Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2571(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0198/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2022 - 6.13
CRE 07/04/2022 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0128

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 50k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών
P9_TA(2022)0128RC-B9-0198/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών (2022/2571(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση των Ταλιμπάν, της 7ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με τον σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2626 (2022) του ΟΗΕ, της 17ης Μαρτίου 2022, σχετικά με την παράταση της εντολής της Αποστολής Βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το Αφγανιστάν, της 27ης Μαρτίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο τελικών υποψηφίων του 2021 για το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελευθερία της Σκέψης,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Αφγανών Γυναικών», που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 1-2 Φεβρουαρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν της 23ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι παρατείνεται η απαγόρευση φοίτησης των κοριτσιών μετά την έκτη τάξη και την σχετική δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 23ης Μαρτίου 2022,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 28ης Μαρτίου 2022, με την οποία ζητείται η άμεση επαναλειτουργία των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κορίτσια,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, του 1951,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, και το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, που εκδόθηκαν μετά τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις θεματικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για την βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Παιδείας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε, με τη δήλωση της 21ης Μαρτίου 2022, ότι είναι προσηλωμένο στο δικαίωμα όλων των πολιτών της χώρας στην εκπαίδευση και εργάζεται για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι de facto αρχές του Αφγανιστάν δεσμεύτηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2022 να επιτρέψουν στα κορίτσια να επιστρέψουν στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου του 2022·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια στο Αφγανιστάν επρόκειτο να επιστρέψουν στο σχολείο στις 23 Μαρτίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν έχουν παρατείνει επ’ αόριστον την απαγόρευση της δυνατότητας των μαθητριών να φοιτούν στην έβδομη τάξη και στις τάξεις που ακολουθούν, έως ότου μπορέσουν να αποφασίσουν ποιες στολές είναι οι πιο κατάλληλες για τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτόν τον τρόπο, απαγορεύεται σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο κορίτσια η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν κατατάσσεται στην τελευταία θέση του Παγκόσμιου Δείκτη για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, γεγονός που το καθιστά την πιο επικίνδυνη χώρα για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ, οι ηγέτες των Ταλιμπάν προσπαθούν να εξοβελίσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από τον δημόσιο βίο μέσω συστηματικών έμφυλων διακρίσεων και έμφυλης βίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου κατέλαβαν την εξουσία στις 15 Αυγούστου 2021, οι Ταλιμπάν κατάργησαν το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων και έθεσαν εκ νέου σε λειτουργία το Υπουργείο Ηθών και Αρετής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν έχουν καταργήσει de facto όλους τους νόμους που είχαν επιβληθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστατεύουν τις γυναίκες και έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος των γυναικών στην εργασία, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν (AIHRC) διέκοψε τις εργασίες της μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με νέο διάταγμα, οι Αφγανές γυναίκες δεν επιτρέπεται να διανύουν αποστάσεις άνω των 45 μιλίων (72 χλμ.) από το σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται από άνδρα στενό συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω διάταγμα αποτελεί συνέχεια διατάγματος που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και το οποίο απαγόρευε στους τηλεοπτικούς σταθμούς να μεταδίδουν προγράμματα με γυναίκες ηθοποιούς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν καταστέλλονται με βίαιο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί απαγωγές υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να δοθούν πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για την απελευθέρωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι εξακολουθούν να φοβούνται για τη ζωή τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρονται καθημερινά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν συλλήψεις, κρατήσεις, απαγωγές, βασανιστήρια, απειλές, εκβιασμούς, εξωδικαστικές εκτελέσεις και επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών των οικογενειών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει πλήρης έλλειψη λογοδοσίας γι’ αυτές τις παραβιάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν πληγεί ιδιαίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικό στόχο αποτελούν οι μειονοτικές ομάδες, όπως η κοινότητα των Χαζάρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της φτώχειας, υπάρχουν αφγανικές οικογένειες που οργανώνουν γάμους και συγκεντρώνουν προίκα για τις κόρες τους και ότι έχει αυξηθεί κατά 500 % ο αριθμός των γάμων παιδιών στο Αφγανιστάν μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης της σχολικής φοίτησης για τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, το 35 % των κοριτσιών παντρεύονταν πριν από τα 18 και το 9 % πριν από τα 15·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας στον κόσμο, με χιλιάδες γυναίκες να πεθαίνουν κάθε χρόνο από εύκολα αποτρέψιμες αιτίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η οποία ήταν ήδη επισφαλής πριν από την κατάληψη των Ταλιμπάν, έχει επιδεινωθεί δραματικά υπό την de facto κυβέρνηση και εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19, σοβαρών ξηρασιών και ενός σκληρού χειμώνα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν είναι μία από τις ταχύτερα επιδεινούμενες κρίσεις στον κόσμο και πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 100 % των αφγανικών νοικοκυριών με επικεφαλής γυναίκες αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πολιτικές που θέσπισε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των γυναικών να κερδίζουν τα προς το ζην, ωθώντας τις ακόμη περισσότερο στη φτώχεια και ότι πολλές γυναίκες που είναι επικεφαλής νοικοκυριού πλήττονται ιδιαίτερα σοβαρά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Μαρτίου του 2022, περισσότεροι από 1 258 εκατομμύρια Αφγανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους το 2021, αριθμός διπλάσιος από ό,τι τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που επιστρέφουν στα σπίτια τους τριπλασιάστηκε, φτάνοντας στον αριθμό-ρεκόρ των 3,06 εκατομμυρίων επιστροφών το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την περιοχή σχεδόν 5 εκατομμύρια Αφγανοί παραμένουν εκτοπισμένοι εκτός της χώρας, εκ των οποίων το 90 % φιλοξενείται στο Πακιστάν και το Ιράν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 35 % των γυναικών και των κοριτσιών έχουν αναφέρει ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς λόγω της έμφυλης βίας όταν αναζητούν καταφύγιο στο γειτονικό Ιράν και το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 70 % των κοριτσιών είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία εκεί, σε σύγκριση με το 92 % των αγοριών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αυξήσει την στήριξη που παρέχει στον πληθυσμό, δρομολογώντας έργα αξίας άνω των 268,3 εκατομμυρίων EUR, τα οποία επικεντρώνονται στη διατήρηση της εκπαίδευσης και των μέσων διαβίωσης και στην προστασία της δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα αυτά αποτελούν μέρος της συνολικής δέσμης μέτρων στήριξης της ΕΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2021 και περιλαμβάνει βοήθεια για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, 231 μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει στο Αφγανιστάν, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40 % του συνόλου των μέσων ενημέρωσης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των 6 400 δημοσιογράφων που έχασαν τη δουλειά τους είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί με τους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία τοπικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως το BBC, και ότι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, τεθεί υπό κράτηση και ξυλοκοπηθεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις κατά οντοτήτων και ατόμων που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια και την παροχή βασικών υπηρεσιών από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τις 15 Αυγούστου 2021, στην πρώην Δημοκρατία του Αφγανιστάν, οι γυναίκες προσέφεραν έργο από υψηλόβαθμες θέσεις, ως βουλεύτριες, υπουργοί, δικάστριες, κυβερνήτριες, δικηγόροι και πρέσβειρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν απομακρύνει διά της βίας νόμιμους πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και δεν έχουν συμπεριλάβει γυναίκες στη νέα μη αναγνωρισμένη de facto κυβέρνησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι de facto αρχές χαρακτηρίζονται από έλλειψη συμπεριληπτικής εκπροσώπησης της ποικιλόμορφης κοινωνίας του Αφγανιστάν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει ότι το Αφγανιστάν δεν επιτρέπεται να εξελιχθεί σε ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές ομάδες·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση και την κρίση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκτυλίσσονται στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη του καθεστώτος των Ταλιμπάν· εκφράζει εκ νέου στον λαό του Αφγανιστάν την αμείωτη αλληλεγγύη και δέσμευσή του· τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά δικαιώματα και οι ελευθερίες που είχε ο αφγανικός λαός κατά την τελευταία εικοσαετία·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν παρουσιάζει διαρκή επιδείνωση από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία· καταδικάζει το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν εστιάζουν με επιμονή στον εξοβελισμό των γυναικών και των κοριτσιών από τον δημόσιο βίο και στην αφαίρεση των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, την εργασία, την μετακίνηση και την υγειονομική περίθαλψη·

3.  καταδικάζει, με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο την απόφαση των Ταλιμπάν να αναβάλουν επ’ αόριστον την επιστροφή των κοριτσιών μετά την έκτη τάξη στο σχολείο, παρά την προηγούμενη δέσμευσή τους να επιτρέψουν σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση· παροτρύνει τους Ταλιμπάν να ανακαλέσουν τις αποφάσεις και τους περιορισμούς τους που στοχεύουν ειδικά τις γυναίκες και τα κορίτσια και να θέσουν εκ νέου σε λειτουργία το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση πρέπει, από την πλευρά της ΕΕ και των κρατών μελών της, να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάληψη δέσμευσης έναντι των de facto αφγανικών αρχών·

5.  καλεί τους Ταλιμπάν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να εξασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των Αφγανών πολιτών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την καταστολή από τους Ταλιμπάν των ειρηνικών διαδηλώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν· ζητεί την άμεση απελευθέρωση της αστυνομικής υπαλλήλου Alia Azizi, η οποία συνελήφθη στο Herat τον Οκτώβριο του 2021, καθώς και την απελευθέρωση οποιωνδήποτε άλλων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών που ενδέχεται να κρατούνται, και να σταματήσει ο εκφοβισμός και η παρενόχληση αυτών των ακτιβιστών· ζητεί να σταματήσουν η παρενόχληση, οι απειλές και οι επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών και σπουδαστών·

7.  καλεί τις de facto αρχές να εξασφαλίσουν για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια πλήρη δικαιώματα και πρόσβαση στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας σε όλες τις περιοχές του Αφγανιστάν·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου εμπορίας με σκοπό τον καταναγκαστικό γάμο, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία· καταδικάζει την έμφυλη βία και τις διακρίσεις·

9.  καλεί τις de facto αρχές του Αφγανιστάν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα· επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν, προσαρμοσμένης στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών, προκειμένου να προωθηθούν συγκεκριμένα τα δικαιώματα των γυναικών και η συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο·

10.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει σταθερή θέση όσον αφορά οποιεσδήποτε πολιτικές επαφές με τους Ταλιμπάν, η οποία έχει ως γνώμονα θεματικούς δείκτες αναφοράς για την πραγματοποίηση επαφών με βάση τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, από τις 15 Αυγούστου 2021, παρατηρείται μόνο επιδείνωση αυτών των δεικτών αναφοράς, με αποτέλεσμα να μη δικαιολογείται οποιαδήποτε de facto αναγνώριση κυβέρνησης των Ταλιμπάν·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα 2626 (2022) του ΟΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2022 και με το οποίο παρατάθηκε η εντολή της Αποστολής Βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την εντολή της Ειδικής Εντεταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επαφές με όλους τους σχετικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς στο Αφγανιστάν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία για όλες τις μαθήτριες, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση τις συνομιλίες του Όσλο, του Ιανουαρίου του 2022, μεταξύ αξιωματούχων της ΕΕ και των ΗΠΑ και αντιπροσωπείας των Ταλιμπάν, καθώς και την πρόσφατη ακύρωση των συνομιλιών της Ντόχα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση στην απόφαση των Ταλιμπάν να μην ανοίξουν εκ νέου τα σχολεία για κορίτσια· επισημαίνει ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω εθνικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν πρέπει να περιλαμβάνουν εκπροσώπους των Αφγανών γυναικών·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν όσους εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί το καθεστώς των Αφγανών γυναικών δικηγόρων, ηγέτιδων της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνιδων, αθλητριών και άλλων ευάλωτων ατόμων, και ιδίως εκείνων των οποίων η ζωή κινδυνεύει, όπως τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα ειδικό πρόγραμμα θεωρήσεων, ενισχυμένα συστήματα επανεγκατάστασης και αποτελεσματική εγγυημένη προστασία για τους Αφγανούς πρόσφυγες·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έμφυλης βίας που αντιμετωπίζουν οι Αφγανές γυναίκες και κορίτσια στις χώρες υποδοχής, και ειδικότερα στο Ιράν και το Πακιστάν, καθώς και να διασφαλιστεί ότι θα φοιτούν στο σχολείο, θα συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας· υπενθυμίζει ότι οι πρόσφυγες και οι διερχόμενοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα να βιώσουν έμφυλη βία· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας·

15.  καλεί τις χώρες να θέσουν αμέσως τέλος στην επαναπροώθηση ατόμων στο Αφγανιστάν ή σε τρίτες χώρες στις οποίες ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος επαναπροώθησής τους στο Αφγανιστάν· ζητεί τη στενή παρακολούθηση των Αφγανών υπηκόων που έχουν ήδη επαναπροωθηθεί, και ιδίως των ανηλίκων·

16.  καταδικάζει τα καταγγελλόμενα περιστατικά δολοφονιών, παρενόχλησης και εκφοβισμού εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, που αυξάνονται διαρκώς·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν παρέχουν και πάλι ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκρατικές ομάδες· επιμένει ότι οι Ταλιμπάν και οι de facto αρχές του Αφγανιστάν πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

18.  υπενθυμίζει την εντολή του προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να διαβιβάσει στην ηγεσία του Πακιστάν ότι φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο Αφγανιστάν και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στους Ταλιμπάν για την επίτευξη των στόχων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν·

19.  τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τη συνεργασία της με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και να ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό ρόλο τους σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά την εγκατάσταση των Αφγανών προσφύγων· τονίζει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να υπονομεύει την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών και του κράτους δικαίου από την ΕΕ·

20.  τονίζει ότι η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών θα παραμείνει ανέφικτη όσο συνεχίζεται η ανθρωπιστική καταστροφή· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που οδηγούν στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την υιοθέτηση ευαίσθητης ως προς το φύλο προσέγγισης, την αποκατάσταση της ρευστότητας και τη διατήρηση των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών· ζητεί την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Αφγανιστάν και την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης σε προγράμματα όπως η βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων της Επιτροπής (ΓΔ INTPA) που επικεντρώνεται στις βασικές ανάγκες και τα μέσα διαβίωσης, και το Καταπιστευματικό Ταμείο για την Ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν, υπό τη διαχείριση της Παγκόσμιας Τράπεζας· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να καταστεί προσβάσιμη μέσω ενός λειτουργικού τραπεζικού συστήματος και να παρέχεται σε αξιόπιστες ΜΚΟ και οργανώσεις με ερείσματα στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών γυναικείων οργανώσεων, με ευέλικτο τρόπο·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση την αποκατάσταση της ελάχιστης επιτόπιας παρουσίας της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Καμπούλ με σκοπό τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και την παρακολούθηση της ανθρωπιστικής κατάστασης· υπογραμμίζει με έμφαση ότι το γεγονός αυτό δεν συνιστά αναγνώριση του καθεστώτος των Ταλιμπάν από την ΕΕ·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στις 31 Μαρτίου 2022, οι διεθνείς χορηγοί βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών, υποσχέθηκαν μόνο 2,44 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως απάντηση στην έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδίου ανθρωπιστικής δράσης του 2022 για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν· παροτρύνει την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς και ειδικούς πόρους για προγράμματα και έργα για τα δικαιώματα των γυναικών, και να υλοποιήσει τα εν λόγω προγράμματα και έργα, στο πλαίσιο μιας συνολικής και μακροπρόθεσμης δέσμευσης για τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν·

23.  επιμένει ότι απαιτείται απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια που δεσμεύονται θα φτάνουν πραγματικά σε όσους πλήττονται· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν αναλόγως τα ισχύοντα μέτρα· υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να είναι ουδέτερη, αμερόληπτη, ανθρώπινη και ανεξάρτητη, και δεν θα πρέπει ποτέ να υπόκειται σε προϋποθέσεις· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να μεταφέρουν με συνέπεια το μήνυμα ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν εξαρτάται από τους πέντε δείκτες αναφοράς του Συμβουλίου για τις επαφές με τους Ταλιμπάν·

24.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, υπό το φως της εκδήλωσης χορηγών του ΟΗΕ υψηλού επιπέδου για τη στήριξη της ανθρωπιστικής απόκρισης στο Αφγανιστάν, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2022, να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να αυξήσουν την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ανθρωπιστική χρηματοδότηση μέσω ενός λειτουργικού τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να διατεθούν κεφάλαια σε αξιόπιστες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη χώρα·

25.  επαινεί τη γενναιότητα των κοριτσιών και των γυναικών που συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τις de facto αρχές του Αφγανιστάν για να ζητήσουν τον εντοπισμό των ακτιβιστριών για τα δικαιώματα των γυναικών οι οποίες έχουν εξαφανιστεί και πιστεύεται ότι κρατούνται και να ζητήσουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους· ζητεί από τους Ταλιμπάν να σταματήσουν αμέσως αυτές τις αυθαίρετες και εξωδικαστικές πρακτικές και να διασφαλίσουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της έκφρασης·

26.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη στήριξή τους προς τις ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν και να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας τη λογοδοσία για παραβιάσεις μέσω ιδιωτικής και δημόσιας υπεράσπισης σε μεμονωμένες περιπτώσεις·

27.  ζητεί να παρασχεθούν στον νέο Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν επαρκείς πόροι, εμπειρογνωσία και διπλωματική υποστήριξη για την εκπλήρωση της εντολής του· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να συστήσει ανεξάρτητη, διεθνή εξεταστική επιτροπή με πολυετή εντολή και επαρκείς πόρους για την τεκμηρίωση, την αναφορά και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών·

28.  χαιρετίζει τη δρομολόγηση της σύστασης του Φόρουμ Γυναικών του Αφγανιστάν σε ηγετικές θέσεις· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διευκολύνουν τη διοργάνωση της πρώτης Διεθνούς Διάσκεψης Αφγανών Γυναικών, προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους στο Αφγανιστάν και διεθνώς, να ανοικοδομηθούν τα δίκτυα γυναικών και να υποστηριχθεί το έργο του Φόρουμ Γυναικών του Αφγανιστάν σε ηγετικές θέσεις με πιο συμπεριληπτικό τρόπο· υποστηρίζει την ίδρυση του Αφγανικού Εξόριστου Διαδικτυακού Πανεπιστημίου, με χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ·

29.  καλεί τους Αφγανούς βουλευτές, πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως τους τελικούς υποψηφίους για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2021 για την Ελευθερία της Σκέψης, να συνεργαστούν ενεργά με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν, τις αρμόδιες επιτροπές και άλλους φορείς, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η πολιτική της ΕΕ για τη στήριξη του Αφγανιστάν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αφγανικού λαού·

30.  υποστηρίζει τις εκκλήσεις της αφγανικής κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα των εκπροσώπων της που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ημέρες Αφγανών Γυναικών», να λογοδοτήσουν οι de facto αφγανικές αρχές για παλαιότερα εγκλήματα και να μην ξεχαστούν οι φρικαλεότητες που διέπραξαν·

31.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα μέλη της Εθνοσυνέλευσης του Αφγανιστάν, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στο πολιτικό γραφείο των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου