Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2581(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0141/2022

Разисквания :

PV 10/03/2022 - 7.2
CRE 10/03/2022 - 7.2

Гласувания :

PV 10/03/2022 - 9
PV 10/03/2022 - 16
CRE 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2022)0079

Приети текстове
PDF 164kWORD 58k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Мианмар - една година от преврата
P9_TA(2022)0079RC-B9-0141/2022

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно Мианмар една година след преврата (2022/2581(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Мианмар, а именно резолюциите си от 7 юли 2016 г.(1), 15 декември 2016 г.(2) и 14 септември 2017 г.(3) относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия, от 14 юни 2018 г. относно положението на бежанците от общността рохингия, и по-специално тежкото положение на децата(4), от 13 септември 2018 г. относно Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо(5), от 19 септември 2019 г. относно Мианмар, по-специално положението на общността рохингия(6), от 11 февруари 2021 г. относно положението в Мианмар(7) и от 7 октомври 2021 г. относно положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и етническите групи(8),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2022/238 на Съвета от 21 февруари 2022 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма(9),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 февруари 2021 г. относно Мианмар,

–  като взе предвид Решение (ОВППС) 2021/711 на Съвета от 29 април 2021 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма(10),

–  като взе предвид съвместното изявление от 1 февруари 2022 г. на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на Европейския съюз и на министрите на външните работи на Албания, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Република Корея, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените американски щати относно годишнината от военния преврат в Мианмар,

–  като взе предвид декларациите на върховния представител от името на ЕС от 31 януари 2022 г. относно продължаващата ескалация на насилието в Мианмар, от 8 ноември и 6 декември 2021 г. относно положението в Мианмар, от 13 октомври 2021 г. в подкрепа на работата на специалния пратеник на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) и от 30 април 2021 г. относно резултатите от срещата на лидерите на АСЕАН,

–  като взе предвид изявлението от 11 януари 2022 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно неотдавнашната осъдителна присъда срещу държавния съветник Аун Сан Су Чи,

–  като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията,

–  като взе предвид консенсуса от пет точки на АСЕАН от 24 април 2021 г.,

–  като взе предвид изявлението на председателя на АСЕАН от 2 февруари 2022 г. относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението от 23 септември 2021 г. на върховния комисар по правата на човека на ООН относно Мианмар и изявлението от 22 септември 2021 г. на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар,

–  като взе предвид доклада на Службата на върховния комисар по правата на човека на ООН от 16 септември 2021 г. относно положението с правата на човека в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 29 декември 2021 г. относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението за пресата на Съвета за сигурност на ООН от 2 февруари 2022 г. относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението от 30 януари 2022 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар по правата на човека на ООН от 28 януари 2022 г. относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, и по-специално доклада от 22 февруари 2022 г., озаглавен „Подпомагане на жестокостите: трансфери на оръжие от държавите – членки на ООН, към военните сили на Мианмар“,

–  като взе предвид заключението от 28 февруари 2022 г. от публичните изслушвания относно предварителните възражения, повдигнати от Мианмар по делото относно прилагането на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид (Гамбия/Мианмар),

–  като взе предвид Резолюция 75/287 на Общото събрание на ООН на 18 юни 2021 г. относно положението в Мианмар,

–  като взе предвид доклада от декември 2021 г. на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси, озаглавен „Преглед на хуманитарните нужди – Мианмар“,

–  като взе предвид изявлението от 27 декември 2021 г. на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Мианмар,

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно Мианмар и относно положението с правата на човека на мюсюлманите от общността рохингия и на другите малцинства в Мианмар,

–  като взе предвид доклада от 2021 г. на независимия механизъм на ООН за разследване за Мианмар,

–  като взе предвид доклада от 22 август 2019 г. на независимата международна мисия на ООН за установяване на фактите в Мианмар във връзка със сексуалното и основаното на пола насилие в Мианмар и свързаното с пола въздействие на етническите конфликти в страната,

–  като взе предвид докладите на надзорния механизъм на Международната организация на труда относно Мианмар,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г.,

–  като взе предвид член 25 от Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 1 февруари 2021 г. военните сили на Мианмар, известни като „Татмадау“, в явно нарушение на конституцията на Мианмар и на резултатите от изборите през ноември 2020 г. арестуваха президента Уин Минт, държавния съветник Аун Сан Су Чи и водещи членове на правителството, иззеха контрола върху законодателната, съдебната и изпълнителната власт чрез държавен преврат и обявиха извънредно положение за срок от една година; като има предвид, че през август 2021 г. главнокомандващият Мин Аун Хлайн от военната хунта обяви, че се самоназначава за министър-председател и че извънредното положение ще бъде продължено до август 2023 г.; като има предвид, че единствено Уин Минт в качеството си на президент на Мианмар е упълномощен съгласно конституцията да обявява извънредно положение;

Б.  като има предвид, че в отговор на военния преврат в различни градове в Мианмар се проведоха мирни протести и демонстрации, по време на които се отправиха призиви за възстановяване на демокрацията; като има предвид, че в тях участваха различни групи, включително Движението за гражданско неподчинение; като има предвид, че силите за сигурност използваха прекомерна и смъртоносна сила срещу демонстрантите; като има предвид, че обществената съпротива продължава и че насилието, използвано в отговор на нея от страна на военните сили на Мианмар, се увеличава ежедневно;

В.  като има предвид, че Комитетът, представляващ парламента (Pyidaungsu Hluttaw), и правителството на националното единство бяха сформирани с цел да представляват демократичните въжделения на народа на Мианмар;

Г.  като има предвид, че на 24 април 2021 г. лидерите на АСЕАН се срещнаха в Джакарта с Мин Аун Хлайн, главнокомандващ от военната хунта, и постигнаха консенсус от пет точки; като има предвид, че към днешна дата военната хунта не е предприела действия за изпълнение на този консенсус от пет точки; като има предвид, че след приемането на консенсуса от пет точки насилието на практика ескалира и се увеличи драстично;

Д.  като има предвид, че през май 2021 г. военната хунта предприе първоначални стъпки за разпускане на политическата партия на Аун Сан Су Чи, която беше на власт до държавния преврат през февруари 2021 г.; като има предвид, че държавният съветник Аун Сан Су Чи и президентът Уин Минт продължават да са лишени от свобода и са получили първите си осъдителни присъди по поредицата от обвинения, повдигнати срещу тях; като има предвид, че Аун Сан Су Чи първоначално беше осъдена на четири години лишаване от свобода, по-късно намалени на две години, но че срещу нея са повдигнати най-малко дузина обвинения;

Е.  като има предвид, че хунтата е извършила убийства, насилствени изчезвания, изтезания и изнасилвания и други престъпления, характеризиращи се със сексуално насилие; като има предвид, че от 1 февруари 2021 г. насам политици, правителствени служители, правозащитници, представители на гражданското общество, религиозни дейци, мирни демонстранти и писатели са били незаконно задържани или поставени под домашен арест; като има предвид, че в последното съобщение за медиите на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека от 28 януари 2022 г. се посочва, че след преврата най-малко 1500 души са били убити и най-малко 11 787 души са били произволно задържани от военните органи; като има предвид, че към 21 януари 2022 г. хунтата беше лишила от свобода 649 членове на опозицията от Националната лига за демокрация и че 14 лица са загинали по време на задържането си или малко след това; като има предвид, че към 4 март 2022 г. военните съдилища са осъдили на смърт 84 души; като има предвид, че между февруари 2021 г. и януари 2022 г. е имало най-малко 4924 сблъсъка и 1724 нападения срещу цивилни лица;

Ж.  като има предвид, че хунтата е предприела целенасочени действия срещу жени чрез извънсъдебни екзекуции, широкоразпространени произволни задържания, сексуално насилие и насилие, основано на пола; като има предвид, че над 2000 от задържаните от 1 февруари 2021 г. насам са жени; като има предвид, че към декември 2021 г. силите за сигурност на хунтата бяха убили 94 жени по време на офанзиви, разпити и протести срещу хунтата;

З.  като има предвид, че в Мианмар се извършват нарушения на свободата на религията и убежденията и на други права на човека на религиозните и етническите малцинства; като има предвид, че от началото на преврата насам има над 35 документирани случая на нападения срещу църкви и други храмове и срещу лица, изповядващи определена религия, включително християни и мюсюлмани;

И.  като има предвид, че успоредно с това военните засилиха репресиите си срещу медиите в Мианмар, като все по-голям брой журналисти бяха произволно задържани и подведени под съдебна отговорност, с цел заглушаване на медиите и премахване на свободата на изразяване на мнение; като има предвид, че хунтата все повече използва инструменти за наблюдение и цензура чрез ограничения върху телекомуникациите и интернет; като има предвид, че към 21 януари 2022 г. хунтата беше лишила от свобода 120 журналисти и беше убила трима, като по този начин Мианмар се нареди на второ място в света по брой лишени от свобода журналисти; като има предвид, че военните сили повдигнаха обвинения в престъпления срещу 12 новинарски агенции и/или отнеха техните лицензи;

Й.  като има предвид, че след преврата най-малко 27 синдикални дейци са били убити, а 116 работници и членове на синдикатите са били задържани; като има предвид, че 16 организации за защита на трудовите права са били обявени за незаконни и че много от тях са били принудени да преминат в нелегалност, за да се предпазят; като има предвид, че две седмици след преврата военните сили въведоха значителни промени в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които се превърнаха в основните правни разпоредби, използвани за повдигане на обвинения срещу лицата, които се противопоставят на военния режим, включително синдикални лидери и защитници на трудовите права;

К.  като има предвид, че хунтата се състои от същите сили, които извършиха геноцидни нападения през 2017 г. и които продължават да преследват геноцидна политика и сегрегация на общността рохингия; като има предвид, че около 600 000 души от общността рохингия, които все още се намират в щата Рахин, са подложени на постоянни дискриминационни политики и практики, системни нарушения на техните основни права, произволни задържания, принудително настаняване в пренаселени лагери за вътрешно разселени лица и силно ограничен достъп до образование и здравеопазване; като има предвид, че Законът за гражданството на Мианмар обявява, че членовете на общността рохингия „не са граждани на Мианмар“ или са „чуждестранни жители“, и следователно ги лишава от гражданство, което допълнително влошава тяхното несигурно положение; като има предвид, че преследването на малцинството рохингия не е приключило въпреки многобройните призиви на международната общност;

Л.  като има предвид, че хунтата в Мианмар отказва да разследва сериозно нарушенията на правата на човека срещу общността рохингия и да потърси отговорност от извършителите; като има предвид, че органите отказват да сътрудничат с механизмите на ООН; като има предвид, че това накара Международния наказателен съд да започне разследване конкретно относно положението на малцинството рохингия;

М.  като има предвид, че от декември 2021 г. насам военната хунта е увеличила броя на въздушните удари срещу села в щатите, в които живеят етнически малцинства, и че жертвите сред цивилните лица наброяват най-малко 200 000; като има предвид, че според ООН през декември 2021 г. няколко невъоръжени лица са били убити от военните сили, включително пет непълнолетни или малолетни лица, които са били изгорени живи;

Н.  като има предвид, че генералният секретар на ООН предупреди, че „рискът от мащабен въоръжен конфликт изисква колективен подход за предотвратяване на евентуална многоизмерна катастрофа в центъра на Югоизточна Азия и отвъд него“;

О.  като има предвид, че над 453 000 наскоро разселени лица, повечето от които са жени и деца, все още са блокирани в конфликтните зони, към които се добавят 370 400 души, които вече бяха разселени продължително време още преди февруари 2021 г., и почти един милион бежанци от Мианмар, намиращи се в съседни държави; като има предвид, че според оценките на ООН в Мианмар има 14.4 милиона души, нуждаещи се от хуманитарна помощ, от които 5 милиона са деца, а 13,3 милиона са изложени на риск от продоволствена несигурност и глад, в сравнение с 2,8 милиона души преди военния преврат; като има предвид, че през декември 2021 г. Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси публикува плана за хуманитарни действия за 2022 г., в който се посочва, че са необходими 826 милиона щатски долара, за да се помогне на 6,2 милиона души, нуждаещи се от животоспасяваща хуманитарна помощ;

П.  като има предвид, че достъпът и разпределението на хуманитарната помощ бяха силно ограничени и умишлено възпрепятствани от режима, който разруши инфраструктурата в районите в нужда, арестува здравни работници, лиши хора от лекарства и кислород и задържа и уби църковни лидери и местни доброволци, предоставящи хуманитарна подкрепа;

Р.  като има предвид, че хуманитарното положение в Мианмар също така беше влошено от небрежното отношение на хунтата към кризата с COVID-19; като има предвид, че военните сили са използвали мерки, свързани с COVID-19, за да извършват репресии срещу активисти, подкрепящи демокрацията, правозащитници и журналисти; като има предвид, че хунтата затвори болници и предприе действия срещу здравни работници, което доведе до срив на здравната система на фона на широкото разпространение на COVID-19 в цялата страна; като има предвид, че войските са унищожили медицински доставки и оборудване и са окупирали десетки медицински заведения, поради което населението на Мианмар избягва медицинските заведения поради страх от задържане или застрелване; като има предвид, че пренаселените затвори и пренебрежението като цяло към здравето на затворниците са допринесли за увеличаване на броя на заразените с COVID-19;

С.  като има предвид, че „Татмадау“ и генералите от него незаконно си осигуряват средства чрез незаконна продажба на дървен материал, скъпоценни камъни, газ и нефт и са изправени пред широко разпространени твърдения за корупция; като има предвид, че все още не са въведени подходящи мерки за надлежна проверка, за да се определят източниците на скъпоценни камъни, които европейските предприятия и потребители купуват; като има предвид, че приходите от газ са най-големият източник на приходи в чуждестранна валута за военните, като по приблизителни оценки възлизат на 1 милиарда щатски долара годишно под формата на мита, данъци, лицензионни възнаграждения, такси, тарифи и други печалби; като има предвид, че 19 банки с международна дейност са инвестирали над 65 милиарда щатски долара в 18 дружества, които имат преки и дългогодишни търговски връзки с военните сили на Мианмар или с държавни образувания, които военните се опитват да контролират в резултат на преврата;

Т.  като има предвид, че на 21 февруари 2022 г. ЕС обяви приемането на допълнителни санкции срещу лица и образувания за участието им в тежки нарушения на правата на човека в Мианмар; като има предвид, че Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), едно от включените в списъка образувания, е държавно предприятие, което е попаднало под контрола на военната хунта от миналогодишния преврат насам; като има предвид, че дерогация от режима на санкции изрично позволява на операторите на петрол и газ от ЕС, които продължават да извършват дейност в Мианмар, да извършват финансови сделки с MOGE;

У.  като има предвид, че военната хунта приема изтребители и бронирани превозни средства от Китай и Русия; като има предвид, че те са били използвани срещу цивилното население след преврата от миналата година; като има предвид, че Сърбия е разрешила ракети и артилерия за износ за военните сили на Мианмар; като има предвид, че Китай и Русия положиха много политически, военни и икономически усилия, насочени към легитимирането на хунтата; като има предвид, че и двете страни имат връзки с въоръжените сили на Мианмар като най-големите доставчици на оръжие за страната; като има предвид, че двете държави неведнъж са блокирали усилията на Съвета за сигурност на ООН за договаряне на декларации за положението в Мианмар,

Ф.  като има предвид, че хунтата в Мианмар изрази подкрепата си за войната на Путин срещу Украйна;

Х.  като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар посочи в официално изявление, че военните широкоразпространени системни нападения срещу народа на Мианмар вероятно представляват престъпления против човечеството и военни престъпления съгласно международното право; като има предвид, че специалният докладчик на ООН изрично заяви, че организаторите и извършителите на преврата и на тези нарушения следва да бъдат подведени под отговорност;

Ц.  като има предвид, че към днешна дата Комисията все още не е започнала разследване съгласно член 19, параграф 1, буква а) от Регламента за ОСП(11) с цел преустановяване на търговските преференции, от които се ползва Мианмар, както беше официално поискано от Парламента с много голямо мнозинство през юни 2018 г., септември 2018 г., септември 2019 г., февруари 2021 г. и октомври 2021 г.;

1.  решително осъжда държавния преврат от 1 февруари 2021 г., извършен от „Татмадау“ под ръководството на главнокомандващия Мин Аун Хлайн, както и последвалите тежки жестокости, масови убийства и широко разпространени нарушения на правата на човека срещу населението на Мианмар;

2.  призовава „Татмадау“ да зачита изцяло резултатите от демократичните избори през ноември 2020 г., да възстанови гражданското правителство и да сложи край на извънредното положение; подкрепя Комитета, представляващ парламента (Pyidaungsu Hluttaw), правителството на националното единство и Консултативния съвет за национално единство (NUCC) като единствените законни представители на демократичните въжделения на народа на Мианмар;

3.  призовава военните сили на Мианмар незабавно и безусловно да прекратят всякакво насилие и нападения срещу народа на Мианмар във всички части на страната, да освободят Аун Сан Су Чи и всички други политически затворници, включително религиозни лидери, незабавно и безусловно, и да предприемат стъпки за установяване на път за диалог и помирение с всички заинтересовани страни, включително правителството на националното единство, Комитета, представляващ парламента (Pyidaungsu Hluttaw) и представители на всички участващи етнически групи, като същевременно гарантират, че основните свободи на изразяване на мнение, сдружаване и мирни събрания, както и на религията или убежденията, се спазват изцяло;

4.  изразява възмущение от престъпленията на „Татмадау“ срещу етнически и религиозни групи в Мианмар; решително осъжда нападенията на „Татмадау“ в щатите Каин, Kaя, Качин, Шан и Чин и регионите Магуей и Сагаин, които доведоха до мащабно разселване, смъртта на цивилни лица, включително деца, разрушаването на религиозни сгради и други нарушения на правата на човека и хуманитарното право;

5.  отново осъжда нарушенията на тези права на човека и системните и широко разпространени нападения срещу населението от общността рохингия; подчертава, че ЕС ще продължи да следи отблизо действията на военното ръководство по отношение на малцинствата в страната, включително общността рохингия;

6.  осъжда преследването на християни в страната; настоятелно призовава „Татмадау“ да спре убийствата и задържането на християни и да сложи край на обстрелването и нахлуването в църкви; подчертава, че международната общност е изразила дълбока загриженост във връзка с насилието и нападенията срещу християнските общности в Мианмар;

7.  осъжда всяко използване на насилие от хунтата срещу нейните граждани, както и други форми на тормоз, по-специално спрямо защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и журналисти; изразява съжаление относно ограниченията на правото на свобода на изразяване на мнение и други права на човека; настоятелно призовава хунтата да премахне всички ограничения по отношение на телекомуникациите и интернет, в т.ч. блокирането на независимите медийни уебсайтове и платформите на социалните медии;

8.  решително осъжда и отхвърля всяко сексуално и основано на пола насилие, извършвано от военните, като част от целенасочена стратегия за сплашване, тероризъм и наказване на цивилното население, включително етническите малцинства; осъжда всички форми на насилие срещу жени, които представляват сериозно нарушение на правата на човека и достойнството на жените и момичетата;

9.  осъжда увеличаването на нарушенията на трудовите права, по-специално в сектора за производство на облекло, както и атаките и неправомерните действия срещу синдикалните организации и защитниците на трудовите права; призовава за незабавно прекратяване на насилието спрямо работниците и синдикатите, както и за защита на правата на синдикатите и техните членове, в т.ч. правото свободно да извършват дейност;

10.  осъжда нападенията, извършени от военните срещу медицински специалисти и заведения, както и реакцията им във връзка с пандемията от COVID-19; настоятелно призовава хунтата отново да въведе стратегия за ограничаване и система за проследяване на контактите и да гарантира достъпа на хората до здравни услуги и ваксини; изисква от Комисията да увеличи подкрепата си в това отношение, включително чрез предоставяне на дози ваксини срещу COVID-19, и да гарантира, че те достигат до гражданите на Мианмар;

11.  изразява съжаление, че Съветът за сигурност на ООН не е обсъдил проект на резолюция относно Мианмар, и призовава държавите – членки на ЕС, и Европейската служба за външна дейност да увеличат натиска върху Съвета за сигурност на ООН с оглед постигане на единство при приемането на целенасочени санкции, включително забрани за пътуване в световен мащаб и обезпечаване на активи на ръководителите на хунтата и на конгломератите, притежавани от военни сили, както и при налагането на глобално всеобхватно оръжейно ембарго на Мианмар и спирането на всички преки и непреки доставки, продажба или трансфер на оръжия и изделия с двойна употреба, боеприпаси и друго военно оборудване и оборудване за сигурност, както и предоставянето на обучение или друга военна помощ и помощ в областта на сигурността; призовава държавите членки и асоциираните държави да поддържат ембаргото върху преките и непреките доставки, продажби и трансфер, включително транзит, транспорт и посредничество при придобиването на всички видове оръжия, боеприпаси и друго военно оборудване и системи за сигурност и наблюдение, както и предоставянето на обучения, поддръжка и друга военна помощ и помощ в областта на сигурността; подчертава необходимостта от допълнително разследване на положението от Международния наказателен съд;

12.  решително осъжда доставките на оръжие и военно оборудване за „Татмадау“ от Китай, Русия и Сърбия; подчертава, че държавите, които като Китай, Русия и Сърбия доставят оръжие на хунтата в Мианмар, носят пряка отговорност за жестокостите, извършени с тези оръжия;

13.  решително осъжда подкрепата на хунтата в Мианмар за незаконната война, която Русия води в Украйна;

14.  счита, че консенсусът от пет точки на АСЕАН все още не е довел до никакви резултати; призовава АСЕАН и нейните членове, и по-конкретно нейния специален пратеник в Мианмар, да използват по-активно специалната си роля в Мианмар, да си сътрудничат със специалния пратеник на ООН и да се ангажират с всички участващи страни, по-специално с правителството на националното единство и представителите на гражданското общество, и най-вече жените и етническите групи, с цел насърчаване, като минимум, на ефективното и съдържателно прилагане на консенсуса от пет точки за намиране на устойчиво и демократично решение на настоящата криза в близко бъдеще; изразява съжаление във връзка с посещението на министър-председателя на Камбоджа Хун Сен при военния ръководител на Мианмар Мин Аун Хлайн на 7 януари 2022 г., което, като първото посещение на правителствен ръководител в хунтата след преврата, придаде легитимност на хунтата;

15.  настоятелно призовава всички страни по кризата в Мианмар да улеснят безопасния и безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ и да предоставят достъп на хуманитарните работници; призовава Комисията да се откаже от работните отношения с хунтата при предоставянето на хуманитарна помощ, като по този начин я възпрепятства да използва хуманитарна помощ; изисква от Комисията да пренасочи и увеличи хуманитарната помощ и подкрепата за здравеопазването чрез трансгранични канали, местни хуманитарни мрежи, доставчици на услуги на етническа основа, организации на гражданското общество и общностни организации; изисква от Комисията да анализира по какъв начин могат да бъдат осъществявани проекти за развитие с тези групи и съответно да насочи помощта за развитие;

16.  осъжда отблъскването на бежанци от съседни държави обратно в Мианмар, което противоречи на принципа на забрана за връщане; призовава съседните държави, особено Тайланд, Индия и Китай, да гарантират достъп до бежанците, преминаващи границата; призовава тези правителства да гарантират, че организациите за оказване на помощ и местните организации на гражданското общество имат достъп до районите с вътрешно разселени лица по техните граници с Мианмар;

17.  призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност спешно да изпълнят финансовите си задължения във връзка с плана на ООН за хуманитарна реакция на Мианмар за 2021 г.;

18.  приветства четирите кръга от санкции на ЕС във връзка с военния преврат и последвалите репресии; настоятелно призовава Съвета да включи Държавния административен съвет като образувание, а не като отделни членове, в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки; приветства решението на ЕС да добави MOGE към списъка на санкционираните субекти; призовава Съвета да отмени дерогацията, която изрично позволява на операторите на петрол и газ от ЕС, които остават в Мианмар, да извършват финансови сделки с MOGE, и настоятелно призовава държавите членки да се въздържат от прилагане на дерогацията; настоятелно призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да гарантират, че оттеглянето на дружествата от ЕС, които спазват санкциите, не е от полза за хунтата, в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, включително като се поясни, че акциите на дружествата не могат да бъдат продадени или прехвърлени на MOGE или други предприятия на хунтата при прилагането на санкции; подчертава, че по-нататъшната международна координация с юрисдикции със сходни възгледи е от съществено значение; призовава Съвета също така да подложи резервите на централната банка на допълнителен кръг от санкции; подчертава, че това би наложило обезпечаване на активи и забрана на международните финансови трансфери на двете държавни банки – Банка за външна търговия на Мианмар и Инвестиционна и търговска банка на Мианмар;

19.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да проучат всички възможности за правосъдие и търсене на отговорност за тежки международни престъпления, извършени от силите за сигурност, включително престъпления против човечеството, извършени след преврата, както и престъпления против човечеството, военни престъпления и актове на геноцид, извършени в Рахин и други етнически щати в продължение на десетилетия, като подкрепят сезиране на МНС от Съвета за сигурност на ООН във връзка с положението в Мианмар, като официално подкрепят делото, заведено от Гамбия срещу Мианмар пред Международния съд във връзка с Конвенцията за геноцида, и продължават да гарантират, че независимият механизъм за разследване на Мианмар е изцяло финансиран и подкрепен;

20.  призовава Комисията да следи отблизо дали следва да бъде започнато разследване на оттеглянето на схемата „Всичко освен оръжие“ с оглед на спирането на търговските преференции, които облагодетелстват Мианмар в конкретни сектори, по-специално дружествата, принадлежащи на членове на военните сили на Мианмар, и да информира надлежно Парламента за стъпките, които трябва да се предприемат;

21.  подчертава, че местните и многонационалните предприятия, извършващи дейност в Мианмар, трябва да зачитат правата на човека и да престанат да дават възможност на извършителите на злоупотреби; настоятелно призовава установените в ЕС предприятия в този смисъл да гарантират, че нямат връзки със силите за сигурност на Мианмар, с техни отделни членове или с образувания, притежавани или контролирани от тях, и че не допринасят пряко или косвено за репресиите на военните срещу демокрацията и правата на човека;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на законния президент и правителството на националното единство на Мианмар, на Комитета, представляващ парламента на Мианмар, на държавния съветник на Мианмар, на „Татмадау“, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки, на държавите членки на АСЕАН, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на генералния секретар на ООН, на специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Мианмар, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 134.
(2) ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 112.
(3) OВ C 337, 20.9.2018 г., стp. 109.
(4) ОВ С 28, 27.1.2020 г., стр. 80.
(5) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 124.
(6) OВ C 171, 6.5.2021 г., стр. 12.
(7) OВ C 465, 17.11.2021 г., стр. 135.
(8) Приети текстове, P9_TA(2021)0417.
(9) OВ L 40, 21.2.2022 г., стр. 8.
(10) OВ L 147, 30.4.2021 г., стp. 17.
(11) Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност