Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0045(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0286/2021

Texte depuse :

A9-0286/2021

Dezbateri :

PV 23/03/2022 - 22
CRE 23/03/2022 - 22

Voturi :

PV 24/03/2022 - 9.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0089

Texte adoptate
PDF 125kWORD 50k
Joi, 24 martie 2022 - Bruxelles
Regulamentul privind roamingul (reformare) ***I
P9_TA(2022)0089A9-0286/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 martie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0085),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0085/2021),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 iulie 2021(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 1 octombrie 2021, adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 decembrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 110, 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0286/2021),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, care ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 374, 16.9.2021, p. 28.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 martie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)
P9_TC1-COD(2021)0045

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2022/612.)

Ultima actualizare: 17 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate