Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2581(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0141/2022

Rozpravy :

PV 10/03/2022 - 7.2
CRE 10/03/2022 - 7.2

Hlasovanie :

PV 10/03/2022 - 9
PV 10/03/2022 - 16
CRE 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 16

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0079

Prijaté texty
PDF 151kWORD 54k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg
Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate
P9_TA(2022)0079RC-B9-0141/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2022 o Mjanmarsku, rok po štátnom prevrate (2022/2581(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku, najmä uznesenia zo 7. júla 2016(1), 15. decembra 2016(2) a 14. septembra 2017 o Mjanmarsku(3), najmä o situácii Rohingov, zo 14. júna 2018 o situácii rohinských utečencov, najmä ťažkom údele detí(4), z 13. septembra 2018 o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo(5), z 19. septembra 2019 o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingov(6), z 11. februára 2021 o situácii v Mjanmarsku(7) a zo 7. októbra 2021 o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských a etnických skupín(8),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2022/238 z 21. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku(9),

–  so zreteľom na závery Rady z 22. februára 2021 o Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/711 z 29. apríla 2021 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme(10),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie a ministrov zahraničných vecí Albánska, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Kórejskej republiky, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických z 1. februára 2022 k ročnému výročiu vojenského prevratu v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého predstaviteľa v mene EÚ z 31. januára 2022 o pokračujúcej eskalácii násilia v Mjanmarsku, z 8. novembra a zo 6. decembra 2021 o situácii v Mjanmarsku, z 13. októbra 2021 na podporu činnosti osobitného vyslanca Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a z 30. apríla 2021 o výsledku zasadnutia vedúcich predstaviteľov združenia ASEAN,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 11. januára 2022 o poslednom odsúdení štátnej radkyne Daw Aun Schan Su Ťijovej,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na päťbodový konsenzus združenia ASEAN z 24. apríla 2021,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu združenia ASEAN z 2. februára 2022 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku z 23. septembra 2021 a vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku z 22. septembra 2021,

–  so zreteľom na správu úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku zo 16. septembra 2021,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 29. decembra 2021 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 2. februára 2022 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie pripisované hovorcovi generálneho tajomníka OSN z 30. januára 2022 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva z 28. januára 2022 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, najmä na správu z 22. februára 2022 s názvom Umožnenie krutého zaobchádzania: Transfery zbraní členských štátov OSN mjanmarskému vojsku,

–  so zreteľom na ukončenie verejných vypočutí z 28. februára 2022 o predbežných námietkach Mjanmarska vo veci týkajúcej sa uplatňovania Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy (Gambia/Mjanmarsko),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 75/287 z 18. júna 2021 o situácii v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí z decembra 2021 s názvom Humanitarian Needs Overview – Myanmar (Prehľad humanitárnych potrieb – Mjanmarsko),

–  so zreteľom na vyhlásenie z 27. decembra 2021 pripisované osobitnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Mjanmarsko,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN o situácii v oblasti ľudských práv rohingských moslimov a ďalších menšín v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na správu nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu OSN pre Mjanmarsko z roku 2021,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie OSN pre Mjanmarsko z 22. augusta 2019 o sexuálne a rodovo motivovanom násilí v Mjanmarsku a vplyve etnických konfliktov na rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na správy mechanizmu dohľadu Medzinárodnej organizácie práce o Mjanmarsku,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 1. februára 2021 mjanmarská armáda, známa ako Tatmadaw, v jasnom rozpore s ústavou Mjanmarska a výsledkami volieb z novembra 2020 zatkla prezidenta Wina Myinta, štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťijovú a vedúcich predstaviteľov vlády, prostredníctvom štátneho prevratu prevzala kontrolu nad zákonodarnou, súdnou a výkonnou zložkou moci a vyhlásila výnimočný stav na obdobie jedného roka; keďže v auguste 2021 hlavný veliteľ vojenskej junty Min Aun Hlain oznámil, že sa sám vymenúva za predsedu vlády a že výnimočný stav sa predlžuje do augusta 2023; keďže len Win Mjin je ako prezident Mjanmarska podľa ústavy oprávnený vyhlásiť výnimočný stav;

B.  keďže v reakcii na vojenský prevrat sa uskutočnili v rôznych mjanmarských mestách pokojné protesty a demonštrácie požadujúce návrat k demokracii; keďže sa na nich zúčastnili rôzne skupiny vrátane hnutia občianskej neposlušnosti; keďže bezpečnostné sily použili proti demonštrantom neprimeranú a smrtiacu silu; keďže Tatmadaw každý deň zvyšuje násilie v reakcii na pokračujúci ľudový odpor;

C.  keďže výbor zastupujúci Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) a vládu národnej jednoty (NUG) bol vytvorený s cieľom zastupovať demokratické želania mjanmarského ľudu;

D.  keďže 24. apríla 2021 sa vedúci predstavitelia združenia ASEAN stretli v Jakarte s hlavným veliteľom vojenskej junty Minom Aunom Hlainom a dosiahli päťbodový konsenzus; keďže vojenská junta dodnes neprijala žiadne opatrenia na vykonanie tohto päťbodového konsenzu; keďže od prijatia uvedeného konsenzu sa násilie v skutočnosti vystupňovalo a dramaticky vzrástlo;

E.  keďže v máji 2021 vojenská junta podnikla prvé kroky na rozpustenie politickej strany Aun Schan Su Ťijovej, ktorá bola vo vláde až do štátneho prevratu vo februári 2021; keďže štátna radkyňa Aun Schan Su Ťij a prezident Win Myint zostávajú vo väzení a dostali prvé tresty z celého radu obvinení, ktoré boli proti nim vznesené; keďže Aun Schan Su Ťij bola pôvodne odsúdená na štyri roky odňatia slobody, ktoré boli neskôr skrátené na dva roky, ale celkovo je proti nej vznesených minimálne desať obvinení;

F.  keďže junta sa dopustila zabíjania, nedobrovoľných zmiznutí, mučenia a znásilňovanie a ďalších trestných činov sexuálneho násilia; keďže od 1. februára 2021 boli nezákonne zatknutí alebo vzatí do domáceho väzenia politici, vládni predstavitelia, obhajcovia ľudských práv, zástupcovia občianskej spoločnosti, náboženskí aktéri, pokojní protestujúci a spisovatelia; keďže v najnovšej tlačovej správe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 28. januára 2022 sa uvádza, že od prevratu bolo zabitých najmenej 1 500 ľudí a vojenské orgány svojvoľne zatkli najmenej 11 787 ľudí; keďže k 21. januáru 2022 junta uväznila 649 opozičných členov Národnej ligy za demokraciu a 14 ich zomrelo počas zadržania alebo krátko po ňom; keďže k 4. marcu 2022 vojenské súdy odsúdili na smrť 84 ľudí; keďže v období od februára 2021 do januára 2022 došlo k najmenej 4 924 konfliktom a 1 724 útokom na civilistov;

G.  keďže junta sa zameriava na ženy prostredníctvom mimosúdnych popráv, rozsiahleho svojvoľného zadržiavania, sexuálnych útokov a rodovo motivovaného násilia; keďže viac ako 2 000 osôb zadržaných od 1. februára 2021 sú ženy; keďže k decembru 2021 bezpečnostné sily junty zabili 94 žien počas ofenzív, vypočúvaní a zhromaždení proti junte;

H.  keďže dochádza k porušovaniu slobody náboženského vyznania alebo viery a ďalších ľudských práv náboženských a etnických menšín v Mjanmarsku; keďže od začiatku prevratu existuje viac ako 35 zdokumentovaných správ o útokoch na kostoly a ďalšie miesta bohoslužieb a veriacich vrátane kresťanov a moslimov;

I.  keďže armáda súčasne pritvrdzuje svoje zásahy proti médiám v Mjanmarsku, pričom narástol počet svojvoľne zatknutých, zadržaných a obvinených novinárov s cieľom umlčať médiá a odstrániť slobodu prejavu; keďže junta čoraz viac využíva sledovanie a cenzúru obmedzeniami v oblasti telekomunikácií a internetu; keďže k 21. januáru 2022 junta uväznila 120 novinárov a troch zabila, čím sa Mjanmarsko stalo druhým najväčším väzniteľom novinárov na svete; keďže armáda obvinila 12 spravodajských médií z trestných činov a/alebo zrušila ich licencie;

J.  keďže od prevratu bolo zabitých najmenej 27 odborových aktivistov a bolo zatknutých 116 pracovníkov a odborárov; keďže 16 organizácií pôsobiacich v oblasti pracovných práv bolo vyhlásených za nezákonné a mnohé z nich boli nútené vykonávať činnosť v utajení, aby sa ochránili; keďže dva týždne po prevrate armáda zaviedla zásadné zmeny trestného zákonníka a trestného poriadku, ktoré sa stali hlavnými právnymi predpismi používanými na obvinenie tých, ktorí sa postavili proti vojenskému režimu, vrátane vedúcich predstaviteľov odborových zväzov a obhajcov pracovných práv;

K.  keďže junta sa skladá z tých istých síl, ktoré v roku 2017 začali genocídne útoky a ktoré naďalej vykonávajú genocídne politiky a segregáciu Rohingov; keďže zhruba 600 000 Rohingov, ktorí zostali v Jakchainskom štáte, je vystavených pretrvávajúcim diskriminačným politikám a praktikám, systematickému porušovaniu svojich základných práv, svojvoľnému zatýkaniu, uväzneniu v preplnených táboroch pre vnútorne vysídlené osoby a výrazne obmedzenému prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti; keďže mjanmarský zákon o štátnom občianstve vyhlasuje Rohingov za „neštátnych príslušníkov“ alebo „zahraničných obyvateľov“, a preto ich zbavuje občianstva, čo ešte viac zhoršuje ich neistú situáciu; keďže prenasledovanie rohingskej menšiny sa napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstva neskončilo;

L.  keďže junta v Mjanmarsku odmieta jasne vyšetriť prípady porušovania ľudských práv Rohingov a vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom; keďže orgány odmietajú spolupracovať s mechanizmami OSN; keďže to viedlo Medzinárodný trestný súd k začatiu vyšetrovania osobitne vo veci situácie rohingskej menšiny;

M.  keďže vojenská junta zvýšila od decembra 2021 počet leteckých útokov na dediny v štátoch etnických menšín, pričom obeťami bolo najmenej 200 000 civilistov; keďže podľa OSN v decembri 2021 armáda zabila niekoľko neozbrojených osôb vrátane piatich maloletých, ktorí boli upálení zaživa;

N.  keďže generálny tajomník OSN varoval, že „riziko rozsiahleho ozbrojeného konfliktu si vyžaduje kolektívny prístup, aby sa zabránilo viacrozmernej katastrofe v srdci juhovýchodnej Ázie a mimo nej“;

O.  keďže v zónach konfliktu je stále uviaznutých viac ako 453 000 novo vysídlených osôb, z ktorých väčšinu tvoria ženy a deti, a ďalších 370 400 osôb, ktoré sa už pred februárom 2021 nachádzali v situácii dlhodobého vysídlenia, a takmer jeden milión mjanmarských utečencov, ktorí sa nachádzajú v susedných krajinách; keďže OSN odhaduje, že v Mjanmarsku potrebuje humanitárnu pomoc 14,4 milióna ľudí, z toho 5 miliónov sú deti a 13,3 milióna ľudí je ohrozených potravinovou neistotou a hladom, čo predstavuje nárast z 2,8 milióna pred vojenským prevratom; keďže v decembri 2021 Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí vydal plán humanitárnej reakcie na rok 2022, v ktorom sa uvádza, že pre 6,2 milióna ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc na záchranu životov, je potrebných 826 miliónov USD;

P.  keďže režim vážne obmedzil a zámerne bránil prístupu k humanitárnej pomoci a jej distribúcii, keďže zničil infraštruktúru v oblastiach v núdzi, zatkol zdravotníckych pracovníkov, pripravil ľudí o lieky a kyslík a zatkol a zabil cirkevných predstaviteľov a miestnych dobrovoľníkov poskytujúcich humanitárnu pomoc;

Q.  keďže humanitárna situácia v Mjanmarsku sa zhoršila aj v dôsledku nedbanlivého prístupu junty k riešeniu krízy spôsobenej ochorením COVID-19; keďže armáda využila opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 na zásah proti prodemokratickým aktivistom, obhajcom ľudských práv a novinárom; keďže junta zatvorila nemocnice a zamerala sa na zdravotníckych pracovníkov, čo viedlo k zrúteniu systému zdravotnej starostlivosti v dôsledku prudkého nárastu ochorenia COVID-19 v celej krajine; keďže jednotky zničili zdravotnícky materiál a vybavenie a okupovali desiatky zdravotníckych zariadení, čo viedlo obyvateľov Mjanmarska k tomu, aby sa vyhýbali zdravotníckym zariadeniam zo strachu, že ich zatknú alebo zastrelia; keďže preplnené väznice a celkové zanedbávanie zdravia väzňov prispeli k zvýšeniu počtu infekcií COVID-19;

R.  keďže Tatmadaw a jeho generáli neoprávnene zabezpečujú finančné prostriedky nezákonným predajom dreva, drahokamov, plynu a ropy a čelia rozsiahlym obvineniam z korupcie; keďže ešte nie sú zavedené primerané opatrenia náležitej starostlivosti na určenie zdrojov drahokamov, ktoré európske podniky a spotrebitelia nakupujú; keďže príjmy z plynu sú pre armádu najväčším zdrojom príjmov v cudzej mene, pričom podľa odhadov predstavujú 1 miliardu USD ročne vo forme ciel, daní, licenčných poplatkov, poplatkov a iných príjmov; keďže 19 medzinárodne pôsobiacich bánk investovalo viac ako 65 miliárd USD do 18 spoločností, ktoré majú priame a dlhodobé obchodné väzby buď na mjanmarskú armádu, alebo na štátne subjekty, ktoré sa armáda snaží v dôsledku prevratu kontrolovať;

S.  keďže EÚ 21. februára 2022 oznámila prijatie ďalších sankcií voči jednotlivcom a subjektom za ich účasť na závažnom porušovaní ľudských práv v Mjanmarsku; keďže jedným z týchto subjektov je aj podnik Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), štátom vlastnený podnik, ktorý sa od minuloročného prevratu dostal pod kontrolu vojenskej junty; keďže výnimka zo sankčného režimu výslovne umožňuje prevádzkovateľom EÚ v oblasti ropy a zemného plynu, ktorí zostávajú v Mjanmarsku, realizovať finančné transakcie s MOGE;

T.  keďže Čína a Rusko poskytujú vojenskej junte vojenské stíhacie lietadlá a obrnené vozidlá; keďže tieto lietadlá a vozidlá sa od štátneho prevratu v minulom roku používajú proti civilnému obyvateľstvu; keďže Srbsko povolilo vývoz rakiet a delostreleckých zbraní mjanmarskej armáde; keďže Čína a Rusko vynaložili značné politické, vojenské a hospodárske úsilie na legitimizovanie junty; keďže obe krajiny ako najväčší dodávatelia zbraní do Mjanmarska majú väzby na ozbrojené sily tejto krajiny; keďže obe krajiny opakovane zablokovali úsilie Bezpečnostnej rady OSN dohodnúť sa na vyhláseniach o situácii v Mjanmarsku;

U.  keďže mjanmarská junta vyjadrila podporu Putinovej vojne na Ukrajine;

V.  keďže osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vo formálnom vyhlásení uviedol, že rozsiahle systematické útoky armády proti mjanmarskému ľudu podľa medzinárodného práva pravdepodobne predstavujú zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny; keďže osobitný spravodajca OSN výslovne uviedol, že strojcovia a páchatelia štátneho prevratu a týchto porušení ľudských práv by mali byť braní na zodpovednosť;

W.  keďže Komisia do dnešného dňa nezačala vyšetrovanie podľa článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia o VSP(11) s cieľom pozastaviť obchodné preferencie, ktoré Mjanmarsko využíva, ako o to Európsky parlament drvivou väčšinou formálne požiadal v júni 2018, v septembri 2018, v septembri 2019, vo februári 2021 a v októbri 2021;

1.  dôrazne odsudzuje štátny prevrat, ktorý armáda Tatmadaw uskutočnila 1. februára 2021 pod vedením hlavného veliteľa Mina Auna Hlaina, a nasledujúce ohavné činy, masové zabíjanie a rozšírené porušovanie ľudských práv páchané voči mjanmarskému obyvateľstvu;

2.  vyzýva armádu Tatmadaw, aby plne rešpektovala výsledok demokratických volieb, ktoré sa konali v novembri 2020, obnovila civilnú vládu a ukončila núdzový stav; podporuje CRPH, NUG a Poradnú radu národnej jednoty (NUCC) ako jediných legitímnych zástupcov demokratických želaní mjanmarského ľudu;

3.  vyzýva mjanmarskú armádu, aby okamžite zastavila všetko násilie a útoky proti mjanmarskému ľudu vo všetkých častiach krajiny, okamžite a bezpodmienečne prepustila Aun Schan Su Ťijovú a všetkých ostatných politických väzňov vrátane náboženských vodcov a podnikla kroky s cieľom pripraviť pôdu pre dialóg a zmierenie so všetkými dotknutými stranami vrátane NUG, CRPH a zástupcov všetkých zúčastnených etnických skupín, pričom by mala zabezpečiť, že sa v plnej miere dodržia základné slobody prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ako aj náboženského vyznania a viery;

4.  vyjadruje zhrozenie nad zločinmi, ktorých sa armáda Tatmadaw dopúšťa na etnických a náboženských skupinách v Mjanmarsku; dôrazne odsudzuje útoky armády Tatmadaw v Karenskom, Kajanskom, Kačjinskom, Šanskom a Čjinskom štáte a v regiónoch Magwe a Sagaing, ktoré viedli k rozsiahlemu vysídľovaniu, smrti civilistov vrátane detí, ničeniu náboženských budov a iným porušeniam ľudských práv a humanitárneho práva;

5.  opätovne odsudzuje toto porušovanie ľudských práv a systematické a rozsiahle útoky proti Rohingom; zdôrazňuje, že EÚ bude naďalej pozorne sledovať činnosť vojenského vedenia zameranú proti menšinám v krajine vrátane Rohingov;

6.  odsudzuje prenasledovanie kresťanov v krajine; naliehavo vyzýva armádu Tatmadaw, aby zastavila zabíjanie a zatýkanie kresťanov a ukončila ostreľovanie a plienenie kostolov; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo hlboké znepokojenie nad brutálnymi útokmi na kresťanské komunity v Mjanmarsku;

7.  odsudzuje každé použitie násilia juntou proti jej občanom, ako aj iné formy obťažovania, najmä v prípade obhajcov ľudských práv, aktivistov občianskej spoločnosti a novinárov; vyjadruje poľutovanie nad obmedzovaním práva na slobodu prejavu a iných ľudských práv; naliehavo vyzýva juntu, aby odstránila všetky obmedzenia telekomunikácií a internetu vrátane blokovania webových sídiel nezávislých médií a platforiem sociálnych médií;

8.  dôrazne odsudzuje a odmieta všetko sexuálne a rodovo motivované násilie páchané armádou ako súčasť zámernej stratégie zastrašovania, terorizovania a trestania civilného obyvateľstva vrátane etnických menšín; odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách, ktoré predstavujú závažné porušenie ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat;

9.  odsudzuje narastajúce porušovanie pracovných práv, najmä v odevnom priemysle, a útoky a násilie proti odborovým zväzom a obhajcom pracovných práv; požaduje, aby sa okamžite ukončilo násilie proti pracovníkom a odborom a ochránili sa práva odborov a ich členov vrátane práva slobodne pôsobiť;

10.  odsudzuje útoky na zdravotníckych pracovníkov a zariadenia páchané vojenskými orgánmi, ako aj ich reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19; naliehavo vyzýva juntu, aby obnovila stratégiu kontroly a systém vyhľadávania kontaktov a zabezpečila, aby ľudia mali prístup k službám zdravotnej starostlivosti a vakcínam; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti zintenzívnila svoju podporu, a to aj poskytnutím dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, a aby zaručila, že sa dostanú k občanom Mjanmarska;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN nerokovala o návrhu rezolúcie o Mjanmarsku a vyzýva členské štáty EÚ a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zvýšili tlak na Bezpečnostnú radu OSN s cieľom dosiahnuť jednotu, pokiaľ ide o prijatie cielených sankcií vrátane globálneho zákazu cestovania a zmrazenia aktív vedúcich predstaviteľov junty a konglomerátov vo vlastníctve armády a uvalenie globálneho komplexného zbrojného embarga na Mjanmarsko a pozastavenie všetkých priamych aj nepriamych dodávok, predaja alebo transferu zbraní a výrobkov s dvojakým použitím, munície a iného vojenského a bezpečnostného vybavenia, ako aj poskytovania výcviku alebo inej vojenskej a bezpečnostnej pomoci; vyzýva členské štáty a pridružené krajiny, aby zachovali embargo na priame a nepriame dodávky, predaj a transfer všetkých zbraní, munície a iných vojenských, bezpečnostných a sledovacích zariadení a systémov vrátane ich tranzitu, prepravy a sprostredkovania, ako aj na poskytovanie výcviku, údržby a inej vojenskej a bezpečnostnej pomoci; zdôrazňuje potrebu ďalšieho vyšetrovania situácie Medzinárodným trestným súdom;

12.  dôrazne odsudzuje dodávky zbraní a vojenského vybavenia armáde Tatmadaw zo strany Číny, Ruska a Srbska; zdôrazňuje, že krajiny, ktoré podobne ako Čína, Rusko a Srbsko dodávajú mjanmarskej junte zbrane, sú priamo zodpovedné za ohavné činy, ktoré sa pomocou týchto zbraní páchajú;

13.  dôrazne odsudzuje, že mjanmarská junta podporuje nezákonnú vojnu, ktorú Rusko vedie na Ukrajine;

14.  zastáva názor, že päťbodový konsenzus združenia ASEAN zatiaľ nepriniesol žiadne výsledky; vyzýva ASEAN, jeho členov a najmä jeho osobitného vyslanca pre Mjanmarsko, aby aktívnejšie využívali svoju osobitnú úlohu v Mjanmarsku, spolupracovali s osobitným vyslancom OSN a nadviazali kontakt so všetkými zainteresovanými stranami, predovšetkým s NGU a zástupcami občianskej spoločnosti, najmä žien a etnických skupín, s cieľom podporiť aspoň účinné a zmysluplné vykonávanie päťbodového konsenzu, aby sa dosiahlo udržateľné a demokratické riešenie súčasnej krízy v blízkej budúcnosti; vyjadruje poľutovanie nad návštevou kambodžského premiéra Huna Sena u vojenského veliteľa Mjanmarska Mina Auna Hlaina 7. januára 2022, vďaka ktorej získala junta legitimitu, keďže išlo o prvú návštevu junty zo strany predsedu vlády;

15.  naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do krízy v Mjanmarsku, aby uľahčili bezpečný a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci a poskytli prístup humanitárnym pracovníkom; vyzýva Komisiu, aby pri poskytovaní humanitárnej pomoci upustila od pracovných vzťahov s juntou, a tým jej zabránila v tom, aby humanitárnu pomoc využívala ako zbraň; žiada Komisiu, aby presmerovala a zintenzívnila humanitárnu pomoc vrátane podpory zdravotnej starostlivosti prostredníctvom cezhraničných kanálov, miestnych humanitárnych sietí, poskytovateľov etnických služieb a komunitných organizácií a organizácií občianskej spoločnosti; žiada Komisiu, aby analyzovala, akým spôsobom možno realizovať rozvojové projekty s týmito skupinami, a zodpovedajúco nasmerovala rozvojovú pomoc;

16.  odsudzuje vytláčanie utečencov susednými krajinami späť do Mjanmarska, čo je v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia; vyzýva susedné krajiny, najmä Thajsko, Indiu a Čínu, aby zabezpečili prístup pre utečencov prekračujúcich hranice; vyzýva tieto vlády na zabezpečenie toho, aby organizácie poskytujúce pomoc a miestne organizácie občianskej spoločnosti mali prístup do oblastí s vnútorne vysídlenými osobami pozdĺž ich hraníc s Mjanmarskom;

17.  vyzýva EÚ, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene splnili svoje finančné záväzky vyplývajúce z plánu humanitárnej reakcie OSN v Mjanmarsku na rok 2021;

18.  víta štyri kolá sankcií EÚ v súvislosti s vojenským prevratom a následnými represiami; nalieha na Radu, aby do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, zaradila Štátnu správnu radu (SAC) ako subjekt namiesto jej jednotlivých členov; víta rozhodnutie EÚ doplniť MOGE do zoznamu subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie; vyzýva Radu, aby zrušila výnimku, ktorá prevádzkovateľom EÚ v oblasti ropy a zemného plynu, ktorí zostávajú v Mjanmarsku, výslovne umožňuje realizovať finančné transakcie s MOGE, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa zdržali uplatňovania tejto výnimky; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že stiahnutie spoločností EÚ dodržiavajúcich sankcie nebude pre juntu prínosom, v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a to aj tým, že sa objasní, že akcie spoločností nemožno predať ani previesť na MOGE alebo iné podniky junty v rámci presadzovania sankcií; zdôrazňuje, že je nevyhnutná ďalšia medzinárodná koordinácia s podobne zmýšľajúcimi jurisdikciami; vyzýva tiež Radu, aby sa v ďalšom kole sankcií zamerala na rezervy centrálnej banky; zdôrazňuje, že by si to vyžadovalo zmrazenie aktív a uvalenie zákazu medzinárodných finančných prevodov v prípade dvoch bánk vo vlastníctve štátu, a to Mjanmarskej zahraničnej obchodnej banky a Mjanmarskej investičnej a obchodnej banky;

19.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby preskúmali všetky možnosti dosiahnutia spravodlivosti a vyvodenia zodpovednosti za závažné medzinárodné zločiny spáchané bezpečnostnými silami vrátane zločinov proti ľudskosti spáchaných po prevrate, ako aj zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a genocídy páchaných v priebehu desaťročí v Jakchainskom štáte a iných etnických štátoch, a to tým, že podporia postúpenie situácie Bezpečnostnou radou OSN Medzinárodnému trestnému súdu, formálne podporia žalobu proti Mjanmarsku, ktorú Gambia podala na Medzinárodný súdny dvor v súvislosti s Dohovorom o zabránení a trestaní zločinu genocídy, a naďalej budú zabezpečovať plné financovanie a podporu nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu OSN pre Mjanmarsko;

20.  vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala, či by sa malo začať vyšetrovanie stiahnutia iniciatívy Všetko okrem zbraní s cieľom pozastaviť obchodné preferencie, ktoré v istých odvetviach zvýhodňujú Mjanmarsko, a najmä spoločnosti patriace členom mjanmarskej armády, a riadne informovala Parlament o krokoch, ktoré treba podniknúť;

21.  zdôrazňuje, že miestne a nadnárodné podniky pôsobiace v Mjanmarsku musia dodržiavať ľudské práva a prestať páchateľom umožňovať ich porušovanie; naliehavo vyzýva podniky so sídlom v EÚ, aby v tejto súvislosti zabezpečili, že nebudú mať žiadne väzby na bezpečnostné sily Mjanmarska, jednotlivých členov týchto síl alebo subjekty, ktoré títo členovia vlastnia alebo ovládajú, a nebudú priamo alebo nepriamo prispievať k armádnym zásahom proti demokracii a ľudským právam;

22.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie legitímnemu prezidentovi a vláde národnej jednoty Mjanmarska, výboru zastupujúcemu Pyidaungsu Hluttaw, štátnej radkyni Mjanmarska, armáde Tatmadaw, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov, členským štátom združenia ASEAN, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.
(2) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.
(3) Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 109.
(4) Ú. v. EÚ C 28, 27.1.2020, s. 80.
(5) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 124.
(6) Ú. v. EÚ C 171, 6.5.2021, s. 12.
(7) Ú. v. EÚ C 465, 17.11.2021, s. 135.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2021)0417.
(9) Ú. v. EÚ L 40, 21.2.2022, s. 8.
(10) Ú. v. EÚ L 147, 30.4.2021, s. 17.
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

Posledná úprava: 3. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia