Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0353(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0031/2022

Predložena besedila :

A9-0031/2022

Razprave :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Glasovanja :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Sprejeta besedila
PDF 585kWORD 184k
Četrtek, 10. marec 2022 - Strasbourg
Baterije in odpadne baterije ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 10. marca 2022, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Baterije so pomemben vir energije in eden ključnih dejavnikov, ki omogočajo trajnostni razvoj, zeleno mobilnost, čisto energijo in podnebno nevtralnost. Po predvidevanjih se bo povpraševanje po baterijah v prihodnjih letih hitro povečevalo, zlasti za električna vozila za cestni prevoz, ki uporabljajo baterije za pogon, zaradi česar bo imel ta trg čedalje večji strateški pomen na svetovni ravni. Znaten znanstveni in tehnološki napredek na področju tehnologije baterij se bo nadaljeval. Zaradi strateškega pomena baterij ter za zagotovitev pravne varnosti vsem vključenim subjektom ter preprečitev diskriminacije, ovir za trgovino in izkrivljanj na trgu baterij je treba določiti pravila o parametrih trajnostnosti, delovanju, varnosti, zbiranju, recikliranju in drugotni uporabi baterij ter informacijah o baterijah. Oblikovati je treba harmoniziran regulativni okvir za obravnavanje celotnega življenjskega cikla baterij, ki se dajo na trg v Uniji.
(2)  Baterije so pomemben vir energije in eden ključnih dejavnikov, ki omogočajo trajnostni razvoj, zeleno mobilnost, čisto energijo in podnebno nevtralnost. Po predvidevanjih se bo povpraševanje po baterijah v prihodnjih letih hitro povečevalo, zlasti za električna vozila za cestni prevoz in lahka vozila, ki uporabljajo baterije za pogon, zaradi česar bo imel ta trg čedalje večji strateški pomen na svetovni ravni. Znaten znanstveni in tehnološki napredek na področju tehnologije baterij se bo nadaljeval. Zaradi strateškega pomena baterij ter za zagotovitev pravne varnosti vsem vključenim subjektom ter preprečitev diskriminacije, ovir za trgovino in izkrivljanj na trgu baterij je treba določiti pravila o parametrih trajnostnosti, delovanju, varnosti, zbiranju, recikliranju in drugotni uporabi baterij ter informacijah o baterijah za potrošnike in gospodarske subjekte. Oblikovati je treba harmoniziran regulativni okvir za obravnavanje celotnega življenjskega cikla baterij, ki se dajo na trg v Uniji.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Treba je posodobiti zakonodajo Unije o ravnanju z odpadnimi baterijami in ukrepati za zaščito okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih učinkov ustvarjanja odpadkov in ravnanja z njimi, z zmanjšanjem vpliva rabe virov in z izboljšanjem učinkovitosti njihove rabe. Ti ukrepi so ključnega pomena za prehod na krožno ter podnebno nevtralno gospodarstvo in okolje brez strupov in dolgoročno konkurenčnosti Unije in strateško samostojnost. Ustvarijo lahko pomembne gospodarske priložnosti, povečajo sinergijo med krožnim gospodarstvom ter politikami na področju energije, podnebja, prometa, industrije in raziskav, zaščitijo okolje in zmanjšajo emisije toplogrednih plinov.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse vrste baterij in akumulatorjev, ki se dajo na trg ali v uporabo v Uniji kot samostojne enote ali so vgrajeni v naprave ali drugače dobavljeni z električnimi in elektronskimi napravami in vozili. Ta uredba bi se morala uporabljati, ne glede na to, ali je baterija predvidena za posamezni proizvod ali splošno rabo, in ne glede na to, ali je vgrajena v proizvod ali dobavljena skupaj s proizvodom, s katerim naj bi se uporabljala, ali ločeno.
(10)  Ta uredba bi se morala uporabljati za vse vrste baterij in akumulatorjev, ki se dajo na trg ali v uporabo v Uniji, in sicer ne glede na to, ali so bili v njej proizvedeni ali uvoženi, kot samostojne enote ali so vgrajeni v naprave ali drugače dobavljeni z električnimi in elektronskimi napravami in vozili. Ta uredba bi se morala uporabljati, ne glede na to, ali je baterija predvidena za posamezni proizvod ali splošno rabo, in ne glede na to, ali je vgrajena v proizvod ali dobavljena skupaj s proizvodom, s katerim naj bi se uporabljala, ali ločeno.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
(12)  Primerno je, da se na širokem področju uporabe uredbe razlikuje med kategorijami baterij v skladu z njihovo zasnovo in uporabo, in to ne glede na kemijsko tehnologijo baterije. Razvrstitev med prenosne baterije na eni strani ter industrijske in avtomobilske baterije na drugi v skladu z Direktivo 2006/66/ES bi bilo treba dodatno razviti, da bi se bolje upošteval razvoj uporabe baterij. Zaradi hitre rasti na področju električnih vozil za cestni prevoz baterije, ki se uporabljajo za pogon električnih vozil in v skladu z Direktivo 2006/66/ES spadajo v kategorijo industrijskih baterij, obsegajo velik del trga, ki se še dodatno povečuje. Zato je primerno, da se baterije, ki se uporabljajo za pogon v cestnih vozilih, razvrstijo v novo kategorijo baterij za električna vozila. Baterije, ki se uporabljajo za pogon v drugih vozilih, vključno z železniškimi, vodnimi in zračnimi vozili, na podlagi te uredbe še naprej spadajo v kategorijo industrijskih baterij. Industrijske baterije zajemajo široko skupino baterij, predvidenih za industrijske dejavnosti, komunikacijsko infrastrukturo, kmetijske dejavnosti ali proizvodnjo in distribucijo električne energije. Poleg tega neizčrpnega seznama primerov bi bilo treba za industrijsko baterijo šteti vsako baterijo, ki ni prenosna niti avtomobilska baterija ali baterija za električna vozila. V tej uredbi se baterije, ki se uporabljajo za shranjevanje energije v zasebnem ali domačem okolju, štejejo za industrijske baterije. Poleg tega je treba za zagotovitev razvrstitve vseh baterij, ki se uporabljajo v lahkih vozilih, kot so električna kolesa in skiroji, med prenosne baterije pojasniti opredelitev prenosnih baterij in uvesti omejitev teže za take baterije.
(12)  Primerno je, da se na širokem področju uporabe uredbe razlikuje med kategorijami baterij v skladu z njihovo zasnovo in uporabo, in to ne glede na kemijsko tehnologijo baterije. Razvrstitev med prenosne baterije na eni strani ter industrijske in avtomobilske baterije na drugi v skladu z Direktivo 2006/66/ES bi bilo treba dodatno razviti, da bi se bolje upošteval razvoj in tržni razpon uporabe baterij. Zaradi hitre rasti na področju električnih vozil za cestni prevoz baterije, ki se uporabljajo za pogon električnih vozil in v skladu z Direktivo 2006/66/ES spadajo v kategorijo industrijskih baterij, obsegajo velik del trga, ki se še dodatno povečuje. Zato je primerno, da se baterije, ki se uporabljajo za pogon v cestnih vozilih, razvrstijo v novo kategorijo baterij za električna vozila. Baterije, ki se uporabljajo za pogon v drugih vozilih, vključno z železniškimi, vodnimi in zračnimi vozili, na podlagi te uredbe še naprej spadajo v kategorijo industrijskih baterij. Baterije za pogon lahkih vozil, kot so električna kolesa in električni skiroji, niso jasno opredeljene kot baterije v okviru Direktive 2006/66/ES in imajo velik tržni delež, saj se vse pogosteje uporabljajo v trajnostni mobilnosti v mestih. Zato je primerno, da se baterije, ki se uporabljajo za pogon lahkih vozil, razvrstijo v novo kategorijo baterij, in sicer baterije za lahka vozila. Industrijske baterije zajemajo široko skupino baterij, predvidenih za industrijske dejavnosti, komunikacijsko infrastrukturo, kmetijske dejavnosti ali proizvodnjo in distribucijo električne energije. Poleg tega neizčrpnega seznama primerov bi bilo treba za industrijsko baterijo šteti vsako baterijo, ki ni prenosna niti avtomobilska baterija ali baterija za lahka vozila ali baterija za električna vozila. V tej uredbi se baterije, ki se uporabljajo za shranjevanje energije v zasebnem ali domačem okolju, štejejo za industrijske baterije.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
(13)  Zasnova in proizvodnja baterij bi morali zagotavljati, da so delovanje, trajnost in varnost baterij čim boljši oziroma večji, njihov okoljski odtis pa čim manjši. Primerno je določiti specifične zahteve glede trajnostnosti za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, saj take baterije pomenijo segment trga, ki se bo po predvidevanjih v prihodnjih letih najbolj povečal.
(13)  Zasnova in proizvodnja baterij bi morali zagotavljati, da so delovanje, trajnost in varnost baterij čim boljši oziroma večji, njihov okoljski odtis pa čim manjši. Primerno je določiti specifične zahteve glede trajnostnosti za industrijske baterije, baterije za lahka vozila in baterije za električna vozila, saj take baterije pomenijo segment trga, ki se bo po predvidevanjih v prihodnjih letih najbolj povečal.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  Uporabo nevarnih snovi v baterijah bi bilo treba omejiti, da bi se zagotovilo varstvo zdravja ljudi in okolja ter zmanjšala prisotnost takih snovi v odpadkih. Zato je primerno, da se poleg omejitev iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta29 določijo še omejitve za živo srebro in kadmij v nekaterih vrstah baterij. Baterije, ki se uporabljajo v vozilih in za katere velja izjema na podlagi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta30, bi bilo treba izvzeti iz prepovedi vsebnosti kadmija.
(15)  Uporabo nevarnih snovi v baterijah bi bilo treba omejiti, da bi se zagotovilo varstvo zdravja ljudi in okolja ter zmanjšala prisotnost takih snovi v odpadkih. Zato je primerno, da se poleg omejitev iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta29 določijo še omejitve za živo srebro, kadmij in svinec v nekaterih vrstah baterij. Baterije, ki se uporabljajo v vozilih in za katere velja izjema na podlagi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta30, bi bilo treba izvzeti iz prepovedi vsebnosti kadmija. Komisija bi morala ob pomoči Agencije izvesti celostno in sistemsko oceno nevarnih snovi v baterijah. Pri tej oceni bi se bilo treba osredotočiti zlasti na kemijske tehnologije baterij, ki se jih na trgu veliko uporablja, razvijajoče se in nastajajoče kemijske tehnologije ter razpoložljivost ustreznih alternativ svinčevo-kislinskim industrijskim in avtomobilskim baterijam ter nikelj-kadmijevim industrijskim baterijam.
__________________
__________________
29 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
29 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
30 Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).
30 Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34).
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Postopek za sprejemanje novih in spremembo obstoječih omejitev nevarnih snovi v baterijah bi bilo treba v celoti uskladiti z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Za zagotovitev učinkovitega odločanja, usklajevanja in upravljanja povezanih tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov te uredbe bi morala Evropska agencija za kemikalije, ustanovljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: Agencija), opravljati specifične naloge v zvezi oceno tveganj zaradi snovi pri proizvodnji in uporabi baterij ter tveganj, ki se lahko pojavijo ob izrabljenosti baterij, ter oceno socialno-ekonomskih elementov in analizo alternativ v skladu z ustreznimi smernicami Agencije. Tako bi morala odbora Agencije za oceno tveganja in za socialno-ekonomsko analizo olajševati opravljanje nekaterih nalog, prenesenih na Agencijo na podlagi te uredbe.
(17)  Postopek za sprejemanje novih in spremembo obstoječih omejitev nevarnih snovi v baterijah bi bilo treba v celoti uskladiti z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Za zagotovitev učinkovitega odločanja, usklajevanja in upravljanja povezanih tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov te uredbe bi bilo treba vzpostaviti dobro sodelovanje, usklajevanje in izmenjavo informacij med državami članicami, Evropsko agencijo za kemikalije, ustanovljeno na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Komisijo in zainteresiranimi stranmi. Države članice ali Agencija bi morale opravljati specifične naloge v zvezi oceno tveganj zaradi snovi pri proizvodnji in uporabi baterij ter tveganj, ki se lahko pojavijo ob izrabljenosti baterij, ter oceno socialno-ekonomskih elementov in analizo alternativ v skladu z ustreznimi smernicami Agencije. Tako bi morala odbora Agencije za oceno tveganja in za socialno-ekonomsko analizo olajševati opravljanje nekaterih nalog, prenesenih na Agencijo na podlagi te uredbe.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)  Komisija bi morala oceniti, ali je potrebna sprememba člena 6, 71 ali Priloge I k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ali vseh navedenih določb, da bi zagotovila njeno skladnost z vsemi prihodnjimi spremembami določb ali z drugo prihodnjo zakonodajo Unije o trajnostnih merilih za nevarne snovi in kemikalije. V skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo navedenih določb, kadar je primerno.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  S predvidenim množičnim uvajanjem baterij v sektorjih, kot sta mobilnost in shranjevanje energije, bi se morale zmanjšati emisije ogljika, da pa bi bile možnosti za to čim večje, morajo imeti baterije v celotnem življenjskem ciklu majhen ogljični odtis. V skladu s pravili o okoljskem odtisu kategorij izdelkov za polnilne baterije z visoko specifično energijo za mobilno uporabo31 so podnebne spremembe druga najvišja povezana kategorija vpliva za baterije za rabo mineralov in kovin. Zato bi bilo treba tehnični dokumentaciji za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki se dajo na trg Unije, priložiti izjavo o ogljičnem odtisu, po potrebi specifično za posamezno proizvodno serijo. Baterije se proizvajajo v serijah, v določenih količinah in določenih časovnih okvirih. Harmonizacija tehničnih pravil za izračun ogljičnega odtisa za vse polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki se dajo na trg Unije, je pogoj za uvedbo zahteve za vključitev izjave o ogljičnem odtisu v tehnično dokumentacijo baterij in poznejšo določitev razredov učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom, na podlagi katerih bo mogoče opredeliti baterije, katerih ogljični odtis je na splošno manjši. Zahteve za obveščanje o ogljičnem odtisu baterij in povezano jasno označevanje same po sebi predvidoma ne bodo povzročile spremembe ravnanja, potrebne za zagotovitev uresničevanja cilja Unije za razogljičenje sektorjev mobilnosti in shranjevanja energije v skladu z mednarodno dogovorjenimi cilji za podnebne spremembe32. Zato bodo uvedene zgornje mejne vrednosti ogljika, ki bodo določene na podlagi namenske ocene učinka. Komisija bo s predlogom ravni zgornje meje ogljičnega odtisa med drugim upoštevala relativno porazdelitev vrednosti ogljičnega odtisa baterij na trgu, napredek pri zmanjševanju ogljičnega odtisa baterij, danih na trg Unije, ter dejanski in potencialni prispevek tega ukrepa k ciljem Unije za trajnostno mobilnost in podnebno nevtralnost do leta 2050. Za zagotovitev preglednosti v zvezi z ogljičnim odtisom baterij in prehoda na nizkoogljične baterije na trgu Unije ne glede na kraj njihove proizvodnje je utemeljeno, da se zahteve glede ogljičnega odtisa postopno in kumulativno povečujejo. Na podlagi teh zahtev se bodo preprečile emisije ogljika v življenjskem ciklu baterij, to pa bo prispevalo k cilju Unije glede doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. S tem bi se lahko omogočile tudi druge politike na ravni Unije in nacionalni ravni, kot so spodbude ali merila za zelena javna naročila, ki spodbujajo proizvodnjo baterij z manjšimi vplivi na okolje.
(18)  S predvidenim množičnim uvajanjem baterij v sektorjih, kot sta mobilnost in shranjevanje energije, bi se morale zmanjšati emisije ogljika, da pa bi bile možnosti za to čim večje, morajo imeti baterije v celotnem življenjskem ciklu majhen ogljični odtis. V skladu s pravili o okoljskem odtisu kategorij izdelkov za polnilne baterije z visoko specifično energijo za mobilno uporabo31 so emisije toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe, druga najvišja povezana kategorija vpliva za baterije za rudarjenjem in rabo mineralov in kovin. Zato bi bilo treba tehnični dokumentaciji za industrijske baterije, baterije za lahka vozila in baterije za električna vozila, ki se dajo na trg Unije, priložiti izjavo o ogljičnem odtisu. Harmonizacija tehničnih pravil za izračun ogljičnega odtisa za vse industrijske baterije, baterije za lahka vozila in baterije za električna vozila, ki se dajo na trg Unije, je pogoj za uvedbo zahteve za vključitev izjave o ogljičnem odtisu v tehnično dokumentacijo baterij in poznejšo določitev razredov učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom, na podlagi katerih bo mogoče opredeliti baterije, katerih ogljični odtis je na splošno manjši. Zahteve za obveščanje o ogljičnem odtisu baterij in povezano jasno označevanje same po sebi predvidoma ne bodo povzročile spremembe ravnanja, potrebne za zagotovitev uresničevanja cilja Unije za razogljičenje sektorjev mobilnosti in shranjevanja energije v skladu z mednarodno dogovorjenimi cilji za podnebne spremembe32. Zato bodo uvedene zgornje mejne vrednosti ogljika, ki bodo določene na podlagi namenske ocene učinka. Komisija bo s predlogom ravni zgornje meje ogljičnega odtisa med drugim upoštevala relativno porazdelitev vrednosti ogljičnega odtisa baterij na trgu, napredek pri zmanjševanju ogljičnega odtisa baterij, danih na trg Unije, ter dejanski in potencialni prispevek tega ukrepa k ciljem Unije za trajnostno mobilnost in podnebno nevtralnost najpozneje do leta 2050. Za zagotovitev preglednosti v zvezi z ogljičnim odtisom baterij in prehoda na nizkoogljične baterije na trgu Unije ne glede na kraj njihove proizvodnje je utemeljeno, da se zahteve glede ogljičnega odtisa postopno in kumulativno povečujejo. Na podlagi teh zahtev se bodo preprečile emisije ogljika v življenjskem ciklu baterij, to pa bo prispevalo k podnebnim ciljem Unije, predvsem glede doseganja podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050. S tem bi se lahko omogočile tudi druge politike na ravni Unije in nacionalni ravni, kot so spodbude ali merila za zelena javna naročila, ki spodbujajo proizvodnjo baterij z manjšimi vplivi na okolje.
__________________
__________________
31 Pravila o okoljskem odtisu kategorij izdelkov za polnilne baterije z visoko specifično energijo za mobilno uporabo, na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
31 Pravila o okoljskem odtisu kategorij izdelkov za polnilne baterije z visoko specifično energijo za mobilno uporabo, na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
32 Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4) in Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, na voljo na spletnem naslovu https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
32 Pariški sporazum (UL L 282, 19.10.2016, str. 4) in Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, na voljo na spletnem naslovu https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)  Zgornje mejne vrednosti ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu bi morale biti primerne tudi za prihodnost in se postopoma razvijati v skladu z najboljšimi razpoložljivimi proizvodnimi procesi. Zato bi morala Evropska komisija pri sprejemanju delegiranega akta, s katerim je določena zgornja mejna vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu, upoštevati najboljše razpoložljive proizvodne procese in zagotoviti, da bodo izbrana tehnična merila skladna s ciljem te uredbe, s čimer bi zagotovili, da baterije, dane na trg Unije, zagotavljajo visoko raven varstva zdravja ljudi, varnosti, lastnine in okolja.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Nekatere snovi, ki jih vsebujejo baterije, kot je kobalt, svinec, litij ali nikelj, se pridobivajo iz redkih virov, ki v Uniji niso zlahka dostopni, Komisija pa nekatere od njih šteje za kritične surovine. To je področje, na katerem mora Evropa povečati svojo strateško samostojnost in odpornost, da bi se pripravila na morebitne motnje dobave zaradi zdravstvenih ali drugih kriz. Povečanje krožnosti in učinkovitosti rabe virov s povečanjem recikliranja in predelave navedenih surovin bo prispevalo k doseganju tega cilja.
(19)  Nekatere snovi, ki jih vsebujejo baterije, kot je kobalt, svinec, litij ali nikelj, se pridobivajo iz redkih virov, ki v Uniji niso zlahka dostopni, Komisija pa nekatere od njih šteje za kritične surovine. V skladu z industrijsko strategijo Unije mora Evropa povečati svojo strateško samostojnost, tudi z omogočanjem naložb v tovarne, ki bodo proizvajale baterije v velikem obsegu, in odpornost, da bi se pripravila na morebitne motnje dobave zaradi zdravstvenih ali drugih kriz. Povečanje krožnosti in učinkovitosti rabe virov s povečanjem recikliranja in predelave navedenih surovin bo prispevalo k doseganju tega cilja. Nadomestitev redkih surovin z alternativnimi širše dostopnejšimi surovinami, tudi obnovljivimi surovinami, bi lahko povečala lastno proizvodnje baterij in strateško avtonomijo Unije. Zato je bistveno, da Unija in države članice podprejo ustrezne raziskovalne in razvojne pobude.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Za upoštevanje tveganja pri dobavi kobalta, svinca, litija in niklja ter oceno njihove razpoložljivosti bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem ciljev za minimalni delež recikliranega kobalta, svinca, litija ali niklja v aktivnih materialih baterij.
(21)  Za upoštevanje tveganja pri dobavi kobalta, svinca, litija in niklja ter oceno njihove razpoložljivosti in glede na tehnični in znanstveni napredek bi morala Komisija oceniti, ali bi bilo ustrezno revidirati cilje za minimalni delež recikliranega kobalta, svinca, litija ali niklja v aktivnih materialih baterij, in po potrebi v ta namen vložiti ustrezen zakonodajni predlog.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)  Za upoštevanje sprememb v tehnologijah baterij, ki vplivajo na vrste materialov, ki jih je mogoče predelati, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, za vključitev dodatnih surovin in ustreznih ciljev na seznam minimalnih deležev recikliranih materialov v aktivnih materialih baterij.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje pravil o izračunu in preverjanju količine kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih baterij na posamezni model in serijo baterij na proizvodni obrat ter zahtev za informacije v zvezi s tehnično dokumentacijo.
(22)  Za zagotovitev enotnih pogojev po vsej Uniji za izjavo o predelanih materialih, ki jo je treba predložiti v harmonizirani obliki, in za tehnično dokumentacijo bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev oblike in tehnične dokumentacije za izjavo o predelanih materialih.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Za baterije, dane na trg Unije, bi morala biti značilna trajnost in dobro delovanje. Zato je treba določiti parametre delovanja in trajnosti za prenosne baterije za splošno rabo ter za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila. V zvezi z baterijami za električna vozila neformalna delovna skupina UN/ECE za električna vozila in okolje razvija zahteve glede trajnosti v vozilu, zato ta uredba ne določa dodatnih zahtev glede trajnosti. Na področju baterij za shranjevanje energije pa se šteje, da obstoječe merilne metode za preizkušanje delovanja in trajnosti baterij niso dovolj natančne in reprezentativne, da bi omogočale uvedbo minimalnih zahtev. Ob uvedbi minimalnih zahtev v zvezi z delovanjem in trajnostjo teh baterij bi morali biti na voljo ustrezni harmonizirani standardi ali skupne specifikacije.
(23)  Za baterije, dane na trg Unije, bi morala biti značilna trajnost in dobro delovanje. Zato je treba določiti parametre delovanja in trajnosti za prenosne baterije za splošno rabo ter za industrijske baterije ter baterije za lahka in električna vozila. V zvezi z baterijami za električna vozila neformalna delovna skupina UN/ECE za električna vozila in okolje razvija zahteve glede trajnosti v vozilu, zato bi morala biti ta uredba skladna z njenimi ugotovitvami. Na področju baterij za shranjevanje energije pa se šteje, da obstoječe merilne metode za preizkušanje delovanja in trajnosti baterij niso dovolj natančne in reprezentativne, da bi omogočale uvedbo minimalnih zahtev. Ob uvedbi minimalnih zahtev v zvezi z delovanjem in trajnostjo teh baterij bi morali biti na voljo ustrezni harmonizirani standardi ali skupne specifikacije.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
(24)  Za zmanjšanje vpliva, ki ga imajo baterije v svojem življenjskem ciklu na okolje, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo parametrov delovanja in trajnosti ter določitvijo minimalnih vrednosti navedenih parametrov za prenosne baterije za splošno rabo ter za polnilne industrijske baterije.
(24)  Za zmanjšanje vpliva, ki ga imajo baterije v svojem življenjskem ciklu na okolje, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo parametrov delovanja in trajnosti ter določitvijo minimalnih vrednosti navedenih parametrov za prenosne baterije, baterije za lahka vozila ter za polnilne industrijske baterije.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
(24a)  Za zagotovitev skladnosti pravil Unije o elektrokemičnem delovanju in trajnosti baterij za električna vozila s tehničnimi specifikacijami neformalne delovne skupine UN/ECE za električna vozila in okolje ter ob upoštevanju tehničnega in znanstvenega napredka bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo parametrov delovanja in trajnosti ter minimalnih vrednosti navedenih parametrov za baterije za električna vozila.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  Nekatere nepolnilne baterije za splošno rabo lahko vključujejo neučinkovito rabo virov in energije. Določiti bi bilo treba objektivne zahteve v zvezi z delovanjem in trajnostjo takih baterij, da bi se zagotovilo, da se na trg da manj nepolnilnih prenosnih baterij za splošno rabo, za katere je značilno slabo delovanje, zlasti kadar bi se na podlagi ocene življenjskega cikla z uporabo polnilnih baterij na splošno zagotovile okoljske koristi.
(25)  Nekatere nepolnilne baterije za splošno rabo lahko vključujejo neučinkovito rabo virov in energije, a se v nekaterih napravah še vedno uporabljajo. Določiti bi bilo treba objektivne zahteve v zvezi z delovanjem in trajnostjo takih baterij, da bi se zagotovilo, da se na trg da manj nepolnilnih prenosnih baterij za splošno rabo, za katere je značilno slabo delovanje. Komisija bi morala za posebne skupine proizvodov, ki uporabljajo nepolnilne baterije, na podlagi ocene življenjskega cikla oceniti, ali bi se z uporabo polnilnih baterij na splošno zagotovile okoljske koristi in ali bi bilo zato treba postopno opustiti uporabo nepolnilnih prenosnih baterij za splošno rabo. Zahteve iz te uredbe bi moralo biti tudi mogoče dopolniti z zahtevami, določenimi z izvedbenimi ukrepi iz Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 za posamezne proizvode na baterije.
______________
1 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  Za zagotovitev ustreznega ločenega zbiranja, obdelave in visokokakovostnega recikliranja prenosnih baterij, vgrajenih v naprave, ko te postanejo odpadki, so potrebne določbe za zagotovitev, da jih je mogoče odstraniti iz takih naprav in zamenjati. Tudi rabljene baterije bi morale biti zamenljive, da bi se podaljšala pričakovana življenjska doba naprav, v katerih se uporabljajo. Splošne določbe te uredbe se lahko dopolnijo z zahtevami, opredeljenimi za posamezne proizvode na baterije na podlagi izvedbenih ukrepov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta33. Kadar drugi zakonodajni akti Unije iz varnostnih razlogov opredeljujejo bolj specifične zahteve v zvezi z odstranjevanjem baterij iz proizvodov (npr. igrač), bi se morala uporabljati navedena specifična pravila.
(26)  Za zagotovitev ustreznega ločenega zbiranja, obdelave in visokokakovostnega recikliranja prenosnih baterij, vgrajenih v naprave, ko te postanejo odpadki, so potrebne določbe za zagotovitev, da jih je mogoče odstraniti iz takih naprav in zamenjati. Določiti bi bilo treba tudi pravila za baterije za lahka vozila. Tudi rabljene baterije bi morale biti zamenljive, da bi se podaljšala pričakovana življenjska doba naprav, v katerih se uporabljajo. Splošne določbe te uredbe se lahko dopolnijo z zahtevami, opredeljenimi za posamezne proizvode na baterije na podlagi izvedbenih ukrepov v skladu z Direktivo 2009/125/ES. Kadar drugi zakonodajni akti Unije iz varnostnih razlogov opredeljujejo bolj specifične zahteve v zvezi z odstranjevanjem baterij iz proizvodov (npr. igrač), bi se morala uporabljati navedena specifična pravila. Sprejeti bi bilo treba tudi določbe, s katerimi bi poskrbeli, da se industrijske ter avtomobilske baterije in baterije za električna vozila lahko odstranijo in zamenjajo, pri čemer bi bilo treba upoštevati njihovo različno naravo in specifične varnostne zahteve.
__________________
33 Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).
Sprememba 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)
(26a)  Avtomobilske baterije, baterije za električna vozila in industrijske baterije bi morali odstraniti in zamenjati neodvisni izvajalci. Določiti bi bilo treba določbe, s katerimi bi poskrbeli, da se take baterije lahko odstranijo, zamenjajo in razstavijo. Varnost popravljenih baterij je treba oceniti na podlagi njim prilagojenih neporušnih testov. Da bi olajšali popravilo avtomobilskih baterij, baterij za električna vozila in industrijskih baterij, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z dopolnitvijo te uredbe, da se določijo merila za odstranljivost, zamenljivost in razstavljanje avtomobilskih baterij, baterij za električna vozila in industrijskih baterij. Da bi ocenili varnost popravljenih baterij, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov o določitvi ustreznih neporušnih testnih metod.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)
(26b)  Da bi dodatno zmanjšali odpadke, bi bilo treba spodbujati medsebojno združljivost baterij, konektorjev in polnilnikov pri vseh vrstah izdelka, in sicer v specifični zakonodaji o izvajanju okoljsko primerne zasnove in v prihodnji pobudi trajnostnih izdelkov.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 c (novo)
(26c)  Interoperabilnost polnilnikov znotraj določenih kategorij baterij bi lahko zmanjšala nepotrebne odpadke in stroške v korist potrošnikov in drugih končnih uporabnikov. Zato bi bilo treba omogočiti ponovno polnjenje baterij za električna vozila, lahka vozila in polnilne baterije, vgrajene v posebne kategorije električne in elektronske opreme, z uporabo univerzalnih polnilnikov, ki omogočajo interoperabilnost v vsaki kategoriji proizvodov. Ta uredba bi zato morala vključevati določbe, ki od Komisije zahtevajo, da oceni, kako najbolje uvesti harmonizirane standarde za univerzalne polnilnike, ki se bodo uporabljali najpozneje od 1. januarja 2026 za navedene kategorije baterij. Oceni bi se moral dodati zakonodajni predlog, kadar je ustrezno.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
(27)  Zanesljive baterije so ključne za delovanje in varnost številnih proizvodov, naprav in storitev. Zato bi bilo treba z zasnovo in proizvodnjo baterij zagotoviti njihovo varno delovanje in uporabo. Ta vidik je pomemben zlasti za stacionarne baterijske sisteme za shranjevanje energije, ki zdaj niso zajeti z drugimi zakonodajnimi akti Unije. Zato bi bilo treba za navedene sisteme za shranjevanje energije določiti parametre, ki jih je treba upoštevati pri varnostnih preizkusih.
(27)  Zanesljive baterije so ključne za delovanje in varnost številnih proizvodov, naprav in storitev. Zato bi bilo treba z zasnovo in proizvodnjo baterij zagotoviti njihovo varno delovanje in uporabo, da ne bi škodovale ljudem, okolju ali premoženju. Ta vidik je pomemben zlasti za baterije v stacionarnih baterijskih sistemih za shranjevanje energije, ki zdaj niso zajeti z drugimi zakonodajnimi akti Unije. Zato bi bilo treba za te baterije določiti parametre, ki jih je treba upoštevati pri varnostnih preizkusih, in jih dopolniti s standardi CEN, CENELEC in IEC.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
(28)  Baterije bi morale biti označene, da bi se končnim uporabnikom zagotovile pregledne, zanesljive in jasne informacije o baterijah, njihovih glavnih značilnostih in odpadnih baterijah ter da bi se končnim uporabnikom omogočilo sprejemanje informiranih odločitev pri kupovanju in odstranjevanju baterij, izvajalcem ravnanja z odpadki pa ustrezna obdelava odpadnih baterij. Baterije bi morale biti označene z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z njihovimi glavnimi značilnostmi, vključno z zmogljivostjo in vsebnostjo nekaterih nevarnih snovi. Da bi se zagotovila trajna razpoložljivost informacij, bi jih bilo treba zagotoviti tudi z uporabo kode QR.
(28)  Baterije bi morale biti označene, da bi se končnim uporabnikom zagotovile pregledne, zanesljive in jasne informacije o baterijah, njihovih glavnih značilnostih in odpadnih baterijah ter da bi se končnim uporabnikom omogočilo sprejemanje informiranih odločitev pri kupovanju in odstranjevanju baterij, izvajalcem ravnanja z odpadki pa ustrezna obdelava odpadnih baterij. Baterije bi morale biti označene z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z njihovimi glavnimi značilnostmi, vključno z zmogljivostjo, proizvodnimi značilnostmi in vsebnostjo nekaterih nevarnih snovi. Da bi se zagotovila trajna razpoložljivost informacij, bi jih bilo treba zagotoviti tudi z uporabo kode QR, pri čemer je treba upoštevati smernice standarda ISO/IEC 18004. Koda QR, ki je natisnjena na vseh baterijah ali vgravirana vanje, bi morala omogočiti dostop do potnega lista za izdelke. Oznake in kode QR bi morale biti dostopne invalidom v skladu z zahtevami iz Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta1.
__________________
1 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).
Sprememba 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
(29)  Informacije o delovanju baterij so ključne za zagotovitev dobrega in pravočasnega obveščanja končnih uporabnikov kot potrošnikov ter zlasti enotne podlage za primerjanje različnih baterij pred nakupom. Zato bi se morale prenosne baterije za splošno rabo in avtomobilske baterije označevati z oznako, ki vsebuje informacije o minimalnem povprečnem trajanju pri specifični uporabi. Poleg tega je pomembno, da se končnemu uporabniku zagotovijo smernice, na podlagi katerih lahko primerno zavrže odpadne baterije.
(29)  Informacije o delovanju baterij so ključne za zagotovitev dobrega in pravočasnega obveščanja končnih uporabnikov, še posebej potrošnikov ter zlasti enotne podlage za primerjanje različnih baterij pred nakupom. Zato bi se morale prenosne baterije, baterije za lahka vozila in avtomobilske baterije označevati z oznako, ki vsebuje informacije o minimalnem povprečnem trajanju pri specifični uporabi in njihovi pričakovani življenjski dobi. Poleg tega je pomembno, da se končnemu uporabniku zagotovijo smernice, na podlagi katerih lahko primerno zavrže odpadne baterije.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
(30)  Polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWH, bi morale vključevati krmilni sistem baterije, v katerem se shranjujejo podatki, da bi lahko končni uporabnik ali katera koli druga tretja oseba, ki deluje v njegovem imenu, kadar koli ugotovila stanje in pričakovano življenjsko dobo baterije. Za spremembo namena ali ponovno izdelavo baterije bi bilo treba osebi, ki je kupila baterijo, ali tretji osebi, ki deluje v njenem imenu, kadar koli zagotoviti dostop do krmilnega sistema baterije za oceno preostale vrednosti baterije, olajšanje ponovne uporabe, spremembe namena ali ponovne izdelave baterije ter za dajanje baterije na voljo neodvisnim agregatorjem, ki upravljajo virtualne elektrarne v omrežjih električne energije in so opredeljeni v Direktivi (EU) 2019/94434. Ta zahteva bi se morala uporabljati poleg prava Unije o homologaciji vozil, vključno z morebitnimi tehničnimi specifikacijami, ki izhajajo iz dela v zvezi z dostopom do podatkov v električnih vozilih, ki ga je opravila neformalna delovna skupina UN/ECE za električna vozila in okolje.
(30)  Baterije v stacionarnih baterijskih sistemih za shranjevanje energije, baterije za lahka vozila in baterije za električna vozila vsebujejo krmilni sistem baterije, v katerem se shranjujejo podatki. Krmilni sistem bi moral vključevati podatke o stanju, varnosti in pričakovani življenjski dobi baterije, da bi lahko končni uporabnik ali katera koli druga tretja oseba, ki deluje v njegovem imenu, kadar koli ugotovila te vidike. Za omogočanje ponovne uporabe, spremembe namena ali ponovne izdelave baterije bi bilo treba osebi, ki je kupila baterijo, ali tretji osebi, ki deluje v njenem imenu, kadar koli zagotoviti dostop samo za branje do podatkov krmilnega sistema baterije za oceno preostale vrednosti baterije, olajšanje priprave na ponovno uporabo, ponovne uporabe, priprave na spremembo namena, spremembe namena ali ponovne izdelave baterije ter za dajanje baterije na voljo neodvisnim agregatorjem, ki upravljajo virtualne elektrarne v omrežjih električne energije, tudi potrebne elemente, ki omogočajo delovanje storitev „iz vozila v omrežje“, in so opredeljeni v Direktivi (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta34. Da bi se olajšalo njihovo uvajanje in uporaba v Uniji, bi morale baterije za električna vozila in baterije za lahka vozila omogočati, da so v vozilu na voljo podatki v realnem času, povezani s stanjem baterije, njeno napolnjenostjo, vrednostjo delovne moči in zmogljivostjo, samo za branje. Krmilni sistem baterije za baterije za električna vozila bi moral imeti tudi komunikacijsko funkcijo, ki bi omogočala pametne funkcije polnjenja, kot so polnjenje vozilo-omrežje, vozilo-odjemalec, vozilo-vozilo ter vozilo-zunanja baterija in vozilo-stavba. Ta zahteva bi se morala uporabljati poleg prava Unije o homologaciji vozil, vključno z morebitnimi tehničnimi specifikacijami, ki izhajajo iz dela v zvezi z dostopom do podatkov v električnih vozilih, ki ga je opravila neformalna delovna skupina UN/ECE za električna vozila in okolje. Ko se začnejo tehnične specifikacije, ki temeljijo na globalnih tehničnih predpisih UN/ECE (GTR UN/ECE), uporabljati v pravu Unije, bi jih bilo treba šteti za referenčno merilo za podatke o parametrih za ugotavljanje stanja in pričakovane življenjske dobe baterij, ki jih mora vsebovati krmilni sistem baterije.
__________________
__________________
34 Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L 158, 14.6.2019, str. 125).
34 Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L 158, 14.6.2019, str. 125).
Sprememba 27
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
(31)  Več zahtev za posamezne proizvode, določenih v tej uredbi, med drugim glede delovanja, trajnosti, spremembe namena in varnosti, bi bilo treba izmeriti z uporabo zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metodologije merjenja in izračuna. Za preprečitev ovir za trgovino na notranjem trgu bi bilo treba standarde harmonizirati na ravni Unije. Pri takšnih metodah in standardih bi bilo treba čim bolj upoštevati resnično uporabo baterij in izraziti povprečni razpon ravnanja potrošnika, hkrati pa bi morali biti robustni, da bi odvračali od namernega in nenamernega izogibanja zahtevam. Po sprejetju takega standarda v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta35 ter objavi sklica nanj v Uradnem listu Evropske unije bi bilo treba oblikovati domnevo o skladnosti z zahtevami za posamezne proizvode, sprejetimi na podlagi te uredbe, če rezultati takih metod dokazujejo, da so bile dosežene minimalne vrednosti, določene za navedene vsebinske zahteve. Če objavljenih standardov ob uporabi zahtev za posamezne proizvode ni, bi morala Komisija z izvedbenimi akti sprejeti skupne specifikacije, pri čemer s skladnostjo s temi specifikacijami prav tako nastane domneva o skladnosti. Kadar se v poznejši fazi ugotovi, da imajo skupne specifikacije pomanjkljivosti, bi morala Komisija zadevne skupne specifikacije spremeniti ali razveljaviti z izvedbenim aktom.
(31)  Več zahtev za posamezne proizvode, določenih v tej uredbi, med drugim glede delovanja, trajnosti, spremembe namena in varnosti, bi bilo treba izmeriti z uporabo zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metodologije merjenja, standardov in izračuna. Za preprečitev ovir za trgovino na notranjem trgu bi bilo treba standarde harmonizirati na ravni Unije. Pri takšnih metodah in standardih bi bilo treba čim bolj upoštevati resnično uporabo baterij in izraziti povprečni razpon ravnanja potrošnika, hkrati pa bi morali biti robustni, da bi odvračali od namernega in nenamernega izogibanja zahtevam. Po sprejetju takega standarda v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/201235 Evropskega parlamenta in Sveta ter objavi sklica nanj v Uradnem listu Evropske unije bi bilo treba oblikovati domnevo o skladnosti z zahtevami za posamezne proizvode, sprejetimi na podlagi te uredbe, če rezultati takih metod dokazujejo, da so bile dosežene minimalne vrednosti, določene za navedene vsebinske zahteve. Da bi preprečili podvajanje standardov, kar najbolj povečali učinkovitost ter vključili najboljše strokovno in najnovejše znanje, bi morala Komisija eno ali več evropskih organizacij za standardizacijo prositi, naj v primeru odsotnosti tovrstnega standarda oblikujejo standard. Če objavljenih standardov ob uporabi zahtev za posamezne proizvode ni in če se ustrezna evropska organizacija za standardizacijo ne odzove zadovoljivo, bi morala Komisija v izjemnih in utemeljenih primerih in po posvetovanju z ustreznimi deležniki z izvedbenimi akti sprejeti skupne specifikacije, pri čemer s skladnostjo s temi specifikacijami prav tako nastane domneva o skladnosti. Kadar se v poznejši fazi ugotovi, da imajo skupne specifikacije pomanjkljivosti, bi morala Komisija zadevne skupne specifikacije spremeniti ali razveljaviti z izvedbenim aktom.
__________________
__________________
35 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).
35 Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).
Sprememba 28
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)
(31a)  Aktivna udeležba v delu mednarodnih odborov za standardizacijo je pomemben strateški pogoj za dajanje prihodnjih tehnologij na trg. V nekaterih primerih je Unija v teh odborih premalo zastopana. Zato bi morale Komisija in države članice dejavno podpirati delo evropskih podjetij v tovrstnih mednarodnih odborih za standardizacijo. Preden namerava Komisija sprejeti standarde s sekundarno zakonodajo, bi morala previdno oceniti delo, ki je bilo opravljeno na mednarodni ravni.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 b (novo)
(31b)  Komisija bi morala zagotoviti doslednost glede harmoniziranih standardov in skupnih specifikacij v okviru te uredbe in pri pregledu Uredbe (EU) št. 1025/2012.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
(32)  Za zagotovitev učinkovitega dostopa do informacij zaradi nadzora trga, prilagajanje novim tehnologijam in zagotovitev odpornosti v primeru svetovnih kriz, kot je pandemija COVID-19, bi moralo biti mogoče spletno zagotoviti informacije v zvezi s skladnostjo z vsemi akti Unije, ki se uporabljajo za baterije, v obliki enotne izjave EU o skladnosti.
(32)  Za zagotovitev učinkovitega dostopa do informacij zaradi nadzora trga, prilagajanje novim tehnologijam in zagotovitev odpornosti v primeru svetovnih kriz, kot je pandemija COVID-19, bi se lahko informacije v zvezi s skladnostjo z vsemi akti Unije, ki se uporabljajo za baterije, posredovale na spletu v obliki enotne izjave EU o skladnosti.
Sprememba 31
Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
(35)  Vendar izbrani moduli ne odražajo nekaterih specifičnih vidikov baterij, zato jih je treba za postopek ugotavljanja skladnosti prilagoditi. Da bi se upoštevalo, da so zahteve glede trajnostnosti, varnosti in označevanja, navedene v tej uredbi, nove in zapletene, ter bi se zagotovila skladnost baterij, danih na trg, s pravnimi instrumenti, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem postopkov ugotavljanja skladnosti z dodajanjem faz preverjanja ali spremembo modula za ugotavljanje skladnosti na podlagi razvoja na trgu baterij ali v vrednostni verigi baterij.
(35)  Vendar izbrani moduli ne odražajo nekaterih specifičnih vidikov baterij, zato jih je treba za postopek ugotavljanja skladnosti prilagoditi. Da bi se upoštevalo, da so zahteve glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja, navedene v tej uredbi, nove in zapletene, ter bi se zagotovila skladnost baterij, danih na trg, s pravnimi instrumenti, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spreminjanjem postopkov ugotavljanja skladnosti z dodajanjem faz preverjanja ali spremembo modula za ugotavljanje skladnosti na podlagi razvoja na trgu baterij ali v vrednostni verigi baterij. Za zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede trajnostnosti in obveznostmi glede primerne skrbnosti v dobavni verigi iz te uredbe so potrebni zanesljivi postopki ocenjevanja skladnosti.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Glede na to, da so zahteve glede trajnostnosti, varnosti in označevanja baterij nove in zapletene, ter za zagotovitev dosledne ravni kakovosti ugotavljanja skladnosti baterij je treba opredeliti zahteve za priglasitvene organe, ki sodelujejo pri ugotavljanju skladnosti, priglasitvi in spremljanju priglašenih organov. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da priglasitveni organ deluje objektivno in nepristransko. Poleg tega bi se moralo od priglasitvenih organov zahtevati, da varujejo zaupnost informacij, ki jih pridobivajo, vseeno pa bi morali imeti možnost, da si z nacionalnimi organi, priglasitvenimi organi drugih držav članic in Komisijo izmenjujejo informacije o priglašenih organih, da se zagotovi usklajenost ugotavljanja skladnosti.
(38)  Glede na to, da so zahteve glede trajnostnosti, delovanja, varnosti, označevanja in obveščanja v zvezi z baterijami nove in zapletene, ter za zagotovitev dosledne ravni kakovosti ugotavljanja skladnosti baterij je treba opredeliti zahteve za priglasitvene organe, ki sodelujejo pri ugotavljanju skladnosti, priglasitvi in spremljanju priglašenih organov. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da priglasitveni organ deluje objektivno in nepristransko ter da ima dovolj tehnično usposobljenega osebja za izvajanje svojih nalog. Poleg tega bi se moralo od priglasitvenih organov zahtevati, da varujejo zaupnost informacij, ki jih pridobivajo, vseeno pa bi morali imeti možnost, da si z nacionalnimi organi, priglasitvenimi organi drugih držav članic in Komisijo izmenjujejo informacije o priglašenih organih, da se zagotovi usklajenost ugotavljanja skladnosti.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
(39)  Bistveno je, da vsi priglašeni organi opravljajo svoje funkcije na enaki ravni ter pod pogoji poštene konkurence in avtonomije. Zato bi bilo treba določiti zahteve za organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo biti priglašeni za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti. Te zahteve bi se morale še naprej uporabljati kot pogoj za ohranjanje pristojnosti priglašenega organa. Za zagotovitev avtonomije priglašenega organa bi se moralo od organa in njegovega osebja zahtevati, da ohranjata neodvisnost od gospodarskih subjektov v vrednostni verigi baterij in drugih družb, vključno s poslovnimi združenji ter matičnimi in odvisnimi družbami. Od priglašenega organa bi se moralo zahtevati, da dokumentira svojo neodvisnost in predloži navedeno dokumentacijo priglasitvenemu organu.
(39)  Bistveno je, da vsi priglašeni organi opravljajo svoje funkcije na enaki ravni ter pod pogoji poštene konkurence in avtonomije. Zato bi bilo treba določiti zahteve za organe za ugotavljanje skladnosti, ki želijo biti priglašeni za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti. Te zahteve bi se morale še naprej uporabljati kot pogoj za ohranjanje pristojnosti priglašenega organa. Za zagotovitev avtonomije priglašenega organa bi se moralo od organa in njegovega osebja zahtevati, da ohranjata neodvisnost od gospodarskih subjektov v vrednostni verigi baterij in drugih družb, vključno s poslovnimi združenji ter matičnimi in odvisnimi družbami. Od priglašenega organa bi se moralo zahtevati, da dokumentira svojo neodvisnost in predloži navedeno dokumentacijo priglasitvenemu organu. Poskrbeti je treba tudi za izmenjevanje ekip in ustrezna obdobja mirovanja.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
(42)  Ker bi se lahko storitve, ki jih ponujajo priglašeni organi v državi članici, nanašale na baterije, dostopne na trgu po vsej Uniji, je primerno dati drugim državam članicam in Komisiji priložnost, da izrazijo svoja nestrinjanja glede priglašenega organa. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da se bo lahko od priglasitvenega organa zahtevalo sprejetje korektivnih ukrepov, kadar priglašeni organ ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev te uredbe.
(42)  Ker bi se lahko storitve, ki jih ponujajo priglašeni organi v državi članici, nanašale na baterije, dostopne na trgu po vsej Uniji, je primerno dati drugim državam članicam, Komisiji, gospodarskim subjektom in ustreznim deležnikom priložnost, da izrazijo svoja nestrinjanja glede priglašenega organa. Komisija bi morala med postopkom preiskave zaprositi za nasvet preskuševalno zmogljivost Unije, imenovano v skladu z Uredbo (EU) 2019/1020. Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da se bo lahko od priglasitvenega organa zahtevalo sprejetje korektivnih ukrepov, kadar priglašeni organ ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več zahtev te uredbe.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Uvodna izjava 43
(43)  Zaradi olajševanja in pospeševanja postopka ugotavljanja skladnosti, certificiranja in končno dostopa na trg ter zaradi dejstva, da so zahteve glede trajnostnosti, varnosti in označevanja baterij nove in zapletene, je ključno, da imajo priglašeni organi stalen dostop do vse potrebne opreme in zmogljivosti za preizkušanje ter da uporabljajo postopke, ne da bi ustvarjali nepotrebna bremena za gospodarske subjekte. Iz istega razloga in za zagotovitev enakega obravnavanja gospodarskih subjektov morajo priglašeni organi dosledno uporabljati postopke ugotavljanja skladnosti.
(43)  Zaradi olajševanja in pospeševanja postopka ugotavljanja skladnosti, certificiranja in končno dostopa na trg ter zaradi dejstva, da so zahteve glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja v zvezi z baterijami nove in zapletene, je ključno, da imajo priglašeni organi stalen dostop do vse potrebne opreme in zmogljivosti za preizkušanje ter da uporabljajo postopke, ne da bi ustvarjali nepotrebna bremena za gospodarske subjekte. Iz istega razloga in za zagotovitev enakega obravnavanja gospodarskih subjektov morajo priglašeni organi dosledno uporabljati postopke ugotavljanja skladnosti.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Uvodna izjava 51
(51)  Za lažjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morali gospodarski subjekti poleg poštnega naslova pri svojih kontaktnih podatkih navesti spletni naslov.
(51)  Za lažjo komunikacijo med gospodarskimi subjekti, organi za nadzor trga in potrošniki bi morali gospodarski subjekti pri svojih kontaktnih podatkih navesti telefonsko številko, poštni ter spletni naslov in spletno stran.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Uvodna izjava 52
(52)  Treba je zagotoviti, da baterije iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije in se uvažajo kot samostojne baterije ali v proizvodih, izpolnjujejo zahteve te uredbe, in zlasti, da so izdelovalci izvedli ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti v zvezi s temi baterijami. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da baterije, ki jih dajo na trg in v uporabo, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ter da sta oznaka CE na baterijah in dokumentacija, ki jo pripravijo izdelovalci, na voljo nacionalnim organom za inšpekcijski pregled.
(52)  Treba je zagotoviti, da baterije iz tretjih držav, ki vstopajo na trg Unije in se uvažajo kot samostojne baterije ali v proizvodih, izpolnjujejo zahteve te uredbe ter ustrezno veljavno pravo Unije, in zlasti, da so izdelovalci izvedli ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti v zvezi s temi baterijami. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so revizije zahtev iz te uredbe glede proizvodnega procesa baterij, ki jih izvedejo tretje strani, zanesljive in neodvisne. Zato bi bilo treba poskrbeti za celovito skladnost izjave o ogljičnem odtisu, reciklirane vsebine ter obveznosti o primerni skrbnosti na področju človekovih pravic in vrednostne verige baterij. Zato bi bilo treba določiti, da morajo uvozniki zagotoviti, da baterije, ki jih dajo na trg in v uporabo, izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, ter da sta oznaka CE na baterijah in dokumentacija, ki jo pripravijo izdelovalci, na voljo nacionalnim organom za inšpekcijski pregled. Ti organi bi morali zlasti pri izvajanju nadzora proizvodov, ki vstopajo na trg Unije iz tretjih držav, zagotoviti dosledno izvrševanje prava Unije z učinkovito in enotno ravnjo nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2019/1020.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Uvodna izjava 53
(53)  Vsak uvoznik bi moral ob dajanju baterije na trg ali v uporabo na bateriji navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov. Opredeliti bi bilo treba izjeme, kadar to ni mogoče zaradi velikosti baterije. To vključuje primere, v katerih bi moral uvoznik odpreti embalažo, da bi lahko na bateriji navedel svoje ime in naslov, ali kadar je baterija premajhna, da bi se lahko navedle te informacije.
(53)  Vsak uvoznik bi moral ob dajanju baterije na trg ali v uporabo na bateriji navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni naslov, elektronski naslov in telefonsko številko. Opredeliti bi bilo treba izjeme, kadar to ni mogoče, ker je baterija premajhna, da bi se lahko navedle te informacije. Opredeliti bi bilo treba izjeme za primere, v katerih bi moral uvoznik odpreti embalažo, da bi lahko na bateriji navedel svoje ime in druge kontaktne podatke. V teh izjemnih primerih bi moral uvoznik te informacije predložiti v dokumentu, ki bi bil priložen bateriji, ali na drugačen, lahko dostopen način. Če je na voljo embalaža, bi bilo treba te informacije navesti na njej.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Uvodna izjava 56
(56)  Distributerji in uvozniki, ki so blizu trga, bi morali biti vključeni v naloge nadzora trga, ki jih izvajajo nacionalni organi, ter pripravljeni dejavno sodelovati in navedenim organom predložiti vse potrebne informacije v zvezi z zadevno baterijo.
(56)  Distributerji, uvozniki in ponudniki storitev odpremnih skladišč, vključno s tržnicami, ki so blizu trga, bi morali biti vključeni v naloge nadzora trga, ki jih izvajajo nacionalni organi, ter pripravljeni dejavno sodelovati in navedenim organom predložiti vse potrebne informacije v zvezi z zadevno baterijo.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Uvodna izjava 57
(57)  Zagotavljanje sledljivosti baterije po vsej dobavni verigi prispeva k preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga. Z učinkovitim sistemom sledljivosti lahko organi za nadzor trga lažje izsledijo gospodarske subjekte, ki so dali na trg ali v uporabo neskladne baterije ali omogočili njihovo dostopnost na trgu. Zato bi se moralo od gospodarskih subjektov zahtevati, da določeno obdobje hranijo informacije o svojih transakcijah z baterijami.
(57)  Zagotavljanje sledljivosti baterije po vsej dobavni verigi prispeva k preprostejšemu in učinkovitejšemu nadzoru trga, potrošnikom pa omogoča preglednost. Z učinkovitim sistemom sledljivosti lahko organi za nadzor trga lažje izsledijo gospodarske subjekte, ki so dali na trg ali v uporabo neskladne baterije ali omogočili njihovo dostopnost na trgu. Zato bi se moralo od gospodarskih subjektov zahtevati, da določeno obdobje hranijo informacije o svojih transakcijah z baterijami, tudi v elektronski obliki.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Uvodna izjava 59
(59)  Navedene materiale dobavlja le nekaj držav in v nekaterih primerih lahko nizki standardi upravljanja poslabšajo okoljske in socialne probleme. Rudarjenje in rafiniranje kobalta in niklja sta povezana z najrazličnejšimi socialnimi in okoljskimi težavami, vključno z morebitnimi okoljskimi nevarnostmi in težavami za zdravje ljudi. Čeprav socialni in okoljski vplivi za naravni grafit niso tako resni, pri njegovem rudarjenju sodelujejo številni obrtniški akterji in akterji, ki rudarijo v majhnem obsegu, ti pa večinoma delujejo v neformalnih okvirih, zaradi česar se lahko pojavijo resni vplivi na zdravje in okolje, vključno z opuščanjem rednega zapiranja in sanacije rudnikov, kar povzroča uničenje ekosistemov in tal. Kar zadeva litij, bo predvideno povečanje njegove uporabe pri proizvodnji baterij verjetno povzročilo dodatni pritisk na dejavnosti pridobivanja in rafiniranja, zato je priporočljivo, da se vključi na področje uporabe obveznosti glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Pričakovano ogromno povečanje povpraševanja po baterijah v Uniji ne bi smelo prispevati k povečanju takih okoljskih in socialnih tveganj.
(59)  Navedene materiale dobavlja le nekaj držav in v nekaterih primerih lahko nizki standardi upravljanja poslabšajo okoljske in socialne probleme. Rudarjenje in rafiniranje kobalta, bakra, niklja, železa in boksita sta povezana z najrazličnejšimi socialnimi in okoljskimi težavami, vključno z morebitnimi okoljskimi nevarnostmi in težavami za zdravje ljudi. Čeprav socialni in okoljski vplivi za naravni grafit niso tako resni, pri njegovem rudarjenju sodelujejo številni obrtniški akterji in akterji, ki rudarijo v majhnem obsegu, ti pa večinoma delujejo v neformalnih okvirih, zaradi česar se lahko pojavijo resni vplivi na zdravje in okolje, vključno z opuščanjem rednega zapiranja in sanacije rudnikov, kar povzroča uničenje ekosistemov in tal. Kar zadeva litij, bo predvideno povečanje njegove uporabe pri proizvodnji baterij verjetno povzročilo dodatni pritisk na dejavnosti pridobivanja in rafiniranja, zato je priporočljivo, da se vključi na področje uporabe obveznosti glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije. Pričakovano ogromno povečanje povpraševanja po baterijah v Uniji ne bi smelo prispevati k povečanju takih okoljskih in socialnih tveganj v tujini.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Uvodna izjava 60
(60)  Nekatere od zadevnih surovin, kot so kobalt, litij in naravni grafit, se štejejo za kritične surovine za EU38, za ustrezno delovanje ekosistema baterij v EU pa je potrebno njihovo trajnostno pridobivanje.
(60)  Nekatere od zadevnih surovin, kot so boksit, kobalt, litij in naravni grafit, se štejejo za kritične surovine za EU38, za ustrezno delovanje ekosistema baterij v EU pa je potrebno njihovo trajnostno pridobivanje.
__________________
__________________
38 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Odpornost na področju kritičnih surovin: oris poti k večji zanesljivosti in trajnostnosti (COM(2020) 474 final).
38 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Odpornost na področju kritičnih surovin: oris poti k večji zanesljivosti in trajnostnosti (COM(2020)0474).
Sprememba 43
Predlog uredbe
Uvodna izjava 62
(62)  V Uniji so bile splošne zahteve glede potrebne skrbnosti v zvezi z nekaterimi minerali in kovinami uvedene z Uredbo (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta39. Vendar navedena uredba ne obravnava mineralov in materialov, ki se uporabljajo za proizvodnjo baterij.
(62)  Vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter smernice OECD za večnacionalna podjetja določajo, da bi morali gospodarski subjekti izvajati potrebno skrbnost kot način za uresničevanje svoje družbene odgovornosti v zvezi s človekovimi pravicami in okoljem. V Uniji so bile splošne zahteve glede potrebne skrbnosti v zvezi z nekaterimi minerali in kovinami uvedene z Uredbo (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta39. Vendar navedena uredba ne obravnava mineralov in materialov, ki se uporabljajo za proizvodnjo baterij.
__________________
__________________
39 Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (UL L 130, 19.5.2017, str. 1).
39 Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (UL L 130, 19.5.2017, str. 1).
Sprememba 44
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63
(63)  Zaradi predvidenega eksponentnega povečevanja povpraševanja po baterijah v EU bi moral gospodarski subjekt, ki da baterijo na trg EU, določiti politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Določiti bi bilo treba povezane zahteve, da bi se obravnavala socialna in okoljska tveganja, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi nekaterih surovin za proizvodnjo baterij in trgovanju z njimi.
(63)  Odgovornost za spoštovanje človekovih pravic, socialnih pravic, zdravja ljudi in okolja bi morala veljati za vse proizvodne dejavnosti in druge s tem povezane poslovne odnose gospodarskega subjekta v vseh delih vrednostne verige baterije. Zaradi predvidenega eksponentnega povečevanja povpraševanja po baterijah v EU in ker pridobivanje, predelava ter trgovanje z nekaterimi surovinami, kemikalijami in sekundarnimi surovinami, uporabljenimi pri proizvodnji baterij, in do katerih pride pri obdelavi odpadnih baterij, prinašajo posebna tveganja, bi bilo treba določiti nekatere zahteve glede postopka potrebne skrbnosti za vrednostno verigo baterije, da bi se obravnavala socialna in okoljska tveganja, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi nekaterih surovin, kemikalij in sekundarnih surovin za proizvodnjo baterij, in trgovanju z njimi, pri obdelavi odpadnih baterij, v samem proizvodnem procesu ter v vseh drugih s tem povezanih poslovnih odnosih.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Uvodna izjava 64
(64)  Vzpostavljena politika potrebne skrbnosti na podlagi tveganja bi morala temeljiti na mednarodno priznanih načelih potrebne skrbnosti iz desetih načel globalnega dogovora Združenih narodov40, smernic za ocenjevanje življenjskega cikla proizvodov41 ob upoštevanju družbenega vidika, tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike42 ter smernic potrebne skrbnosti OECD za odgovorno ravnanje podjetij43, ki odražajo skupno razumevanje vlad in zainteresiranih strani ter bi morale biti prilagojene specifičnim razmeram in okoliščinam posameznega gospodarskega subjekta. V zvezi s pridobivanjem in predelavo naravnih mineralnih virov, ki se uporabljajo za proizvodnjo baterij, in trgovanjem z njimi smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem44 (v nadaljnjem besedilu: smernice OECD o potrebni skrbnosti) odražajo dolgotrajna prizadevanja vlad in zainteresiranih strani za oblikovanje dobre prakse na tem področju.
(64)  Vzpostavljeni postopek potrebne skrbnosti na podlagi tveganja bi moral temeljiti na mednarodno priznanih standardih in načelih potrebne skrbnosti iz vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, desetih načel globalnega dogovora Združenih narodov19, smernic za ocenjevanje življenjskega cikla proizvodov41 ob upoštevanju družbenega vidika, tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike42, smernic OECD za večnacionalne družbe ter smernic potrebne skrbnosti OECD za odgovorno ravnanje podjetij43, ki odražajo skupno razumevanje vlad in zainteresiranih strani ter bi morale biti prilagojene specifičnim razmeram in okoliščinam posameznega gospodarskega subjekta. V zvezi s pridobivanjem in predelavo naravnih mineralnih virov iz območij z visokim tveganjem, ki se uporabljajo za proizvodnjo baterij, in trgovanjem z njimi smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem44 (v nadaljnjem besedilu: smernice OECD o potrebni skrbnosti) odražajo mednarodno priznan standard, ki obravnava posebna tveganja hudih kršitev človekovih pravic, povezanih s pridobivanjem nekaterih surovin in trgovanjem z njimi v kontekstu konfliktov, in dolgotrajna prizadevanja vlad in zainteresiranih strani za oblikovanje dobre prakse na tem področju.
__________________
__________________
40 Deset načel globalnega dogovora ZN, na voljo na spletnem naslovu https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
40 Vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, na voljo na spletnem naslovu https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
41 Smernice UNEP za ocenjevanje življenjskega cikla proizvodov ob upoštevanju družbenega vidika, na voljo na spletnem naslovu https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
41 Smernice UNEP za ocenjevanje življenjskega cikla proizvodov ob upoštevanju družbenega vidika, na voljo na spletnem naslovu https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
42 Tristranska deklaracija MOD o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike, na voljo na spletnem naslovu https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
42 Smernice OECD za večnacionalne družbe, na voljo na spletnem naslovu http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smernice potrebne skrbnosti OECD za odgovorno ravnanje podjetij), na voljo na spletnem naslovu http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smernice potrebne skrbnosti OECD za odgovorno ravnanje podjetij), na voljo na spletnem naslovu http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem), tretja izdaja, OECD Publishing, Pariz, na voljo na spletnem naslovu https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 OECD (2016), „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas“ (Smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem), tretja izdaja, OECD Publishing, Pariz, na voljo na spletnem naslovu https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
(65)  V skladu s smernicami OECD o potrebni skrbnosti45 je potrebna skrbnost trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim lahko podjetja zagotovijo, da spoštujejo človekove pravice in ne prispevajo h konfliktom46. Potrebna skrbnost na podlagi tveganja se nanaša na ukrepe, ki bi jih morala podjetja sprejeti za opredelitev in obravnavo dejanskih ali morebitnih tveganj, da bi preprečila ali ublažila škodljive učinke, povezane z njihovimi dejavnostmi ali odločitvami glede pridobivanja. Podjetje lahko oceni tveganje, ki ga povzročajo dejavnosti in odnosi podjetja, ter sprejme ukrepe za njegovo zmanjšanje v skladu z ustreznimi standardi iz nacionalnega in mednarodnega prava, priporočil o odgovornem poslovnem ravnanju mednarodnih organizacij, orodij, ki jih podpirajo vlade, prostovoljnih pobud zasebnega sektorja ter notranjih politik in sistemov podjetja. Poleg tega ta pristop pomaga prilagoditi obseg dejavnosti za potrebno skrbnost obsegu dejavnosti podjetja ali njegovim odnosom v oskrbovalni verigi.
(65)  V skladu s standardi in načeli OZN, Mednarodne organizacije dela in OECD je potrebna skrbnost trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim lahko podjetja zagotovijo, da spoštujejo človekove pravice in okolje ter ne prispevajo h konfliktom46. Potrebna skrbnost na podlagi tveganja se nanaša na ukrepe, ki bi jih morala podjetja sprejeti za opredelitev, preprečevanje, prenehanje, blažitev in upoštevanje škodljivih učinkov, povezanih z njihovimi dejavnostmi ali odločitvami glede pridobivanja. Gospodarski subjekti bi morali izvesti informirano, učinkovito in tehtno posvetovanje s prizadetimi skupnostmi. Podjetje lahko oceni tveganje, ki ga povzročajo dejavnosti in odnosi podjetja, ter sprejme ukrepe za njegovo zmanjšanje, med katerimi so lahko zahteva za dodatne informacije, pogajanja za popravo položaja, opustitev ali prekinitev odnosa z dobavitelji, v skladu z ustreznimi standardi iz nacionalnega in mednarodnega prava, priporočil o odgovornem poslovnem ravnanju mednarodnih organizacij, orodij, ki jih podpirajo vlade, prostovoljnih pobud zasebnega sektorja ter notranjih politik in sistemov podjetja. Poleg tega ta pristop pomaga prilagoditi obseg dejavnosti za potrebno skrbnost obsegu dejavnosti podjetja ali njegovim odnosom v oskrbovalni verigi. Zahteve glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije veljajo za vse gospodarske subjekte, ki dajejo baterije na evropski trg, vključno s spletnimi platformami.
__________________
__________________
45 Stran 15 smernic OECD o potrebni skrbnosti.
46 OECD (2011), Smernice OECD za večnacionalne družbe, OECD, Pariz, OECD (2006), Orodje OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne družbe na območjih s šibkim upravljanjem, OECD, Pariz, ter Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov za varovanje, spoštovanje in pomoč (poročilo posebnega predstavnika generalnega sekretarja za področje človekovih pravic, transnacionalnih družb in drugih podjetij, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marca 2011).
46 OECD (2011), Smernice OECD za večnacionalne družbe, OECD, Pariz, OECD (2006), Orodje OECD za opozarjanje na tveganja za večnacionalne družbe na območjih s šibkim upravljanjem, OECD, Pariz, ter Vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah: izvajanje okvira Združenih narodov za varovanje, spoštovanje in pomoč (poročilo posebnega predstavnika generalnega sekretarja za področje človekovih pravic, transnacionalnih družb in drugih podjetij, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marca 2011).
Sprememba 47
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 a (novo)
(65a)  Sheme potrebne skrbnosti v zasebnem sektorju lahko podpirajo gospodarske subjekte pri njihovi potrebni skrbnosti, vendar bi morali biti gospodarski subjekti individualno odgovorni za izpolnjevanje obveznosti potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije iz te uredbe.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Uvodna izjava 65 b (novo)
(65b)  Države članice bi morale gospodarskim subjektom, zlasti malim in srednjim podjetjem, zagotoviti posebno tehnično pomoč, da bodo lahko izpolnjevali zahteve glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Uvodna izjava 66
(66)  Sprejeti ali spremeniti bi bilo treba politike obvezne potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi ter obravnavati vsaj glavne kategorije socialnih in okoljskih tveganj. To bi moralo zajemati sedanje in verjetne vplive na družbeno življenje na eni strani, zlasti človekove pravice, zdravje ljudi in varnost ter zdravje in varnost pri delu ter pravice delavcev, na drugi pa vplive na okolje, zlasti rabo vode, varstvo tal, onesnaževanje zraka in biotsko raznovrstnost, vključno z življenjem v skupnosti.
(66)  Sprejeti ali spremeniti bi bilo treba politike obvezne potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije ter obravnavati vsaj glavne kategorije socialnih in okoljskih tveganj. To bi moralo zajemati sedanje in verjetne vplive na družbeno življenje na eni strani, zlasti človekove pravice, zdravje ljudi in varnost ter zdravje in varnost pri delu ter pravice delavcev, na drugi pa vplive na okolje, zlasti rabo vode, varstvo tal, onesnaževanje zraka, podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost, vključno z življenjem v skupnosti.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Uvodna izjava 67
(67)  V zvezi s kategorijami socialnih tveganj bi morale politike potrebne skrbnosti obravnavati tveganja v oskrbovalni verigi z baterijami v zvezi z varstvom človekovih pravic, vključno z zdravjem ljudi, zaščito otrok in enakostjo spolov, v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah47. Politike potrebne skrbnosti bi morale vključevati informacije o tem, kako gospodarski subjekt prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, ter instrumentih, vzpostavljenih v poslovni strukturi subjekta, za boj proti korupciji in podkupninam. Poleg tega bi morale zagotavljati pravilno izvajanje pravil temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela48, kot so navedene v Prilogi I k tristranski deklaraciji MOD.
(67)  V zvezi s kategorijami družbenih tveganj bi morale politike potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije obravnavati tveganja v vrednostni verigi baterije v zvezi z varstvom človekovih pravic, vključno z zdravjem ljudi, pravicami domorodnih ljudstev, zaščito otrok in enakostjo spolov, v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah47. Politike potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije bi morale vključevati informacije o tem, kako gospodarski subjekt prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, ter instrumentih, vzpostavljenih v poslovni strukturi subjekta, za boj proti korupciji in podkupninam. Poleg tega bi morale zagotavljati pravilno izvajanje pravil temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela48, kot so navedene v Prilogi I k tristranski deklaraciji MOD.
__________________
__________________
47 Vključno s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencijo o otrokovih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov.
47 Vključno s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencijo o otrokovih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov in Deklaracijo OZN o pravicah domorodnih ljudstev.
48 Osem temeljnih konvencij je 1. Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, 1948 (št. 87), 2. Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949 (št. 98), 3. Konvencija o prisilnem ali obveznem delu, 1930 (št. 29) (in njen protokol iz leta 2014), 4. Konvencija o odpravi prisilnega dela, 1957 (št. 105), 5. Konvencija o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja, 1973 (št. 138), 6. Konvencija o prepovedi najhujših oblik dela otrok, 1999 (št. 182), 7. Konvencija o enakem nagrajevanju, 1951 (št. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958 (št. 111).
48 Osem temeljnih konvencij je 1. Konvencija o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, 1948 (št. 87), 2. Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, 1949 (št. 98), 3. Konvencija o prisilnem ali obveznem delu, 1930 (št. 29) (in njen protokol iz leta 2014), 4. Konvencija o odpravi prisilnega dela, 1957 (št. 105), 5. Konvencija o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja, 1973 (št. 138), 6. Konvencija o prepovedi najhujših oblik dela otrok, 1999 (št. 182), 7. Konvencija o enakem nagrajevanju, 1951 (št. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958 (št. 111).
Sprememba 51
Predlog uredbe
Uvodna izjava 68
(68)  V zvezi s kategorijami okoljskih tveganj bi morale politike potrebne skrbnosti obravnavati tveganja v oskrbovalni verigi z baterijami v zvezi z varstvom naravnega okolja in biotske raznovrstnosti49 v skladu s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, kar vključuje tudi upoštevanje lokalnih skupnosti ter njihovo varstvo in razvoj.
(68)  V zvezi s kategorijami okoljskih tveganj bi morale politike potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije obravnavati tveganja v vrednostni verigi baterije v zvezi z varstvom naravnega okolja in biotske raznovrstnosti49 v skladu s Konvencijo o biološki raznovrstnosti, kar vključuje tudi upoštevanje lokalnih skupnosti ter njihovo varstvo in razvoj. Prav tako bi morale obravnavati tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami v skladu s Pariškim sporazumom in njegovim ciljem omejitve globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo ter okoljska tveganja, ki jih pokrivajo druge mednarodne okoljske konvencije.
__________________
__________________
49 Kot je določeno v Konvenciji o biološki raznovrstnosti, na voljo na spletnem naslovu https://www.cbd.int/convention/text/, in zlasti Sklepu COP VIII/28 z naslovom Voluntary guidelines on Biodiversity - Inclusive impact assessment (Prostovoljne smernice o biotski raznovrstnosti – vključujoča presoja vplivov), na voljo na spletnem naslovu https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Kot je določeno v Konvenciji o biološki raznovrstnosti, na voljo na spletnem naslovu https://www.cbd.int/convention/text/, in zlasti Sklepu COP VIII/28 z naslovom Voluntary guidelines on Biodiversity - Inclusive impact assessment (Prostovoljne smernice o biotski raznovrstnosti – vključujoča presoja vplivov), na voljo na spletnem naslovu https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Uvodna izjava 69
(69)  Obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi v zvezi z opredelitvijo in zmanjšanjem socialnih in okoljskih tveganj, povezanih s surovinami, ki se uporabljajo v proizvodnji baterij, bi morale prispevati k izvajanju Resolucije št. 19 UNEP o upravljanju mineralnih virov, v kateri se priznava pomembni prispevek rudarskega sektorja k uresničevanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja.
(69)  Obveznosti za potrebno skrbnost v vrednostni verigi baterije v zvezi z opredelitvijo in zmanjšanjem socialnih in okoljskih tveganj, povezanih s surovinami, ki se uporabljajo v proizvodnji baterij, bi morale prispevati k izvajanju Resolucije št. 19 UNEP o upravljanju mineralnih virov, v kateri se priznava pomembni prispevek rudarskega sektorja k uresničevanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Uvodna izjava 69 a (novo)
(69a)  Tudi če je bil izveden ukrep potrebne skrbnosti, lahko pride do škode. Gospodarski subjekti bi morali takšno škodo dejavno odpravljati, bodisi sami ali v sodelovanju z drugimi akterji. Ti subjekti bi morali biti odgovorni za morebitne škodljive učinke, ki jih bodisi sami povzročijo ali k njim prispevajo bodisi to storijo subjekti, ki jih nadzorujejo ali so jih sposobni nadzorovati. Oškodovanci bi morali biti upravičeni do poprave škode in bi jim bilo treba zagotoviti dostop do pravnega varstva.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Uvodna izjava 70
(70)  Kolikor ta uredba ne vsebuje specifičnih določb z istim ciljem, isto naravo in istim učinkom, ki se lahko prilagodijo glede na prihodnje zakonodajne spremembe, bi se morali uporabljati drugi zakonodajni instrumenti EU, ki določajo zahteve v zvezi s potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi.
(70)  Kolikor ta uredba ne vsebuje specifičnih določb z istim ciljem, isto naravo in istim učinkom, ki se lahko prilagodijo glede na prihodnje zakonodajne spremembe, bi se morali uporabljati drugi zakonodajni instrumenti EU, ki določajo zahteve v zvezi s potrebno skrbnostjo za podjetja iz Unije in za podjetja, ustanovljena zunaj nje, ki nameravajo dati baterije na trg Unije, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Uvodna izjava 71
(71)  Za prilagajanje razvoju dogodkov v vrednostni verigi baterij, vključno s spremembami obsega in narave zadevnih okoljskih in socialnih tveganj, ter tehničnemu in znanstvenemu napredku v zvezi z baterijami in njihovimi kemijskimi tehnologijami bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo seznama surovin in kategorij tveganja ter zahtev glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi.
(71)  Za prilagajanje razvoju dogodkov v vrednostni verigi baterij, vključno s spremembami obsega in narave zadevnih okoljskih in socialnih tveganj, ter tehničnemu in znanstvenemu napredku v zvezi z baterijami in njihovimi kemijskimi tehnologijami bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo seznama surovin in kategorij tveganja ter zahtev glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterije.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 a (novo)
(71a)  Če bo v prihodnosti sprejeta zakonodaja Unije, ki bo določala splošna pravila za trajnostno upravljanje podjetij in potrebno skrbnost, bi morala Komisija oceniti, ali je zaradi te nove zakonodaje Unije treba spremeniti odstavke 2 do 5 člena 39 ali Prilogo X ali oboje. V skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s spremembo navedenih določb.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Uvodna izjava 72
(72)  Potrebna so harmonizirana pravila za ravnanje z odpadki, s katerimi se zagotavlja, da se v vseh državah članicah za proizvajalce in druge gospodarske subjekte uporabljajo enaka pravila pri izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalca za baterije. Za dosego visoke ravni snovne predelave je treba doseči čim višjo stopnjo ločenega zbiranja odpadnih baterij in zagotoviti, da se vse zbrane baterije reciklirajo po postopkih, ki dosegajo skupne minimalne učinkovitosti recikliranja. Pri oceni Direktive 2006/66/ES je bilo ugotovljeno, da je ena od pomanjkljivosti Direktive pomanjkanje podrobnih določb, ki povzroča neenakomerno izvajanje, precejšnje ovire za delovanje trgov recikliranja in neoptimalne stopnje recikliranja. Zato bi bilo treba s podrobnejšimi in harmoniziranimi pravili preprečiti izkrivljanje trga za zbiranje, obdelavo in recikliranje odpadnih baterij, zagotoviti enakomerno izvajanje zahtev po vsej Uniji in dodatno harmonizacijo kakovosti storitev ravnanja z odpadki, ki jih opravljajo gospodarski subjekti, ter spodbujati trge sekundarnih surovin.
(72)  Potrebna so harmonizirana pravila za ravnanje z odpadki, s katerimi se zagotavlja, da se v vseh državah članicah za proizvajalce in druge gospodarske subjekte uporabljajo enaka pravila pri izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalca za baterije in da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja v vsej Uniji. Razširjena odgovornost proizvajalca lahko prispeva k zmanjšanju splošne rabe virov, predvsem z zmanjšanjem količine odpadnih baterij in škodljivih vplivov, povezanih z ravnanjem z odpadnimi baterijami. Za dosego visoke ravni snovne predelave je treba doseči čim višjo stopnjo ločenega zbiranja odpadnih baterij in zagotoviti, da se vse zbrane baterije reciklirajo po postopkih, ki dosegajo skupne minimalne učinkovitosti recikliranja. Pri oceni Direktive 2006/66/ES je bilo ugotovljeno, da je ena od pomanjkljivosti Direktive pomanjkanje podrobnih določb, ki povzroča neenakomerno izvajanje, precejšnje ovire za delovanje trgov recikliranja in neoptimalne stopnje recikliranja. Zato bi bilo treba s podrobnejšimi in harmoniziranimi pravili preprečiti izkrivljanje trga za zbiranje, obdelavo in recikliranje odpadnih baterij, zagotoviti enakomerno izvajanje zahtev po vsej Uniji in dodatno harmonizacijo kakovosti storitev ravnanja z odpadki, ki jih opravljajo gospodarski subjekti, ter spodbujati trge sekundarnih surovin.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Uvodna izjava 73
(73)  Ta uredba temelji na pravilih o ravnanju z odpadki in splošnih načelih, določenih v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta50, ki bi jih bilo treba prilagoditi, da bi odražala specifične okoliščine baterij. Za najučinkovitejšo organizacijo zbiranja odpadnih baterij je pomembno, da se zbiranje izvaja v tesni povezavi s krajem, kjer se baterije prodajajo v državi članici, in blizu končnih uporabnikov. Poleg tega se lahko odpadne baterije zbirajo skupaj z odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljenimi vozili v okviru nacionalnih sistemov zbiranja, vzpostavljenih na podlagi Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta51 oziroma Direktive 2000/53/ES. Čeprav sedanja uredba določa specifična pravila za baterije, je potreben usklajen in dopolnilen pristop, ki temelji na obstoječih strukturah za ravnanje z odpadki in jih dodatno harmonizira. Zato in za učinkovito izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi z ravnanjem z odpadki bi bilo treba določiti obveznosti v zvezi z državo članico, kjer se prvič zagotovi dostopnost baterij na trgu.
(73)  Ta uredba temelji na pravilih o ravnanju z odpadki in splošnih načelih, določenih v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta50, ki bi jih bilo treba prilagoditi, da bi odražala specifično naravo odpadnih baterij. Za najučinkovitejšo organizacijo zbiranja odpadnih baterij je pomembno, da se zbiranje izvaja v tesni povezavi s krajem, kjer se baterije prodajajo v državi članici, in blizu končnih uporabnikov. Odpadne baterije bi bilo treba zbirati ločeno od drugih tokov odpadkov, kot so kovine, papir in karton, steklo, plastika, les, tekstil in biološki odpadki. Poleg tega se lahko odpadne baterije zbirajo skupaj z odpadno električno in elektronsko opremo ter izrabljenimi vozili v okviru nacionalnih sistemov zbiranja, vzpostavljenih na podlagi Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta51 oziroma Direktive 2000/53/ES. Čeprav sedanja uredba določa specifična pravila za baterije, je potreben usklajen in dopolnilen pristop, ki temelji na obstoječih strukturah za ravnanje z odpadki in jih dodatno harmonizira. Zato in za učinkovito izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi z ravnanjem z odpadki bi bilo treba določiti obveznosti v zvezi z državo članico, kjer se prvič zagotovi dostopnost baterij na trgu.
__________________
__________________
50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
51 Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).
51 Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).
Sprememba 59
Predlog uredbe
Uvodna izjava 76
(76)  Za proizvajalce bi se morala uporabljati razširjena odgovornost proizvajalca za ravnanje z njihovimi baterijami ob koncu življenjske dobe. V skladu s tem bi morali financirati stroške zbiranja, obdelave in recikliranja vseh zbranih baterij, poročanja o baterijah in odpadnih baterijah ter zagotavljanja informacij končnim uporabnikom in izvajalcem ravnanja z odpadki o baterijah ter ustrezni ponovni uporabi odpadnih baterij in ravnanju z njimi. Obveznosti v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca bi se morale uporabljati za vse oblike dobave, vključno s prodajo na daljavo. Proizvajalci bi morali imeti možnost, da skupaj izpolnjujejo navedene obveznosti prek organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, ki prevzamejo odgovornost v njihovem imenu. Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, bi morali pridobiti odobritev in bi morali z dokazili dokazati, da imajo finančna sredstva za kritje stroškov, ki jih vključuje razširjena odgovornost proizvajalca. Kadar je potrebno za preprečitev izkrivljanja notranjega trga in za zagotovitev enotnih pogojev za modulacijo finančnih prispevkov, ki jih proizvajalci plačajo organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
(76)  Za proizvajalce bi se morala uporabljati razširjena odgovornost proizvajalca za ravnanje z njihovimi baterijami ob koncu življenjske dobe. Zajemati bi morala sklop pravil za opredelitev posebnih operativnih in finančnih obveznosti proizvajalcev proizvodov, pri katerih se odgovornost proizvajalca razširi na popotrošniško fazo življenjskega cikla proizvoda. V skladu s tem bi morali financirati najmanj stroške iz točke (a) odstavka 4 člena 8 Direktive 2008/98/ES, vključno s stroški organiziranja ločenega zbiranja, priprave za spremembo namena in ponovno izdelavo, obdelave, priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadnih baterij, stroške poročanja o baterijah in odpadnih baterijah ter kampanj ozaveščanja za spodbujanje končnih uporabnikov k ustreznemu odstranjevanju odpadnih baterij. Obveznosti v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca bi se morale uporabljati za vse oblike dobave, vključno s prodajo na daljavo in spletno prodajo. Proizvajalci bi morali imeti možnost, da skupaj izpolnjujejo navedene obveznosti prek organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, ki prevzamejo odgovornost v njihovem imenu. Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, bi morali pridobiti odobritev in bi morali z dokazili dokazati, da imajo finančna sredstva za kritje stroškov, ki jih vključuje razširjena odgovornost proizvajalca. Kadar je potrebno za preprečitev izkrivljanja notranjega trga in za zagotovitev enotnih pogojev za modulacijo finančnih prispevkov, ki jih proizvajalci plačajo organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Uvodna izjava 76 a (novo)
(76a)  Uvedba zahtev glede odgovornosti proizvajalca bi morala prispevati k znižanju stroškov in boljšemu delovanju ter zagotoviti enake konkurenčne pogoje, tudi za mala in srednja podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z elektronskim poslovanjem, in preprečiti ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi pri načrtovanju svojih proizvodov upoštevali določbe glede trajnostnosti. Te zahteve bi morale na splošno izboljšati upravljanje in preglednost sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca in zmanjšati možnosti za nasprotja interesov med organizacijami, pristojnimi za odgovornost proizvajalcev, ter izvajalci ravnanja z odpadki, s katerimi sklepajo pogodbe. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Uvodna izjava 77
(77)  Ta uredba bi morala v celoti urejati razširjeno odgovornost proizvajalca za baterije, zato se pravila za sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES ne bi smela uporabljati za baterije.
(77)  Ta uredba bi morala v celoti urejati razširjeno odgovornost proizvajalca za baterije, zato bi morala šteti, da dopolnjuje pravila za sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca iz Direktive 2008/98/ES, ki bi se morala razumeti kot minimalne zahteve.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Uvodna izjava 78
(78)  Za zagotovitev visoke kakovosti recikliranja v dobavni verigi baterij, spodbujanje uporabe kakovostnih sekundarnih snovi in varstvo okolja bi se morali zahtevati visoki stopnji zbiranja in recikliranja odpadnih baterij. Zbiranje odpadnih baterij je temeljni in ključni korak za zapiranje zanke za dragocene materiale, ki jih vsebujejo baterije, z njihovim recikliranjem in ohranjanje vrednostne verige baterij v Uniji, s tem pa za olajšanje dostopa do predelanih materialov, ki se lahko nadalje uporabljajo za proizvodnjo novih proizvodov.
(78)  Za zagotovitev visoke kakovosti recikliranja v vrednostni verigi baterij, spodbujanje uporabe kakovostnih sekundarnih snovi in varstvo okolja bi se morali zahtevati visoki stopnji zbiranja in recikliranja odpadnih baterij. Zbiranje odpadnih baterij je temeljni in ključni korak za zapiranje zanke za dragocene materiale, ki jih vsebujejo baterije, z njihovim recikliranjem, ohranjanje vrednostne verige baterij v Uniji in krepitev strateške avtonomije v tem sektorju, s tem pa za olajšanje dostopa do predelanih materialov, ki se lahko nadalje uporabljajo za proizvodnjo novih proizvodov. Ustrezne ukrepe glede zbiranja, obdelave, priprave za ponovno uporabo, priprave za spremembo namena in recikliranje odpadnih baterij bi bilo treba vključiti v nacionalne načrte gospodarjenja z odpadki. Načrte držav članic za gospodarjenje z odpadki bi bilo zato treba posodabljati na podlagi določb iz te uredbe.
Sprememba 63
Predlog uredbe
Uvodna izjava 79
(79)  Proizvajalci vseh baterij bi morali biti odgovorni za financiranje in organizacijo ločenega zbiranja odpadnih baterij. V ta namen bi morali vzpostaviti mrežo za zbiranje, ki pokriva celotno ozemlje države članice, je blizu končnemu uporabniku in ni ciljno usmerjena zgolj v območja, kjer je zbiranje dobičkonosno, in baterije, katerih zbiranje je dobičkonosno. Mreža za zbiranje bi morala vključevati vse distributerje, pooblaščene objekte za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme ter izrabljenih vozil, zbirne centre, na podlagi soglasja pa tudi druge akterje, kot so javni organi in šole. Za preverjanje in izboljšanje učinkovitosti mreže za zbiranje in kampanj obveščanja bi bilo treba v zvezi z mešanimi komunalnimi odpadki ter odpadno električno in elektronsko opremo vsaj na ravni NUTS 253 izvajati redne raziskave o sestavi, da bi se ugotovila količina odpadnih prenosnih baterij, ki jo vsebujejo.
(79)  Proizvajalci vseh baterij bi morali biti odgovorni za financiranje ali financiranje in organizacijo ločenega zbiranja odpadnih baterij. V ta namen bi morali vzpostaviti mrežo za jemanje nazaj in zbiranje, ki pokriva celotno ozemlje države članice, je blizu končnemu uporabniku in ni ciljno usmerjena zgolj v območja, kjer je zbiranje dobičkonosno, in baterije, katerih zbiranje je dobičkonosno. Mreža za zbiranje bi morala vključevati vse distributerje, pooblaščene objekte za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme ter izrabljenih vozil, zbirne centre, na podlagi soglasja pa tudi druge akterje, kot so javni organi in šole. Za preverjanje in izboljšanje učinkovitosti mreže za zbiranje in kampanj obveščanja bi bilo treba v zvezi z mešanimi komunalnimi odpadki ter odpadno električno in elektronsko opremo vsaj na ravni NUTS 253 izvajati redne raziskave o sestavi, da bi se ugotovila količina odpadnih prenosnih baterij, ki jo vsebujejo.
__________________
__________________
53 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).
53 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).
Sprememba 64
Predlog uredbe
Uvodna izjava 81
(81)  Glede na vpliv na okolje in izgubo materialov zaradi odpadnih baterij, ki se ne zbirajo ločeno in tako ne obdelajo na okolju prijazen način, bi se moral cilj zbiranja za prenosne baterije, ki je določen že v Direktivi 2006/66/ES, še naprej uporabljati in postopoma povečati. V skladu s to uredbo prenosne baterije vključujejo tudi baterije za lahka vozila. Ker je zaradi sedanjega povečanja prodaje te vrste baterij težko izračunati, koliko jih je na trgu in koliko se jih zbere ob izrabljenosti, bi bilo treba te prenosne baterije izključiti iz sedanje stopnje zbiranja za prenosne baterije. To izključitev je treba pregledati skupaj s ciljem zbiranja za odpadne prenosne baterije, pri čemer se lahko obravnavajo tudi spremembe metodologije za izračun stopnje zbiranja za prenosne baterije. Komisija pripravi poročilo v podporo tem pregledom.
(81)  Glede na vpliv na okolje in izgubo materialov zaradi odpadnih baterij, ki se ne zbirajo ločeno in tako ne obdelajo na okolju prijazen način, bi se moral cilj zbiranja za prenosne baterije, ki je določen že v Direktivi 2006/66/ES, še naprej uporabljati in postopoma povečati. Da bi čim bolj povečali zbiranje in zmanjšali varnostna tveganja, bi bilo treba oceniti izvedljivost in morebitne koristi vzpostavitve vseevropskega kavcijskega sistema za baterije, zlasti za prenosne baterije za splošno rabo. Nacionalni kavcijski sistemi ne bi smeli preprečiti sprejetja harmoniziranega sistema na ravni Unije.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Uvodna izjava 82 a (novo)
(82a)  Za posodobitev metodologije za izračun in preverjanje cilja zbiranja odpadnih baterij za lahka vozila, da se odrazi količina, ki je na voljo za zbiranje, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte. Bistveno je, da se z novo metodologijo ohrani ali poveča raven okoljskih ambicij v zvezi z zbiranjem odpadnih baterij v primerjavi z obstoječo metodologijo.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Uvodna izjava 82 b (novo)
(82b)  Komisija bi morala preučiti tudi možnost uvedbe metodologije za izračun cilja ločenega zbiranja, ki bi upoštevala količino razpoložljivih odpadnih prenosnih baterij za zbiranje. Bistveno je, da se z novo metodologijo ohrani ali poveča raven okoljskih ambicij v zvezi z zbiranjem odpadnih baterij v primerjavi z obstoječo metodologijo.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Uvodna izjava 84
(84)  Ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki, opredeljene v členu 4 Direktive 2008/98/ES, v skladu s katero se prednostno obravnavajo preprečevanje, priprava za ponovno uporabo in recikliranje, ter v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/98/ES in členom 5(3)(f) Direktive 1999/31/ES54 se zbrane baterije ne bi smele sežigati ali odlagati na odlagališčih.
(84)  Ob upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki, opredeljene v členu 4 Direktive 2008/98/ES, v skladu s katero se prednostno obravnavajo preprečevanje, priprava za ponovno uporabo in recikliranje, ter v skladu s členom 11(4) Direktive 2008/98/ES in členom 5(3)(f) Direktive 1999/31/ES54 se zbrane baterije ne bi smele uporabljati v postopkih energijske predelave ali odstranjevanja.
__________________
__________________
54 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
54 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
Sprememba 68
Predlog uredbe
Uvodna izjava 87
(87)  Obdelavo in recikliranje bi moralo biti mogoče izvajati zunaj zadevne države članice ali zunaj Unije le, kadar je pošiljka odpadnih baterij v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta58 in Uredbo Komisije (ES) št. 1418/200759 ter kadar dejavnosti obdelave in recikliranja izpolnjujejo zahteve, ki se uporabljajo za to vrsto odpadkov v skladu z njihovo razvrstitvijo po Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena.60 Navedeno odločbo, kakor je bila spremenjena, bi bilo treba revidirati, da bi se upoštevale vse kemijske tehnologije baterij. Kadar se taka obdelava ali recikliranje izvaja zunaj Unije, bi se moralo od subjekta, za katerega se izvaja, zahtevati, da pristojnemu organu zadevne države članice poroča o tem in dokaže, da se obdelava izvaja pod pogoji, enakovrednimi pogojem na podlagi te uredbe, da se lahko obdelava ali recikliranje upošteva pri učinkovitostih in ciljih recikliranja. Za opredelitev zahtev za to, da se taka obdelava šteje za enakovredno, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo podrobnih pravil, ki vključujejo merila za oceno enakovrednih pogojev.
(87)  Obdelavo, priprave za ponovno uporabo, priprave za spremembo namena in recikliranje bi moralo biti mogoče izvajati zunaj zadevne države članice ali zunaj Unije le, kadar je pošiljka odpadnih baterij v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta58 in Uredbo Komisije (ES) št. 1418/200759 ter kadar dejavnosti obdelave in recikliranja izpolnjujejo zahteve, ki se uporabljajo za to vrsto odpadkov v skladu z njihovo razvrstitvijo po Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena60. Navedeno odločbo, kakor je bila spremenjena, bi bilo treba revidirati, da bi se upoštevale vse kemijske tehnologije baterij, vključno z dodajanjem kod za litij-ionske odpadne baterije, da bi se olajšalo njihovo ustrezno sortiranje in poročanje o njih. Kadar se taka obdelava ali recikliranje izvaja zunaj Unije, bi se moralo od subjekta, za katerega se izvaja, zahtevati, da pristojnemu organu zadevne države članice poroča o tem in z dokazili, ki jih odobri pristojni organ namembne države, dokaže, da se obdelava izvaja pod pogoji, enakovrednimi pogojem na podlagi te uredbe, in v skladu z ustreznimi zahtevami, povezanimi z varstvom okolja in zdravja ljudi, iz druge zakonodaje Unije, da se lahko obdelava ali recikliranje upošteva pri učinkovitostih in ciljih recikliranja. Za opredelitev zahtev za to, da se taka obdelava šteje za enakovredno, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo podrobnih pravil, ki vključujejo merila za oceno enakovrednih pogojev.
__________________
__________________
58 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).
58 Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).
59 Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L 316, 4.12.2007, str. 6).
59 Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L 316, 4.12.2007, str. 6).
60 Direktova 2000/532/ES: Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).
60 Direktiva 2000/532/ES: Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).
Sprememba 69
Predlog uredbe
Uvodna izjava 87 a (novo)
(87a)  Če se odpadne baterije izvažajo iz Unije za pripravo za ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena ali recikliranje, bi morali pristojni organi držav članic učinkovito uporabiti pooblastila iz člena 50(4) Uredbe (ES) št. 1013/2006 in zahtevati dokazila o skladnosti z zahtevami iz te uredbe. Pristojni organi držav članic bi morali imeti možnost sodelovati z drugimi ustreznimi akterji, kot so pristojni organi v namembni državi, neodvisni organi preverjanja tretjih strani ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ustanovljene v okviru sistemov razširjene odgovornosti proizvajalca, ki lahko izvajajo fizične in druge preglede obratov v tretjih državah.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Uvodna izjava 88
(88)  Industrijske baterije in baterije za električna vozila, ki niso več primerne za prvotni namen, za katerega so bile proizvedene, se lahko uporabijo za drug namen kot stacionarne baterije za shranjevanje energije. Trg za rabljene industrijske baterije in baterije za električna vozila, primerne za drugotno uporabo, se razvija, zato bi bilo treba za podporo praktičnemu izvajanju hierarhije ravnanja z odpadki opredeliti specifična pravila, da se omogoči odgovorna sprememba namena rabljenih baterij ob upoštevanju previdnostnega načela in zagotavljanju varne uporabe za končne uporabnike. V zvezi z vsako tako rabljeno baterijo bi bilo treba oceniti stanje in razpoložljivo zmogljivost, da se ugotovi njena primernost za kakršen koli drug namen, ki ni njen prvotni namen. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje določb v zvezi z oceno stanja baterij bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
(88)  Baterije, ki niso več primerne za prvotni namen, za katerega so bile proizvedene, se lahko uporabijo za drug namen kot stacionarne baterije za shranjevanje energije. Trg za rabljene baterije, primerne za drugotno uporabo, se razvija, zato bi bilo treba za podporo praktičnemu izvajanju hierarhije ravnanja z odpadki opredeliti specifična pravila, da se omogoči odgovorna sprememba namena rabljenih baterij ob upoštevanju previdnostnega načela in zagotavljanju varne uporabe za končne uporabnike. V zvezi z vsako tako rabljeno baterijo bi bilo treba oceniti stanje in razpoložljivo zmogljivost, da se ugotovi njena primernost za kakršen koli drug namen, ki ni njen prvotni namen. Baterijam, za katere se ugotovi, da so primerne za uporabo za namen, ki ni njihov prvotni, bi bilo treba po možnosti spremeniti namen. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje določb v zvezi z oceno stanja baterij bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Uvodna izjava 89
(89)  Proizvajalci in distributerji bi morali dejavno sodelovati pri obveščanju končnih uporabnikov o tem, da je treba baterije ločeno zbirati, da so sistemi zbiranja na voljo in da imajo končni uporabniki pomembno vlogo pri zagotavljanju okolju čim bolj prijaznega ravnanja z odpadnimi baterijami. Za razkritje informacij vsem končnim uporabnikom in poročanje o baterijah bi bilo treba uporabljati sodobne informacijske tehnologije. Navedene informacije bi bilo treba zagotoviti bodisi na tradicionalne načine, na primer na prostem, na plakatih in s kampanjami v družbenih medijih, bodisi na inovativnejše načine, kot je namestitev kod QR na baterijo, ki omogočajo elektronski dostop do spletišč.
(89)  Proizvajalci in distributerji, vključno s spletnimi tržnicami, bi morali dejavno sodelovati pri obveščanju končnih uporabnikov o tem, da je treba baterije ločeno zbirati, da so sistemi zbiranja na voljo in da imajo končni uporabniki pomembno vlogo pri zagotavljanju okolju čim bolj prijaznega ravnanja z odpadnimi baterijami, zlasti s pojasnitvijo, kako bi lahko varnejši in čistejši tokovi odpadkov prispevali k zmanjšanju izvoza odpadkov v tretje države in zaprtju snovne zanke v Uniji. Za razkritje informacij vsem končnim uporabnikom in poročanje o baterijah bi bilo treba uporabljati sodobne informacijske tehnologije. Navedene informacije bi bilo treba zagotoviti na tradicionalne načine, na primer na prostem, na plakatih in s kampanjami v družbenih medijih, in/ali na inovativnejše načine, kot je namestitev kod QR na baterijo, ki omogočajo elektronski dostop do spletišč na dostopen in razumljiv način.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Uvodna izjava 90
(90)  Zadevni subjekti morajo poročati pristojnim organom, da se lahko spremlja izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zbiranjem in obdelavo baterij ter njihova učinkovitost. Proizvajalci baterij in izvajalci ravnanja z odpadki, ki zbirajo baterije, bi morali po potrebi za vsako koledarsko leto sporočiti podatke o prodanih baterijah in zbranih odpadnih baterijah. Obveznosti poročanja v zvezi z obdelavo in recikliranjem bi morali izpolniti izvajalci ravnanja z odpadki oziroma izvajalci recikliranja.
(90)  Zadevni subjekti morajo poročati pristojnim organom, da se lahko spremlja izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zbiranjem in obdelavo baterij ter njihova učinkovitost. Proizvajalci baterij in izvajalci ravnanja z odpadki, ki zbirajo baterije, bi morali po potrebi za vsako koledarsko leto sporočiti podatke o prodanih baterijah in zbranih odpadnih baterijah. Obveznosti poročanja v zvezi z obdelavo in recikliranjem bi morali izpolniti izvajalci ravnanja z odpadki oziroma izvajalci recikliranja. Za izvajalce ravnanja z odpadki, ki izvajajo obdelavo v skladu s to uredbo, bi morali proizvajalci zadevnih baterij ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ki ravnajo v njihovem imenu, uporabiti postopek izbire v skladu s členoma 8 in 8a Direktive 2008/98/ES.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Uvodna izjava 95
(95)  Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta62 določa pravila o nadzoru trga in proizvodov, ki vstopajo na trg Unije. Za zagotovitev, da proizvodi, ki so vključeni v prosti pretok blaga, izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov, kot so zdravje ljudi, varnost, varstvo lastnine in okolja, bi se morala navedena uredba uporabljati za baterije, zajete s to uredbo. Uredbo (EU) 2019/1020 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
(95)  Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta62 določa pravila o nadzoru trga in proizvodov, ki vstopajo na trg Unije. Za zagotovitev, da proizvodi, ki so vključeni v prosti pretok blaga, izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven zaščite javnih interesov, kot so zdravje ljudi, varnost, varstvo lastnine in okolja, bi se morala navedena uredba uporabljati za baterije, zajete s to uredbo, kar vključuje baterije, ki se proizvedejo zunaj Unije in vstopijo na njen trg. Uredbo (EU) 2019/1020 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
__________________
__________________
62 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
62 Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1).
Sprememba 74
Predlog uredbe
Uvodna izjava 97
(97)  Vzpostavljen bi moral biti postopek, po katerem so zainteresirane strani obveščene o načrtovanih ukrepih v zvezi z baterijami, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, varnost, lastnino ali okolje. Poleg tega bi moral organom za nadzor trga v državah članicah omogočati, da v sodelovanju z zadevnimi gospodarskimi subjekti v zgodnji fazi ukrepajo v zvezi s takimi baterijami. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje aktov za določitev, ali so nacionalni ukrepi v zvezi z neskladnimi baterijami upravičeni ali ne.
(97)  Vzpostavljen bi moral biti postopek, po katerem so zainteresirane strani obveščene o načrtovanih ukrepih v zvezi z baterijami, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, varnost, lastnino ali okolje. Poleg tega bi moral organom za nadzor trga v državah članicah omogočati, da v sodelovanju z zadevnimi gospodarskimi subjekti v zgodnji fazi ukrepajo v zvezi s takimi baterijami. Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje aktov za hitro določitev, ali so nacionalni ukrepi v zvezi z neskladnimi baterijami upravičeni ali ne.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Uvodna izjava 98
(98)  Organi za nadzor trga bi morali imeti pravico, da od gospodarskih subjektov zahtevajo sprejetje korektivnih ukrepov na podlagi ugotovitev, da baterija ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe ali da gospodarski subjekt krši pravila o dajanju baterije na trg ali njeni dostopnosti na trgu ali v zvezi s trajnostnostjo, varnostjo, označevanjem ali potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi.
(98)  Organi za nadzor trga bi morali imeti pravico, da od gospodarskih subjektov zahtevajo sprejetje korektivnih ukrepov na podlagi ugotovitev, da baterija ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe ali da gospodarski subjekt krši pravila o dajanju baterije na trg ali njeni dostopnosti na trgu ali v zvezi s trajnostnostjo, varnostjo, označevanjem in obveščanjem ali potrebno skrbnostjo v oskrbovalni verigi.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Uvodna izjava 98 a (novo)
(98a)  Da bi bilo v okviru nadzora trga, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2019/1020, preizkušanje baterij po vsej Uniji učinkovito in usklajeno ter da bi bilo med ocenjevanjem baterij, ki predstavljajo tveganje, na voljo neodvisno tehnično in znanstveno svetovanje, bi morala Komisija imenovati preizkuševalno zmogljivost Unije. Poleg tega bi bilo treba spoštovanje zakonodajnega okvira Unije za baterije, ki je vzpostavljen s to uredbo, spodbujati tudi na nacionalni ravni.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Uvodna izjava 98 b (novo)
(98b)  Prosti pretok blaga v Uniji pogosto ovirajo prepreke, ustvarjene na nacionalni ravni, zaradi katerih se ne more v celoti vzpostaviti notranji trg, podjetja, zlasti mala in srednja, ki so hrbtenica gospodarstva Unije, pa imajo manj priložnosti za poslovanje in razvoj. Države članice bi zato morale dodobra izkoristiti možnost za sklepanje sporazumov, ki bi omogočili arbitražne postopke, da bi lahko hitro reševale spore v zvezi z dostopom do notranjega trga baterij.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Uvodna izjava 99
(99)  Javna naročila so pomemben sektor v zvezi z zmanjševanjem vplivov človekovih dejavnosti na okolje in spodbujanje preusmeritve trga na trajnostnejše proizvode. Javni naročniki, kot so opredeljeni v Direktivi 2014/24/EU63 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta64, in naročniki, kot so opredeljeni v Direktivi 2014/25/EU, bi morali pri javnem naročanju baterij ali proizvodov, ki vsebujejo baterije, upoštevati vplive na okolje, da bi spodbujali trg za čisto in z viri gospodarno mobilnost ter shranjevanje energije, s tem pa prispevali k ciljem okoljske, podnebne in energetske politike Unije.
(99)  Javna naročila so pomemben sektor v zvezi z zmanjševanjem vplivov človekovih dejavnosti na okolje in spodbujanje preusmeritve trga na trajnostnejše proizvode. Javni naročniki, kot so opredeljeni v Direktivi 2014/24/EU63 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivi 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta64, in naročniki, kot so opredeljeni v Direktivi 2014/25/EU, bi morali pri javnem naročanju baterij ali proizvodov, ki vsebujejo baterije, upoštevati vplive na okolje ter zagotoviti, da bodo gospodarski subjekti dejansko upoštevali socialne in okoljske zahteve, saj bi s tem spodbujali trg za čisto in z viri gospodarno mobilnost ter shranjevanje energije ter tako prispevali k ciljem okoljske, podnebne in energetske politike Unije. K doseganju teh ciljev bi znatno prispevali tudi tako, da bi dostop do javnih naročil olajšali malim in srednjim podjetjem ter da bi k sodelovanju pri teh naročilih pritegnili več deležnikov iz lokalnega okolja in Unije.
__________________
__________________
63 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
63 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).
64 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
64 Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).
Sprememba 79
Predlog uredbe
Uvodna izjava 105
(105)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, s katerimi določi, ali je nacionalni ukrep, sprejet v zvezi s skladno baterijo, ki predstavlja tveganje, upravičen ali ne, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z varovanjem zdravja ljudi, varnosti, lastnine ali okolja.
(105)  Komisija bi morala nemudoma sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, s katerimi določi, ali je nacionalni ukrep, sprejet v zvezi s skladno baterijo, ki predstavlja tveganje, upravičen ali ne, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z varovanjem zdravja ljudi, varnosti, lastnine ali okolja.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Uvodna izjava 106
(106)  Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se ta pravila izvršujejo. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
(106)  Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti, da se ta pravila izvršujejo. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Da bi bilo izvrševanje harmonizirano, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, v katerih bi oblikovala harmonizirana merila ali smernice glede kazni ter nadomestila škode posameznikom.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Uvodna izjava 109 a (novo)
(109a)  Pomembno je, da se pri izvajanju te uredbe upoštevajo okoljski vpliv ter socialni in gospodarski učinki. Za vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev je tudi pomembno, da se pri izvajanju te uredbe enako upoštevajo vse ustrezne razpoložljive tehnologije, če omogočajo, da baterije v celoti izpolnjujejo vse ustrezne zahteve iz te uredbe. Poleg tega gospodarskim subjektom, zlasti malim in srednjim podjetjem, ne bi smeli naložiti prevelikega upravnega bremena.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Uvodna izjava 110
(110)  Ker cilja te uredbe, in sicer zagotoviti, da notranji trg deluje in baterije, dane na trg, izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi, varnosti, lastnine in okolja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebe po harmonizaciji lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –
(110)  Ker cilja te uredbe, in sicer zagotoviti, da notranji trg deluje ter da baterije, dane na trg, in postopki za ravnanje z odpadnimi baterijami izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja ljudi, varnosti, lastnine in okolja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi potrebe po harmonizaciji lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
1.  Ta uredba določa zahteve glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja za omogočanje dajanja baterij na trg ali v uporabo ter zahteve za zbiranje, obdelavo in recikliranje odpadnih baterij.
1.  Ta uredba določa zahteve glede okoljske, gospodarske in socialne trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja za omogočanje dajanja baterij na trg ali v uporabo.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Poleg tega ta uredba določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali omejevanjem količine odpadnih baterij ter škodljivih vplivov teh baterij in ravnanja z njimi, pa tudi z zmanjševanjem skupnega vpliva rabe virov in povečanjem učinkovitosti te rabe.
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
2.  Ta uredba se uporablja za vse baterije, in sicer prenosne baterije, avtomobilske baterije, baterije za električna vozila in industrijske baterije, in to ne glede na obliko, velikost, težo, zasnovo, sestavo, uporabo ali namen. Uporablja se tudi za baterije, vgrajene v druge proizvode ali dodane drugim proizvodom.
2.  Ta uredba se uporablja za vse baterije, in sicer prenosne baterije, baterije za lahka vozila, avtomobilske baterije, baterije za električna vozila in industrijske baterije, in to ne glede na obliko, velikost, težo, zasnovo, sestavo, uporabo ali namen. Uporablja se tudi za baterije, vgrajene v druge proizvode ali dodane drugim proizvodom.
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 – točka b a (novo)
(ba)  opremi, posebej namenjeni varnosti jedrskih objektov, kot so opredeljeni v členu 3 Direktive Sveta 2009/71/Euratom1a.
__________________
1a Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov (UL L 172, 2.7.2009, str. 18).
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Razen poglavja VII se ta uredba ne uporablja za baterije, za katere lahko proizvajalec dokaže, da so bile proizvedene, preden je začela veljati.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „baterija“ pomeni vsak vir električne energije, ki nastaja z neposredno pretvorbo kemične energije, pri čemer vir sestavlja ena ali več nepolnilnih ali polnilnih baterijskih celic ali skupina takih celic;
(1)  „baterija“ pomeni vsak vir električne energije, ki nastaja z neposredno pretvorbo kemične energije, pri čemer vir sestavlja ena ali več nepolnilnih ali polnilnih baterijskih celic ali skupina takih celic, kot so baterijski paketi in baterijski moduli;
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
(6)  „baterija z notranjim sistemom shranjevanja energije“ pomeni baterijo brez povezanih zunanjih naprav za shranjevanje energije;
črtano
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 3
—  ni predvidena za industrijske namene in
—  ni predvidena izključno za industrijsko rabo in
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 – alinea 4
—  ni baterija za električna vozila niti avtomobilska baterija;
—  ni baterija za lahka vozila, baterija za električna vozila ali avtomobilska baterija;
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „prenosne baterije za splošno rabo“ pomenijo prenosne baterije v naslednjih splošnih formatih: 4,5 volta (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);
(8)  „prenosne baterije za splošno rabo“ pomenijo prenosne baterije v naslednjih splošnih formatih: 4,5 volta (3R12), gumbasta celica D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
(9)  „lahko vozilo“ pomeni vozilo s kolesi in električnim motorjem z močjo, manjšo od 750 vatov, na katerem potnik med premikanjem vozila sedi ter ki lahko za pogon uporablja le električni motor ali kombinacijo motorja in človeške moči;
(9)  „baterija za lahko vozilo“ pomeni vsako baterijo v vozilih, ki lahko za pogon uporabljajo le električni motor ali kombinacijo motorja in človeške moči – vključno s homologiranimi vozili iz kategorij vozil, določenih v Uredbi (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a – in z maso pod 25 kg;
____________
1a Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52).
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
(10)  „avtomobilska baterija“ pomeni vsako baterijo, ki se uporablja izključno za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig;
(10)  „avtomobilska baterija“ pomeni vsako baterijo, ki se prvenstveno uporablja za zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig ali druge podporne funkcije pri avtomobilih in necestnih premičnih delovnih strojih;
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11
(11)  „industrijska baterija“ pomeni vsako baterijo, ki je namenjena za industrijsko uporabo, in vsako drugo baterijo, razen prenosnih baterij, baterij za električna vozila in avtomobilskih baterij;
(11)  „industrijska baterija“ pomeni vsako baterijo, ki je namenjena izključno za industrijsko uporabo, in vsako drugo baterijo, vključno z baterijami v stacionarnih sistemih za shranjevanje energije, razen prenosnih baterij, baterij za lahka vozila, baterij za električna vozila in avtomobilskih baterij;
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12
(12)  „baterija za električna vozila“ pomeni vsako baterijo, ki je namenjena posebej za pogon hibridnih in električnih vozil za cestni prevoz;
(12)  „baterija za električna vozila“ pomeni vsako baterijo, ki je namenjena posebej za zagotavljanje energije za pogon vozil kategorije L, kot je določena v Uredbi (EU) št. 168/2013, katerih masa presega 25 kg, ali za vozila kategorij M, N ali O, kot so določene v Uredbi (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta1a;
__________________
1a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13
(13)  „stacionarni baterijski sistem za shranjevanje energije“ pomeni polnilno industrijsko baterijo z notranjim sistemom shranjevanja energije, namenjeno shranjevanju električne energije in oskrbi omrežja z električno energijo, ne glede na to, kje se uporablja in kdo jo uporablja;
(13)  „baterija v stacionarnem sistemu za shranjevanje energije“ pomeni polnilno industrijsko baterijo, namenjeno shranjevanju električne energije in oskrbi z njo, kadar je povezana z električnim omrežjem, ne glede na to, kje se uporablja in kdo jo uporablja;
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21
(21)  „koda QR“ pomeni matrično kodo s povezavo na informacije o modelu baterije;
(21)  „koda QR“ pomeni strojno berljivo matrično kodo s povezavo na informacije, zahtevane s to uredbo;
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22
(22)  „krmilni sistem baterije“ pomeni elektronsko napravo za nadzor ali upravljanje električnih in toplotnih funkcij baterije, upravljanje in shranjevanje podatkov o parametrih za ugotavljanje stanja in pričakovane življenjske dobe baterij iz Priloge VII ter komuniciranje z vozilom ali napravo, v katero je baterija vgrajena;
(22)  „krmilni sistem baterije“ pomeni elektronsko napravo za nadzor ali upravljanje električnih in toplotnih funkcij baterije, ki vpliva na njeno varnost, delovanje in življenjsko dobo ter ki upravlja in shranjuje podatke o parametrih za ugotavljanje stanja in pričakovane življenjske dobe baterij iz Priloge VII ter komunicira z vozilom ali napravo, v katero je baterija vgrajena;
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)
(26a)  „priprava za spremembo namena“ pomeni vsak postopek, s katerim se celotna odpadna baterija ali njeni deli pripravijo tako, da se lahko uporabijo za namen ali uporabo, za katera baterija ni bila prvotno zasnovana;
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 b (novo)
(26b)  „ponovna izdelava“ pomeni vsak postopek, s katerim se uporabljeni baterijski paketi, baterijski moduli in/ali baterijske celice razstavijo, obnovijo ali nadomestijo tako, da se baterija vrne na raven delovanja in kakovosti, enakovredno prvotni bateriji, za prvoten ali drug namen;
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 38
(38)  „organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev“ pomeni pravni subjekt, ki v imenu več proizvajalcev finančno ali operativno organizira izpolnjevanje obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca;
(38)  „organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev“ pomeni pravni subjekt, ki v imenu več proizvajalcev finančno ali finančno in operativno organizira izpolnjevanje obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca;
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 39
(39)  „odpadna baterija“ pomeni vsako baterijo, ki predstavlja odpadek v smislu člena 3(1) Direktive 2008/98/ES;
(39)  „odpadna baterija“ pomeni vsako baterijo ali baterijsko celico, zajeto v opredelitvi odpadka v smislu člena 3(1) Direktive 2008/98/ES;
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 40
(40)  „ponovna uporaba“ pomeni celovito ali delno neposredno ponovno uporabo baterije za prvotni namen, za katerega je bila baterija proizvedena;
(40)  „ponovna uporaba“ pomeni celovito ali delno neposredno ponovno uporabo baterije, ki ni odpadek, za enak namen, za katerega je bila baterija proizvedena;
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 41 – uvodni del
(41)  „nevarna snov“ pomeni vsako snov, ki izpolnjuje merila za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta67:
(41)  „nevarna snov“ pomeni vsako snov, ki izpolnjuje merila za katerega koli od razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta67;
__________________
__________________
67 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
67 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 41 – točka a
(a)  razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F,
črtano
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 41 – točka b
(b)  razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (razen narkotičnih učinkov), 3.9 in 3.10,
črtano
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 41 – točka c
(c)  razred nevarnosti 4.1,
črtano
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 41 – točka d
(d)  razred nevarnosti 5.1;
črtano
Sprememba 110
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36
(36)  „potrebna skrbnost v oskrbovalni verigi“ pomeni obveznosti gospodarskega subjekta, ki da polnilno industrijsko baterijo ali baterijo za električna vozila na trg, v zvezi z njegovim sistemom upravljanja, obvladovanja tveganja, preverjanj, ki jih izvedejo tretji priglašeni organi, in razkritja informacij z namenom opredelitve in reševanja dejanskih in potencialnih tveganj, povezanih s pridobivanjem in predelavo surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij, ter trgovino z njimi;
(36)  „potrebna skrbnost v vrednostni verigi baterij“ pomeni obveznosti gospodarskega subjekta, ki da baterijo na trg, kar zadeva kategorije socialnih in okoljskih tveganj, v zvezi z njegovim sistemom upravljanja, obvladovanja tveganja, preverjanj, ki jih izvedejo tretji priglašeni organi, in razkritja informacij z namenom odkrivanja, preprečevanja in reševanja dejanskih in potencialnih tveganj, povezanih s pridobivanjem in predelavo surovin, kemikalij in sekundarnih surovin, potrebnih za proizvodnjo baterij in obdelavo odpadnih baterij, pa tudi tovrstnih tveganj, povezanih s postopki izdelave in drugimi poslovnimi odnosi v zvezi z njimi;
Sprememba 111
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 a (novo)
(36a)  „poslovni odnosi“ pomeni odnose med podjetjem in njegovimi odvisnimi podjetji ter trgovinske odnose podjetja v celotni vrednostni verigi, vključno z dobavitelji in podizvajalci, ki so neposredno povezani s poslovanjem, proizvodi ali storitvami podjetja;
Sprememba 112
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 36 b (novo)
(36b)  „območja z visokim tveganjem“ pomeni območja, na katerih sta upravljanje in varnost nezadostna oziroma ju sploh ni, kot so propadle države, ali območja, na katerih prihaja do pogostih in sistematičnih kršitev mednarodnega prava, vključno s kršitvami človekovih pravic;
Sprememba 113
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Države članice iz razlogov v zvezi z zahtevami za baterije glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja ali ravnanjem z odpadnimi baterijami, zajetimi s to uredbo, ne prepovejo, omejujejo ali ovirajo dostopnosti baterij, skladnih s to uredbo, na trgu ali njihovega dajanja v uporabo.
1.  Države članice iz razlogov v zvezi z zahtevami za baterije glede socialne in okoljske trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja ali ravnanjem z odpadnimi baterijami, zajetimi s to uredbo, ne prepovejo, omejujejo ali ovirajo dostopnosti baterij, skladnih s to uredbo, na trgu ali njihovega dajanja v uporabo.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah države članice ne preprečijo prikazovanja baterij, ki niso skladne s to uredbo, če viden znak jasno kaže, da z njo niso skladne in da niso naprodaj, dokler niso skladne.
2.  Na sejmih, razstavah, predstavitvah ali podobnih prireditvah države članice ne preprečijo prikazovanja baterij, ki niso skladne s to uredbo, če viden znak jasno kaže, da z njo niso skladne, da jih ni dovoljeno dati na trg, dokler ne bodo skladne. Zadevni gospodarski subjekt sprejme ustrezne ukrepe za varnost oseb med predstavitvami.
Sprememba 115
Predlog uredbe
Člen 4 – naslov
Zahteve glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja, ki se uporabljajo za baterije
Zahteve glede trajnostnosti, varnosti, označevanja in obveščanja ter potrebne skrbnosti, ki se uporabljajo za baterije
Sprememba 116
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  zahteve glede potrebne skrbnosti iz člena 39.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Za baterije za električna vozila in avtomobilske baterije, ki se dajo na trg za zamenjavo nedelujočih baterij, veljajo iste zahteve kot za zamenjane baterije, v skladu z načelom „popraviti, kot je bilo proizvedeno“.
Sprememba 118
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  Kar zadeva vidike, ki niso zajeti s poglavjema II in III, baterije ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, varnost, lastnino ali okolje.
2.  Kar zadeva vidike, ki niso zajeti s poglavjema II in III ter členom 39, baterije ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, varnost, lastnino ali okolje.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Vsaka država članica med pristojnimi organi iz prvega odstavka imenuje tudi enega, ki opravlja naloge kontaktne točke za komuniciranje s Komisijo v skladu z odstavkom 3.
Sprememba 120
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
3.  Države članice v [treh mesecih od datuma začetka veljavnosti te uredbe] Komisiji priglasijo imena in naslove pristojnih organov, določenih v skladu z odstavkom 1. Države članice brez nepotrebnega odlašanja obvestijo Komisijo o kakršnih koli spremembah imen ali naslovov navedenih pristojnih organov.
3.  Države članice v [treh mesecih od datuma začetka veljavnosti te uredbe] Komisiji priglasijo ime in naslov kontaktne točke, določene v skladu z odstavkom 1. Države članice brez nepotrebnega odlašanja obvestijo Komisijo o morebitnih spremembah imena ali naslova kontaktne točke.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Komisija v šestih mesecih od morebitne spremembe Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali začetka veljavnosti prihodnje zakonodaje Unije o trajnostnih merilih za nevarne snovi in kemikalije oceni, ali je zaradi spremembe omenjene uredbe, omenjene prihodnje zakonodaje Unije ali zaradi obeh treba ta člen spremeniti, in po potrebi sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 te uredbe, s katerim te določbe ustrezno spremeni.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 b (novo)
5b.  Komisija do 31. decembra 2025 ob pomoči Evropske agencije za kemikalije sistematično pregleda nevarne snovi v baterijah, da bi odkrila potencialna tveganja za zdravje ljudi ali okolje. Pri tej oceni upošteva, v kolikšni meri je uporaba nevarne snovi potrebna za zdravje ali varnost ali ključna za delovanje družbe ter ali so na voljo alternative, primerne z vidika okolja in zdravja. V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, tudi delegiranih aktov iz drugega odstavka.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Člen 7 – naslov
Ogljični odtis baterij za električna vozila in polnilnih industrijskih baterij
Ogljični odtis baterij za električna in lahka vozila ter industrijskih baterij
Sprememba 124
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Baterijam za električna vozila in polnilnim industrijskim baterijam z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, se priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije in serijo na proizvodni obrat vključuje izjavo o ogljičnem odtisu, izpolnjeno v skladu z delegiranim aktom iz drugega pododstavka, ter vsebuje vsaj naslednje informacije:
1.  Baterijam za električna vozila, baterijam za lahka vozila in industrijskim baterijam se priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije in proizvodni obrat vključuje izjavo o ogljičnem odtisu, izpolnjeno v skladu z delegiranim aktom iz drugega pododstavka, ter vsebuje vsaj naslednje informacije:
Sprememba 125
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  informacije o uporabljenih surovinah, vključno z deležem obnovljivih materialov;
Sprememba 126
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d
(d)  skupni ogljični odtis baterije, izračunan v kg ekvivalenta ogljikovega dioksida;
(d)  skupni ogljični odtis baterije, izračunan v kg ekvivalenta ogljikovega dioksida, in ogljični odtis baterije, izračunan v kg ekvivalenta ogljikovega dioksida na eno kWh skupne energije, ki jo baterijski sistem zagotavlja v pričakovani življenjski dobi;
Sprememba 127
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2
Zahteva glede izjave o ogljičnem odtisu iz prvega pododstavka se uporablja od 1. julija 2024 za baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije.
Zahteva glede izjave o ogljičnem odtisu iz prvega pododstavka se uporablja od 1. julija 2024 za baterije za električna vozila, baterije za lahka vozila in industrijske baterije.
Sprememba 128
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del
Komisija najpozneje do 1. julija 2023 sprejme:
Komisija najpozneje do 1. januarja 2023 sprejme:
Sprememba 129
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a
(a)  delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo metodologije za izračun skupnega ogljičnega odtisa baterije iz točke (d) v skladu z bistvenimi elementi iz Priloge II;
(a)  delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo metodologije za izračun in preverjanje ogljičnega odtisa baterije iz točke (d) v skladu z bistvenimi elementi iz Priloge II;
Sprememba 130
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo zahtev za obveščanje iz prvega pododstavka.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo zahtev za obveščanje iz prvega pododstavka glede na znanstveni in tehnični napredek.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1
Baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, so označene z vidno, čitljivo in neizbrisno oznako, ki kaže razred učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom, ki mu zadevna baterija ustreza.
Baterije za električna vozila, baterije za lahka vozila in industrijske baterije so označene z vidno, čitljivo in neizbrisno oznako, ki kaže ogljični odtis baterije iz točke (d) odstavka 1 ter razred učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom, ki mu zadevna baterija ustreza.
Sprememba 132
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3
Zahteve glede razreda učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom iz prvega pododstavka se uporabljajo od 1. januarja 2026 za baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije.
Zahteve glede razreda učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom iz prvega pododstavka se uporabljajo od 1. julija 2025 za baterije za električna vozila, baterije za lahka vozila in industrijske baterije.
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 4 – uvodni del
Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 sprejme:
Komisija najpozneje do 1. januarja 2024 sprejme:
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1
Baterijam za električna vozila in polnilnim industrijskim baterijam z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, se za vsak model baterije in serijo na proizvodni obrat priloži tehnična dokumentacija, ki dokazuje, da je vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu, navedena v izjavi, manjša od zgornje mejne vrednosti, določene z delegiranim aktom, ki ga je Komisija sprejela v skladu s tretjim pododstavkom.
Baterijam za električna vozila, baterijam za lahka vozila in industrijskim baterijam z nazivno energijo, večjo od 2 kWh, se za vsak model baterije na proizvodni obrat priloži tehnična dokumentacija, ki dokazuje, da je vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu, navedena v izjavi, manjša od zgornje mejne vrednosti, določene z delegiranim aktom, ki ga je Komisija sprejela v skladu s tretjim pododstavkom.
Sprememba 135
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2
Zahteva za zgornjo mejno vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu iz prvega pododstavka se uporablja od 1. julija 2027 za baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije.
Zahteva za zgornjo mejno vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu iz prvega pododstavka se uporablja od 1. januarja 2027 za baterije za električna vozila, baterije za lahka vozila in industrijske baterije z nazivno energijo, večjo od 2 kWh.
Sprememba 136
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 3
Komisija najpozneje do 1. julija 2026 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo zgornje mejne vrednosti ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu iz prvega pododstavka. Komisija pri pripravi tega delegiranega akta upošteva ustrezne bistvene elemente iz Priloge II.
Komisija najpozneje do 1. julija 2025 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo zgornje mejne vrednosti ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu iz prvega pododstavka. Komisija pri pripravi tega delegiranega akta upošteva ustrezne bistvene elemente iz Priloge II.
Sprememba 137
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 4
Po potrebi se zaradi uvedbe zgornje mejne vrednosti ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu razredi učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom za baterije iz odstavka 2 preoblikujejo.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73, s katerimi spremeni zgornjo mejno vrednost ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu iz prvega pododstavka na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov, sporočenih v skladu z odstavkom 1. Po potrebi se zaradi uvedbe zgornje mejne vrednosti ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu razredi učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom za baterije iz odstavka 2 preoblikujejo.
Sprememba 138
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija do 31. decembra 2025 oceni, ali bi bilo izvedljivo zahteve iz tega člena razširiti na prenosne baterije ter zahteve iz odstavka 3 na industrijske baterije z nazivno energijo pod 2 kWh. V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, tudi zakonodajnih predlogov.
Sprememba 139
Predlog uredbe
Člen 8 – naslov
Vsebnost recikliranih materialov v industrijskih baterijah, baterijah za električna vozila in avtomobilskih baterijah
Vsebnost recikliranih materialov v prenosnih baterijah, baterijah za lahka vozila, industrijskih baterijah, baterijah za električna vozila in avtomobilskih baterijah
Sprememba 140
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1
Od 1. januarja 2027 se industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija z informacijami o količini kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih vsakega modela baterije in serije na proizvodni obrat.
Od 1. julija 2025 se prenosnim baterijam – z izjemo prenosnih baterij za splošno rabo –, baterijam za lahka vozila, industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija z informacijami o količini kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih vsakega modela baterije na proizvodni obrat.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2
Komisija do 31. decembra 2025 sprejme izvedbeni akt za določitev metodologije za izračun in preverjanje količine kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih baterij iz prvega pododstavka ter obliko tehnične dokumentacije. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
Komisija do 31. decembra 2023 sprejme:
(a)  delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z določitvijo metodologije za izračun in preverjanje količine kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih baterij iz prvega pododstavka;
(b)  izvedbeni akt za določitev oblike in tehnične dokumentacije za izjavo o snovni predelavi. Navedeni izvedbeni akt sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
Sprememba 142
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Od 1. januarja 2030 se industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije in serijo na proizvodni obrat dokazuje, da navedene baterije v aktivnih materialih vsebujejo naslednji minimalni delež kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov:
2.  Od 1. januarja 2030 se prenosnim baterijam – z izjemo prenosnih baterij za splošno rabo –, baterijam za lahka vozila, industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije na proizvodni obrat dokazuje, da navedene baterije v aktivnih materialih vsebujejo naslednji minimalni delež kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov:
Sprememba 143
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – uvodni del
3.  Od 1. januarja 2035 se industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije in serijo na proizvodni obrat dokazuje, da navedene baterije v aktivnih materialih vsebujejo naslednji minimalni delež kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov:
3.  Od 1. januarja 2035 se prenosnim baterijam – z izjemo prenosnih baterij za splošno rabo –, baterijam za lahka vozila, industrijskim baterijam, baterijam za električna vozila in avtomobilskim baterijam, ki v aktivnih materialih vsebujejo kobalt, svinec, litij ali nikelj, priloži tehnična dokumentacija, ki za vsak model baterije na proizvodni obrat dokazuje, da navedene baterije v aktivnih materialih vsebujejo naslednji minimalni delež kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov:
Sprememba 144
Predlog uredbe
8 – odstavek 4
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo, da do 31. decembra 2027 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za spremembo ciljnih deležev iz odstavkov 2 in 3, kadar je to utemeljeno in ustrezno zaradi razpoložljivosti ali pomanjkanja kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov.
4.  Komisija po določitvi metodologije iz odstavka 1 in najpozneje do 31. decembra 2027 oceni, ali je zaradi obstoječe in napovedane razpoložljivosti kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v letih 2030 in 2035 ter glede na tehnični in znanstveni napredek primerno revidirati cilje iz odstavkov 2 in 3. Komisija oceni tudi, v kolikšni meri so ti cilji doseženi z uporabo odpadkov pred porabo oziroma po njej in ali je primerno, da se doseganje ciljev omeji le na uporabo odpadkov po porabi. Komisija na podlagi te ocene po potrebi predstavi zakonodajni predlog.
Sprememba 145
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Kadar se tehnologija baterij spremeni tako, da vpliva na vrste materialov, ki jih je mogoče predelati, se lahko na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z dodajanjem nadaljnjih surovin in ciljev na seznama iz odstavkov 2 in 3.
Sprememba 146
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov
Zahteve glede delovanja in trajnosti za prenosne baterije za splošno rabo
Zahteve glede delovanja in trajnosti za prenosne baterije
Sprememba 147
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
1.  Od 1. januarja 2027 prenosne baterije za splošno rabo dosegajo vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III, opredeljene z delegiranim aktom, ki ga Komisija sprejme v skladu z odstavkom 2.
1.  Od 1. januarja 2027 prenosne baterije dosegajo vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III, opredeljene z delegiranim aktom, ki ga Komisija sprejme v skladu z odstavkom 2.
Sprememba 148
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1
Komisija do 31decembra 2025 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo minimalnih vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III, ki jih dosegajo prenosne baterije za splošno rabo.
Komisija do 1julija 2025 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo minimalnih vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III, ki jih dosegajo prenosne baterije, in tudi prenosne baterije za splošno rabo.
Sprememba 149
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo parametrov elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III glede na tehnični in znanstveni napredek.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo minimalnih vrednosti in dodajanje nadaljnjih parametrov elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz Priloge III glede na tehnični in znanstveni napredek.
Sprememba 150
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3
Komisija pri pripravi delegiranega akta iz prvega pododstavka upošteva potrebo po zmanjšanju vpliva, ki ga imajo prenosne baterije za splošno rabo v svojem življenjskem ciklu na okolje, ter ustrezne mednarodne standarde in sisteme označevanja. Komisija zagotovi še, da določbe iz navedenega delegiranega akta nimajo znatnega negativnega vpliva na delovanje navedenih baterij ali naprav, v katere so navedene baterije vgrajene, cenovno dostopnost in stroške končnih uporabnikov ter konkurenčnost industrije. Izdelovalcem zadevnih baterij in naprav se ne naloži pretirano upravno breme.
Komisija pri pripravi delegiranega akta iz prvega pododstavka upošteva potrebo po zmanjšanju vpliva, ki ga imajo prenosne baterije v svojem življenjskem ciklu na okolje, in po učinkovitejši rabi virov ter ustrezne mednarodne standarde in sisteme označevanja. Zagotovi še, da določbe iz navedenega delegiranega akta nimajo znatnega negativnega vpliva na varnost in delovanje navedenih baterij ali naprav, v katere so navedene baterije vgrajene, niti na cenovno dostopnost in stroške končnih uporabnikov ter konkurenčnost industrije.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3
3.  Komisija do 31. decembra 2030 oceni izvedljivost ukrepov za postopno odpravljanje uporabe nepolnilnih prenosnih baterij za splošno rabo za čim večje zmanjšanje njihovega vpliva na okolje na podlagi metodologije ocene življenjskega cikla. V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, vključno s sprejetjem zakonodajnih predlogov.
3.  Komisija do 31. decembra 2027 oceni izvedljivost ukrepov za postopno odpravljanje uporabe nepolnilnih prenosnih baterij za splošno rabo za čim večje zmanjšanje njihovega vpliva na okolje na podlagi metodologije ocene življenjskega cikla, pa tudi izvedljive alternativne možnosti za končne uporabnike. V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, vključno s sprejetjem zakonodajnih predlogov za postopno opustitev in določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo oziroma za oboje, če je to koristno za okolje.
Sprememba 152
Predlog uredbe
Člen 10 – naslov
Zahteve glede delovanja in trajnosti za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila
Zahteve glede delovanja in trajnosti za industrijske baterije, baterije za električna vozila in baterije za lahka vozila
Sprememba 153
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1
Od [12 mesecev od začetka veljavnosti Uredbe] se polnilnim industrijskim baterijam in baterijam za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, priloži tehnična dokumentacija, ki vsebuje vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV.
Od [12 mesecev od začetka veljavnosti Uredbe] se industrijskim baterijam, baterijam za lahka vozila in baterijam za električna vozila priloži tehnična dokumentacija, ki vsebuje vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV.
Sprememba 154
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Do 1. januarja 2026 so informacije o delovanju in trajnosti industrijskih baterij, baterij za lahka vozila in baterij za električna vozila iz odstavka 1 na voljo prek javno dostopnega dela sistema za elektronsko izmenjavo, kot je določeno v členu 64 in Prilogi XIII. Informacije o delovanju in trajnosti teh baterij so potrošnikom na voljo pred nakupom.
Sprememba 155
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo parametrov elektrokemijskega delovanja in trajnosti baterij za električna vozila iz Priloge IV glede na tehnični in znanstveni napredek.
Sprememba 156
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 c (novo)
1c.  Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za spremembo parametrov elektrokemijskega delovanja in trajnosti baterij za električna vozila, ki so določeni v Prilogi IV, v šestih mesecih po sprejetju tehničnih specifikacij neformalne delovne skupine UN/ECE za električna vozila in okolje, da zagotovi skladnost med parametri iz Priloge IV in tehničnimi specifikacijami UN/ECE.
Sprememba 157
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Od 1. januarja 2026 polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, dosegajo minimalne vrednosti iz delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu z odstavkom 3 za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV.
2.  Od 1. januarja 2026 industrijske baterije, baterije za lahka vozila in baterije za električna vozila dosegajo minimalne vrednosti za posamezne vrste baterij iz delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu z odstavkom 3 za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV.
Sprememba 158
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1
Komisija do 31. decembra 2024 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo minimalnih vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV, ki jih dosegajo polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh.
Komisija do 31. decembra 2024 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo minimalnih vrednosti za parametre elektrokemijskega delovanja in trajnosti iz dela A Priloge IV, ki jih dosegajo baterije za lahka vozila, baterije za električna vozila in industrijske baterije.
Sprememba 159
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2
Komisija pri pripravi delegiranega akta iz prvega pododstavka upošteva potrebo po zmanjšanju vpliva, ki ga imajo polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, v svojem življenjskem ciklu na okolje, ter zagotovi, da zahteve iz delegiranega akta nimajo znatnega negativnega vpliva na delovanje navedenih baterij ali naprav, v katere so navedene baterije vgrajene, njihovo cenovno dostopnost in konkurenčnost industrije. Izdelovalcem zadevnih baterij in naprav se ne naloži pretirano upravno breme.
Komisija pri pripravi delegiranega akta iz prvega pododstavka upošteva potrebo po zmanjšanju vpliva, ki ga imajo industrijske baterije, baterije za električna vozila in baterije za lahka vozila v svojem življenjskem ciklu na okolje, ter zagotovi, da zahteve iz delegiranega akta nimajo znatnega negativnega vpliva na delovanje navedenih baterij ali naprav, v katere so navedene baterije vgrajene, njihovo cenovno dostopnost in konkurenčnost industrije.
Sprememba 160
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo parametrov v zvezi z elektrokemijskim delovanjem in trajnostjo iz Priloge IV glede na tehnični in znanstveni napredek, tako da bodo zagotovljene sinergije z minimalnimi vrednostmi, opredeljenimi pri delu neformalne delovne skupine UN/ECE za električna vozila in okolje ter da ne bo prihajalo do nepotrebnega prekrivanja. Zaradi spremenjene vrednosti elektrokemijskega delovanja in trajnosti se ne zniža raven delovanja in trajnosti baterij za električna vozila.
Sprememba 161
Predlog uredbe
Člen 11 – naslov
Odstranljivost in zamenljivost prenosnih baterij
Odstranljivost in zamenljivost prenosnih baterij in baterij za lahka vozila
Sprememba 162
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1
Končni uporabnik ali neodvisni subjekti brez težav odstranijo in zamenjajo prenosne baterije, vgrajene v naprave, v življenjski dobi naprave, če je ta daljša od življenjske dobe baterije, najpozneje pa ob koncu življenjske dobe naprave.
Do 1. januarja 2024 so prenosne baterije, vgrajene v naprave, in baterije za lahka vozila zasnovane tako, da jih je mogoče zlahka in varno odstraniti in zamenjati z osnovnim in splošno dostopnim orodjem ter ne da bi se poškodovala naprava ali baterije. Končni uporabnik brez težav odstrani in zamenja prenosne baterije, medtem ko lahko ali končni uporabniki ali neodvisni subjekti brez težav odstranijo in zamenjajo baterije za lahka vozila v življenjski dobi naprave, če je ta daljša od življenjske dobe baterije, najpozneje pa ob koncu življenjske dobe naprave. Neodvisni subjekti brez težav odstranijo in zamenjajo baterijske celice za lahka vozila.
Sprememba 163
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2
Baterija je brez težav zamenljiva, kadar jo je mogoče po odstranitvi iz naprave nadomestiti s podobno baterijo, ne da bi to vplivalo na delovanje ali zmogljivost navedene naprave.
Baterija je brez težav zamenljiva, kadar jo je mogoče po odstranitvi iz naprave ali iz lahkega vozila nadomestiti z združljivo baterijo, ne da bi to vplivalo na delovanje, zmogljivost ali varno delovanje naprave oziroma lahkega vozila.
Sprememba 164
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Prenosne baterije in baterije za lahka vozila so kot rezervni del naprave, ki jo napajajo, na voljo še najmanj 10 let po tem, ko so na trg dane zadnje enote modela, in sicer po razumni in nediskriminatorni ceni za neodvisne subjekte in končne uporabnike.
Sprememba 165
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Zadevni gospodarski subjekt ob nakupu naprave zagotovi jasna in podrobna navodila za odstranitev in zamenjavo baterije in jih po potrebi trajno objavi na svoji spletni strani za pričakovano trajanje življenjske dobe izdelka, in sicer na način, ki je končnim uporabnikom, vključno s potrošniki, lahko razumljiv.
Sprememba 166
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)
1b.  Programska oprema se ne sme uporabljati za oviranje zamenjave prenosnih baterij ali baterij za lahka vozila ali njihovih ključnih sestavnih delov z drugimi združljivimi baterijami oziroma ključnimi sestavnimi deli.
Sprememba 167
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka a
(a)  je iz razlogov v zvezi z varnostjo, delovanjem, zdravjem ali celovitostjo podatkov potrebna neprekinjena oskrba z električno energijo ter neprekinjena povezava med napravo in prenosno baterijo; ali
(a)  je iz razlogov v zvezi z varnostjo potrebna neprekinjena oskrba z električno energijo ter neprekinjena povezava med napravo in prenosno baterijo, izdelovalec pa lahko dokaže, da na trgu ni drugih možnosti;
Sprememba 168
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka a a (novo)
(aa)  je iz medicinskih razlogov ali razlogov v zvezi s celovitostjo podatkov potrebna neprekinjena oskrba z električno energijo ter neprekinjena povezava med napravo in prenosno baterijo, izdelovalec pa lahko dokaže, da na trgu ni drugih možnosti;
Sprememba 169
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka b
(b)  baterija lahko deluje le, ko je vgrajena v strukturo naprave.
(b)  baterija lahko deluje le, ko je vgrajena v strukturo naprave, izdelovalec pa lahko dokaže, da na trgu ni drugih možnosti.
Sprememba 170
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
Zadevni gospodarski subjekt ob nakupu naprave na jasen in razumljiv način, tudi z označevanjem, ustrezno obvesti končne uporabnike o vseh primerih, v katerih se uporablja odstopanje iz prvega pododstavka. V teh informacijah navede pričakovano življenjsko dobo baterije.
Sprememba 171
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Komisija sprejme smernice za olajšanje harmonizirane uporabe odstopanj iz odstavka 2.
3.  Komisija najkasneje 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe sprejme smernice za olajšanje harmonizirane uporabe odstopanj iz odstavka 2.
Sprememba 172
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11a
Odstranljivost in zamenljivost avtomobilskih baterij, baterij za električna vozila in industrijskih baterij
1.  Avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila so zasnovane tako, da jih lahko, če je življenjska doba baterije krajša od življenjske dobe naprave ali vozila, v katerem se uporabljajo, zlahka odstranijo in nadomestijo usposobljeni pooblaščeni subjekti, ki lahko baterijo izpraznijo varno in brez predhodnega razstavljanja baterijskega paketa.
2.  Industrijske baterije in baterije za električna vozila so zasnovane tako, da je ne glede na tehniko združevanja, pritrjevanja ali lepljenja omogočena odstranitev, zamenjavo in razstavitev posameznih baterijskih celic ali drugih ključnih sestavnih delov, ne da bi se pri tem baterija poškodovala.
3.  Programska oprema ne sme vplivati na zamenjavo prenosnih industrijskih baterij ali baterij za lahka vozila ali njihovih ključnih sestavnih delov z drugimi združljivimi baterijami oziroma ključnimi sestavnimi deli.
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za določitev podrobnih pravil, ki dopolnjujejo pravila iz tega člena, z določitvijo meril za odstranljivost, zamenljivost in razstavljanje avtomobilskih baterij, baterij za električna vozila in industrijskih baterij ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega napredka.
Sprememba 173
Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)
Člen 11b
Varnost popravljenih avtomobilskih in industrijskih baterij, baterij za lahka vozila in baterij za električna vozila
1.  Varnost popravljenih avtomobilskih in industrijskih baterij, baterij za lahka vozila in baterij za električna vozila se oceni z ustrezno prilagojenimi neporušnimi preizkusi.
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za opredelitev ustreznih preizkusnih metod, s katerimi se zagotovi varnost popravljenih baterij.
Sprememba 174
Predlog uredbe
Člen 11 c (novo)
Člen 11c
Univerzalni polnilniki
Komisija do 1. januarja 2024 oceni, kako najbolje uvesti harmonizirane standarde za univerzalni polnilnik, ki naj bi se najpozneje do 1. januarja 2026 uporabljal za polnilne baterije, zasnovane za električna vozila in lahka vozila, oziroma za polnilne baterije, vgrajene v posamezne kategorije električne in elektronske opreme, zajete v Direktivi 2012/19/EU.
Komisija pri izvajanju ocene iz odstavka 1 upošteva velikost trga, zmanjšanje količine odpadkov, razpoložljivost ter zmanjšanje stroškov za potrošnike in druge uporabnike.
V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, vključno s sprejetjem zakonodajnih predlogov.
Ocena Komisije ne vpliva na sprejetje morebitne zakonodaje za zgodnejšo uvedbo univerzalnih polnilnikov.
Sprememba 175
Predlog uredbe
Člen 12 – naslov
Varnost stacionarnih baterijskih sistemov za shranjevanje energije
Varnost baterij v stacionarnih sistemih za shranjevanje energije
Sprememba 176
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
1.  Stacionarnim baterijskim sistemom za shranjevanje energije se priloži tehnična dokumentacija, ki dokazuje, da so varni med običajnim delovanjem in uporabo, vključno z dokazili o uspešnem preizkušanju parametrov varnosti, določenih v Prilogi V, pri katerem bi bilo treba uporabiti najsodobnejše metodologije preizkušanja.
1.  Baterijam v stacionarnih sistemih za shranjevanje energije se priloži tehnična dokumentacija, ki dokazuje, da so varne med običajnim delovanjem in uporabo, vključno z dokazili o uspešnem preizkušanju parametrov varnosti, določenih v Prilogi V, pri katerem se uporabijo najsodobnejše metodologije preizkušanja.
Sprememba 177
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Od 1. januarja 2027 so baterije označene z oznako, ki vsebuje informacije iz dela A Priloge VI.
1.  Od ... [24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] so baterije označene z oznako, ki vsebuje informacije iz dela A Priloge VI in informacije, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta.
Sprememba 178
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
2.  Od 1. januarja 2027 so prenosne in avtomobilske baterije označene z oznako, ki vsebuje informacije o njihovi zmogljivosti, prenosne baterije pa z oznako, ki vsebuje informacije o njihovem minimalnem povprečnem trajanju pri specifični uporabi.
2.  Od 1. januarja 2027 so prenosne baterije, baterije za lahka vozila in avtomobilske baterije označene z oznako, ki vsebuje informacije o njihovi nazivni moči in z oznako, ki vsebuje informacije o njihovem minimalnem povprečnem trajanju pri specifični uporabi in o pričakovani življenjski dobi v številu ciklov in koledarskih letih.
Sprememba 179
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Od 1. januarja 2023 se nepolnilne prenosne baterije za splošno rabo označijo z oznako „ni primerno za ponovno polnjenje“ in navodili za njihovo najučinkovitejšo uporabo.
Sprememba 180
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 4
Kadar bi bil znak zaradi velikosti baterije manjši od 0,5 × 0,5 cm, baterije ni treba označiti, ampak se na embalaži natisne znak v velikosti najmanj 1 × 1 cm.
Kadar bi bil znak zaradi velikosti baterije manjši od 0,47 × 0,47 cm, baterije ni treba označiti, ampak se na embalaži natisne znak v velikosti najmanj 1 × 1 cm.
Sprememba 181
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Od 1. julija 2023 so baterije označene z usklajeno barvno kodo glede na vrsto baterije in njeno kemijsko sestavo.
Sprememba 182
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka -a a (novo)
(-aa)  od 1. januarja 2025 do informacij iz dela Aa Priloge VI;
Sprememba 183
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka b
(b)  od 1. januarja 2027 za prenosne in avtomobilske baterije do informacij iz odstavka 2;
(b)  od 1. januarja 2027 za prenosne baterije, baterije za lahka vozila in avtomobilske baterije do informacij iz odstavka 2;
Sprememba 184
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka b a (novo)
(ba)  od 1. januarja 2023 za prenosne baterije za splošno rabo do informacij iz odstavka 2a;
Sprememba 185
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka e
(e)  po [12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe] za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila do poročila iz člena 39(6);
(e)  po [12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe] za vse baterije do poročila iz člena 39(6);
Sprememba 186
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka f
(f)  od 1. julija 2024 za baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, do izjave o ogljičnem odtisu iz člena 7(1);
(f)  od julija 2024 za baterije za električna vozila, baterije za lahka vozila in industrijske baterije z nazivno energijo do izjave o ogljičnem odtisu iz člena 7(1);
Sprememba 187
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka g
(g)  od 1. januarja 2026 za baterije za električna vozila in polnilne industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, do razreda učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom iz člena 7(2);
(g)  od 1. julija 2025 za baterije za električna vozila, za lahka vozila in industrijske baterije z notranjim sistemom shranjevanja energije, do razreda učinkovitosti v zvezi z ogljičnim odtisom iz člena 7(2);
Sprememba 188
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka h
(h)  od 1. januarja 2027 za polnilne industrijske baterije, avtomobilske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, do količine kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih baterije v skladu s členom 8;
(h)  od 1. julija 2025 za prenosne baterije, z izjemo prenosnih baterij za splošno rabo, baterije za lahka vozila, industrijske baterije, avtomobilske baterije in baterije za električna vozila, do količine kobalta, svinca, litija ali niklja, pridobljenega iz odpadkov, v aktivnih materialih baterije v skladu s členom 8;
Sprememba 189
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5 – točka j a (novo)
(ja)  od 1. januarja 2026 za baterije za lahka vozila, baterije za električna vozila in industrijske baterije, do potnega lista za baterije iz člena 65.
Sprememba 190
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6
6.  Oznake in koda QR iz odstavkov 1 do 5 so natisnjene ali vgravirane na vidnem mestu baterije, čitljive in neizbrisne. Kadar to zaradi narave in velikosti baterije ni mogoče ali upravičeno, se oznake namestijo na embalažo in na dokumente, ki so priloženi bateriji.
6.  Oznake in koda QR iz odstavkov 1 do 5 so natisnjene ali vgravirane na vidnem mestu baterije, čitljive in neizbrisne. Kadar to zaradi narave in velikosti baterije ni mogoče ali upravičeno, se oznake namestijo na embalažo in na dokumente, ki so priloženi bateriji. V primeru ponovne izdelave ali spremembe namembnosti se oznaka nadomesti z novo oznako, ki odraža novo stanje baterije.
Kadar so baterije vgrajene v naprave, se oznake in koda QR iz odstavkov 1, 2, 3 in 5 natisnejo ali vgravirajo na vidnem mestu naprave ter morajo biti čitljive in neizbrisne.
Koda QR zagotavlja tudi dostop do javno dostopnega dela potnega lista baterije, vzpostavljenega v skladu s členom 65.
Sprememba 191
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 a (novo)
6a.  Na Komisijo se v skladu s členom 73 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi določi alternativne vrste pametnih oznak namesto kode QR ali v kombinaciji z njo glede na tehnološki in znanstveni napredek na tem področju.
Sprememba 192
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7
7.  Komisija do 31decembra 2025 sprejme izvedbene akte za določitev harmoniziranih specifikacij za zahteve za označevanje iz odstavkov 1 in 2. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
7.  Komisija do 1julija 2025 sprejme izvedbene akte za določitev harmoniziranih specifikacij za zahteve za označevanje iz odstavkov 1 in 2. Pri prenosnih baterijah za splošno uporabo se na zlahka prepoznaven način označi tudi razvrstitev po delovanju in trajnosti. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
Sprememba 193
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7 a (novo)
7a.  Komisija do 1. januarja 2023 sprejme izvedbene akte za določitev harmoniziranih specifikacij za zahteve za označevanje iz odstavka 3 o usklajeni barvni kodi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
Sprememba 194
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1
1.  Polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, vključujejo krmilni sistem baterije, ki vsebuje podatke o parametrih za ugotavljanje stanja in pričakovane življenjske dobe baterij iz Priloge VII.
1.  Baterije v stacionarnih sistemih za shranjevanje energije, baterije za električna vozila in baterije za lahka vozila, ki vključujejo krmilni sistem baterije, imajo v njem podatke v realnem času o parametrih za ugotavljanje stanja, varnosti in pričakovane življenjske dobe baterij iz Priloge VII.
Sprememba 195
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Dostop do podatkov v krmilnemu sistemu baterije iz odstavka 1 se kadar koli nediskriminatorno zagotovi pravni ali fizični osebi, ki je zakonito kupila baterijo, ali kateri koli tretji osebi, ki deluje v njenem imenu, za:
2.  Pravni ali fizični osebi, ki zakonito kupi baterijo, ali tretjim osebam, ki delujejo v njenem imenu, se kadar koli nediskriminatorno zagotovi izključno bralni dostop do podatkov v krmilnem sistemu baterije iz odstavka 1 in v prenosnih baterijah, ki vključujejo tak sistem, za:
Sprememba 196
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – točka b
(b)  olajšanje ponovne uporabe, spremembe namena ali ponovne izdelave baterije;
(b)  olajšanje priprave baterije za ponovno uporabo, priprave za spremembo namena, spremembe namena ali ponovne izdelave baterije;
Sprememba 197
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Proizvajalci za baterije za električna vozila in baterije za lahka vozila, ki vključujejo krmilni sistem baterije, zagotovijo podatke v realnem času o stanju baterije, njeni napolnjenosti, vrednosti delovne moči in zmogljivosti.
Sprememba 198
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Do 1. januarja 2024 je krmilni sistem baterij za električna vozila zasnovan tako, da lahko komunicira s pametnimi polnilnimi sistemi ter ima funkcije polnjenja vozilo-omrežje, vozilo-odjemalec, vozilo-vozilo, vozilo-zunanja baterija in vozilo-stavba.
Sprememba 199
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 za spremembo parametrov v zvezi z ugotavljanjem stanja in pričakovane življenjske dobe baterij iz Priloge VII glede na tehnični in znanstveni napredek, tako da bodo zagotovljene sinergije s parametri, ki lahko izhajajo iz prizadevanj neformalne delovne skupine UN/ECE za električna vozila in okolje.
Sprememba 200
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
1.  Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz členov 9, 10, 12 in 13 ter člena 59(5)(a) te uredbe se meritve in izračuni opravijo z zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, ki upošteva splošno priznane najsodobnejše metode ter daje rezultate, ki veljajo za visoko zanesljive, vključno z metodami, določenimi v standardih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
1.  Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz členov 9, 10, 11a, 12 in 13 ter člena 59(5)(a) te uredbe se meritve in izračuni opravijo z zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, ki upošteva splošno priznane najsodobnejše metode ter daje rezultate, ki veljajo za visoko zanesljive, vključno z metodami, določenimi v standardih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 201
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
2.  Za baterije, ki se preizkusijo na podlagi harmoniziranih standardov ali njihovih delov, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so skladne z zahtevami iz členov 9, 10 in 13 ter člena 59(5)(a), kolikor so navedene zahteve zajete s takimi harmoniziranimi standardi.
2.  Za baterije, ki se preizkusijo na podlagi harmoniziranih standardov ali njihovih delov, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da so skladne z zahtevami iz členov 9, 10 in 13 ter člena 59(5)(a), kolikor so navedene zahteve zajete s takimi harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli.
Sprememba 202
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov za opredelitev skupnih specifikacij za zahteve iz členov 9, 10, 12 in 13 ter člena 59(5)(a) ali preizkuse iz člena 15(2), kadar:
1.  Komisijo lahko v izrednih primerih, po posvetovanju z evropskimi organizacijami za standardizacijo in evropskimi organizacijami deležnikov, ki prejemajo finančna sredstva Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012, sprejme izvedbene akte za opredelitev skupnih specifikacij za zahteve iz členov 9, 10, 11a 12 in 13 ter člena 59(5)(a) ali preizkuse iz člena 15(2), kadar:
Sprememba 203
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b
(b)  Komisija ugotovi neupravičene zamude pri sprejemanju zahtevanih harmoniziranih standardov ali meni, da zadevni harmonizirani standardi niso zadostni, ali
(b)  Komisija ugotovi neupravičene zamude pri sprejemanju zahtevanih harmoniziranih standardov, na primer s prekoračitvijo rokov, določenih za organizacijo za standardizacijo v zahtevi za standardizacijo, ali pa upravičeno meni, da zadevni harmonizirani standardi ne izpolnjujejo v zadostnem obsegu meril, opisanih v zahtevi za standardizacijo, ali
Sprememba 204
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Komisija dejavno podpira industrijo Unije in krepi njeno prisotnost v mednarodnih organizacijah za standardizacijo, tako da si prizadeva za čim večjo skladnost med mednarodnimi in evropskimi standardi ter spodbuja splošno uporabo evropskih standardov zunaj Unije.
Sprememba 205
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
1.  Pred dajanjem baterije na trg ali v uporabo izdelovalec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotovi, da se opravi ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami iz poglavij II in III te uredbe.
1.  Pred dajanjem baterije na trg ali v uporabo izdelovalec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotovi, da se opravi ugotavljanje skladnosti proizvoda z zahtevami iz poglavij II in III in člena 39 te uredbe.
Sprememba 206
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
2.  Ugotavljanje skladnosti baterij z zahtevami iz členov 6, 9, 10, 11, 12, 13 in 14 se opravi v skladu s postopkom iz dela A Priloge VIII.
2.  Ugotavljanje skladnosti baterij z zahtevami iz členov 6, 9, 11, 13 in 14 se opravi v skladu s postopkom iz dela A Priloge VIII.
Sprememba 207
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3
3.  Ugotavljanje skladnosti baterij z zahtevami iz členov 7, 8 in 39 se opravi v skladu s postopkom iz dela B Priloge VIII.
3.  Ugotavljanje skladnosti baterij z zahtevami iz členov 7, 8, 10, 12 in 39 se opravi v skladu s postopkom iz dela B Priloge VIII.
Sprememba 208
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5
5.  Zapisi in korespondenca v zvezi z ugotavljanjem skladnosti baterij so v uradnem jeziku države članice, v kateri ima sedež priglašeni organ, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti iz odstavkov 1 in 2, ali v jeziku, ki je za navedeni organ sprejemljiv.
5.  Zapisi in korespondenca v zvezi z ugotavljanjem skladnosti baterij so v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, v kateri ima sedež priglašeni organ, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti iz odstavkov 1 in 2, ali v jeziku, ki je za navedeni organ sprejemljiv.
Sprememba 209
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Ta člen se začne uporabljati 12 mesecev po tem, ko Komisija objavi seznam priglašenih organov iz člena 30(2).
Sprememba 210
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
1.  V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da je bilo izkazano izpolnjevanje zahtev iz poglavij II in III.
1.  V izjavi EU o skladnosti je navedeno, da je bilo izkazano izpolnjevanje zahtev iz poglavij II in III ter člena 39.
Sprememba 211
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2
2.  Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, navedeno v Prilogi IX, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge VIII, in se stalno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri je baterija dana na trg ali v uporabo.
2.  Izjava EU o skladnosti se lahko izpolni v elektronski obliki in ima vzorčno strukturo, navedeno v Prilogi IX, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge VIII, in se stalno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri je baterija dana na trg ali v uporabo ali na katere trgu je na voljo.
Sprememba 212
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1
Države članice Komisiji in drugim državam članicam priglasijo organe za ugotavljanje skladnosti, ki so pooblaščeni za opravljanje ugotavljanja skladnosti v skladu s to uredbo.
Države članice Komisiji in drugim državam članicam priglasijo organe za ugotavljanje skladnosti, ki so pooblaščeni, da kot tretje strani izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s to uredbo.
Sprememba 213
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5
5.  Priglasitveni organ ima na voljo zadostno število usposobljenega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog.
5.  Priglasitveni organ ima na voljo zadostno število usposobljenega osebja in dovolj finančnih sredstev za pravilno izvajanje svojih nalog.
Sprememba 214
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3
3.  Organ za ugotavljanje skladnosti je tretji organ, ki je neodvisen od vsakršne poslovne povezave in modela baterije, katerega skladnost ugotavlja, zlasti od izdelovalcev baterij, njihovih trgovskih partnerjev, delničarjev, ki zagotavljajo naložbe v obrate izdelovalcev baterij, ter drugih priglašenih organov in njihovih poslovnih združenj, matičnih ali odvisnih družb.
3.  Organ za ugotavljanje skladnosti je tretji organ, ki je neodvisen od vsakršne poslovne povezave in baterij, katerih skladnost ugotavlja, zlasti od izdelovalcev baterij, njihovih trgovskih partnerjev, delničarjev, ki zagotavljajo naložbe v obrate izdelovalcev baterij, ter drugih priglašenih organov in njihovih poslovnih združenj, matičnih ali odvisnih družb.
Sprememba 215
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 1
Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so navedene v prilogi VIII in za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja sam bodisi da so izvedene v njegovem imenu in pod njegovo pristojnostjo.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 216
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a
(a)  notranje osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
(a)  notranje osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
Sprememba 217
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka c
(c)  ustrezne politike in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
(c)  ustrezne politike in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi nalogami;
Sprememba 218
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 3
Organ za ugotavljanje skladnosti ima vselej dostop do vse opreme ali zmogljivosti za preizkušanje, potrebnih za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsak model baterij, za katerega je bil priglašen.
Organ za ugotavljanje skladnosti ima vselej dostop do vseh informacij, vse opreme ali zmogljivosti za preizkušanje, potrebnih za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsak model baterij, za katerega je bil priglašen.
Sprememba 219
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 7 – točka c
(c)  ustrezno pozna in razume zahteve iz poglavij II in III, veljavne harmonizirane standarde iz člena 15, skupne specifikacije iz člena 16 ter ustrezne določbe harmonizacijske zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;
(c)  ustrezno pozna in razume zahteve iz poglavij II in III ter člena 39, veljavne harmonizirane standarde iz člena 15, skupne specifikacije iz člena 16 ter ustrezne določbe harmonizacijske zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;
Sprememba 220
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 8 – pododstavek 1
Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 221
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 8 – pododstavek 2
Plačilo najvišjega vodstva in osebja, odgovornega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ni odvisno od števila opravljenih ugotavljanj skladnosti ali rezultatov navedenih ugotavljanj skladnosti.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 222
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 10
10.  Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano varovanju poklicne skrivnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog ugotavljanja skladnosti v skladu s Prilogo VIII, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice so zaščitene.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 223
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 11
11.  Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov, ustanovljene na podlagi člena 37, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, ter kot splošne smernice uporabljajo upravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 224
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2
2.  Vlogi za priglasitev se priložita opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modulov ugotavljanja skladnosti iz Priloge VIII in modela baterij, za katerega organ za ugotavljanje skladnosti uveljavlja pristojnost, ter certifikat o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 25.
2.  Vlogi za priglasitev se priložita opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modula ali modulov ugotavljanja skladnosti iz Priloge VIII in modela baterij, za katerega organ za ugotavljanje skladnosti uveljavlja pristojnost, ter certifikat o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz člena 25.
Sprememba 225
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1
1.  Komisija razišče vse primere, v katerih dvomi oziroma je bila opozorjena na dvom v usposobljenost priglašenega organa ali v to, da še naprej izpolnjuje zahteve in obveznosti, ki veljajo zanj.
1.  Komisija razišče vse primere, v katerih dvomi oziroma je bila opozorjena na dvom, zlasti s strani gospodarskih subjektov in drugih relevantnih deležnikov, v usposobljenost priglašenega organa ali v to, da še naprej izpolnjuje zahteve in obveznosti, ki veljajo zanj.
Sprememba 226
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3
3.  Komisija zagotovi, da se vse občutljive informacije, pridobljene v okviru njenih preiskav, obravnavajo zaupno.
3.  Komisija se lahko posvetuje s preizkuševalno zmogljivostjo Unije iz člena 68a in zagotovi, da se vse občutljive informacije, pridobljene v okviru njenih preiskav, obravnavajo zaupno.
Sprememba 227
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – pododstavek 1
Priglašeni organ opravlja svoje dejavnosti sorazmerno, pri čemer se izogiba nepotrebnim obremenitvam za gospodarske subjekte ter upošteva velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo kompleksnosti baterije, v zvezi s katero se ugotavlja skladnost, ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega procesa.
Priglašeni organ izvaja ugotavljanje skladnosti sorazmerno, pri čemer se izogiba nepotrebnim obremenitvam za gospodarske subjekte, zlasti za mala in srednja podjetja, ter upošteva velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo kompleksnosti baterije, v zvezi s katero se ugotavlja skladnost, ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega procesa.
Sprememba 228
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3
3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da izdelovalec ne izpolnjuje zahtev iz poglavja II in III, harmoniziranih standardov iz člena 15, skupnih specifikacij iz člena 16 ali drugih tehničnih specifikacij, od njega zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe za drugo in končno odločitev o certificiranju, razen če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti in certifikata ni mogoče izdati.
3.  Kadar priglašeni organ ugotovi, da izdelovalec ne izpolnjuje zahtev iz poglavja II ali III ali člena 39, harmoniziranih standardov iz člena 15, skupnih specifikacij iz člena 16 ali drugih tehničnih specifikacij, od njega zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe za drugo in končno odločitev o certificiranju, razen če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti in certifikata ni mogoče izdati.
Sprememba 229
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2
2.  Priglašeni organ drugim priglašenim organom, ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z istimi baterijami, zagotovi ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti, na zahtevo pa tudi pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
2.  Priglašeni organ drugim organom, ki so priglašeni v skladu s to uredbo ter izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti v zvezi z istimi baterijami, zagotovi ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti, na zahtevo pa tudi pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
Sprememba 230
Predlog uredbe
Člen 36 – naslov
Izmenjava izkušenj
Izmenjava izkušenj in dobre prakse
Sprememba 231
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1
Komisija organizira izmenjavo izkušenj med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za politiko priglasitev.
Komisija organizira izmenjavo izkušenj in dobre prakse med nacionalnimi organi držav članic, ki so pristojni za politiko priglasitev.
Sprememba 232
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1
Komisija zagotovi vzpostavitev sektorske skupine ali skupin priglašenih organov za ustrezno in pravilno usklajevanje priglašenih organov in sodelovanje med njimi.
Komisija zagotovi vzpostavitev sektorske skupine ali skupin priglašenih organov za ustrezno in pravilno usklajevanje organov, priglašenih v skladu s to uredbo, in sodelovanje med njimi.
Sprememba 233
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Izdelovalci pri dajanju baterije na trg ali v uporabo, vključno za lastne namene, zagotovijo, da je baterija:
1.  Izdelovalci pri dajanju vseh baterij na trg Unije ali v uporabo v Uniji, vključno za lastne namene, zagotovijo, da je baterija:
Sprememba 234
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 2
Kadar se dostavi več baterij hkrati, se lahko seriji ali pošiljki priloži samo en izvod izjave EU o skladnosti.
Kadar se dostavi več baterij hkrati, se lahko pošiljki priloži samo en izvod izjave EU o skladnosti.
Sprememba 235
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 8
8.  Izdelovalci na embalaži baterije navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko ter poštni in spletni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede enotna kontaktna točka, na kateri je izdelovalec dosegljiv. Te informacije so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv, ter so jasne, razumljive in čitljive.
8.  Izdelovalci na embalaži baterije navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in telefonsko številko, poštni, elektronski in spletni naslov, na katerem so dosegljivi. V poštnem naslovu se navede enotna kontaktna točka, na kateri je izdelovalec dosegljiv. Te informacije so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za nadzor trga zlahka razumljiv, ter so jasne, razumljive in čitljive.
Sprememba 236
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 11
11.  Izdelovalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, ki so jo dali na trg ali v uporabo, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, nemudoma sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar baterija predstavlja tveganje, izdelovalci o tem takoj obvestijo nacionalni organ države članice, v kateri so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
11.  Izdelovalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, ki so jo dali na trg ali v uporabo, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, nemudoma sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar izdelovalci menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija predstavlja tveganje, o tem takoj obvestijo nacionalni organ države članice, v kateri so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
(Horizontalna sprememba: sprememba „kadar menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija predstavlja tveganje“ velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)
Sprememba 237
Predlog uredbe
Člen 39 – naslov
Obveznost določitve politike potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi za gospodarske subjekte, ki dajejo na trg polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh
Obveznost izvajanja potrebne skrbnosti v vrednostni verigi za gospodarske subjekte, ki dajejo na trg baterije
Sprememba 238
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
1.  Od [12 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe] gospodarski subjekt, ki daje na trg polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, izpolnjuje obveznosti glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, določene v odstavkih 2 do 5 tega člena, in hrani dokumentacijo, s katero dokaže zadevno skladnost z navedenimi obveznostmi, vključno z rezultati preverjanja, ki ga opravijo tretje osebe, v tem primeru priglašeni organi.
1.  Od [12 mesecev po začetku veljavnosti Uredbe] gospodarski subjekt, ki daje na trg baterije, izpolnjuje obveznosti glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, določene v odstavkih 2 do 5 tega člena, in hrani dokumentacijo, s katero dokaže zadevno skladnost z navedenimi obveznostmi, vključno z rezultati preverjanja, ki ga opravijo tretje osebe, v tem primeru priglašeni organi.
Sprememba 239
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka a
(a)  sprejme politiko podjetja za oskrbovalno verigo s surovinami iz točke 1 Priloge X ter jo jasno sporoči dobaviteljem in javnosti;
(a)  sprejme politiko potrebne skrbnosti podjetja za vrednostno verigo z baterijami, tudi v zvezi s surovinami iz Priloge X, točka 1, ter s tem povezane kategorije socialnih in okoljskih tveganj iz Priloge X, točka 2, ter jo jasno sporoči dobaviteljem in javnosti;
Sprememba 240
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka b
(b)  v svojo politiko oskrbovalne verige vključi standarde, ki so skladni s standardi, določenimi v vzorčni politiki oskrbovalne verige iz Priloge II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti;
(b)  v svojo politiko vrednostne verige vključi standarde, ki so skladni s standardi, določenimi z mednarodno priznanimi standardi potrebne skrbnosti iz Priloge X, točka 3a;
Sprememba 241
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka c
(c)  strukturira svoje sisteme notranjega upravljanja tako, da podpre potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi z dodelitvijo odgovornosti višjemu vodstvu za nadzor postopka potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi in vodenje evidenc teh sistemov najmanj pet let;
(c)  strukturira svoje sisteme notranjega upravljanja tako, da podpre potrebno skrbnost v vrednostni verigi z dodelitvijo odgovornosti višjemu vodstvu za nadzor postopka potrebne skrbnosti v vrednostni verigi in vodenje evidenc teh sistemov najmanj pet let;
Sprememba 242
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka d – pododstavek 1
(d)  vzpostavi in uporablja sistem nadzora nad oskrbovalno verigo in njene preglednosti, vključno z nadzorno verigo ali sistemi sledljivosti ali opredelitvijo akterjev v zgornjem delu oskrbovalne verige.
(d)  vzpostavi in uporablja sistem nadzora nad vrednostno verigo in njene preglednosti, vključno z nadzorno verigo ali sistemi sledljivosti, za opredelitev akterjev v zgornjem delu vrednostne verige.
Sprememba 243
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka d – pododstavek 2 – uvodni del
Tak sistem je oprt na dokumentacijo, ki vsebuje naslednje informacije:
Sistem je oprt na dokumentacijo, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:
Sprememba 244
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka d – pododstavek 2 – točka iii a (novo)
(iiia)  kadar surovine izvirajo z območja z visokim tveganjem, dodatne informacije v skladu s posebnimi priporočili za gospodarske subjekte višje v prodajni verigi, kot je določeno v smernicah OECD o primerni skrbnosti, kjer je to ustrezno, kot so rudnik izvora, lokacije, na katerih surovine konsolidirajo, z njimi trgujejo in jih predelujejo, ter davki, pristojbine in licenčnine;
Sprememba 245
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka d – pododstavek 3
Zahteve iz sedanje točke (d) se lahko izpolnijo z udeležbo v shemah, ki jih vodi industrija;
Brez poseganja v individualno odgovornost gospodarskih subjektov za njihove postopke potrebne skrbnosti se lahko zahteve iz sedanje točke (d) izvajajo v sodelovanju z drugimi akterji, tudi z udeležbo v shemah, ki jih vodi industrija in ki so priznane v skladu s to uredbo.
Sprememba 246
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka e
(e)  vključi svojo politiko oskrbovalne verige v pogodbe in sporazume z dobavitelji, vključno z ukrepi za obvladovanje tveganja;
(e)  vključi svojo politiko vrednostne verige v pogodbe in sporazume z dobavitelji, vključno z ukrepi za obvladovanje tveganja;
Sprememba 247
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka f
(f)  vzpostavi pritožbeni mehanizem, ki deluje kot sistem zgodnjega opozarjanja na tveganje, ali tak mehanizem zagotovi prek sodelovanja z drugimi gospodarskimi subjekti ali organizacijami oziroma z olajšanjem posvetovanja z zunanjim strokovnjakom ali organom, kot je varuh človekovih pravic.
(f)  vzpostavi pritožbeni mehanizem, ki deluje kot sistem zgodnjega opozarjanja na tveganje, in mehanizem za odpravo škode v skladu z vodilnimi načeli o podjetništvu in človekovih pravicah, ali takšna mehanizma zagotovi prek sodelovanja z drugimi gospodarskimi subjekti ali organizacijami oziroma z olajšanjem posvetovanja z zunanjim strokovnjakom ali organom, kot je varuh človekovih pravic. Pri takšnih mehanizmih se upoštevajo merila pritožbenih mehanizmov, ki so navedena v vodilnih načelih OZN o podjetništvu in človekovih pravicah.
Sprememba 248
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
(a)  opredeli in oceni negativne učinke, povezane s kategorijami tveganja iz točke 2 Priloge X, v svoji oskrbovalni verigi na podlagi informacij, ki se predložijo v skladu z odstavkom 2, in glede na standarde svoje politike oskrbovalne verige;
(a)  opredeli in oceni tveganje za negativne učinke, povezane s kategorijami tveganja, vključno s tistimi iz Priloge X, točka 2, v svoji vrednostni verigi na podlagi informacij, ki se predložijo v skladu z odstavkom 2, ter drugih relevantnih informacij, ki so javno dostopne ali pa jih posredujejo deležniki, in glede na standarde svoje politike vrednostne verige;
Sprememba 249
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b – uvodni del
(b)  izvaja strategijo odzivanja na ugotovljena tveganja, ki je oblikovana tako, da preprečuje ali blaži negativne učinke s:
(b)  izvaja strategijo odzivanja na ugotovljena tveganja, ki je oblikovana tako, da preprečuje, blaži in obravnava negativne učinke s:
Sprememba 250
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b – točka i
(i)  poročanjem o rezultatih ocene tveganja v oskrbovalni verigi višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen,
(i)  poročanjem o rezultatih ocene tveganja v vrednostni verigi višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen,
Sprememba 251
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b – točka ii
(ii)  sprejetjem ukrepov za obvladovanje tveganja v skladu s Prilogo II k smernicam OECD o potrebni skrbnosti glede na njihovo zmožnost vplivanja in po potrebi za izvajanje pritiska na dobavitelje, ki lahko najučinkoviteje preprečijo ali ublažijo ugotovljeno tveganje,
(ii)  sprejetjem ukrepov za obvladovanje tveganja v skladu z mednarodno priznanimi standardi potrebne skrbnosti, navedenimi v Prilogi X, točka 3a, in po potrebi za izvajanje pritiska na poslovne partnerje, ki lahko najučinkoviteje preprečijo ali ublažijo ugotovljeno tveganje,
Sprememba 252
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b – točka iii
(iii)  izvajanjem načrta za obvladovanje tveganj, spremljanjem in sledenjem učinkovitosti prizadevanj za ublažitev tveganja, poročanjem višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen, ter razmislekom o opustitvi ali prekinitvi odnosa z dobaviteljem po neuspešnih poskusih ublažitve na podlagi ustreznih pogodbenih dogovorov v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 zgoraj;
(iii)  izvajanjem načrta za obvladovanje tveganj, spremljanjem in sledenjem učinkovitosti prizadevanj za ublažitev tveganja, poročanjem višjemu vodstvu, ki je imenovano v ta namen, ter razmislekom o opustitvi ali prekinitvi poslovnega odnosa po neuspešnih poskusih ublažitve na podlagi ustreznih pogodbenih dogovorov v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2;
Sprememba 253
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 2
Če si gospodarski subjekt iz odstavka 1 prizadeva za ublažitev tveganja, medtem ko nadaljuje trgovino ali jo začasno opusti, se posvetuje z dobavitelji in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z lokalnimi in centralnimi državnimi organi, mednarodnimi organizacijami ali organizacijami civilne družbe in prizadetimi tretjimi osebami, ter se z njimi dogovori o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja.
Če si gospodarski subjekt iz odstavka 1 prizadeva za ublažitev tveganja, medtem ko nadaljuje trgovino ali jo začasno opusti, se posvetuje s poslovnimi partnerji in zadevnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z lokalnimi in centralnimi državnimi organi, mednarodnimi organizacijami ali organizacijami civilne družbe in prizadetimi skupnostmi, ter se z njimi dogovori o strategiji za izmerljivo ublažitev tveganja v načrtu obvladovanja tveganja.
Sprememba 254
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 – pododstavek 3
Gospodarski subjekt iz odstavka 1 opredeli in oceni verjetnost negativnih učinkov v svoji dobavni verigi glede na kategorije tveganja iz točke 2 Priloge X, in sicer na podlagi razpoložljivih poročil o rezultatih preverjanj v zvezi z dobavitelji v navedeni verigi, ki jih opravijo tretje osebe, v tem primeru priglašeni organi, in po potrebi na podlagi ocen svojih praks potrebne skrbnosti. Navedena poročila o rezultatih preverjanj so skladna s prvim pododstavkom odstavka 4. Če poročil o rezultatih preverjanj, ki jih opravijo tretje osebe, v zvezi z dobavitelji ni, gospodarski subjekt iz odstavka 1 opredeli in oceni tveganja v svoji oskrbovalni verigi v sklopu lastnega sistema za obvladovanje tveganj. V takih primerih gospodarski subjekti iz odstavka 1 izvajajo preverjanja potrebne skrbnosti lastnih oskrbovalnih verig, ki jih opravijo tretje osebe, in sicer prek priglašenega organa v skladu s prvim pododstavkom odstavka 4.
Gospodarski subjekt iz odstavka 1 ugotovi in oceni verjetnost negativnih učinkov v svoji vrednostni verigi glede na kategorije tveganja iz Priloge X, točka 2. Gospodarski subjekt iz odstavka 1 opredeli in oceni tveganja v svoji vrednostni verigi v sklopu lastnega sistema za obvladovanje tveganj. V takih primerih gospodarski subjekt iz odstavka 1 izvaja preverjanja lastnih verig potrebne skrbnosti, ki jih opravijo tretje osebe, in sicer prek priglašenega organa v skladu s prvim pododstavkom odstavka 4. Gospodarski subjekt lahko uporabi tudi razpoložljiva poročila o rezultatih preverjanj v zvezi s poslovnimi odnosi v navedeni verigi, ki jih opravijo tretje osebe, v tem primeru priglašeni organi, in po potrebi na podlagi ocen svojih praks potrebne skrbnosti. Navedena poročila o rezultatih preverjanj so skladna s prvim pododstavkom odstavka 4.
Sprememba 255
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Države članice zagotovijo, da imajo vzpostavljen zanesljiv sistem odgovornosti, v katerem gospodarski subjekti v skladu z nacionalnim pravom odgovarjajo za vsako škodo, ki nastane zaradi morebitnih ali dejanskih negativnih učinkov na človekove pravice, okolje ali dobro upravljanje, ki so jih sama ali podjetja pod njihovim nadzorom s svojimi dejanji ali opustitvami povzročila ali k njim prispevala, ter poskrbijo za odpravo škode.
Sprememba 256
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4 –pododstavek 1
4.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 ima svoje politike potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jih preveri priglašeni organ (v nadaljnjem besedilu: preverjanje, ki ga opravijo tretje osebe).
4.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 ima svoje politike in prakse potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, ki jih preveri priglašeni organ (v nadaljnjem besedilu: preverjanje, ki ga opravijo tretje osebe).
Sprememba 257
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a
(a)  vključuje v svoje področje vse dejavnosti, postopke in sisteme, ki jih uporabljajo gospodarski subjekti, da bi izpolnili zahteve glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi v skladu z odstavki 2, 3 in 5;
(a)  vključuje v svoje področje vse dejavnosti, postopke in sisteme, ki jih uporabljajo gospodarski subjekti, da bi izpolnili zahteve glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi v skladu z odstavki 2, 3 in 5;
Sprememba 258
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b
(b)  je namenjeno ugotavljanju skladnosti praks potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, ki dajejo baterije na trg, z odstavki 2, 3 in 5;
(b)  je namenjeno ugotavljanju skladnosti praks potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, ki dajejo baterije na trg, z odstavki 2, 3 in 5, ter po potrebi izvajanju pregledov podjetij in zbiranje informacij od zainteresiranih strani;
Sprememba 259
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c
(c)  zagotavlja priporočila za gospodarske subjekte, ki dajejo baterije na trg, o tem, kako izboljšati lastne prakse potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi;
(c)  zagotavlja priporočila za gospodarske subjekte, ki dajejo baterije na trg, o tem, kako izboljšati lastne prakse potrebne skrbnosti v vrednostni verigi;
Sprememba 260
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 5
5.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 organom držav članic za nadzor trga na zahtevo da na voljo poročila o rezultatih katerega koli preverjanja, ki ga opravijo tretje osebe v skladu z odstavkom 4, ali dokaze o skladnosti s shemo potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, ki jo je Komisija priznala v skladu s členom 72.
5.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 organom držav članic za nadzor trga na zahtevo da na voljo poročila o rezultatih katerega koli preverjanja, ki ga opravijo tretje osebe v skladu z odstavkom 4, ali dokaze o skladnosti s shemo potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, ki jo je Komisija priznala v skladu s členom 72.
Sprememba 261
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 6 – pododstavek 1
6.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 svojim neposrednim kupcem iz spodnjega dela oskrbovalne verige da na voljo vse informacije, ki jih je pridobil in shranil v skladu s svojimi politikami potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi, pri čemer ustrezno upošteva poslovno zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.
6.  Gospodarski subjekt iz odstavka 1 svojim neposrednim kupcem iz spodnjega dela oskrbovalne verige da na voljo vse informacije, ki jih je pridobil in shranil v skladu s svojimi politikami potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, pri čemer ustrezno upošteva poslovno zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.
Sprememba 262
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 6 – pododstavek 2
Gospodarski subjekt iz odstavka 1 letno in čim širše, tudi na spletu, javno poroča o svojih politikah potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Poročilo vključuje ukrepe, ki jih je navedeni gospodarski subjekt sprejel zaradi izpolnjevanja zahtev iz odstavkov 2 in 3, vključno z ugotovljenimi znatnimi negativnimi učinki glede na kategorije tveganja iz točke 2 Priloge X in načini njihovega odpravljanja, ter zbirno poročilo o rezultatih preverjanj, ki jih opravijo tretje osebe v skladu z odstavkom 4, vključno z nazivom priglašenega organa, pri čemer se ustrezno upoštevajo poslovna zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.
Gospodarski subjekt iz odstavka 1 letno in čim širše, tudi na spletu, javno poroča o svojih politikah potrebne skrbnosti v vrednostni verigi, zlasti v zvezi s surovinami, ki jih vsebujejo posamezni modeli baterij, ki so dani na trg. Poročilo, in sicer na način, ki je lahko razumljiv za končne uporabnike in jasno opredeljuje zadevne baterije, vključuje ukrepe, ki jih je navedeni gospodarski subjekt sprejel zaradi izpolnjevanja zahtev iz odstavkov 2 in 3, vključno z ugotovljenimi znatnimi negativnimi učinki glede na kategorije tveganja iz točke 2 Priloge X in načini njihovega odpravljanja, ter zbirno poročilo o rezultatih preverjanj, ki jih opravijo tretje osebe v skladu z odstavkom 4, vključno z nazivom priglašenega organa, pri čemer se ustrezno upoštevajo poslovna zaupnost in druga vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo.
Sprememba 263
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 7
7.  Komisija pripravi smernice v zvezi z uporabo zahtev glede potrebne skrbnosti, opredeljenih v odstavkih 2 in 3 tega člena, ob upoštevanju socialnih in okoljskih tveganj iz točke 2 Priloge X ter zlasti v skladu z mednarodnimi instrumenti iz točke 3 Priloge X.
7.  Komisija pripravi smernice v zvezi z uporabo zahtev glede potrebne skrbnosti, opredeljenih v odstavkih 2 in 3 tega člena, ob upoštevanju socialnih in okoljskih tveganj iz Priloge X, točka 2, ter zlasti v skladu z mednarodnimi instrumenti iz Priloge X, točki 3 in 3a.
Sprememba 264
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 7 a (novo)
7a.  Države članice za izpolnjevanje zahtev glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi iz tega člena zagotovijo posebno tehnično pomoč gospodarskim subjektom, zlasti malim in srednjim podjetjem. Državam članicam lahko pri zagotavljanju takšne tehnične pomoči pomagajo nacionalni kompetenčni centri za baterije, ustanovljeni v skladu s členom 68b.
Sprememba 265
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 7 b (novo)
7b.  Da bi države članice lahko zagotovile skladnost s to uredbo v skladu s členom 69, so odgovorne za izvajanje ustreznih pregledov.
Pregledi iz prvega pododstavka se izvedejo na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju, tudi v primerih, ko ima pristojni organ potrebne informacije, kor na primer na podlagi utemeljenih pomislekov tretjih strani, o tem, ali in kako gospodarski subjekt izpolnjuje določbe te uredbe.
Pregledi iz prvega pododstavka zajemajo preglede na kraju samem, tudi v prostorih gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti nudijo vso potrebno pomoč za čim lažjo izvedbo pregledov iz prvega pododstavka, zlasti v zvezi z dostopom do prostorov ter zagotovitvijo dokumentacije in evidenc.
Da se med pristojnimi organi držav članic zagotovi jasnost glede nalog in doslednost pri ukrepanju, Komisija pripravi smernice, v katerih podrobno navede, po katerih korakih naj bi se izvajali pregledi iz prvega pododstavka. V smernicah po potrebi zagotovi predloge dokumentov, s katerimi olajša izvajanje te uredbe.
Države članice hranijo evidence o pregledih iz prvega pododstavka, v katerih so navedeni zlasti vrsta in rezultati pregledov, vključno z evidenco o vseh obvestilih o popravnih ukrepih iz člena 69.
Sprememba 266
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 8 – točka a a (novo)
(aa)  spremenila seznam mednarodnih instrumentov iz Priloge X v skladu z razvojem v relevantnih mednarodnih forumih;
Sprememba 267
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 8 – točka b
(b)  spremenila obveznosti gospodarskega subjekta iz odstavka 1, ki so opredeljene v odstavkih 2 do 4, ob upoštevanju sprememb Uredbe (EU) 2017/821 in priporočil glede potrebne skrbnosti, navedenih v Prilogi I k smernicam OECD o potrebni skrbnosti.
(b)  spremenila obveznosti gospodarskega subjekta iz odstavka 1, ki so opredeljene v odstavkih 2 do 4, ob upoštevanju sprememb Uredbe (EU) 2017/821 in seznam mednarodno priznanih instrumentov za potrebno skrbnost, navedenih v Prilogi X, točka 3a.
Sprememba 268
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 8 – točka b a (novo)
(ba)  pripravila in spremenila seznam območij z visokim tveganjem ob upoštevanju smernic OECD o potrebni skrbnosti.
Sprememba 269
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 8 a (novo)
8a.  Če bo v prihodnosti sprejeta zakonodaja Unije, ki bo določala splošna pravila za trajnostno upravljanje podjetij in potrebno skrbnost, določbe iz odstavkov 2 do 5 tega člena in Priloge X štejejo za dopolnitev te prihodnje zakonodaje Unije.
Komisija šest mesecev po začetku veljavnosti prihodnje zakonodaje Unije, ki bo določala splošna pravila za trajnostno upravljanje podjetij in potrebno skrbnost, oceni, ali je zaradi te nove zakonodaje Unije treba spremeniti odstavke 2 do 5 tega člena ali Prilogo X ali oboje, in po potrebi sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za ustrezno spremembo teh določb.
Delegirani akt ne posega v obveznosti iz odstavkov 2 do 5 tega člena ali Priloge X, ki se uporabljajo za gospodarske subjekte, ki dajejo baterije na trg. Vse dodatne obveznosti glede potrebne skrbnosti za gospodarske subjekte, ki so določene v tem delegiranem aktu, zagotovijo najmanj enako raven zaščite, kot jo zagotavlja ta uredba, ter ne ustvarjajo dodatnega upravnega bremena.
Sprememba 270
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 – uvodni del
4.  Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od izdelovalca. Pooblaščeni zastopnik pristojnemu organu na zahtevo predloži kopijo pooblastila. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
4.  Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od izdelovalca. Pooblaščeni zastopnik ima ustrezne finančne in organizacijske vire za izvajanje nalog, določenih v pooblastilu. Pooblaščeni zastopnik pristojnemu organu na zahtevo predloži kopijo pooblastila v jeziku Unije, ki ga določi pristojni organ. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
Sprememba 271
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Kadar pooblaščeni zastopnik meni ali utemeljeno domneva, da baterija predstavlja tveganje, o tem nemudoma obvesti organe za nadzor trga.
Sprememba 272
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1
1.  Uvozniki dajo na trg ali v uporabo samo baterijo, ki izpolnjuje zahteve iz poglavij II in III.
1.  Uvozniki dajo na trg ali v uporabo samo baterijo, ki izpolnjuje zahteve iz poglavij II in III ter člena 39.
Sprememba 273
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 2
Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da baterija ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, baterije ne da na trg ali v uporabo, dokler se ne zagotovi njena skladnost z zahtevami. Poleg tega, kadar baterija predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti izdelovalca in organe za nadzor trga.
Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da baterija ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III ter člena 39, baterije ne da na trg ali v uporabo, dokler se ne zagotovi njena skladnost z zahtevami. Poleg tega, kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da baterija predstavlja tveganje, o tem nemudoma obvesti izdelovalca in organe za nadzor trga.
Sprememba 274
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 6
6.  Uvozniki, kadar se glede na tveganja, ki jih predstavlja baterija, šteje, da je zaradi zaščite zdravja ljudi in varnosti potrošnikov to ustrezno, pregledujejo vzorce baterij, ki se tržijo, raziskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb ter register neustreznih baterij in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
6.  Uvozniki, kadar se glede na tveganja, ki jih predstavlja baterija, šteje, da je zaradi zaščite zdravja ljudi, okolja in varnosti potrošnikov to ustrezno, pregledujejo vzorce baterij, ki se tržijo, raziskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb ter register neustreznih baterij in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
Sprememba 275
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 7
7.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, ki so jo dali na trg ali v uporabo, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, nemudoma sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar baterija predstavlja tveganje, uvozniki o tem takoj obvestijo nacionalni organ države članice, v kateri so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
7.  Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, ki so jo dali na trg ali v uporabo, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III ter člena 39, nemudoma sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar uvozniki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija predstavlja tveganje, o tem takoj obvestijo nacionalni organ države članice, v kateri so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
Sprememba 276
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka a
(a)  so izdelovalec, pooblaščeni zastopnik izdelovalca, uvoznik ali drugi distributerji registrirani na ozemlju države članice v skladu s členom 46;
(a)  je proizvajalec registriran na ozemlju države članice v skladu s členom 46;
Sprememba 277
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3
3.  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da baterija ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, ne omogoči njene dostopnosti na trgu, dokler se ne zagotovi njena skladnost z zahtevami. Poleg tega, kadar baterija predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti izdelovalca ali uvoznika in ustrezne organe za nadzor trga.
3.  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da baterija ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III ter člena 39, ne omogoči njene dostopnosti na trgu, dokler se ne zagotovi njena skladnost z zahtevami. Poleg tega, kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da baterija predstavlja tveganje, o tem obvesti izdelovalca ali uvoznika in ustrezne organe za nadzor trga.
Sprememba 278
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III, sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar baterija predstavlja tveganje, distributerji o tem takoj obvestijo nacionalni organ držav članic, v katerih so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
5.  Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni skladna z zahtevami iz poglavij II in III ter člena 39, sprejmejo potreben korektivni ukrep, da zagotovijo skladnost baterije, jo umaknejo s trga ali odpokličejo, če je to primerno. Kadar distributerji menijo ali utemeljeno domnevajo, da baterija predstavlja tveganje, o tem takoj obvestijo nacionalni organ držav članic, v katerih so omogočili dostopnost baterije na trgu, in mu predložijo podrobne informacije, zlasti o neskladnosti in sprejetem korektivnem ukrepu.
Sprememba 279
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 6
6.  Distributerji na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa navedenemu organu predložijo vse potrebne informacije in tehnično dokumentacijo za dokazovanje skladnosti baterije z zahtevami iz poglavij II in III, in sicer v jeziku, ki je navedenemu organu zlahka razumljiv. Navedene informacije in tehnična dokumentacija se predložijo v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo nacionalnih organov distributerji z njimi sodelujejo pri vseh sprejetih ukrepih za odpravo tveganj, ki jih povzročajo baterije, katerih dostopnost na trgu so omogočili.
6.  Distributerji na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa temu organu predložijo vse potrebne informacije in tehnično dokumentacijo za dokazovanje skladnosti baterije z zahtevami iz poglavij II in III ter člena 39, in sicer v jeziku, ki je navedenemu organu zlahka razumljiv. Navedene informacije in tehnična dokumentacija se predložijo v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo nacionalnih organov distributerji z njimi sodelujejo pri vseh sprejetih ukrepih za odpravo tveganj, ki jih povzročajo baterije, katerih dostopnost na trgu so omogočili.
Sprememba 280
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1
Ponudniki storitev odpremnih skladišč zagotovijo, da pogoji skladiščenja, pakiranja, naslavljanja ali odpreme v zvezi z baterijami, s katerimi ravnajo, ne ogrožajo skladnosti baterij z zahtevami iz poglavij II in III.
Ponudniki storitev odpremnih skladišč, vključno s spletnimi tržnicami, zagotovijo, da pogoji skladiščenja, pakiranja, naslavljanja ali odpreme v zvezi z baterijami, s katerimi ravnajo, ne ogrožajo skladnosti baterij z zahtevami iz poglavij II, III in VII.
Brez poseganja v obveznosti zadevnih gospodarskih subjektov iz poglavja VI ponudniki storitev odpremnih skladišč poleg zahteve iz prvega pododstavka opravljajo naloge iz člena 40(4), točka (d), in člena 40(4a).
Sprememba 281
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – uvodni del
Uvoznik ali distributer se za namene te uredbe obravnava kot uvoznik ali distributer, za katerega veljajo obveznosti izdelovalca v skladu s členom 40, kadar:
Uvoznik ali distributer se za namene te uredbe obravnava kot uvoznik ali distributer, za katerega veljajo obveznosti izdelovalca v skladu s členom 38, kadar velja kateri od naslednjih pogojev:
Sprememba 282
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka b
(b)  uvoznik ali distributer baterijo, ki je že dana na trg ali v uporabo, spremeni na način, ki lahko vpliva na skladnost z zahtevami iz te uredbe;
(b)  uvoznik ali distributer baterijo, ki je že dana na trg ali v uporabo, spremeni na način, ki lahko vpliva na skladnost z zahtevami iz te uredbe; ali
Sprememba 283
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d
(d)  vrsto baterij, katerih dostopnost proizvajalec namerava prvič omogočiti na trgu na ozemlju države članice, tj. prenosne baterije, industrijske baterije, baterije za električna vozila ali avtomobilske baterije;
(d)  vrsto baterij, katerih dostopnost namerava proizvajalec prvič omogočiti na trgu na ozemlju države članice, tj. prenosne baterije, baterije za lahka vozila, industrijske baterije, baterije za električna vozila ali avtomobilske baterije;
Sprememba 284
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka d a (novo)
(da)  kemijsko sestavo baterij, katerih dostopnost namerava proizvajalec prvič omogočiti na trgu na ozemlju države članice;
Sprememba 285
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – uvodni del
(f)  podatek o tem, kako proizvajalec izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 47 in zahteve iz člena 48 oziroma 49:
(f)  podatek o tem, kako proizvajalec izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 47 in zahteve iz člena 48, 48a oziroma 49:
Sprememba 286
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – točka i – uvodni del
(i)  zahteve iz te točke (f) v zvezi s prenosnimi baterijami so izpolnjene ob predložitvi:
(i)  zahteve iz te točke (f) v zvezi s prenosnimi baterijami in baterijami za lahka vozila so izpolnjene ob predložitvi:
Sprememba 287
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – točka i – alinea 1
–  izjave, da proizvajalec izvaja ukrepe, da bi izpolnil obveznosti na podlagi odgovornosti proizvajalca iz člena 47, ukrepe za izpolnjevanje obveznosti ločenega zbiranja iz člena 48(1) v zvezi s količino baterij, ki jo proizvajalec dobavi, in sistem za zagotovitev zanesljivosti podatkov, posredovanih pristojnim organom,
–  izjave, da proizvajalec izvaja ukrepe, da bi izpolnil obveznosti na podlagi odgovornosti proizvajalca iz člena 47, ukrepe za izpolnjevanje obveznosti ločenega zbiranja iz člena 48(1) in člena 48a(1) v zvezi s količino baterij, ki jo proizvajalec dobavi, in sistem za zagotovitev zanesljivosti podatkov, posredovanih pristojnim organom,
Sprememba 288
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – točka i – alinea 2
–  kadar je primerno, imena in kontaktnih podatkov, vključno s poštno številko in krajem, ulico in hišno številko, državo, telefonsko številko in številko telefaksa, spletnim naslovom in elektronskim naslovom, ter nacionalne identifikacijske oznake organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ki ji proizvajalec zaupa izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca v skladu s členom 47(2), vključno s številko vpisa v poslovni register ali enakovredno uradno matično številko organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ter njeno evropsko ali nacionalno davčno številko, in pooblastilo proizvajalca, ki ga zastopa;
–  kadar je primerno, imena in kontaktnih podatkov, vključno s poštnim naslovom, telefonsko številko, spletnim naslovom in elektronskim naslovom, ter nacionalne identifikacijske oznake organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ki ji proizvajalec zaupa izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca v skladu s členom 47(2) in (4), vključno s številko vpisa v poslovni register ali enakovredno uradno matično številko organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ter njeno evropsko ali nacionalno davčno številko, in pooblastila proizvajalca, ki ga zastopa;
Sprememba 289
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – točka i – alinea 2 a (novo)
–  kadar organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, zastopa več proizvajalcev, ločeno navede, kako vsak od proizvajalcev, ki jih zastopa, izpolnjuje obveznosti iz člena 47;
Sprememba 290
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka f – točka ii – alinea 2
–  kadar je primerno, nacionalne identifikacijske oznake organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ki ji proizvajalec zaupa izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca v skladu s členom 47(2) in (4), vključno s številko vpisa v poslovni register ali enakovredno uradno matično številko organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ter njeno evropsko ali nacionalno davčno številko, in pooblastilo proizvajalca, ki ga zastopa,
–  kadar je primerno, imena in kontaktnih podatkov, vključno s poštnim naslovom, telefonsko številko in elektronskim naslovom ter spletnim naslovom, ter nacionalne identifikacijske oznake organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ki ji proizvajalec zaupa izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca v skladu s členom 47(2) in (4), vključno s številko vpisa v poslovni register ali enakovredno uradno matično številko organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ter njeno evropsko ali nacionalno davčno številko, in pooblastila proizvajalca, ki ga zastopa;
Sprememba 291
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Proizvajalci, ki baterije dobavljajo prek sredstva za sporazumevanje na daljavo, so registrirani v državi članici, kateri jih prodajajo. Če ti proizvajalci niso registrirani v državi članici, kateri jih prodajajo, se registrirajo prek svojega pooblaščenega zastopnika.
Sprememba 292
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3 – točka d a (novo)
(da)  lahko zavrne zahtevek proizvajalca za registracijo, če obveznost iz odstavka 2 ni izpolnjena ali ni izpolnjena v zadostni meri.
Sprememba 293
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Proizvajalci baterij spletnim tržnicam zagotovijo informacije o svoji registraciji ali pooblaščenem zastopniku v državah članicah, v katere prodajajo baterije.
Sprememba 294
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka a
(a)  organizacijo ločenega zbiranja odpadnih baterij v skladu s členoma 48 in 49 ter naknaden prevoz, pripravo na spremembo namena in ponovno izdelavo, obdelavo in recikliranje odpadnih baterij, vključno s potrebnimi varnostnimi ukrepi, v skladu s členom 56;
(a)  kritje vsaj stroškov iz točke (a) člena 8a(4) Direktive 2008/98/ES, vključno s stroški organizacije ločenega zbiranja odpadnih baterij v skladu s členi 48, 48a in 49 ter poznejšega prevoza, priprave na spremembo namena in ponovno izdelavo, obdelave, priprave ponovne uporabe in recikliranja odpadnih baterij ter potrebnih varnostnih ukrepov v skladu s členom 56;
Sprememba 295
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka c
(c)  spodbujanje ločenega zbiranja baterij, vključno s kritjem stroškov izvajanja raziskav za odkrivanje baterij, ki jih končni uporabniki neprimerno zavržejo, v skladu s členom 48(1);
(c)  spodbujanje ločenega zbiranja baterij, vključno s kritjem stroškov zbiranja podatkov in izvajanja rednih raziskav za ugotavljanje, katere baterije končni uporabniki neprimerno zavržejo, v skladu s členom 48(1);
Sprememba 296
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  organizacijo kampanje ozaveščanja in/ali ekonomske spodbude, vključno s tistimi iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES, da bi končne uporabnike pripravili do tega, da bi odpadne baterije zavrgli na način, ki je v skladu z informacijami o preprečevanju nastajanja odpadnih baterij in ravnanju z njimi, ki so jim dane na voljo v skladu s členom 60(1);
Sprememba 297
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka e
(e)  financiranje dejavnosti iz točk (a) do (d).
(e)  financiranje dejavnosti iz točk (a) do (da).
Sprememba 298
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3 – točka a
(a)  imajo potrebna organizacijska in finančna sredstva za izpolnjevanje obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca iz odstavka 1;
(a)  imajo potrebna finančna ali finančna in organizacijska sredstva za izpolnjevanje obveznosti na podlagi razširjene odgovornosti proizvajalca iz odstavka 1;
Sprememba 299
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 4 – točka a
(a)  prilagodijo najmanj vrsti baterije in kemijski tehnologiji baterije ter, če je primerno, da se pri tem upoštevata možnost ponovnega polnjenja in raven reciklirane vsebine pri proizvodnji baterij;
(a)  prilagodijo v skladu z merili iz točke (b) člena 8a(4) Direktive 2008/98/ES ter vrsti baterije in kemijski tehnologiji baterije ter, če je primerno, da se pri tem upoštevajo možnost ponovnega polnjenja, trajnost in raven reciklirane vsebine pri proizvodnji baterij, pa tudi ali jih je mogoče predelati ali spremeniti njihov namen, ter njihov ogljični odtis;
Sprememba 300
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 4 – točka b
(b)  prilagodijo, da se upoštevajo morebitni prihodki organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, ki nastanejo pri ponovni uporabi baterij in odpadnih baterij ter prodaji sekundarnih surovin iz navedenih baterij;
(b)  prilagodijo, da se upoštevajo morebitni prihodki organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, ki nastanejo pri ponovni uporabi, ponovni izdelavi, spremembi namena in prodaji sekundarnih surovin iz baterij in odpadnih baterij;
Sprememba 301
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 5
5.  Kadar v skladu s členom 48(2), členom 49(3), členom 53(1), členom 56(1) ter členom 61(1), (2) in (3) dejavnosti za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1(a) do (d) izvaja tretja oseba, ki ni proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, stroški, ki jih morajo kriti proizvajalci, ne presežejo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito izvajanje navedenih dejavnosti. Take stroške pregledno opredelijo proizvajalci in zadevne tretje osebe ter jih prilagodijo, da bi se upoštevali vsi prihodki, ki nastanejo pri ponovni uporabi in prodaji sekundarnih surovin iz baterij in odpadnih baterij.
5.  Kadar v skladu s členom 48(2), členom 48a(2), členom 49(3), členom 53(1), členom 56(1) ter členom 61(1), (2) in (3) dejavnosti za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1(a) do (d) izvaja tretja stran, ki ni proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, stroški, ki jih morajo kriti proizvajalci, ne presežejo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito izvajanje navedenih dejavnosti. Take stroške pregledno opredelijo proizvajalci in zadevne tretje strani ter jih prilagodijo, da bi se upoštevali vsi prihodki, ki nastanejo pri ponovni uporabi, ponovni izdelavi, spremembi namena in prodaji sekundarnih surovin iz baterij in odpadnih baterij.
Sprememba 302
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 6 – pododstavek 1
6.  Organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, zaprosijo pristojni organ za odobritev. Odobritev se izda samo, kadar se dokaže, da ukrepi, ki jih izvaja organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, zadostujejo za izpolnitev obveznosti iz tega člena v zvezi s količinami baterij, katerih dostopnost na trgu na ozemlju države članice prvič omogočijo proizvajalci, v imenu katerih organizacija deluje. Pristojni organ v rednih časovnih presledkih preverja, ali so pogoji za odobritev iz odstavkov 1, 3, 4 in 5 še vedno izpolnjeni. Pristojni organi določijo podrobnosti glede postopka odobritve in načinov preverjanja skladnosti, vključno s podatki, ki morajo proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, v zvezi s tem posredovati.
6.  Proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, ki deluje v njegovem imenu, zaprosi pristojni organ za odobritev. Odobritev se izda samo, kadar se dokaže, da ukrepi, ki jih izvaja proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, zadostujejo in da ima ustrezna finančna ali finančna in organizacijska sredstva za izpolnitev obveznosti iz tega poglavja v zvezi s količinami baterij, katerih dostopnost na trgu na ozemlju države članice prvič omogočijo proizvajalci, v imenu katerih organizacija deluje, in da so navedeni ukrepi v skladu z doseganjem ciljev iz te uredbe o ločenem zbiranju odpadnih baterij, stopnji recikliranja in učinkovitosti recikliranja. Pristojni organ v rednih časovnih presledkih in vsaj vsaka tri leta preveri, ali so pogoji za odobritev iz odstavkov 1, 3, 4 in 5 še vedno izpolnjeni. Odobritev se lahko prekliče, če cilji zbiranja iz člena 48(4) ali člena 48a(5) niso izpolnjeni ali če proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, krši člen 49(1), (2) ali (3).
Sprememba 303
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 6 – pododstavek 2
Organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, brez nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni organ o vseh spremembah podatkov iz zahtevka za odobritev, vseh spremembah v zvezi s pogoji odobritve in trajnem prenehanju dejavnosti.
Proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, ki deluje v njegovem imenu, brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ o vseh spremembah podatkov iz zahtevka za odobritev, vseh spremembah v zvezi s pogoji odobritve in trajnem prenehanju dejavnosti.
Sprememba 304
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 9 – točka c
(c)  obseg ločenega zbiranja odpadnih baterij, stopnjo recikliranja in doseženo učinkovitost recikliranja, na podlagi količine baterij, katerih dostopnost na trgu v državi članici so prvič omogočili njihovi člani proizvajalci;
(c)  obseg ločenega zbiranja odpadnih baterij, stopnjo recikliranja, doseženo učinkovitost recikliranja in stopnjo snovne predelave, na podlagi količine baterij, katerih dostopnost na trgu v državi članici so prvič omogočili njihovi člani proizvajalci
Sprememba 305
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 9 – točka d a (novo)
(da)  postopek izbora izvajalcev ravnanja z odpadki.
Sprememba 306
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 10 a (novo)
10a.  Kadar izvajalec baterijo ponovno uporabi, spremeni njen namen ali jo ponovno izdela, se razširjena odgovornost proizvajalca za to baterijo s proizvajalca prenese na navedenega izvajalca.
Sprememba 307
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 13
13.  Člen 8 in člen 8a Direktive 2008/98/ES se ne uporabljata za baterije.
13.  Zahteve glede razširjene odgovornosti proizvajalca in splošne minimalne zahteve za sisteme razširjene odgovornosti proizvajalca iz člena 8a Direktive 2008/98/ES se štejejo za minimalne zahteve in se dopolnijo z določbami iz te uredbe.
Sprememba 308
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, zagotovijo zbiranje vseh odpadnih prenosnih baterij, ne glede na njihovo naravo, znamko ali poreklo, na ozemlju države članice, kjer prvič omogočajo dostopnost baterij na trgu. V ta namen:
1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, zagotovijo ločeno zbiranje vseh odpadnih prenosnih baterij, ne glede na njihovo naravo, kemično sestavo, znamko ali poreklo, na ozemlju države članice, kjer prvič omogočajo dostopnost baterij na trgu. V ta namen:
Sprememba 309
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1 – točka a
(a)  vzpostavijo zbirna mesta za odpadne prenosne baterije;
(a)  vzpostavijo prevzemna in zbirna mesta za odpadne prenosne baterije;
Sprememba 310
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3
3.  Končni uporabniki, ki odpadne prenosne baterije zavržejo na zbirnih mestih iz odstavka 2, to storijo brezplačno in brez zahteve po nakupu nove baterije.
3.  Končni uporabniki lahko odpadne prenosne baterije zavržejo na zbirnih mestih iz odstavka 2, to storijo brezplačno in brez zahteve po nakupu nove baterije ali zahteve, da je bila baterija kupljena pri proizvajalcih, ki so vzpostavili zbirna mesta.
Sprememba 311
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
4.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, dosegajo in trajno ohranijo najmanj naslednje cilje zbiranja odpadnih prenosnih baterij, izračunane v odstotkih prenosnih baterij, razen baterij iz lahkih vozil, katerih dostopnost proizvajalec ali skupaj vsi proizvajalci, ki jih zastopa organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, prvič omogoči na trgu v državi članici:
4.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, morajo doseči in letno izpolnjevati najmanj naslednje cilje zbiranja odpadnih prenosnih baterij, izračunane v odstotkih prenosnih baterij, katerih dostopnost proizvajalec ali skupaj vsi proizvajalci, ki jih zastopa organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, prvič omogočijo na trgu v državi članici:
Sprememba 312
Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, morajo doseči in letno izpolnjevati najmanj naslednje cilje zbiranja odpadnih prenosnih baterij za splošno rabo, izračunane v odstotkih prenosnih baterij za splošno rabo, katerih dostopnost proizvajalec ali skupaj vsi proizvajalci, ki jih zastopa organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, prvič omogočijo na trgu v državi članici:
(a)  45 % do 31. decembra 2023;
(b)  70 % do 31. decembra 2025;
(c)  80 % do 31. decembra 2030.
Sprememba 313
Predlog uredbe
Člen 48 a (novo)
Člen 48a
Zbiranje odpadnih baterij iz lahkih vozil
1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, zagotovijo, da se vse odpadne baterije iz lahkih vozil, ne glede na njihovo naravo, kemično sestavo, znamko ali poreklo, zbirajo na ozemlju države članice, kjer so prvič omogočili dostopnost baterij na trgu.
2.  Proizvajalci odpadnih baterij iz lahkih vozil ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, na ozemlju države članice, kjer so prvič omogočili dostopnost baterij na trgu, od končnega uporabnika brezplačno prevzamejo vse odpadne baterije iz lahkih vozil brez zahteve po nakupu nove baterije oziroma zahteve, da je bila baterija kupljena od proizvajalca, in ne glede na njeno kemično sestavo, znamko ali poreklo. V ta namen odpadne baterije iz lahkih vozil prevzamejo od končnih uporabnikov ali s prevzemnih in zbirnih mest, vzpostavljenih v sodelovanju z:
(a)  distributerji baterij za lahka vozila v skladu s členom 50(1);
(b)  neodvisnimi izvajalci, ki popravljajo lahka vozila;
(c)  javnimi organi ali tretjimi stranmi, ki ravnajo z odpadki v njihovem imenu v skladu s členom 53.
3.  Ureditve glede prevzema, vzpostavljene v skladu z odstavkom 2, zajemajo celotno ozemlje države članice, pri čemer se upoštevajo število in gostota prebivalstva, pričakovana količina odpadnih baterij iz lahkih vozil ter njihova dostopnost in bližina z vidika končnih uporabnikov. Ureditve glede prevzema niso omejene na področja, kjer sta zbiranje in poznejše ravnanje z odpadnimi baterijami iz lahkih vozil najbolj donosna.
4.  Končni uporabniki, ki odpadne baterije iz lahkih vozil zavržejo na zbirnih mestih iz odstavka 2, lahko vse odpadne baterije iz lahkih vozil v vsakem primeru brezplačno in brez zahteve po nakupu nove baterije vrnejo na katero koli zbirno mesto.
5.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, morajo doseči in letno izpolnjevati najmanj naslednje cilje zbiranja odpadnih baterij iz lahkih vozil, izračunane v odstotkih prenosnih baterij, katerih dostopnost proizvajalec ali skupaj vsi proizvajalci, ki jih zastopa organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, prvič omogočijo na trgu v državi članici:
(a)  75 % do 31. decembra 2025;
(b)  85 % do 31. decembra 2030.
Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, stopnjo zbiranja iz prvega pododstavka izračunajo v skladu z delegiranim aktom, sprejetim v skladu s členom 55(2b).
6.  Za zbirna mesta, vzpostavljena v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena, ne veljajo zahteve za registracijo ali dovoljenje iz Direktive 2008/98/ES.
7.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), zaprosijo za odobritev pristojni organ, ki preveri, ali so vzpostavljene ureditve skladne s tem členom. Kadar odobritev zahteva organizacija, odgovorna za pristojnost proizvajalcev, se v zahtevku za odobritev jasno navedejo aktivni člani proizvajalci, ki jih navedena organizacija zastopa.
8.  Organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, zagotovi, da podatki, s katerimi razpolaga, tj. notranje informacije ali informacije, ki jih je mogoče neposredno pripisati posameznim proizvajalcem, ostanejo zaupne. Pristojni organ lahko v svoji odobritvi določi pogoje, ki jih je treba za ta namen izpolniti.
9.  Odobritev iz odstavka 6 se lahko izda samo, kadar se s predložitvijo dokazil dokaže, da so zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena izpolnjene in da so vzpostavljene vse ureditve, na podlagi katerih bo lahko dosežen in trajno izpolnjen vsaj cilj zbiranja iz odstavka 5. Če odobritev zahteva organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, se pridobi kot del odobritve iz člena 47(6).
10.  Pristojni organ opredeli podrobnosti postopka za izdajo odobritve iz odstavka 7, da zagotovi skladnost z zahtevami iz odstavkov 1 do 4 tega člena in člena 56. To vključuje zahtevo po poročilu neodvisnih strokovnjakov, da se predhodno preveri, ali so ureditve zbiranja na podlagi tega člena vzpostavljene tako, da je zagotovljena skladnost z zahtevami iz tega člena. Vključeni so tudi časovni okviri za preverjanje posameznih ukrepov in sklep, ki ga pristojni organ sprejme najpozneje šest tednov po predložitvi zahtevka s popolno dokumentacijo.
11.  Pristojni organ v rednih časovnih presledkih in vsaj vsaka tri leta preveri, ali so pogoji za odobritev na podlagi odstavka 7 še vedno izpolnjeni. Odobritev se lahko prekliče, če cilj zbiranja iz odstavka 4 ni izpolnjen ali če proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, bistveno krši svoje obveznosti iz odstavkov 1 do 3.
12.  Proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalcev, kadar je imenovana v skladu s členom 47(2), in ki deluje v imenu proizvajalca, nemudoma obvesti pristojni organ o vseh spremembah pogojev v zvezi z zahtevkom za odobritev iz odstavka 7, vseh spremembah v zvezi s pogoji odobritve iz odstavka 8 in trajnem prenehanju dejavnosti.
13.  Države članice vsakih pet let vsaj na ravni NUTS 2 izvedejo raziskavo o sestavi zbranih mešanih komunalnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme, da bi se ugotovil delež odpadnih prenosnih baterij, ki ga vsebujejo. Prva raziskava se izvede do 31. decembra 2023. Pristojni organi lahko ob izdaji ali pregledu odobritve iz odstavkov 7 in 10 na podlagi pridobljenih informacij od proizvajalcev prenosnih baterij ali organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, zahtevajo, da sprejmejo korektivni ukrep za povečanje svoje mreže priključenih zbirnih mest in izvajajo kampanje obveščanja v skladu s členom 60(1) v obsegu, ki je sorazmeren deležu odpadnih prenosnih baterij v tokovih mešanih komunalnih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme, ki so bili ugotovljeni v okviru raziskave.
Sprememba 314
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek -1 (novo)
–1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, poskrbijo, da se na ozemlju države članice, v kateri prvič omogočijo dostopnost baterij na trgu, zbirajo vse odpadne avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila, ne glede na njihovo naravo, kemično sestavo, znamko ali poreklo.
Sprememba 315
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Proizvajalci avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), brezplačno vzamejo nazaj vse odpadne avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila zadevne vrste, katere dostopnost so prvič omogočili na trgu na ozemlju navedene države članice, ki jih prevzamejo od končnega uporabnika in brez zahteve po nakupu nove baterije ali zahteve, da je bila baterija kupljena pri njih. V ta namen se strinjajo, da bodo odpadne avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila vzeli nazaj in jih prevzeli od končnih uporabnikov ali na zbirnih mestih v sodelovanju z:
1.  Proizvajalci avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), brezplačno vzamejo nazaj vse odpadne avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila zadevne vrste, katere dostopnost so prvič omogočili na trgu na ozemlju navedene države članice, ki jih prevzamejo od končnega uporabnika in brez zahteve po nakupu nove baterije ali zahteve, da je bila baterija kupljena pri njih. V ta namen se strinjajo, da bodo odpadne avtomobilske in industrijske baterije ter baterije za električna vozila vzeli nazaj in jih prevzeli od končnih uporabnikov ali na prevzemnih in zbirnih mestih, vzpostavljenih v sodelovanju z:
Sprememba 316
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  neodvisnimi izvajalci, ki opravljajo dejavnosti ponovne uporabe, ponovne izdelave ali spremembe namena avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila;
Sprememba 317
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar je treba industrijske baterije predhodno razstaviti v prostorih zasebnih, nekomercialnih uporabnikov, obveznost proizvajalca, da navedene baterije vzame nazaj, vključuje tudi kritje stroškov razstavljanja in prevzema odpadnih baterij v prostorih navedenih uporabnikov.
Kadar je treba industrijske baterije predhodno razstaviti v prostorih zasebnih, nekomercialnih uporabnikov, obveznost proizvajalca ali organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), da navedene baterije vzamejo nazaj, vključuje tudi kritje stroškov razstavljanja in prevzema odpadnih baterij v prostorih navedenih uporabnikov.
Sprememba 318
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3 – točka a
(a)  zagotovijo zbirnim mestom iz odstavka 1 ustrezno infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila, ki izpolnjujejo veljavne varnostne zahteve, ter pokrijejo potrebne stroške, ki jih imajo navedena zbirna mesta v zvezi z dejavnostmi, v okviru katerih se baterije vzamejo nazaj. Posode za zbiranje in začasno shranjevanje takih baterij na zbirnem mestu so ustrezne glede na količino in nevarno naravo odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila, ki se bodo verjetno zbirale na navedenih zbirnih mestih;
(a)  zagotovijo prevzemnim in zbirnim mestom iz odstavka 1 ustrezno infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila, ki izpolnjujejo veljavne varnostne zahteve, ter pokrijejo potrebne stroške, ki jih imajo navedena prevzemna in zbirna mesta v zvezi z dejavnostmi, v okviru katerih se baterije vzamejo nazaj. Posode za zbiranje in začasno shranjevanje takih baterij na zbirnem mestu so ustrezne glede na količino in nevarno naravo odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila, ki se bodo verjetno zbirale na navedenih prevzemnih in zbirnih mestih;
Sprememba 319
Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Države članice vsako leto zberejo po teži in kemični sestavi razčlenjene informacije, vključno z utemeljenimi ocenami, o količinah in kategorijah avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila, ki so bile dane na njihove trge in so na voljo za zbiranje, v primerjavi s količinami, ki so bile v državi članici prek vseh kanalov zbiranja zbrane, pripravljene za ponovno uporabo, reciklirane in predelane, ter o baterijah v izvoženih vozilih ali industrijskih izdelkih.
Sprememba 320
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1
1.  Distributerji vzamejo nazaj odpadne baterije, ki jih prevzamejo od končnega uporabnika, brezplačno in brez zahteve po nakupu nove baterije ne glede na njeno kemijsko sestavo ali poreklo. Prevzem prenosnih baterij zagotovijo na svojem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini. Prevzem odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila zagotovijo na svojem prodajnem mestu ali v njegovi bližini. Ta obveznost je omejena glede na vrste odpadnih baterij, ki jih distributer ponuja ali jih je ponujal, v zvezi s prenosnimi baterijami pa tudi glede na količino, ki jo neprofesionalni končni uporabniki običajno zavržejo.
1.  Distributerji vzamejo nazaj odpadne baterije, ki jih prevzamejo od končnega uporabnika, brezplačno oziroma brez zahteve, da je bila baterija kupljena pri njih, ne glede na njeno kemično sestavo ali poreklo. Prevzem prenosnih baterij zagotovijo na svojem prodajnem mestu ali v njegovi neposredni bližini. Prevzem odpadnih baterij iz lahkih vozil, avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij iz električnih vozil zagotovijo na svojem prodajnem mestu ali v njegovi bližini. Ta obveznost je omejena glede na vrste odpadnih baterij, ki jih distributer ponuja ali jih je ponujal, v zvezi s prenosnimi baterijami pa tudi glede na količino, ki jo neprofesionalni končni uporabniki običajno zavržejo.
Sprememba 321
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3
3.  Distributerji predajo odpadne baterije, ki so jih vzeli nazaj, proizvajalcem ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, ki so odgovorne za zbiranje navedenih baterij v skladu s členom 48 oziroma 49, ali izvajalcu ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu s členom 56.
3.  Distributerji odpadne baterije, ki so jih vzeli nazaj, predajo proizvajalcem ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, ki so odgovorne za zbiranje navedenih baterij v skladu s členi 48, 48a oziroma 49, ali izvajalcu ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu s členom 56. Države članice lahko možnosti distributerjev za predajo odpadnih baterij glede na njihovo vrsto omejijo na proizvajalce ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ali pa izvajalce ravnanja z odpadki. Države članice poskrbijo, da te omejitve ne vplivajo negativno na sisteme zbiranja in recikliranja.
Sprememba 322
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 4
4.  Obveznost iz tega člena se smiselno uporablja za dobavitelje baterij na podlagi pogodb s končnimi uporabniki pri prodaji na daljavo. Navedeni izvajalci zagotovijo zadostno število zbirnih mest, ki pokrivajo celotno ozemlje države članice ob upoštevanju števila prebivalcev in gostote prebivalstva, pričakovane količine odpadnih avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za električna vozila ter njihove dostopnosti in bližine končnim uporabnikom, s čimer jim omogočajo, da lahko baterije vrnejo.
4.  Obveznost iz tega člena se smiselno uporablja za dobavitelje baterij na podlagi pogodb s končnimi uporabniki pri prodaji na daljavo. Navedeni izvajalci zagotovijo zadostno število zbirnih mest, ki pokrivajo celotno ozemlje države članice ob upoštevanju števila prebivalcev in gostote prebivalstva, pričakovane količine odpadnih prenosnih, avtomobilskih in industrijskih baterij ter baterij za lahka vozila in električna vozila ter njihove dostopnosti in bližine končnim uporabnikom, s čimer jim omogočajo, da lahko baterije vrnejo.
Sprememba 323
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Distributerji v primeru prodaje z dostavo nudijo možnost, da baterijo brezplačno vzamejo nazaj. Končni uporabnik baterije je ob naročilu baterije obveščen o tem, kako lahko rabljeno baterijo vrne.
Sprememba 324
Predlog uredbe
Člen 50 a (novo)
Člen 50a
Kavcijski sistemi za baterije
Komisija do 31. decembra 2025 oceni, ali bi bilo izvedljivo in koristno, da bi se vzpostavili vseevropski kavcijski sistemi za baterije, zlasti za prenosne baterije za splošno rabo. V ta namen Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo ter prouči možnost sprejetja ustreznih ukrepov, vključno s sprejetjem zakonodajnih predlogov. Če države članice vzpostavijo nacionalne kavcijske sisteme za baterije, o tem ukrepu uradno obvestijo Komisijo. Nacionalni kavcijski sistemi ne smejo preprečiti sprejetja harmoniziranih sistemov na ravni Unije.
Sprememba 325
Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2
2.  Končni uporabniki zavržejo odpadne baterije na označenih mestih za ločeno zbiranje, vzpostavljenih v skladu s posebnimi dogovori, sklenjenimi s proizvajalcem ali organizacijo, pristojno za odgovornost proizvajalcev, v skladu s členoma 48 in 49.
2.  Končni uporabniki odpadne baterije zavržejo na označenih mestih za ločeno zbiranje, ki jih vzpostavi proizvajalec ali organizacija, pristojna za odgovornost proizvajalca, ali pa so vzpostavljena v skladu s posebnimi dogovori, sklenjenimi s proizvajalcem ali organizacijo, pristojno za odgovornost proizvajalcev, v skladu s členi 48, 48a in 49.
Sprememba 326
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1
Upravljavci objektov za obdelavo odpadkov, za katere veljata direktivi 2000/53/ES in 2012/19/EU, predajo odpadne baterije iz obdelave izrabljenih vozil ter odpadne električne in elektronske opreme, proizvajalcem ustreznih baterij ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) te uredbe in ki delujejo v imenu proizvajalcev, ali izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56 te uredbe. Upravljavci objektov za obdelavo odpadkov vodijo evidence o navedenih transakcijah.
Upravljavci objektov za obdelavo odpadkov, za katere veljata direktivi 2000/53/ES in 2012/19/EU, predajo odpadne baterije iz obdelave izrabljenih vozil ter odpadne električne in elektronske opreme, proizvajalcem ustreznih baterij ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) te uredbe, in ki delujejo v imenu proizvajalcev, ali pooblaščenim izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56 te uredbe. Države članice lahko možnosti upravljavcev objektov za obdelavo odpadkov, za katere velja Direktiva 2000/53/ES ali Direktiva 2012/19/EU, za predajo odpadnih baterij glede na njihovo vrsto omejijo na proizvajalce ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, ali pa drugega izvajalca ravnanja z odpadki. Države članice poskrbijo, da te omejitve ne vplivajo negativno na sisteme zbiranja in recikliranja. Upravljavci objektov za obdelavo odpadkov vodijo evidence o navedenih transakcijah.
Sprememba 327
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1
1.  Odpadne baterije zasebnih, nekomercialnih uporabnikov se lahko zavržejo na mestih za ločeno zbiranje, ki jih vzpostavijo javni organi za ravnanje z odpadki.
1.  Odpadne baterije zasebnih, nekomercialnih uporabnikov se lahko zavržejo na mestih za ločeno zbiranje, ki jih vzpostavijo javni organi za ravnanje z odpadki. Kadar je za določeno vrsto baterije vzpostavljeno zbirno mesto, javni organi za ravnanje z odpadki ne smejo zavrniti prevzema rabljenih baterij te vrste, vključno s ponovno uporabljenimi baterijami, baterijami s spremenjenim namenom in ponovno izdelanimi baterijami.
Sprememba 328
Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2
2.  Javni organi za ravnanje z odpadki predajo odpadne baterije proizvajalcem ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, ali izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56 ali baterije obdelajo in reciklirajo sami v skladu s členom 56.
2.  Javni organi za ravnanje z odpadki predajo odpadne baterije proizvajalcem ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2), in ki delujejo v imenu proizvajalcev, ali izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56 ali baterije obdelajo in reciklirajo sami v skladu s členom 56. Države članice lahko možnosti javnih organov za ravnanje z odpadki za predajo odpadnih baterij glede na njihovo vrsto omejijo na proizvajalce ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, na izvajalca ravnanja z odpadki ali pa na to, da jih obdelajo in reciklirajo sami. Države članice poskrbijo, da te omejitve ne vplivajo negativno na sisteme zbiranja in recikliranja.
Sprememba 329
Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1
Mesta za prostovoljno zbiranje odpadnih prenosnih baterij predajo odpadne prenosne baterije proizvajalcem prenosnih baterij ali tretjim osebam, ki delujejo v njihovem imenu, vključno z organizacijami, pristojnimi za odgovornost proizvajalcev, ali izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56.
Mesta za prostovoljno zbiranje odpadnih prenosnih baterij predajo odpadne prenosne baterije proizvajalcem prenosnih baterij ali tretjim stranem, ki delujejo v njihovem imenu, vključno z organizacijami, pristojnimi za odgovornost proizvajalcev, ali pooblaščenim izvajalcem ravnanja z odpadki v obdelavo in recikliranje v skladu z zahtevami iz člena 56. Države članice lahko mestom za prostovoljno zbiranje odpadnih prenosnih baterij omejijo možnost, da predajo te baterije proizvajalcem ali organizacijam, pristojnim za odgovornost proizvajalcev, ali izvajalcu ravnanja z odpadki. Države članice poskrbijo, da te omejitve ne vplivajo negativno na sisteme zbiranja in recikliranja.
Sprememba 330
Predlog uredbe
Člen 55 – naslov
Stopnje zbiranja za odpadne prenosne baterije
Stopnje zbiranja za odpadne prenosne baterije in odpadne baterije iz lahkih vozil
Sprememba 331
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 – točka b
(b)  65 % do 31. decembra 2025;
(b)  70 % do 31. decembra 2025;
Sprememba 332
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 – točka c
(c)  70 % do 31. decembra 2030.
(c)  80 % do 31. decembra 2030.
Sprememba 333
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice morajo doseči naslednje minimalne cilje zbiranja odpadnih prenosnih baterij za splošno rabo:
(a)  45 % do 31. decembra 2023;
(b)  70 % do 31. decembra 2025;
(c)  80 % do 31. decembra 2030.
Sprememba 334
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Države članice morajo doseči naslednja minimalna cilja zbiranja odpadnih baterij iz lahkih vozil:
(a)  75 % do 31. decembra 2025;
(b)  85 % do 31. decembra 2030.
Sprememba 335
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2 b (novo)
2b.  Komisija do 31. decembra 2023 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil za izračun in preverjanje ciljev zbiranja odpadnih baterij iz lahkih vozil, pri čemer upošteva količino odpadnih baterij, ki je na voljo za zbiranje.
Sprememba 336
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 3
3.  Komisija do 31. decembra 2030 pregleda cilj iz odstavka 1(c) in člena 48(4) ter v okviru navedenega pregleda glede na razvoj tržnega deleža prouči možnost opredelitve cilja zbiranja za baterije iz lahkih vozil kot ločenega cilja. Pri tem pregledu se lahko prouči tudi možnost uvedbe metodologije za izračun stopnje ločenega zbiranja, ki bi upoštevala količino razpoložljivih odpadnih baterij za zbiranje. Komisija zato predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o rezultatih pregleda, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.
3.  Komisija do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 1(c). Pri tem pregledu se prouči tudi možnost uvedbe metodologije za izračun stopnje ločenega zbiranja, ki bi upoštevala količino razpoložljivih odpadnih prenosnih baterij za zbiranje. Komisija zato predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o rezultatih pregleda, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.
Sprememba 337
Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 4
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 v zvezi s spremembo metodologije za izračun stopnje zbiranja za prenosne baterije iz Priloge XI.
črtano
Sprememba 338
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1
1.  Zbrane odpadne baterije se ne odlagajo na odlagališčih in se ne sežigajo.
1.  Zbrane odpadne baterije se ne zavržejo oziroma se ne uporabijo v postopku energijske predelave.
Sprememba 339
Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Države članice lahko vzpostavijo sisteme spodbud za gospodarske subjekte, ki reciklirajo več, kot je določeno v delih B in C Priloge XII.
Sprememba 340
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1
1.  Vse zbrane odpadne baterije vstopijo v postopek recikliranja.
1.  Za ponovno uporabo, spremembo namena ali recikliranje se pripravijo vse zbrane odpadne baterije, razen baterij, ki vsebujejo živo srebro – te se odstranijo tako, da to ne vpliva negativno na zdravje ljudi ali okolje.
Sprememba 341
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Da omogoči pravilno sortiranje odpadnih litij-ionskih baterij in poročanje o njih, jih Komisija po potrebi vključi na seznam odpadkov iz Odločbe 2000/532/ES.
Sprememba 342
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 4
4.  Komisija do 31. decembra 2023 sprejme izvedbeni akt o določitvi podrobnih pravil za izračun in preverjanje učinkovitosti recikliranja in snovne predelave. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
4.  Komisija do 31. decembra 2023 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil za izračun in preverjanje učinkovitosti recikliranja in snovne predelave.
Sprememba 343
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 5
5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 v zvezi s spremembo minimalnih stopenj snovne predelave za odpadne baterije, določenih v delih B in C Priloge XII, ob upoštevanju tehnološkega in znanstvenega napredka ter novih tehnologij v vzponu na področju ravnanja z odpadki.
5.  Komisija ob upoštevanju tehnološkega in znanstvenega napredka ter novih tehnologij v vzponu na področju ravnanja z odpadki do 31. decembra 2027 oceni napredek pri učinkovitosti recikliranja in stopnjah snovne predelave za odpadne baterije, določenih v delih B in C Priloge XII, ter o njem poroča. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za povečanje minimalne učinkovitosti recikliranja in stopenj snovne predelave.
Sprememba 344
Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 73 v zvezi z razširitvijo seznama kemijskih tehnologij baterij in materialov za baterije, določenih v delih B in C Priloge XII, ob upoštevanju tehnološkega in znanstvenega napredka ter novih tehnologij v vzponu na področju ravnanja z odpadki.
Sprememba 345
Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 1
1.  Obdelava in recikliranje se lahko izvajata zunaj zadevne države članice ali zunaj Unije, če je pošiljka odpadnih baterij skladna z Uredbo (ES) št. 1013/2006 in Uredbo (ES) št. 1418/2007.
1.  Obdelava, priprava za ponovno uporabo, priprava za spremembo namena in recikliranje se lahko izvajata zunaj zadevne države članice ali zunaj Unije, če je pošiljka odpadnih baterij skladna z Uredbo (ES) št. 1013/2006 in Uredbo (ES) št. 1418/2007
Sprememba 346
Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2
2.  Šteje se, da odpadne baterije, ki se izvozijo iz Unije v skladu z odstavkom 1, izpolnjujejo obveznosti, učinkovitosti in cilje iz členov 56 in 57 samo, če izvajalec, ki reciklira, ali drug imetnik odpadkov, ki izvaža odpadne baterije v obdelavo in recikliranje, lahko dokaže, da se je obdelava izvedla pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te uredbe.
2.  Šteje se, da odpadne baterije, ki se izvozijo iz Unije v skladu z odstavkom 1, izpolnjujejo obveznosti, učinkovitosti in cilje iz členov 56 in 57 samo, če izvajalec, ki reciklira, ali drug imetnik odpadkov, ki izvaža odpadne baterije v obdelavo, ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena in recikliranje, predloži dokazila, ki jih je potrdil pristojni organ namembne države, da se je obdelava izvedla pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te uredbe in ustreznim zahtevam za varstvo okolja in zdravja ljudi ter iz zakonodaje Unije na drugih področjih.
Sprememba 347
Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 3
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranega akta v skladu s členom 73 o določitvi podrobnih pravil, ki dopolnjujejo pravila iz odstavka 2 tega člena, z določitvijo meril za ocenjevanje enakovrednih pogojev.
3.  Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 o določitvi podrobnih pravil, ki dopolnjujejo pravila iz odstavka 2 tega člena, z določitvijo meril za ocenjevanje enakovrednih pogojev najpozneje do 1. julija 2023.
Sprememba 348
Predlog uredbe
Člen 59 – naslov
Zahteve za spremembo namena in ponovno izdelavo industrijskih baterij in baterij za električna vozila
Zahteve za spremembo namena in ponovno izdelavo baterij za lahka prevozna sredstva, industrijskih baterij in baterij za električna vozila
Sprememba 349
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1
1.  Neodvisnim izvajalcem se pod enakimi pogoji omogoči dostop do krmilnega sistema baterije za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije ter zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, da bi lahko ocenili in ugotovili stanje in preostalo življenjsko dobo baterije v skladu s parametri iz Priloge VII.
1.  Neodvisnim izvajalcem se pod enakimi pogoji omogoči zgolj bralni dostop do krmilnega sistema baterije za lahka vozila, baterije v stacionarnih baterijskih sistemih za shranjevanje energije ter baterije za električna vozila in do prenosnih baterij, ki vključujejo krmilni sistem baterije, da bi lahko ocenili in ugotovili stanje in preostalo življenjsko dobo baterije v skladu s parametri iz Priloge VII.
Sprememba 350
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Za vse rabljene stacionarne baterijske sisteme za shranjevanje energije in baterije za električna vozila se izvede ocena, s katero se ugotovi, ali so primerni za ponovno uporabo, spremembo namena ali ponovno izdelavo. Če se pri oceni izkaže, da so baterije primerne za ponovno uporabo, se ponovno uporabijo. Če se izkaže, da niso primerne za ponovno uporabo, so pa primerne za spremembo namena ali ponovno izdelavo, se jim spremeni namen oziroma se ponovno izdelajo.
Sprememba 351
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 2
2.  Neodvisnim izvajalcem postopka spremembe namena ali ponovne izdelave se pod enakimi pogoji omogoči dostop do informacij, potrebnih za ravnanje s polnilnimi industrijskimi baterijami in baterijami za električna vozila ali z napravami in vozili, v katerih so take baterije vgrajene, in sestavnimi deli takih baterij, naprav ali vozil, vključno z varnostnimi vidiki.
2.  Neodvisnim izvajalcem postopka priprav za spremembo namena, spremembe namena ali ponovne izdelave se pod enakimi pogoji omogoči dostop do informacij, potrebnih za testiranje in ravnanje z baterijami za lahka vozila, industrijskimi baterijami in baterijami za električna vozila ali z napravami in vozili, v katerih so take baterije vgrajene, in sestavnimi deli takih baterij, naprav ali vozil, vključno z varnostnimi vidiki.
Sprememba 352
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3
3.  Izvajalci postopka spremembe namena ali ponovne izdelave zagotovijo, da se pregled, preizkušanje delovanja, pakiranje in odpošiljanje baterij in njihovih sestavnih delov izvajajo v skladu z ustreznimi navodili za nadzor kakovosti in varnostnimi navodili.
3.  Izvajalci postopka priprav za spremembo namena, spremembe namena ali ponovne izdelave zagotovijo, da se pregled, preizkušanje delovanja in varnosti, pakiranje in odpošiljanje baterij in njihovih sestavnih delov izvajajo v skladu z ustreznimi navodili za nadzor kakovosti in varnostnimi navodili.
Sprememba 353
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 4 –pododstavek 1
4.  Izvajalci postopka spremembe namena ali ponovne izdelave zagotovijo, da je baterija s spremenjenim namenom ali ponovno izdelana baterija, ko se daje na trg, skladna s to uredbo, ustreznimi zahtevami za proizvode, okoljskimi zahtevami in zahtevami za javno zdravje, navedenimi v drugi zakonodaji, ter tehničnimi zahtevami v zvezi z njenim opredeljenim namenom uporabe.
4.  Izvajalci postopka priprave za spremembo namena, spremembe namena ali ponovne izdelave zagotovijo, da je baterija s spremenjenim namenom ali ponovno izdelana baterija, ko se daje na trg, skladna s to uredbo, ustreznimi zahtevami za proizvode, okoljskimi zahtevami in zahtevami za javno zdravje, navedenimi v drugi zakonodaji, ter tehničnimi zahtevami v zvezi z njenim opredeljenim namenom uporabe.
Sprememba 354
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 4 – pododstavek 2
Obveznosti iz člena 7(1), (2) in (3), člena 8(1), (2) in (3), člena 10(1) in (2) ter člena 39(1) za baterijo s spremenjenim namenom ali ponovno izdelano baterijo ne veljajo, kadar gospodarski subjekt, ki daje tako baterijo na trg, lahko dokaže, da je bila baterija pred spremembo namena ali ponovno izdelavo dana na trg pred datumi začetka veljavnosti navedenih obveznosti v skladu z navedenimi členi.
Obveznosti iz člena 7(1), (2) in (3), člena 8(1), (2) in (3) ter člena 39(1) za baterijo s spremenjenim namenom ali ponovno izdelano baterijo ne veljajo, kadar gospodarski subjekt, ki daje tako baterijo na trg, lahko dokaže, da je bila baterija pred spremembo namena ali ponovno izdelavo dana na trg pred datumi začetka veljavnosti navedenih obveznosti v skladu z navedenimi členi.
Sprememba 355
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)
Izvajalci, ki dajo na trg baterije s spremenjenim namenom ali ponovno izdelane baterije, štejejo kot novi proizvajalci baterije, so registrirani v skladu s členom 46 in imajo razširjeno odgovornost proizvajalca v skladu s členom 47.
Sprememba 356
Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 5 – uvodni del
5.  Za dokumentiranje, da odpadna baterija, katere namen se spremeni ali ki se ponovno izdela, ni več odpadek, imetnik baterije na zahtevo pristojnega organa dokaže:
5.  Za dokumentiranje, da odpadna baterija, katere namen se spremeni ali ki se ponovno izdela, ni več odpadek, izvajalec postopka spremembe namena ali ponovne izdelave na zahtevo pristojnega organa dokaže:
Sprememba 357
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
(a)  prispevek končnih uporabnikov k preprečevanju nastajanja odpadkov, vključno z informacijami o dobri praksi pri uporabi baterij, usmerjenimi v podaljšanje faze njihove uporabe, in možnostih priprave za ponovno uporabo;
(a)  prispevek končnih uporabnikov k preprečevanju nastajanja odpadkov, vključno z informacijami in priporočili o dobri praksi pri uporabi baterij, usmerjenimi v podaljšanje faze njihove uporabe, in možnostih ponovne uporabe, priprave za ponovno uporabo, priprave za spremembo namena, spremembe namena in ponovne izdelave;
Sprememba 358
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c
(c)  sisteme za ločeno zbiranje, pripravo za ponovno uporabo in recikliranje, ki so na voljo za odpadne baterije;
(c)  sisteme za ločeno zbiranje, prevzem in zbirna mesta, pripravo za ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena, spremembo namena, ponovno izdelavo in recikliranje, ki so na voljo za odpadne baterije;
Sprememba 359
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f
(f)  učinek snovi, vsebovanih v baterijah, na okolje in zdravje ljudi, vključno z učinkom zaradi neustreznega odlaganja odpadnih baterij, kot so smetenje ali odlaganje v obliki nesortiranih komunalnih odpadkov.
(f)  učinek snovi, zlasti nevarnih, vsebovanih v baterijah, na okolje in zdravje ljudi, vključno z učinkom zaradi neustreznega odlaganja odpadnih baterij, kot so smetenje ali odlaganje v obliki nesortiranih komunalnih odpadkov.
Sprememba 360
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b
(b)  v jeziku, ki je potrošnikom in drugim končnim uporabnikom zlahka razumljiv in kot ga določi zadevna država članica.
(b)  v jeziku, ki je potrošnikom in drugim končnim uporabnikom zlahka razumljiv in kot ga določi zadevna država članica, ter v obliki, ki je dostopna invalidom, v skladu z Direktivo (EU) 2019/882.
Sprememba 361
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2
2.  Proizvajalci dajo distributerjem in izvajalcem iz členov 50, 52 in 53 ter drugim izvajalcem ravnanja z odpadki, ki izvajajo dejavnosti na področju popravil, ponovne izdelave, priprave na ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, na voljo informacije v zvezi z varnostnimi in zaščitnimi ukrepi, med drugim tudi o varnosti pri delu, ki se uporabljajo pri shranjevanju in zbiranju odpadnih baterij.
2.  Proizvajalci dajo distributerjem in izvajalcem iz členov 50, 52 in 53 ter drugim izvajalcem ravnanja z odpadki, ki izvajajo dejavnosti na področju popravil, ponovne izdelave, priprave na ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, na voljo informacije v zvezi s sestavnimi deli in materiali ter mestom vseh nevarnih snovi v bateriji. Proizvajalci dajo na voljo tudi informacije v zvezi z varnostnimi in zaščitnimi ukrepi, med drugim tudi o varnosti pri delu, ki se uporabljajo pri shranjevanju in zbiranju odpadnih baterij.
Sprememba 362
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
3.  Od trenutka, ko se model baterije dobavi na ozemlju države članice, proizvajalci dajo izvajalcem ravnanja z odpadki, ki izvajajo dejavnosti popravil, ponovne izdelave, priprave na ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, na zahtevo in v elektronski obliki ter v obsegu, ki ga navedeni izvajalci potrebujejo za izvajanje navedenih dejavnosti, na voljo naslednje specifične informacije v zvezi z modelom baterije glede ustreznega in okolju primernega ravnanja z odpadnimi baterijami:
3.  Od trenutka, ko se model baterije dobavi na ozemlju države članice, proizvajalci dajo izvajalcem ravnanja z odpadki, ki izvajajo dejavnosti popravil, ponovne izdelave, priprave na ponovno uporabo, obdelave in recikliranja, na zahtevo brezplačno in v elektronski obliki ter v obsegu, ki ga navedeni izvajalci potrebujejo za izvajanje navedenih dejavnosti, na voljo naslednje specifične informacije v zvezi z modelom baterije glede ustreznega in okolju primernega ravnanja z odpadnimi baterijami:
Sprememba 363
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
(a)  informacije o postopkih za zagotavljanje ustreznega razstavljanja vozil in naprav, ki omogoča odstranitev vgrajenih baterij;
(a)  informacije o postopkih za zagotavljanje ustreznega razstavljanja lahkih vozil, vozil in naprav, ki omogoča odstranitev vgrajenih baterij;
Sprememba 364
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b
(b)  informacije o varnostnih in zaščitnih ukrepih, med drugim tudi o varnosti pri delu, ki se uporabljajo pri postopkih shranjevanja, prevoza, obdelave in recikliranja odpadnih baterij.
(b)  informacije o varnostnih in zaščitnih ukrepih, med drugim tudi o varnosti pri delu ter o protipožarnih ukrepih, ki se uporabljajo pri postopkih shranjevanja, prevoza, obdelave in recikliranja odpadnih baterij.
Sprememba 365
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 4
4.  Distributerji, ki dobavljajo baterije za končne uporabnike, zagotovijo na viden način na svojih prodajnih mestih in prek svojih spletnih tržnic informacije iz odstavkov 1 in 2 ter informacije o tem, kako lahko končni uporabniki brezplačno vrnejo odpadne baterije na ustrezna zbirna mesta v maloprodajnih trgovinah ali zbirna mesta, ki so vzpostavljena v imenu tržnice. Navedena obveznost je omejena glede na vrste baterij, ki jih distributer ali prodajalec na drobno ima ali je imel v svoji ponudbi novih baterij.
4.  Distributerji, ki dobavljajo baterije za končne uporabnike, jim na svojih prodajnih mestih in prek svojih spletnih tržnic v trajni obliki zagotovijo preprosto dostopne in jasno vidne informacije iz odstavkov 1 in 2 ter informacije o tem, kako lahko končni uporabniki brezplačno vrnejo odpadne baterije na ustrezna zbirna mesta v maloprodajnih trgovinah ali zbirna mesta, ki so vzpostavljena v imenu tržnice. Navedena obveznost je omejena glede na vrste baterij, ki jih distributer ali prodajalec na drobno ima ali je imel v svoji ponudbi novih baterij.
Sprememba 366
Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 5
5.  Stroški, ki jih krije proizvajalec na podlagi člena 47(1)(e), se končnemu uporabniku pokažejo ločeno na prodajnem mestu nove baterije. Navedeni stroški ne presegajo najnatančnejše ocene dejansko nastalih stroškov.
5.  Stroški, ki jih krije proizvajalec na podlagi člena 47(1)(e), se končnemu uporabniku pokažejo ločeno na prodajnem mestu nove baterije. Navedeni stroški ne presegajo najnatančnejše ocene dejansko nastalih stroškov in se ne prištejejo h končnemu strošku baterije, ki se potrošniku zaračuna na prodajnem mestu.
Sprememba 367
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Proizvajalci prenosnih baterij ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, sporočijo pristojnemu organu za vsako koledarsko leto naslednje informacije na podlagi kemijske tehnologije baterije, pri čemer določijo količine baterij za lahka vozila:
1.  Proizvajalci prenosnih baterij ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, sporočijo pristojnemu organu za vsako koledarsko leto naslednje informacije na podlagi kemijske tehnologije baterije:
Sprememba 368
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)
(aa)  količino prenosnih baterij za splošno rabo, katerih dostopnost se prvič omogoči na trgu na ozemlju države članice, razen vseh prenosnih baterij za splošno rabo, ki so zapustile ozemlje navedene države članice v navedenem letu, preden so bile prodane končnim uporabnikom;
Sprememba 369
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  količino odpadnih prenosnih baterij za splošno rabo, zbranih v skladu s členom 48, izračunano na podlagi metodologije iz Priloge XI;
Sprememba 370
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
(da)   količino zbranih odpadnih baterij, ki se izvozijo v tretje države v obdelavo, pripravo za ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena in recikliranje.
Sprememba 371
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 2
Kadar izvajalci ravnanja z odpadki, razen proizvajalcev ali organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, prevzamejo odpadne prenosne baterije od distributerjev ali na drugih zbirnih mestih za odpadne prenosne baterije, sporočijo pristojnemu organu za vsako koledarsko leto količino zbranih odpadnih prenosnih baterij na podlagi njihove kemijske tehnologije, pri čemer opredelijo količine baterij za lahka vozila.
Kadar izvajalci ravnanja z odpadki, razen proizvajalcev ali organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, prevzamejo odpadne prenosne baterije od distributerjev ali na drugih zbirnih mestih za odpadne prenosne baterije, sporočijo pristojnemu organu za vsako koledarsko leto količino zbranih odpadnih prenosnih baterij na podlagi njihove kemijske tehnologije.
Sprememba 372
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Proizvajalci baterij za lahka vozila ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, sporočijo pristojnemu organu za vsako koledarsko leto naslednje informacije na podlagi kemijske sestave baterije, pri čemer navedejo količine baterij za lahka vozila:
(a)  količino baterij za lahka vozila, ki so prvič dostopne na trgu na ozemlju države članice, razen vseh tovrstnih baterij, ki so v danem letu zapustile njeno ozemlje, preden so bile prodane končnim uporabnikom;
(b)  količino odpadnih baterij za lahka vozila, zbranih v skladu s členom 48a, izračunano na podlagi metodologije, določene v delegiranem aktu, ki se sprejme v skladu s členom 55(2b);
(c)  cilje zbiranja, ki jih doseže proizvajalec ali organizacija, ki je pristojna za odgovornost proizvajalcev in deluje v imenu svojih članov;
(d)  količino zbranih odpadnih baterij za lahka vozila, dostavljenih v objekte z dovoljenjem za obdelavo in recikliranje; ter
(e)  količino baterij, zbranih za ponovno uporabo, spremembo namena in ponovno izdelavo.
Kadar izvajalci ravnanja z odpadki, razen proizvajalcev ali organizacij, pristojnih za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, prevzamejo odpadne baterije za lahka vozila od distributerjev ali na drugih prevzemnih in zbirnih mestih za te baterije, pristojnemu organu za vsako koledarsko leto sporočijo podatke o količini zbranih baterij, razčlenjene na podlagi kemijske sestave baterij, pri čemer navedejo količine baterij za lahka vozila.
Izvajalci iz prvega in drugega pododstavka pristojnemu organu sporočijo podatke iz prvega pododstavka v štirih mesecih po izteku leta poročanja, na katero se nanašajo zbrani podatki. Prvo obdobje poročanja se nanaša na prvo polno koledarsko leto po sprejetju izvedbenega akta, v katerem je v skladu s členom 62(5) opredeljena oblika za poročanje Komisiji. Pristojni organi določijo obliko in postopke, v skladu s katerimi se jim podatki sporočajo.
Sprememba 373
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)  količino baterij, zbranih za ponovno uporabo, spremembo namena in ponovno izdelavo;
Sprememba 374
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2– točka b b (novo)
(bb)  količino zbranih odpadnih avtomobilskih baterij, industrijskih baterij in baterij za električna vozila, ki se izvozijo v tretje države v obdelavo, pripravo za ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena ali recikliranje.
Sprememba 375
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)  količino zbranih odpadnih avtomobilskih baterij, industrijskih baterij in baterij za električna vozila, ki se izvozijo v tretje države v obdelavo, pripravo za ponovno uporabo, pripravo za spremembo namena ali recikliranje.
Sprememba 376
Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b
(b)  količino odpadnih baterij, ki vstopijo v postopek recikliranja;
(b)  količino odpadnih baterij, ki vstopijo v postopek priprave za spremembo namena in recikliranje;
Sprememba 377
Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
Države članice za vsako koledarsko leto dajo javno na voljo v združeni obliki naslednje podatke o prenosnih, avtomobilskih in industrijskih baterijah ter baterijah za električna vozila na podlagi vrste baterij in njihove kemijske tehnologije, pri čemer v zvezi s prenosnimi baterijami ločeno opredelijo baterije za lahka vozila:
Države članice za vsako koledarsko leto dajo javno na voljo v združeni obliki naslednje podatke o prenosnih baterijah, baterijah za lahka vozila, avtomobilskih in industrijskih baterijah ter baterijah za električna vozila na podlagi vrste baterij in njihove kemijske tehnologije, pri čemer v zvezi s prenosnimi baterijami ločeno opredelijo baterije za lahka vozila:
Sprememba 378
Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b
(b)  količino odpadnih baterij, zbranih v skladu s členoma 48 in 49, izračunano na podlagi metodologije iz Priloge XI;
(b)  količino odpadnih baterij, zbranih v skladu s členom 48, členom 48a, in členom 49, izračunano na podlagi metodologije iz Priloge XI;
Sprememba 379
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Sistem se uporablja za naslednje namene:
(a)  podpiranje organov za nadzor trga pri izvajanju njihovih nalog v skladu s to uredbo in ustreznimi delegiranimi akti, tudi pri njihovem izvrševanju uredbe;
(b)  obveščanje javnosti o baterijah, danih na trg, ter o trajnostnih in varnostnih zahtevah, ki veljajo zanje, in zagotavljanje informativnih listov za baterije;
(c)  seznanjanje Komisije ter pooblaščenih izvajalcev ponovne izdelave, izvajalcev postopkov v okviru drugotne uporabe in izvajalcev recikliranja z najnovejšimi informacijami o baterijah.
Sprememba 380
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 2
2.  Sistem vsebuje informacije in podatke o polnilnih industrijskih baterijah in baterijah za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije in zmogljivostjo, večjo od 2 kWh, kot so navedeni v Prilogi XIII. Navedene informacije in podatke je možno razvrstiti in po njih iskati ob upoštevanju odprtih standardov, da jih lahko uporabljajo tretje osebe.
2.  Sistem vsebuje informacije in podatke o baterijah za lahka vozila, industrijskih baterijah in baterijah za električna vozila, kot so navedeni v Prilogi XIII. Navedene informacije in podatke je možno razvrstiti in po njih iskati ob upoštevanju odprtih standardov, da jih lahko uporabljajo tretje osebe. Sistem tudi vsebuje redno posodobljeno podatkovno zbirko za vse baterije, zajete v to uredbo.
Sprememba 381
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 3
3.  Gospodarski subjekti, ki dajejo polnilne industrijske baterije ali baterije za električna vozila z notranjim sistemom shranjevanja energije na trg, dajo na voljo informacije iz odstavka 2 elektronsko v strojno berljivi obliki, pri čemer uporabijo interoperabilne in lahko dostopne podatkovne storitve v obliki, opredeljeni v skladu z odstavkom 5.
3.  Gospodarski subjekti, ki dajejo baterije za lahka vozila, industrijske baterije ali baterije za električna vozila na trg, dajo na voljo informacije iz odstavka 2 elektronsko v strojno berljivi obliki, pri čemer uporabijo interoperabilne in lahko dostopne podatkovne storitve v obliki, opredeljeni v skladu z odstavkom 5.
Sprememba 382
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Sistem ne nadomešča in ne spreminja obveznosti organov za nadzor trga.
Sprememba 383
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del
5.  Komisija do 31. decembra 2024 sprejme izvedbene akte o določitvi:
5.  Komisija do 31. decembra 2024 sprejme delegirani akt v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z določitvijo:
Sprememba 384
Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 5 – pododstavek 2
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
črtano
Sprememba 385
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1
1.  Najpozneje 1. januarja 2026 ima vsaka industrijska baterija in baterija za električna vozila, ki je dana na trg ali v uporabo in katere zmogljivost je višja od 2 kWh, elektronski zapis (v nadaljnjem besedilu: potni list za baterijo).
1.  Najpozneje 1. januarja 2026 ima vsaka industrijska baterija, baterija za električna vozila in baterija za lahka vozila, ki je dana na trg ali v uporabo, elektronski zapis (v nadaljnjem besedilu: potni list za baterijo).
Sprememba 386
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 3
3.  Potni list za baterijo je povezan z informacijami o osnovnih značilnostih vsake vrste in modela baterije, shranjenimi v virih podatkov sistema, vzpostavljenega v skladu s členom 64. Gospodarski subjekt, ki daje industrijsko baterijo ali baterijo za električna vozila na trg, zagotovi, da so podatki v potnem listu za baterijo točni, popolni in posodobljeni.
3.  Potni list za baterijo za industrijske baterije in baterije za električna vozila je povezan z informacijami o osnovnih značilnostih vsake vrste in modela baterije, shranjenimi v virih podatkov sistema, vzpostavljenega v skladu s členom 64.Gospodarski subjekt, ki daje industrijsko baterijo ali baterijo za električna vozila na trg, zagotovi, da so podatki v potnem listu za baterijo točni, popolni in posodobljeni.
Sprememba 387
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Potni list za baterijo za baterije za lahka vozila vsebuje informacije, opisane v členu 13(5), točka (a) do (d) ter točka (i) in (j), ter posodobljene informacije o bateriji, povezane s spremembami njenega statusa.
Sprememba 388
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4
4.  Potni list za baterijo je na voljo na spletu, prek elektronskih sistemov, ki so interoperabilni s sistemom, vzpostavljenim v skladu s členom 64.
4.  Potni list za baterijo je na voljo na spletu, prek elektronskih sistemov, ki so interoperabilni s sistemom, vzpostavljenim v skladu s členom 64, in prek kode QR iz člena 13(5).
Sprememba 389
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5
5.  Potni list za baterijo omogoča dostop do informacij o vrednostih parametrov delovanja in trajnosti iz člena 10(1), ko se baterija da na trg in ko se spremeni njen status.
5.  Potni list za baterijo omogoča dostop do informacij o vrednostih parametrov delovanja in trajnosti iz člena 10(1) ter informacij o stanju baterije v skladu s členom 14, ko se baterija da na trg in ko se spremeni njen status.
Sprememba 390
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 6
6.  Kadar sprememba statusa nastane zaradi popravil ali spremembe namena, se odgovornost za izvedbo zapisa v potni list za baterijo prenese na gospodarski subjekt, za katerega se šteje, da daje industrijsko baterijo ali baterijo za električna vozila na trg ali v uporabo.
6.  Kadar sprememba statusa nastane zaradi spremembe namena ali ponovne izdelave, se odgovornost za izvedbo zapisa v potni list za baterijo prenese na gospodarski subjekt, za katerega se šteje, da daje industrijsko baterijo, baterijo za električna vozila ali baterijo za lahka vozila na trg ali v uporabo. Zapis za baterije s spremenjenim namenom ali ponovno izdelane baterije je povezan z zapisom za prvotno baterijo.
Sprememba 391
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 7 – uvodni del
7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov o določitvi pravil za dostop, izmenjavo, upravljanje, raziskovanje, objavo in ponovno uporabo informacij in podatkov, dostopnih prek potnega lista za baterijo.
7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 73 o določitvi pravil za dostop, izmenjavo, upravljanje, raziskovanje, objavo in ponovno uporabo informacij in podatkov, dostopnih prek potnega lista za baterijo.
Sprememba 392
Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 7 – pododstavek 1
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
črtano
Sprememba 393
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Kadar organi za nadzor trga ene države članice utemeljeno domnevajo, da baterija, ki jo zajema ta uredba, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, premoženje ali okolje, ocenijo, ali zadevna baterija izpolnjuje vse ustrezne zahteve iz te uredbe.
1.  Organi za nadzor trga v zadostnem obsegu izvajajo ustrezne preglede baterij, ki so na voljo v spletu in zunaj njega, tako da preverijo dokumentacijo in po potrebi na podlagi reprezentativnega vzorca izvedejo fizične in laboratorijske preglede, ki zajemajo vse ustrezne zahteve iz te uredbe. Za namene teh pregledov lahko baterije pošljejo v preizkuševalno zmogljivost Unije iz člena 68a.
Sprememba 394
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme izvedbene akte, s katerimi določi enotne pogoje za preglede, merila za določitev pogostosti pregledov in količino vzorcev, ki jih je treba preveriti v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 2019/1020.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 74(3).
Sprememba 395
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2
2.  Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na njihovo nacionalno ozemlje, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.
2.  Organi za nadzor trga Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.
Sprememba 396
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 5 – točka a
(a)  baterija ne izpolnjuje zahtev iz poglavij II in III te uredbe;
(a)  baterija ne izpolnjuje zahtev iz poglavij II in III ali člena 39 te uredbe;
Sprememba 397
Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 8 a (novo)
8a.  Potrošnikom se omogoči, da informacije o baterijah, ki predstavljajo tveganje za potrošnike, vnesejo v ločen oddelek portala sistema hitrega obveščanja (RAPEX) iz člena 12 Direktive 2001/95/ES. Komisija ustrezno upošteva prejete informacije in po potrebi zagotovi nadaljnje ukrepanje, vključno s posredovanjem informacij ustreznim nacionalnim organom, kadar je ustrezno.
Komisija sprejme izvedbeni akt v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 74(2), da določi načine posredovanja informacij iz prvega pododstavka in za njihovo posredovanje ustreznim nacionalnim organom za nadaljnje ukrepanje.
Sprememba 398
Predlog uredbe
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Kadar so po zaključku postopka iz člena 66(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanja z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Komisija na podlagi rezultatov navedenega ocenjevanja z izvedbenim aktom odloči, ali so nacionalni ukrepi upravičeni ali ne.
1.  Kadar so po zaključku postopka iz člena 66(3) in (4) vloženi ugovori zoper ukrep države članice ali kadar Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija nemudoma začne posvetovanja z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom oziroma subjekti ter oceni nacionalni ukrep. Komisija to oceno pripravi v enem mesecu. Komisija na podlagi rezultatov navedenega ocenjevanja z izvedbenim aktom odloči, ali so nacionalni ukrepi upravičeni ali ne.
Sprememba 399
Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1
1.  Kadar država članica po izvedbi ocenjevanja iz člena 67(1) ugotovi, da baterija kljub skladnosti z zahtevami iz poglavij II in III, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, premoženje ali okolje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna baterija ob dajanju na trg ne predstavlja več navedenega tveganja, ali pa baterijo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku glede na naravo tveganja.
1.  Kadar država članica po izvedbi ocenjevanja iz člena 67(1) ugotovi, da baterija kljub skladnosti z zahtevami iz poglavij II in III, predstavlja oziroma se lahko upravičeno šteje, da predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, premoženje ali okolje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna baterija ob dajanju na trg ne predstavlja več navedenega tveganja, ali pa baterijo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku glede na naravo tveganja.
Sprememba 400
Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 3
3.  Država članica o tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Navedene informacije vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za opredelitev zadevne baterije, porekla in dobavne verige baterije, vrste tveganja, ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.
3.  Država članica o tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Navedene informacije vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za opredelitev zadevne baterije, porekla in vrednostne verige baterije, vrste tveganja, ter vrsto in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov.
Sprememba 401
Predlog uredbe
Člen 68 a (novo)
Člen 68a
Preizkuševalna zmogljivost Unije
1.  Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] imenuje preizkuševalno zmogljivost Unije, specializirano za baterije, v skladu z drugim pododstavkom člena 21(2) Uredbe (EU) 2019/1020.
2.  Preizkuševalna zmogljivost Unije deluje kot strokovno središče za:
(a)  zagotavljanje, z odstopanjem od člena 21(6)(b) Uredbe (EU) 2019/1020, neodvisnih tehničnih in znanstvenih nasvetov Komisiji med preiskavami iz člena 32 te uredbe in med ocenjevanjem iz členov 67(1) in 68(4) te uredbe;
(b)  izvajanje preizkušanja baterij na zahtevo organov za nadzor trga za namene ocenjevanja iz člena 66(1).
Sprememba 402
Predlog uredbe
Člen 68 b (novo)
Člen 68b
Nacionalni kompetenčni centri za baterije
1.  Organi za nadzor trga se z organizacijami, ki zastopajo gospodarske subjekte, in raziskovalnimi središči dogovorijo o ustanovitvi nacionalnega kompetenčnega centra za baterije v vsaki državi članici.
2.  Nacionalni kompetenčni centri za baterije iz odstavka 1 izvajajo dejavnosti, katerih cilj je spodbujanje skladnosti, odkrivanje neskladnosti, ozaveščanje ter zagotavljanje smernic in tehničnih nasvetov v zvezi z zahtevami iz te uredbe. Po potrebi lahko pri dejavnostih nacionalnih kompetenčnih centrov za baterije sodelujejo tudi drugi deležniki, kot so organizacije, ki zastopajo končne uporabnike.
3.  V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) 2019/1020 organ za nadzor trga in strani iz odstavka 1 zagotovijo, da dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni kompetenčni centri za baterije, ne povzročajo nelojalne konkurence med gospodarskimi subjekti in ne vplivajo na objektivnost, neodvisnost in nepristranskost strani.
Sprememba 403
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Brez poseganja v člen 66, kadar država članica ugotovi, da baterija, ki ne spada na področje uporabe člena 68, ni skladna s to uredbo ali da gospodarski subjekt krši obveznosti, navedene v tej uredbi, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da odpravi zadevno neskladnost. Takšne neskladnosti vključujejo:
1.  Brez poseganja v člen 66, kadar država članica ugotovi, da baterija, ki ne spada na področje uporabe člena 68, ni skladna s to uredbo ali da gospodarski subjekt krši obveznosti, navedene v tej uredbi, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da odpravi zadevno neskladnost. Države članice vzpostavijo lahko dostopne kanale za prijavo neskladnosti za potrošnike, s čimer to nalogo olajšajo. Takšne neskladnosti vključujejo:
Sprememba 404
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1 – točka k
(k)  zahteve v zvezi s politiko potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz člena 39 niso izpolnjene.
(k)  zahteve v zvezi s politiko potrebne skrbnosti v vrednostni verigi iz člena 39 niso izpolnjene.
Sprememba 405
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1 – točka k a (novo)
(ka)  zahteve za potni list za baterije iz člena 65 niso izpolnjene.
Sprememba 406
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Pristojnim organom držav članic se v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2019/1020 podelijo preiskovalna pooblastila za izvajanje ustreznih kontrol na podlagi tveganja ali na podlagi prejetih informacij, da se odkrije morebitna neskladnost.
Sprememba 407
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 3 b (novo)
3b.  Organi za nadzor trga sodelujejo med seboj, da bi zagotovili čezmejno izvrševanje te uredbe v skladu z določbami iz poglavja VI Uredbe (EU) 2019/1020.
Sprememba 408
Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 3 c (novo)
3c.  Države članice sodelujejo v mreži za medsebojno podporo pri ugotavljanju kršitev v primeru čezmejne prodaje na ozemlju Unije.
Sprememba 409
Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 1
1.  Javni naročniki, opredeljeni v členu 2(1) Direktive 2014/24/EU ali členu 3(1) Direktive 2014/25/EU, ali naročniki, opredeljeni v členu 4(1) Direktive 2014/25/EU, pri naročanju baterij ali proizvodov, ki vsebujejo baterije, v primerih, ki jih zajemata navedeni direktivi, upoštevajo vpliv na okolje, ki jih imajo baterije v svojem življenjskem ciklu, da zagotovijo, da so taki vplivi naročenih baterij čim manjši.
1.  Javni naročniki, opredeljeni v členu 2(1) Direktive 2014/24/EU ali členu 3(1) Direktive 2014/25/EU, ali naročniki, opredeljeni v členu 4(1) Direktive 2014/25/EU, pri naročanju baterij ali proizvodov, ki vsebujejo baterije, v primerih, ki jih zajemata navedeni direktivi, dajo prednost najbolj okolju prijaznim baterijam na podlagi njihovega celotnega življenjskega cikla, da zagotovijo, da so taki vplivi naročenih baterij čim manjši.
Sprememba 410
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Če država članica meni, da uporaba snovi pri proizvodnji baterij ali prisotnost snovi v baterijah ob njihovem dajanju na trg ali v poznejših fazah življenjskega cikla, vključno s fazo odpadkov, predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki ni pod primernim nadzorom in ga je treba obravnavati, obvesti Agencijo, da predlaga pripravo dokumentacije, ki je skladna z dokumentacijo za omejitve. Če se s to dokumentacijo dokaže, da je treba poleg že uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe na ravni celotne Skupnosti, država članica to dokumentacijo predloži Agenciji, da sproži postopek za določitev omejitev.
Sprememba 411
Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 14 a (novo)
14a.  Komisija v 6 mesecih od morebitne spremembe Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali začetka veljavnosti zakonodaje Unije o trajnostnih merilih za nevarne snovi in kemikalije oceni, ali je zaradi spremembe Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali druge prihodnje zakonodaje Unije treba spremeniti ta člen, in po potrebi sprejme delegirani akt v skladu s členom 72 te uredbe, s katerim te določbe ustrezno spremeni.
Sprememba 412
Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Priznajo se samo sheme, ki jih vodi industrija, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 30 in ki so jih preverili akterji tretjih strani.
Sprememba 413
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(1), (2) in (3), člena 9(2), člena 10(3), člena 12(2), člena 17(4), člena 27(3), člena 39(8), člena 55(4), člena 56(4), člena 57(6), člena 58(3) in člena 70(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 6(5a), člena 7(1), tretji pododstavek, točka (a), člena 7(1), četrti pododstavek, člena 7(2), četrti pododstavek, točka (a), člena 7(3), tretji in četrti pododstavek, člena 8(1), drugi pododstavek, točka (a), člena 8(4a), člena 9(2), drugi pododstavek, člena 10(1b) in (1c), člena 10(3), prvi pododstavek, člena 10(3a), člena 11a(4), člena 11b(2), člena 13(6a), člena 14(3), pododstavek 1a, člena 12(2), člena 17(4), člena 39(8) in člena (8a), člena 55(2b), člena 56(4), člena 57(4), člena 57(5a), člena 58(3), člena 64(5), člena 65(7), člena 70(3), člena 71(14a) in člena 76(1b) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 414
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 3
3.  Prenos pooblastila iz člena 6(2), člena 7(1), (2) in (3), člena 9(2), člena 10(3), člena 12(2), člena 17(4), člena 27(3), člena 39(8), člena 55(4), člena 56(4), člena 57(6), člena 58(3) in člena 70(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastila iz člena 6(2), člena 6(5a), člena 7(1), tretji pododstavek, točka (a), člena 7(1), četrti pododstavek, člena 7(2), četrti pododstavek, točka (a), člena 7(3), tretji pododstavek in četrti pododstavek, člena 8(1), drugi pododstavek, točka (a), člena 8(4a), člena 9(2), drugi pododstavek, člena 10(1b) in (1c), člena 10(3), prvi pododstavek, člena 10(3a), člena 11a(4), člena 11b(2), člena 13(6a), člena 14(3) pododstavek 1a, člena 12(2), člena 17(4), člena 39(8) in člena (8a), člena 55(2b), člena 56(4), člena 57(4), člena 57(5a), člena 58(3), člena 64(5), člena 65(7), člena 70(3), člena 71(14a) in člena 76(1b) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 415
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 6
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2), členom 7(1), (2) in (3), členom 9(2), členom 10(3), členom 12(2), členom 17(4), členom 27(3), členom 39(8), členom 55(4), členom 56(4), členom 57(6), členom 58(3) in členom 70(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.
6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2), členom 6(5a), členom 7(1), tretji pododstavek, točka (a), členom 7(1), četrti pododstavek, členom 7(2), četrti pododstavek, točka (a), členom 7(3), tretji pododstavek in četrti pododstavek, členom 8(1), drugi pododstavek, točka (a), členom 8(4a), členom 9(2), drugi pododstavek, členom 10(1b) in (1c), členom 10(3), prvi pododstavek, členom 10(3a), členom 11a(4), členom 11b(2), členom 13(6a), členom 14(3), pododstavek 1a, členom 12(2), členom 17(4), členom 39(8) in (8a), členom 55(2b), členom 56(4), členom 57(4), členom 57(5a), členom 58(3), členom 64(5), členom 65(5), členom 65(7), členom 70(3), členom 71(14a) in členom 76(1b) začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.
Sprememba 416
Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del
(2)  v Prilogi I se na seznam harmonizacijske zakonodaje doda naslednja točka 71:
(2)  v Prilogi I se točka 21 na seznamu harmonizacijske zakonodaje Unije nadomesti z naslednjim:
Sprememba 417
Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1 a (novo)
Komisija do 1. januarja 2023 oblikuje usklajena merila ali smernice za učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni ter nadomestilo škode posameznikom.
Ta merila zajemajo vsaj naslednje vrste kršitev:
–  dajanje lažnih izjav v postopkih ugotavljanja skladnosti iz poglavja IV in ukrepi iz členov 66 in 68;
–  ponarejanje rezultatov preizkusov za namene preverjanja skladnosti ali tržnega nadzora;
–  zadržanje podatkov ali tehničnih specifikacij, zaradi katerih bi bili lahko baterija ali njeni sestavni deli odpoklicani ali bi bila zanje zavrnjena ali odvzeta izjava o skladnosti.
Sprememba 418
Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1 b (novo)
Komisija do 1. januarja 2023 sprejme delegirane akte v skladu s členom 73 za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril za učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni ter za nadomestilo škode, povzročene posameznikom, ki zajema vsaj kršitve iz odstavka 1a.
Sprememba 419
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1
1.  Komisija do 31. decembra 2030 pripravi poročilo o uporabi te uredbe ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.
1.  Komisija do 31. decembra 2030 in nato vsakih pet let pripravi poročilo o uporabi te uredbe ter njenem vplivu na okolje, zdravje ljudi in delovanje notranjega trga ter poročilo predloži in predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 420
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c
(c)  zahtev glede potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz členov 39 in 72;
(c)  zahtev glede potrebne skrbnosti v vrednostni verigi baterij iz členov 39 in 72;
Sprememba 421
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)
(da)  ukrepov v zvezi z identifikacijo gospodarskih subjektov iz člena 45;
Sprememba 422
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d b (novo)
(db)  kršitev ter učinkovitosti, sorazmernosti in odvračilnosti kazni, kot je določeno v členu 76;
Sprememba 423
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d c (novo)
(dc)  analize učinka Uredbe na konkurenčnost in naložbe v sektorju baterij ter na upravno breme.
Sprememba 424
Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2 – pododstavek 2
Po potrebi se poročilu priloži zakonodajni Sprememba ustreznih določb te uredbe.
Po potrebi se poročilu iz odstavka 1 priloži zakonodajni Sprememba ustreznih določb te uredbe.
Sprememba 425
Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2
Uporablja se od 1. januarja 2022.
Uporablja se od ... [6 mesecev od datuma začetka veljavnosti te uredbe].
Sprememba 426
Predlog uredbe
Priloga I – vrstica 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sprememba

2a.  Svinec

Prenosne baterije, vgrajene v naprave ali ne, ne vsebujejo več kot 0,01 % svinca glede na celotno maso.

št. CAS 7439-92-1

 

št. ES 231-100-4 in njegove spojine

 

Sprememba 427
Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)
(ca)  „ocena kakovosti podatkov“ pomeni delno kvantitativno oceno meril kakovosti nabora podatkov, ki temelji na tehnološki, geografski in časovni reprezentativnosti ter natančnosti. Za kakovost podatkov se šteje kakovost niza podatkov, kot je bila dokumentirana.
Sprememba 428
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – odstavek 2
Harmonizirana pravila za izračun iz člena 7 temeljijo na bistvenih elementih, vključenih v tej prilogi, so skladna z zadnjo različico metode Komisije za okoljski odtis izdelkov80 in ustreznimi pravili o okoljskem odtisu kategorij izdelkov81 ter upoštevajo mednarodne sporazume in tehnološki/znanstveni napredek na področju ocene življenjskega cikla82.
Harmonizirana pravila za izračun iz člena 7 temeljijo na bistvenih elementih, vključenih v tej prilogi, so skladna z zadnjo različico metode Komisije za okoljski odtis izdelkov80 in ustreznimi pravili o okoljskem odtisu kategorij izdelkov81 ter upoštevajo mednarodne sporazume in tehnološki/znanstveni napredek na področju ocene življenjskega cikla82. Razvoj in posodobitev metod okoljskega odtisa izdelkov in ustreznih pravil o okoljskem odtisu kategorij izdelkov morata biti odprta in pregledna ter vključevati ustrezno zastopanost organizacij civilne družbe, akademskih krogov in drugih deležnikov.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=SL
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=SL
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Glej https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
82 Glej https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
Sprememba 429
Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 a (novo)
2a.  Poraba energije in obračunavanje
Pri izračunu intenzivnosti ogljika energije, porabljene v različnih fazah življenjskega cikla baterije in postopkih iz točke 4, se uporabijo podatki o povprečnih emisijah ogljika države, v kateri je potekala določena dejavnost ali postopek. Nižji emisijski faktorji se uporabijo le, kadar lahko gospodarski subjekt zanesljivo dokaže, da so regija, v kateri je potekala določena dejavnost in ki je dobavila energijo gospodarskemu subjektu, ali njegovi posamezni postopki oziroma oskrba z energijo, manj ogljično intenzivni od povprečja države. To se dokaže s predložitvijo dokazov, da energija prihaja iz regije in da je manj ogljično intenzivna, ali z neposredno povezavo z obnovljivim ali nizkoogljičnim virom energije ali pogodbo, ki dokazuje časovno in geografsko povezavo med oskrbo z energijo in porabo s strani gospodarskega subjekta, kar je treba preveriti z izjavo tretje osebe o preverjanju.
Sprememba 430
Predlog uredbe
Priloga II – točka 4 – odstavek 1 – tabela – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pridobivanje surovin in predobdelava

Vključuje rudarjenje in predobdelavo, vse do proizvodnje baterijskih celic in sestavnih delov baterij (aktivnih materialov, separatorja, elektrolita, ohišja, aktivnih in pasivnih sestavnih delov baterij) in električnih/elektronskih sestavnih delov.

Sprememba

Pridobivanje surovin in predobdelava

Vključuje rudarjenje in drugo ustrezno pridobivanje, predobdelavo in prevoz vseh surovin in aktivnih materialov, vse do proizvodnje baterijskih celic in sestavnih delov baterij (aktivnih materialov, separatorja, elektrolita, ohišja, aktivnih in pasivnih sestavnih delov baterij) in električnih/elektronskih sestavnih delov.

Sprememba 431
Predlog uredbe
Priloga II – točka 4 – odstavek 3
Fazo uporabe bi bilo treba iz izračunov ogljičnega odtisa življenjskega cikla izključiti, saj izdelovalci nanjo ne vplivajo neposredno, razen če se dokaže, da prispevek k temu vplivu, ki ga imajo odločitve izdelovalcev baterij v fazi zasnove, ni zanemarljiv.
Fazo uporabe se lahko iz izračunov ogljičnega odtisa življenjskega cikla izključi le, če lahko izdelovalci zanesljivo dokažejo, da izbire pri zasnovi samo zanemarljivo prispevajo k temu vplivu.
Sprememba 432
Predlog uredbe
Priloga II – točka 5 – odstavek 2
Vsi podatki o dejavnosti v zvezi z anodo, katodo, elektrolitom, separatorjem in ohišjem celic baterije se nanašajo predvsem na specifični model baterije v določenem proizvodnem obratu (tj. ne uporabljajo se privzeti podatki o dejavnosti). Podatki o dejavnosti v zvezi s specifičnimi baterijami se uporabljajo v kombinaciji z ustreznimi sekundarnimi nabori podatkov, skladnimi z okoljskim odtisom izdelkov.
Vsi podatki o dejavnosti v zvezi s surovinami, anodo, katodo, elektrolitom, separatorjem in ohišjem celic baterije se nanašajo predvsem na specifični model baterije v določenem proizvodnem obratu (tj. ne uporabljajo se privzeti podatki o dejavnosti). Podatki o dejavnosti v zvezi s specifičnimi baterijami se uporabljajo v kombinaciji z ustreznimi sekundarnimi nabori podatkov, skladnimi z okoljskim odtisom izdelkov.
Sprememba 433
Predlog uredbe
Priloga II – točka 5 – odstavek 5 – alinea 1
—  pridobivanje surovin in predobdelava,
—  pridobivanje surovin, prevoz in predobdelava,
Sprememba 434
Predlog uredbe
Priloga II – točka 8 – odstavek 1
Na podlagi porazdelitve vrednosti iz izjav o ogljičnem odtisu baterij, ki se dajejo na notranji trg EU, se zaradi omogočanja diferenciacije trga opredeli smiselno število razredov učinkovitosti, pri katerih je kategorija A najboljši razred z najmanjšim vplivom ogljičnega odtisa življenjskega cikla.
Na podlagi porazdelitve vrednosti iz izjav o ogljičnem odtisu in ocene kakovosti podatkov baterij, ki se dajejo na notranji trg EU, se zaradi omogočanja diferenciacije trga opredeli smiselno število razredov učinkovitosti, pri katerih je kategorija A najboljši razred z najmanjšim vplivom ogljičnega odtisa življenjskega cikla.
Sprememba 435
Predlog uredbe
Priloga III – naslov
Parametri elektrokemijskega delovanja in trajnosti za prenosne baterije za splošno rabo
Parametri elektrokemijskega delovanja in trajnosti za prenosne baterije
Sprememba 436
Predlog uredbe
Priloga III – točka 1
1.  Zmogljivost baterije, električni naboj, ki ga baterija lahko doseže pod določenimi pogoji.
1.  Zmogljivost baterije, električni naboj, ki ga baterija lahko doseže pod pogoji pri dejanski uporabi.
Sprememba 437
Predlog uredbe
Priloga III – točka 3
3.  Rok uporabnosti (odloženo praznjenje), relativno zmanjšanje minimalnega povprečnega trajanja po določenem časovnem obdobju in na podlagi določenih pogojev.
3.  Rok uporabnosti (odloženo praznjenje), relativno zmanjšanje minimalnega povprečnega trajanja po določenem časovnem obdobju in na podlagi določenih pogojev, pri čemer se za referenčno točko uporabi začetna izmerjena zmogljivost baterije.
Sprememba 438
Predlog uredbe
Priloga IV – naslov
Zahteve glede elektrokemijskega delovanja in trajnosti za polnilne industrijske baterije in baterije za električna vozila
Zahteve glede elektrokemijskega delovanja in trajnosti za baterije za lahka vozila, industrijske baterije in baterije za električna vozila
Sprememba 439
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka 3
3.  Notranji upor (v ꭥ) in povečanje notranjega upora (v %).
3.  Notranji upor (v ꭥ), povečanje notranjega upora (v %) in elektrokemijska impedanca (v ꭥ).
Sprememba 440
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka 5
5.  Navedba njihove pričakovane življenjske dobe v pogojih, za katere so bile namenjene.
5.  Njihova pričakovana življenjska doba v referenčnih pogojih, za katere so bile namenjene, je izražena v ciklih in koledarskih letih.
Sprememba 441
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
5a.  Samopraznjenje.
Sprememba 442
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 2
„Nazivna zmogljivost“ pomeni skupno število amperskih ur (Ah), ki se lahko odvzamejo iz popolnoma napolnjene baterije pod določenimi pogoji.
„Nazivna zmogljivost“ pomeni skupno število amperskih ur (Ah), ki se lahko odvzamejo iz popolnoma napolnjene baterije pod določenimi referenčnimi pogoji.
Sprememba 443
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 3
„Izguba zmogljivosti“ pomeni zmanjšanje naboja skozi čas in pri uporabi, ki ga baterija lahko zagotovi pri nazivni napetosti ob upoštevanju prvotne nazivne zmogljivosti, ki jo navede izdelovalec.
„Izguba zmogljivosti“ pomeni zmanjšanje naboja skozi čas in pri uporabi, ki ga baterija lahko zagotovi pri nazivni napetosti ob upoštevanju prvotne nazivne zmogljivosti.
Sprememba 444
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 4
„Moč“ pomeni količino energije, ki jo baterija lahko zagotovi v zadevnem obdobju.
„Moč“ pomeni količino energije, ki jo baterija lahko zagotovi v zadevnem obdobju pod referenčnimi pogoji.
Sprememba 445
Predlog uredbe
Priloga IV – del A – odstavek 6
„Notranji upor“ pomeni nasprotje toku znotraj celice ali baterije, tj. vsota upora pri gibanju elektronov in upora pri gibanju ionov v prispevku k skupnemu efektivnemu uporu, vključno z induktivnimi/kapacitivnimi lastnostmi.
„Notranji upor“ pomeni nasprotje toku znotraj celice ali baterije pod referenčnimi pogoji, tj. vsota upora pri gibanju elektronov in upora pri gibanju ionov v prispevku k skupnemu efektivnemu uporu, vključno z induktivnimi/kapacitivnimi lastnostmi.
Sprememba 446
Predlog uredbe
Priloga IV – točka A – odstavek 7 a (novo)
„Samopraznjenje“ pomeni zmanjševanje shranjenega električnega naboja, kadar elektrode baterije dlje časa niso priključene (na primer, kadar je baterija shranjena ali se ne uporablja 48, 168 ali 720 ur), tako da se njena napolnjenost sčasoma zmanjša.
Sprememba 447
Predlog uredbe
Priloga V – točka 6 – uvodni del
6.  Širjenje toplote
6.  Zaščita pred širjenjem toplote
Sprememba 448
Predlog uredbe
Priloga V – točka 7 – odstavek 1
7.  Mehanska poškodba zaradi zunanjih sil (udarec ob padcu)
7.  Zaščita pred mehanskimi poškodbami
S temi preizkusi se simulira en ali več primerov, v katerih baterija po naključju pade ali se poškoduje pod težko obremenitvijo, vendar še vedno izpolnjuje namen, za katerega je bila zasnovana. Pri simulacijah teh primerov bi bilo treba upoštevati različne načine uporabe v resničnem življenju.
S temi preizkusi se simulira eden ali več primerov, v katerih je baterija po naključju izpostavljena mehanskim obremenitvam, vendar še vedno izpolnjuje namen, za katerega je bila zasnovana. Pri simulacijah teh primerov bi bilo treba upoštevati različne načine uporabe v resničnem življenju.
Sprememba 449
Predlog uredbe
Priloga V – točka 9 a (novo)
9a.  Preizkus z ognjem
Namen tega preizkusa je izpostaviti baterijo ognju in oceniti tveganje eksplozije. Pomemben varnostni kazalnik je izmerjena sproščena energija.
Sprememba 450
Predlog uredbe
Priloga V – točka 9 b (novo)
9b.  Plinske emisije – merjenje nevarnih snovi
Baterije lahko vsebujejo precejšnje količine potencialno nevarnih materialov, na primer zelo vnetljive elektrolite ali korozivne in strupene sestavine. Pod nekaterimi pogoji je lahko omajana celovitost baterije in pride do izpusta nevarnih plinov. Zato je pomembno s preskusi določiti in količinsko opredeliti snovi, ki bi lahko izhajali pri napačni rabi ali zlorabi baterij.
Sprememba 451
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – odstavek 1 – točka 5
5.  datum dajanja na trg;
črtano
Sprememba 452
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
5a.  teža baterije;
Sprememba 453
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – odstavek 1 – točka 7
7.  nevarne snovi v bateriji, razen živega srebra, kadmija ali svinca;
7.  nevarne snovi v bateriji, ki imajo koncentracijo, večjo od 0,1 % njene mase, razen živega srebra, kadmija ali svinca;
Sprememba 454
Predlog uredbe
Priloga VI – del A – odstavek 1 – točka 8
8.  kritične surovine v bateriji.
črtano
Sprememba 455
Predlog uredbe
Priloga VI – del A a (novo)
Aa  Dodatne informacije o baterijah, ki so dostopne prek kode QR:
1.  datum dajanja na trg;
2.  kritične surovine v bateriji, ki imajo koncentracijo, večjo od 0,1 % njene mase;
3.  informacije o porabi električne energije in drugih oblik energije ter, kjer je ustrezno, drugih ključnih virov med uporabo.
Sprememba 456
Predlog uredbe
Priloga VI – del C – odstavek 1
Koda QR je 100-odstotno črna in take velikosti, da je preprosto berljiva s splošno razpoložljivim čitalnikom kod QR, kot so čitalniki, vgrajeni v ročne komunikacijske naprave.
Koda QR je take barve, da je v velikem kontrastu z ozadjem, in take velikosti, da je preprosto berljiva s splošno razpoložljivim čitalnikom kod QR, kot so čitalniki, vgrajeni v ročne komunikacijske naprave.
Sprememba 457
Predlog uredbe
Priloga VIII – točka A – točka 1 – odstavek 1
Notranji nadzor proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim izdelovalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 in 4 ter zagotovi in izjavi, da baterija izpolnjuje zahteve iz členov 6, 9, 10, 11, 12, 13 in 14, ki se zanjo uporabljajo.
Notranji nadzor proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim izdelovalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 in 4 ter zagotovi in izjavi, da baterija izpolnjuje zahteve iz členov 6, 9, 11, 13 in 14, ki se zanjo uporabljajo.
Sprememba 458
Predlog uredbe
Priloga VIII – del B – točka 1 – odstavek 1
Notranji nadzor proizvodnje z nadzorovanim preverjanjem je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim izdelovalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3, 4 in 5 ter zagotovi in izjavi, da baterija izpolnjuje veljavne zahteve iz členov 7, 8 in 39.
Notranji nadzor proizvodnje z nadzorovanim preverjanjem je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim izdelovalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3, 4 in 5 ter zagotovi in izjavi, da baterija izpolnjuje veljavne zahteve iz členov 7, 8, 10, 12 in 39.
Sprememba 507
Predlog uredbe
Priloga IX – točka 4
4.  Predmet izjave (identifikacija baterije, ki omogoča sledljivost): opis baterije.
4.  Predmet izjave (identifikacija baterije, ki omogoča sledljivost in lahko po potrebi vključuje sliko baterije): opis baterije.
Sprememba 459
Predlog uredbe
Priloga X – točka 1 – točka a a (novo)
(aa)  železo;
Sprememba 460
Predlog uredbe
Priloga X – točka 1 – točka a b (novo)
(ab)  baker;
Sprememba 461
Predlog uredbe
Priloga X – točka 1 – točka a c (novo)
(ac)  boksit;
Sprememba 462
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka a
(a)  zrak;
(a)  zrak, vključno z onesnaževanjem zraka;
Sprememba 463
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka b
(b)  voda;
(b)  voda, vključno z dostopom do vode, onesnaževanjem in izčrpavanjem sladke vode, pitne vode, oceanov in morij;
Sprememba 464
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka c
(c)  tla;
(c)  tla, vključno s kontaminacijo tal zaradi odlaganja in obdelave odpadkov;
Sprememba 465
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka d
(d)  biotska raznovrstnost;
(d)  biotska raznovrstnost, vključno s škodo za prostoživeče živali, rastlinstvo, naravne habitate in ekosisteme;
Sprememba 466
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka d a (novo)
(da)  podnebje, vključno z emisijami toplogrednih plinov;
Sprememba 467
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka d b (novo)
(db)  ravnanje z odpadki, vključno s škodo, ki jo povzročijo prakse odstranjevanja rudniške jalovine;
Sprememba 468
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka i
(i)  družbeno življenje.
(i)  družbeno življenje, tudi pri domorodnih ljudstvih;
Sprememba 469
Predlog uredbe
Priloga X – točka 2 – točka i a (novo)
(ia)  dostop do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah.
Sprememba 470
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka c
(c)  Sklep COP VIII/28 Konvencije o biološki raznovrstnosti – prostovoljne smernice o biotski raznovrstnosti – vključujoča presoja vplivov;
(c)  Konvencijo o biološki raznovrstnosti, med drugim Sklep COP VIII/28 – prostovoljne smernice o biotski raznovrstnosti – vključujoča presoja vplivov;
Sprememba 471
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka c a (novo)
(ca)  Pariški sporazum OZN;
Sprememba 472
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka c b (novo)
(cb)  osem temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela, opredeljenih v Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah pri delu;
Sprememba 473
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka c c (novo)
(cc)  vse druge mednarodne okoljske konvencije, ki so zavezujoče za Unijo ali njene države članice;
Sprememba 474
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka d
(d)  tristransko deklaracijo MOD o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike;
črtano
Sprememba 475
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka e
(e)  smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij ter
črtano
Sprememba 476
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka f
(f)  smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
črtano
Sprememba 477
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 – točka f a (novo)
(fa)  vse druge mednarodne konvencije o človekovih pravicah, ki so zavezujoče za Unijo ali njene države članice.
Sprememba 478
Predlog uredbe
Priloga X – točka 3 a (novo)
3a.  Mednarodno priznana načela primerne skrbnosti, ki se uporabljajo za zahteve glede primerne skrbnosti iz člena 39 te uredbe:
(a)  vodilna načela OZN o podjetništvu in človekovih pravicah;
(b)  smernice OECD za večnacionalna podjetja;
(c)  tristransko deklaracijo MOD o načelih večnacionalnih podjetij in socialne politike;
(d)  smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno ravnanje podjetij;
(e)  smernice OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne oskrbovalne verige z minerali s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.
Sprememba 479
Predlog uredbe
Priloga XI – točka 1
1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo stopnjo zbiranja, izraženo v odstotku, ki ga dobijo tako, da težo odpadnih prenosnih baterij, razen odpadnih baterij iz lahkih vozil, zbranih v skladu s členom 48 oziroma 55 v določenem koledarskem letu v državi članici, delijo s povprečno težo takih baterij, ki jih proizvajalci prodajo neposredno končnim uporabnikom ali dostavijo tretjim osebam za prodajo končnim uporabnikom v navedeni državi članici v navedenem letu in preteklih dveh koledarskih letih.
1.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo stopnjo zbiranja, izraženo v odstotku, ki ga dobijo tako, da težo odpadnih prenosnih baterij, zbranih v skladu s členom 48 oziroma 55 v določenem koledarskem letu v državi članici, delijo s povprečno težo takih baterij, ki jih proizvajalci prodajo neposredno končnim uporabnikom ali dostavijo tretjim osebam za prodajo končnim uporabnikom v navedeni državi članici v navedenem letu in preteklih dveh koledarskih letih.
Sprememba 480
Predlog uredbe
Priloga XI – točka 1 a (novo)
1a.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo stopnjo zbiranja, izraženo v odstotku, ki ga dobijo tako, da težo odpadnih prenosnih baterij za splošno rabo, zbranih v skladu s členoma 48 in 55 v določenem koledarskem letu v državi članici, delijo s povprečno težo takih baterij, ki jih proizvajalci prodajo neposredno končnim uporabnikom ali dostavijo tretjim osebam za prodajo končnim uporabnikom v navedeni državi članici v navedenem letu in preteklih dveh koledarskih letih.
Sprememba 481
Predlog uredbe
Priloga XI – točka 2
2.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo letno prodajo prenosnih baterij, razen baterij za lahka vozila, končnim uporabnikom v določenem letu, izraženo v teži takih baterij, katerih dostopnost se prvič omogoči na trgu na ozemlju države članice v zadevnem letu, razen tistih prenosnih baterij, ki so zapustile ozemlje navedene države članice v navedenem letu pred prodajo končnim uporabnikom.
2.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo letno prodajo prenosnih baterij končnim uporabnikom v določenem letu, izraženo v teži takih baterij, katerih dostopnost se prvič omogoči na trgu na ozemlju države članice v zadevnem letu, razen tistih prenosnih baterij, ki so zapustile ozemlje navedene države članice v navedenem letu pred prodajo končnim uporabnikom.
Sprememba 482
Predlog uredbe
Priloga XI – točka 2 a (novo)
2a.  Proizvajalci ali organizacije, pristojne za odgovornost proizvajalcev, kadar so imenovane v skladu s členom 47(2) in ki delujejo v imenu proizvajalcev, in države članice izračunajo letno prodajo prenosnih baterij za splošno rabo končnim uporabnikom v določenem letu, izraženo v teži takih baterij, katerih dostopnost se prvič omogoči na trgu na ozemlju države članice v zadevnem letu, razen tistih prenosnih baterij za splošno rabo, ki so zapustile ozemlje navedene države članice v navedenem letu pred prodajo končnim uporabnikom.
Sprememba 483
Predlog uredbe
Priloga XII – del A – točka 4
4.  Sprejmejo se posebni previdnostni in varnostni ukrepi za obdelavo odpadnih litijevih baterij, ki se zaščitijo pred izpostavljenostjo čezmerni vročini, vodi ali kakršni koli zdrobitvi ali fizični poškodbi med ravnanjem z njimi, njihovim razvrščanjem in shranjevanjem.
4.  Sprejmejo se posebni previdnostni in varnostni ukrepi za obdelavo odpadnih litijevih baterij, ki se zaščitijo pred izpostavljenostjo čezmerni vročini, vodi ali kakršni koli zdrobitvi ali fizični poškodbi med ravnanjem z njimi in njihovim razvrščanjem. Baterije se skladiščijo na suhem mestu, ki ni izpostavljeno visokim temperaturam, požaru ali neposredni sončni svetlobi, v običajni legi, v dobro prezračenem prostoru, zaščitene pred vodo in dežjem. Odpadne litijeve baterije morajo biti pokrite tudi z gumijasto visokonapetostno izolacijsko oblogo. Skladišče odpadnih litijevih baterij mora biti označeno z opozorilnim znakom, v njem pa se hranijo samo baterije, ki so dovolj izolirane, da ne pride do kratkega stika.
Sprememba 484
Predlog uredbe
Priloga XII – del B – točka 1 – točka b a (novo)
(ba)  recikliranje 85 % glede na povprečno težo nikelj-kadmijevih baterij;
Sprememba 485
Predlog uredbe
Priloga XII – del B – točka 2 – točka b a (novo)
(ba)  recikliranje +85 % glede na povprečno težo nikelj-kadmijevih baterij;
Sprememba 486
Predlog uredbe
Priloga XII – del B – točka 2 – točka b b (novo)
(bb)  recikliranje 70 % glede na povprečno težo drugih odpadnih baterij.
Sprememba 487
Predlog uredbe
Priloga XII – del C – točka 1 – točka d
(d)  35 % za litij;
(d)  70 % za litij;
Sprememba 488
Predlog uredbe
Priloga XII – del C – točka 2 – točka d
(d)  70 % za litij;
(d)  90 % za litij;
Sprememba 489
Predlog uredbe
Priloga XIII – točka 1 – točka r a (novo)
(ra)  stanje baterije (prvotna uporaba, odpadek, popravljena, spremenjen namen, reciklirana).

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0031/2022).

Zadnja posodobitev: 21. avgust 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov