Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0353(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0031/2022

Előterjesztett szövegek :

A9-0031/2022

Viták :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10

Szavazatok :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
OJ 13/06/2023 - 19

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0077

Elfogadott szövegek
PDF 655kWORD 243k
2022. március 10., Csütörtök - Strasbourg
Az elemek és a hulladékelemek ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Az Európai Parlament 2022. március 10-én elfogadott módosításai az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – (2020/0353(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az elemek fontos energiaforrást jelentenek, és kulcsfontosságú támogató eszközök a fenntartható fejlődés, a zöld mobilitás, a tiszta energia és a klímasemlegesség terén. Az elemek iránti kereslet várhatóan gyorsan növekszik az elkövetkező években, különösen a hajtásra elemeket használó közúti elektromos járművek tekintetében, amelynek következtében ez a piac stratégiai szempontból egyre fontosabbá válik globális szinten. Az elemtechnológia terén folytatódik a jelentős tudományos és műszaki fejlődés. Tekintettel az elemek stratégiai fontosságára, valamint a jogbiztonság megteremtése érdekében minden részt vevő gazdasági szereplő számára, ugyanakkor pedig a megkülönböztetés, a kereskedelem akadályai és az elemek piacán bekövetkező torzulások elkerülése érdekében szükség van az elemek fenntarthatósági paramétereire, teljesítményére, biztonságára, gyűjtésére, újrafeldolgozására és másodszori felhasználására, valamint az elemekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályok meghatározására. Szükség van az Unió piacán forgalomba hozott elemek teljes életciklusával foglalkozó harmonizált szabályozási keret létrehozására.
(2)  Az elemek fontos energiaforrást jelentenek, és kulcsfontosságú támogató eszközök a fenntartható fejlődés, a zöld mobilitás, a tiszta energia és a klímasemlegesség terén. Az elemek iránti kereslet várhatóan gyorsan növekszik az elkövetkező években, különösen a hajtásra elemeket használó közúti elektromos járművek és könnyű szállítóeszközök tekintetében, amelynek következtében ez a piac stratégiai szempontból egyre fontosabbá válik globális szinten. Az elemtechnológia terén folytatódik a jelentős tudományos és műszaki fejlődés. Tekintettel az elemek stratégiai fontosságára, valamint a jogbiztonság megteremtése érdekében minden részt vevő gazdasági szereplő számára, ugyanakkor pedig a megkülönböztetés, a kereskedelem akadályai és az elemek piacán bekövetkező torzulások elkerülése érdekében szükség van az elemek fenntarthatósági paramétereire, teljesítményére, biztonságára, gyűjtésére, újrafeldolgozására és másodszori felhasználására, valamint az elemekkel kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályok meghatározására a fogyasztók és a gazdasági szereplők számára. Szükség van az Unió piacán forgalomba hozott elemek teljes életciklusával foglalkozó harmonizált szabályozási keret létrehozására.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Ezenkívül szükséges naprakésszé tenni a hulladékelemek kezelésére vonatkozó uniós jogszabályokat, valamint olyan intézkedéseket hozni, amelyek védik a környezetet és az emberi egészséget azáltal, hogy megelőzik vagy csökkentik a hulladékok keletkezéséből és kezeléséből eredő káros hatásokat, csökkentik az erőforrás-felhasználás hatásait és javítják az erőforrás-hatékonyságot. Ezek az intézkedések döntő fontosságúak a körforgásos és klímasemleges gazdaságra és a toxikus anyagoktól mentes környezetre való átállás, valamint az Unió hosszú távú versenyképességének és stratégiai autonómiájának biztosítása szempontjából. Fontos gazdasági lehetőségeket teremthetnek, növelve a körforgásos gazdaság és az energia-, az éghajlat-, a közlekedési, az ipar- és a kutatási politika közötti szinergiákat, védelmezve a környezetet és csökkentve az üvegházhatásúgáz-kibocsátást.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
10.  Ezt a rendeletet kell alkalmazni az Unión belül forgalomba hozott vagy használatba vett valamennyi elemre, akár önállóan vagy más készülékekbe beépítve fordulnak elő, vagy egyéb módon, elektromos és elektronikus készülékekkel és járművekkel együtt kerülnek átadásra. Ezt a rendeletet kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy egy elemet kifejezetten egy adott termékhez vagy általános felhasználásra terveztek, valamint attól, hogy azt beépítették egy termékbe, vagy azzal a termékkel együtt vagy attól külön kerül értékesítésre, amelyben azt felhasználásra szánják.
(10)  Ezt a rendeletet kell alkalmazni az Unión belül forgalomba hozott vagy használatba vett valamennyi elemre, függetlenül attól, hogy azokat az Unióban állították-e elő vagy importálták, akár önállóan vagy más készülékekbe beépítve fordulnak elő, vagy egyéb módon, elektromos és elektronikus készülékekkel és járművekkel együtt kerülnek átadásra. Ezt a rendeletet kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy egy elemet kifejezetten egy adott termékhez vagy általános felhasználásra terveztek, valamint attól, hogy azt beépítették egy termékbe, vagy azzal a termékkel együtt vagy attól külön kerül értékesítésre, amelyben azt felhasználásra szánják.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
12.  A rendelet széles alkalmazási körén belül helyénvaló megkülönböztetni az elemek különböző kategóriáit azok kialakítása és használata szerint, az elemek vegyi összetételétől függetlenül. A 2006/66/EK irányelv szerinti besorolást egyfelől a hordozható elemek kategóriájába, másfelől pedig az ipari elemek és gépjárműelemek kategóriájába, tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy jobban tükrözze az elemek felhasználása terén bekövetkezett új fejleményeket. Az elektromos járművekben meghajtásra használt elemek, amelyek a 2006/66/EK irányelv alapján az ipari elemek kategóriájába tartoznak, a piac nagy és növekvő részét képezik az elektromos közúti járművek gyors terjedésének köszönhetően. Ezért helyénvaló az ilyen, közúti gépjárművek meghajtására használt elemeket az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek új kategóriájába besorolni. Az egyéb szállítójárművekben, így a vasúti, vízi és légi közlekedés során használt elemek továbbra is az ipari elemek kategóriájába tartoznak e rendelet alapján. Az ipari elemek típusa az ipari tevékenységekhez, kommunikációs infrastruktúrához, mezőgazdasági tevékenységekhez vagy villamos energia termeléséhez és elosztásához való használatra szánt elemek széles csoportját foglalja magában. A példák ezen nem teljes körű listáján túlmenően ipari elemnek tekintendő minden olyan elem, amely nem hordozható elem, nem gépjárműelem és nem elektromos meghajtású gépjárműben használt elem. E rendelet alkalmazásában a magáncélú vagy háztartási környezetben energiatárolásra használt elemek ipari elemeknek tekintendők.Továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a könnyű szállítóeszközökön – úgymint elektromos kerékpárokon és rollereken – használt összes elem hordozható elemként kerüljön besorolásra, pontosítani kell a hordozható elemek fogalommeghatározását, és az ilyen elemek tömegére vonatkozó határértéket kell bevezetni.
(12)  A rendelet széles alkalmazási körén belül helyénvaló megkülönböztetni az elemek különböző kategóriáit azok kialakítása és használata szerint, az elemek vegyi összetételétől függetlenül. A 2006/66/EK irányelv szerinti – egyfelől a hordozható elemek kategóriájába, másfelől pedig az ipari elemek és gépjárműelemek kategóriájába történő – besorolást tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy az jobban tükrözze az elemek felhasználása terén bekövetkezett új fejleményeket és a piaci elterjedést. Az elektromos járművekben meghajtásra használt elemek, amelyek a 2006/66/EK irányelv alapján az ipari elemek kategóriájába tartoznak, a piac nagy és növekvő részét képezik az elektromos közúti járművek gyors terjedésének köszönhetően. Ezért helyénvaló az ilyen, közúti gépjárművek meghajtására használt elemeket az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek új kategóriájába besorolni. Az egyéb szállítójárművekben, így a vasúti, vízi és légi közlekedés során használt elemek továbbra is az ipari elemek kategóriájába tartoznak e rendelet alapján. A könnyű szállítóeszközök, például az e-kerékpárok és e-robogók meghajtására használt elemek a 2006/66/EK irányelv szerint nem minősültek egyértelműen elemnek, és a piac jelentős részét teszik ki a városi fenntartható mobilitás terén való növekvő használatuk miatt. Ezért helyénvaló az ilyen könnyű szállítóeszközök meghajtására használt elemeket az elemek egy új kategóriába, nevezetesen a könnyű szállítóeszközökben használt elemek kategóriájába besorolni. Az ipari elemek típusa az ipari tevékenységekhez, kommunikációs infrastruktúrához, mezőgazdasági tevékenységekhez vagy villamos energia termeléséhez és elosztásához való használatra szánt elemek széles csoportját foglalja magában. A példák ezen nem teljes körű listáján túlmenően ipari elemnek tekintendő minden olyan elem, amely nem hordozható elem, nem gépjárműelem, nem könnyű szállítóeszközökben használt elem és nem elektromos meghajtású gépjárműben használt elem. E rendelet alkalmazásában a magáncélú vagy háztartási környezetben energiatárolásra használt elemek ipari elemeknek tekintendők.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
13.  Az elemeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy optimális legyen azok teljesítménye, tartóssága és biztonsága, és a lehető legkisebb legyen azok környezeti lábnyoma. Helyénvaló külön fenntarthatósági követelményeket meghatározni a 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vonatkozásában, mivel az ilyen elemek a piac azon szegmensét alkotják, amely az elkövetkező években várhatóan a legnagyobb mértékben fog növekedni.
(13)  Az elemeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy optimális legyen azok teljesítménye, tartóssága és biztonsága, és a lehető legkisebb legyen azok környezeti lábnyoma. Helyénvaló külön fenntarthatósági követelményeket meghatározni az ipari elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vonatkozásában, mivel az ilyen elemek a piac azon szegmensét alkotják, amely az elkövetkező években várhatóan a legnagyobb mértékben fog növekedni.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  A veszélyes anyagok elemekben történő felhasználását korlátozni kell az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, valamint az ilyen anyagok hulladékokban való jelenlétének csökkentése érdekében. Ennélfogva az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének29 XVII. mellékletében meghatározott korlátozásokon túlmenően helyénvaló a higanyra és a kadmiumra vonatkozó korlátozások meghatározása bizonyos elemtípusok tekintetében. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének30 II. melléklete alapján mentességet élvező járművekben használt elemeket ki kell zárni a kadmiumtartalomra vonatkozó tilalom hatálya alól.
(15)  A veszélyes anyagok elemekben történő felhasználását korlátozni kell az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, valamint az ilyen anyagok hulladékokban való jelenlétének csökkentése érdekében. Ennélfogva az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendeletének29 XVII. mellékletében meghatározott korlátozásokon túlmenően helyénvaló a higanyra, a kadmiumra és az ólomra vonatkozó korlátozások meghatározása bizonyos elemtípusok tekintetében Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelvének30 II. melléklete alapján mentességet élvező járművekben használt elemeket ki kell zárni a kadmiumtartalomra vonatkozó tilalom hatálya alól. A Bizottságnak az Ügynökség segítségével holisztikus és rendszerszintű értékelést kell végeznie az elemekben lévő veszélyes anyagok tekintetében. Az értékelés során kiemelt figyelmet kell fordítani a piacon forgalmazott elemekben nagy mennyiségben használt vegyi összetételekre, a fejlesztés alatt álló és újonnan megjelenő vegyi összetételekre, valamint az ipari és a gépjárművekben használt savas ólomelemek, illetve az ipari nikkel-kadmium-elemek megfelelő alternatíváinak rendelkezésre állására.
__________________
__________________
29 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
29 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
30 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).
30 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Az elemekben lévő veszélyes anyagokra vonatkozó új korlátozások elfogadására és meglévő korlátozások módosítására irányuló eljárást teljes mértékben össze kell hangolni az 1907/2006/EK rendelettel. A hatékony döntéshozatal, valamint e rendelet kapcsolódó műszaki, tudományos és adminisztratív vonatkozásainak koordinálása és kezelése érdekében az 1907/2006/EK rendelet alapján létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség) el kell végeznie az elemek gyártása és felhasználása során, valamint az életciklusuk végét követően az anyagokból eredő kockázatok értékelésére vonatkozó meghatározott feladatokat, továbbá a társadalmi-gazdasági elemek értékeléséhez és az alternatívák elemzéséhez kapcsolódó feladatokat, az Ügynökség vonatkozó iránymutatásával összhangban. Következésképpen az e rendelettel az Ügynökségre ruházott feladatok némelyikének elvégzését az Ügynökségen belül létrehozott kockázatértékelési bizottságnak és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottságnak kell elősegítenie.
(17)  Az elemekben lévő veszélyes anyagokra vonatkozó új korlátozások elfogadására és meglévő korlátozások módosítására irányuló eljárást teljes mértékben össze kell hangolni az 1907/2006/EK rendelettel. A hatékony döntéshozatal, valamint e rendelet kapcsolódó műszaki, tudományos és adminisztratív vonatkozásainak koordinálása és kezelése érdekében jó együttműködésre, koordinációra és információcserére van szükség a tagállamok, az 1907/2006/EK rendelet alapján létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség), a Bizottság és az érdekelt felek között. A tagállamoknak vagy az Ügynökségnek meghatározott feladatokat kell elvégeznie az elemek gyártása és felhasználása során, valamint az életciklusuk végét követően az anyagokból eredő kockázatok értékelése, továbbá a társadalmi-gazdasági tényezők értékelése és az alternatívák elemzése tekintetében, az Ügynökség vonatkozó iránymutatásával összhangban. Következésképpen az e rendelettel az Ügynökségre ruházott feladatok némelyikének elvégzését az Ügynökségen belül létrehozott kockázatértékelési bizottságnak és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottságnak kell elősegítenie.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Annak biztosítása érdekében, hogy ez a rendelet összhangban legyen az 1907/2006/EK rendelet rendelkezéseinek bármely jövőbeli módosításával vagy a veszélyes anyagok és vegyi anyagok fenntarthatósági kritériumaira vonatkozó egyéb jövőbeli uniós jogszabályokkal, a Bizottságnak értékelnie kell, hogy szükség van-e e rendelet 6. cikkének, 71. cikkének vagy I. mellékletének, vagy valamennyi említett rendelkezésnek a módosítására. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelkezések adott esetben történő módosítása tekintetében.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az elemek várhatóan széles körben elterjedt használata az olyan ágazatokban, mint a mobilitás és az energiatárolás, a szén-dioxid-kibocsátások csökkenését eredményezi, de az ebben rejlő lehetőség teljes kihasználása érdekében arra van szükség, hogy az elemek teljes életciklusának alacsony legyen a karbonlábnyoma. A mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos energiájú, újratölthető elemekkel kapcsolatban a termékek környezeti lábnyomára vonatkozóan meghatározott kategóriaszabályokban31 foglaltak szerint az ásványi anyagok és fémek felhasználása után az éghajlatváltozás a kapcsolódó hatások második legmagasabb kategóriája az elemek tekintetében. Az Unióban forgalomba hozott, 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek műszaki dokumentációjához ezért a karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni, amelynek egyedinek kell lennie, szükség esetén gyártási tételenként. Az elemeket tételekben gyártják, meghatározott mennyiségekben és adott időkereteken belül. Az Unióban forgalomba hozott, 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek karbonlábnyomának kiszámítására vonatkozó műszaki szabályok összehangolása az előfeltétele az elemek műszaki dokumentációjára vonatkozó követelmény bevezetésének, ha annak tartalmaznia kell a karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot, valamint elengedhetetlen a karbonlábnyom-teljesítményosztályok későbbi létrehozása is, ami lehetővé teszi majd az összességében alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkező elemek azonosítását. Az elemek karbonlábnyomára vonatkozó tájékoztatási és egyértelmű címkézési követelmények önmagukban várhatóan nem vezetnek olyan magatartásbeli változáshoz, amelyre szükség lenne annak biztosításához, hogy az Unió elérje a mobilitási és az energiatárolási ágazat széntelenítésére irányuló célkitűzéseit, a nemzetközileg elfogadott éghajlatváltozási célkitűzésekkel összhangban32. Ezért maximális szén-dioxid-küszöbértékek bevezetésére kerül sor az ezen értékek meghatározására irányuló célzott hatásvizsgálat nyomán. A maximális karbonlábnyom-küszöbérték szintjére vonatkozó javaslattétel során a Bizottság figyelembe veszi többek között a piacon lévő elemek karbonlábnyom-értékeinek relatív eloszlását, az Unióban forgalomba hozott elemek karbonlábnyomának csökkentése terén elért előrehaladás mértékét, valamint ennek az intézkedésnek a hatékony és potenciális hozzájárulását az Unió fenntartható mobilitásra, valamint a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzéséhez. Az elemek karbonlábnyomával kapcsolatos átláthatóság megteremtése, valamint az uniós piac alacsonyabb széntartalmú elemek irányába történő elmozdítása érdekében – tekintet nélkül a gyártás helyére – indokolt a karbonlábnyomra vonatkozó követelmények fokozatos és kumulatív szigorítása. E követelmények eredményeképp az elemek életciklusa során megakadályozott szén-dioxid-kibocsátás hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez, hogy az Unió 2050-re klímasemleges legyen. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy más uniós és nemzeti szintű politikák – úgymint ösztönzők és zöld közbeszerzési kritériumok – is támogassák a környezetre mérsékeltebb hatást gyakorló elemek előállítását.
(18)  Az elemek várhatóan széles körben elterjedt használata az olyan ágazatokban, mint a mobilitás és az energiatárolás, a szén-dioxid-kibocsátások csökkenését eredményezi, de az ebben rejlő lehetőség teljes kihasználása érdekében arra van szükség, hogy az elemek teljes életciklusának alacsony legyen a karbonlábnyoma. A mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos energiájú, újratölthető elemekkel kapcsolatban a termékek környezeti lábnyomára vonatkozóan meghatározott kategóriaszabályokban31 foglaltak szerint az ásványi anyagok és fémek bányászata és felhasználása után az éghajlatváltozást súlyosbító üvegházhatásúgáz-kibocsátás a kapcsolódó hatások második legmagasabb kategóriája az elemek tekintetében. Az Unióban forgalomba hozott ipari elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek műszaki dokumentációjához ezért a karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni. Az Unióban forgalomba hozott ipari elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek karbonlábnyomának kiszámítására vonatkozó műszaki szabályok összehangolása előfeltétele az elemek műszaki dokumentációjára vonatkozó azon követelmény bevezetésének, hogy az tartalmazzon a karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot, valamint a karbonlábnyom-teljesítményosztályok későbbi létrehozásának is, amely lehetővé teszi majd az összességében alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkező elemek azonosítását. Az elemek karbonlábnyomára vonatkozó tájékoztatási és egyértelmű címkézési követelmények önmagukban várhatóan nem vezetnek olyan magatartásbeli változáshoz, amelyre szükség lenne annak biztosításához, hogy az Unió elérje a mobilitási és az energiatárolási ágazat széntelenítésére irányuló célkitűzéseit, a nemzetközileg elfogadott éghajlatváltozási célkitűzésekkel összhangban32. Ezért maximális szén-dioxid-küszöbértékek bevezetésére kerül sor az ezen értékek meghatározására irányuló célzott hatásvizsgálat nyomán. A maximális karbonlábnyom-küszöbérték szintjére vonatkozó javaslattétel során a Bizottság figyelembe veszi többek között a piacon lévő elemek karbonlábnyom-értékeinek relatív eloszlását, az Unióban forgalomba hozott elemek karbonlábnyomának csökkentése terén elért előrehaladás mértékét, valamint ennek az intézkedésnek a tényleges és potenciális hozzájárulását az Unió fenntartható mobilitásra, valamint a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzéséhez. Az elemek karbonlábnyomával kapcsolatos átláthatóság megteremtése, valamint az uniós piac alacsonyabb széntartalmú elemek irányába történő elmozdítása érdekében – tekintet nélkül a gyártás helyére – indokolt a karbonlábnyomra vonatkozó követelmények fokozatos és kumulatív szigorítása. E követelmények eredményeképp az elemek életciklusa során megakadályozott szén-dioxid-kibocsátás hozzájárul az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseihez, különösen a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig történő eléréséhez. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy más uniós és nemzeti szintű politikák – úgymint ösztönzők és zöld közbeszerzési kritériumok – is támogassák a környezetre mérsékeltebb hatást gyakorló elemek előállítását.
__________________
__________________
31 Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications [A termék környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok a mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos energiájú, újratölthető elemek vonatkozásában] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
31 Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications [A termék környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályok a mobil alkalmazásokhoz szolgáló, nagy fajlagos energiájú, újratölthető elemek vonatkozásában] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 2016.10.19., 4. o.) és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, elérhető a következő címen: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
32 Párizsi Megállapodás (HL L 282., 2016.10.19., 4. o.) és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye, elérhető a következő címen: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)  Az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértékeknek időtállónak kell lenniük, és azokat fokozatosan kell alakítani az elérhető legjobb gyártási és termelési folyamatoknak megfelelően. Ezért az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértéket meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az elérhető legjobb gyártási és termelési folyamatokat, és biztosítania kell, hogy a kiválasztott műszaki kritériumok összhangban legyenek e rendelet azon célkitűzésével, hogy az uniós piacon forgalomba hozott elemek garantálják az emberi egészség, a biztonság, a vagyon és a környezet védelmének magas szintjét.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Az elemekben található bizonyos anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, amelyekhez az Unióban nem könnyű hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagnak tekint. Ez egy olyan terület, ahol Európának fokoznia kell stratégiai autonómiáját és növelnie kell rezilienciáját az egészségügyi vagy más válságok során jelentkező esetleges ellátási zavarokra való felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg és az erőforrás-hatékonyság erősítése az ilyen nyersanyagok fokozott újrafeldolgozása és hasznosítása révén hozzájárul majd ennek a célnak az eléréséhez.
(19)  Az elemekben található bizonyos anyagokat – pl. kobalt, ólom, lítium vagy nikkel – szűkös erőforrásokból szerzik be, amelyekhez az Unióban nem könnyű hozzáférni. Egyes ilyen anyagokat a Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagnak tekint. Az uniós iparstratégiával összhangban Európának fokoznia kell stratégiai autonómiáját, beleértve az olyan gyárakba történő beruházások előmozdítását is, amelyek jelentős mennyiségben gyártanak elemeket, és növelnie kell rezilienciáját az egészségügyi vagy más válságok során jelentkező esetleges ellátási zavarokra való felkészülés érdekében. A körforgásos jelleg és az erőforrás-hatékonyság erősítése az ilyen nyersanyagok fokozott újrafeldolgozása és hasznosítása révén hozzájárul majd ennek a célnak az eléréséhez. A szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagoknak a szélesebb körben elérhető alternatív anyagokkal, többek között megújuló nyersanyagokkal való helyettesítése szintén hozzájárulna az Unió saját elemgyártásának és stratégiai autonómiájának fokozásához. Ezért alapvető fontosságú, hogy az Unió és a tagállamok támogassák a vonatkozó kutatási és fejlesztési kezdeményezéseket.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
21.  A kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel ellátási kockázatának figyelembevétele, valamint azok rendelkezésre állásának az értékelése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az elemek aktív anyagában jelen lévő újrafeldolgozott kobalt, ólom, lítium vagy nikkel minimális arányára vonatkozó célkitűzések módosítását illetően.
(21)  A kobalt, az ólom, a lítium és a nikkel ellátási kockázatának figyelembevétele, valamint azok rendelkezésre állásának az értékelése érdekében, továbbá a műszaki és tudományos fejlődés fényében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy helyénvaló-e az elemek aktív anyagában jelen lévő újrafeldolgozott kobalt, ólom, lítium vagy nikkel minimális arányára vonatkozó célkitűzések felülvizsgálata, és adott esetben e célból jogalkotási javaslatot kell benyújtania.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az elemtechnológiákban bekövetkező, az újrahasznosítható anyagtípusokat befolyásoló változásokat, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendelet kiegészítéseként további nyersanyagokat és azokhoz kapcsolódó célkitűzéseket vegyen fel az elemek aktív anyagaiban jelen lévő újrafeldolgozott tartalom minimális arányának listájára.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
22.  Az elemekben az aktív anyagban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségének az egyes elemmodellek és gyártóüzemenkénti tételek tekintetében történő kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok és a műszaki dokumentációra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni.
(22)  A hasznosított anyagokról harmonizált formátumban benyújtandó nyilatkozatra és a műszaki dokumentációra vonatkozó, Unió-szerte egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni a hasznosított anyagokra vonatkozó nyilatkozat formátumának és műszaki dokumentációjának meghatározása érdekében.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Az uniós piacon forgalmazott elemeknek tartósnak és magas szinten teljesítőnek kell lenniük. Szükség van ezért az általános felhasználású hordozható elemek, valamint az újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek meghatározására. Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek tekintetében az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális munkacsoportja végzi a járműfedélzeti tartóssági követelmények kidolgozását, ezért ez a rendelet tartózkodik további tartóssági követelmények meghatározásától. Másfelől az energiatárolásra szánt elemek területén az elemek teljesítményének és tartósságának ellenőrzésére szolgáló meglévő mérési módszerek nem tekinthetők elég pontosnak és reprezentatívnak ahhoz, hogy lehetővé tegyék minimumkövetelmények bevezetését. Az ilyen elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó minimumkövetelményeket a rendelkezésre álló megfelelő harmonizált szabványoknak vagy egységes előírásoknak kell kísérniük.
(23)  Az uniós piacon forgalomba hozott elemeknek tartósnak és magas szinten teljesítőnek kell lenniük. Szükség van ezért a hordozható elemek, valamint az ipari elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek meghatározására. Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek tekintetében az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális munkacsoportja végzi a járműfedélzeti tartóssági követelmények kidolgozását, ezért e rendeletnek összhangban kell lennie a munkacsoport következtetéseivel. Másfelől az energiatárolásra szánt elemek területén az elemek teljesítményének és tartósságának ellenőrzésére szolgáló meglévő mérési módszerek nem tekinthetők elég pontosnak és reprezentatívnak ahhoz, hogy lehetővé tegyék minimumkövetelmények bevezetését. Az ilyen elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó minimumkövetelmények bevezetését a rendelkezésre álló megfelelő harmonizált szabványoknak vagy egységes előírásoknak kell kísérniük.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Az elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatások csökkentése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a teljesítményre és tartósságra vonatkozó paraméterek módosítása tekintetében, valamint e paraméterek minimális értékeinek meghatározása tekintetében az általános felhasználású hordozható elemek és az újratölthető ipari elemek vonatkozásában.
(24)  Az elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatások csökkentése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a teljesítményre és tartósságra vonatkozó paraméterek módosítása tekintetében, valamint e paraméterek minimális értékeinek meghatározása tekintetében a hordozható elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek és az újratölthető ipari elemek vonatkozásában.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  Annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elektrokémiai teljesítményére és tartósságára vonatkozó uniós szabályok összhangban legyenek az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális munkacsoportjának műszaki előírásaival, valamint tekintettel a műszaki és tudományos fejlődésre, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek, valamint e paraméterek minimumértékeinek a módosítására vonatkozóan.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Bizonyos általános felhasználású, nem újratölthető elemek az erőforrások és az energia nem hatékony felhasználását vonhatják maguk után. Az ilyen elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozóan objektív követelményeket kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy kevesebb nem újratölthető, alacsony szinten teljesítő általános felhasználású hordozható elem kerüljön forgalomba, különösen ott, ahol az életciklus értékelése alapján az újratölthető elemek alternatív alkalmazása általános környezeti előnyökkel járna.
(25)  Bizonyos általános felhasználású, nem újratölthető elemek az erőforrások és az energia nem hatékony felhasználását vonhatják maguk után. Ennek ellenére bizonyos eszközökhöz továbbra is alkalmaznak nem újratölthető elemeket. Az ilyen elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozóan objektív követelményeket kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy kevesebb nem újratölthető, alacsony szinten teljesítő általános felhasználású hordozható elem kerüljön forgalomba. A Bizottságnak a nem újratölthető elemeket használó egyes termékcsoportok tekintetében az életciklus értékelése alapján meg kell vizsgálnia, hogy az újratölthető elemek alternatív alkalmazása általános környezeti előnyökkel járna-e, és így szükség van-e az általános felhasználású, nem újratölthető hordozható elemek használatának fokozatos kivezetésére. Lehetővé kell tenni azt is, hogy az e rendeletben foglalt követelményeket az elemekkel hajtott egyes termékekre vonatkozóan kiegészítsék a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 szerinti végrehajtási intézkedésekben meghatározott követelményekkel.
______________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Annak biztosítása érdekében, hogy a készülékekbe beépített hordozható elemek esetében, azok hulladékká válását követően sor kerüljön azok megfelelő, elkülönített gyűjtésére, kezelésére és magas színvonalon végzett újrafeldolgozására, szükség van olyan rendelkezésekre, amelyek biztosítják az elemek ilyen készükékekből való eltávolíthatóságát és cserélhetőségét. A használt elemeknek is cserélhetőnek kell lenniük azon készülékek várható élettartamának a meghosszabbítása érdekében, amelyeknek a részét képezik. E rendelet általános rendelkezései kiegészíthetők konkrét, elemmel működő termékekre vonatkozó követelményekkel, az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve33 szerinti végrehajtási intézkedések keretében. Amennyiben más uniós jogszabály biztonsági okokból konkrétabb követelményeket határoz meg elemek termékekből (pl. játékokból) való eltávolítására vonatkozóan, akkor azokat a különleges szabályokat kell alkalmazni.
(26)  Annak biztosítása érdekében, hogy a készülékekbe beépített hordozható elemek esetében, azok hulladékká válását követően sor kerüljön azok megfelelő, elkülönített gyűjtésére, kezelésére és magas színvonalon végzett újrafeldolgozására, szükség van olyan rendelkezésekre, amelyek biztosítják az elemek ilyen készükékekből való eltávolíthatóságát és cserélhetőségét. Szabályokat kell megállapítani a könnyű szállítóeszközökben használt elemekre vonatkozóan is. A használt elemeknek is cserélhetőnek kell lenniük azon készülékek várható élettartamának a meghosszabbítása érdekében, amelyeknek a részét képezik. E rendelet általános rendelkezései kiegészíthetők konkrét, elemmel működő termékekre vonatkozó követelményekkel, a 2009/125/EK irányelv szerinti végrehajtási intézkedések keretében. Amennyiben más uniós jogszabály biztonsági okokból konkrétabb követelményeket határoz meg elemek termékekből (pl. játékokból) való eltávolítására vonatkozóan, akkor azokat a különleges szabályokat kell alkalmazni. Ezenkívül rendelkezéseket kell megállapítani az ipari elemek, a gépjárműelemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek eltávolíthatóságának és cserélhetőségének biztosítására is, figyelembe véve azok eltérő jellegét és sajátos biztonsági követelményeit.
__________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
(26a)  A gépjárműelemeknek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeknek és az ipari elemeknek képesített, független gazdasági szereplők által javíthatónak és cserélhetőnek kell lenniük. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az ilyen elemek eltávolíthatók, cserélhetők és szétszerelhetők legyenek. Fontos, hogy amennyiben ezen elemek javításra kerülnek, a biztonságosságukat értékelni lehessen az ilyen elemekhez kialakított roncsolásmentes vizsgálatok alapján. A gépjárműelemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és az ipari elemek javításának megkönnyítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendelet kiegészítéseként a gépjárműelemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és az ipari elemek eltávolíthatóságára, cserélhetőségére és szétszerelésére vonatkozó kritériumokat határozzon meg. Annak érdekében, hogy az ilyen elemek biztonságosságát javításuk esetén értékelni lehessen, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a megfelelő roncsolásmentes vizsgálati módszerek meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)
(26b)  A hulladék további csökkentése érdekében a termékspecifikus környezettudatos tervezésre vonatkozó végrehajtási jogszabályokban és a fenntartható termékekre vonatkozó készülő kezdeményezésben elő kell mozdítani az elemek, csatlakozók és töltők terméktípusok közötti interoperabilitását.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
26 c preambulumbekezdés (új)
(26c)  A töltők egyes elemkategóriákon belüli interoperabilitása csökkentheti a szükségtelen hulladék mennyiségét és a költségeket a fogyasztók és más végfelhasználók javát szolgálva. Ezért lehetővé kell tenni az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, valamint az elektromos és elektronikus berendezések egyes kategóriáiba beépített újratölthető elemek újratöltését az egyes elemkategóriákon belüli interoperabilitást lehetővé tévő egységes töltők használatával. E rendeletnek ezért olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek előírják a Bizottság számára, hogy értékelje, miként lehetne a legjobban bevezetni az egységes töltőkre vonatkozó, legkésőbb 2026. január 1-jétől alkalmazandó harmonizált szabványokat az elemek említett kategóriái esetében. Ezt az értékelést adott esetben jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  A megbízható elemek alapvető fontosságúak számos termék, készülék és szolgáltatás működése és biztonsága szempontjából. Ezért az elemeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztosítva legyen azok biztonságos működése és használata. Ez különösen fontos a helyhez kötött elemes energiatároló rendszerek tekintetében, amelyek jelenleg nem tartoznak más uniós jogszabály hatálya alá. Ezért az ilyen energiatároló rendszerek vonatkozásában meg kell határozni a biztonsági vizsgálatok során figyelembe veendő paramétereket.
(27)  A megbízható elemek alapvető fontosságúak számos termék, készülék és szolgáltatás működése és biztonsága szempontjából. Ezért az elemeket úgy kell tervezni és gyártani, hogy biztosítva legyen azok biztonságos működése és használata, hogy ne okozzanak sérülést az embereknek, illetve ne okozzanak környezeti vagy vagyoni kárt. Ez különösen fontos a helyhez kötött elemes energiatároló rendszerekben használt elemek tekintetében, amelyek jelenleg nem tartoznak más uniós jogszabály hatálya alá. Ezért az ilyen elemek vonatkozásában meg kell határozni a biztonsági vizsgálatok során figyelembe veendő paramétereket, és ki kell egészíteni azokat a CEN, a CENELEC és az IEC alkalmazandó szabványaival.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  A végfelhasználók számára az elemekkel és azok fő jellemzőivel, valamint a hulladékelemekkel kapcsolatos átlátható, megbízható és egyértelmű információk nyújtása érdekében, valamint annak érdekében, hogy a végfelhasználók tájékozottan hozhassák meg döntéseiket elemek vásárlása és eldobása során, továbbá hogy a hulladékgazdálkodási üzemeltetők megfelelően kezelhessék a hulladékelemeket, az elemeket címkével kell ellátni. Az elemek címkéjén fel kell tüntetni az összes szükséges információt azok fő jellemzőire vonatkozóan, ideértve azok teljesítményét és veszélyesanyag-tartalmát bizonyos veszélyes anyagok tekintetében. Annak érdekében, hogy az idő múlásával is biztosítva legyen az információk rendelkezésre állása, az információkat QR-kódok alkalmazásával is rendelkezésre kell bocsátani.
(28)  A végfelhasználók számára az elemekkel és azok fő jellemzőivel, valamint a hulladékelemekkel kapcsolatos átlátható, megbízható és egyértelmű információk nyújtása érdekében, valamint annak érdekében, hogy a végfelhasználók tájékozottan hozhassák meg döntéseiket elemek vásárlása és eldobása során, továbbá hogy a hulladékgazdálkodási üzemeltetők megfelelően kezelhessék a hulladékelemeket, az elemeket címkével kell ellátni. Az elemek címkéjén fel kell tüntetni az összes szükséges információt azok fő jellemzőire vonatkozóan, ideértve azok teljesítményét, gyártási jellemzőit és veszélyesanyag-tartalmát bizonyos veszélyes anyagok tekintetében. Annak érdekében, hogy az idő múlásával is biztosítva legyen az információk rendelkezésre állása, az információkat QR-kódok alkalmazásával is rendelkezésre kell bocsátani, amelyeknek meg kell felelniük az ISO/IEC 18004 szabvány iránymutatásainak. Az elemekre rányomtatott vagy rávésett QR-kódnak lehetővé kell tennie az elem termékútleveléhez való hozzáférést. A címkéknek és a QR-kódoknak az (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 meghatározott követelményekkel összhangban akadálymentesen hozzáférhetőnek kell lenniük a fogyatékossággal élő személyek számára.
__________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.).
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Az elemek teljesítményére vonatkozó információk elengedhetetlenek a végfelhasználók mint fogyasztók megfelelő és időben történő tájékoztatásához, és különösen ahhoz, hogy rendelkezésükre álljon egy közös alap a különböző elemek összehasonlításához a vásárlást megelőzően. Ezért az általános felhasználású hordozható elemeket és a gépjárműelemeket címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni a minimális átlagos időtartamra vonatkozó információkat konkrét alkalmazások esetén. Ezenfelül fontos a végfelhasználók számára nyújtott útmutatás arra vonatkozóan, hogy megfelelő módon dobják el a hulladékelemeket.
(29)  Az elemek teljesítményére vonatkozó információk elengedhetetlenek a végfelhasználók és főként a fogyasztók megfelelő és időben történő tájékoztatásához, és különösen ahhoz, hogy rendelkezésükre álljon egy közös alap a különböző elemek összehasonlításához a vásárlást megelőzően. Ezért a hordozható elemeket, a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket és a gépjárműelemeket címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni a minimális átlagos időtartamra vonatkozó információkat konkrét alkalmazások esetén, valamint a várható élettartamot. Ezenfelül fontos a végfelhasználók számára nyújtott útmutatás arra vonatkozóan, hogy megfelelő módon dobják el a hulladékelemeket.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemeknek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeknek olyan elemirányítási rendszert kell tartalmazniuk, amely adatokat tárol annak érdekében, hogy a végfelhasználó vagy a nevében eljáró bármely harmadik személy megállapíthassa az elemek állapotát és várható élettartamát. Egy elem újrapozicionálása vagy újragyártása érdekében az elemet megvásárló személy vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél számára mindenkor hozzáférést kell biztosítani az elemirányítási rendszerhez az elem maradványértékének értékelése, az elem újrahasználatának, újrapozicionálásának vagy újragyártásának elősegítése érdekében, valamint az elem rendelkezésre bocsátása érdekében villamosenergia-hálózatokban virtuális erőműveket üzemeltető, az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvben34 foglalt meghatározás szerinti független aggregátorok számára. Ez a követelmény a járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, beleértve azokat a műszaki előírásokat is, amelyek az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális munkacsoportja által az elektromos járművekben az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban végzett munkából származhatnak.
(30)  A helyhez kötött elemes energiatároló rendszerekben használt elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek olyan elemirányítási rendszert tartalmaznak, amely adatokat tárol. Ennek az elemirányítási rendszernek információkat kell tartalmaznia az elemek állapotáról, biztonságosságáról és várható élettartamáról annak érdekében, hogy a végfelhasználó vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél bármikor megállapíthassa ezeket a jellemzőket. Egy elem újrahasználatának, újrapozicionálásának vagy újragyártásának megkönnyítése érdekében az elemet megvásárló személy vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél számára mindenkor hozzáférést kell biztosítani az elemirányítási rendszerrel kapcsolatos, csak olvasható adatokhoz az elem maradványértékének értékelése, az elem újrahasználatra való előkészítésének, újrahasználatának, újrapozicionálásra való előkészítésének, újrapozicionálásának vagy újragyártásának elősegítése érdekében, valamint hogy az elem rendelkezésre bocsátható legyen villamosenergia-hálózatokban virtuális erőműveket üzemeltető, az (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelv34 meghatározása szerinti független aggregátorok számára, ideértve a jármű–hálózat szolgáltatások működését lehetővé tévő szükséges funkciókat is. Az Unióban való elterjedésük és használatuk megkönnyítése érdekében az elektromos meghajtású gépjárműben és a könnyű szállítóeszközökben használt elemek esetében valós idejű, csak olvasható fedélzeti adatokat kell hozzáférhetővé tenni az elem állapotára, töltöttségi szintjére, teljesítmény-beállítási pontjára és kapacitására vonatkozóan. Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elemirányítási rendszerének az intelligens töltési funkciók alkalmazását – többek között a járműből hálózatba, járműből elektromos fogyasztóra, járműből járműbe és járműből külső akkumulátorra, valamint járműből épületbe történő energiatöltést – lehetővé tévő kommunikációs funkcióval is rendelkeznie kell. Ez a követelmény a járművek típusjóváhagyásáról szóló uniós jogszabályokon túlmenően alkalmazandó, beleértve azokat a műszaki előírásokat is, amelyek az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális munkacsoportja által az elektromos járművekben az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban végzett munkából származhatnak. Az ENSZ EGB globális műszaki előírásain (ENSZ EGB GTR) alapuló műszaki előírásokat – miután azokat az uniós jog hatályba lépteti – referenciapontnak kell tekinteni az elemek állapotának és várható élettartamának meghatározására szolgáló, az elemirányítási rendszerben tárolandó paraméteradatok tekintetében.
__________________
__________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 158., 2019.6.14., 125. o.).
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 158., 2019.6.14., 125. o.).
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Az ebben a rendeletben meghatározott számos termékspecifikus követelményt – ideértve a teljesítményre, tartósságra, újrapozicionálásra és biztonságra vonatkozó követelményeket – mérni kell olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerek alkalmazásával, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési és számítási módszereket. Annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek kereskedelmi korlátok a belső piacon, uniós szinten harmonizált szabványokra van szükség. Az említett módszereket és szabványokat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegyék az elemek használatának valós körülményeit, tükrözzék az átlagos fogyasztói magatartást, és kellően megbízhatóak legyenek ahhoz, hogy megakadályozhassák a szándékos és nem szándékos módon történő kijátszásukat. Miután egy ilyen szabványra való hivatkozás elfogadásra került az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendeletével35 összhangban, és azt közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, meg kell állapítani az e rendelet alapján elfogadott adott termékspecifikus követelményeknek való megfelelés vélelmét, feltéve, hogy az ilyen módszerek eredménye azt mutatja, hogy teljesülnek az adott lényegi követelmények tekintetében megállapított minimális értékek. Amennyiben a termékspecifikus követelmények alkalmazásának kezdő időpontjában nem állnak rendelkezésre közzétett szabványok, a Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok útján egységes előírásokat kell elfogadnia, és az ilyen előírásoknak való megfelelés is megalapozza a megfelelés vélelmét. Azokban az esetekben, amikor a későbbiek során fény derül az egységes előírások hiányosságaira, a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján módosítja vagy hatályon kívül helyezi az adott egységes előírásokat.
(31)  Az ebben a rendeletben meghatározott számos termékspecifikus követelményt – ideértve a teljesítményre, tartósságra, újrapozicionálásra és biztonságra vonatkozó követelményeket – mérni kell olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerek alkalmazásával, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb méréseket, szabványokat és számítási módszereket. Annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek kereskedelmi korlátok a belső piacon, uniós szinten harmonizált szabványokra van szükség. Az említett módszereket és szabványokat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegyék az elemek használatának valós körülményeit, tükrözzék az átlagos fogyasztói magatartást, és kellően megbízhatóak legyenek ahhoz, hogy megakadályozhassák a szándékos és nem szándékos módon történő kijátszásukat. Miután egy ilyen szabványra való hivatkozás elfogadásra került az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendeletével összhangban, és azt közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, meg kell állapítani az e rendelet alapján elfogadott adott termékspecifikus követelményeknek való megfelelés vélelmét, feltéve, hogy az ilyen módszerek eredménye azt mutatja, hogy teljesülnek az adott lényegi követelmények tekintetében megállapított minimális értékek. A szabványok megkettőzésének elkerülése, a hatékonyság maximalizálása, valamint a legmagasabb szintű szakértelem és a legkorszerűbb ismeretek felhasználása érdekében a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy amennyiben nem léteznek ilyen szabványok, a szabványok kidolgozására felkérjen egy vagy több európai szabványügyi szervezetet. Amennyiben a termékspecifikus követelmények alkalmazásának kezdő időpontjában nem állnak rendelkezésre közzétett szabványok, vagy ha az érintett európai szabványügyi szervezet nem adott kielégítő választ, a Bizottságnak kivételes és indokolt esetekben, valamint az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusok útján egységes előírásokat kell elfogadnia, és az ilyen előírásoknak való megfelelés is megalapozza a megfelelés vélelmét. Azokban az esetekben, amikor a későbbiek során fény derül az egységes előírások hiányosságaira, a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján módosítja vagy hatályon kívül helyezi az adott egységes előírásokat.
__________________
__________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
35 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)
(31a)  A nemzetközi szabványügyi bizottságok munkájában való aktív részvétel fontos stratégiai előfeltétele annak, hogy a jövőbeni technológiákat forgalomba lehessen hozni. Egyes esetekben az Unió részvétele alulreprezentált e bizottságokban. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak aktívan támogatniuk kell az európai vállalatok e nemzetközi szabványügyi bizottságokban folytatott munkáját. Mielőtt a Bizottság fontolóra venné a szabványok másodlagos jogszabállyal történő elfogadását, körültekintően értékelnie kell a nemzetközi szinten végzett munkát.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)
(31b)  A Bizottságnak biztosítania kell a következetességet az e rendelet szerinti harmonizált szabványok és egységes előírások között, valamint az 1025/2012/EU rendelet felülvizsgálata során.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő hatékony hozzáférés biztosítása érdekében, valamint a reziliencia biztosítása érdekében, olyan globális válságok során, mint például a Covid19-világjárvány, lehetővé kell tenni az elemekre alkalmazandó valamennyi uniós jogi aktusnak való megfelelésre vonatkozó online tájékoztatást egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat formájában.
(32)  Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő hatékony hozzáférés biztosítása, az új technológiákhoz való alkalmazkodás, valamint a Covid19-világjárványhoz hasonló globális válságok esetén a reziliencia biztosítása érdekében az elemekre alkalmazandó valamennyi uniós jogi aktusnak való megfelelésre vonatkozó tájékoztatást online lehetne biztosítani, egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat formájában.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)  A választott modulok azonban nem tükrözik az elemek bizonyos konkrét vonatkozásait, ezért a választott modulokat hozzá kell igazítani a megfelelőségértékelési eljáráshoz. Az ebben a rendeletben meghatározott fenntarthatósági, biztonsági és címkézési követelmények újszerűségének és összetettségének figyelembevétele érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a forgalomba hozott elemek megfeleljenek a jogi követelményeknek, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a megfelelőségértékelési eljárások módosítása tekintetében, ellenőrzési lépések hozzáadásával vagy az értékelési modul megváltoztatásával, az elemek piacának vagy értékláncának a fejleményei alapján.
(35)  A választott modulok azonban nem tükrözik az elemek bizonyos konkrét vonatkozásait, ezért a választott modulokat hozzá kell igazítani a megfelelőségértékelési eljáráshoz. Az ebben a rendeletben meghatározott fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelmények újszerűségének és összetettségének figyelembevétele érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a forgalomba hozott elemek megfeleljenek a jogi követelményeknek, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a megfelelőségértékelési eljárások módosítása tekintetében, ellenőrzési lépések hozzáadásával vagy az értékelési modul megváltoztatásával, az elemek piacának vagy értékláncának a fejleményei alapján. Az e rendeletben meghatározott fenntarthatósági követelmények és a kellő gondosság elvének megfelelő értékláncra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében megbízható megfelelőségértékelési eljárásokra van szükség.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
38.  Az ebben a rendeletben az elemekre vonatkozóan meghatározott fenntarthatósági, biztonsági és címkézési követelmények újszerűsége és összetettsége miatt, valamint annak érdekében, hogy az elemek megfelelőségértékelése egységes minőségi színvonalon működjön, követelményeket kell meghatározni a bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és felügyeletében részt vevő bejelentő hatóságokkal szemben. Biztosítani kell különösen azt, hogy a bejelentő hatóság tárgyilagosan és elfogulatlanul végezze a tevékenységét. Ezenfelül a bejelentő hatóságoknak gondoskodniuk kell a birtokukba kerülő információk bizalmas kezeléséről, ugyanakkor pedig képesnek kell lenniük arra, hogy a bejelentett szervezetekkel kapcsolatban információkat cseréljenek a nemzeti hatóságokkal, más tagállamok nemzeti hatóságaival és a Bizottsággal, a megfelelőségértékelés következetességének biztosítása érdekében.
(38)  Az ebben a rendeletben az elemekre vonatkozóan meghatározott fenntarthatósági, teljesítményre vonatkozó, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelmények újszerűsége és összetettsége miatt, valamint annak érdekében, hogy az elemek megfelelőségértékelése egységes minőségi színvonalon működjön, követelményeket kell meghatározni a bejelentett szervezetek értékelésében, bejelentésében és felügyeletében részt vevő bejelentő hatóságokkal szemben. Biztosítani kell különösen azt, hogy a bejelentő hatóság tárgyilagosan és elfogulatlanul végezze a tevékenységét, és hogy feladatai teljesítéséhez kellő létszámú, technikailag felkészült személyzettel rendelkezzen. Ezenfelül a bejelentő hatóságoknak gondoskodniuk kell a birtokukba kerülő információk bizalmas kezeléséről, ugyanakkor pedig képesnek kell lenniük arra, hogy a bejelentett szervezetekkel kapcsolatban információkat cseréljenek a nemzeti hatóságokkal, más tagállamok nemzeti hatóságaival és a Bizottsággal, a megfelelőségértékelés következetességének biztosítása érdekében.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
39.  Alapvetően fontos, hogy valamennyi bejelentett szervezet azonos színvonalon, a tisztességes verseny és autonómia feltételei mellett lássa el feladatait. Ezért követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szervezetekre nézve, amelyek megfelelőségértékelési tevékenységek végzése céljából be kívánják jelentetni magukat. Ezeket a követelményeket továbbra is alkalmazni kell a bejelentett szervezet szakmai alkalmassága fenntartásának előfeltételeként. Az autonómia biztosítása érdekében a bejelentett szervezet és az általa alkalmazott személyzet számára elő kell írni az elemek értékláncának gazdasági szereplőitől és más vállalatoktól – ideértve a vállalkozói szövetségeket, valamint az anya- és leányvállalatokat – való függetlenség fenntartását. A bejelentett szervezet számára elő kell írni, hogy dokumentálja a függetlenségét, és az ilyen dokumentációt bemutassa a bejelentő hatóságnak.
(39)  Alapvetően fontos, hogy valamennyi bejelentett szervezet azonos színvonalon, a tisztességes verseny és autonómia feltételei mellett lássa el feladatait. Ezért követelményeket kell megállapítani azokra a megfelelőségértékelő szervezetekre nézve, amelyek megfelelőségértékelési tevékenységek végzése céljából be kívánják jelentetni magukat. Ezeket a követelményeket továbbra is alkalmazni kell a bejelentett szervezet szakmai alkalmassága fenntartásának előfeltételeként. Az autonómia biztosítása érdekében a bejelentett szervezet és az általa alkalmazott személyzet számára elő kell írni az elemek értékláncának gazdasági szereplőitől és más vállalatoktól – ideértve a vállalkozói szövetségeket, valamint az anya- és leányvállalatokat – való függetlenség fenntartását. A bejelentett szervezet számára elő kell írni, hogy dokumentálja a függetlenségét, és az ilyen dokumentációt bemutassa a bejelentő hatóságnak. Elő kell írni továbbá a csapatok rotációját és megfelelő „várakozási időszakokat” is.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  Mivel adott tagállamban a bejelentett szervezetek által kínált szolgáltatások bármely, az uniós piacon forgalmazott elemre vonatkozhatnak, helyénvaló lehetőséget biztosítani a többi tagállamnak és a Bizottságnak arra, hogy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni, hogy felszólítsa a bejelentő hatóságot korrekciós intézkedések megtételére, amennyiben egy bejelentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget az ebben a rendeletben foglalt követelményeknek.
(42)  Mivel egy adott tagállamban a bejelentett szervezetek által kínált szolgáltatások bármely, az uniós piacon forgalmazott elemre vonatkozhatnak, helyénvaló lehetőséget biztosítani a többi tagállamnak, a Bizottságnak, a gazdasági szereplőknek és az érintett érdekelt feleknek arra, hogy egy adott bejelentett szervezettel szemben kifogást emelhessenek. A Bizottságnak a vizsgálati eljárások során ki kell kérnie az (EU) 2019/1020 rendelettel összhangban kijelölt uniós vizsgálóhely tanácsát. E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni, hogy felszólítsa a bejelentő hatóságot korrekciós intézkedések megtételére, amennyiben egy bejelentett szervezet nem vagy már nem tesz eleget az ebben a rendeletben foglalt követelményeknek.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  A megfelelőségértékelési eljárás, a tanúsítás, végső soron pedig a piacra jutás megkönnyítése és felgyorsítása érdekében, valamint tekintettel az elemekre vonatkozó fenntarthatósági, biztonsági és címkézési követelmények újszerűségére és összetettségére, elengedhetetlenül fontos, hogy a bejelentett szervezetek folyamatos hozzáféréssel rendelkezzenek minden szükséges vizsgálóberendezéshez és vizsgálólétesítményhez, és úgy alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükségtelen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az okból, valamint a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a bejelentett szervezetek következetesen alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat.
(43)  A megfelelőségértékelési eljárás, a tanúsítás, végső soron pedig a piacra jutás megkönnyítése és felgyorsítása érdekében, valamint tekintettel az elemekre vonatkozó fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelmények újszerűségére és összetettségére, elengedhetetlenül fontos, hogy a bejelentett szervezetek folyamatos hozzáféréssel rendelkezzenek minden szükséges vizsgálóberendezéshez és vizsgálólétesítményhez, és úgy alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat, hogy közben ne hárítsanak szükségtelen terheket a gazdasági szereplőkre. Ugyanebből az okból, valamint a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmód biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a bejelentett szervezetek következetesen alkalmazzák a megfelelőségértékelési eljárásokat.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
(51)  A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében a gazdasági szereplőknek kapcsolattartási adataik között a postai címük mellett weboldaluk címét is meg kell adniuk.
(51)  A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében a gazdasági szereplőknek kapcsolattartási adataik között telefonszámukat, postai címüket, e-mail-címüket és weboldaluk címét is meg kell adniuk.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
(52)  Biztosítani kell, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő elemek megfeleljenek ennek a rendeletnek, akár önálló elemként vagy termékek részeként kerülnek importálásra, valamint meg kell bizonyosodni különösen arról, hogy ezen elemek tekintetében a gyártók elvégezték a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat. Ezért az importőrökre nézve rendelkezéseket kell hozni, amelyekkel biztosítható, hogy az általuk forgalmazott és használatba vett elemek megfelelnek az ebben a rendeletben foglalt követelményeknek, valamint hogy az elemeken feltüntetett CE-jelölés és a gyártók által elkészített dokumentáció vizsgálat céljából hozzáférhető az illetékes hatóságok számára.
(52)  Biztosítani kell, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő elemek megfeleljenek ennek a rendeletnek és a vonatkozó hatályos uniós jogszabályoknak, akár önálló elemként vagy termékek részeként kerülnek importálásra, valamint meg kell bizonyosodni különösen arról, hogy ezen elemek tekintetében a gyártók elvégezték a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az elemek gyártási folyamatával kapcsolatos, e rendeletben meghatározott követelmények harmadik felek általi ellenőrzése megbízható és független legyen. Következésképp a karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatnak, az újrafeldolgozott tartalomnak, valamint az emberi jogi kötelezettségeknek és az e rendeletben meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelést teljes mértékben biztosítani kell. Ezért az importőrökre nézve rendelkezéseket kell hozni, amelyekkel biztosítható, hogy az általuk forgalmazott és használatba vett elemek megfelelnek az ebben a rendeletben foglalt követelményeknek, valamint hogy az elemeken feltüntetett CE-jelölés és a gyártók által elkészített dokumentáció vizsgálat céljából hozzáférhető az illetékes hatóságok számára. E hatóságoknak – különösen a harmadik országokból az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése során – az (EU) 2019/1020 rendelettel összhangban hatékony és egységes szintű ellenőrzés révén biztosítaniuk kell az uniós jog következetes érvényesítését.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
(53)  Elem forgalomba hozatala vagy használatbavétele során minden importőrnek fel kell tüntetnie az elemen az importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint a postai címét. Ha az elem mérete ezt nem teszi lehetővé, a fentiek alól kivételt lehet tenni. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az importőrnek meg kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy a nevét és a címét elhelyezhesse az elemen, vagy amikor az elem túl kicsi ahhoz, hogy ez az információ elférjen rajta.
(53)  Elem forgalomba hozatala vagy használatbavétele során minden importőrnek fel kell tüntetnie az elemen az importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint a postai címét, e-mail-címét és telefonszámát. A fentiek alól kivételt lehet tenni, ha az elem mérete ezt nem teszi lehetővé abból adódóan, hogy az elem túl kicsi ezen információk feltüntetéséhez. Kivételt kell tenni továbbá azokban az esetekben is, amikor az importőrnek meg kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és egyéb kapcsolattartási adatait elhelyezhesse az elemen. Az említett kivételes esetekben az importőrnek ezeket az információkat az elemet kísérő dokumentumban vagy más, közvetlenül hozzáférhető módon kell megadnia. Csomagolt elemek esetében a csomagolást kell használni ezen információk feltüntetésére.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
(56)  A forgalmazókat és importőröket, mivel piacközeli funkciót töltenek be, be kell vonni a nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben aktívan részt kell venniük, például azáltal, hogy az említett hatóságok rendelkezésére bocsátják az elemre vonatkozó összes szükséges információt.
(56)  A forgalmazókat, az importőröket és a logisztikai szolgáltatókat, köztük a piactereket, mivel piacközeli funkciót töltenek be, be kell vonni a nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, amelyekben aktívan részt kell venniük, például azáltal, hogy az említett hatóságok rendelkezésére bocsátják az elemre vonatkozó összes szükséges információt.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés
(57)  Az elem teljes ellátási láncban való nyomon követhetőségének biztosításával egyszerűbbé és hatékonyabbá tehető a piacfelügyelet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem megfelelő elemek forgalomba hozataléért vagy piaci értékesítéséért vagy használatbavételéért felelős gazdasági szereplők nyomon követésében. A gazdasági szereplőknek ezért bizonyos ideig meg kell őrizniük az elemekkel kapcsolatos ügyleteikre vonatkozó adatokat.
(57)  Az elem teljes ellátási láncban való nyomon követhetőségének biztosításával egyszerűbbé és hatékonyabbá tehető a piacfelügyelet, és biztosítható az átláthatóság a fogyasztók számára. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem megfelelő elemek forgalomba hozataláért, forgalmazásáért vagy használatbavételéért felelős gazdasági szereplők nyomon követésében. A gazdasági szereplőknek ezért bizonyos ideig – többek között elektronikus formátumban – meg kell őrizniük az elemekkel kapcsolatos ügyleteikre vonatkozó adatokat.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés
(59)  Ezeket az anyagokat csak néhány ország szállítja, és bizonyos esetekben a kormányzás alacsony színvonala súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi problémákat. A kobalt és a nikkel bányászata és finomítása egyaránt számos társadalmi és környezetvédelmi problémával áll összefüggésben, köztük lehetséges környezeti veszélyekkel és az emberi egészséggel kapcsolatos kérdésekkel. Miközben a természetes grafit társadalmi és környezeti hatásai kevésbé súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari és kisüzemi tevékenységek részaránya, amelyek többnyire informális környezetben zajlanak és komoly egészségügyi és környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve a bányák nem szabályszerű bezárását és a rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák és a talajok pusztulásához vezet. A lítium esetében az elemgyártás során várható fokozott felhasználás valószínűleg további terhet ró a kitermelési és finomítási tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek körébe. Az elemek iránti uniós kereslet várhatóan jelentős mértékű növekedésének nem szabad hozzájárulnia az ilyen környezeti és társadalmi kockázatok fokozódásához.
(59)  Ezeket az anyagokat csak néhány ország szállítja, és bizonyos esetekben a kormányzás alacsony színvonala súlyosbíthatja a környezeti és társadalmi problémákat. A kobalt, a réz, a nikkel, a vas és a bauxit bányászata és finomítása egyaránt számos társadalmi és környezetvédelmi problémával áll összefüggésben, köztük lehetséges környezeti veszélyekkel és az emberi egészséggel kapcsolatos kérdésekkel. Miközben a természetes grafit társadalmi és környezeti hatásai kevésbé súlyosak, bányászatában jelentős a kisipari és kisüzemi tevékenységek részaránya, amelyek többnyire informális környezetben zajlanak és komoly egészségügyi és környezeti hatásokat válthatnak ki, ideértve a bányák nem szabályszerű bezárását és a rehabilitáció hiányát, ami az ökoszisztémák és a talajok pusztulásához vezet. A lítium esetében az elemgyártás során várható fokozott felhasználás valószínűleg további terhet ró a kitermelési és finomítási tevékenységekre, ami miatt ajánlatos a lítiumot bevonni a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó kötelezettségek körébe. Az elemek iránti uniós kereslet várhatóan jelentős mértékű növekedésének nem szabad hozzájárulnia az ilyen környezeti és társadalmi kockázatok külföldön jelentkező fokozódásához.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés
(60)  A szóban forgó nyersanyagok közül néhány, így a kobalt, a lítium és a természetes grafit, kritikus fontosságú nyersanyagnak számít az EU számára38, és szükség van ezek fenntartható beszerzésére az uniós elem-ökoszisztéma megfelelő működéséhez.
(60)  A szóban forgó nyersanyagok közül néhány, így a bauxit, a kobalt, a lítium és a természetes grafit, kritikus fontosságú nyersanyagnak számít az EU számára38, és szükség van ezek fenntartható beszerzésére az uniós elem-ökoszisztéma megfelelő működéséhez.
__________________
__________________
38 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Reziliencia a kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb biztonsághoz és fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése (COM(2020)0474 final).
38 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Reziliencia a kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb biztonsághoz és fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése (COM(2020)0474).
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés
(62)  Az Unióban a kellő gondosságra vonatkozó általános követelményeket bizonyos ásványokkal és fémekkel összefüggésben az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet39 vezette be. Az említett rendelet azonban nem foglalkozik az elemgyártás során használt ásványokkal és anyagokkal.
(62)  Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei előírják, hogy a gazdasági szereplőknek kellő gondossággal kell eljárniuk az emberi jogokkal és a környezettel kapcsolatos vállalati felelősségük teljesítése érdekében. Az Unióban a kellő gondosságra vonatkozó általános követelményeket bizonyos ásványokkal és fémekkel összefüggésben az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet39 vezette be. Az említett rendelet azonban nem foglalkozik az elemgyártás során használt ásványokkal és anyagokkal.
__________________
__________________
39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/821 rendelete (2017. május 17.) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról (HL L 130., 2017.5.19., 1. o.).
39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/821 rendelete (2017. május 17.) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról (HL L 130., 2017.5.19., 1. o.).
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés
(63)  Ezért tekintettel az elemek iránti uniós kereslet várható exponenciális növekedésére, az EU piacán elemet forgalomba hozó gazdasági szereplőnek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott szakpolitikát kell kidolgoznia. Következésképpen meg kell határozni azokat a követelményeket, amelyek célja az elemgyártáshoz használt bizonyos nyersanyagok kitermelésével, feldolgozásával és kereskedelmével járó társadalmi és környezeti kockázatok kezelése.
(63)  Az emberi jogok, a szociális jogok, az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartására vonatkozó felelősségnek a teljes elemértékláncban a gazdasági szereplők valamennyi gyártási tevékenységére és azokkal összefüggő egyéb üzleti kapcsolatára ki kell terjednie. Ezért tekintettel az elemek iránti uniós kereslet várható exponenciális növekedésére, és mivel az elemgyártásban használt és a hulladékelemek kezelése során előforduló egyes nyersanyagok, vegyi anyagok és másodlagos nyersanyagok kitermelése, feldolgozása és kereskedelme különleges kockázatokat hordoz, meg kell határozni a kellő gondosság elvének megfelelő elemértéklánc folyamatára vonatkozó bizonyos követelményeket, amelyek célja az elemgyártáshoz használt bizonyos nyersanyagok, vegyi anyagok és másodlagos nyersanyagok kitermelésével, feldolgozásával és kereskedelmével, a hulladékelemek kezelésével, magával a gyártási folyamattal, valamint az azzal összefüggő egyéb üzleti kapcsolatokkal járó társadalmi és környezeti kockázatok kezelése.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés
(64)  A kellő gondosságra vonatkozó kockázatalapú szakpolitika bevezetése esetén annak olyan nemzetközileg elismert elveken kell alapulnia, mint az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt tíz alapelv40, az Iránymutatások a termékek társadalmi életciklusának értékeléséhez41, az ILO háromoldalú nyilatkozata a multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, valamint az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról43, amelyek a kormányzatok és az érdekelt felek közötti egyetértést tükrözik, és a szakpolitikát az egyes gazdasági szereplők sajátságos helyzetéhez és körülményeihez kell igazítani. Az elemgyártáshoz használt természetes ásványianyag-készletek kitermelésével, feldolgozásával és kereskedelmével összefüggésben az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról44 (a továbbiakban: OECD-útmutatás a kellő gondosságról) a kormányok és az érdekelt felek régóta tartó erőfeszítésének eredménye, amely arra irányul, hogy bevált gyakorlatokat alakítsanak ki ezen a területen.
(64)  A kellő gondosságra vonatkozó kockázatalapú eljárás bevezetése esetén annak olyan nemzetközileg elismert normákon és elveken kell alapulnia, mint az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek, az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt tíz alapelv19, az Iránymutatások a termékek társadalmi életciklusának értékeléséhez41, az ILO háromoldalú nyilatkozata a multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei, valamint az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról43, amelyek a kormányzatok és az érdekelt felek közötti egyetértést tükrözik, és a szakpolitikát az egyes gazdasági szereplők sajátságos helyzetéhez és körülményeihez kell igazítani. Az elemgyártáshoz használt, nagy kockázatot jelentő térségekből származó természetes ásványianyag-készletek kitermelésével, feldolgozásával és kereskedelmével összefüggésben a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról szóló OECD-útmutatás44 (a továbbiakban: a kellő gondosságról szóló OECD-útmutatás) egy nemzetközileg elismert szabvány, amely a bizonyos nyersanyagok konfliktusok által érintett területről történő beszerzésével és kereskedelmével kapcsolatban felmerülő súlyos emberi jogi jogsértések konkrét kockázatait kezeli, és a kormányok és az érdekelt felek régóta tartó erőfeszítésének eredménye, amely arra irányul, hogy bevált gyakorlatokat alakítsanak ki ezen a területen.
__________________
__________________
40 Az ENSZ Globális Megállapodásában foglalt tíz alapelv, elérhető a következő címen: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
40 Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek, elérhető a következő címen: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 UNEP Iránymutatások a termékek társadalmi életciklusának értékeléséhez, elérhető a következő címen: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
41 UNEP Iránymutatások a termékek társadalmi életciklusának értékeléséhez, elérhető a következő címen: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Háromoldalú nyilatkozat a multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről, elérhető a következő címen: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
42 OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára, elérhető a következő címen: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OECD (2018), Az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról, elérhető a következő címen: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
43 OECD (2018), Az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról, elérhető a következő címen: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 OECD (2016), Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról: Harmadik kiadás, OECD Publishing, Párizs, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
44 OECD (2016), Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról: Harmadik kiadás, OECD Publishing, Párizs, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés
(65)  Az OECD kellő gondosságról szóló útmutatása szerint45, a kellő gondosság egy folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén a vállalatok biztosíthatják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és nem járulnak hozzá a konfliktusokhoz46. A „kockázatalapú kellő gondosság” kifejezés azokra a lépésekre utal, amelyeket a vállalatoknak meg kell tenniük ahhoz, hogy azonosítsák és kezeljék a tényleges vagy potenciális kockázatokat, és ezáltal megelőzzék vagy enyhítsék a tevékenységeikkel vagy beszerzési döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen hatásokat. A vállalat értékelheti a tevékenységei és a kapcsolatai által okozott kockázatokat, és olyan kockázatcsökkentő intézkedéseket fogadhat el, amelyek összhangban állnak a nemzeti és nemzetközi jogszabályokban előírt vonatkozó szabványokkal, a nemzetközi szervezetek felelős üzleti magatartásra vonatkozó ajánlásaival, a kormány által támogatott eszközökkel, a magánszektor önkéntes kezdeményezéseivel, valamint a vállalat belső politikáival és rendszereivel. Ez a megközelítés segít a kellő gondosság alkalmazásának gyakorlatát a vállalat tevékenységeihez vagy az ellátási láncban lévő kapcsolataihoz képest méretezni.
(65)  Az ENSZ, az ILO és az OCED normái és elvei szerint a kellő gondosság egy folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, melynek révén a vállalatok biztosíthatják, hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat és a környezetet, és nem járulnak hozzá konfliktusokhoz46. A „kockázatalapú kellő gondosság” kifejezés azokra a lépésekre utal, amelyeket a vállalatoknak meg kell tenniük ahhoz, hogy azonosítsák, megelőzzék, megszüntessék és enyhítsék a tevékenységeikkel vagy beszerzési döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen hatásokat és számot adjanak azokról. A gazdasági szereplőknek megalapozott, hatékony és érdemi konzultációt kell folytatniuk az érintett közösségekkel. A vállalat értékelheti a tevékenységei és a kapcsolatai által okozott kockázatokat, és a nemzeti és nemzetközi jogszabályokban előírt vonatkozó normákkal, a nemzetközi szervezetek felelős üzleti magatartásra vonatkozó ajánlásaival, a kormány által támogatott eszközökkel, a magánszektor önkéntes kezdeményezéseivel, valamint a vállalat belső politikáival és rendszereivel összhangban olyan kockázatcsökkentő intézkedéseket fogadhat el, amelyek magukban foglalhatják további információk bekérését, a helyzet rendezését célzó tárgyalások folytatását, a beszállítókkal fenntartott kapcsolatok felfüggesztését vagy megszüntetését. Ez a megközelítés segít a kellő gondosság alkalmazásának gyakorlatát a vállalat tevékenységeihez vagy az ellátási láncban lévő kapcsolataihoz képest méretezni. A kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó követelmények az európai piacon elemeket forgalomba hozó minden gazdasági szereplőre alkalmazandók.
__________________
__________________
45 Az OECD kellő gondosságról szóló útmutatásának 15. oldala.
46 OECD (2011), Az OECD iránymutatása multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs; OECD (2006), Az OECD kockázattudatosítási eszköze gyenge kormányzással jellemzett övezetekben működő multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs; valamint az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek: a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-keretrendszer végrehajtása (John Ruggie, az ENSZ-főtitkár emberi jogokkal és a transznacionális társaságokkal és egyéb üzleti vállalkozásokkal foglalkozó különmegbízottjának jelentése, A/HRC/17/31, 2011. március 21.).
46 OECD (2011), Az OECD iránymutatása multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs; OECD (2006), Az OECD kockázattudatosítási eszköze gyenge kormányzással jellemzett övezetekben működő multinacionális vállalkozások számára, OECD, Párizs; valamint az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek: a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-keretrendszer végrehajtása (John Ruggie, az ENSZ-főtitkár emberi jogokkal és a transznacionális társaságokkal és egyéb üzleti vállalkozásokkal foglalkozó különmegbízottjának jelentése, A/HRC/17/31, 2011. március 21.).
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)
(65a)  Míg a magánszektor kellő gondosság elvének megfelelő rendszerei támogathatják a gazdasági szereplőket a kellő gondosság során, a gazdasági szereplőknek egyénileg kell felelniük az e rendeletben meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelésért.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
65 b preambulumbekezdés (új)
(65b)  A tagállamoknak konkrét technikai segítséget kell nyújtaniuk a gazdasági szereplőknek, különösen a kis- és középvállalkozásoknak, hogy azok teljesíteni tudják a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó követelményeket.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés
(66)  Szükség van az ellátási lánc tekintetében kötelező jelleggel követendő, kellő gondosságra vonatkozó politikák elfogadására vagy módosítására, és azoknak foglalkozniuk kell legalább a leginkább érintett társadalmi és környezeti kockázati kategóriákkal. Ennek ki kell terjednie egyfelől a társadalmi életre, így különösen az emberi jogokra, az emberi egészségre és biztonságra, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra és a munkavállalói jogokra, másfelől pedig a környezetre, így különösen a vízhasználatra, a talajvédelemre, a légszennyezésre, a biológiai sokféleségre és a közösségi életre gyakorolt jelenlegi és előre látható hatásokra.
(66)  Szükség van az elemértéklánc tekintetében kötelező jelleggel követendő, kellő gondosságra vonatkozó politikák elfogadására vagy módosítására, és azoknak foglalkozniuk kell legalább a leginkább érintett társadalmi és környezeti kockázati kategóriákkal. Ennek ki kell terjednie egyfelől a társadalmi életre, így különösen az emberi jogokra, az emberi egészségre és biztonságra, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra és a munkavállalói jogokra, másfelől pedig a környezetre, így különösen a vízhasználatra, a talajvédelemre, a légszennyezésre, az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleségre és a közösségi életre gyakorolt jelenlegi és előre látható hatásokra.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés
(67)  A társadalmi kockázati kategóriákat illetően a kellő gondosságra vonatkozó politikáknak foglalkozniuk kell az elemellátási láncban az emberi jogok védelmével kapcsolatos kockázatokkal, ideértve az emberi egészséget, a gyermekek védelmét és a nemek közötti egyenlőséget, az emberi jogok nemzetközi jogával47 összhangban. A kellő gondosságra vonatkozó politikáknak információkat kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő hogyan járult hozzá az emberi jogi jogsértések megelőzéséhez, valamint arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő üzleti struktúrájában milyen eszközök állnak rendelkezésre a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő gondosságra vonatkozó politikáknak továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeiben foglalt szabályok helyes végrehajtását48, az ILO háromoldalú nyilatkozatának I. mellékletében felsoroltak szerint.
(67)  A társadalmi kockázati kategóriákat illetően a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó politikáknak foglalkozniuk kell az elemértékláncban az emberi jogok védelmével kapcsolatos kockázatokkal, ideértve az emberi egészséget, az őslakos népek jogait, a gyermekek védelmét és a nemek közötti egyenlőséget, az emberi jogok nemzetközi jogával összhangban47. A kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó politikáknak információkat kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő hogyan járult hozzá az emberi jogi jogsértések megelőzéséhez, valamint arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő üzleti struktúrájában milyen eszközök állnak rendelkezésre a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó politikáknak továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezményeiben foglalt szabályok helyes végrehajtását48, az ILO háromoldalú nyilatkozatának I. mellékletében felsoroltak szerint.
__________________
__________________
47 Ideértve a következőket: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről, Egyezmény a gyermek jogairól, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény.
47 Ideértve a következőket: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről, Egyezmény a gyermek jogairól, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény, valamint az őslakos népek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozat.
48 A nyolc alapvető egyezmény a következő: 1. Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 1957 (105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958 (111. sz.).
48 A nyolc alapvető egyezmény a következő: 1. Egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a szervezkedési és a kollektív tárgyalási jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a kényszermunka felszámolásáról, 1957 (105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és foglalkozás), 1958 (111. sz.).
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
(68)  A környezeti kockázati kategóriákat illetően a kellő gondosságra vonatkozó politikáknak foglalkozniuk kell az elemellátási láncban a természetes környezet és a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban felmerülő kockázatokkal, a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel49 összhangban, amely magában foglalja a helyi közösségek figyelembevételét, valamint az ilyen közösségek védelmét és fejlesztését is.
(68)  A környezeti kockázati kategóriákat illetően a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó vonatkozó politikáknak foglalkozniuk kell az elemértékláncban a természetes környezet és a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatban felmerülő kockázatokkal, a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel49 összhangban, amely magában foglalja a helyi közösségek figyelembevételét, valamint az ilyen közösségek védelmét és fejlesztését is. Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal is foglalkozniuk kell, összhangban a Párizsi Megállapodással és annak azon céljával, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt tartsa, valamint az egyéb nemzetközi környezetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó környezeti kockázatokkal is.
__________________
__________________
49 A Biológiai Sokféleség Egyezményben foglaltak szerint, amely elérhető a következő címen: https://www.cbd.int/convention/text/, valamint különösen a Részes Felek Konferenciájának „A biológiai sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra vonatkozó önkéntes iránymutatások” című VIII/28. sz. határozata szerint, amely elérhető a következő címen: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042
49 A Biológiai Sokféleség Egyezményben foglaltak szerint, amely elérhető a következő címen: https://www.cbd.int/convention/text/, valamint különösen a Részes Felek Konferenciájának „A biológiai sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra vonatkozó önkéntes iránymutatások” című VIII/28. sz. határozata szerint, amely elérhető a következő címen: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés
(69)  Az elemgyártásba bekerülő nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi és környezeti kockázatok meghatározására és enyhítésére irányuló, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeknek hozzá kell járulniuk az UNEP ásványkincsekkel való gazdálkodással kapcsolatban hozott 19. számú határozatának végrehajtásához, amely elismeri, hogy a bányászati ágazat jelentős mértékben hozzájárul a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez.
(69)  Az elemgyártásba bekerülő nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi és környezeti kockázatok meghatározására és enyhítésére irányuló, a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó kötelezettségeknek hozzá kell járulniuk az UNEP ásványkincsekkel való gazdálkodással kapcsolatban hozott 19. számú határozatának végrehajtásához, amely elismeri, hogy a bányászati ágazat jelentős mértékben hozzájárul a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és a fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
69 a preambulumbekezdés (új)
(69a)  Még a kellő gondosság elvének alkalmazása esetén is előfordulhat károkozás. A gazdasági szereplőknek – maguknak vagy más szereplőkkel együttműködve – aktívan orvosolniuk kell az ilyen károkat. A gazdasági szereplőknek felelősséget kell vállalniuk minden káros hatásért, amelyet ők maguk vagy olyan szervezetek okoztak vagy idéztek elő, amelyek az ellenőrzésük alatt állnak, vagy amelyek felett ellenőrzést gyakorolhatnak. A káros hatásokkal érintett személyek számára biztosítani kell a jogorvoslathoz és az igazságszolgáltatáshoz való jogot.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés
(70)  A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó követelményeket meghatározó egyéb uniós jogalkotási eszközök annyiban alkalmazandók, amennyiben ez a rendelet nem tartalmaz ugyanolyan célkitűzésű, jellegű vagy hatályú egyedi rendelkezéseket, amelyek kiigazíthatók a jövőbeni jogszabályi módosítások tükrében.
(70)  Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kellő gondosság elvére vonatkozó követelményeket meghatározó egyéb uniós jogalkotási eszközök az uniós piacon elemeket forgalomba hozni kívánó uniós vállalkozásokra és az Európai Unión kívül letelepedett vállalkozásokra egyaránt alkalmazandók, amennyiben ez a rendelet nem tartalmaz ugyanolyan célkitűzésű, jellegű vagy hatályú egyedi rendelkezéseket, amelyek kiigazíthatók a jövőbeni jogszabályi módosítások tükrében.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés
(71)  Az elemek értékláncán mutatkozó fejleményekhez – így az adott környezeti és társadalmi kockázatok terjedelmében és jellegében bekövetkező változásokhoz –, valamint az elemek és azok vegyi összetétele terén elért műszaki és tudományos fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a nyersanyagok és a kockázati kategóriák jegyzéke, valamint a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó követelmények módosítása tekintetében.
(71)  Az elemek értékláncán mutatkozó fejleményekhez – így az adott környezeti és társadalmi kockázatok terjedelmében és jellegében bekövetkező változásokhoz –, valamint az elemek és azok vegyi összetétele terén elért műszaki és tudományos fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a nyersanyagok és a kockázati kategóriák jegyzéke, valamint a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó követelmények módosítása tekintetében.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
71 a preambulumbekezdés (új)
(71a)  A fenntartható vállalatirányításra és a kellő gondosságra vonatkozó általános szabályokat megállapító jövőbeli uniós jogszabály elfogadása esetén a Bizottságnak értékelnie kell, hogy az új uniós jogszabály szükségessé teszi-e a 39. cikk (2)–(5) bekezdésének vagy a X. mellékletnek, vagy mindkettőnek a módosítását. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelkezések megfelelő módosítása tekintetében.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés
(72)  A hulladékgazdálkodásra vonatkozó harmonizált szabályokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a gyártókra és más gazdasági szereplőkre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak minden tagállamban az elemekre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség megvalósítása során. Az anyagok magas szinten megvalósuló újrahasznosításához szükség van a hulladékelemek elkülönített gyűjtésének maximalizálására, valamint annak biztosítására, hogy sor kerüljön a begyűjtött elemek újrafeldolgozására olyan eljárásokkal, amelyek elérnek bizonyos egységes minimális újrafeldolgozási hatékonysági mutatókat. A 2006/66/EK irányelv értékelése során megállapításra került, hogy annak egyik hiányossága az, hogy rendelkezései nem kellően részletezettek, ami egyenetlen végrehajtáshoz, az újrafeldolgozási piacok működésének jelentős akadályozásához és az optimálistól elmaradó szintű újrafeldolgozáshoz vezet. Következésképpen részletesebb és harmonizált szabályokra van szükség a torzulás elkerüléséhez a hulladékelemek begyűjtésének, kezelésének és újrafeldolgozásának piacán, a követelmények egységes végrehajtásának a biztosításához az egész Unióban, a gazdasági szereplők által nyújtott hulladékgazdálkodási szolgáltatások minőségének további harmonizálásához, valamint a másodlagos nyersanyagok piacainak előmozdításához.
(72)  A hulladékgazdálkodásra vonatkozó harmonizált szabályokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a gyártókra és más gazdasági szereplőkre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak minden tagállamban az elemekre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség megvalósítása során, és Unió-szerte biztosítsák az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. A kiterjesztett gyártói felelősség hozzájárulhat az általános erőforrás-felhasználás csökkentéséhez, különösen az elemhulladék keletkezésének és az elemhulladék kezelésével kapcsolatos káros hatásoknak a csökkentésén keresztül. Az anyagok magas szinten megvalósuló újrahasznosításához szükség van a hulladékelemek elkülönített gyűjtésének maximalizálására, valamint annak biztosítására, hogy sor kerüljön a begyűjtött elemek újrafeldolgozására olyan eljárásokkal, amelyek elérnek bizonyos egységes minimális újrafeldolgozási hatékonysági mutatókat. A 2006/66/EK irányelv értékelése során megállapításra került, hogy annak egyik hiányossága az, hogy rendelkezései nem kellően részletezettek, ami egyenetlen végrehajtáshoz, az újrafeldolgozási piacok működésének jelentős akadályozásához és az optimálistól elmaradó szintű újrafeldolgozáshoz vezet. Következésképpen részletesebb és harmonizált szabályokra van szükség a torzulás elkerüléséhez a hulladékelemek begyűjtésének, kezelésének és újrafeldolgozásának piacán, a követelmények egységes végrehajtásának a biztosításához az egész Unióban, a gazdasági szereplők által nyújtott hulladékgazdálkodási szolgáltatások minőségének további harmonizálásához, valamint a másodlagos nyersanyagok piacainak előmozdításához.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés
(73)  Ez a rendelet a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben50 meghatározott hulladékgazdálkodási szabályokra és általános elvekre épül, amelyeket úgy kell kiigazítani, hogy tükrözzék az elemek sajátságos helyzetét. A hulladékelemek begyűjtésének a lehető leghatékonyabb módon történő megszervezése érdekében fontos, hogy arra szoros kapcsolatban kerüljön sor azzal a hellyel, ahol az elemeket az adott tagállamban értékesítik, a végfelhasználóhoz közel. A hulladékelemek továbbá gyűjthetők elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival és hulladékká vált gépjárművekkel együtt is, a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51, valamint a 2000/53/EK irányelv alapján létrehozott nemzeti begyűjtési rendszerek révén. A jelenlegi rendelet ugyan konkrét szabályokat határoz meg az elemek vonatkozásában, szükség van a meglévő hulladékgazdálkodási struktúrákra épülő és azokat még inkább összehangoló, koherens és kiegészítő jellegű megközelítésre. Ebből következően, valamint a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősség hatékony megvalósítása érdekében, kötelezettségeket kell meghatározni azzal a tagállammal szemben, amelynek piacán az elemeket először hozzák forgalomba.
(73)  Ez a rendelet a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben50 meghatározott hulladékgazdálkodási szabályokra és általános elvekre épül, amelyeket úgy kell kiigazítani, hogy tükrözzék az elemhulladékok sajátságos jellegét. A hulladékelemek begyűjtésének a lehető leghatékonyabb módon történő megszervezése érdekében fontos, hogy arra szoros kapcsolatban kerüljön sor azzal a hellyel, ahol az elemeket az adott tagállamban értékesítik, a végfelhasználóhoz közel. A hulladékelemeket más hulladékáramoktól, például fémektől, papírtól és kartontól, üvegtől, műanyagtól, fától, textíliáktól és biohulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni. A hulladékelemek továbbá gyűjthetők elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival és hulladékká vált gépjárművekkel együtt is, a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv51, valamint a 2000/53/EK irányelv alapján létrehozott nemzeti begyűjtési rendszerek révén. A jelenlegi rendelet ugyan konkrét szabályokat határoz meg az elemek vonatkozásában, szükség van a meglévő hulladékgazdálkodási struktúrákra épülő és azokat még inkább összehangoló, koherens és kiegészítő jellegű megközelítésre. Ebből következően, valamint a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősség hatékony megvalósítása érdekében, kötelezettségeket kell meghatározni azzal a tagállammal szemben, amelynek piacán az elemeket először hozzák forgalomba.
__________________
__________________
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
50 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
51 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (e-hulladék) (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).
51 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (e-hulladék) (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés
(76)  A gyártóknak kiterjesztett gyártói felelősséget kell vállalniuk az elemeik kezelése tekintetében az életciklus végéhez kapcsolódó szakaszban. Ennek megfelelően finanszírozniuk kell a begyűjtött elemek begyűjtésének, kezelésének és újrafeldolgozásának a költségeit, az elemekről és hulladékelemekről szóló jelentéstételhez, valamint a végfelhasználók és a hulladékgazdálkodási üzemeltetők tájékoztatásához az elemekkel, valamint a hulladékelemek megfelelő újrahasználatával és kezelésével kapcsolatban. A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos kötelezettségeket minden ellátási forma tekintetében alkalmazni kell, ideértve a távértékesítést is. A gyártóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy ezeket a kötelezettségeket közösen teljesítsék, a nevükben felelősséget vállaló gyártói felelősségi rendszerek révén. A gyártóknak, illetve a gyártói felelősségi rendszereknek engedélyt kell szerezniük, és dokumentumokkal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek a kiterjesztett gyártói felelősséggel járó költségek fedezéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel. Szükség esetén, a belső piaci torzulás elkerülése, valamint a gyártók által a gyártói felelősségi rendszereknek fizetett pénzügyi hozzájárulások szabályozására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni.
(76)  A gyártóknak kiterjesztett gyártói felelősséget kell vállalniuk az elemeik kezelése tekintetében az életciklus végéhez kapcsolódó szakaszban. Olyan szabályrendszerre van szükség, amely meghatározza a termékek gyártóinak konkrét működési és pénzügyi kötelezettségeit, és amelyben a gyártó felelőssége kiterjed a termék életciklusának a fogyasztás utáni szakaszára is. Ennek megfelelően finanszírozniuk kell legalább a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett költségeket, többek között a hulladékelemek elkülönített gyűjtése megszervezésének, újrapozicionálásra és újragyártásra való előkészítésének, kezelésének, újrahasználatra való előkészítésének és újrafeldolgozásának a költségeit, az elemekről és a hulladékelemekről szóló jelentéstételhez, valamint a tájékoztató kampányokhoz, amelyek a hulladékelemek megfelelő ártalmatlanítására ösztönzik a végfelhasználókat. A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos kötelezettségeket minden ellátási forma tekintetében alkalmazni kell, ideértve a távértékesítést és az online értékesítést is. A gyártóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy ezeket a kötelezettségeket közösen teljesítsék, a nevükben felelősséget vállaló gyártói felelősségi rendszerek révén. A gyártóknak, illetve a gyártói felelősségi rendszereknek engedélyt kell szerezniük, és dokumentumokkal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek a kiterjesztett gyártói felelősséggel járó költségek fedezéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel. Szükség esetén, a belső piaci torzulás elkerülése, valamint a gyártók által a gyártói felelősségi rendszereknek fizetett pénzügyi hozzájárulások szabályozására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)
(76a)  A gyártói felelősségre vonatkozó követelmények bevezetésének hozzá kell járulnia a költségek csökkentéséhez és a teljesítmény javításához, valamint egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania, többek között a kis- és középvállalkozások és az e-kereskedelmi vállalkozások számára, és nem szabad akadályoznia a belső piac zökkenőmentes működését. Emellett hozzá kell járulnia az életciklus végi költségeknek a termékek árába való beépítéséhez, és arra kell ösztönöznie a gyártókat, hogy a termékek tervezésekor tartsák be a fenntarthatósági rendelkezéseket. Összességében ezeknek a követelményeknek javítaniuk kell a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek irányítását és átláthatóságát, és csökkenteniük kell a kiterjesztett gyártói felelősséggel foglalkozó szervezetek és az általuk megbízott hulladékgazdálkodási üzemeltetők közötti összeférhetetlenség lehetőségét. A követelményeknek az új és a már működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk kell.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés
(77)  Ez a rendelet mindenre kiterjedően szabályozza az elemekkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősséget, ezért a 2008/98/EK irányelvben a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek vonatkozásában meghatározott szabályok nem alkalmazandók az elemekre.
(77)  Ez a rendelet mindenre kiterjedően szabályozza az elemekkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősséget, ezért úgy kell tekinteni, hogy kiegészíti a 2008/98/EK irányelvben a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek vonatkozásában meghatározott szabályokat, amelyeket ennek megfelelően minimumkövetelményként kell értelmezni.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés
(78)  Az elemek értékláncán a magas színvonalú újrafeldolgozás biztosítása, a minőségi másodlagos nyersanyagok felhasználásának fokozása és a környezet védelme érdekében a hulladékelemek magas szintű begyűjtése és újrafeldolgozása az irányadó szabály. A hulladékelemek begyűjtése alapvetően fontos lépés az elemekben lévő értékes anyagok zárt körforgásának megvalósításához az elemek újrafeldolgozása révén, valamint ahhoz, hogy az elemek értéklánca az Unión belül maradjon, megkönnyítve ezáltal a hozzáférést azokhoz a hasznosított anyagokhoz, amelyek a továbbiakban felhasználhatók új termékek gyártása során.
(78)  Az elemértékláncon a magas színvonalú újrafeldolgozás biztosítása, a minőségi másodlagos nyersanyagok felhasználásának fokozása és a környezet védelme érdekében a hulladékelemek magas szintű begyűjtése és újrafeldolgozása az irányadó szabály. A hulladékelemek begyűjtése alapvetően fontos lépés az elemekben lévő értékes anyagok zárt körforgásának megvalósításához az elemek újrafeldolgozása révén, valamint ahhoz, hogy az elemértéklánc az Unión belül maradjon, és megerősítsék a stratégiai autonómiát ebben az ágazatban, megkönnyítve a hozzáférést azokhoz a hasznosított anyagokhoz, amelyek a továbbiakban felhasználhatók új termékek gyártása során. A nemzeti hulladékgazdálkodási terveknek megfelelő intézkedéseket kell tartalmazniuk a hulladékelemek gyűjtésére, kezelésére, újrahasználatra való előkészítésére, újrapozicionálásra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozóan. A tagállamok hulladékgazdálkodási terveit ezért az e rendeletben megállapított rendelkezések alapján kell aktualizálni.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés
(79)  Minden elemgyártónak felelnie kell a hulladékelemek elkülönített gyűjtésének finanszírozásáért és megszervezéséért. Ennek érdekében létre kell hozniuk a tagállamok egész területére kiterjedő gyűjtési hálózatot, amely közel van a végfelhasználóhoz és nem csupán olyan területekre és elemekre irányul, amelyek esetében a gyűjtés nyereséggel jár. A gyűjtési hálózatnak ki kell terjednie minden forgalmazóra, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, valamint hulladékká vált gépjárműveket kezelő, engedéllyel rendelkező létesítményre, lakossági hulladéklerakó helyre és más, saját belátásuk szerint cselekvő résztvevőkre, így például közigazgatási szervekre és iskolákra. A gyűjtési hálózat, valamint a tájékoztató kampányok hatékonyságának ellenőrzése és javítása érdekében rendszeres, legalább 2. NUTS-szintű53, összetételre vonatkozó felméréseket kell végezni a begyűjtött vegyes települési hulladékkal, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban, a bennük lévő, hulladékká vált hordozható elemek mennyiségének meghatározása céljából.
(79)  Minden elemgyártónak felelnie kell a hulladékelemek elkülönített gyűjtésének finanszírozásáért vagy finanszírozásáért és megszervezéséért. Ennek érdekében létre kell hozniuk a tagállamok egész területére kiterjedő visszavételi és gyűjtési hálózatot, amely közel van a végfelhasználóhoz és nem csupán olyan területekre és elemekre irányul, amelyek esetében a gyűjtés nyereséggel jár. A gyűjtési hálózatnak ki kell terjednie minden forgalmazóra, elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, valamint hulladékká vált gépjárműveket kezelő, engedéllyel rendelkező létesítményre, lakossági hulladéklerakó helyre és más, saját belátásuk szerint cselekvő résztvevőkre, így például közigazgatási szervekre és iskolákra. A gyűjtési hálózat, valamint a tájékoztató kampányok hatékonyságának ellenőrzése és javítása érdekében rendszeres, legalább 2. NUTS-szintű53, összetételre vonatkozó felméréseket kell végezni a begyűjtött vegyes települési hulladékkal, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban, a bennük lévő, hulladékká vált hordozható elemek mennyiségének meghatározása céljából.
__________________
__________________
53 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
53 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés
(81)  Tekintettel a nem elkülönítve gyűjtött, következésképpen pedig környezetvédelmi szempontból nem megfelelően kezelt hulladékelemek által okozott környezeti hatásra és anyagveszteségre, továbbra is alkalmazni kell, illetve fokozatosan emelni kell a 2006/66/EK irányelvben már megállapított, hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzést. Ez rendeletből eredően a hordozható elemek közé tartoznak a könnyű szállítóeszközöket működtető elemek is. Mivel az ilyen típusú elemek értékesítésének jelenlegi növekedése miatt nehéz kiszámítani azok forgalomba hozott, majd az életciklusuk végén begyűjtött mennyiségét, ezeket a hordozható elemeket ki kell zárni a hordozható elemekre vonatkozó jelenlegi begyűjtési célkitűzésből. Ezt a kizárást felül kell vizsgálni a hulladékká vált hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzéssel együtt, és ez kiterjedhet a hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzések kiszámítási módszerében bekövetkező változásokra is. A Bizottság jelentés készít ezeknek a felülvizsgálatoknak az alátámasztására.
(81)  Tekintettel a nem elkülönítve gyűjtött, következésképpen pedig környezetvédelmi szempontból nem megfelelően kezelt hulladékelemek által okozott környezeti hatásra és anyagveszteségre, továbbra is alkalmazni kell, illetve fokozatosan emelni kell a 2006/66/EK irányelvben már megállapított, hordozható elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzést. A begyűjtés maximalizálása és a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében értékelni kell egy, az elemekre, különösen az általános felhasználású hordozható elemekre vonatkozó, uniós szintű betétdíjas rendszer létrehozásának megvalósíthatóságát és lehetséges előnyeit. A nemzeti betétdíjas rendszerek nem akadályozhatják egy uniós szintű, harmonizált rendszer elfogadását.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)
(82a)  A könnyű szállítóeszközökben használt hulladékelemek begyűjtési célértékének kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó módszertannak a begyűjtésre rendelkezésre álló mennyiség tükrözése céljából történő frissítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Alapvető fontosságú, hogy az új módszertan a meglévő módszertanhoz képest fenntartsa vagy növelje a hulladékelemek begyűjtésével kapcsolatos környezetvédelmi törekvések szintjét.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
82 b preambulumbekezdés (új)
(82b)  A Bizottság mérlegeli továbbá egy elkülönített begyűjtési cél kiszámítására szolgáló számítási módszer bevezetését a begyűjthető hordozható hulladékelemek mennyiségének tükrözése érdekében. Alapvető fontosságú, hogy az új módszertan a meglévő módszertanhoz képest fenntartsa vagy növelje a hulladékelemek begyűjtésével kapcsolatos környezetvédelmi törekvések szintjét.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés
(84)  A 2008/98/EK irányelv 4. cikkében megállapított hulladékhierarchia alapján, amely előre rangsorolja a megelőzést, az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást, valamint a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdésével és az 1999/31/EK irányelv54 5. cikke (3) bekezdésének f) pontjával összhangban a begyűjtött elemeket nem szabad elégetni vagy hulladéklerakóban elhelyezni.
(84)  A 2008/98/EK irányelv 4. cikkében megállapított hulladékhierarchia alapján, amely előre rangsorolja a megelőzést, az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást, valamint a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (4) bekezdésével és az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének f) pontjával összhangban a begyűjtött elemeket nem szabad energiatermelésre felhasználni vagy ártalmatlanítani.
__________________
__________________
54 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
54 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés
(87)  A kezelés és az újrafeldolgozás műveleteinek az érintett tagállamon vagy az Unión kívüli elvégzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a hulladékelemek szállítása összhangban áll az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel58 és az 1418/2007/EK bizottsági rendelettel59, és ha a kezelési és újrafeldolgozási tevékenységek megfelelnek az ilyen típusú – a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban60 foglalt besorolás szerinti – hulladékra vonatkozó követelményeknek. Az említett módosított határozatot felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy tükrözze az elemek valamennyi vegyi összetételét. Amennyiben az ilyen kezelésre vagy újrafeldolgozásra az Unión kívül kerül sor, annak érdekében, hogy az beleszámítson az újrafeldolgozási hatékonysági mutatókba és célkitűzésekbe, az a szereplő, akinek a számára végrehajtják, köteles bejelenteni az adott tagállam illetékes hatóságának és igazolni, hogy a kezelést az ebben a rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételek mellett hajtották végre. Annak meghatározása érdekében, hogy az ilyen kezelésre vonatkozóan mely követelmények tekintendők egyenértékűnek, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyenértékű feltételek értékelésére vonatkozó kritériumokat tartalmazó részletes szabályok megállapítása tekintetében.
(87)  A kezelés, az újrahasználatra való előkészítés, az újrapozicionálásra való előkészítés és az újrafeldolgozás műveleteinek az érintett tagállamon vagy az Unión kívüli elvégzésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a hulladékelemek szállítása összhangban áll az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel58 és az 1418/2007/EK bizottsági rendelettel59, és ha a kezelési és újrafeldolgozási tevékenységek megfelelnek az ilyen típusú – a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban60 foglalt besorolás szerinti – hulladékra vonatkozó követelményeknek. Az említett módosított határozatot felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy tükrözze az elemek valamennyi vegyi összetételét, beleértve a hulladékká vált lítiumion-elemekre vonatkozó kódok hozzáadását a hulladékká vált lítiumion-elemek megfelelő szétválogatásának és jelentésének megkönnyítése érdekében. Amennyiben az ilyen kezelésre vagy újrafeldolgozásra az Unión kívül kerül sor, annak érdekében, hogy az beleszámítson az újrafeldolgozási hatékonysági mutatókba és célkitűzésekbe, az a szereplő, akinek a számára végrehajtják, köteles bejelenteni az adott tagállam illetékes hatóságának és a rendeltetési ország illetékes hatóságai által jóváhagyott dokumentumokkal igazolni, hogy a kezelést az ebben a rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételek mellett és az egyéb uniós jogszabályokban szereplő vonatkozó környezetvédelmi és emberi egészségvédelmi követelményeknek megfelelően hajtották végre. Annak meghatározása érdekében, hogy az ilyen kezelésre vonatkozóan mely követelmények tekintendők egyenértékűnek, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az egyenértékű feltételek értékelésére vonatkozó kritériumokat tartalmazó részletes szabályok megállapítása tekintetében.
__________________
__________________
58 Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).
58 Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).
59 A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (HL L 316., 2007.12.4., 6. o.).
59 A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (HL L 316., 2007.12.4., 6. o.).
60 2000/532/EK: A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról, HL L 226., 2000.9.6., 3. o.
60 2000/532/EK: A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról, HL L 226., 2000.9.6., 3. o.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
87 a preambulumbekezdés (új)
(87a)  Abban az esetben, ha a hulladékelemeket újrahasználatra való előkészítés, újrapozicionálásra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából exportálják az Unióból, a tagállamok illetékes hatóságainak ténylegesen ki kell használniuk az 1013/2006/EK rendelet 50. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hatásköröket, hogy az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat követeljenek meg. Lehetővé kell tenni a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy együttműködjenek más érintett szereplőkkel, például a rendeltetési ország illetékes hatóságaival, független harmadik fél ellenőrző szervekkel vagy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek keretében létrehozott gyártói felelősségvállalási szervezetekkel, amelyek harmadik országokban lévő létesítmények fizikai és egyéb ellenőrzését végezhetik.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés
(88)  Azok az ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, amelyek már nem alkalmasak az eredeti rendeltetésükre, amelyre gyártották őket, felhasználhatók más célra, helyhez kötött energiatárolásra szolgáló elemekként. Kialakulóban van a használt ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek másodszori felhasználásának a piaca, és ezért a hulladékhierarchia gyakorlati alkalmazásának támogatása érdekében külön szabályokat kell meghatározni a használt elemek újrapozicionálásának lehetővé tételéhez, az elővigyázatosság elvének figyelembevétele mellett, és biztosítva a biztonságos használatot a végfelhasználók számára. Minden ilyen használt elem esetében értékelni kell az elem állapotát és rendelkezésre álló kapacitását, az eredeti rendeltetésétől eltérő bármely egyéb használatra való alkalmasságának megállapítása érdekében. Az elemek állapotának értékelésével kapcsolatos rendelkezések végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni.
(88)  Azok az elemek, amelyek már nem alkalmasak az eredeti rendeltetésükre, amelyre gyártották őket, felhasználhatók más célra, helyhez kötött energiatárolásra szolgáló elemekként. Kialakulóban van a használt elemek másodszori felhasználásának a piaca, és ezért a hulladékhierarchia gyakorlati alkalmazásának támogatása érdekében külön szabályokat kell meghatározni a használt elemek újrapozicionálásának lehetővé tételéhez, az elővigyázatosság elvének figyelembevétele mellett, és biztosítva a biztonságos használatot a végfelhasználók számára. Minden ilyen használt elem esetében értékelni kell az elem állapotát és rendelkezésre álló kapacitását, az eredeti rendeltetésétől eltérő bármely egyéb használatra való alkalmasságának megállapítása érdekében. Azokat az elemeket, amelyek eredeti rendeltetésüktől eltérően is felhasználhatók, újra kell pozicionálni. Az elemek állapotának értékelésével kapcsolatos rendelkezések végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
89 preambulumbekezdés
(89)  A gyártóknak és a forgalmazóknak tevékenyen részt kell venniük a végfelhasználók tájékoztatásában arról, hogy az elemeket elkülönítetten kell gyűjteni, hogy rendelkezésre állnak begyűjtési rendszerek, és hogy a végfelhasználók fontos szerepet játszanak a hulladékelemek környezetvédelmi szempontból optimális kezelésének biztosításában. A végfelhasználók tájékoztatása és az elemekre vonatkozó jelentéstétel során korszerű információs technológiákat kell alkalmazni. A tájékoztatásra sor kerülhet klasszikus eszközök alkalmazásával, például kültéri plakátok vagy a közösségi médiában folytatott kampányok formájában, vagy pedig innovatív eszközök alkalmazásával, például weboldalakhoz elektronikus hozzáférés biztosításával az elemen elhelyezett QR-kódok segítségével.
(89)  A gyártóknak és a forgalmazóknak, többek között az online piactereknek tevékenyen részt kell venniük a végfelhasználók tájékoztatásában arról, hogy az elemeket elkülönítetten kell gyűjteni, hogy rendelkezésre állnak begyűjtési rendszerek, és hogy a végfelhasználók fontos szerepet játszanak a hulladékelemek környezetvédelmi szempontból optimális kezelésének biztosításában, különösen úgy, hogy világossá teszik, hogy a biztonságosabb és tisztább hulladékáramok miképpen járulhatnak hozzá a harmadik országokba irányuló hulladékexport csökkentéséhez és az Unión belüli zárt anyagkörforgáshoz. A végfelhasználók tájékoztatása és az elemekre vonatkozó jelentéstétel során korszerű információs technológiákat kell alkalmazni. A tájékoztatásra sor kerülhet klasszikus eszközök alkalmazásával, például kültéri plakátok vagy a közösségi médiában folytatott kampányok formájában, és/vagy innovatív eszközök alkalmazásával, például weboldalakhoz elektronikus hozzáférés biztosításával az elemen hozzáférhetően és egyértelműen elhelyezett QR-kódok segítségével.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés
(90)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon az elemek begyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésének és hatékonyságának ellenőrzése, szükség van arra, hogy az adott szereplők jelentést tegyenek az illetékes hatóságoknak. Az elemek gyártóinak és más, elemeket gyűjtő hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek minden naptári év vonatkozásában jelentést kell tenniük – adott esetben – az értékesített elemekre, illetve a begyűjtött hulladékelemekre vonatkozó adatokról. A kezelés és az újrafeldolgozás tekintetében a hulladékgazdálkodási üzemeltetőket, illetve az újrafeldolgozókat terheli a jelentéstételi kötelezettség.
(90)  Annak érdekében, hogy lehetővé váljon az elemek begyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésének és hatékonyságának ellenőrzése, szükség van arra, hogy az adott szereplők jelentést tegyenek az illetékes hatóságoknak. Az elemek gyártóinak és más, elemeket gyűjtő hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek minden naptári év vonatkozásában jelentést kell tenniük – adott esetben – az értékesített elemekre, illetve a begyűjtött hulladékelemekre vonatkozó adatokról. A kezelés és az újrafeldolgozás tekintetében a hulladékgazdálkodási üzemeltetőket, illetve az újrafeldolgozókat terheli a jelentéstételi kötelezettség. Az e rendelet szerinti kezelést végző hulladékgazdálkodási üzemeltetőket a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikkével összhangban az adott elemek gyártóinak vagy a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszereknek kiválasztási eljárásnak kell alávetniük.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
95 preambulumbekezdés
(95)  Az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet62 a piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapít meg. Annak biztosítása érdekében, hogy áruk szabad mozgásának előnyeit élvező termékek megfeleljenek az olyan közérdek magas szintű védelme követelményének, mint az emberi egészség, a biztonság, valamint a vagyon és a környezet védelme, az említett rendeletet alkalmazni kell az e rendelet hatálya alá tartozó elemekre. Ezért az (EU) 2019/1020 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
(95)  Az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet62 a piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapít meg. Annak biztosítása érdekében, hogy az áruk szabad mozgásának előnyeit élvező termékek megfeleljenek az olyan közérdek magas szintű védelme követelményének, mint az emberi egészség, a biztonság, valamint a vagyon és a környezet védelme, az említett rendeletet alkalmazni kell az e rendelet hatálya alá tartozó elemekre, beleértve az Unión kívül gyártott és az uniós piacra bekerülő elemeket. Ezért az (EU) 2019/1020 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.
__________________
__________________
62 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1. o.).
62 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1. o.).
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
97 preambulumbekezdés
(97)  Léteznie kell olyan eljárásnak, amelynek során az érdekelt felek tájékoztatást kapnak az olyan elemekkel kapcsolatban tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra, a vagyonra és a környezetre nézve. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a tagállami piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen elemeket illetően már korai szakaszban fel tudjanak lépni. E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni, hogy végrehajtási aktusokat fogadhasson el annak meghatározása érdekében, hogy a nem megfelelő elemek tekintetében hozott nemzeti intézkedések indokoltak-e vagy sem.
(97)  Léteznie kell olyan eljárásnak, amelynek során az érdekelt felek tájékoztatást kapnak az olyan elemekkel kapcsolatban tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra, a vagyonra és a környezetre nézve. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a tagállami piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen elemeket illetően már korai szakaszban fel tudjanak lépni. E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni, hogy végrehajtási aktusokat fogadhasson el annak gyors meghatározása érdekében, hogy a nem megfelelő elemek tekintetében hozott nemzeti intézkedések indokoltak-e vagy sem.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés
(98)  A piacfelügyeleti hatóságoknak jogot kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplők számára előírják korrekciós intézkedések megtételét vagy arra a megállapításra alapozva, hogy az elem nem teljesíti a rendelet követelményeit, vagy pedig arra, hogy a gazdasági szereplő megsérti az elemek forgalomba hozatalára vagy forgalmazására, illetve a fenntarthatóságra, biztonságra vagy címkézésre, vagy pedig a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó szabályokat.
(98)  A piacfelügyeleti hatóságoknak jogot kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplők számára előírják korrekciós intézkedések megtételét vagy arra a megállapításra alapozva, hogy az elem nem teljesíti a rendelet követelményeit, vagy pedig arra, hogy a gazdasági szereplő megsérti az elemek forgalomba hozatalára vagy forgalmazására, illetve a fenntarthatóságra, biztonságra, címkézésre és tájékoztatásra, vagy pedig a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó szabályokat.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
98 a preambulumbekezdés (új)
(98a)  Annak érdekében, hogy az (EU) 2019/1020 rendelettel létrehozott piacfelügyeleti keretrendszeren belül Unió-szerte biztosítani lehessen az elemek tekintetében a vizsgálatok hatékonyságát és következetességét, valamint hogy a kockázatot jelentő elemekre vonatkozó értékelések során független műszaki és tudományos tanácsokat lehessen nyújtani, a Bizottságnak ki kell jelölnie egy uniós vizsgálóhelyet. Ezen túlmenően az elemekre vonatkozó, e rendelettel létrehozott uniós jogi keretnek való megfelelést nemzeti szinten is elő kell mozdítani.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
98 b preambulumbekezdés (új)
(98b)  Az áruk Unión belüli szabad mozgását gyakran akadályozzák nemzeti szinten felállított akadályok, amelyek gátolják a belső piac teljes körű megvalósítását, és rontják a vállalkozások – különösen az uniós gazdaság gerincét alkotó kkv-k – üzleti és fejlődési lehetőségeit. A tagállamoknak ezért teljes mértékben ki kell használniuk azt a lehetőséget, hogy az elemek belső piacához való hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő jogviták gyors rendezése érdekében megállapodásokat kössenek egymással a választottbírósági eljárások alkalmazásáról.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
99 preambulumbekezdés
(99)  A közbeszerzés fontos ágazatnak számít az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak csökkentése, valamint a fenntarthatóbb termékek irányába történő piaci átalakulás ösztönzése tekintetében. A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben63 foglalt meghatározás szerinti ajánlatkérő szerveknek, valamint a 2014/25/EU irányelvben64 definiált közszolgáltató ajánlatkérőknek elemek vagy elemeket tartalmazó termékek beszerzése során figyelembe kell venniük a környezeti hatásokat a tiszta és energiahatékony mobilitás és energiatárolás piacának előmozdítása és ösztönzése, ezáltal pedig az Unió környezetvédelmi, éghajlat-politikai és energiapolitikai célkitűzéseihez való hozzájárulás érdekében.
(99)  A közbeszerzés fontos ágazatnak számít az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak csökkentése, valamint a fenntarthatóbb termékek irányába történő piaci átalakulás ösztönzése tekintetében. A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben63 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben64 foglalt meghatározás szerinti ajánlatkérő szerveknek, valamint a 2014/25/EU irányelvben definiált közszolgáltató ajánlatkérőknek elemek vagy elemeket tartalmazó termékek beszerzése során figyelembe kell venniük a környezeti hatásokat, valamint biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők ténylegesen teljesítsék a társadalmi és környezetvédelmi követelményeket a tiszta és energiahatékony mobilitás és energiatárolás piacának előmozdítása és ösztönzése, ezáltal pedig az Unió környezetvédelmi, éghajlat-politikai és energiapolitikai célkitűzéseihez való hozzájárulás érdekében. Emellett a kkv-knak az elemek piacán lebonyolított közbeszerzésekhez való hozzáférésének javítása, valamint a helyi és uniós érdekelt felek nagyobb számú részvételének ösztönzése szintén jelentősen hozzájárulna az említett célkitűzések eléréséhez.
__________________
__________________
63 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
63 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
64 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).
64 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés
(105)  A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia annak meghatározására vonatkozóan, hogy a kockázatot jelentő, megfelelő elemmel kapcsolatban meghozott nemzeti intézkedés indokolt-e vagy sem, amennyiben ez az emberi egészség, a biztonság, a vagyon vagy a környezet védelmével kapcsolatos, kellően indokolt és rendkívül sürgős esetekben szükséges.
(105)  A Bizottságnak haladéktalanul azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia annak meghatározására vonatkozóan, hogy a kockázatot jelentő, megfelelő elemmel kapcsolatban meghozott nemzeti intézkedés indokolt-e vagy sem, amennyiben ez az emberi egészség, a biztonság, a vagyon vagy a környezet védelmével kapcsolatos, kellően indokolt és rendkívül sürgős esetekben szükséges.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
106 preambulumbekezdés
(106)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
(106)  A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Az Unió-szerte összehangolt végrehajtás biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a szankciókra és az egyéneknek okozott károk megtérítésére vonatkozó harmonizált kritériumok vagy iránymutatások kidolgozására vonatkozóan.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
109 a preambulumbekezdés (új)
(109a)  Fontos, hogy e rendelet végrehajtása során figyelembe vegyék a környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokat. Ezenkívül az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében fontos, hogy e rendelet végrehajtása során minden rendelkezésre álló releváns technológiát egyformán figyelembe vegyenek, feltéve, hogy ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy az elemek teljes mértékben megfeleljenek az e rendeletben meghatározott vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül nem szabad túlzott adminisztratív terheket róni a gazdasági szereplőkre, különösen a kkv-kra.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés
(110)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a belső piac működésének annak biztosítása mellett történő garantálását, hogy a forgalomba hozott elemek teljesítsék az emberek egészsége, a biztonság, a vagyon és a környezet védelmének magas szintjét biztosító követelményeket – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a harmonizáció szükségessége miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket,
(110)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a belső piac működésének annak biztosítása mellett történő garantálását, hogy a forgalomba hozott elemek és a hulladékelemekhez kapcsolódó műveletek teljesítsék az emberek egészsége, a biztonság, a vagyon és a környezet védelmének magas szintjét biztosító követelményeket – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a harmonizáció szükségessége miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket,
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet az elemek forgalomba hozatalát vagy használatbavételét lehetővé tévő, a fenntarthatóságra, a biztonságra, a címkézésre és a tájékoztatásra vonatkozó követelményeket, valamint a hulladékelemek begyűjtésére, kezelésére és újrafeldolgozására vonatkozó követelményeket állapít meg.
(1)  Ez a rendelet az elemek forgalomba hozatalát vagy használatbavételét lehetővé tévő, a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságra, a biztonságra, a címkézésre és a tájékoztatásra vonatkozó követelményeket állapít meg.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Ezenkívül ez az rendelet olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a hulladékelemek keletkezésének és a hulladékelemek keletkezése és kezelése nyomán fellépő káros hatásoknak a megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén védik a környezetet és az emberi egészséget.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ezt a rendeletet valamennyi típusú elemre alkalmazni kell, így a hordozható elemekre, a gépjárműelemekre, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és az ipari elemekre, függetlenül azok formájától, méretétől, súlyától, kialakításától, anyagösszetételétől és felhasználásától. A rendeletet továbbá más termékekbe beépített vagy ilyen termékekhez hozzáadott elemekre is alkalmazni kell.
(2)  Ezt a rendeletet valamennyi típusú elemre alkalmazni kell, így a hordozható elemekre, a könnyű szállítóeszközökben használt elemekre, a gépjárműelemekre, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és az ipari elemekre, függetlenül azok formájától, méretétől, súlyától, kialakításától, anyagösszetételétől, felhasználásától és rendeltetésétől. A rendeletet továbbá más termékekbe beépített vagy ilyen termékekhez hozzáadott elemekre is alkalmazni kell.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a 2009/71/Euratom tanácsi irányelv1a 3. cikkében meghatározott, kifejezetten a nukleáris létesítmények biztonságát biztosító berendezések.
__________________
1a A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról (HL L 172., 2009.7.2., 18. o.)
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A VII. fejezet kivételével ez a rendelet nem alkalmazandó azokra az elemekre, amelyek gyártója bizonyítani tudja, hogy azokat e rendelet hatálybalépése előtt gyártották.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „elem”: bármely olyan elektromos energiaforrás, amely kémiai energia közvetlen átalakulása útján keletkezik, és amely egy vagy több nem újratölthető vagy újratölthető cellából vagy azok csoportjaiból áll;
1.  „elem”: elektromos áramforrás, amely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több nem újratölthető vagy újratölthető cellából vagy azok csoportjaiból, például elemcsomagokból vagy elemmodulokbóláll;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6.  „belső tárolóval rendelkező elem”: olyan elem, amelyhez nem csatlakoznak külső eszközök energia tárolása érdekében;
törölve
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 3 francia bekezdés
—  nem ipari célokra tervezett; valamint
—  nem kizárólag ipari felhasználásra tervezett; továbbá
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 francia bekezdés
—  nem elektromos meghajtású gépjárműben használt elem és nem gépjárműelem;
—  nem könnyű szállítóeszközben használt elem, nem elektromos meghajtású gépjárműben használt elem és nem gépjárműelem;
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.  „általános felhasználású hordozható elemek”: a következő közös jellemzőkkel rendelkező elemek: 4,5 volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volt (PP3);
8.  „általános felhasználású hordozható elemek”: a következő közös jellemzőkkel rendelkező elemek: 4,5 volt (3R12), gombelem, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volt (PP3);
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.  „könnyű szállítóeszközök”: 750 wattnál kisebb teljesítményű villanymotorral rendelkező kerekes járművek, amelyeken az utasok ülnek a jármű mozgása közben, és amelyek működtethetők csak a villanymotorral, vagy pedig a motor és emberi erő kombinációjával;
9.  „könnyű szállítóeszközökben használt elem”: olyan járművekben használt elem, amelyek működtethetők csak a villanymotorral, vagy pedig a motor és emberi erő kombinációjával, beleértve a 25 kg alatti, a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a előírt típusjóváhagyott kategóriájú járműveket;
____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  „gépjárműelem”: gépjármű indításához, világításához, illetve gyújtásához használt bármely elem;
10.  „gépjárműelem”: elsősorban gépjármű és közúti forgalomban nem résztvevő mobil berendezés indításához, világításához, gyújtásához, vagy egyéb kiegészítő funkciójához használt elem;
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
11.  „ipari elem”: bármely, ipari felhasználásra szánt elem és bármely egyéb elem, a hordozható elemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a gépjárműelemek kivételével;
11.  „ipari elem”: kizárólag ipari felhasználásra szánt elem és minden egyéb elem, beleértve a helyhez kötött energiatároló rendszeren belüli elemeket is, a hordozható elemek, a könnyű szállítóeszközben használt elemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a gépjárműelemek kivételével;
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
12.  „elektromos meghajtású gépjárműben használt elem”: bármely, kifejezetten hibrid és elektromos közúti járművek meghajtására szánt elem;
12.  „elektromos meghajtású gépjárműben használt elem”: kifejezetten a 168/2013/EU rendeletben előírt L kategóriájú, 25 kg feletti, vagy az (EU) 2018/858 rendeletben1a előírt M, N vagy O kategóriájú járműkategóriák meghajtására szolgáló energia biztosítására szánt elem;
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
13.  „helyhez kötött elemes energiatároló rendszer”: olyan, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elem, amelyet elektromos energia hálózatban történő tárolására és továbbítására terveztek, tekintet nélkül arra, hogy az elemet hol és kik használják;
13.  „helyhez kötött energiatároló rendszeren belüli elem”: olyan újratölthető ipari elem, amelyet villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozás esetén kifejezetten az elektromos energia hálózatban történő tárolására és továbbítására terveztek, tekintet nélkül arra, hogy az elemet hol és kik használják;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
21.  „QR-kód”: mátrix típusú vonalkód, amely egy adott elemmodellre vonatkozó információkra mutat;
21.  „QR-kód”: géppel olvasható mátrix típusú kód, amely e rendelet előírásainak megfelelően egy adott elemmodellre vonatkozó információkra mutat;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
22.  „elemirányítási rendszer”: az elem elektromos és termikus funkcióit ellenőrző vagy kezelő elektronikus eszköz, amely kezeli és tárolja az elemek állapotának és várható élettartamának meghatározásához szükséges, a VII. mellékletben foglalt paraméterek adatait, és amely kommunikál azzal a járművel vagy készülékkel, amelybe az elemet beépítették;
22.  „elemirányítási rendszer”: az elem biztonságosságának, teljesítményének és üzemidejének befolyásolása érdekében az elem elektromos és termikus funkcióit ellenőrző vagy kezelő elektronikus eszköz, amely kezeli és tárolja az elemek állapotának és várható élettartamának meghatározásához szükséges, a VII. mellékletben foglalt paraméterek adatait, és amely kommunikál azzal a járművel vagy készülékkel, amelybe az elemet beépítették;
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)
26a.  „újrapozicionálásra való előkészítés”: olyan művelet, amely előkészíti a hulladékelem részeit vagy az egész hulladékelemet, hogy az elem eredeti rendeltetésétől eltérő célra vagy alkalmazásra lehessen felhasználni;
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)
26b.  „újragyártás”: a használt elemcsomagok, elemmodulok és/vagy elemcellák szétszerelése, helyreállítása, alkatrészeinek cseréje, amelynek célja, hogy az elem teljesítménye és minősége az eredeti elemével egyenértékű szintre kerüljön vissza, akár az eredeti, akár más felhasználási célból;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
38.  „gyártói felelősségi rendszer”: jogi személy, amely pénzügyi vagy működési szempontból több gyártó nevében megszervezi a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítését;
38.  „gyártói felelősségi rendszer”: jogi személy, amely pénzügyi vagy pénzügyi és működési szempontból több gyártó nevében megszervezi a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítését;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
39.  „hulladékelem”: bármely elem, amely a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja értelmében hulladéknak minősül;
39.  „hulladékelem”: olyan elem vagy elemcella, amely a hulladéknak a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja értelmében meghatározott fogalmába tartozik;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 40 pont
40.  „újrahasználat”: az elem teljes mértékben vagy részben történő közvetlen újrafelhasználása arra a célra, amelyre az elemet eredetileg tervezték;
40.  „újrahasználat”: a hulladéknak nem minősülő elem teljes mértékben vagy részben történő közvetlen újrafelhasználása ugyanarra a célra, amelyre az elemet tervezték;
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont – bevezető rész
41.  „veszélyes anyag”: bármely anyag, amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendeletének I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyike kritériumainak67:
41.  „veszélyes anyag”: bármely anyag, amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendeletének I. mellékletében meghatározott veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyike kritériumainak67:
__________________
__________________
67 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
67 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont – a pont
a)  a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
törölve
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont – b pont
b)  a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
törölve
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont – c pont
„c) a 4.1. veszélyességi osztály;
törölve
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont
d)  az 5.1. veszélyességi osztály.
törölve
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 pont
36.  „a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc”: újratölthető ipari elemet vagy elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet forgalomba hozó gazdasági szereplő kötelezettségei az irányítási rendszerével, a kockázatkezeléssel, a bejelentett szervezetek által végzett harmadik fél általi ellenőrzésekkel, valamint az elemgyártáshoz szükséges nyersanyagok beszerzéséhez, feldolgozásához és kereskedelméhez kapcsolódó tényleges és esetleges kockázatok meghatározása és kezelése céljából nyújtott tájékoztatással kapcsolatban;
36.  „a kellő gondosság elvének megfelelő elemértéklánc”: az elemet forgalomba hozó gazdasági szereplőnek a társadalmi és környezeti kockázati kategóriák tekintetében fennálló kötelezettségei az irányítási rendszerével, a kockázatkezeléssel, a bejelentett szervezetek által végzett harmadik fél általi ellenőrzésekkel, valamint az elemgyártáshoz szükséges nyersanyagok, vegyi anyagok és másodlagos nyersanyagok beszerzéséhez, feldolgozásához és kereskedelméhez, továbbá a gyártási műveletekhez és a hulladékelemek kezeléséhez, valamint a vonatkozó egyéb üzleti kapcsolatokhoz fűződő tényleges és esetleges kockázatok meghatározása, megelőzése és kezelése céljából nyújtott tájékoztatással kapcsolatban;
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 a pont (új)
36a.  „üzleti kapcsolatok”: egy vállalkozásnak a leányvállalataival fennálló kapcsolatai, valamint a teljes – szállítókat és alvállalkozókat is magában foglaló – értékláncán belüli és a vállalkozás üzleti tevékenységeivel, termékeivel vagy szolgáltatásaival közvetlenül összefüggő kereskedelmi kapcsolatai;
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 b pont (új)
36b.  „nagy kockázatot jelentő térségek”: azon térségek, például bukott államok, ahol a kormányzás és a biztonság gyenge vagy nem létezik, vagy ahol széles körben és rendszeresen megsértik – többek között emberi jogi visszaélésekkel – a nemzetközi jogot;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelményekkel kapcsolatos okokból, illetve hulladékelemekkel való gazdálkodással kapcsolatos okokból nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő elemek forgalomba hozatalát vagy használatbavételét.
(1)  A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó elemekkel kapcsolatos társadalmi és környezeti fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelményekkel kapcsolatos okokból, illetve hulladékelemekkel való gazdálkodással kapcsolatos okokból nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő elemek forgalomba hozatalát vagy használatbavételét.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és hasonló eseményeken a tagállamok nem akadályozhatják meg olyan elemek bemutatását, amelyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, amennyiben egy jól látható jelzés egyértelműen utal arra, hogy ezek az elemek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, valamint azokat nem értékesítik mindaddig, amíg megfelelőségüket nem biztosították.
(2)  Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és hasonló eseményeken a tagállamok nem akadályozhatják meg olyan elemek bemutatását, amelyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, amennyiben egy jól látható jelzés egyértelműen utal arra, hogy ezek az elemek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, valamint azok nem eladók és nem tehetők a piacon hozzáférhetővé mindaddig, amíg megfelelőségüket nem biztosították. A bemutatók alkalmával az érintett gazdasági szereplő köteles megfelelő intézkedéseket tenni a személyek biztonságának szavatolása érdekében.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím
Elemekre vonatkozó fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási követelmények
Az elemekre vonatkozó fenntarthatósági, biztonsági, címkézési és tájékoztatási, valamint kellő gondosságot szolgáló követelmények
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  teljesítik a 39. cikkben meghatározott, a kellő gondosság elvével összefüggő követelményeket.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A hibás elemek cserealkatrészeként forgalomba hozott, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és gépjárműelemekre ugyanazok a követelmények vonatkoznak, mint a kicserélt elemekre (a gyártásazonos javítás elve).
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  A II. és a III. fejezetben nem tárgyalt bármely további szempont tekintetében az elemek nem jelenthetnek kockázatot az emberi egészségre, a biztonságra, a vagyonra vagy a környezetre.
(2)  A II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben nem tárgyalt bármely további szempont tekintetében az elemek nem jelenthetnek kockázatot az emberi egészségre, a biztonságra, a vagyonra vagy a környezetre.
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Minden egyes tagállam kijelöl továbbá ‒ az első albekezdésben említett illetékes hatóságok közül ‒ egy kapcsolattartó pontot a (3) bekezdés szerinti, a Bizottsággal folytatott kommunikáció céljából.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok [három hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés alapján kijelölt illetékes hatóságok nevéről és címéről. A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot az illetékes hatóságok nevében vagy címében bekövetkező bármely változásról.
(3)  A tagállamok [három hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés alapján kijelölt kapcsolattartó pont nevéről és címéről. A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot a kapcsolattartó pont nevében vagy címében bekövetkező minden változásról.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  Az 1907/2006/EK rendelet minden módosítását vagy a veszélyes anyagok és vegyi anyagok fenntarthatósági kritériumaira vonatkozó jövőbeli uniós jogszabályok hatálybalépését követő hat hónapon belül a Bizottság értékeli, hogy a módosítás vagy a jövőbeli uniós jogszabályok szükségessé teszik-e e cikk vagy e rendelet I. mellékletének, vagy mindkettőnek a módosítását, és adott esetben e rendelet 73. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az említett rendelkezések ennek megfelelő módosítása céljából.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 b bekezdés (új)
(5b)  2025. december 31-ig a Bizottság az Európai Vegyianyag-ügynökség segítségével módszeresen felülvizsgálja az elemekben lévő veszélyes anyagokat az emberi egészségre vagy a környezetre jelentett potenciális kockázatok azonosítása érdekében. Az értékelés figyelembe veszi, hogy egy adott veszélyes anyag használata milyen mértékben szükséges az egészséghez és a biztonsághoz, illetve mennyire kritikus fontosságú a társadalom működése szempontjából, valamint a környezet és az egészség szempontjából megfelelő alternatívák rendelkezésre állását. A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve a második bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím
Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és az újratölthető ipari elemek karbonlábnyoma
Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, a könnyű szállítóeszközben használt elemek és az újratölthető ipari elemek karbonlábnyoma
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(1)  A 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely a második albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően elkészített, karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot tartalmaz minden egyes elemmodell és gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában, valamint amellett tartalmazza legalább a következő információkat:
(1)  Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket, a könnyű szállítóeszközben használt elemeket és az ipari elemeket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely a második albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak megfelelően elkészített, karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozatot tartalmaz minden egyes elemmodell és gyártóüzem vonatkozásában, valamint amellett tartalmazza legalább a következő információkat:
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
ca)  információk a felhasznált nyersanyagokról, beleértve a megújuló tartalom arányát is;
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  az elem teljes karbonlábnyoma, kg szén-dioxid-egyenértékben kifejezve;
d)  az elem teljes karbonlábnyoma, kg szén-dioxid-egyenértékben és az elem karbonlábnyomában kifejezve, amelyet az elemrendszer által a várható élettartam alatt szolgáltatott teljes energia egy kWh-jára vetített szén-dioxid-egyenérték kg-jában kell kiszámítani;
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban az első albekezdésben meghatározott követelmény 2024. július 1-jétől alkalmazandó az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és az újratölthető ipari elemekre.
A karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban az első albekezdésben meghatározott követelmény 2024. július 1-jétől alkalmazandó az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre, a könnyű szállítóeszközben használt elemekre és az ipari elemekre.
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész
A Bizottság legkésőbb 2023. július 1-jéig elfogad:
A Bizottság legkésőbb 2023. január 1-jéig elfogad:
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – a pont
a)  egy a 73. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktust abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse az elem d) pont szerinti teljes karbonlábnyomának kiszámítására szolgáló módszertannal a II. mellékletben meghatározott alapvető elemekkel összhangban;
a)  egy a 73. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktust abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse az elem d) pont szerinti karbonlábnyomának kiszámítására és ellenőrzésére szolgáló módszertannal a II. mellékletben meghatározott alapvető elemekkel összhangban;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben meghatározott tájékoztatási követelmények módosítása céljából.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tudományos és műszaki fejlődés fényében a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben meghatározott tájékoztatási követelmények módosítása céljából.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és újratölthető ipari elemeket jól látható, olvasható és letörölhetetlen címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni azt a karbonlábnyom-teljesítményosztályt, amelybe az adott elem tartozik.
Az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket, a könnyű szállítóeszközben használt elemeket és az ipari elemeket jól látható, olvasható és letörölhetetlen címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni az (1) bekezdés d) pontjában említett elem karbonlábnyomát, valamint azt a karbonlábnyom-teljesítményosztályt, amelybe az adott elem tartozik.
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal kapcsolatban az első albekezdésben meghatározott követelmények 2026. január 1-jétől alkalmazandók elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és az újratölthető ipari elemekre.
A karbonlábnyom-teljesítményosztállyal kapcsolatban az első albekezdésben meghatározott követelmények 2025. július 1-jétől alkalmazandók elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre, a könnyű szállítóeszközökben használt elemekre és az ipari elemekre.
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész
A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-jéig elfogad:
A Bizottság legkésőbb 2024. január 1-jéig elfogad:
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű, belső tárolóval rendelkező, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és újratölthető ipari elemeket – minden egyes elemmodell és gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában – kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy a nyilatkozat szerint az életciklusra vonatkozó karbonlábnyom-érték a Bizottság által a harmadik albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapított maximális küszöbérték alatt van.
A 2 kWh-nál nagyobb névleges energiateljesítményű, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket, könnyű szállítóeszközökben használt elemeket és újratölthető ipari elemeket – minden egyes elemmodell és gyártóüzemenkénti tétel vonatkozásában – kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy a nyilatkozat szerint az életciklusra vonatkozó karbonlábnyom-érték a Bizottság által a harmadik albekezdéssel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapított maximális küszöbérték alatt van.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az első albekezdésben meghatározott, az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértékkel kapcsolatos követelmény 2027. július 1-jétől alkalmazandó elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekre és újratölthető ipari elemekre.
Az első albekezdésben meghatározott, az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértékkel kapcsolatos követelmény 2027. január 1-jétől alkalmazandó 2 kWh-nál nagyobb névleges energiateljesítményű elektromos meghajtású gépjárműben használt elemre, könnyű szállítóeszközben használt elemre és ipari elemre.
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
Legkésőbb 2026. július 1-jéig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy megállapítsa az első albekezdésben említett, életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértéket. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság figyelembe veszi a II. mellékletben meghatározott megfelelő alapvető elemeket.
Legkésőbb 2025. július 1-jéig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy megállapítsa az első albekezdésben említett, életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértéket. Az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság figyelembe veszi a II. mellékletben meghatározott megfelelő alapvető elemeket.
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
Az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbérték szükség esetén az elemek (2) bekezdésben említett karbonlábnyom-teljesítményosztályainak az átminősítését vonja maga után.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben említett életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbértéket az (1) bekezdésnek megfelelően közölt legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján módosítsa. Az életciklusra vonatkozó maximális karbonlábnyom-küszöbérték szükség esetén az elemek (2) bekezdésben említett karbonlábnyom-teljesítményosztályainak az átminősítését vonja maga után.
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság 2025. december 31-ig értékeli, hogy megvalósítható-e az e cikkben foglalt követelmények kiterjesztése a hordozható elemekre, és a (3) bekezdésben említett követelmény a 2 kWh alatti névleges energiával rendelkező ipari elemekre. A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím
Az ipari elemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a gépjárműelemek újrafeldolgozott tartalma
A hordozható elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek, ipari elemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a gépjárműelemek újrafeldolgozott tartalma
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
2027. január 1-jétől azokat a belső tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely információkat tartalmaz az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenkénti tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségére vonatkozóan.
2025. július 1-jétől azokat a hordozható elemeket – az általános felhasználású hordozható elemek kivételével –, könnyű szállítóeszközökben használt elemeket, ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely információkat tartalmaz az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenként az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségére vonatkozóan.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
2025. december 31-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben megállapítja az első albekezdésben említett, az elemekben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségének kiszámítására és ellenőrzésére szolgáló módszert. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
2023. december 31-ig a Bizottság:
a)  a 73. cikkel összhangban e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amelyben megállapítja az első albekezdésben említett, az elemekben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségének kiszámítására és ellenőrzésére szolgáló módszert,
b)  végrehajtási jogi aktust fogad el a hasznosított anyagokra vonatkozó nyilatkozat formátumának és a műszaki dokumentációnak a meghatározására. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  2030. január 1-jétől azokat a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a következő arányban tartalmaznak az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenkénti tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt:
(2)  2030. január 1-jétől azokat a hordozható elemeket – az általános felhasználású hordozható elemek kivételével –, könnyű szállítóeszközökben használt elemeket, ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a következő arányban tartalmaznak az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenként az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt:
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  2035. január 1-jétől azokat a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a következő arányban tartalmaznak az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenkénti tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt:
(3)  2035. január 1-jétől azokat a hordozható elemeket – az általános felhasználású hordozható elemek kivételével –, könnyű szállítóeszközökben használt elemeket, ipari elemeket, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket és gépjárműelemeket, amelyek aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a következő arányban tartalmaznak az egyes elemmodellekben és gyártóüzemenként az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt:
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel rendelkezésre állása vagy hiánya alapján indokolt és helyénvaló, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 2027. december 31-ig a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott célkitűzések módosítása céljából.
(4)  Az (1) bekezdésben említett módszertan kidolgozását követően, de legkésőbb 2027. december 31-ig a Bizottság értékeli, hogy a hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel 2030-ra és 2035-re előre jelzett rendelkezésre állása vagy hiánya alapján, valamint a műszaki és tudományos fejlődés fényében helyénvaló-e felülvizsgálni a (2) és (3) bekezdésben meghatározott célkitűzéseket. A Bizottság azt is értékeli, hogy az említett a célkitűzéseket milyen mértékben érik el a fogyasztás előtti vagy a fogyasztás utáni hulladék révén, és hogy helyénvaló-e a célkitűzések elérését a fogyasztás utáni hulladékra korlátozni. A Bizottság szükség esetén az értékelés alapján jogalkotási javaslatot nyújt be.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Ha az újrahasznosítható anyagok típusát érintő elemtechnológiai változások indokolttá teszik, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, és további nyersanyagokat és célokat vegyen fel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott listákra.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím
Az általános felhasználású hordozható elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó követelmények
A hordozható elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó követelmények
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  2027. január 1-jétől az általános felhasználású hordozható elemeknek teljesíteniük kell a III. mellékletben meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében a Bizottság által a (2) bekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban foglalt értékeket.
(1)  2027. január 1-jétől a hordozható elemeknek teljesíteniük kell a III. mellékletben meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében a Bizottság által a (2) bekezdés alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban foglalt értékeket.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
2025. december 31-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse a III. mellékletben meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében azokkal a minimális értékekkel, amelyeket az általános felhasználású hordozható elemeknek el kell érniük.
2025. július 1-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse a III. mellékletben meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében azokkal a minimális értékekkel, amelyeket az általános felhasználású hordozható elemeknek el kell érniük, beleértve a hordozható elemeket is.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek módosítása céljából a műszaki és tudományos fejlődésre tekintettel.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben meghatározott minimumértékek módosítása és az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó további paraméterek meghatározása céljából a műszaki és tudományos fejlődésre tekintettel.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Az első albekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság mérlegeli az általános felhasználású hordozható elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatás csökkentésének szükségességét, valamint figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi szabványokat és címkerendszereket. A Bizottság biztosítja továbbá, hogy az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megállapított rendelkezések ne gyakoroljanak jelentős mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek vagy az ilyen elemeket magukban foglaló készülékek működőképességére, a megfizethetőségre és a végfelhasználók költségeire, valamint az ágazat versenyképességére. Nem róhatók túlzott adminisztratív terhek a szóban forgó elemek és készülékek gyártóira.
Az első albekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság mérlegeli a hordozható elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatás csökkentésének és az erőforráshatékonyság növelésénekszükségességét, valamint figyelembe veszi a vonatkozó nemzetközi szabványokat és címkerendszereket. A Bizottság biztosítja továbbá, hogy az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megállapított rendelkezések ne gyakoroljanak jelentős mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek vagy az ilyen elemeket magukban foglaló készülékek biztonságára, működőképességére, a megfizethetőségre és a végfelhasználók költségeire, valamint az ágazat versenyképességére.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  2030. december 31-ig a Bizottság értékeli az általános felhasználású, nem újratölthető hordozható elemek használatának fokozatos kivezetésére irányuló intézkedések megvalósíthatóságát az ilyen elemek környezeti hatásának minimalizálása érdekében az életciklus-értékelési módszer alapján. A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.
(3)  2027. december 31-ig a Bizottság értékeli az általános felhasználású, nem újratölthető hordozható elemek használatának fokozatos kivezetésére irányuló intézkedések megvalósíthatóságát és az életképes alternatívákat a végfelhasználók számára az ilyen elemek környezeti hatásának minimalizálása érdekében az életciklus-értékelési módszer alapján. A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve a második bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását a kivezetésre, a környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekre vagy mindkettőre, amennyiben az környezeti szempontból hasznos.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím
Az újratölthető ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó követelmények
Az ipari elemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a könnyű szállítóeszközökben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó követelmények
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
[E rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely tartalmazza a IV. melléklet A. részében meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek értékeit.
... [E rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól/-től az ipari elemeket, a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely tartalmazza a IV. melléklet A. részében meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek értékeit.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  2026. január 1-jéig az (1) bekezdésben említett ipari elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek és az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó információkat hozzáférhetővé kell tenni a 64. cikkben és a XIII. mellékletben meghatározott elektronikus adatcsererendszer nyilvánosan elérhető részén keresztül. Az ilyen elemek teljesítményére és tartósságára vonatkozó információkat a vásárlás előtt a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani.
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek IV. mellékletben meghatározott elektrokémiai teljesítményére és a tartósságára vonatkozó paraméterek módosítása céljából a műszaki és tudományos fejlődésre tekintettel.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  A Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek IV. mellékletben meghatározott elektrokémiai teljesítményére és a tartósságára vonatkozó paraméterek módosítására az ENSZ EGB elektromos járművekkel és a környezetvédelemmel foglalkozó informális munkacsoportja által elfogadott műszaki előírások elfogadásától számított 6 hónapon belül, a IV. mellékletben szereplő paraméterek és az ENSZ EGB műszaki előírásai közötti koherencia biztosítása érdekében.
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  2026. január 1-jétől a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeknek meg kell felelniük a Bizottság által a (3) bekezdés szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a IV. melléklet A. részében foglalt, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében meghatározott minimális értékeknek.
(2)  2026. január 1-jétől az ipari elemeknek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemeknek és az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemeknek meg kell felelniük az adott elemtípusra vonatkozóan a Bizottság által a (3) bekezdés szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a IV. melléklet A. részében foglalt, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében meghatározott minimális értékeknek.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
2024. december 31-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse a IV. melléklet A. részében meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében azokkal a minimális értékekkel, amelyeket a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeknek el kell érniük.
2024. december 31-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, hogy e rendeletet kiegészítse a IV. melléklet A. részében meghatározott, az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó paraméterek tekintetében azokkal a minimális értékekkel, amelyeket a könnyű szállítóeszközökben használt elemeknek, az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemeknek és az ipari elemeknek el kell érniük.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Az első albekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság mérlegeli a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatás csökkentésének szükségességét, valamint biztosítja, hogy az említett jogi aktussal megállapított követelmények ne gyakoroljanak jelentős mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek vagy az ilyen elemeket magukban foglaló készülékek működőképességére, a megfizethetőségre és a végfelhasználók költségeire, valamint az ágazat versenyképességére. Nem róhatók túlzott adminisztratív terhek a szóban forgó elemek és készülékek gyártóira.
Az első albekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság mérlegeli az ipari elemek, az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek és a könnyű szállítóeszközökben használt elemek életciklusa során gyakorolt környezeti hatás csökkentésének szükségességét, valamint biztosítja, hogy az említett jogi aktussal megállapított követelmények ne gyakoroljanak jelentős mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek vagy az ilyen elemeket magukban foglaló készülékek működőképességére, a megfizethetőségre és a végfelhasználók költségeire, valamint az ágazat versenyképességére.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. mellékletben meghatározott elektrokémiai teljesítmény és tartóssági minimumértékek módosítása tekintetében a műszaki és tudományos fejlődés figyelembe vétele érdekében, szinergiákat biztosítva az elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális ENSZ-EGB munkacsoport munkájából származó minimumértékekkel, elkerülve a felesleges átfedéseket. Az elektrokémiai teljesítményre és a tartósságra vonatkozó minimumértékek módosítása nem vezethet az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek teljesítményének és tartósságának csökkenéséhez.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím
A hordozható elemek eltávolíthatósága és cserélhetősége
A hordozható elemek és könnyű szállítóeszközökben használt elemek eltávolíthatósága és cserélhetősége
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A készülékekbe beépített hordozható elemeket úgy kell kialakítani, hogy azokat a végfelhasználók vagy független szereplők könnyen el tudják távolítani és ki tudják cserélni az adott készülék élettartama során, amennyiben az elemek élettartama rövidebb, mint a készüléké, vagy legkésőbb a készülék élettartama végén.
2024. január 1-jétől a készülékekbe beépített hordozható elemeket és a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok egyszerű és széles körben használatos eszközökkel könnyen és biztonságosan, a készülék vagy az elemek károsodása nélkül eltávolíthatók és cserélhetők legyenek. A hordozható elemeket és a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket úgy kell kialakítani, hogy azokat a végfelhasználók vagy független szereplők el tudják távolítani és ki tudják cserélni az adott készülék élettartama során, amennyiben az elemek élettartama rövidebb, mint a készüléké, vagy legkésőbb a készülék élettartama végén. A könnyű szállítóeszközökbe beépített elemeket úgy kell kialakítani, hogy azokat független szereplők el tudják távolítani és ki tudják cserélni.
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Egy elem akkor tekinthető könnyen cserélhetőnek, ha a készülékből való eltávolítását követően egy hasonló elemmel helyettesíthető anélkül, hogy ez befolyásolná a készülék működését vagy teljesítményét.
Egy elem akkor tekinthető könnyen cserélhetőnek, ha a készülékből vagy a könnyű szállítóeszközből való eltávolítását követően egy kompatibilis elemmel helyettesíthető anélkül, hogy az befolyásolná a készülék vagy a könnyű szállítóeszköz működését, teljesítményét vagy biztonságosságát.
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A hordozható elemeknek és a könnyű szállítóeszközöket működtető elemeknek a modell utolsó egységének forgalomba hozatala után legalább 10 évig rendelkezésre kell állniuk a meghajtott berendezés alkatrészeként a független felhasználók és szakemberek számára, észszerű és megkülönböztetésmentes áron.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az érintett gazdasági szereplőnek a készülék vásárlásakor egyértelmű és részletes utasításokkal kell szolgálnia az eltávolításra és cserére vonatkozóan, és azokat a termék várható élettartama alatt a végfelhasználók – köztük a fogyasztók – számára könnyen érthető módon folyamatosan online elérhetővé kell tennie a honlapján.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A szoftvert nem szabad arra használni, hogy befolyásolja a hordozható elem vagy a könnyű szállítóeszközök vagy azok kulcsfontosságú alkatrészei cseréjét egy másik kompatibilis elemre vagy kulcsfontosságú alkatrészre.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  biztonsági, teljesítményi, egészségügyi okokból, illetve az adatok sértetlenségének megőrzése érdekében szükség van az energiaellátás folyamatosságának biztosítására, valamint a készülék és a hordozható elem folyamatos összeköttetésére; vagy
a)  biztonsági okokból szükség van az energiaellátás folyamatosságának biztosítására, valamint a készülék és a hordozható elem folyamatos összeköttetésére, és a gyártó bizonyítani tudja, hogy nincs más alternatív a piacon;
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 albekezdés – a a pont (új)
aa)  egészségügyi okokból, illetve az adatok sértetlenségének megőrzése érdekében szükség van az energiaellátás folyamatosságának biztosítására, valamint a készülék és a hordozható elem folyamatos összeköttetésére, és a gyártó bizonyítani tudja, hogy nincs más alternatíva a piacon;
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az elem működése csak akkor lehetséges, ha az elemet beépítették a készülék szerkezetébe.
b)  az elem működése csak akkor lehetséges, ha az elemet beépítették a készülék szerkezetébe, és a gyártó bizonyítani tudja, hogy nincs más alternatíva a piacon.
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az érintett gazdasági szereplőnek a végfelhasználókat a készülék megvásárlásakor világos és közérthető módon – többek között címkézés révén – tájékoztatnia kell az első albekezdésben meghatározott eltérés hatálya alá tartozó minden esetről. A megadott információknak tartalmazniuk kell az elem várható élettartamát.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság iránymutatást fogad el a (2) bekezdésben foglalt eltérések összehangolt alkalmazásának előmozdítása érdekében.
(3)  A Bizottság legkésőbb 12 hónappal a rendelet hatálybalépését követően iránymutatást fogad el a (2) bekezdésben foglalt eltérések összehangolt alkalmazásának előmozdítása érdekében.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
A gépjárműelemek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és az ipari elemek eltávolíthatósága és cserélhetősége
(1)  A gépjárműelemeket, az ipari elemeket és az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemeket – ha élettartamuk rövidebb, mint azé a készüléké vagy gépjárműé, amelyben használják – úgy kell kialakítani, hogy azokat képzett független üzemeltetők könnyen el tudják távolítani és ki tudják cserélni, és az elemcsomag előzetes szétszerelése nélkül ártalmatlanítani tudják.
(2)  Az ipari elemeket és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket – beleértve az illesztési, rögzítési és tömítőelemeket is – úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék az egyes elemcellák vagy más kulcsfontosságú alkatrészek eltávolíthatóságát, cserélhetőségét és szétszerelhetőségét az elem károsodása nélkül.
(3)  Nem szabad olyan szoftvert használni, amely befolyásolja az ipari elemek vagy az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vagy azok kulcsfontosságú alkatrészeinek egy más kompatibilis elemre vagy kulcsfontosságú alkatrészre történő cserélését.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az e cikkben foglalt szabályokat kiegészítő részletes szabályok megállapítása céljából, amelyekben meghatározza a gépjárműelemek, az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek és az ipari elemek eltávolíthatóságára, cserélhetőségére és szétszerelésére vonatkozó kritériumokat, figyelembe véve a tudományos és műszaki fejlődést.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)
11b. cikk
A javított gépjárműelemek, ipari elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek biztonságossága
(1)  A javított gépjárműelemek, ipari elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek biztonságosságát megfelelő roncsolásmentes vizsgálatok alapján kell értékelni.
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon a javított elemek biztonságosságát szolgáló megfelelő tesztelési módszerek meghatározására.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
11 c cikk (új)
11c. cikk
Egységes töltők
A Bizottság 2024. január 1-jéig értékeli, hogy miként lehet a legjobban bevezetni a legkésőbb 2026. január 1-jéig alkalmazandó harmonizált szabványokat az elektromos meghajtású gépjárművekhez és könnyű szállítóeszközökhöz tervezett újratölthető elemek, valamint a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések meghatározott kategóriáiba beépített újratölthető elemek egységes töltőjére.
Az (1) bekezdésben említett értékelés során a Bizottság figyelembe veszi a piac méretét, a hulladék mennyiségének csökkenését, a rendelkezésre állást, továbbá a fogyasztókra és más végfelhasználókra háruló költségek csökkenését.
A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.
A Bizottság értékelése nem érinti az ilyen egységes töltők korábbi időpontban történő bevezetését előíró jogszabályok elfogadását.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím
A helyhez kötött elemes energiatároló rendszerek biztonsága
A helyhez kötött energiatároló rendszerekben megtalálható elemek biztonsága
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  A helyhez kötött elemes energiatároló rendszereket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy azok biztonságosak szokásos működésük és használatuk során, ideértve annak az igazolását, hogy azokat sikeresen tesztelték az V. mellékletben meghatározott biztonsági paraméterek tekintetében a legkorszerűbb vizsgálati módszerek alkalmazásával.
(1)  A helyhez kötött energiatároló rendszerekben megtalálható elemeket kísérő műszaki dokumentációval kell ellátni, amely igazolja, hogy azok biztonságosak szokásos működésük és használatuk során, ideértve annak az igazolását, hogy azokat sikeresen tesztelték az V. mellékletben meghatározott biztonsági paraméterek tekintetében a legkorszerűbb vizsgálati módszerek alkalmazásával.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  2027. január 1-jétől az elemeket címkével kell ellátni, amely tartalmazza a VI. melléklet A. részében meghatározott információkat.
(1)  ... [24 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-tól/től az elemeket címkével kell ellátni, amely tartalmazza a VI. melléklet A. részében meghatározott információkat és az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt konkrét információkat.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  2027. január 1-jétől a hordozható elemeket és a gépjárműelemeket címkével kell ellátni, amely információkat tartalmaz azok kapacitására vonatkozóan, valamint a hordozható elemeket olyan címkével kell ellátni, amely információkat tartalmaz a minimális átlagos élettartamra vonatkozóan konkrét alkalmazások esetén.
(2)  2027. január 1-jétől a hordozható elemeket, a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket és a gépjárműelemeket címkével kell ellátni, amely információkat tartalmaz azok névleges energiateljesítményére, valamint minimális átlagos élettartamára vonatkozóan konkrét alkalmazások használata esetén, továbbá a ciklusok száma és naptári évek formájában.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  2023. január 1-jétől az általános felhasználású, nem újratölthető hordozható elemeket „nem újratölthető” feliratú címkével kell ellátni.
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
Abban az esetben, ha az elem mérete miatt az ábra kisebb lenne, mint 0,5 × 0,5 cm, az elemet nem kell megjelölni, de a csomagolásra egy legalább 1 × 1 cm-es ábrát kell nyomtatni.
Abban az esetben, ha az elem mérete miatt az ábra kisebb lenne, mint 0,47 × 0,47 cm, az elemet nem kell megjelölni, de a csomagolásra egy legalább 1 × 1 cm-es ábrát kell nyomtatni.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  2023. július 1-jétől az elemeket az elem típusa és vegyi összetétele alapján harmonizált színkódot tartalmazó szimbólummal kell címkézni.
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)
-aa)  2025. január 1-jétől a VI. melléklet Aa. részében meghatározott információk;
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – b pont
b)  2027. január 1-jétől a (2) bekezdésben foglalt információkhoz hordozható elemek és gépjárműelemek esetében;
b)  2027. január 1-jétől a (2) bekezdésben foglalt információkhoz hordozható elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek és gépjárműelemek esetében;
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)
ba)  2023. január 1-jétől a (2a) bekezdésben említett információkhoz az általános felhasználású hordozható elemek esetében;
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – e pont
e)  [e rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól a 39. cikk (6) bekezdésében említett jelentéshez az újratölthető ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek esetében;
e)  ... [e rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól/-től a 39. cikk (6) bekezdésében említett jelentéshez minden elem esetében;
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – f pont
f)  2024. július 1-jétől a 7. cikk (1) bekezdésében említett, karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozathoz az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemek esetében;
f)  2024 júliusától a 7. cikk (1) bekezdésében említett, karbonlábnyomra vonatkozó nyilatkozathoz az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek és az ipari elemek esetében;
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 albekezdés – g pont
g)  2026. január 1-jétől a 7. cikk (2) bekezdésében említett, karbonlábnyom-teljesítményosztályhoz az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, valamint a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemek esetében;
g)  2025. július 1-jétől a 7. cikk (2) bekezdésében említett, karbonlábnyom-teljesítményosztályhoz az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, valamint az ipari elemek esetében;
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – h pont
h)  2027. január 1-jétől az adott elemben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségéhez a 8. cikkel összhangban a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemek, gépjárműelemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek esetében;
h)  2025. július 1-jétől az adott elemben az aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy nikkel mennyiségéhez a 8. cikkel összhangban a hordozható elemek – az általános felhasználású hordozható elemek kivételével –, a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, ipari elemek, gépjárműelemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek esetében;
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – j a pont (új)
ja)  2026. január 1-jétől a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek és az ipari elemek esetében a 65. cikkben említett elemútlevélben foglalt információk.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az (1)–(5) bekezdésben leírt címkéket és QR-kódot jól látható, olvasható és kitörölhetetlen módon kell az elemre nyomtatni vagy vésni. Amennyiben az elem jellegéből vagy méretéből adódóan ez nem lehetséges vagy nem garantálható, a címkéket a csomagoláson vagy az elemet kísérő dokumentumokon kell elhelyezni.
(6)  Az (1)–(5) bekezdésben leírt címkéket és QR-kódot jól látható, olvasható és kitörölhetetlen módon kell az elemre nyomtatni vagy vésni. Amennyiben az elem jellegéből vagy méretéből adódóan ez nem lehetséges vagy nem garantálható, a címkéket a csomagoláson vagy az elemet kísérő dokumentumokon kell elhelyezni. Újragyártás vagy újrapozicionálás esetén a címkét egy új címkével kell helyettesíteni, amely feltünteti az elem új státuszát.
Ha az elemek be vannak építve a készülékekbe, az (1), (2), (3) és (5) bekezdésben említett címkéket és QR-kódokat jól látható, olvasható és kitörölhetetlen módon kell az elemre nyomtatni vagy vésni.
A QR-kód a 65. cikk alapján bevezetett elemútlevél nyilvánosan hozzáférhető részét is elérhetővé teszi.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azzal a céllal, hogy a műszaki és technológiai fejlődés fényében a QR-kódok helyett vagy azok mellett alternatív típusú intelligens címkéket írjon elő.
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés
(7)  2025. december 31-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján harmonizált előírásokat állapít meg az (1) és a (2) bekezdésben foglalt címkézési követelményekre vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(7)  2025. július 1-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján harmonizált előírásokat állapít meg az (1) és a (2) bekezdésben foglalt címkézési követelményekre vonatkozóan. Az általános felhasználású hordozható elemek esetében az ilyen címkézésnek tartalmaznia kell teljesítményük és tartósságuk könnyen felismerhető osztályozását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)  2023. január 1-jéig a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján harmonizált előírásokat állapít meg a (3) bekezdésben foglalt címkézési követelményekre vonatkozóan a harmonizált színkód tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeknek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeknek elemirányítási rendszerrel kell rendelkezniük, amely az elemek állapotának és várható élettartamának meghatározására szolgáló paraméterekre vonatkozó adatokat tartalmaz a VII. mellékletben foglaltak szerint.
(1)  Az elemirányítási rendszerrel rendelkező, helyhez kötött energiatároló rendszerekben levő elemeknek, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeknek és könnyű szállítóeszközökben használt elemeknek az elemirányítási rendszerben valós idejű adatokat kell tartalmaznia az elemek állapotának, biztonságosságának és várható élettartamának meghatározására szolgáló paraméterekre vonatkozóan, a VII. mellékletben foglaltak szerint.
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Az (1) bekezdés szerinti elemirányítási rendszerben lévő adatokhoz való hozzáférést megkülönböztetéstől mentesen, mindenkor biztosítani kell az elemet jogszerűen megvásárló jogi vagy természetes személy vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél számára a következő célokra:
(2)  Az (1) bekezdés szerinti elemirányítási rendszerben és az elemirányítási rendszerrel rendelkező hordozható elemekben lévő adatokhoz való írásvédett hozzáférést megkülönböztetéstől mentesen, mindenkor biztosítani kell az elemet jogszerűen megvásárló jogi vagy természetes személy vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél számára a következő célokra:
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az elem újrahasználatának, újrapozicionálásának vagy újragyártásának megkönnyítése;
b)  az elem újrahasználatra való előkészítésének, újrahasználatának, újrapozicionálásra való előkészítésének, újrapozicionálásának vagy újragyártásának megkönnyítése;
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  a gyártók az elektromos meghajtású gépjárművekben és a könnyű szállítóeszközökben használt, elemirányítási rendszerrel rendelkező elemek esetében valós időben hozzáférhetővé teszik a fedélzeti adatokban az elem állapotára, töltöttségi szintjére, teljesítmény-alapjelére és kapacitására vonatkozó adatokat.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  2024. január 1-jéig az elektromos meghajtású gépjárművekben használt elemek elemirányítási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy kommunikálni tudjon az intelligens töltési rendszerekkel, és funkcióinál fogva képes legyen többek között járműből hálózatba (V2G), járműből elektromos fogyasztóra (V2L), járműből járműbe (V2V), járműből külső akkumulátorra és járműből épületbe (V2B) energiát tölteni.
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottságot felruházzák azzal a hatáskörrel, hogy tekintettel a tudományos és műszaki fejlődésre a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, módosítva a VII. mellékletben előírt, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek állapotának és várható élettartamának meghatározására vonatkozó paramétereket annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek az elektromos járművekkel és a környezettel foglalkozó informális ENSZ-EGB munkacsoport munkájának eredményeként adott esetben megszülető műszaki előírásokkal.
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e rendelet 9., 10., 12., 13. cikkében és 59. cikke (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek való megfelelés, valamint az ilyen megfelelés ellenőrzése érdekében méréseket és számításokat kell végezni olyan megbízható, pontos és megismételhető módszer alkalmazásával, amely figyelembe veszi az általánosan elismert legkorszerűbb módszereket, és amely vélhetően kis bizonytalanságú eredményeket szolgáltat, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú szabványokban leírt módszereket is.
(1)  Az e rendelet 9., 10., 11a., 12., 13. cikkében és 59. cikke (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek való megfelelés, valamint az ilyen megfelelés ellenőrzése érdekében méréseket és számításokat kell végezni olyan megbízható, pontos és megismételhető módszer alkalmazásával, amely figyelembe veszi az általánosan elismert legkorszerűbb módszereket, és amely vélhetően kis bizonytalanságú eredményeket szolgáltat, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú szabványokban leírt módszereket is.
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)  Azokról az elemekről, amelyek vizsgálatára olyan harmonizált szabványok, illetve azok egyes részei alkalmazásával került sor, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 9., 10., 13. cikkben és az 59. cikk (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, amennyiben ezekre a követelményekre kiterjednek az ilyen harmonizált szabványok.
(2)  Azokról az elemekről, amelyek vizsgálatára olyan harmonizált szabványok, illetve azok egyes részei alkalmazásával került sor, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 9., 10., 13. cikkben és az 59. cikk (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, amennyiben ezekre a követelményekre kiterjednek az ilyen harmonizált szabványok vagy azok részei.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 9., 10., 12., 13. cikkben és az 59. cikk (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményekre, illetve a 15. cikk (2) bekezdésében leírt vizsgálatokra vonatkozó egységes előírások megállapítása céljából, ha:
(1)  A Bizottság kivételes esetekben, az érintett európai szabványügyi szervezetekkel és az érdekcsoportoknak az 1025/2012/EU rendelet alapján uniós finanszírozásban részesülő európai szervezeteivel folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a 9., 10., 11a., 12., 13. cikkben és az 59. cikk (5) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményekre, illetve a 15. cikk (2) bekezdésében leírt vizsgálatokra vonatkozó egységes előírások megállapítása céljából, ha:
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a Bizottság indokolatlan késedelmeket állapít meg az előírt harmonizált szabványok elfogadását illetően, vagy úgy véli, hogy a vonatkozó harmonizált szabványok nem elégségesek; vagy
b)  a Bizottság indokolatlan késedelmeket állapít meg – nevezetesen a szabványosítási felkérésben a szabványügyi szervezetek számára meghatározott határidők túllépése miatt – az előírt harmonizált szabványok elfogadását illetően, vagy okkal feltételezi, hogy a vonatkozó harmonizált szabványok nem tesznek maradéktalanul eleget a szabványosítási felkérésben leírt kritériumoknak; vagy
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság aktívan támogatja az uniós ipart, és megerősíti jelenlétét a nemzetközi szabványügyi szervezetekben, törekedve a nemzetközi és európai szabványok közötti lehető legnagyobb koherenciára, valamint előmozdítva az európai szabványok Unión kívüli általános használatát.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az elem forgalomba hozatala vagy használatbavétele előtt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője gondoskodik arról, hogy sor kerüljön a termék e rendelet II. és III. fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelőségének értékelésére.
(1)  Az elem forgalomba hozatala vagy használatbavétele előtt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője gondoskodik arról, hogy sor kerüljön a termék e rendelet II. és III. fejezetében, valamint 39. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelőségének értékelésére.
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az elemek 6., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelőségét a VIII. melléklet A. részében meghatározott eljárás szerint kell értékelni.
(2)  Az elemek 6., 9., 11., 13. és 14. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelőségét a VIII. melléklet A. részében meghatározott eljárás szerint kell értékelni.
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az elemek 7., 8. és 39. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelőségét a VIII. melléklet B. részében meghatározott eljárás szerint kell értékelni.
(3)  Az elemek 7., 8., 10., 12. és 39. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelőségét a VIII. melléklet B. részében meghatározott eljárás szerint kell értékelni.
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az elemek megfelelőségértékelésével kapcsolatos nyilvántartást és levelezést az (1) és (2) bekezdés szerinti megfelelőségértékelési eljárásokat végző bejelentett szervezet székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy az említett szervezet által elfogadott nyelven kell elkészíteni.
(5)  Az elemek megfelelőségértékelésével kapcsolatos nyilvántartást és levelezést az (1) és (2) bekezdés szerinti megfelelőségértékelési eljárásokat végző bejelentett szervezet székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein vagy az említett szervezet által elfogadott nyelven kell elkészíteni.
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  E cikk a bejelentett szervezetek 30. cikk (2) bekezdésében említett jegyzékének a Bizottság általi közzétételét követő 12 hónap elteltével alkalmazandó.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a II. és a III. fejezetben meghatározott követelmények teljesültek.
(1)  Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben meghatározott követelmények teljesültek.
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IX. mellékletben foglalt mintának, tartalmazza a VIII. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, ahol az elemet forgalomba hozzák vagy használatba veszik.
(2)  Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kitölthető elektronikus úton, és megfelel a IX. mellékletben foglalt mintának, tartalmazza a VIII. melléklet vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani az azon tagállam által előírt nyelvre vagy nyelvekre, ahol az elemet forgalomba hozzák vagy forgalmazzák vagy használatba veszik.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a megfelelőségértékelő szervezeteket, amelyek jogosultak az e rendelet szerinti megfelelőségértékelési feladatok elvégzésére.
A tagállamok bejelentik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat a megfelelőségértékelő szervezeteket, amelyek jogosultak a harmadik felek által ellátandó, e rendelet szerinti megfelelőségértékelési feladatok elvégzésére.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés
(5)  A bejelentő hatóságnak feladatai megfelelő ellátásához kellő létszámú felkészült személyzettel kell rendelkeznie.
(5)  A bejelentő hatóságnak feladatai megfelelő ellátásához kellő létszámú felkészült személyzettel és elegendő forrással kell rendelkeznie.
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
(3)  A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél szervezet, amely független minden üzleti kapcsolattól és az általa értékelt elemmodelltől, különösen pedig az elemgyártóktól, az elemgyártók kereskedelmi partnereitől, az elemgyártók üzemeiben részesedéssel rendelkező befektetőktől és más bejelentett szervezetektől, továbbá a bejelentett szervezetek vállalkozói szövetségeitől, valamint anya- és leányvállalataitól.
(3)  A megfelelőségértékelő szervezet olyan harmadik fél szervezet, amely független minden üzleti kapcsolattól és az általa értékelt elemektől, különösen pedig az elemgyártóktól, az elemgyártók kereskedelmi partnereitől, az elemgyártók üzemeiben részesedéssel rendelkező befektetőktől és más bejelentett szervezetektől, továbbá a bejelentett szervezetek vállalkozói szövetségeitől, valamint anya- és leányvállalataitól.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A megfelelőségértékelő szervezet alkalmas a VIII. mellékletben foglalt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  belső személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési tevékenységek elvégzéséhez;
a)  belső személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
c) megfelelő szabályok és eljárások a bejelentett szervezetként végrehajtott tevékenységek és más tevékenységek elkülönítésére;
c)  megfelelő szabályok és eljárások a bejelentett szervezetként végrehajtott tevékenységek és más feladatok elkülönítésére;
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
A megfelelőségértékelő szervezetnek mindenkor hozzáféréssel kell rendelkeznie minden szükséges vizsgálati berendezéshez vagy létesítményhez, minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan elemmodell tekintetében, amelyre bejelentették.
A megfelelőségértékelő szervezetnek mindenkor hozzáféréssel kell rendelkeznie minden szükséges információhoz, vizsgálati berendezéshez vagy létesítményhez, minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint minden olyan elemmodell tekintetében, amelyre bejelentették.
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés – c pont
c) a II. és a III. fejezetben meghatározott követelmények, a 15. cikkben foglalt alkalmazandó harmonizált szabványok és a 16. cikkben foglalt egységes előírások, az uniós harmonizációs jogszabályok megfelelő rendelkezései, valamint a nemzeti jogszabályok megfelelő ismerete és megértése;
c)  a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben meghatározott követelményeknek, a 15. cikkben foglalt alkalmazandó harmonizált szabványoknak és a 16. cikkben foglalt egységes előírásoknak, továbbá az uniós harmonizációs jogszabályok megfelelő rendelkezéseinek, valamint a nemzeti jogszabályoknak a megfelelő ismerete és megértése;
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési tevékenységeket végző személyzete pártatlanságát biztosítani kell.
A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzete pártatlanságát biztosítani kell.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
A felső szintű vezetés és a megfelelőségértékelési tevékenységeket végző személyzet javadalmazása nem függhet az elvégzett megfelelőségértékelések számától vagy azok eredményétől.
A felső szintű vezetés és a megfelelőségértékelési feladatokat végző személyzet javadalmazása nem függhet az elvégzett megfelelőségértékelések számától vagy azok eredményétől.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 10 bekezdés
(10)  A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás szabályait minden olyan információ tekintetében, amelyet a VIII. melléklet szerinti megfelelőségértékelési tevékenységei végzése során szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységeit végzi. A tulajdonjogokat védelmezni kell.
(10)  A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás szabályait minden olyan információ tekintetében, amelyet a VIII. melléklet szerinti megfelelőségértékelési feladatai végzése során szerzett, kivéve azon tagállam illetékes hatóságai irányában, ahol a tevékenységeit végzi. A tulajdonjogokat védelmezni kell.
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 11 bekezdés
(11)  A megfelelőségértékelő szervezet részt vesz a releváns szabványosítási tevékenységekben és a bejelentett szervezeteket koordináló – a 37. cikk szerint létrehozott – csoport tevékenységeiben, illetve gondoskodik arról, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységeket végző személyzete értesüljön e tevékenységekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként született igazgatási döntéseket és dokumentumokat.
(11)  A megfelelőségértékelő szervezet részt vesz a releváns szabványosítási feladatokban és a bejelentett szervezeteket koordináló – a 37. cikk szerint létrehozott – csoport tevékenységeiben, illetve gondoskodik arról, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységeket végző személyzete értesüljön e tevékenységekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként született igazgatási döntéseket és dokumentumokat.
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)  A bejelentés iránti kérelemhez mellékeli a megfelelőségértékelési tevékenységek, a VIII. mellékletben foglalt megfelelőségértékelési modulok és az elemmodell leírását, amely tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá a nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 25. cikkben rögzített követelményeket.
(2)  A bejelentés iránti kérelemhez mellékeli a megfelelőségértékelési tevékenységek, a VIII. mellékletben foglalt megfelelőségértékelési modul vagy modulok és az elemmodell leírását, amely tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá a nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditációs tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet teljesíti a 25. cikkben rögzített követelményeket.
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amikor kétsége merül fel vagy kétségek jutnak tudomására azzal kapcsolatban, hogy egy bejelentett szervezet szakmailag alkalmas-e, illetve továbbra is eleget tesz-e a rá vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek.
(1)  A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amikor kétsége merül fel vagy mások – mindenekelőtt a gazdasági szereplők és egyéb érdekelt felek – révén kétségek jutnak tudomására azzal kapcsolatban, hogy egy bejelentett szervezet szakmailag alkalmas-e, illetve továbbra is eleget tesz-e a rá vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek.
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy az általa lefolytatott vizsgálatok során a birtokába jutott valamennyi érzékeny információt bizalmasan kezeli.
(3)  A Bizottság kikérheti a 68a. cikkben említett uniós vizsgálóhely tanácsát, valamint gondoskodik arról, hogy az általa lefolytatott vizsgálatok során a birtokába jutott valamennyi érzékeny információt bizalmasan kezeli.
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A bejelentett szervezet a tevékenységeit az arányosság elvével összhangban, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzi, megfelelően figyelembe véve a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben a vállalkozás tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az értékelendő elem összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
A bejelentett szervezet a megfelelőségértékeléseket az arányosság elvével összhangban, a gazdasági szereplőkre – különösen a kis- és középvállalkozásokra – háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzi, megfelelően figyelembe véve a vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben a vállalkozás tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az értékelendő elem összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a II. és a III. fejezetben meghatározott követelményeket, a 15. cikkben foglalt alkalmazandó harmonizált szabványokat, a 16. cikkben foglalt egységes előírásokat vagy más műszaki előírásokat, felszólítja a gyártót, hogy hozzon megfelelő korrekciós intézkedést egy második és végső tanúsítási határozat érdekében, kivéve, ha a hiányosságokat nem lehet orvosolni, amely esetben a tanúsítvány nem adható ki.
(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette a II. vagy a III. fejezetben vagy a 39. cikkben meghatározott követelményeket, a 15. cikkben foglalt harmonizált szabványokat, a 16. cikkben foglalt egységes előírásokat vagy más műszaki előírásokat, felszólítja a gyártót, hogy hozzon megfelelő korrekciós intézkedést egy második és végső tanúsítási határozat érdekében, kivéve, ha a hiányosságokat nem lehet orvosolni, amely esetben a tanúsítvány nem adható ki.
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés
(2)  A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az ugyanazokra az elemekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más bejelentett szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.
(2)  A bejelentett szervezet megfelelően tájékoztatja az ugyanazokra az elemekre vonatkozó hasonló megfelelőségértékelési tevékenységeket végző más, e rendelet alapján bejelentett szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – cím
Tapasztalatcsere
Tapasztalatcsere és a bevált gyakorlat cseréje
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere megszervezéséről.
A Bizottság rendelkezik a tagállamok bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai közötti tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok cseréje megszervezéséről.
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság biztosítja, hogy a bejelentett szervezetek csoportja vagy csoportjai formájában megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre a bejelentett szervezetek között, és az valóban működjön.
A Bizottság biztosítja, hogy a bejelentett szervezetek csoportja vagy csoportjai formájában megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre az e rendelet szerint bejelentett szervezetek között, és az valóban működjön.
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Valamely elem forgalomba hozatalakor vagy használatbavételekor, ideértve a gyártó saját céljaira történő forgalomba hozatalt és használatbavételt is, a gyártók biztosítják, hogy:
(1)  Az uniós piacon forgalomba hozott vagy az Unióban használatba vett összes elem tekintetében, ideértve a gyártó saját céljaira történő forgalomba hozatalt és használatbavételt is, a gyártók biztosítják, hogy:
Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Egyetlen felhasználónak egyidejűleg több elem szállítása esetén azonban az érintett tételt vagy szállítmányt egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat is kísérheti.
Egyetlen felhasználónak egyidejűleg több elem szállítása esetén azonban az érintett szállítmányt egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat is kísérheti.
Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az elem csomagolásán a gyártók feltüntetik a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, valamint azt a postai címet vagy internetes címet, amelyen kapcsolatba lehet velük lépni. Postai címként egyetlen olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Ezeket az információkat a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven, egyértelmű, érthető és olvasható módon kell feltüntetni.
(8)  Az elem csomagolásán a gyártók feltüntetik a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, a telefonszámukat, valamint azt a postai, e-mail vagy internetes címet, amelyen kapcsolatba lehet velük lépni. Postai címként egyetlen olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Ezeket az információkat a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven, egyértelmű, érthető és olvasható módon kell feltüntetni.
Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 11 bekezdés
(11)  Amennyiben a gyártók úgy vélik vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, haladéktalanul meg kell hozniuk a szükséges korrekciós intézkedéseket az adott elem megfelelőségének biztosítására, és adott esetben ki kell vonniuk a forgalomból vagy vissza kell hívniuk azt. Továbbá amennyiben az elem kockázatot jelent, a gyártók erről haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az elemet forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
(11.  Amennyiben a gyártók úgy vélik vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, haladéktalanul meg kell hozniuk a szükséges korrekciós intézkedéseket az adott elem megfelelőségének biztosítására, és adott esetben ki kell vonniuk a forgalomból vagy vissza kell hívniuk azt. Továbbá amennyiben úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az elem kockázatot jelent, a gyártók haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az elemet forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
(Horizontális módosítás: az „amennyiben úgy ítélik meg, vagy okuk van feltételezni, hogy egy elem kockázatot jelent” szövegrész a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása a megfelelő változtatások végrehajtását teszi szükségessé e szöveg egészében.)
Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím
A belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők kötelezettsége a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó politikák létrehozására
Az elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők kötelezettsége az értéklánccal kapcsolatos kellő gondosság alkalmazására
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
(1)  [E rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplő teljesíti az e cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket, és megőrzi azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják az említett kötelezettségeknek való megfelelést, beleértve a bejelentett szervezetek által végzett, harmadik fél általi ellenőrzés eredményeit.
(1)  ... [E rendelet hatálybalépése után 12 hónappal]-tól/-től az elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplő teljesíti az e cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő értékláncra vonatkozó kötelezettségeket, és megőrzi azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják az említett kötelezettségeknek való megfelelést, beleértve a bejelentett szervezetek által végzett, harmadik fél általi ellenőrzés eredményeit.
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  a X. melléklet 1. pontjában szereplő nyersanyagok ellátási láncára vonatkozó vállalati szakpolitikát fogad el, és azt egyértelműen kommunikálja a beszállítók és a nyilvánosság felé;
a)  az elemértékláncra, beleértve a X. melléklet 1. pontjában szereplő nyersanyagokat is, valamint a X. melléklet 2. pontja szerinti egyéb kapcsolódó társadalmi és környezeti kockázatokra vonatkozó vállalati átvilágítási szakpolitikát fogad el, és azt egyértelműen kommunikálja a beszállítók és a nyilvánosság felé;
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az ellátási láncra vonatkozó szakpolitikájába beépíti azokat a normákat, amelyek összhangban állnak azokkal a normákkal, amelyeket az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának II. mellékletében foglalt, az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell rögzít;
b)  az értékláncra vonatkozó szakpolitikájába beépíti azokat a normákat, amelyek összhangban állnak a X. melléklet 3a. pontjában felsorolt, nemzetközileg elismert átvilágítási normákban rögzített szabályokkal;
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) belső irányítási rendszereit a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc támogatása érdekében úgy alakítja ki, hogy a felső vezetésre bízza a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatainak felügyeletét, és e rendszerek nyilvántartásait legalább öt évig megőrzi;
c)  belső irányítási rendszereit a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc támogatása érdekében úgy alakítja ki, hogy a felső vezetésre bízza a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc folyamatainak felügyeletét, és e rendszerek nyilvántartásait legalább öt évig megőrzi;
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 albekezdés
d)  ellenőrzési és átláthatósági rendszert valósít meg és működtet az ellátási lánc tekintetében, amely felügyeleti láncot vagy nyomonkövethetőségi rendszert tartalmaz, illetve az upstream szereplők azonosítását foglalja magában.
d)  ellenőrzési és átláthatósági rendszert valósít meg és működtet az értéklánc tekintetében, amely felügyeleti láncot vagy nyomonkövethetőségi rendszert tartalmaz, magában foglalva az értéklánc upstream szereplőinek azonosítását.
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 albekezdés – bevezető rész
Ezt a rendszert az alábbi információkat tartalmazó dokumentációval kell alátámasztani:
Ezt a rendszert legalább az alábbi információkat tartalmazó dokumentációval kell alátámasztani:
Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 albekezdés – iii a pont (új)
iiia.  a nagy kockázatot jelentő térségekből származó nyersanyagok esetében az OECD kellő gondosságról szóló útmutatásában az upstream gazdasági szereplőkre vonatkozóan külön meghatározott ajánlásoknak megfelelő kiegészítő információk, adott esetben például a származási bánya, a nyersanyagok csoportosítási, kereskedelmi és feldolgozási helyszínei, továbbá a fizetett adók, díjak és bányajáradékok;
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 3 albekezdés
Az ebben a d) pontban foglalt követelmények az ágazat által irányított mechanizmusokban való részvétel útján is megvalósíthatók.
A gazdasági szereplők kellő gondosságon alapuló folyamatokra vonatkozó egyéni felelősségének sérelme nélkül az ebben a d) pontban foglalt követelmények az ágazat által irányított, e rendelet szerint elismert mechanizmusokban való részvétel útján vagy más szereplőkkel együttműködve is megvalósíthatók.
Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  az ellátási láncra vonatkozó szakpolitikáját beépíti a beszállítókkal kötött szerződéseibe és megállapodásaiba, valamint a kockázatkezelési intézkedésekbe;
e)  az értékláncra vonatkozó szakpolitikáját beépíti a beszállítókkal kötött szerződéseibe és megállapodásaiba, valamint a kockázatkezelési intézkedésekbe;
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – f pont
f)  panaszkezelési mechanizmust hoz létre, amely korai kockázattudatosítási előrejelző rendszerként szolgál, vagy e mechanizmusról más gazdasági szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások révén gondoskodik, vagy azáltal, hogy megkönnyíti egy külső szakértő vagy szerv – például ombudsman – igénybevételének a lehetőségét.
f)  panaszkezelési mechanizmust hoz létre, amely korai kockázattudatosítási előrejelző rendszerként és károkozás esetén az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekkel összhangban levő kártérítési mechanizmusként szolgál, vagy e mechanizmusokról más gazdasági szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások révén gondoskodik, vagy azáltal, hogy megkönnyíti egy külső szakértő vagy szerv – például ombudsman – igénybevételének a lehetőségét. E mechanizmusoknak figyelembe kell venniük panaszkezelési mechanizmusokra vonatkozóan az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekben meghatározott kritériumokat.
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  meghatározza és értékeli a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatásokat az ellátási láncán a (2) bekezdés alapján nyújtott információk alapján, az ellátási láncra vonatkozó szakpolitikájában meghatározott normákkal összevetve;
a)  meghatározza és értékeli többek között a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások kockázatát az értékláncában a (2) bekezdés alapján nyújtott információk és bármilyen egyéb, nyilvánosan elérhető vagy az érdekelt felektől kapott információ alapján, az értékláncra vonatkozó szakpolitikájában meghatározott normákkal összevetve;
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – bevezető rész
b)  az azonosított kockázatokkal szembeni fellépés érdekében stratégiát hajt végre, amelynek célja a kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése az alábbiak révén:
b)  az azonosított kockázatokkal szembeni fellépés érdekében stratégiát hajt végre, amelynek célja a kedvezőtlen hatások megelőzése, mérséklése és kezelése az alábbiak révén:
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – i alpont
i.  jelentést tesz az ellátási lánc kockázatértékelésének eredményeiről az e célból kijelölt felső vezetés számára;
i.  jelentést tesz az értéklánc kockázatértékelésének eredményeiről az e célból kijelölt felső vezetés számára;
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – ii alpont
ii.  az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása II. mellékletének megfelelően kockázatkezelő intézkedéseket fogad el, figyelembe véve a befolyásolási képességét, továbbá azon képességét, hogy szükség esetén lépéseket tegyen az azon beszállítókra való nyomásgyakorlás érdekében, akik a leghatékonyabban előzhetik meg vagy csökkenthetik az azonosított kockázatot;
ii.  a kellő gondosságra vonatkozó, a X. melléklet 3a. pontjában felsorolt nemzetközileg elismert normáknak megfelelően kockázatkezelő intézkedéseket fogad el, figyelembe véve a befolyásolási képességét, továbbá azon képességét, hogy szükség esetén lépéseket tegyen az olyan üzleti kapcsolatokra való nyomásgyakorlás érdekében, akik a leghatékonyabban előzhetik meg vagy csökkenthetik az azonosított kockázatot;
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont
iii.  végrehajtja a kockázatkezelési tervet, figyelemmel kíséri és nyomon követi a kockázatcsökkentő intézkedések eredményességét, jelentést tesz az e célból kijelölt felső vezetés felé, valamint sikertelen kockázatcsökkentő erőfeszítéseket követően fontolóra veszi a kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását a beszállítóval, a vonatkozó szerződéses rendelkezések alapján és a (2) bekezdés második albekezdésében foglaltakkal összhangban;
iii.  végrehajtja a kockázatkezelési tervet, figyelemmel kíséri és nyomon követi a kockázatcsökkentő intézkedések eredményességét, jelentést tesz az e célból kijelölt felső vezetés felé, valamint sikertelen kockázatcsökkentő erőfeszítéseket követően fontolóra veszi a kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását az üzleti kapcsolattal, a vonatkozó szerződéses rendelkezések alapján és a (2) bekezdés második albekezdésében foglaltakkal összhangban;
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő kockázatcsökkentő erőfeszítéseket tesz, miközben fenntartja a kereskedelmet vagy azt ideiglenesen felfüggeszti, konzultálnia kell a beszállítókkal és az érintett felekkel, beleértve a helyi és központi közigazgatási szerveket, nemzetközi vagy civil társadalmi szervezeteket és az érintett harmadik feleket, és e felekkel a kockázatkezelési terven belül mérhető kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában kell megállapodnia.
Amennyiben az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő kockázatcsökkentő erőfeszítéseket tesz, miközben fenntartja a kereskedelmet vagy azt ideiglenesen felfüggeszti, konzultálnia kell az üzleti kapcsolatokkal és az érintett felekkel, beleértve a helyi és központi közigazgatási szerveket, nemzetközi vagy civil társadalmi szervezeteket és az érintett közösségeket, és e felekkel a kockázatkezelési terven belül mérhető kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában kell megállapodnia.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
Az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő meghatározza és értékeli a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások valószínűségét az ellátási láncban, az említett lánc részét képező beszállítókra vonatkozóan bejelentett szervezet által végzett, harmadik fél általi ellenőrzési jelentések alapján, valamint adott esetben a kellő gondosság elve tekintetében követett gyakorlat értékelésével. Az említett ellenőrzési jelentéseknek összhangban kell állniuk a (4) bekezdés első albekezdésében foglaltakkal. A beszállítókról harmadik fél által készített jelentések hiányában az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő saját kockázatkezelési rendszerei részeként azonosítja és értékeli az ellátási láncában jelentkező kockázatokat. Ilyen esetekben az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő egy bejelentett szervezeten keresztül elvégezteti a saját, kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánca harmadik fél általi ellenőrzését a (4) bekezdés első albekezdésében foglaltakkal összhangban.
Az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő meghatározza és értékeli a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó kedvezőtlen hatások valószínűségét az értékláncában. Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő saját kockázatkezelési rendszerei részeként azonosítja és értékeli az értékláncában jelentkező kockázatokat. Ilyen esetekben az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő egy bejelentett szervezeten keresztül elvégezteti a saját, kellő gondosság elvének megfelelő lánca harmadik fél általi ellenőrzését a (4) bekezdés első albekezdésében foglaltakkal összhangban. A gazdasági szereplő felhasználhatja továbbá a lánc részét képező üzleti kapcsolatokra vonatkozóan egy bejelentett szervezet által végzett, harmadik fél általi ellenőrzési jelentéseket, és adott esetben értékelheti kellő gondosságra vonatkozó gyakorlatait. Az említett ellenőrzési jelentéseknek összhangban kell állniuk a (4) bekezdés első albekezdésében foglaltakkal.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy rendelkezzenek olyan felelősségi rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági szereplők a nemzeti joggal összhangban felelősségre vonhatók legyenek, és kártérítést biztosítsanak az általuk vagy az ellenőrzésük alatt álló vállalkozások által elkövetett cselekmények vagy mulasztások által okozott, vagy ezek közreműködésével keletkezett, az emberi jogokra, a környezetre vagy a jó kormányzásra gyakorolt lehetséges vagy tényleges káros hatásokért.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő gondoskodik a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott szakpolitikái bejelentett szervezet általi ellenőrzéséről („harmadik fél általi ellenőrzés”).
(4)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő gondoskodik a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében alkalmazott szakpolitikák és gyakorlatok bejelentett szervezet általi ellenőrzéséről („harmadik fél általi ellenőrzés”).
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  hatálya kiterjed a gazdasági szereplőknek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó követelmények teljesítéséhez szükséges valamennyi tevékenységére, folyamatára és rendszerér, a 2., a 3. és az 5. cikkel összhangban;
a)  hatálya kiterjed a gazdasági szereplőknek a kellő gondosság elvének megfelelő értékláncra vonatkozó követelmények teljesítéséhez szükséges valamennyi tevékenységére, folyamatára és rendszerér, a 2., a 3. és az 5. cikkel összhangban;
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  célja annak megállapítása, hogy az elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők által a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlat megfelel-e a 2., a 3. és az 5. cikkben foglaltaknak;
b)  célja annak megállapítása, hogy az elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők által a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében követett gyakorlat megfelel-e a (2), a (3) és az (5) bekezdésben foglaltaknak, és adott esetben ellenőrizze a vállalkozásokat, és információkat gyűjtsön az érdekelt felektől;
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
c) ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági szereplők részére arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatnák a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlatukat;
c)  ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági szereplők részére arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatnák a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében követett gyakorlatukat;
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a harmadik fél által a (4) bekezdéssel összhangban folytatott ellenőrzésekről készült jelentéseket, vagy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott – a Bizottság által a 72. cikk alapján elismert – rendszernek való megfelelést igazoló bizonyítékokat.
(5)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő kérésre a tagállami piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja a harmadik fél által a (4) bekezdéssel összhangban folytatott ellenőrzésekről készült jelentéseket, vagy a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében alkalmazott – a Bizottság által a 72. cikk alapján elismert – rendszernek való megfelelést igazoló bizonyítékokat.
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
(6)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő a vele közvetlen kapcsolatban lévő downstream vevők rendelkezésére bocsátja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott politikájával összhangban megszerzett és megőrzött összes információt, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.
(6)  Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő a vele közvetlen kapcsolatban lévő downstream vevők rendelkezésére bocsátja a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében alkalmazott politikájával összhangban megszerzett és megőrzött összes információt, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő a lehető legszélesebb körben – többek között az interneten is –, évente nyilvánosan jelentést tesz a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott politikájáról. Az említett jelentésnek tartalmaznia kell azt, hogy az adott gazdasági szereplő milyen lépéseket tett a (2) és a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, beleértve a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen hatásokra vonatkozó megállapításokat, valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal összhangban elvégzett harmadik fél általi ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést a bejelentett szervezet nevével együtt, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.
Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő a lehető legszélesebb körben – többek között az interneten is –, évente nyilvánosan jelentést tesz a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében alkalmazott politikájáról, különösen a forgalomba hozott egyes elemmodellekben található nyersanyagokra vonatkozóan. Az említett jelentésnek – a végfelhasználók számára közérthető módon, valamint az érintett elemek egyértelmű meghatározásával – tartalmaznia kell azt, hogy az adott gazdasági szereplő milyen lépéseket tett a (2) és a (3) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében, beleértve a X. melléklet 2. pontjában szereplő kockázati kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen hatásokra vonatkozó megállapításokat, valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal összhangban elvégzett harmadik fél általi ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést a bejelentett szervezet nevével együtt, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 bekezdés
(7)  A Bizottság iránymutatást dolgoz ki az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott, kellő gondosságra vonatkozó követelmények alkalmazására vonatkozóan, tekintettel a X. melléklet 2. pontjában foglalt társadalmi és környezeti kockázatokra és különösen a X. melléklet 3. pontjában említett nemzetközi okmányokkal összhangban.
(7)  A Bizottság iránymutatást dolgoz ki az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott, kellő gondosságra vonatkozó követelmények alkalmazására vonatkozóan, tekintettel a X. melléklet 2. pontjában foglalt társadalmi és környezeti kockázatokra és különösen a X. melléklet 3. és 3a. pontjában említett nemzetközi okmányokkal összhangban.
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)  A tagállamok egyedi technikai segítséget nyújtanak a gazdasági szereplőknek, és különösen a kis- és középvállalkozásoknak a kellő gondosság elvének megfelelő értékláncra vonatkozó, e cikkben meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében. A tagállamokat a 68b. cikk szerint létrehozott, elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok segíthetik az ilyen technikai támogatás nyújtásában.
Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 7 b bekezdés (új)
(7b)  Annak érdekében, hogy a tagállamok biztosítsák e rendelet 69. cikk szerinti betartását, a tagállamok felelősek a megfelelő ellenőrzések elvégzéséért.
Az első albekezdésben említett ellenőrzéseket kockázatalapú megközelítés alapján kell elvégezni, többek között olyan esetekben, amikor az illetékes hatóság valamely gazdasági szereplő e rendeletnek való megfelelése kapcsán lényeges információk birtokába jut, beleértve a harmadik felek által felvetett, indokolással alátámasztott aggályokat is.
Az első albekezdésben említett ellenőrzések keretében helyszíni ellenőrzéseket is kell végezni, többek között a gazdasági szereplő létesítményeiben is.
A gazdasági szereplők minden szükséges segítséget megadnak az első albekezdésben említett ellenőrzések elvégzésének elősegítéséhez, különösen a létesítményekbe való bejutás, valamint a dokumentációba és a nyilvántartásokba való betekintés tekintetében.
A feladatok egyértelműségének és az intézkedések közötti következetesség illetékes tagállami hatóságok körében való biztosítása érdekében a Bizottság iránymutatásokat készít, amelyek részletezik az első albekezdésben említett ellenőrzéseket végrehajtó illetékes tagállami hatóságok által követendő lépéseket. Ezek az iránymutatások adott esetben az e rendelet végrehajtását elősegítő dokumentumok mintáit is tartalmazzák.
A tagállamok nyilvántartást vezetnek az első albekezdésben említett ellenőrzésekről – feltüntetve különösen ezen ellenőrzések jellegét és eredményeit –, valamint a 69. cikk szerint kibocsátott, korrekciós intézkedésre vonatkozó felszólításokról.
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a X. mellékletben felsorolt nemzetközi jogi eszközök listájának módosítása a vonatkozó nemzetközi fórumokon történő fejleményekkel összhangban;
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – b pont
b)  az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő (2)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek módosítása, tekintettel az (EU) 2017/821 rendelet módosításaira, valamint az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása I. mellékletében foglalt, kellő gondosságra vonatkozó ajánlások változtatásai.
b)  az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő (2)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek módosítása, tekintettel az (EU) 2017/821 rendelet módosításaira, valamint a X. melléklet 3a. pontjában foglalt, kellő gondosságra vonatkozó, nemzetközileg elismert eszközök változtatásai;
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a magas kockázatú területek jegyzékének összeállítása és módosítása, figyelembe véve az OECD kellő gondosságra vonatkozó iránymutatásait.
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 a bekezdés (új)
(8a)  A fenntartható vállalatirányításra és a kellő gondosságra vonatkozó általános szabályokat megállapító jövőbeli uniós jogszabályok elfogadása esetén az e cikk (2)–(5) bekezdésében és a X. mellékletben foglalt rendelkezéseket az ilyen jövőbeli uniós jogszabályok kiegészítésének kell tekinteni.
A fenntartható vállalatirányításra és a kellő gondosságra vonatkozó általános szabályokat megállapító jövőbeli uniós jogszabály hatályba lépését követő hat hónapon belül a Bizottságnak értékelnie kell, hogy az új uniós jogszabály szükségessé teszi-e e cikk (2)–(5) bekezdésének vagy a X. mellékletnek, vagy mindkettőnek a módosítását, és szükség esetén a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a módosítások megtétele érdekében.
Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem érinti az e cikk (2)–(5) bekezdésében vagy a X. mellékletben meghatározott, az elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket. A gazdasági szereplők kellő gondosságra vonatkozó, az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott további kötelezettségeinek olyanoknak kell lenniük, hogy indokolatlan adminisztratív terhek keletkeztetése nélkül legalább az e rendeletben előírt védelmi szintet biztosítsák.
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
(4)  A meghatalmazott képviselők a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látják el. A meghatalmazott képviselő kérésre átadja az illetékes hatóságnak a megbízás egy példányát. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzésére kell felhatalmaznia a meghatalmazott képviselőt:
(4)  A meghatalmazott képviselők a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látják el. A meghatalmazott képviselő megfelelő pénzügyi és szervezeti eszközökkel rendelkezik a megbízásban meghatározott feladatok elvégzéséhez. A meghatalmazott képviselő kérésre átadja az illetékes hatóságnak a megbízás egy példányát az illetékes hatóság által meghatározott uniós nyelven. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzésére kell felhatalmaznia a meghatalmazott képviselőt:
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Amennyiben a meghatalmazott képviselő úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem kockázatot jelent, haladéktalanul tájékoztatja erről a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az importőrök kizárólag a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek megfelelő elemet hozhatnak forgalomba, illetve vehetnek használatba.
(1)  Az importőrök kizárólag a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben foglalt követelményeknek megfelelő elemet hozhatnak forgalomba, illetve vehetnek használatba.
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, akkor az importőr azt addig nem hozhatja forgalomba, illetve nem veheti használatba, amíg megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben az elem kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.
Amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben foglalt követelményeknek, akkor az importőr azt addig nem hozhatja forgalomba, illetve nem veheti használatba, amíg megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem kockázatot jelent, haladéktalanul tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az importőrök – amennyiben az elem által jelentett kockázatok miatt helyénvalónak ítélik meg – az emberi egészség védelme és a fogyasztók biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott elemek mintájának vizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek azokról, valamint a nem megfelelő elemekről és a termékvisszahívásokról, és minderről folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat.
(6)  Az importőrök – amennyiben az elem által jelentett kockázatok miatt helyénvalónak ítélik meg – az emberi egészség, a környezet védelme és a fogyasztók biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott elemek mintájának vizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek azokról, valamint a nem megfelelő elemekről és a termékvisszahívásokról, és minderről folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat.
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 7 bekezdés
(7)  Amennyiben az importőrök úgy vélik vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, haladéktalanul meg kell hozniuk a szükséges korrekciós intézkedéseket az adott elem megfelelőségének biztosítására, és adott esetben ki kell vonniuk a forgalomból vagy vissza kell hívniuk azt. Továbbá amennyiben az elem kockázatot jelent, az importőrök haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az elemet forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
(7)  Amennyiben az importőrök úgy vélik vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben foglalt követelményeknek, haladéktalanul meg kell hozniuk a szükséges korrekciós intézkedéseket az adott elem megfelelőségének biztosítására, és adott esetben ki kell vonniuk a forgalomból vagy vissza kell hívniuk azt. Továbbá amennyiben az importőrök úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az elem kockázatot jelent, haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak a nemzeti hatóságát, ahol az elemet forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  a gyártót, a gyártó meghatalmazott képviselőjét, az importőrt vagy más forgalmazókat bejegyezték valamely tagállam területén, a 46. cikkel összhangban;
a)  a gyártót a 46. cikkel összhangban nyilvántartásba vették valamely tagállam területén;
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben meghatározott követelményeknek, akkor a forgalmazó addig nem forgalmazhatja az elemet, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az elem kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint az illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.
(3)  Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben meghatározott követelményeknek, akkor a forgalmazó addig nem forgalmazhatja az elemet, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem kockázatot jelent, tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint az illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, gondoskodnak a szükséges korrekciós intézkedések megtételéről az adott elem megfelelőségének biztosítása érdekében, és adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják azt. Továbbá amennyiben az elem kockázatot jelent, a forgalmazók haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol az eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
(5)  Amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott elem nem felel meg a II. és a III. fejezetben, valamint a 39. cikkben foglalt követelményeknek, gondoskodnak a szükséges korrekciós intézkedések megtételéről az adott elem megfelelőségének biztosítása érdekében, és adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják azt. Továbbá amennyiben a forgalmazók úgy ítélik meg vagy okuk van feltételezni, hogy az elem kockázatot jelent, haladéktalanul értesítik annak a tagállamnak a nemzeti hatóságát, ahol az eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat nyújtanak különösen a megfelelés hiányáról és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 6 bekezdés
(6)  A forgalmazók valamely nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság által könnyen érthető nyelven a hatóság rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt és műszaki dokumentációt, amely az elem II. és III fejezetben foglalt követelményeknek való megfelelésének igazolásához szükséges. Az említett információkat és a műszaki dokumentációt papír alapon vagy elektronikus formátumban kell benyújtani. Kérésre az importőrök együttműködnek a nemzeti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
(6)  A forgalmazók valamely nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság által könnyen érthető nyelven a hatóság rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt és műszaki dokumentációt, amely az elem II. és III fejezetben, valamint a 39. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelésének igazolásához szükséges. Az említett információkat és a műszaki dokumentációt papír alapon vagy elektronikus formátumban kell benyújtani. Kérésre az importőrök együttműködnek a nemzeti hatósággal minden olyan intézkedés terén, amelyet az általuk forgalomba hozott vagy használatba vett elem jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
A logisztikai szolgáltatók biztosítják, hogy az általuk kezelt elemek vonatkozásában a raktározás, csomagolás, címzés vagy feladás során fennálló körülmények nem veszélyeztetik az elemek II. és III fejezetben foglalt követelményeknek való megfelelését.
A logisztikai szolgáltatók, köztük az online piacterek biztosítják, hogy az általuk kezelt elemek vonatkozásában a raktározás, csomagolás, címzés vagy feladás során fennálló körülmények nem veszélyeztetik az elemek II., III. és VII. fejezetben foglalt követelményeknek való megfelelését.
Az érintett gazdasági szereplők VI. fejezetben meghatározott kötelezettségeinek sérelme nélkül a logisztikai szolgáltatók – az első albekezdésben említett követelményen felül – a 40. cikk (4) bekezdésének d) pontjában és a 40. cikk (4a) bekezdésében meghatározott feladatokat is ellátják.
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Az importőr vagy a forgalmazó az alábbi esetekben e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül, és az ilyen importőrre vagy forgalmazóra a 40. cikkben a gyártót illetően megállapított kötelezettségek vonatkoznak, amennyiben:
Az importőr vagy a forgalmazó az alábbi esetekben e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül, és az ilyen importőrre vagy forgalmazóra a 38. cikkben a gyártót illetően megállapított kötelezettségek vonatkoznak, amennyiben az alábbiak közül bármelyik fennáll:
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  az adott importőr vagy forgalmazó úgy módosítja a forgalomba hozott vagy használatba vett elemet, hogy az érinti az e rendeletben előírt követelményeknek való megfelelést;
b)  az adott importőr vagy forgalmazó úgy módosítja a forgalomba hozott vagy használatba vett elemet, hogy az érinti az e rendeletben előírt követelményeknek való megfelelést; vagy
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
d)  a gyártó által adott tagállam területén első alkalommal forgalmazni kívánt elemek típusa, vagyis hordozható elemek, ipari elemek, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vagy gépjárműelemek;
d)  a gyártó által adott tagállam területén első alkalommal forgalmazni kívánt elemek típusa, vagyis hordozható elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek, ipari elemek, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vagy gépjárműelemek;
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)
da)  a gyártó által az adott tagállam területén első alkalommal forgalmazni kívánt elemek vegyi felépítése;
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – bevezető rész
f)  arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a gyártó hogyan teljesíti a 47. cikkben meghatározott feladatait, illetve a 48. és a 49. cikkben foglalt követelményeket:
f)  arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a gyártó hogyan teljesíti a 47. cikkben meghatározott feladatait, illetve a 48., 48a. és a 49. cikkben foglalt követelményeket:
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – i alpont – bevezető rész
i.  hordozható elemek esetében az ebben az f) pontban foglalt követelmények az alábbiak rendelkezésre bocsátásával teljesítendők:
i.  hordozható elemek és könnyű szállítóeszközökben használt elemek esetében az ebben az f) pontban foglalt követelmények az alábbiak rendelkezésre bocsátásával teljesítendők:
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – i alpont – 1 francia bekezdés
—  nyilatkozat, amely igazolja a gyártó által a 47. cikkben foglalt gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett intézkedéseket, a 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott, elkülönített gyűjtésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett intézkedéseket a gyártó által szállított elemek mennyiségére vonatkoztatva, valamint azt a rendszert, ami biztosítja, hogy az illetékes hatóságok felé bejelentett adatok megbízhatók;
—  nyilatkozat, amely igazolja a gyártó által a 47. cikkben foglalt gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett intézkedéseket, a 48. cikk (1) bekezdésében és a 48a. cikk (1) bekezdésében meghatározott, elkülönített gyűjtésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében bevezetett intézkedéseket a gyártó által szállított elemek mennyiségére vonatkoztatva, valamint azt a rendszert, ami biztosítja, hogy az illetékes hatóságok felé bejelentett adatok megbízhatók;
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – i alpont – 2 francia bekezdés
—  adott esetben a gyártó által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek 47. cikk (2) bekezdése szerinti teljesítésével megbízott gyártói felelősségi rendszer neve és kapcsolattartási adatai – úgymint irányítószám, település, utca, házszám, ország, telefonszám és faxszám, internetcím és e-mail-cím – és nemzeti azonosító kódja – ideértve a gyártói felelősségi rendszer cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű hivatalos nyilvántartási számát, így a gyártói felelősségi rendszer európai vagy nemzeti adószámát –, valamint a képviselt gyártó általi megbízás;
—  adott esetben a gyártó által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek 47. cikk (2) és (4) bekezdése szerinti teljesítésével megbízott gyártói felelősségi rendszer neve és kapcsolattartási adatai – úgymint postai cím, telefonszám és faxszám, internetcím és e-mail-cím – és nemzeti azonosító kódja – ideértve a gyártói felelősségi rendszer cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű hivatalos nyilvántartási számát, így a gyártói felelősségi rendszer európai vagy nemzeti adószámát –, valamint a képviselt gyártó általi megbízás;
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – i alpont – 2 a francia bekezdés (új)
–  amennyiben a gyártói felelősségi rendszer több gyártót képvisel, minden egyes képviselt gyártó vonatkozásában külön-külön fel kell tüntetni, hogy hogyan teljesíti a 47. cikkben meghatározott kötelezettségeket;
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – f pont – ii alpont – 2 francia bekezdés
—  adott esetben a gyártó által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek 47. cikk (2) és (4) bekezdése szerinti teljesítésével megbízott gyártói felelősségi rendszer nemzeti azonosító kódja – ideértve a gyártói felelősségi rendszer cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű hivatalos nyilvántartási számát, így a gyártói felelősségi rendszer európai vagy nemzeti adószámát –, valamint a képviselt gyártó általi megbízás;
—  adott esetben a gyártó által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek 47. cikk (2) és (4) bekezdése szerinti teljesítésével megbízott gyártói felelősségi rendszer neve és kapcsolattartási adatai – beleértve postai cím, telefonszám és faxszám, e-mail-cím és weboldal – és nemzeti azonosító kódja – ideértve a gyártói felelősségi rendszer cégjegyzékszámát vagy azzal egyenértékű hivatalos nyilvántartási számát, így a gyártói felelősségi rendszer európai vagy nemzeti adószámát –, valamint a képviselt gyártó általi megbízás;
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az elemeket távközlő eszközök útján értékesítő gyártókat az értékesítés helye szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni. Ha az ilyen gyártókat nem abban a tagállamban veszik nyilvántartásba, ahová értékesítenek, akkor meghatalmazott képviselőjükön keresztül kell nyilvántartásba venni őket.
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
da)  elutasíthatja a gyártó nyilvántartását, ha a gyártó nem vagy nem megfelelően teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettséget.
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az elemgyártók tájékoztatják az online piactereket nyilvántartásba vételükről vagy az értékesítés helye szerinti tagállamban tevékenykedő meghatalmazott képviselőjükről.
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  megszervezi a hulladékelemek elkülönített gyűjtését a 48. és a 49. cikkel összhangban, valamint ezt követően a hulladékelemek szállítását, újrapozicionálásra és újragyártásra való előkészítését, kezelését és újrafeldolgozását, ideértve a szükséges biztonsági intézkedéseket az 56. cikkel összhangban;
a)  fedezi legalább a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke (4) bekezdésének a) pontjában említett költségeket, ideértve a hulladékelemek 48., 48a. és 49. cikk szerinti elkülönített gyűjtésének megszervezéséhez kapcsolódó költségeket, valamint ezt követően a hulladékelemek szállítását, újrapozicionálásra és újragyártásra való előkészítését, kezelését, újrafeldolgozásra és hasznosításra való előkészítést, továbbá a szükséges biztonsági intézkedéseket az 56. cikkel összhangban;
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – c pont
c) elősegíti az elemek elkülönített gyűjtését, ideértve azt is, hogy fedezi a 48. cikk (1) bekezdése szerint a végfelhasználók által nem megfelelően eldobott elemek azonosítása érdekében végzett felmérések költségeit;
c)  elősegíti az elemek elkülönített gyűjtését, ideértve azt is, hogy fedezi a 48. cikk (1) bekezdése szerint a végfelhasználók által nem megfelelően eldobott elemek azonosítása érdekében rendszeresen végzett adatgyűjtés és felmérések költségeit;
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)  tudatosságnövelő kampányokat és/vagy gazdasági ösztönzőket – többek között a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltakat – szervez annak érdekében, hogy a végfelhasználókat arra ösztönözze, hogy a hulladékelemeket a 60. cikk (1) bekezdésével összhangban a hulladékelemek keletkezésének megelőzéséről és azok kezeléséről a rendelkezésükre bocsátott információknak megfelelő módon ártalmatlanítsák;
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  finanszírozza az a)–d) pontban leírt tevékenységeket.
e)  finanszírozza az a)–da) pontban leírt tevékenységeket.
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  rendelkeznek az (1) bekezdésben foglalt kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szervezési és pénzügyi eszközökkel;
a)  rendelkeznek az (1) bekezdésben foglalt kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi, illetve pénzügyi és szervezési eszközökkel;
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – a pont
a)  szabályozásra kerüljenek legalább az elemek típusa és az elemek vegyi összetétele szerint, valamint – adott esetben – az újratölthetőség és az újrafeldolgozott tartalom szintje figyelembevételével az elemek gyártása során;
a)  szabályozásra kerüljenek a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően, az elemek típusa és az elemek vegyi összetétele szerint, valamint – adott esetben – az újratölthetőség, a tartósság és az újrafeldolgozott tartalom szintje, továbbá az elemek újragyártásának vagy újrapozicionálásának lehetősége és szénlábnyom figyelembevételével az elemek gyártása során;
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)  kiigazításra kerüljenek a gyártói felelősségi rendszerek újrahasználatból, valamint az elemekből és hulladékelemekből nyert másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeinek a figyelembevétele érdekében;
b)  kiigazításra kerüljenek a gyártói felelősségi rendszerek újrahasználatból, újragyártásból, újrapozicionálásból, valamint az elemekből és hulladékelemekből nyert másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételeinek a figyelembevétele érdekében;
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a 48. cikk (2) bekezdésével, a 49. cikk (3) bekezdésével, az 53. cikk (1) bekezdésével, az 56. cikk (1) bekezdésével, valamint a 61. cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt kötelezettségek teljesítésére irányuló tevékenységeket a gyártótól vagy gyártói felelősségi rendszertől eltérő harmadik fél végzi, a gyártók által fedezendő költségek nem haladhatják meg az ilyen tevékenységek költséghatékony módon történő végzéséhez szükséges költségeket. Az ilyen költségeket a gyártók és a harmadik felek között átlátható módon kell megállapítani, és ki kell igazítani az újrahasználatból, valamint az elemekből és hulladékelemekből nyert másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételek figyelembevétele érdekében.
(5)  Amennyiben a 48. cikk (2) bekezdésével, a 48a. cikk (2) bekezdésével, a 49. cikk (3) bekezdésével, az 53. cikk (1) bekezdésével, az 56. cikk (1) bekezdésével, valamint a 61. cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt kötelezettségek teljesítésére irányuló tevékenységeket a gyártótól vagy gyártói felelősségi rendszertől eltérő harmadik fél végzi, a gyártók által fedezendő költségek nem haladhatják meg az ilyen tevékenységek költséghatékony módon történő végzéséhez szükséges költségeket. Az ilyen költségeket a gyártók és a harmadik felek között átlátható módon kell megállapítani, és ki kell igazítani az újrahasználatból, újragyártásból, újrapozicionálásból, valamint az elemekből és hulladékelemekből nyert másodlagos nyersanyagok értékesítéséből származó bevételek figyelembevétele érdekében.
Módosítás 302
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
(6)  A gyártói felelősségi rendszerek engedélyezés iránti kérelmet nyújtanak be az illetékes hatósághoz. Az engedély csak akkor adható meg, ha igazolható, hogy a gyártói felelősségi rendszer által bevezetett intézkedések elegendők az ebben a cikkben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez a tagállam területén az általa képviselt gyártók által első alkalommal forgalomba hozott elemek mennyisége vonatkozásában. Az illetékes hatóság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e az engedélyezés (1), (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott feltételei. Az illetékes hatóság meghatározza az engedélyezési eljárás részletes szabályait, valamint a megfelelés ellenőrzésének módjait, ideértve a gyártók által ennek érdekében nyújtandó információkat is.
(6)  A gyártó vagy a nevében eljáró gyártói felelősségi rendszer engedélyezés iránti kérelmet nyújt be az illetékes hatósághoz. Az engedély csak akkor adható meg, ha igazolható, hogy a gyártói felelősségi rendszer által bevezetett intézkedések elegendők, valamint hogy rendelkeznek a szükséges pénzügyi, illetve pénzügyi és szervezeti eszközökkel az ebben a fejezetben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez a tagállam területén az általa képviselt gyártók által első alkalommal forgalomba hozott elemek mennyisége vonatkozásában, valamint összhangban vannak a hulladékelemek elkülönített gyűjtésére vonatkozó célok elérésével, valamint az ebben a rendeletben meghatározott újrafeldolgozási szinttel és újrafeldolgozási hatékonysággal. Az illetékes hatóság rendszeres időközönként, de legalább három évente ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e az engedélyezés (1), (3), (4) és (5) bekezdésben meghatározott feltételei. Az engedély visszavonható, ha a 48. cikk (4) bekezdésében vagy a 48a. cikk (5) bekezdésében meghatározott begyűjtési célok nem teljesülnek, vagy ha a gyártó vagy a gyártói felelősségi rendszer megsérti a 49. cikk (1), (2) vagy (3) bekezdését.
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
A gyártói felelősségi rendszerek indokolatlan késedelem nélkül értesítik az illetékes hatóságot az engedélyezés iránti kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett bármilyen változásról, valamint bármely, az engedélyezés feltételeit érintő változásról és a tevékenység végleges beszüntetéséről.
A gyártó vagy a nevében eljáró gyártói felelősségi rendszer indokolatlan késedelem nélkül értesíti az illetékes hatóságot az engedélyezés iránti kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett bármilyen változásról, valamint bármely, az engedélyezés feltételeit érintő változásról és a tevékenység végleges beszüntetéséről.
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 9 bekezdés – c pont
c) a hulladékelemek elkülönített gyűjtési aránya, az elért újrafeldolgozási szint és újrafeldolgozási hatékonysági mutatók a gyártó tagok által a tagállamban először forgalomba hozott elemek mennyisége alapján;
c)  a hulladékelemek elkülönített gyűjtési aránya, az elért újrafeldolgozási szint, az újrafeldolgozási hatékonysági mutatók és a visszanyert anyagok szintje a gyártó tagok által a tagállamban először forgalomba hozott elemek mennyisége alapján;
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 9 bekezdés – d a pont (új)
da)  a hulladékgazdálkodással foglalkozó szereplők kiválasztására irányuló eljárás.
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 10 a bekezdés (új)
(10a)  Ha egy gazdasági szereplő az elemek újrafelhasználásával, újrapozicionálásával vagy újragyártásával foglalkozik, az elemre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség a gyártóról átszáll az adott gazdasági szereplőre.
Módosítás 307
Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 13 bekezdés
(13)  A 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikke nem alkalmazandó elemekre.
(13)  A kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó követelményeket, illetve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeket, amelyeket a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke ír elő, minimumkövetelményeknek kell tekinteni, és azokat az ebben a rendeletben foglalt rendelkezések kiegészítik.
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek biztosítják minden hulladékká vált hordozható elem begyűjtését, tekintet nélkül azok jellegére, márkajelzésére vagy származására, annak a tagállamnak a területén, ahol először hoznak forgalomba elemeket. Ebből a célból:
(1)  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek biztosítják minden hulladékká vált hordozható elem elkülönített begyűjtését, tekintet nélkül azok jellegére, vegyi összetételére, márkajelzésére vagy származására, annak a tagállamnak a területén, ahol először hoznak forgalomba elemeket. Ebből a célból:
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  gyűjtőhelyeket hoznak létre hulladékká vált hordozható elemek számára;
a)  visszavételi és gyűjtőhelyeket hoznak létre hulladékká vált hordozható elemek számára;
Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amikor a végfelhasználók a (2) bekezdés szerinti gyűjtőhelyeken megválnak a hulladékká vált hordozható elemektől, nem kötelezhetők díjfizetésre vagy új elem megvásárlására.
(3)  A végfelhasználók a (2) bekezdés szerinti gyűjtőhelyeken megválhatnak a hulladékká vált hordozható elemektől, és nem kötelezhetők díjfizetésre vagy új elem megvásárlására, illetve arra, hogy az elemet a gyűjtőhelyeket működtető gyártótól kelljen megvásárolniuk.
Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(4)  A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a hulladékká vált hordozható elemek tekintetében el kell érniük és fenn kell tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó által vagy gyártói felelősségi rendszerben részt vevő gyártók által kollektíven a tagállamban először forgalomba hozott hordozható elemek – a könnyű szállítóeszközökből származó elemek kivételével – százalékaként kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:
(4)  A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a hulladékká vált hordozható elemek tekintetében el kell érniük és minden évben fenn kell tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó által vagy gyártói felelősségi rendszerben részt vevő gyártók által kollektíven a tagállamban először forgalomba hozott hordozható elemek százalékaként kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a hulladékká vált, általános felhasználásra szánt hordozható elemek tekintetében el kell érniük és minden évben fenn kell tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó által vagy gyártói felelősségi rendszerben részt vevő gyártók által kollektíven a tagállamban először forgalomba hozott, általános felhasználásra szánt hordozható elemek százalékaként kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:
a)  45 % 2023. december 31-ig;
b)  70 % 2025. december 31-ig;
c)  80 % 2030. december 31-ig.
Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
48 a cikk (új)
48a. cikk
A könnyű szállítóeszközökben használt elemek begyűjtése
(1)  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek biztosítják minden hulladékká vált, könnyű szállítóeszközben használt elem begyűjtését, tekintet nélkül azok jellegére, vegyi összetételére, márkajelzésére vagy származására, annak a tagállamnak a területén, ahol először hoznak forgalomba elemeket.
(2)  A hulladékká vált, könnyű szállítóeszközökben használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek kötelesek díjmentesen visszavenni minden hulladékká vált, könnyű szállítóeszközben használt elemet, tekintet nélkül azok vegyi összetételére, márkajelzésére vagy származására, annak a tagállamnak a területén, ahol először hoznak forgalomba elemeket, anélkül, hogy a végfelhasználót új elem vásárlására köteleznék, és tekintet nélkül arra, hogy a hulladékelemet tőlük vásárolták-e. Ebből a célból visszaveszik a könnyű szállítóeszközben használt, hulladékká vált elemet a végfelhasználóktól vagy azon visszavételi és gyűjtőhelyektől, amelyeket a következő szervezetekkel együttműködve hoztak létre:
a)  a könnyű szállítóeszközökben használt elemek forgalmazói az 50. cikk (1) bekezdése szerint;
b)  a könnyű szállítóeszközöket javító független gazdasági szereplők;
c)  állami hatóságok vagy a nevükben hulladékgazdálkodást végző harmadik felek az 53. cikk szerint.
(3)  A (2) bekezdéssel összhangban bevezetett visszavételi rendszereknek a tagállam teljes területére ki kell terjedniük, figyelembe véve a népesség nagyságát és a népsűrűséget, a könnyű szállítóeszközökben használt, hulladékká vélt elemek várható mennyiségét, valamint a hozzáférhetőséget és a közelséget a végfelhasználók szempontjából. A visszavételi rendszerek nem korlátozódhatnak azokra a területekre, ahol a könnyű szállítóeszközökben használt, hulladékká vált elemek begyűjtése és későbbi kezelése a legjövedelmezőbb.
(4)  Amikor a végfelhasználók a (2) bekezdés szerinti gyűjtőhelyeken megválnak a hulladékká vált, könnyű szállítóeszközben használt elemektől, minden körülmények között biztosítani kell számukra, hogy bármelyik gyűjtőhelyen díjmentesen leadhassák a hulladékká vált, könnyű szállítóeszközben használt elemeket anélkül, hogy új elem megvásárlására köteleznék őket.
(5)  A gyártóknak, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszereknek a könnyű szállítóeszközökben használt, hulladékká vált elemek tekintetében el kell érniük és minden évben fenn kell tartaniuk legalább az alábbi, az adott gyártó által vagy gyártói felelősségi rendszerben részt vevő gyártók által kollektíven a tagállamban először forgalomba hozott, könnyű szállítóeszközökben használt elemek mennyiségének százalékaként kiszámított begyűjtési célkitűzéseket:
a)  75 % 2025. december 31-ig;
b)  85 % 2030. december 31-ig.
A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek az első albekezdésben említett begyűjtési arányokat az 55. cikk (2b) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerint számítják ki.
(6)  Az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint létrehozott gyűjtőhelyekre nem vonatkoznak a 2008/98/EK irányelvben foglalt nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési követelmények.
(7)  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek engedélyt kérnek az illetékes hatóságtól, amely ellenőrzi a bevezetett rendelkezések megfelelőségét az ebben a cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben az engedélyt gyártói felelősségi rendszer kéri, az engedély iránti kérelemben egyértelműen meg kell határozni az általa képviselt aktív gyártó tagokat.
(8)  A gyártói felelősségi rendszer biztosítja, hogy a birtokában lévő adatokat továbbra is bizalmasan kezelik a szellemi tulajdont képező információk, illetve az egyes gyártókhoz közvetlenül visszavezethető információk tekintetében. Az illetékes hatóság az általa kiadott engedélyben megállapíthatja az ennek érdekében teljesítendő feltételeket.
(9)  A (6) bekezdés szerinti engedély csak akkor adható meg, ha igazoló dokumentum támasztja alá, hogy az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek, és minden olyan intézkedést bevezettek, amely lehetővé teszi legalább a (5) bekezdésben említett begyűjtési célkitűzés elérését, majd a továbbiakban annak tartós teljesítését. Amennyiben az engedélyt gyártói felelősségi rendszer kéri, azt a 47. cikk (6) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás részeként kell megszerezni.
(10)  Az illetékes hatóság meghatározza a (7) bekezdés szerinti engedély megadására vonatkozó eljárás részleteit az e cikk (1)–(4) bekezdésében és az 56. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Ez magában foglalja azt a követelményt, hogy független szakértői jelentést kell készíteni annak az előzetes ellenőrzéséről, hogy az ebben a cikkben meghatározott, begyűjtésre vonatkozó rendelkezésekre az ebben a cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosításával kerül sor. Tartalmazza továbbá az egyes lépések ellenőrzésére és az illetékes hatóság által meghozandó határozatra vonatkozó határidőket, amelyek nem haladhatják meg a hat hetet a hiánytalan kérelmezési dokumentáció benyújtását követően.
(11)  Az illetékes hatóság rendszeresen, de legalább háromévente felülvizsgálja, hogy továbbra is teljesülnek-e a (7) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó feltételek. Az engedély visszavonható, amennyiben nem teljesül a (4) bekezdésben meghatározott begyűjtési célkitűzés, vagy ha a gyártó vagy a gyártói felelősségi rendszer súlyosan megszegi az (1)–(3) bekezdés alatti kötelezettségeit.
(12)  A gyártó, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevében eljáró gyártói felelősségi rendszer haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot a (7) bekezdésben foglalt engedélyezés iránti kérelemben szereplő feltételekben bekövetkezett bármilyen változásról, a (8) bekezdésben foglalt engedélyezés feltételeit érintő bármilyen változásról, valamint a tevékenység végleges beszüntetéséről.
(13)  A tagállamok ötévente legalább 2. NUTS-szintű, összetételre vonatkozó felmérést végeznek a begyűjtött vegyes települési hulladékkal, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatban, a bennük lévő, hulladékká vált hordozható elemek arányának meghatározása céljából. Az első felmérést 2023. december 31-ig kell elvégezni. A benyújtott információk alapján, az engedély (7) és (10) bekezdés szerinti megadása vagy felülvizsgálata során az illetékes hatóságok felszólíthatják a hordozható elemek gyártóit vagy a gyártói felelősségi rendszereket arra, hogy tegyenek az összekapcsolt gyűjtőhelyek hálózatának kiterjesztésére irányuló korrekciós intézkedéseket, és folytassanak tájékoztató kampányokat a 60. cikk (1) bekezdésével összhangban, a begyűjtött vegyes települési hulladékban, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiban jelen lévő, hulladékká vált hordozható elemek mennyiségével arányosan.
Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek biztosítják minden hulladékká vált gépjárműelem, könnyű szállítóeszközben használt elem és elektromos meghajtású gépjárműben használt elem begyűjtését, tekintet nélkül azok jellegére, márkajelzésére vagy származására, annak a tagállamnak a területén, ahol először hoznak forgalomba elemeket.
Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(1)  Gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek díjmentesen visszavesznek minden hulladékká vált gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet, amely megfelel annak a típusnak, amelyet az adott tagállam területén először forgalomba hoztak, anélkül, hogy a végfelhasználót új elem vásárlására köteleznék, és tekintet nélkül arra, hogy az elemet tőlük vásárolták-e. E célból vállalják, hogy visszaveszik a hulladékká vált gépjárműelemeket, ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket a végfelhasználóktól vagy az alábbiakkal együttműködve rendelkezésre bocsátott gyűjtőhelyektől:
(1)  Gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek díjmentesen visszavesznek minden hulladékká vált gépjárműelemet, ipari elemet és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet, amely megfelel annak a típusnak, amelyet az adott tagállam területén először forgalomba hoztak, anélkül, hogy a végfelhasználót új elem vásárlására köteleznék, és tekintet nélkül arra, hogy az elemet tőlük vásárolták-e. E célból vállalják, hogy visszaveszik a hulladékká vált gépjárműelemeket, ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket a végfelhasználóktól vagy az alábbiakkal együttműködve rendelkezésre bocsátott visszavételi és gyűjtőhelyektől:
Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
aa)  a gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek újrafelhasználási, újragyártási és újrapozicionálási célú kezelésével foglalkozó független gazdasági szereplők;
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben szükség van a hulladékká vált ipari elemek előzetes bontására nem kereskedelmi jellegű magánfelhasználók telephelyén, a gyártó ilyen elemek visszavételére vonatkozó kötelezettsége magában foglalja a hulladékelemek adott felhasználók telephelyén történő bontásával és begyűjtésével járó költségek fedezését is.
Amennyiben szükség van a hulladékká vált ipari elemek előzetes bontására nem kereskedelmi jellegű magánfelhasználók telephelyén, a gyártó, illetve adott esetben a 47. cikk (2) bekezdésével összhangban kijelölt gyártói felelősségi rendszerek ilyen elemek visszavételére vonatkozó kötelezettsége magában foglalja a hulladékelemek adott felhasználók telephelyén történő bontásával és begyűjtésével járó költségek fedezését is.
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  az (1) bekezdés szerinti gyűjtőhelyeken hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtési infrastruktúrát biztosítanak, amely megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és fedezik az ezeken a gyűjtőhelyeken a visszavételi tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő szükséges költségeket. A gyűjtőhelyen az ilyen elemek gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló tartályoknak alkalmasnak kell lenniük az ilyen gyűjtőhelyeken keresztül várhatóan begyűjtésre kerülő, hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek mennyisége és veszélyes jellege szempontjából;
a)  az (1) bekezdés szerinti visszavételi és gyűjtőhelyeken hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elkülönített gyűjtésére alkalmas gyűjtési infrastruktúrát biztosítanak, amely megfelel a vonatkozó biztonsági követelményeknek, és fedezik az ezeken a visszavételi és gyűjtőhelyeken a visszavételi tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő szükséges költségeket. A gyűjtőhelyen az ilyen elemek gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló tartályoknak alkalmasnak kell lenniük az ilyen visszavételi és gyűjtőhelyeken keresztül várhatóan begyűjtésre kerülő, hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek mennyisége és veszélyes jellege szempontjából;
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A tagállamok évente információkat – többek között megalapozott becsléseket – gyűjtenek a piacukon forgalomba hozott gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek begyűjthető mennyiségéről és kategóriáiról, összehasonlítva a tagállamon belül újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott és hasznosított mennyiségekkel, valamint az exportált járművekben/ipari termékekben lévő elemek tömeg és vegyianyag-lebontás szerinti mennyiségéről.
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés
(1)  A forgalmazók díjmentesen visszaveszik a végfelhasználóktól a hulladékelemeket, anélkül, hogy a végfelhasználót új elem vásárlására köteleznék, tekintet nélkül az elemek vegyi összetételére vagy származására. A hordozható elemek visszavételét a kiskereskedelmi árusítóhelyükön vagy annak közvetlen közelében biztosítják. A hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek visszavételét a kiskereskedelmi árusítóhelyükön vagy annak közelében biztosítják. Ez a kötelezettség a hulladékelemek azon típusaira korlátozódik, amelyek új elemekként szerepelnek vagy szerepeltek a forgalmazó kínálatában, valamint hordozható elemek tekintetében arra a mennyiségre, amit a lakossági végfelhasználók általában eldobnak.
(1)  A forgalmazók díjmentesen visszaveszik a végfelhasználóktól a hulladékelemeket, tekintet nélkül az elemek vegyi összetételére vagy származására, illetve anélkül, hogy arra köteleznék a végfelhasználót, hogy az elemet ugyanattól a forgalmazótól kelljen vásárolnia. A hordozható elemek visszavételét a kiskereskedelmi árusítóhelyükön vagy annak közvetlen közelében biztosítják. A hulladékká vált, könnyű szállítóeszközökben használt elemek, gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek visszavételét a kiskereskedelmi árusítóhelyükön vagy annak közelében biztosítják. Ez a kötelezettség a hulladékelemek azon típusaira korlátozódik, amelyek új elemekként szerepelnek vagy szerepeltek a forgalmazó kínálatában, valamint hordozható elemek tekintetében arra a mennyiségre, amit a lakossági végfelhasználók általában eldobnak.
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés
(3)  A forgalmazók az általuk visszavett hulladékelemeket átadják az adott elemek begyűjtéséért a 48., illetve a 49. cikk értelmében felelősséggel bíró gyártóknak, illetve gyártói felelősségi rendszereknek, vagy pedig egy hulladékgazdálkodási üzemeltetőnek az 56. cikk szerinti kezelés és újrafeldolgozás céljából.
(3)  A forgalmazók az általuk visszavett hulladékelemeket átadják az adott elemek begyűjtéséért a 48., illetve a 49. cikk értelmében felelősséggel bíró gyártóknak, illetve gyártói felelősségi rendszereknek, vagy pedig egy hulladékgazdálkodási üzemeltetőnek az 56. cikk szerinti kezelés és újrafeldolgozás céljából. A tagállamok korlátozhatják a forgalmazók azon lehetőségét, hogy a hulladékelemeket típusuknak megfelelően átadják a gyártóknak, a gyártói felelősségi rendszereknek vagy a hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a korlátozások ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre.
Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az ebben a cikkben foglalt kötelezettségek értelemszerűen alkalmazandók a végfelhasználók számára távollevők között kötött szerződés keretében elemeket értékesítő gazdasági szereplőkre. Ezek a szereplők elegendő számú gyűjtőhelyet biztosítanak a tagállam egész területére kiterjedően, figyelembe véve a népesség méretét, a népsűrűséget, a hulladékká vált gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek várható mennyiségét, a hozzáférhetőséget és a közelséget a végfelhasználók számára, ami lehetővé teszi számukra az elemek visszaszolgáltatását.
(4)  Az ebben a cikkben foglalt kötelezettségek értelemszerűen alkalmazandók a végfelhasználók számára távollevők között kötött szerződés keretében elemeket értékesítő gazdasági szereplőkre. Ezek a szereplők elegendő számú gyűjtőhelyet biztosítanak a tagállam egész területére kiterjedően, figyelembe véve a népesség méretét, a népsűrűséget, a hulladékká vált hordozható elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek, gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek várható mennyiségét, a hozzáférhetőséget és a közelséget a végfelhasználók számára, ami lehetővé teszi számukra az elemek visszaszolgáltatását.
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Kézbesítéssel történő értékesítés esetén a forgalmazóknak fel kell ajánlaniuk az elemek ingyenes visszavételét. Az elem megrendelésekor az elem végfelhasználóját tájékoztatni kell a használt elem visszavételének módjáról.
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)
50a. cikk
Az elemekre vonatkozó betétdíjas visszaváltórendszerek
A Bizottság 2025. december 31-ig értékeli az elemekre, különösen az általános felhasználású hordozható elemekre vonatkozó, uniós szintű betétdíjas rendszer létrehozásának megvalósíthatóságát és lehetséges előnyeit. A Bizottság e célból jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra veszi a megfelelő intézkedések megtételét, ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását. A tagállamok – amennyiben az elemek tekintetében nemzeti betétdíjas visszaváltórendszereket alkalmaznak – értesítik a Bizottságot ezekről az intézkedésekről. A nemzeti betétdíjas visszaváltórendszerek nem akadályozhatják egy uniós szintű, harmonizált rendszer elfogadását.
Módosítás 325
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés
(2)  A végfelhasználók a gyártóval vagy a gyártói felelősségi rendszerrel kötött külön megállapodás alapján vagy azzal összhangban létrehozott kijelölt elkülönített gyűjtőhelyeken helyezik el a hulladékelemeket a 48. és a 49. cikkel összhangban.
(2)  A végfelhasználók a gyártóval vagy a gyártói felelősségi rendszerrel kötött külön megállapodás alapján vagy azzal összhangban létrehozott kijelölt elkülönített gyűjtőhelyeken helyezik el a hulladékelemeket a 48., a 48a. és a 49. cikkel összhangban.
Módosítás 326
Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés
A 2000/53/EK és a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozó hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői átadják a hulladékká vált gépjárművek, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kezeléséből származó hulladékelemeket az adott elemek gyártóinak, illetve a nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói felelősségi rendszereknek, vagy pedig hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az e rendelet 56. cikkében foglalt követelményekkel összhangban történő kezelés és újrafeldolgozás céljából. A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői nyilvántartást vezetnek ezekről az ügyletekről.
A 2000/53/EK és a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozó hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői átadják a hulladékká vált gépjárművek, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai kezeléséből származó hulladékelemeket az adott elemek gyártóinak, illetve a nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói felelősségi rendszereknek, vagy pedig az engedélyezett hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az e rendelet 56. cikkében foglalt követelményekkel összhangban történő kezelés és újrafeldolgozás céljából. A tagállamok korlátozhatják a 2000/53/EK irányelv vagy a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozó hulladékkezelő létesítmények üzemeltetőinek azon lehetőségét, hogy a hulladékelemeket típusuknak megfelelően átadják a gyártóknak, gyártói felelősségi szervezeteknek, vagy egy másik hulladékgazdálkodási üzemeltetőnek. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a korlátozások ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre. A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői nyilvántartást vezetnek ezekről az ügyletekről.
Módosítás 327
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés
(1)  Nem kereskedelmi jellegű magánfelhasználóktól származó hulladékelemek állami hulladékgazdálkodási hatóságok által létrehozott, elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőhelyeken helyezhetők el.
(1)  Nem kereskedelmi jellegű magánfelhasználóktól származó hulladékelemek állami hulladékgazdálkodási hatóságok által létrehozott, elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőhelyeken helyezhetők el. Ha azt egy adott elemtípus számára hozzák létre, az állami hulladékgazdálkodási hatóságok egyetlen ilyen típusú hulladékelem visszavételét sem tagadhatják meg, még az újrafelhasznált, újrapozicionált és újragyártott elemek esetében sem.
Módosítás 328
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az állami hulladékgazdálkodási hatóságok átadják a begyűjtött hulladékelemeket a gyártóknak, illetve a nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói felelősségi rendszereknek, vagy hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek adják át az adott elemek e rendelet 56. cikkében foglalt követelményekkel összhangban történő kezelése és újrafeldolgozása céljából, vagy pedig maguk végzik el azok kezelését és újrafeldolgozását az 56. cikkben foglalt követelményekkel összhangban.
(2)  Az állami hulladékgazdálkodási hatóságok átadják a begyűjtött hulladékelemeket a gyártóknak, illetve a nevükben eljáró, a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt gyártói felelősségi rendszereknek, vagy hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek adják át az adott elemek e rendelet 56. cikkében foglalt követelményekkel összhangban történő kezelése és újrafeldolgozása céljából, vagy pedig maguk végzik el azok kezelését és újrafeldolgozását az 56. cikkben foglalt követelményekkel összhangban. A tagállamok korlátozhatják a hulladékgazdálkodási hatóságok azon lehetőségét, hogy a hulladékelemeket típusuktól függően a gyártóknak vagy gyártói felelősségi szervezeteknek, vagy hulladékgazdálkodási üzemeltetőnek adják át, vagy maguk végezzék el azok kezelését és újrafeldolgozását. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a korlátozások ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre.
Módosítás 329
Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés
A hulladékká vált hordozható elemek önkéntes gyűjtőhelyei átadják a hulladékká vált hordozható elemeket a hordozható elemek gyártóinak vagy a nevükben eljáró harmadik feleknek, ideértve a gyártói felelősségi rendszereket is, vagy pedig hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az 56. cikkben foglalt követelményekkel összhangban történő kezelés és újrafeldolgozás céljából.
A hulladékká vált hordozható elemek önkéntes gyűjtőhelyei átadják a hulladékká vált hordozható elemeket a hordozható elemek gyártóinak vagy a nevükben eljáró harmadik feleknek, ideértve a gyártói felelősségi rendszereket is, vagy pedig az engedélyezett hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek az 56. cikkben foglalt követelményekkel összhangban történő kezelés és újrafeldolgozás céljából. A tagállamok korlátozhatják az önkéntes hordozható hulladékelemgyűjtő pontok azon lehetőségét, hogy ezeket a hulladék hordozható elemeket átadják a gyártóknak vagy a gyártói felelősségi szervezeteknek, vagy egy hulladékgazdálkodási üzemeltetőnek. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a korlátozások ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekre.
Módosítás 330
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – cím
A hulladékká vált hordozható elemek begyűjtési aránya
A hulladékká vált hordozható elemek és könnyű szállítóeszközökben használt, hulladékká vált elemek begyűjtési aránya
Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  65 % 2025. december 31-ig;
b)  70 % 2025. december 31-ig;
Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – c pont
„c) 70 % 2030. december 31-ig.
c)  80 % 2030. december 31-ig.
Módosítás 333
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tagállamoknak a következő minimális begyűjtési célkitűzéseket kell teljesíteniük a hulladékká vált, általános felhasználásra szánt hordozható elemek tekintetében:
a)  45 % 2023. december 31-ig;
b)  70 % 2025. december 31-ig;
c)  80 % 2030. december 31-ig.
Módosítás 334
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamoknak a következő minimális begyűjtési célkitűzéseket kell teljesíteniük a hulladékká vált, könnyű szállítóeszközökben használt elemek tekintetében:
a)  75 % 2025. december 31-ig;
b)  85 % 2030. december 31-ig.
Módosítás 335
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A Bizottság 2023. december 31-ig a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el azzal a céllal, hogy a begyűjthető hulladékelemek mennyiségének tükrözése érdekében e rendelet kiegészítéseként részletes szabályokat állapítson meg a könnyű szállítóeszközök hulladékká vált elemeire vonatkozó begyűjtési célértékek kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozóan.
Módosítás 336
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés
(3)  2030. december 31-ig a Bizottság felülvizsgálja az (1) bekezdés c) pontjában szereplő begyűjtési arányt, és az említett felülvizsgálat során mérlegeli a könnyű szállítóeszközöket működtető elemekre vonatkozó begyűjtési célkitűzés meghatározását – tekintettel azok piaci részesedésének alakulására – külön célkitűzésként vagy pedig az (1) bekezdés c) pontjában és a 48. cikk (4) bekezdésében meghatározott célkitűzés felülvizsgálata során. E felülvizsgálat során mérlegelheti továbbá az elkülönített begyűjtési arány kiszámítására szolgáló számítási módszer bevezetését a begyűjthető hulladékelemek mennyiségének tükrözése érdekében. E célból a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felülvizsgálat eredményéről, adott esetben jogalkotási javaslattal együtt.
(3)  2024. december 31-ig a Bizottság felülvizsgálja az (1) bekezdés c) pontjában szereplő begyűjtési arányt.E felülvizsgálat során mérlegeli továbbá az elkülönített begyűjtési arány kiszámítására szolgáló számítási módszer bevezetését a begyűjthető hordozható hulladékelemek mennyiségének tükrözése érdekében. E célból a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felülvizsgálat eredményéről, adott esetben jogalkotási javaslattal együtt.
Módosítás 337
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XI. mellékletben meghatározott, a hordozható elemek begyűjtési arányának kiszámítására szolgáló módszertan módosítása céljából.
törölve
Módosítás 338
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés
(1)  Tilos a begyűjtött hulladékelemek lerakása vagy elégetése.
(1)  Tilos a begyűjtött hulladékelemek ártalmatlanítása vagy energia-visszanyerési célú hasznosítása.
Módosítás 339
Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A tagállamok ösztönző rendszereket hozhatnak létre azon gazdasági szereplők számára, amelyek a XII. melléklet B. és C. részében meghatározott vonatkozó küszöbértékeknél magasabb hozamokat érnek el.
Módosítás 340
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés
(1)  Minden begyűjtött hulladékelemet újrafeldolgozási eljárásnak kell alávetni.
(1)  Minden begyűjtött hulladékelemet újrahasználatra való előkészítésnek, újrapozicionálásra való előkészítésnek és újrafeldolgozási eljárásnak kell alávetni, kivéve a higanytartalmú elemeket, amelyeket olyan módon kell ártalmatlanítani, amely nem jár semmilyen negatív hatással az emberi egészségre vagy a környezetre.
Módosítás 341
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A hulladékká vált lítiumionelemek megfelelő válogatásának és bejelentésének lehetővé tétele érdekében a Bizottság adott esetben felveszi a hulladékká vált lítiumionelemeket a 2000/532/EK határozatban előírt hulladékjegyzékbe.
Módosítás 342
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés
(4)  2023. december 31-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el az újrafeldolgozási hatékonysági mutatók és az anyaghasznosítási szintek kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
(4)  2023. december 31-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el e rendelet kiegészítése céljából, amelyben megállapítja az újrafeldolgozási hatékonysági mutatók és az anyaghasznosítási szintek kiszámítására és ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat.
Módosítás 343
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a tudományos és műszaki fejlődés, valamint a hulladékgazdálkodás terén megjelenő új technológiák tükrében módosítsa a XII. melléklet B. és C. részében a hulladékelemekben lévő hasznosított anyagok tekintetében meghatározott minimális szinteket.
(5)  A Bizottság a tudományos és műszaki fejlődés, valamint a hulladékgazdálkodás terén megjelenő új technológiák tükrében 2027. december 31-ig értékelést végez és jelentést nyújt be az újrafeldolgozási hatékonyságról és a XII. melléklet B. és C. részében a hulladékelemekben lévő hasznosított anyagok tekintetében meghatározott minimális szintekről. A jelentést adott esetben a hasznosított anyagok minimális újrafeldolgozási hatékonyságának és szintjének növelésére irányuló jogalkotási javaslat kíséri.
Módosítás 344
Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a tudományos és műszaki fejlődés, valamint a hulladékgazdálkodás terén megjelenő új technológiák tükrében bővítse az elemek a XII. melléklet B. és C. részében meghatározott vegyi összetételének és anyagainak listáját.
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kezelésre és az újrafeldolgozásra az érintett tagállamon kívül vagy az Unión kívül is sor kerülhet, feltéve, hogy a hulladékelemek szállítása az 1013/2006/EK rendelettel és az 1418/2007/EK rendelettel összhangban történik.
(1)  A kezelésre, az újrahasználatra való előkészítésre, az újrapozicionálásra való előkészítésre és az újrafeldolgozásra az érintett tagállamon kívül vagy az Unión kívül is sor kerülhet, feltéve, hogy a hulladékelemek szállítása az 1013/2006/EK rendelettel és az 1418/2007/EK rendelettel összhangban történik.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés szerint az Unióból kivitt hulladékelemek csak abban az esetben számítanak bele az 56. cikkben és az 57. cikkben meghatározott kötelezettségek, hatékonysági mutatók és célkitűzések teljesítésébe, ha a hulladékelemeket kezelés vagy újrafeldolgozás céljából exportáló újrafeldolgozó vagy egyéb hulladékbirtokos igazolni tudja, hogy a kezelést az ezen rendelet előírásaival egyenértékű feltételek mellett végezték.
(2)  Az (1) bekezdés szerint az Unióból kivitt hulladékelemek csak abban az esetben számítanak bele az 56. cikkben és az 57. cikkben meghatározott kötelezettségek, hatékonysági mutatók és célkitűzések teljesítésébe, ha a hulladékelemeket kezelés, újrahasználatra való előkészítés, újrapozicionálásra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából exportáló újrafeldolgozó vagy egyéb hulladékbirtokos a rendeltetési ország illetékes hatóságai által jóváhagyott dokumentumokkal igazolni tudja, hogy a kezelést az ezen rendelet előírásaival és más uniós jogszabályok megfelelő környezetvédelmi és emberi egészségvédelmi követelményeivel egyenértékű feltételek mellett végezték.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében foglalt szabályokat kiegészítő részletes szabályok megállapítása céljából, az egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak meghatározásával.
(3)  A Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az e cikk (2) bekezdésében foglalt szabályokat kiegészítő részletes szabályok megállapítása céljából, az egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak legkésőbb 2023. július 1-jéig való meghatározásával.
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – cím
Az ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek újrapozicionálására és újragyártására vonatkozó követelmények
A könnyű szállítóeszközökben használt elemek, az ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek újrapozicionálására és újragyártására vonatkozó követelmények
Módosítás 349
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés
(1)  A független gazdasági szereplők számára egyenlő feltételek mellett hozzáférést kell biztosítani a belső tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elemirányítási rendszeréhez az elemek állapotának és hátralévő élettartamának a VII. mellékletben foglalt paraméterek szerinti meghatározása céljából.
(1)  A független gazdasági szereplők számára egyenlő feltételek mellett betekintésre korlátozódó hozzáférést kell biztosítani a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, a helyhez kötött elemes energiatároló rendszerek, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek és az elemirányítási rendszerrel rendelkező hordozható elemek elemirányítási rendszeréhez az elemek állapotának és hátralévő élettartamának a VII. mellékletben foglalt paraméterek szerinti meghatározása céljából.
Módosítás 350
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Minden használt állapotú, helyhez kötött elemes energiatároló rendszert és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet értékelni kell annak megállapítása érdekében, hogy alkalmasak-e újrafelhasználásra, újrapozicionálásra vagy újragyártásra. Ha az értékelés azt mutatja, hogy ezek az elemek alkalmasak az újrahasználatra, akkor újra fel kell használni őket. Ha az értékelés azt mutatja, hogy ezek az elemek nem alkalmasak az újrahasználatra, de alkalmasak az újrapozicionálásra vagy az újragyártásra, akkor újra kell pozicionálni vagy újra kell gyártani őket.
Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az újrapozicionálási és újragyártási tevékenységeket végző független gazdasági szereplők számára egyenlő feltételek mellett megfelelő hozzáférést kell biztosítani az újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, illetve az ilyen elemeket tartalmazó készülékek és járművek, továbbá az ilyen elemek, készülékek vagy járművek alkatrészei kezelése és vizsgálata szempontjából lényeges információkhoz, ideértve a biztonsági vonatkozásokat is.
(2)  Az újrapozicionálásra való előkészítési, újrapozicionálási és újragyártási tevékenységeket végző független gazdasági szereplők számára egyenlő feltételek mellett megfelelő hozzáférést kell biztosítani a könnyű szállítóeszközökben használt elemek, az ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek, illetve az ilyen elemeket tartalmazó készülékek és járművek, továbbá az ilyen elemek, készülékek vagy járművek alkatrészei kezelése és vizsgálata szempontjából lényeges információkhoz, ideértve a biztonsági vonatkozásokat is.
Módosítás 352
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az elemekkel kapcsolatos újrapozicionálási vagy újragyártási tevékenységeket végző független gazdasági szereplők biztosítják, hogy az elemek és azok alkatrészei vizsgálatára, teljesítményvizsgálatára, csomagolására és szállítására megfelelő minőség-ellenőrzést és biztonsági utasításokat követően kerüljön sor.
(3)  Az elemekkel kapcsolatos újrapozicionálásra való előkészítési, újrapozicionálási vagy újragyártási tevékenységeket végző független gazdasági szereplők biztosítják, hogy az elemek és azok alkatrészei vizsgálatára, teljesítményvizsgálatára és biztonsági vizsgálatára, csomagolására és szállítására megfelelő minőség-ellenőrzést és biztonsági utasításokat követően kerüljön sor.
Módosítás 353
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  Az elemekkel kapcsolatos újrapozicionálási vagy újragyártási tevékenységeket végző gazdasági szereplők biztosítják, hogy az újrapozicionált vagy újragyártott elem a forgalomba hozatalakor megfeleljen ennek a rendeletnek és más jogszabályok termékre, valamint a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó követelményeinek, továbbá a konkrét rendeltetési céljára vonatkozó műszaki követelményeknek.
(4)  Az elemekkel kapcsolatos újrapozicionálásra való előkészítési, újrapozicionálási vagy újragyártási tevékenységeket végző gazdasági szereplők biztosítják, hogy az újrapozicionált vagy újragyártott elem a forgalomba hozatalakor megfeleljen ennek a rendeletnek és más jogszabályok termékre, valamint a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó követelményeinek, továbbá a konkrét rendeltetési céljára vonatkozó műszaki követelményeknek.
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az újrapozicionált vagy újragyártott elemre nem vonatkoznak a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 39. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek, amennyiben az újrapozicionált vagy újragyártott elemet forgalomba hozó gazdasági szereplő igazolni tudja, hogy az elemet – az újrapozicionálását vagy újragyártását megelőzően – még azon dátumok előtt hozták forgalomba, amelyeken az említett kötelezettségek hatályba léptek az említett cikkekkel összhangban.
Az újrapozicionált vagy újragyártott elemre nem vonatkoznak a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint a 39. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek, amennyiben az újrapozicionált vagy újragyártott elemet forgalomba hozó gazdasági szereplő igazolni tudja, hogy az elemet – az újrapozicionálását vagy újragyártását megelőzően – még azon dátumok előtt hozták forgalomba, amelyeken az említett kötelezettségek hatályba léptek az említett cikkekkel összhangban.
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Az újrapozicionált vagy újragyártott elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplőket az elem új gyártójának kell tekinteni, ennélfogva a 46. cikkel összhangban nyilvántartásba kell venni, és e gazdasági szereplőknek a 47. cikkel összhangban kiterjesztett gyártói felelősséggel kell rendelkezniük.
Módosítás 356
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
(5)  Annak dokumentálása érdekében, hogy az újrapozicionálási vagy újragyártási műveleten átesett hulladékelem többé már nem minősül hulladéknak, az elem tulajdonosa az illetékes hatóság kérésére igazolja a következőket:
(5)  Annak dokumentálása érdekében, hogy az újrapozicionálási vagy újragyártási műveleten átesett hulladékelem többé már nem minősül hulladéknak, az újrapozicionálási vagy újragyártási műveletet elvégző gazdasági szereplők az illetékes hatóság kérésére igazolják a következőket:
Módosítás 357
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  a végfelhasználók hozzájárulása a hulladékkeletkezés megelőzéséhez, többek között az elemek használatával kapcsolatos, azok használati szakaszának meghosszabbítását célzó bevált gyakorlatokra, valamint az újrahasználatra való előkészítés lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás révén;
a)  a végfelhasználók hozzájárulása a hulladékkeletkezés megelőzéséhez, többek között az elemek használatával kapcsolatos, azok használati szakaszának meghosszabbítását célzó bevált gyakorlatokra és ajánlásokra, valamint az újrahasználat, az újrahasználatra való előkészítés, az újrapozicionálásra való előkészítés, az újrapozicionálás és az újragyártás lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás révén;
Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c) a hulladékelemek elkülönített gyűjtése, újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása tekintetében rendelkezésre álló rendszerek;
c)  a hulladékelemek elkülönített gyűjtése, visszavételi és gyűjtőhelyei, újrahasználatra való előkészítése, újrapozicionálásra való előkészítése, újrapozicionálása, újragyártása és újrafeldolgozása tekintetében rendelkezésre álló rendszerek;
Módosítás 359
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
f)  az elemekben jelen lévő anyagok hatása a környezetre és az emberi egészségre, ideértve a hulladékelemek nem megfelelő eldobásából – pl. szemetelés vagy nem szelektált települési hulladékként való eldobás – származó hatásokat.
f)  az elemekben jelen lévő anyagok, különösen a veszélyes anyagok hatása a környezetre és az emberi egészségre, ideértve a hulladékelemek nem megfelelő eldobásából – pl. szemetelés vagy nem szelektált települési hulladékként való eldobás – származó hatásokat.
Módosítás 360
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  az adott tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.
b)  az adott tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető és a fogyatékossággal élő személyek számára az (EU) 2019/882 irányelvvel összhangban akadálymentesített nyelven.
Módosítás 361
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés
(2)  A gyártók az 50., 52. és 53. cikkben említett forgalmazók és üzemeltetők, valamint más, javítási, újragyártási, újrahasználatra való előkészítési, kezelési és újrafeldolgozási tevékenységeket végző hulladékgazdálkodási üzemeltetők rendelkezésére bocsátják a hulladékelemek tárolása és gyűjtése tekintetében alkalmazandó biztonsági és védelmi intézkedésekre – köztük a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos intézkedésekre – vonatkozó információkat.
(2)  A gyártók az 50., 52. és 53. cikkben említett forgalmazók és üzemeltetők, valamint más, javítási, újragyártási, újrahasználatra való előkészítési, kezelési és újrafeldolgozási tevékenységeket végző hulladékgazdálkodási üzemeltetők rendelkezésére bocsátják az elemek összetevőire és anyagaira, valamint az elemekben lévő veszélyes anyagok helyére vonatkozó információkat. A gyártók rendelkezésre bocsátják a hulladékelemek tárolása és gyűjtése tekintetében alkalmazandó biztonsági és védelmi intézkedésekre – köztük a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos intézkedésekre – vonatkozó információkat.
Módosítás 362
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(3)  Attól a pillanattól kezdve, hogy egy adott elemmodellt értékesítenek valamely tagállam területén, a gyártók kérésre elektronikus úton a javítási, újragyártási, újrahasználatra való előkészítési, kezelési és újrafeldolgozási tevékenységeket végző hulladékgazdálkodási üzemeltetők rendelkezésére bocsátják a következő elemmodell-specifikus információkat – amennyiben azokra az említett üzemeltetőknek szükségük van az említett tevékenységek elvégzéséhez – a hulladékelemek helyes és környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére vonatkozóan:
(3)  Attól a pillanattól kezdve, hogy egy adott elemmodellt értékesítenek valamely tagállam területén, a gyártók kérésre díjmentesen, elektronikus úton a javítási, újragyártási, újrahasználatra való előkészítési, kezelési és újrafeldolgozási tevékenységeket végző hulladékgazdálkodási üzemeltetők rendelkezésére bocsátják a következő elemmodell-specifikus információkat – amennyiben azokra az említett üzemeltetőknek szükségük van az említett tevékenységek elvégzéséhez – a hulladékelemek helyes és környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére vonatkozóan:
Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  azok a folyamatok, amelyek biztosítják a járművek és készülékek olyan módon történő bontását, ami lehetővé teszi a beépített elemek eltávolítását;
a)  azok a folyamatok, amelyek biztosítják a könnyű szállítóeszközök, járművek és készülékek olyan módon történő bontását, ami lehetővé teszi a beépített elemek eltávolítását;
Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a hulladékelemekkel kapcsolatos tárolási, szállítási, kezelési és újrafeldolgozási eljárások tekintetében alkalmazandó biztonsági és védelmi intézkedések, ideértve a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket is.
b)  a hulladékelemekkel kapcsolatos tárolási, szállítási, kezelési és újrafeldolgozási eljárások tekintetében alkalmazandó biztonsági és védelmi intézkedések, ideértve a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos és a tűzvédelmi intézkedéseket is.
Módosítás 365
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés
(4)  Azok a forgalmazók, amelyek végfelhasználóknak szállítanak elemeket, kiskereskedelmi helyiségeikben jó látható módon, valamint az online piactereiken rendelkezésre bocsátják az (1) és a (2) bekezdésben felsorolt információkat, valamint tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a végfelhasználók hogyan szolgáltathatják vissza a hulladékelemeket díjmentesen a kiskereskedelmi egységeknél vagy a piactér nevében létrehozott megfelelő gyűjtőhelyeken. Ez a kötelezettség azokra az elemtípusokra korlátozódik, amelyeket szerepelnek vagy szerepeltek a forgalmazó vagy a kiskereskedő kínálatában.
(4)  Azok a forgalmazók, amelyek végfelhasználóknak szállítanak elemeket, kiskereskedelmi helyiségeikben, valamint az online piactereiken folyamatosan, az elemek végfelhasználói számára könnyen hozzáférhető és jól látható módon rendelkezésre bocsátják az információkat, valamint az (1) és a (2) bekezdésben felsorolt információkat, valamint tájékoztatást nyújtanak arról, hogy a végfelhasználók hogyan szolgáltathatják vissza a hulladékelemeket díjmentesen a kiskereskedelmi egységeknél vagy a piactér nevében létrehozott megfelelő gyűjtőhelyeken. Ez a kötelezettség azokra az elemtípusokra korlátozódik, amelyeket szerepelnek vagy szerepeltek a forgalmazó vagy a kiskereskedő kínálatában.
Módosítás 366
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés
(5)  A gyártó által a 47. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében viselt költségekről külön kell tájékoztatni a végfelhasználókat az új elemek értékesítési pontján. Az említett költségek nem haladhatják meg a ténylegesen felmerülő költségek lehető legpontosabban becsült összegét.
(5)  A gyártó által a 47. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében viselt költségekről külön kell tájékoztatni a végfelhasználókat az új elemek értékesítési pontján. Az említett költségek nem haladhatják meg a ténylegesen felmerülő költségek lehető legpontosabban becsült összegét, továbbá nem adhatók hozzá az elem végső – a fogyasztónak az eladás helyén felszámított – költségéhez.
Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(1)  Hordozható elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak az alábbi információkról az elemek vegyi összetétele szerint, meghatározva a könnyű szállítóeszközöket működtető elemek mennyiségeit:
(1)  Hordozható elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak az alábbi információkról az elemek vegyi összetétele szerint:
Módosítás 368
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
aa)  a tagállam területén először forgalomba hozott általános felhasználású, hordozható elemek mennyisége, kivéve azokat az általános felhasználású, hordozható elemeket, amelyek az adott évben végfelhasználóknak történő értékesítést megelőzően elhagyták az adott tagállam területét;
Módosítás 369
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
ba)  a 48. cikkel összhangban begyűjtött általános felhasználású, hordozható elemek mennyisége, a XI. mellékletben meghatározott módszertan szerint számítva;
Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)
da)   a harmadik országokba kezelés, újrahasználatra való előkészítés, újrapozicionálásra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából exportált, begyűjtött hordozható hulladékelemek mennyisége.
Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben a gyártóktól, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerektől eltérő hulladékgazdálkodási üzemeltetők hulladékká vált hordozható elemeket gyűjtenek be forgalmazóktól vagy hulladékká vált hordozható elemek begyűjtésére szolgáló más gyűjtőhelyekről, minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak a begyűjtött, hulladékká vált hordozható elemek mennyiségéről azok vegyi összetétele szerint, meghatározva a könnyű szállítóeszközöket működtető elemek mennyiségeit.
Amennyiben a gyártóktól, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerektől eltérő hulladékgazdálkodási üzemeltetők hulladékká vált hordozható elemeket gyűjtenek be forgalmazóktól vagy hulladékká vált hordozható elemek begyűjtésére szolgáló más gyűjtőhelyekről, minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak a begyűjtött, hulladékká vált hordozható elemek mennyiségéről azok vegyi összetétele szerint.
Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A könnyű szállítóeszközökben használt elemek gyártói, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak az alábbi információkról az elem vegyi összetétele szerint, meghatározva a könnyű szállítóeszközöket működtető elemek mennyiségeit:
a)  a tagállam területén először forgalomba hozott, könnyű szállítóeszközökben használt elemek mennyisége, kivéve azokat a könnyű szállítóeszközökben használt elemeket, amelyek az adott évben végfelhasználóknak történő értékesítést megelőzően elhagyták az adott tagállam területét;
b)  a 48a. cikkel összhangban begyűjtött, könnyű szállítóeszközökben használt elemek mennyisége, az 55. cikk (2b) bekezdésével összhangban elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott módszertan szerint számítva;
c)  a gyártó vagy a nevében eljáró gyártói felelősségi rendszer által elért begyűjtési célkitűzés;
d)  a begyűjtött, majd kezelés és feldolgozás céljából engedélyezett létesítményekbe szállított, hulladékká vált könnyű szállítóeszközökben használt elemek mennyisége; valamint
e)  az újrahasználat, újrapozicionálás és újragyártás céljából leszállított elemek mennyisége.
Amennyiben a gyártóktól, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerektől eltérő hulladékgazdálkodási üzemeltetők könnyű szállítóeszközökben használt elemeket gyűjtenek be forgalmazóktól vagy könnyű szállítóeszközökben használt elemek visszavételére és begyűjtésére szolgáló más gyűjtőhelyekről, minden naptári év vonatkozásában jelentést tesznek az illetékes hatóságnak a begyűjtött, könnyű szállítóeszközökben használt elemek mennyiségéről azok vegyi összetétele szerint, meghatározva a könnyű szállítóeszközöket működtető elemek mennyiségeit.
Az első és a második albekezdésben említett üzemeltetők az első albekezdésben említett adatokat az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 4 hónapon belül nyújtják be az illetékes hatóságnak. Az első adatszolgáltatási időszak a Bizottság felé történő jelentéstétel formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktus elfogadását követő első teljes naptári évet érinti a 62. cikk (5) bekezdésével összhangban. Az illetékes hatóságok meghatározzák, hogy az adatokat milyen formátumban és milyen eljárásokkal összhangban kell jelenteni számukra.
Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  az újrahasználat, újrapozicionálás és újragyártás céljából leszállított elemek mennyisége;
Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)
bb)  a harmadik országokba kezelés, újrahasználatra való előkészítés, újrapozicionálásra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából exportált, begyűjtött hulladék gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek mennyisége.
Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
ba)  a harmadik országokba kezelés, újrahasználatra való előkészítés, újrapozicionálásra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából exportált, begyűjtött hulladék gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek mennyisége.
Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  az újrafeldolgozási eljárásokba belépő hulladékelemek mennyisége;
b)  az újrapozicionálásra való előkészítésbe és az újrafeldolgozási eljárásokba belépő hulladékelemek mennyisége;
Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A tagállamok minden naptári év vonatkozásában összesített formában nyilvánosan elérhetővé teszik a következő információkat a hordozható elemek, gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vonatkozásában elemtípusok és azok vegyi összetétele szerint, a hordozható elemek tekintetében külön megjelölve a könnyű szállítóeszközöket működtető elemeket:
A tagállamok minden naptári év vonatkozásában összesített formában nyilvánosan elérhetővé teszik a következő információkat a hordozható elemek, könnyű szállítóeszközökben használt elemek, gépjárműelemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek vonatkozásában elemtípusok és azok vegyi összetétele szerint, a hordozható elemek tekintetében külön megjelölve a könnyű szállítóeszközöket működtető elemeket:
Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a 48. és a 49. cikkel összhangban begyűjtött hulladékelemek mennyisége a XI. mellékletben meghatározott módszertan szerint számítva;
b)  a 48., a 48a. és a 49. cikkel összhangban begyűjtött hulladékelemek mennyisége a XI. mellékletben meghatározott módszertan szerint számítva;
Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A rendszer a következő célokat szolgálja:
a)  a piacfelügyeleti hatóságok támogatása az e rendelet és a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szerinti feladataik ellátásában, beleértve a rendelet e hatóságok általi végrehajtását is;
b)  a nyilvánosság tájékoztatása a forgalomba hozott elemekről, azok fenntarthatósági és biztonsági követelményeiről, valamint az elemekről szóló tájékoztatókról;
c)  naprakész információk szolgáltatása az elemekről a Bizottság és az akkreditált újrafeldolgozók, a másodszori felhasználást végző üzemeltetők és az újrafeldolgozók számára.
Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés
(2)  A rendszer tartalmazza a belső rátolóval és 2 kWh-nál nagyobb kapacitással rendelkező újratölthető ipari elemekkel és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekkel kapcsolatos információkat és adatokat a XIII. mellékletben foglaltak szerint. Ezeknek az adatoknak és információknak rendezhető és kereshető formátumban kell rendelkezésre állniuk, tiszteletben tartva a harmadik fél általi felhasználást lehetővé tevő nyílt szabványokat.
(2)  A rendszer tartalmazza a könnyű szállítóeszközökben használt elemekkel, ipari elemekkel és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemekkel kapcsolatos információkat és adatokat a XIII. mellékletben foglaltak szerint. Ezeknek az adatoknak és információknak rendezhető és kereshető formátumban kell rendelkezésre állniuk, tiszteletben tartva a harmadik fél általi felhasználást lehetővé tevő nyílt szabványokat. A rendszernek tartalmaznia kell továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi elemre vonatkozó, rendszeresen frissített adatbázist.
Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 3 bekezdés
(3)  A belső tárolóval rendelkező újratölthető ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők a (2) bekezdésben említett információkat elektronikus úton, géppel olvasható formátumban bocsátják rendelkezésre, interoperábilis, könnyen hozzáférhető adatátviteli szolgáltatások igénybevételével, az (5) bekezdéssel összhangban megállapított formátumban.
(3)  A könnyű szállítóeszközökben használt elemeket, ipari elemeket és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemeket forgalomba hozó gazdasági szereplők a (2) bekezdésben említett információkat elektronikus úton, géppel olvasható formátumban bocsátják rendelkezésre, interoperábilis, könnyen hozzáférhető adatátviteli szolgáltatások igénybevételével, az (5) bekezdéssel összhangban megállapított formátumban.
Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A rendszer nem helyettesíti és nem módosítja a piacfelügyeleti hatóságok felelősségi köreit.
Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(5)  2024. december 31-ig a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a következők megállapítása céljából:
(5)  2024. december 31-ig a Bizottság a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el e rendelet kiegészítése céljából, meghatározva a következőket:
Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
törölve
Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés
(1)  2026. január 1-jéig minden forgalomba hozott és használatba vett, 2 kWh-nál nagyobb teljesítményű ipari elemnek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemnek elektronikus dokumentációval (a továbbiakban: elemútlevél) kell rendelkeznie.
(1)  2026. január 1-jéig minden forgalomba hozott és használatba vett ipari elemnek, elektromos meghajtású gépjárműben használt elemnek és könnyű szállítóeszközökben használt elemnek elektronikus dokumentációval (a továbbiakban: elemútlevél) kell rendelkeznie.
Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az elemútlevél kapcsolódik a 64. cikk alapján létrehozott rendszer adatforrásaiban tárolt egyes elemtípusok és -modellek alapvető tulajdonságaira vonatkozó információkhoz. Az ipari elemet vagy elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet forgalomba hozó gazdasági szereplő biztosítja, hogy az elemútlevélben feltüntetett adatok pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek.
(3)  Az ipari elemek és az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek esetében az elemútlevél kapcsolódik a 64. cikk alapján létrehozott rendszer adatforrásaiban tárolt egyes elemtípusok és -modellek alapvető tulajdonságaira vonatkozó információkhoz. Az ipari elemet vagy elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet forgalomba hozó gazdasági szereplő biztosítja, hogy az elemútlevélben feltüntetett adatok pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek.
Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A könnyű szállítóeszközökben használt elemek esetében az elemútlevél tartalmazza a 13. cikk (5) bekezdésének a)–d) pontjában, valamint i) és j) pontjában ismertetett információkat és az elemre vonatkozó, az állapotának változásához kapcsolódó aktualizált információkat.
Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az elemútlevélnek online elérhetőnek kell lennie a 64. cikkel összhangban létrehozott rendszerrel interoperábilis elektronikus rendszereken keresztül.
(4)  Az elemútlevélnek online elérhetőnek kell lennie a 64. cikkel összhangban létrehozott rendszerrel interoperábilis elektronikus rendszereken keresztül és a 13. cikk (5) bekezdésében említett QR-kóddal.
Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az elemútlevélnek hozzáférést kell biztosítania a 10. cikk (1) bekezdésében foglalt teljesítmény- és tartóssági paraméterek értékeire vonatkozó információkhoz az elem forgalomba hozatalakor, valamint a státuszát érintő változások esetén.
(5)  Az elemútlevélnek hozzáférést kell biztosítania a 10. cikk (1) bekezdésében foglalt teljesítmény- és tartóssági paraméterek értékeire vonatkozó információkhoz, továbbá az elemek 14. cikk szerinti állapotára vonatkozó információkhoz az elem forgalomba hozatalakor, valamint a státuszát érintő változások esetén.
Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés
(6)  Amennyiben a státusz megváltozása javítási vagy újrapozicionálási tevékenységek következménye, az elemútlevélben az elemmel kapcsolatos bejegyzésekért való felelősség áthárul arra a gazdasági szereplőre, amely az ipari elemet vagy az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet forgalomba hozza vagy használatba helyezi.
(6)  Amennyiben a státusz megváltozása újrapozicionálási vagy újragyártási tevékenységek következménye, az elemútlevélben az elemmel kapcsolatos bejegyzésekért való felelősség áthárul arra a gazdasági szereplőre, amely az ipari elemet, az elektromos meghajtású gépjárműben használt elemet vagy a könnyű szállítóeszközben használt elemet forgalomba hozza vagy használatba helyezi. Az újrapozicionált vagy újragyártott elemek nyilvántartását össze kell kapcsolni az eredeti elem nyilvántartásával.
Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész
(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja az elemútlevélen keresztül elérhető információk és adatok elérésére, megosztására, kezelésére, feltárására, közzétételére és további felhasználására vonatkozó szabályokat.
(7)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 73. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja az elemútlevélen keresztül elérhető információk és adatok elérésére, megosztására, kezelésére, feltárására, közzétételére és további felhasználására vonatkozó szabályokat.
Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
törölve
Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó valamely elem kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, a vagyonra vagy a környezetre, akkor elvégzik az érintett elem értékelését, amely kiterjed az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi vonatkozó követelményre.
(1)  A piacfelügyeleti hatóságok az online és hagyományos módon, kellő mennyiségben forgalmazott elemek tekintetében a dokumentumok vizsgálata, illetve adott esetben megfelelő mintán alapuló fizikai és laboratóriumi vizsgálatok révén megfelelő ellenőrzéseket végeznek, amelyek kiterjednek az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi vonatkozó követelményre. A piacfelügyeleti hatóságok ilyen értékelés céljából elküldhetik az elemeket a 68a. cikkben említett uniós vizsgálóhely részére.
Módosítás 394
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság ... [két évvel e rendelet hatálybalépését követően]-ig az (EU) 2019/1020 rendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az ellenőrzések egységes feltételeit, az ellenőrzések gyakoriságának meghatározására vonatkozó kritériumokat és az ellenőrizendő minták mennyiségét.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik az országuk területére, tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították.
(2)  A piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára a gazdasági szereplőt felszólították.
Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – a pont
a)  az elem nem teljesíti az e rendelet II. vagy III. fejezetében foglalt követelményeket;
a)  az elem nem teljesíti az e rendelet II. vagy III. fejezetében vagy 39. cikkében foglalt követelményeket;
Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 8 a bekezdés (új)
(8a)  A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a 2001/95/EK irányelv 12. cikkében előírt Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) külön részébe bevezethessék a fogyasztókra veszélyt jelentő elemekre vonatkozó információkat. A Bizottság megfelelő módon figyelembe veszi a kapott információkat, és biztosítja a nyomon követést, beleértve adott esetben az információknak az érintett nemzeti hatóságok részére történő továbbítását is.
A Bizottság a 74. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad el az első albekezdésben említett információk továbbítására, valamint az információknak az érintett nemzeti hatóságok részére nyomon követés céljából történő továbbítására vonatkozó szabályok megállapítása céljából.
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Amennyiben a 66. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Ezen értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határoz arra vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.
(1)  Amennyiben a 66. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamely intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. A Bizottság az értékelést egy hónapon belül lezárja. Ezen értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határoz arra vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben egy tagállam a 67. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár az elem megfelel a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, mégis kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a személyek biztonságára, a vagyon védelmére vagy a környezetre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az összes megfelelő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett elem a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki az elemet a forgalomból, vagy hívja vissza azt a kockázat jellegével arányos észszerű időn belül.
(1)  Amennyiben egy tagállam a 67. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár az elem megfelel a II. és a III. fejezetben foglalt követelményeknek, mégis kockázatot jelent vagy észszerűen feltételezhető, hogy kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a személyek biztonságára, a vagyon védelmére vagy a környezetre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az összes megfelelő intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett elem a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki az elemet a forgalomból, vagy hívja vissza azt a kockázat jellegével arányos észszerű időn belül.
Módosítás 400
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett elem azonosításához szükséges adatokat, az elem származását és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.
(3)  A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett elem azonosításához szükséges adatokat, az elem származását és értékláncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.
Módosítás 401
Rendeletre irányuló javaslat
68 a cikk (új)
68a. cikk
Uniós vizsgálóhely
(1)  A Bizottság ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja után két évvel]-ig az (EU) 2019/1020 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban kijelöl egy elemekre szakosodott uniós vizsgálóhelyet.
(2)  Az uniós vizsgálóhely kompetenciaközpontként:
a)  az (EU) 2019/1020 rendelet 21. cikke (6) bekezdésének b) pontjától eltérve független műszaki és tudományos tanácsadást nyújt a Bizottságnak az e rendelet 32. cikkében említett vizsgálatok során, valamint az e rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében és 68. cikkének (4) bekezdésében említett értékelések során;
b)  a 66. cikk (1) bekezdésében említett értékelés céljából termékvizsgálatokat végez a piacfelügyeleti hatóságok kérésére az elemek tekintetében.
Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
68 b cikk (új)
68b. cikk
Elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok
(1)  A piacfelügyeleti hatóságok megállapodnak a gazdasági szereplőket képviselő szervezetekkel és a kutatóintézetekkel, hogy az egyes tagállamokban elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontot hoznak létre.
(2)  Az (1) bekezdésben említett, elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok tevékenységei a következő célokat szolgálják: a szabálykövetés előmozdítása, a meg nem felelés azonosítása, figyelemfelhívás, valamint az e rendeletben foglalt követelményekkel kapcsolatos iránymutatás és technikai tanácsadás. Adott esetben más érdekelt felek, például a végfelhasználókat képviselő szervezetek is részt vehetnek az elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok tevékenységeiben.
(3)  Az (EU) 2019/1020 rendelet 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban a piacfelügyeleti hatóság és az (1) bekezdésben említett felek biztosítják, hogy az elemekkel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok által végzett tevékenységek ne vezessenek tisztességtelen versenyhez a gazdasági szereplők között, és ne befolyásolják a felek tárgyilagosságát, függetlenségét és pártatlanságát.
Módosítás 403
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A 66. cikk sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy valamely, a 68. cikk hatályán kívül eső elem nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy egy gazdasági szereplő megsértett az ebben a rendeletben foglalt valamely kötelezettséget, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt arra, hogy vessen véget a szóban forgó meg nem felelésnek. Az ilyen meg nem felelések az alábbiakat foglalják magukban:
(1)  A 66. cikk sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy valamely, a 68. cikk hatályán kívül eső elem nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy egy gazdasági szereplő megsértett az ebben a rendeletben foglalt valamely kötelezettséget, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt arra, hogy vessen véget a szóban forgó meg nem felelésnek. E feladat megkönnyítése érdekében a tagállamok a meg nem felelés bejelentésére szolgáló, könnyen hozzáférhető csatornákat hoznak létre a fogyasztók számára. Az ilyen meg nem felelések az alábbiakat foglalják magukban:
Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – k pont
k)  nem teljesülnek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott szakpolitikával kapcsolatban a 39. cikkben meghatározott követelmények.
k)  nem teljesülnek a kellő gondosság elvének megfelelő értéklánc tekintetében alkalmazott szakpolitikával kapcsolatban a 39. cikkben meghatározott követelmények;
Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)
ka)  nem teljesülnek a 65. cikkben említett, az elemútlevelekre vonatkozó követelmények.
Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A tagállamok illetékes hatóságai az (EU) 2019/1020 rendelet 14. cikkével összhangban vizsgálati hatáskört kapnak, hogy a kockázatok vagy a kapott információk alapján megfelelő ellenőrzéseket végezzenek a lehetséges meg nem felelés felderítése érdekében.
Módosítás 407
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  A piacfelügyeleti hatóságok együttműködnek e rendelet határokon átnyúló érvényesítése érdekében, az (EU) 2019/1020 rendelet VI. fejezetében meghatározott rendelkezésekkel összhangban.
Módosítás 408
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 3 c bekezdés (új)
(3c)  A tagállamok az Unión belüli határokon átnyúló értékesítések esetében együttműködnek egy, a kötelezettségszegési eljárások során egymást támogató jogérvényesítő hálózat keretében.
Módosítás 409
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés
(1)  A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározás szerinti ajánlatkérő szervek, valamint a 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározás szerinti közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy elemeket tartalmazó termékek beszerzése során az említett irányelvek hatálya alá tartozó helyzetekben figyelembe veszik az elemek életciklusuk során gyakorolt környezeti hatásait annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen hatások minimális szintre korlátozódjanak.
(1)  A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározás szerinti ajánlatkérő szervek, valamint a 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt fogalommeghatározás szerinti közszolgáltató ajánlatkérők elemek vagy elemeket tartalmazó termékek beszerzése során az említett irányelvek hatálya alá tartozó helyzetekben a teljes életciklusuk alapján a leginkább környezetbarát elemeket részesítik előnyben annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen hatások minimális szintre korlátozódjanak.
Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy az elemek gyártása során használt valamely anyag vagy az elemek forgalomba hozatalakor vagy az életciklusuk valamely későbbi szakaszában – beleértve a hulladékká válás szakaszát is – az elemekben jelen lévő valamely anyag olyan kockázatot jelent az emberi egészségre vagy a környezetre nézve, amelyet nem ellenőriznek megfelelően és kezelni kell, értesíti az Ügynökséget, hogy a korlátozási dokumentáció követelményeinek megfelelő dokumentáció elkészítését javasolja. Ha az említett dokumentáció alátámasztja, hogy a már meglévő intézkedéseken felül uniós szintű intézkedésre is szükség van, a tagállam a korlátozási eljárás megindítása céljából benyújtja a dokumentációt az Ügynökségnek.
Módosítás 411
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 14 a bekezdés (új)
(14a)  Az 1907/2006/EK rendelet minden módosítását vagy a veszélyes anyagok és vegyi anyagok fenntarthatósági kritériumaira vonatkozó jövőbeli uniós jogszabályok hatálybalépését követő hat hónapon belül a Bizottság értékeli, hogy az 1907/2006/EK rendelet módosítása vagy a jövőbeli uniós jogszabályok szükségessé teszik-e e cikk módosítását, és adott esetben e rendelet 73. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az említett rendelkezések megfelelő módosítása céljából.
Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Kizárólag az olyan, iparág által irányított rendszerek ismerhetők el, amelyek megfelelnek a 39. cikkben foglalt követelményeknek, és amelyeket harmadik felek ellenőriznek.
Módosítás 413
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 39. cikk (8) bekezdése, az 55. cikk (4) bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (6) bekezdése, az 58. cikk (3) bekezdése és a 70. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására [dátum: e rendelet hatálybalépésének napja]-i kezdettel öt évre kap felhatalmazást. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az ötéves időtartam vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(2)  A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (5a) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja, a 7. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdésének a) pontja, a 7. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése és negyedik albekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja, a 8. cikk (4a) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 10. cikk (1b) bekezdése és (1c) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdésének első albekezdése, a 10. cikk (3a) bekezdése, a 11a. cikk (4) bekezdésének 11b. pontja, a 13. cikk (6a) bekezdése, a 14. cikk harmadik albekezdésének 1a. pontja, a 12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, a 39. cikk (8) bekezdése és (8a) bekezdése, az 55. cikk (2b) bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (5a) bekezdése, az 58. cikk (3) bekezdése, a 64. cikk (5) bekezdése, a 65. cikk (7) bekezdése, a 70. cikk (3) bekezdése, a 71. cikk (14a) bekezdése és a 76. cikk (1b) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására ...[e rendelet hatálybalépésének napja]-i kezdettel öt évre kap felhatalmazást. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az ötéves időtartam vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, 27. cikk (3) bekezdésében, 39. cikk (8) bekezdésében, az 55. cikk (4) bekezdésében, az 56. cikk (4) bekezdésében, az 57. cikk (6) bekezdésében, az 58. cikk (3) bekezdésében és a 70. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (5a) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontjában, a 7. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdésének a) pontjában, a 7. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és negyedik albekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontjában, a 8. cikk (4a) bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében, a 10. cikk (1b) bekezdésében és (1c) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében, a 10. cikk (3a) bekezdésében, a 11a. cikk (4) bekezdésében, a 11b. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (6a) bekezdésében, a 14. cikk harmadik albekezdésének 1a. pontjában, a 12. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 39. cikk (8) bekezdésében és (8a) bekezdésében, az 55. cikk (2b) bekezdésében, az 56. cikk (4) bekezdésében, az 57. cikk (4) bekezdésében, az 57. cikk (5a) bekezdésében, az 58. cikk (3) bekezdésében, a 64. cikk (5) bekezdésében, a 65. cikk (7) bekezdésében, a 70. cikk (3) bekezdésében, a 71. cikk (14a) bekezdésében és a 76. cikk (1b) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 6 bekezdés
(6)  A 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 39. cikk (8) bekezdése, az 55. cikk (4) bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (6) bekezdése, az 58. cikk (3) bekezdése és a 70. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 6. cikk (2) bekezdése, 6. cikk (5a) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja, a 7. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése negyedik albekezdésének a) pontja, a 7. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése és negyedik albekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja, a 8. cikk (4a) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, a 10. cikk (1b) bekezdése és (1c) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdésének első albekezdése, a 10. cikk (3a) bekezdése, a 11a. cikk (4) bekezdése, a 11b. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk (6a) bekezdése, a 14. cikk harmadik albekezdésének 1a. pontja, a 12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, a 39. cikk (8) bekezdése és (8a) bekezdése, az 55. cikk (2b) bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (4) bekezdése, az 57. cikk (5a) bekezdése, az 58. cikk (3) bekezdése, a 64. cikk (5) bekezdése, a 65. cikk (7) bekezdése, a 70. cikk (3) bekezdése, a 71. cikk (14a) bekezdése és a 76. cikk (1b) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész
2.  az I. mellékletben az uniós harmonizációs jogszabályok listája az alábbi 71. ponttal egészül ki:
2.  az I. melléklet 21. pontjában az uniós harmonizációs jogszabályok listájának helyébe a következő szöveg lép:
Módosítás 417
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 a bekezdés (új)
A Bizottság 2023. január 1-jéig harmonizált kritériumokat dolgoz ki a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókra és a magánszemélyeknek nyújtott kártérítésre vonatkozóan.
A kritériumok legalább a jogsértések következő típusaira terjednek ki:
–  hamis nyilatkozatok megtétele a IV. fejezetben meghatározott megfelelőségértékelési eljárások és a 66. és 68. cikkben meghatározott intézkedések során;
–  a megfelelőség vagy a piacfelügyelet vizsgálati eredményeinek meghamisítása;
–  olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek az elem vagy alkatrészeinek visszahívásához, illetve a megfelelőségi nyilatkozat megtagadásához vagy visszavonásához vezethetnek.
Módosítás 418
Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 b bekezdés (új)
A Bizottság 2023. január 1-jéig a 73. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben megállapítja a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókra, valamint az egyéneknek okozott károk megtérítésére vonatkozó kritériumokat, legalább az (1a) bekezdésben felsorolt jogsértések tekintetében.
Módosítás 419
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság 2030. december 31-ig jelentést állít össze e rendelet alkalmazásáról, valamint a környezetre és a belső piac működésére kifejtett hatásairól.
(1)  A Bizottság 2030. december 31-ig, majd azt követően ötévente jelentést állít össze e rendelet alkalmazásáról, valamint a környezetre, az emberi egészségre és a belső piac működésére kifejtett hatásairól, és benyújtja és bemutatja azt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás 420
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c) a 39. és a 72. cikkben meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó követelmények;
c)  a 39. és a 72. cikkben meghatározott, a kellő gondosság elvének megfelelő elemértékláncra vonatkozó követelmények;
Módosítás 421
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)
da)  a 45. cikkben meghatározott, a gazdasági szereplők azonosítására szolgáló intézkedések;
Módosítás 422
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d b pont (új)
db)  jogsértések, valamint a szankciók hatékonysága, arányossága és visszatartó ereje a 76. cikkben meghatározottak szerint;
Módosítás 423
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d c pont (új)
dc)  a rendelet által az elemágazat versenyképességére és az elemágazatba irányuló beruházásokra gyakorolt hatás, valamint az adminisztratív terhek elemzése.
Módosítás 424
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A jelentéshez adott esetben mellékelni kell az e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a módosítására irányuló jogalkotási javaslatot.
Az (1) bekezdésben említett jelentéshez adott esetben mellékelni kell az e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a módosítására irányuló jogalkotási javaslatot.
Módosítás 425
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés
Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ezt a rendeletet ... [6 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni.
Módosítás 426
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 3 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a.  Ólom

A hordozható elemek, akár készülékbe építve, akár nem, legfeljebb 0,01 tömegszázalék ólmot tartalmazhatnak (ólomfémben kifejezve).

CAS-szám: 7439-92-1

 

EK-szám: 231-100-4 és vegyületei

 

Módosítás 427
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  „adatminőség-értékelés”: valamely adatkészlet minőségi kritériumainak technológiai reprezentativitáson, földrajzi reprezentativitáson, időbeli reprezentativitáson és pontosságon alapuló szemikvantitatív értékelése. Az adatminőséget az adatkészlet dokumentált minőségének kell tekinteni.
Módosítás 428
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – 2 bekezdés
A 7. cikkben említett összehangolt számítási szabályok az ebben a mellékletben foglalt alapvető elemekre épülnek, összhangban állnak a Bizottság termék környezeti lábnyomának80 (PEF) meghatározására szolgáló módszerével és az adott termék környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályokkal81, továbbá tükrözik a vonatkozó nemzetközi megállapodásokat és az életciklus-értékelés terén elért műszaki/tudományos eredményeket82.
A 7. cikkben említett összehangolt számítási szabályok az ebben a mellékletben foglalt alapvető elemekre épülnek, összhangban állnak a Bizottság termék környezeti lábnyomának80 (PEF) meghatározására szolgáló módszerével és az adott termék környezeti lábnyomára vonatkozó kategóriaszabályokkal81, továbbá tükrözik a vonatkozó nemzetközi megállapodásokat és az életciklus-értékelés terén elért műszaki/tudományos eredményeket82. A PEF-módszerek és a termékek környezeti lábnyomára vonatkozó releváns kategóriaszabályok kidolgozásának és aktualizálásának nyitottnak és átláthatónak kell lennie, és magában kell foglalnia a civil társadalmi szervezetek, a tudományos élet és más érdekelt felek megfelelő képviseletét.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=HU
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=HU
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Lásd: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
82 Lásd: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Módosítás 429
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)
2a.  Energiafelhasználás és -elszámolás
Az elem életciklusának különböző, a 4. pontban felsorolt szakaszai és folyamatai során felhasznált energia karbonintenzitásának kiszámításakor az adott tevékenység vagy folyamat helye szerinti ország átlagos szén-dioxid-kibocsátási adatait kell felhasználni. Alacsonyabb kibocsátási tényezők csak akkor használhatók, ha a gazdasági szereplő hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy az a régió, ahol az adott tevékenységre sor került, és amely energiát szolgáltatott a gazdasági szereplőnek, vagy egyedi folyamatai vagy energiaellátása az ország átlagánál kevésbé karbonintenzív. Ezt vagy annak bizonyításával kell igazolni, hogy az energia az adott régióból származik, és az kevésbé szén-dioxid-intenzív, vagy megújuló vagy alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energiaforráshoz való közvetlen kapcsolattal, vagy az energiaellátás és a gazdasági szereplő általi felhasználás közötti időbeli és földrajzi kapcsolatot bizonyító szerződéssel kell igazolni, amelyet harmadik fél általi ellenőrzésről kiadott nyilatkozattal kell hitelesíteni.
Módosítás 430
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 1 bekezdés – táblázat – 2 sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Nyersanyagbeszerzés és előzetes feldolgozás

Magában foglalja a bányászatot és az előzetes feldolgozást, egészen az elemcellák és az elemek alkotóelemei (aktív anyagok, elválasztók, elektrolit, borítások, aktív és passzív alkotóelemek), valamint az elektromos/elektronikus alkatrészek gyártásáig.

Módosítás

Nyersanyagbeszerzés és előzetes feldolgozás

Magában foglalja valamennyi aktív és nyersanyag bányászatát, illetve egyéb releváns beszerzését, előzetes feldolgozását és szállítását, egészen az elemcellák és az elemek alkotóelemei (aktív anyagok, elválasztók, elektrolit, borítások, aktív és passzív alkotóelemek), valamint az elektromos/elektronikus alkatrészek gyártásáig.

Módosítás 431
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 3 bekezdés
A használati szakaszt ki kell zárni az életciklus karbonlábnyomára vonatkozó számításokból, mivel az nem áll követlenül a gyártók befolyása alatt, kivéve, ha igazolható, hogy az elemgyártók által a tervezési szakaszban hozott döntések nem elhanyagolható mértékben hozzájárulnak ehhez a hatáshoz.
A használati szakaszt csak akkor lehet kizárni az életciklus karbonlábnyomára vonatkozó számításokból, ha a gyártók hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a tervezési döntések csak elhanyagolható mértékben járulnak hozzá ehhez a hatáshoz.
Módosítás 432
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 2 bekezdés
Az elem anódjával, katódjával, elektrolitjával, elválasztójával és cellaborításával kapcsolatban a tevékenységre vonatkozó adatok egy konkrét gyártóüzemben gyártott konkrét elemmodellre vonatkoznak (vagyis nem használhatók a tevékenységre vonatkozó alapértelmezett adatok). A tevékenységre vonatkozó elemspecifikus adatokat a termék környezeti lábnyomának megfelelő másodlagos adatkészletekkel együtt kell felhasználni.
Az elem nyersanyagaival, anódjával, katódjával, elektrolitjával, elválasztójával és cellaborításával kapcsolatban a tevékenységre vonatkozó adatok egy konkrét gyártóüzemben gyártott konkrét elemmodellre vonatkoznak (vagyis nem használhatók a tevékenységre vonatkozó alapértelmezett adatok). A tevékenységre vonatkozó elemspecifikus adatokat a termék környezeti lábnyomának megfelelő másodlagos adatkészletekkel együtt kell felhasználni.
Módosítás 433
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 5 bekezdés – 1 francia bekezdés
—  Nyersanyagbeszerzési és előzetes feldolgozási szakasz
—  Nyersanyagbeszerzési – beleértve a szállítást is – és előzetes feldolgozási szakasz
Módosítás 434
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8 pont – 1 bekezdés
Az EU belső piacán forgalomba hozott elemek karbonlábnyomára vonatkozó nyilatkozatokban szereplő értékek eloszlásától függően megfelelő számú teljesítményosztály kerül meghatározásra, ahol az A. kategória a legjobb osztály az életciklus során gyakorolt legalacsonyabb karbonlábnyom-hatással, a piaci differenciálás lehetővé tétele érdekében.
Az EU belső piacán forgalomba hozott elemek karbonlábnyomára vonatkozó nyilatkozatokban és az adatminőség-értékelésekben szereplő értékek eloszlásától függően megfelelő számú teljesítményosztály kerül meghatározásra, ahol az A. kategória a legjobb osztály az életciklus során gyakorolt legalacsonyabb karbonlábnyom-hatással, a piaci differenciálás lehetővé tétele érdekében.
Módosítás 435
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím
Az általános felhasználású hordozható elemek elektrokémiai teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek
A hordozható elemek elektrokémiai teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek
Módosítás 436
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont
1.  Az elem kapacitása, elektromos töltés, amelyet az adott elem képes leadni meghatározott feltételek mellett.
1.  Az elem kapacitása, elektromos töltés, amelyet az adott elem képes leadni valós feltételek mellett.
Módosítás 437
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont
3.  Élettartam (késleltetett kisülési teljesítmény), a minimális átlagos időtartam relatív csökkenése meghatározott időszak elteltével, meghatározott feltételek mellett.
3.  Élettartam (késleltetett kisülési teljesítmény), a minimális átlagos időtartam relatív csökkenése – ahol a referenciapont az eredetileg mért kapacitás – meghatározott időszak elteltével, meghatározott feltételek mellett.
Módosítás 438
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – cím
Az újratölthető ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elektrokémiai teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek
A könnyű szállítóeszközben használt elemek, ipari elemek és elektromos meghajtású gépjárműben használt elemek elektrokémiai teljesítményére és tartósságára vonatkozó paraméterek
Módosítás 439
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 3 pont
3.  Belső ellenállás (ꭥ) és belső ellenállás növekedése (%).
3.  Belső ellenállás (ꭥ) belső ellenállás növekedése (%) és elektrokémiai impedancia (ꭥ).
Módosítás 440
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 pont
5.  A tervezett felhasználásnak megfelelő feltételek mellett várható élettartam megjelölése.
5.  A tervezett felhasználásnak megfelelő referenciafeltételek mellett várható élettartam (ciklusokban és naptári években).
Módosítás 441
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.  Önkisülés.
Módosítás 442
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 2 bekezdés
„Névleges teljesítmény”: a teljesen feltöltött elemből meghatározott feltételek mellett kihozható amperórák száma.
„Névleges teljesítmény”: a teljesen feltöltött elemből meghatározott referenciafeltételek mellett kihozható amperórák (Ah) száma.
Módosítás 443
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 3 bekezdés
„Kapacitásvesztés”: idővel és használat során azon töltésmennyiség csökkenése, amit az elem képes leadni névleges feszültségen, a gyártó által megadott eredeti névleges teljesítményhez képest.
„Kapacitásvesztés”: idővel és használat során azon töltésmennyiség csökkenése, amit az elem képes leadni névleges feszültségen, az eredeti névleges teljesítményhez képest.
Módosítás 444
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 4 bekezdés
„Teljesítmény”: azon energiamennyiség, amelyet az elem adott időszak alatt képes nyújtani.
„Teljesítmény”: azon energiamennyiség, amelyet az elem adott időszak alatt, referenciakörülmények között képes nyújtani.
Módosítás 445
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 6 bekezdés
„Belső ellenállás”: egy cellán vagy elemen belül az elektromos árammal szembeni ellenállás, vagyis az elektronikus ellenállás és az ionos ellenállás összege a teljes effektív ellenálláson belül, beleértve az induktív / kapacitív tulajdonságokat.
„Belső ellenállás”: egy cellán vagy elemen belül az elektromos árammal szembeni ellenállás referenciakörülmények között, vagyis az elektronikus ellenállás és az ionos ellenállás összege a teljes effektív ellenálláson belül, beleértve az induktív / kapacitív tulajdonságokat.
Módosítás 446
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 7 a bekezdés (új)
„Önkisülés”: a tárolt elektromos töltés csökkenése, ha az elem elektródái hosszú időszakban – például 48, 168 vagy 720 órán keresztül – nem csatlakoznak – például ha az elemet tárolják vagy nem használják –, aminek következtében az elem töltése idővel fokozatosan csökken.
Módosítás 447
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – bevezető rész
6.  Hőterjedés
6.  Hőterjedés elleni védelem
Módosítás 448
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – 1 bekezdés
7.  Külső erők által okozott mechanikai károsodás (leejtés és ütés)
7.  Mechanikai károsodás elleni védelem
E vizsgálatok során olyan helyzetek szimulálására kerül sor, amelyekben az elem véletlenül leesik vagy nekiütközik valamilyen nehéz teher, és működőképes marad a rendeltetési céljának megfelelően. Az ilyen helyzetek szimulálására vonatkozó kritériumoknak a valós használatot kell tükrözniük.
E vizsgálatok során olyan helyzetek szimulálására kerül sor, amelyekben az elemet véletlenül mechanikai stresszhatás éri, és működőképes marad a rendeltetési céljának megfelelően. Az ilyen helyzetek szimulálására vonatkozó kritériumoknak a valós használatot kell tükrözniük.
Módosítás 449
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 a pont (új)
9a.  Tűzpróba
A tűzvizsgálat során az elemet tűznek teszik ki, és felmérik a robbanás kockázatát. A kibocsátott energia megállapított mértéke fontos biztonsági mutató.
Módosítás 450
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 b pont (új)
9b.  Gázkibocsátás – Veszélyes anyagok mérése
Az elemek jelentős mennyiségben tartalmazhatnak potenciálisan veszélyes anyagokat, például erősen tűzveszélyes elektrolitokat, valamint maró és mérgező összetevőket. Ha az elem bizonyos körülményeknek van kitéve, akkor az integritását veszélyes gázok kibocsátása veszélyeztetheti. Ezért ha a vizsgálatok során anyagok szabadulnak ki, helytelen és visszaélésszerű használatra utalva, akkor azokat azonosítani és számszerűsíteni kell.
Módosítás 451
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 pont
5.  a forgalomba hozatal időpontja;
törölve
Módosítás 452
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.  az elem tömege
Módosítás 453
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 7 pont
7.  az elem veszélyesanyag-tartalma, a higany, a kadmium és az ólom kivételével;
7.  az elem 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációjú veszélyesanyag-tartalma, a higany, a kadmium és az ólom kivételével;
Módosítás 454
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A rész – 1 bekezdés – 8 pont
8.  az elemben lévő kritikus fontosságú nyersanyagok.
törölve
Módosítás 455
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – A a rész (új)
Aa.  Az elemekre vonatkozóan QR-kód segítségével hozzáférhető kiegészítő információk:
1.  A forgalomba hozatal időpontja.
2.  Az elemben 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban jelen lévő kritikus fontosságú nyersanyagok.
3.  Az elektromos energia, más energiaformák és adott esetben más alapvető erőforrások használat közbeni fogyasztására vonatkozó információk.
Módosítás 456
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – C rész – 1 bekezdés
A QR-kód 100 %-ban fekete, és olyan méretű, hogy könnyen olvasható legyen általánosan rendelkezésre álló QR-kód-olvasóval, így például a kézi kommunikációs eszközökbe beépített olvasókkal.
A QR-kód a hátteréhez képest magas színkontrasztot ad, és olyan méretű, hogy könnyen olvasható legyen általánosan rendelkezésre álló QR-kód-olvasóval, így például a kézi kommunikációs eszközökbe beépített olvasókkal.
Módosítás 457
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – A rész – 1 pont – 1 bekezdés
A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy az elem megfelel a 6., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. cikkben meghatározott, rá irányadó követelményeknek.
A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy az elem megfelel a 6., 9., 11., 13. és 14. cikkben meghatározott, rá irányadó követelményeknek.
Módosítás 458
Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – B rész – 1 pont – 1 bekezdés
A belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy az elem megfelel a 7., 8. és 39. cikkben foglalt vonatkozó követelményeknek.
A belső gyártásellenőrzés és felügyelt termékvizsgálat az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3., 4. és 5. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és nyilatkozik arról, hogy az elem megfelel a 7., 8., 10., 12. és 39. cikkben foglalt vonatkozó követelményeknek.
Módosítás 507
Rendeletre irányuló javaslat
IX melléklet – 4 pont
4.  A nyilatkozat tárgya (az elem azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására): az elem általános leírása.
4.  A nyilatkozat tárgya (az elem azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására, és amely adott esetben az elem képét is magában foglalhatja): az elem általános leírása.
Módosítás 459
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – -a a pont (új)
aa)  vas;
Módosítás 460
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – -a b pont (új)
ab)  réz;
Módosítás 461
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 1 pont – -a c pont (új)
ac)  bauxit;
Módosítás 462
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – a pont
a)  levegő;
a)  levegő, beleértve a légszennyezést is;
Módosítás 463
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – b pont
b)  víz;
b)  víz, beleértve a vízhez való hozzáférést, az édesvíz, az ivóvíz, az óceánok és a tengerek szennyezését és kimerülését is;
Módosítás 464
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – c pont
c) talaj;
c)  talaj, beleértve a hulladék ártalmatlanításából és kezeléséből eredő talajszennyezést is;
Módosítás 465
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d pont
d)  biológiai sokféleség;
d)  biológiai sokféleség, beleértve a vadon élő állatok és növények, a természetes élőhelyek és az ökoszisztémák károsodását;
Módosítás 466
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d a pont (új)
da)  éghajlat, beleértve az üvegházhatásúgáz-kibocsátást is;
Módosítás 467
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – -d b pont (új)
db)  hulladékgazdálkodás, beleértve a bányahulladékkal kapcsolatos gyakorlatok által okozott károkat is
Módosítás 468
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – i pont
i)  közösségi élet.
i)  közösségi élet, ideértve az őslakos népekét is;
Módosítás 469
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – i a pont (új)
ia)  környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása.
Módosítás 470
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – c pont
c) A Biológiai Sokféleség Egyezményben Részes Felek Konferenciájának VIII/28. sz. határozata: A biológiai sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra vonatkozó önkéntes iránymutatások;
c)  A Biológiai Sokféleség Egyezményben Részes Felek Konferenciája, beleértve annak VIII/28. sz. határozatát: A biológiai sokféleségre kiterjedő hatásvizsgálatra vonatkozó önkéntes iránymutatások;
Módosítás 471
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – c a pont (új)
ca)  ENSZ Párizsi Megállapodás;
Módosítás 472
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – -c b pont (új)
cb)  a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO-nyilatkozat alapján meghatározott nyolc alapvető ILO-egyezmény;
Módosítás 473
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – c c pont (új)
cc)  bármely más, az Unióra vagy annak tagállamaira nézve kötelező erejű nemzetközi környezetvédelmi egyezmény,
Módosítás 474
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – d pont
d)  Háromoldalú ILO-nyilatkozat a multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről;
törölve
Módosítás 475
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – e pont
e)  Az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról; valamint
törölve
Módosítás 476
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f pont
f)  Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról.
törölve
Módosítás 477
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f a pont (új)
fa)  bármely más, az Unióra vagy annak tagállamaira nézve kötelező erejű nemzetközi emberi jogi egyezmény.
Módosítás 478
Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 a pont (új)
3a.  Az e rendelet 39. cikkében meghatározott, a kellő gondosságra alkalmazandó, nemzetközileg elismert kellő gondossági követelmények a következők:
a)  az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek (UNGP);
b)  Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó iránymutatásai;
c)  Háromoldalú ILO-nyilatkozat a multinacionális vállalatokra és a szociálpolitikára vonatkozó elvekről;
d)  Az OECD útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz szükséges kellő gondosságról;
e)  Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról.
Módosítás 479
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 pont
1.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok kiszámítják a százalékban kifejezett begyűjtési arányt úgy, hogy az adott tagállamban adott naptári évben a 48., illetve az 55. cikkel összhangban begyűjtött, hulladékká vált hordozható elemek és könnyű szállítóeszközökből származó elemek tömegét elosztják azoknak az elemeknek az átlagos tömegével, amelyeket a gyártók vagy közvetlenül a végfelhasználóknak értékesítenek, vagy pedig harmadik feleknek szállítanak ki végfelhasználók részére történő értékesítés céljából az adott tagállamban az adott év és az azt megelőző két naptári év során.
1.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok kiszámítják a százalékban kifejezett begyűjtési arányt úgy, hogy az adott tagállamban adott naptári évben a 48., illetve az 55. cikkel összhangban begyűjtött, hulladékká vált hordozható elemek tömegét elosztják azoknak az elemeknek az átlagos tömegével, amelyeket a gyártók vagy közvetlenül a végfelhasználóknak értékesítenek, vagy pedig harmadik feleknek szállítanak ki végfelhasználók részére történő értékesítés céljából az adott tagállamban az adott év és az azt megelőző két naptári év során.
Módosítás 480
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 a pont (új)
1a.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok kiszámítják a százalékban kifejezett begyűjtési arányt úgy, hogy az adott tagállamban adott naptári évben a 48., illetve az 55. cikkel összhangban begyűjtött, hulladékká vált hordozható elemek tömegét elosztják azoknak az elemeknek az átlagos tömegével, amelyeket a gyártók vagy közvetlenül a végfelhasználóknak értékesítenek, vagy pedig harmadik feleknek szállítanak ki végfelhasználók részére történő értékesítés céljából az adott tagállamban az adott év és az azt megelőző két naptári év során.
Módosítás 481
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 2 pont
2.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok a hordozható elemek és a könnyű szállítóeszközökből származó elemek végfelhasználók részére történt éves értékesítését az adott naptári évben az adott tagállam területén forgalomba hozott ilyen elemek tömegében határozzák meg, kivéve azokat a hordozható elemeket, amelyek az adott évben végfelhasználóknak történő értékesítést megelőzően elhagyták az adott tagállam területét.
2.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok a hordozható elemek végfelhasználók részére történt éves értékesítését az adott naptári évben az adott tagállam területén forgalomba hozott ilyen elemek tömegében határozzák meg, kivéve azokat a hordozható elemeket, amelyek az adott évben végfelhasználóknak történő értékesítést megelőzően elhagyták az adott tagállam területét.
Módosítás 482
Rendeletre irányuló javaslat
XI melléklet – 2 a pont (új)
2a.  A gyártók, illetve a 47. cikk (2) bekezdése szerint kijelölt, a nevükben eljáró gyártói felelősségi rendszerek, valamint a tagállamok az általános felhasználású, hordozható elemek végfelhasználók részére történt éves értékesítését az adott naptári évben az adott tagállam területén forgalomba hozott ilyen elemek tömegében határozzák meg, kivéve azokat az általános felhasználású, hordozható elemeket, amelyek az adott évben végfelhasználóknak történő értékesítést megelőzően elhagyták az adott tagállam területét.
Módosítás 483
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – A rész – 4 pont
4.  Különleges óvintézkedéseket és biztonsági intézkedéseket kell bevezetni lítiumalapú elemek hulladékainak kezelésére vonatkozóan, amely elemeket védeni kell a túlzott hőnek vagy víznek való kitettséggel, illetve bármilyen zúzással vagy fizikai károsodással szemben a kezelés, szétválogatás és tárolás során.
4.  Különleges óvintézkedéseket és biztonsági intézkedéseket kell bevezetni lítiumalapú elemek hulladékainak kezelésére vonatkozóan, amely elemeket védeni kell a túlzott hőnek vagy víznek való kitettséggel, illetve bármilyen zúzással vagy fizikai károsodással szemben a kezelés és szétválogatás során. Ezeket az elemeket száraz, magas hőmérsékletnek, tűznek vagy közvetlen napfénynek nem kitett helyen, a szokásos beépítési irányban elhelyezve, jól szellőző, víztől és esőtől védett helyen kell tárolni. A lítiumalapú hulladékelemeket nagyfeszültség ellen szigetelő gumiszőnyeggel is le kell fedni. A lítiumalapú hulladékelemek tárolását figyelmeztető jelzéssel kell megjelölni, és csak olyan elemeket szabad ott tárolni, amelyek a rövidzárlat ellen megfelelően szigetelve vannak.
Módosítás 484
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 1 pont – b a pont (új)
ba)  a nikkel-kadmium elemek 85 %-os újrafeldolgozása az átlagos tömeget tekintve;
Módosítás 485
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 2 pont – b a pont (új)
ba)  a nikkel-kadmium elemek + 85 %-os újrafeldolgozása az átlagos tömeget tekintve;
Módosítás 486
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 2 pont – b b pont (új)
bb)  egyéb hulladékelemek 70 %-os újrafeldolgozása az átlagos tömeget tekintve.
Módosítás 487
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 1 pont – d pont
d)  35% a lítium esetében;
d)  70 % a lítium esetében;
Módosítás 488
Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 2 pont – d pont
d)  70% a lítium esetében;
d)  90 % a lítium esetében;
Módosítás 489
Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – 1 pont – r a pont (új)
ra)  az elem státusza (első felhasználás, hulladék, javított, újrapozicionált, újrafeldolgozott).

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0031/2022).

Utolsó frissítés: 2022. június 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat