredbe te o njezinu utjecaju na okoliš, zdravlje ljudi i funkcioniranje unutarnjeg tržišta te ga podnosi i predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 420
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c
(c)  zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe utvrđenih u člancima 39. i 72.;
(c)  zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija utvrđenih u člancima 39. i 72.;
Amandman 421
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)
(da)  mjera koje se odnose na identifikaciju gospodarskih subjekata iz članka 45;
Amandman 422
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 2. – podstavak 1. – točka db (nova)
(db)  kršenja i učinkovitosti, proporcionalnosti i odvraćajuće prirode sankcija kako je utvrđeno u članku 76.;
Amandman 423
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 2. – podstavak 1. – točka dc (nova)
(dc)  analize učinka Uredbe na konkurentnost sektora baterija i ulaganja u taj sektor te na administrativno opterećenje.
Amandman 424
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 2. – podstavak 2.
Izvješće je prema potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom za izmjenu odgovarajućih odredbi ove Uredbe.
Izvješće iz stavka 1. prema potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlogom za izmjenu odgovarajućih odredbi ove Uredbe.
Amandman 425
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 2.
Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.
Primjenjuje se ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 426
Prijedlog uredbe
Prilog I. – tablica – redak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a.  Olovo

Prijenosne baterije, neovisno o tome jesu li ugrađene u uređaje, ne smiju sadržavati više od 0,01 % olova (izraženo kao metal olova) po masi.

CAS br. 7439-92-1

 

EZ br. 231-100-4 i njegovi spojevi

 

Amandman 427
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  „Procjena kvalitete podataka” znači semikvantitativna procjena kriterija kvalitete skupa podataka na temelju tehnološke, geografske i vremenske reprezentativnosti te preciznosti. Kvalitetom podataka smatra se dokumentirana kvaliteta skupa podataka.
Amandman 428
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 2. – stavak 2.
Usklađena pravila za izračun iz članka 7. nadovezuju se na ključne elemente uključene u ovaj Prilog, moraju biti u skladu s najnovijom verzijom Komisijine metode za mjerenje ekološkog otiska proizvoda80 i relevantnim pravilima o kategorijama ekološkog otiska proizvoda (PEFCR)81 te moraju odražavati međunarodne sporazume i tehnička/znanstvena dostignuća u području procjene životnog ciklusa82.
Usklađena pravila za izračun iz članka 7. nadovezuju se na ključne elemente uključene u ovaj Prilog, moraju biti u skladu s najnovijom verzijom Komisijine metode za mjerenje ekološkog otiska proizvoda81 i relevantnim pravilima o kategorijama ekološkog otiska proizvoda (PEFCR)2 te moraju odražavati međunarodne sporazume i tehnička/znanstvena dostignuća u području procjene životnog ciklusa82. Razvoj i ažuriranje metoda za mjerenje ekološkog otiska proizvoda i relevantnih PEFCR-ova moraju biti otvoreni i transparentni te na odgovarajući način uključivati organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i ostale zainteresirane strane.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Vidjeti https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
82 Vidjeti https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Amandman 429
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 2.a (nova)
2a.  Potrošnja energije i obračunavanje
Pri izračunu intenziteta emisija ugljika za energiju koja se upotrebljava u različitim fazama životnog ciklusa baterija i procesima navedenima u točki 4. upotrebljavaju se podaci o prosječnim emisijama ugljika u zemlji u kojoj se odvijala određena djelatnost ili proces. Niži emisijski faktori upotrebljavaju se samo ako gospodarski subjekt može pouzdano dokazati da se u regiji u kojoj se odvijala predmetna aktivnosti i iz koje je dobavljena energija za gospodarski subjekt emitira manje ugljika od prosjeka zemlje ili da se u njegovim pojedinačnim procesima ili opskrbi energijom emitira manje ugljika od prosjeka zemlje. To se dokazuje dokazom o tome da je energija dobavljena iz predmetne regije i da se u njoj emitira manje ugljika ili izravnom vezom s obnovljivim izvorom energije ili izvorom energije s nižim udjelom ugljika, ili pak ugovorom kojim se dokazuje vremenska i geografska veza između opskrbe energijom i njezine uporabe od strane gospodarskog subjekta, koje mora potvrditi treća strana izjavom o provjeri.
Amandman 430
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 4. – stavak 1. – tablica –redak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Dobavljanje sirovina i predobrada

Uključuje rudarenje i predobradu, sve do proizvodnje baterijskih ćelija i komponenti baterija (aktivnih materijala, separatora, elektrolita, kućišta te aktivnih i pasivnih komponenti baterije) te električnih/elektroničkih komponenti.

Izmjena

Dobavljanje sirovina i predobrada

Uključuje rudarenje i druge relevantne izvore te predobradu i prijevoz svih sirovina i aktivnih materijala, sve do proizvodnje baterijskih ćelija i komponenti baterija (aktivnih materijala, separatora, elektrolita, kućišta te aktivnih i pasivnih komponenti baterije) te električnih/elektroničkih komponenti.

Amandman 431
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 4. – stavak 3.
Iz izračuna ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa trebalo bi isključiti fazu uporabe jer ona nije pod izravnim utjecajem proizvođačâ, osim ako se pokaže da odluke proizvođačâ baterija u fazi dizajna mogu imati nezanemariv doprinos tom učinku.
Faza uporabe može se isključiti iz izračuna ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa samo ako proizvođači mogu pouzdano dokazati da odabiri u pogledu dizajna nisu doveli do nezanemarivog doprinosa tom učinku.
Amandman 432
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 5. – stavak 2.
Posebice se svi podaci o aktivnosti povezani s anodom, katodom, elektrolitom, separatorom i kućištem ćelije baterije moraju odnositi na konkretan model baterije koji se proizvodi u određenom proizvodnom pogonu (tj. ne smiju se upotrebljavati nespecifični podaci o aktivnosti). Podaci o aktivnosti specifični za određenu bateriju upotrebljavaju se u kombinaciji s relevantnim sekundarnim skupovima podataka usklađenima s ekološkim otiskom proizvoda.
Posebice se svi podaci o aktivnosti povezani sa sirovinama, anodom, katodom, elektrolitom, separatorom i kućištem ćelije baterije moraju odnositi na konkretan model baterije koji se proizvodi u određenom proizvodnom pogonu (tj. ne smiju se upotrebljavati nespecifični podaci o aktivnosti). Podaci o aktivnosti specifični za određenu bateriju upotrebljavaju se u kombinaciji s relevantnim sekundarnim skupovima podataka usklađenima s ekološkim otiskom proizvoda.
Amandman 433
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 5. – stavak 5. – alineja 1.
—  fazu dobavljanja sirovina i predobrade,
—  fazu dobavljanja sirovina, uključujući prijevoz, i predobrade,
Amandman 434
Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 8. – stavak 1.
Ovisno o raspodjeli vrijednosti iz deklaracija o ugljičnom otisku baterija koje se stavljaju na unutarnje tržište EU-a, utvrdit će se smislen broj razreda učinkovitosti, pri čemu će kategorija A označavati najbolji razred s utjecajem životnog ciklusa koji ima najmanji ugljični otisak kako bi se omogućilo razlikovanje na tržištu.
Ovisno o raspodjeli vrijednosti iz deklaracija o ugljičnom otisku baterija i procjenama kvalitete podataka za baterije koje se stavljaju na unutarnje tržište EU-a, utvrdit će se smislen broj razreda učinkovitosti, pri čemu će kategorija A označavati najbolji razred s utjecajem životnog ciklusa koji ima najmanji ugljični otisak kako bi se omogućilo razlikovanje na tržištu.
Amandman 435
Prijedlog uredbe
Prilog III. – naslov
Parametri elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije za opću uporabu
Parametri elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije
Amandman 436
Prijedlog uredbe
Prilog III. – točka 1.
1.  Kapacitet baterije, električni naboj koji baterija može isporučiti pod određenim skupom uvjeta.
1.  Kapacitet baterije, električni naboj koji baterija može isporučiti u stvarnim uvjetima.
Amandman 437
Prijedlog uredbe
Prilog III. – točka 3.
3.  Rok trajanja (učinkovitost u pogledu odgođenog pražnjenja), relativno smanjenje minimalnog prosječnog trajanja nakon određenog razdoblja i u specifičnim uvjetima.
3.  Rok trajanja (učinkovitost u pogledu odgođenog pražnjenja), relativno smanjenje minimalnog prosječnog trajanja, s kapacitetom izmjerenim na početku kao referentnom točkom, nakon određenog razdoblja i u specifičnim uvjetima.
Amandman 438
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – naslov
Zahtjevi u pogledu elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti punjivih industrijskih baterija i baterija za električna vozila
Zahtjevi u pogledu elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti baterija za laka prijevozna sredstva, industrijskih baterija i baterija za električna vozila
Amandman 439
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 1. – točka 3.
3.  unutarnji otpor (u ꭥ) i povećanje unutarnjeg otpora (u %);
3.  unutarnji otpor (u ꭥ), povećanje unutarnjeg otpora (u %) i elektrokemijska impedancija (u ꭥ)
Amandman 440
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 1. – točka 5.
5.  naznaka njihova očekivanog životnog vijeka u uvjetima za koje su osmišljene.
5.  njihov očekivani životni vijek u referentnim uvjetima za koje su osmišljene u ciklusima i u kalendarskim godinama.
Amandman 441
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 1. – točka 5.a (nova)
5a.  Samostalno pražnjenje.
Amandman 442
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 2.
„Nazivni kapacitet” znači ukupan broj ampersati (Ah) koje je moguće dobiti iz potpuno napunjene baterije u određenim uvjetima.
„Nazivni kapacitet” znači ukupan broj ampersati (Ah) koje je moguće dobiti iz potpuno napunjene baterije u određenim referentnim uvjetima.
Amandman 443
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 3.
„Gubitak kapaciteta” znači smanjenje količine naboja koju baterija s vremenom i pri uporabi može isporučiti pri nazivnom naponu u odnosu na izvorni nazivni kapacitet koji je deklarirao proizvođač.
„Gubitak kapaciteta” znači smanjenje količine naboja koju baterija s vremenom i pri uporabi može isporučiti pri nazivnom naponu u odnosu na izvorni izmjereni kapacitet.
Amandman 444
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 4.
„Snaga” znači količina energije koju baterija može pružiti tijekom određenog razdoblja.
„Snaga” znači količina energije koju baterija može pružiti tijekom određenog razdoblja u referentnim uvjetima.
Amandman 445
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 6.
„Unutarnji otpor” znači otpor protoku struje u ćeliji ili bateriji, tj. zbroj elektroničkog otpora i ionskog otpora koji doprinosi ukupnom djelotvornom otporu, uključujući induktivna/kapacitivna svojstva.
„Unutarnji otpor” znači otpor protoku struje u ćeliji ili bateriji u referentnim uvjetima, tj. zbroj elektroničkog otpora i ionskog otpora koji doprinosi ukupnom djelotvornom otporu, uključujući induktivna/kapacitivna svojstva.
Amandman 446
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio A – stavak 7.a (novi)
„Samostalno pražnjenje” znači smanjenje pohranjenog električnog naboja kad elektrode baterije nisu spojene (primjerice kad je baterija uskladištena ili se ne upotrebljava) tijekom duljeg vremenskog razdoblja (na primjer 48 sati, 168 sati, 720 sati) tako da napunjenost baterije s vremenom postupno opada.
Amandman 447
Prijedlog uredbe
Prilog V. – točka 6. – uvodni dio
6.  Širenje topline
6.  Zaštita od širenja topline
Amandman 448
Prijedlog uredbe
Prilog V. – točka 7. – stavak 1.
7.  Mehaničko oštećenje uslijed vanjske sile (pad i udar)
7.  Zaštita od mehaničkog oštećenja
U tim se ispitivanjima simulira jedna ili više situacija u kojima se baterija nenamjerno ispušta ili primi udarac teškog predmeta te ostaje u radnom stanju za svrhu za koju je osmišljena. Kriteriji za simulaciju tih situacija trebaju odražavati uporabu u stvarnim uvjetima.
U tim se ispitivanjima simulira jedna ili više situacija u kojima se baterija nenamjerno izlaže mehaničkom stresu te ostaje u radnom stanju za svrhu za koju je osmišljena. Kriteriji za simulaciju tih situacija trebaju odražavati uporabu u stvarnim uvjetima.
Amandman 449
Prijedlog uredbe
Prilog V. – točka 9.a (nova)
9a.  Ispitivanje vatrootpornosti
Cilj ispitivanja vatrootpornosti jest izložiti bateriju vatri i procijeniti rizik od eksplozije. Izmjerena oslobođena energija važan je pokazatelj sigurnosti.
Amandman 450
Prijedlog uredbe
Prilog V. – točka 9.b (nova)
9b.  Emisije plinova – mjerenja opasnih tvari
Baterije bi mogle sadržavati znatne količine potencijalno opasnih tvari (npr. lako zapaljive elektrolite, korozivne i otrovne komponente). U određenim uvjetima može doći do ugrožavanja cjelovitosti baterije i ispuštanja opasnih plinova. Stoga je važno ispitivanjima utvrditi i kvantificirati tvari koje bi mogle nastati nepravilnom uporabom i zlouporabom baterija.
Amandman 451
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio A – stavak 1. – točka 5.
5.  datum stavljanja na tržište;
Briše se.
Amandman 452
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio A – stavak 1. – točka 5.a (nova)
5a.  težina baterije;
Amandman 453
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio A – stavak 1. – točka 7.
7.  opasne tvari koje se nalaze u bateriji osim žive, kadmija ili olova;
7.  opasne tvari koje se nalaze u bateriji u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela, osim žive, kadmija ili olova;
Amandman 454
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio A – stavak 1. – točka 8.
8.  kritične sirovine koje se nalaze u bateriji.
Briše se.
Amandman 455
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio Aa (novi)
Aa  Dodatne informacije o baterijama kojima se pristupa putem QR koda
1.  Datum stavljanja na tržište.
2.  Kritične sirovine koje se nalaze u bateriji u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela.
3.  Informacije o potrošnji električne energije, drugih oblika energije i, po potrebi, drugih bitnih resursa tijekom uporabe.
Amandman 456
Prijedlog uredbe
Prilog VI. – dio C – stavak 1.
QR kod mora biti 100 % crn i u veličini koju lako može očitati široko dostupan QR čitač, kao što su oni ugrađeni u ručne komunikacijske uređaje.
QR kod mora biti u boji koja je u visokom kontrastu u odnosu na njegovu podlogu i u veličini koju lako može očitati široko dostupan QR čitač, kao što su oni ugrađeni u ručne komunikacijske uređaje.
Amandman 457
Prijedlog uredbe
Prilog VIII. – dio A – točka 1. – stavak 1.
Interna kontrola proizvodnje postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. te osigurava i izjavljuje da baterija ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koji se primjenjuju na nju.
Interna kontrola proizvodnje postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3. i 4. te osigurava i izjavljuje da baterija ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 6., 9., 11., 13. i 14. koji se primjenjuju na nju.
Amandman 458
Prijedlog uredbe
Prilog VIII. – dio B. – točka 1. – stavak 1.
Interna kontrola proizvodnje i nadzirana provjera postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3., 4. i 5. te osigurava i izjavljuje da baterija ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 7., 8. i 39. koji su primjenjivi.
Interna kontrola proizvodnje i nadzirana provjera postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2., 3., 4. i 5. te osigurava i izjavljuje da baterija ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 7., 8., 10., 12. i 39. koji su primjenjivi.
Amandman 507
Prijedlog uredbe
Prilog IX. – točka 4.
4.  Predmet izjave (identifikacija baterije kojom se omogućuje sljedivost): opis baterije.
4.  Predmet izjave (identifikacija baterije kojom se omogućuje sljedivost i koja, prema potrebi, može uključivati sliku baterije): opis baterije.
Amandman 459
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 1. – podtočka aa (nova)
(aa)  željezo;
Amandman 460
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 1. – podtočka ab (nova)
(ab)  bakar;
Amandman 461
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 1. – podtočka ac (nova)
(ac)  boksit;
Amandman 462
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka a
(a)  zrak;
(a)  zrak, uključujući onečišćenje zraka;
Amandman 463
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka b
(b)  voda;
(b)  voda, uključujući pristup vodi, onečišćenje i iscrpljivanje slatke vode, pitke vode, oceana i mora;
Amandman 464
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka c
(c)  tlo;
(c)  tlo, uključujući kontaminaciju tla odlaganjem i obradom otpada;
Amandman 465
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka d
(d)  bioraznolikost;
(d)  bioraznolikost, uključujući štetu nanesenu divljim vrstama, flori, prirodnim staništima i ekosustavima;
Amandman 466
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka da (nova)
(da)  klima, uključujući emisije stakleničkih plinova;
Amandman 467
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka db (nova)
(db)  gospodarenje otpadom, uključujući štetu prouzročenu jalovinom koja nastaje pri obavljanju rudarskih djelatnosti
Amandman 468
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2. – podtočka i
(i)  život u zajednici.
(i)  život u zajednici, uključujući zajednice autohtonih naroda;
Amandman 469
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 2. – podtočka ia (nova)
(ia)  pristup informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša.
Amandman 470
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka c
(c)  Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Odluku COP VIII/28 – Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost;
(c)  Konvenciju o biološkoj raznolikosti, uključujući Odluku COP VIII/28 – Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost;
Amandman 471
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka ca (nova)
(ca)  Pariški sporazum UN-a;
Amandman 472
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka cb (nova)
(cb)  osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada kako su definirane u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu;
Amandman 473
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka cc (nova)
(cc)  sve ostale međunarodne konvencije o okolišu koje su obvezujuće za Uniju ili njezine države članice,
Amandman 474
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka d
(d)  Trostranu deklaraciju MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku;
Briše se.
Amandman 475
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka e
(e)  Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje te
Briše se.
Amandman 476
Prijedlog uredbe
Prilog X.– točka 3. – podtočka f
(f)  Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
Briše se.
Amandman 477
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 3. – podtočka fa (nova)
(fa)  sve ostale međunarodne konvencije o ljudskim pravima koje su obvezujuće za Uniju ili njezine države članice.
Amandman 478
Prijedlog uredbe
Prilog X. – točka 3.a (nova)
3a.  Međunarodno priznata načela dužne pažnje koja se primjenjuju na zahtjeve dužne pažnje utvrđene u članku 39. ove Uredbe uključuju:
(a)  Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima;
(b)  Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća;
(c)  Trostranu deklaraciju MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku;
(d)  Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje;
(e)  Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.
Amandman 479
Prijedlog uredbe
Prilog XI. – točka 1.
1.  .Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju stopu skupljanja kao postotak koji se dobiva dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija, ne uključujući otpadne baterije iz lakih prijevoznih sredstava, skupljene u skladu s člankom 48. odnosno člankom 55. u određenoj kalendarskoj godini u državi članici s prosječnom masom takvih baterija koje proizvođači izravno prodaju krajnjim korisnicima ili koje isporučuju trećim stranama radi njihove prodaje krajnjim korisnicima u toj državi članici u toj godini i u prethodne dvije kalendarske godine.
1.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju stopu skupljanja kao postotak koji se dobiva dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija skupljene u skladu s člankom 48. odnosno člankom 55. u određenoj kalendarskoj godini u državi članici s prosječnom masom takvih baterija koje proizvođači izravno prodaju krajnjim korisnicima ili koje isporučuju trećim stranama radi njihove prodaje krajnjim korisnicima u toj državi članici u toj godini i u prethodne dvije kalendarske godine.
Amandman 480
Prijedlog uredbe
Prilog XI. – točka 1.a (nova)
1a.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju stopu skupljanja kao postotak koji se dobiva dijeljenjem mase otpadnih prijenosnih baterija za opću uporabu skupljenih u skladu s člankom 48. odnosno člankom 55. u određenoj kalendarskoj godini u državi članici s prosječnom masom takvih baterija koje proizvođači izravno prodaju krajnjim korisnicima ili koje isporučuju trećim stranama radi njihove prodaje krajnjim korisnicima u toj državi članici u toj godini i u prethodne dvije kalendarske godine.
Amandman 481
Prijedlog uredbe
Prilog XI. – točka 2.
2.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju godišnju prodaju prijenosnih baterija, ne uključujući baterije iz lakih prijevoznih sredstava, krajnjim korisnicima u određenoj godini kao masu takvih baterija stavljenih na raspolaganje na tržištu prvi put na području države članice u predmetnoj godini, ne uključujući prijenosne baterije koje su u toj godini napustile područje države članice prije nego što su prodane krajnjim korisnicima.
2.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju godišnju prodaju prijenosnih baterija krajnjim korisnicima u određenoj godini kao masu takvih baterija stavljenih na raspolaganje na tržištu prvi put na području države članice u predmetnoj godini, ne uključujući prijenosne baterije koje su u toj godini napustile područje države članice prije nego što su prodane krajnjim korisnicima.
Amandman 482
Prijedlog uredbe
Prilog XI. – točka 2.a (nova)
2a.  Proizvođači ili, ako su imenovane u skladu s člankom 47. stavkom 2., organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača koje djeluju u njihovo ime i države članice izračunavaju godišnju prodaju prijenosnih baterija za opću uporabu krajnjim korisnicima u određenoj godini kao masu takvih baterija stavljenih na raspolaganje na tržištu prvi put na području države članice u predmetnoj godini, ne uključujući prijenosne baterije za opću uporabu koje su u toj godini napustile područje države članice prije nego što su prodane krajnjim korisnicima.
Amandman 483
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio A – točka 4.
4.  Moraju se uvesti posebne mjere opreza i sigurnosne mjere za obradu otpadnih baterija na bazi litija, koje se moraju zaštititi od izlaganja prekomjernoj toplini, vodi, oštećenjima uslijed pritiska i fizičkim oštećenjima tijekom rukovanja, razvrstavanja i skladištenja.
4.  Moraju se uvesti posebne mjere opreza i sigurnosne mjere za obradu otpadnih baterija na bazi litija, koje se moraju zaštititi od izlaganja prekomjernoj toplini, vodi, oštećenjima uslijed pritiska i fizičkim oštećenjima tijekom rukovanja, razvrstavanja. Moraju se skladištiti na suhom mjestu, ne smiju se izlagati visokim temperaturama, vatri ili izravnoj sunčevoj svjetlosti, moraju se pohranjivati orijentirane u uobičajenom položaju u kojem su ugrađene, u dobro prozračenim prostorima, zaštićene od vode i kiše. Otpadne baterije na bazi litija osim toga se prekrivaju visokonaponskim gumenim izolacijskim prekrivačem. Mjesto za skladištenje otpadnih baterija na bazi litija označava se znakom upozorenja, a na njemu se skladište samo baterije koje su dovoljno izolirane kako bi se spriječio slučaj kratkog spoja.
Amandman 484
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio B. – točka 1. – podtočka ba (nova)
(b a)  recikliranje 85 % prosječne mase nikal-kadmijskih baterija;
Amandman 485
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio B. – točka 2. – podtočka ba (nova)
(ba)  recikliranje + 85 % prosječne mase nikal-kadmijskih baterija;
Amandman 486
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio B. – točka 2. – podtočka bb (nova)
(bb)  recikliranje 70 % prosječne mase ostalih otpadnih baterija.
Amandman 487
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio C – točka 1. – podtočka d
(d)  35 % za litij;
(d)  70 % za litij;
Amandman 488
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – dio C – točka 2. – podtočka d
(d)  70 % za litij;
(d)  90 % za litij;
Amandman 489
Prijedlog uredbe
Prilog XIII. – točka 1. – podtočka ra (nova)
(ra)  stanje baterije (prvi životni ciklus, otpad, popravljena, prenamijenjena, reciklirana).

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A9-0031/2022).

Posljednje ažuriranje: 3. lipnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti