Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2021/0340(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0092/2022

Testi mressqa :

A9-0092/2022

Dibattiti :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Votazzjonijiet :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Testi adottati :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Testi adottati
PDF 183kWORD 52k
It-Tlieta, 3 ta' Mejju 2022 - Strasburgu
Emenda tal-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 dwar il-pollutanti organiċi persistenti ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-3 ta' Mejju 2022 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2
(2)  Fis-seba' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret bejn l-4 u l-15 ta' Mejju 2015, kien hemm qbil li l-pentaklorofenol, l-imlieħ u l-esteri tiegħu ("pentaklorofenol") jiġu inklużi fl-Anness A tal-Konvenzjoni. Fid-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret mid-29 ta' April sal-10 ta' Mejju 2019, ġie miftiehem li d-dikofol kif ukoll l-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA jiġu inklużi fl-Anness A tal-Konvenzjoni. Fid-dawl ta' dawk l-emendi għall-Konvenzjoni u biex jiġi żgurat li l-iskart li jkun fih dawk is-sustanzi jiġi ġestit f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, huwa meħtieġ li jiġu emendati wkoll l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 billi jiġu inklużi l-pentaklorofenol, id-dikofol u l-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA fl-Annessi u li jindikaw il-limiti ta' konċentrazzjoni korrispondenti tagħhom.
(2)  Fis-seba' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret bejn l-4 u l-15 ta' Mejju 2015, kien hemm qbil li l-pentaklorofenol, l-imlieħ u l-esteri tiegħu ("pentaklorofenol") jiġu inklużi fl-Anness A tal-Konvenzjoni. Fid-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni, li saret mid-29 ta' April sal-10 ta' Mejju 2019, ġie miftiehem li d-dikofol kif ukoll l-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA jiġu inklużi fl-Anness A tal-Konvenzjoni. Fid-dawl ta' dawk l-emendi għall-Konvenzjoni u biex jiġi żgurat li l-iskart li jkun fih dawk is-sustanzi jiġi ġestit f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, huwa meħtieġ li jiġu emendati wkoll l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 billi jiġu inklużi l-pentaklorofenol, id-dikofol u l-aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA fl-Annessi u li jiġu indikati wkoll il-limiti ta' konċentrazzjoni korrispondenti tagħhom.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)  Il-pentaklorofenol kien preċedentement elenkat fl-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23 bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/63624, b'valur tal-Anness IV ta' 100 mg/kg u b'valur tal-Anness V ta' 1 000 mg/kg. Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tħassar bir-Regolament (UE) 2019/1021, iżda l-pentaklorofenol tħalla barra b'mod mhux intenzjonat minn dak ir-Regolament. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu emendati l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 biex jinkludu l-pentaklorofenol.
(3)  Il-pentaklorofenol kien preċedentement elenkat fl-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill23 bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/63624, b'valur tal-Anness IV ta' 100 mg/kg u b'valur tal-Anness V ta' 1 000 mg/kg. Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tħassar bir-Regolament (UE) 2019/1021, iżda l-pentaklorofenol tħalla barra b'mod mhux intenzjonat minn dak ir-Regolament. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu emendati l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 biex issa jinkludu l-pentaklorofenol.
_________________
_________________
23 Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).
23 Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7).
24 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/636 tat-23 ta' April 2019 li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti (ĠU L 109, 24.4.2019, p. 6).
24 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/636 tat-23 ta' April 2019 li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti (ĠU L 109, 24.4.2019, p. 6).
Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  L-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 diġà fihom limiti ta' konċentrazzjoni għas-sustanzi jew għall-gruppi ta' sustanzi li ġejjin: a) is-somma tal-konċentrazzjonijiet ta' etere tat-tetrabromodifenil, etere tal-pentabromodifenil, etere tal-eżabromodifenil, etere tal-ettabromodifenil u etere tad-dekabromodifenil (bl-eċċezzjoni tal-aħħar, li ma huwiex elenkat fl-Anness V ta' dak ir-Regolament); b) Eżabromoċiklododekan; c) Alkani C10-C13, kloro (paraffini klorurati ta' katina qasira) (SCCPs); u d) Dibenżo-p-diossini u dibenżofurani poliklorurati (PCDD/PCDF) Skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2019/1021, huwa xieraq li jiġu emendati l-limiti ta' konċentrazzjoni fl-Anness IV għal dawk is-sustanzi biex jadattaw il-valuri limitu tagħhom għall-progress xjentifiku u tekniku. Għal raġunijiet ta' konsistenza mal-lista tal-eteri tad-difenil polibromurati (PBDEs) elenkati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1021, is-sustanza etere tad-dekabromodifenil jenħtieġ li tiġi inkluża fost il-PBDEs elenkati fit-tielet kolonna tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.
(4)  L-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 diġà fihom limiti ta' konċentrazzjoni għas-sustanzi jew għall-gruppi ta' sustanzi li ġejjin: a) is-somma tal-konċentrazzjonijiet ta' etere tat-tetrabromodifenil, etere tal-pentabromodifenil, etere tal-eżabromodifenil, etere tal-ettabromodifenil u etere tad-dekabromodifenil (bl-eċċezzjoni tal-aħħar, li ma huwiex elenkat fl-Anness V ta' dak ir-Regolament); b) Eżabromoċiklododekan; c) Alkani C10-C13, kloro (paraffini klorurati ta' katina qasira) (SCCPs); u d) Dibenżo-p-diossini u dibenżofurani poliklorurati (PCDD/PCDF) Skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2019/1021, huwa xieraq li jiġu emendati l-limiti ta' konċentrazzjoni fl-Anness IV għal dawk is-sustanzi biex jadattaw il-valuri limitu tagħhom skont il-progress xjentifiku u tekniku. Għal raġunijiet ta' konsistenza mal-lista tal-eteri tad-difenil polibromurati (PBDEs) elenkati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1021, is-sustanza etere tad-dekabromodifenil jenħtieġ li tiġi inkluża fost il-PBDEs elenkati fit-tielet kolonna tal-Anness V ta' dak ir-Regolament.
Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   L-aċidu perfluworoeżan sulfoniku (PFHxS), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFHxS ġew proposti mill-Kumitat ta' Rieżami tal-Pollutanti Organiċi Persistenti (POPRC) biex jiġu elenkati taħt l-Anness A tal-Konvenzjoni mingħajr eżenzjonijiet speċifiċi5a wara t-tlestija tal-profil tar-riskju u l-evalwazzjoni tal-ġestjoni tar-riskju għal dawk is-sustanzi. Deċiżjoni biex jiġu inklużi l-PFHxS, l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFHxS hija prevista li tittieħed fil-Konvenzjoni ta' Stokkolma COP-10, li inizjalment kienet skedata għal Lulju 2021, u issa hija skedata li ssir f'Ġunju 2022 minħabba l-evoluzzjoni negattiva tal-pandemija tal-COVID-19 f'ħafna pajjiżi Ewropej. Fir-rigward tal-objettivi tal-Konvenzjoni, għalhekk huwa xieraq, abbażi tal-valutazzjoni tal-impatt attwali5b u biex jiġi żgurat li l-iskart li jkun fih dawk is-sustanzi jiġi ġestit f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni, li l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 jiġu emendati minn issa bl-inklużjoni tal-aċidu perfluworoeżan sulfoniku (PFHxS), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFHxS fl-Annessi u li jiġu indikati l-limiti ta' konċentrazzjoni korrispondenti tagħhom. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tirrifletti dawk l-emendi għall-Annessi IV u V f'Annessi oħra tar-Regolament (UE) 2019/1021 biex tiżgura l-konsistenza.
_________________
5a POPRC-15/1
5b SWD(2021) 300 final
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Il-limiti ta' konċentrazzjoni proposti fl-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 ġew stabbiliti bl-applikazzjoni tal-istess metodoloġija li ntużat biex jiġu stabbiliti l-limiti ta' konċentrazzjoni fl-emendi preċedenti tal-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004. Il-limiti ta' konċentrazzjoni proposti jenħtieġ li jilħqu l-objettiv ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent assoċjat mal-qerda jew mat-trasformazzjoni irriversibbli tas-sustanzi kkonċernati. Dawk il-limiti jenħtieġ li jqisu wkoll l-objettiv ta' politika usa' li tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima u ċirkolari, minqux fil-Patt Ekoloġiku Ewropew26.
(6)  Il-limiti ta' konċentrazzjoni proposti fl-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 ġew stabbiliti bl-applikazzjoni tal-istess metodoloġija li ntużat biex jiġu stabbiliti l-limiti ta' konċentrazzjoni fl-emendi preċedenti tal-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004. Il-limiti ta' konċentrazzjoni proposti jenħtieġ li jkunu bbażati fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni kif stabbilit fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u jkollhom l-għan li jeliminaw, fejn fattibbli, ir-rilaxx ta' POPs fl-ambjent, sabiex jilħqu l-objettiv ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent assoċjat mal-qerda jew mat-trasformazzjoni irriversibbli tas-sustanzi kkonċernati. Dawk il-limiti jenħtieġ li jqisu wkoll l-objettiv ta' politika usa', li tinkiseb l-ambizzjoni ta' tniġġis żero għal ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi, żieda fir-riċiklaġġ, tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, żvilupp ta' ċikli ta' materjal mhux tossiku fejn jenħtieġ li sustanzi pprojbiti ma jerġgħux jiġu introdotti fis-suq tal-UE permezz ta' attivitajiet ta' riċiklaġġ, u ekonomija ċirkolari, minqux fil-Patt Ekoloġiku Ewropew26.
__________________
__________________
26 COM(2019) 640 final
26 COM(2019) 640 final
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Il-limiti ta' konċentrazzjoni speċifikati fl-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 jenħtieġ li jkunu koerenti u li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ottubru 2020 bit-titolu "Strateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà - Lejn Ambjent Ħieles mit-Tossiċità" li tipproponi sett komprensiv ta' azzjonijiet biex jiġi indirizzat l-użu tas-sustanzi perfluworoalkossialkilati u polifluworoalkossialkilati u l-kontaminazzjoni bihom.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)   Biex jiġi evitat it-taħlit ta' skart kontaminat ma' skart ieħor jew ma' materjali oħra u biex tiġi żgurata traċċabbiltà aħjar u trattament effettiv tal-iskart li jkun fih il-pollutanti organiċi persistenti, teżisti l-ħtieġa li tiġi evitata l-inkonsistenza bejn id-dispożizzjonijiet rigward l-iskart li fih il-pollutanti organiċi persistenti kif stabbiliti oriġinarjament fir-Regolament (KE) Nru 850/2004, issa mħassar bir-Regolament (UE) 2019/1021, u dawk stabbiliti wara. Il-Kummissjoni, għalhekk, jenħtieġ li tivvaluta jekk ikunx xieraq li tirrikonoxxi li l-iskart li fih kwalunkwe pollutant organiku persistenti li jaqbeż il-limiti ta' konċentrazzjoni speċifikati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1021 għandu jiġi kklassifikat bħala perikoluż u tressaq, jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva biex temenda d-Direttiva 2009/98/KE jew id-Deċiżjoni 2014/955/UE, jew it-tnejn, skont dan;
Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)
Artikolu 1a
"Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk ikunx xieraq li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart jew id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/955/UE1a, jew it-tnejn, biex jiġi rikonoxxut li l-iskart li jkun fih kwalunkwe pollutant organiku persistenti li jaqbeż il-limiti ta' konċentrazzjoni indikati fl-Anness IV tar-Regolament (UE) 2019/1021 għandu jiġi kklassifikat bħala perikoluż, u, jekk xieraq, abbażi ta' dik il-valutazzjoni u mhux aktar tard minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din il-leġiżlazzjoni, tressaq proposta leġiżlattiva biex temenda d-Direttiva jew id-Deċiżjoni, jew it-tnejn, kif meħtieġ.
_________________
1a Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta' skart skont id-Direttiva 2008/98/KE
Emenda 9
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – tabella
Regolament (UE) 2019/1021
Anness IV – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

"Pentaklorofenol u l-imlieħ u l-esteri tiegħu

87-86-5 u oħrajn

201-778-6 u oħrajn

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA

335-67-1 u oħrajn

206-397-9 u oħrajn

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA u l-imlieħ tiegħu),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(komposti relatati mal-PFOA)"

Emenda

"Pentaklorofenol (PCP), l-imlieħ u l-esteri tiegħu

87-86-5 u oħrajn

201-778-6 u oħrajn

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Aċidu perfluworoottanojku (PFOA), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA

335-67-1 u oħrajn

206-397-9 u oħrajn

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA u l-imlieħ tiegħu),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(is-somma tal-komposti relatati mal-PFOA)

Aċidu perfluworoeżan sulfoniku (PFHxS), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFHxS

355-46-4 u oħrajn

355-46-4 u oħrajn

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS u l-imlieħ tiegħu),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(komposti relatati mal-PFHxS)"

Emenda 10
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – tabella
Regolament (UE) 2019/1021
Anness IV – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

"Alkani C10-C13, kloro (paraffini klorurati ta' katina qasira) (SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg"

Emenda

"Alkani C10-C13, kloro (paraffini klorurati ta' katina qasira) (SCCPs)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg"

Emenda 11
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt c – tabella
Regolament (UE) 2019/1021
Anness IV – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

"Etere tat-tetrabromodifenil C12H6Br4O

40088-47-9

u oħrajn

254-787-2

u oħrajn

Is-somma tal-konċentrazzjonijiet ta' etere tat-tetrabromodifenil, etere tal-pentabromodifenil, etere tal-eżabromodifenil, etere tal-ettabromodifenil u etere tad-dekabromodifenil:

Etere tal-pentabromodifenil C12H5Br5O

32534-81-9

u oħrajn

251-084-2

u oħrajn

Etere tal-eżabromodifenil C12H4Br6O

36483-60-0

u oħrajn

253-058-6

u oħrajn

Etere tal-ettabromodifenil C12H3Br7O

68928-80-3

u oħrajn

273-031-2

u oħrajn

Etere tal-bis(pentabromofenil) (etere tad-dekabromodifenil; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

u oħrajn

214-604-9

u oħrajn

 

 

 

(a)  sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data tal-jum ta' qabel id-data fil-punt li ġej], 500 mg/kg

 

 

 

(b)  minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data ta' ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], 200 mg/kg jew, jekk ogħla, is-somma tal-konċentrazzjoni ta' dawk is-sustanzi fejn ikunu preżenti f'taħlitiet jew f'oġġetti, kif stabbilit fl-Anness I, ir-raba' kolonna, il-punt 2 għas-sustanzi etere tat-tetrabromodifenil, etere tal-pentabromodifenil, etere tal-eżabromodifenil, etere tal-ettabromodifenil u etere tad-dekabromodifenil."

Emenda

"Etere tat-tetrabromodifenil C12H6Br4O

40088-47-9

u oħrajn

254-787-2

u oħrajn

Is-somma tal-konċentrazzjonijiet ta' etere tat-tetrabromodifenil C12H6Br4O, etere tal-pentabromodifenil C12H5Br5O, etere tal-eżabromodifenil C12H4Br6O, etere tal-ettabromodifenil C12H3Br7O u etere tad-dekabromodifenil C12Br10O:

Etere tal-pentabromodifenil C12H5Br5O

32534-81-9

u oħrajn

251-084-2

u oħrajn

Etere tal-eżabromodifenil C12H4Br6O

36483-60

u oħrajn

253-058-6

u oħrajn

Etere tal-ettabromodifenil C12H3Br7O

68928-80-3

u oħrajn

273-031-2

u oħrajn

Etere tal-bis(pentabromofenil) (etere tad-dekabromodifenil; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

u oħrajn

214-604-9

u oħrajn

 

 

 

(a)  sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data tal-jum ta' qabel id-data fil-punt li ġej], 200 mg/kg

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina dak il-limitu ta' konċentrazzjoni u, meta xieraq u f'konformità mat-Trattati, għandha tadotta proposta leġiżlattiva biex dak il-valur jitbaxxa mhux aktar tard minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data ta' ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

 

 

 

(b)  imħassar

Emenda 12
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt d – tabella
Regolament (UE) 2019/1021
Anness IV – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

"Dibenżo-p-diossini u dibenżofurani poliklorurati (PCDD/PCDF) u bifenili poliklorurati simili għad-diossini (dl-PCBs)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  Il-limitu huwa kkalkulat bħala s-somma ta' PCDD, PCDF u dl-PCBs skont il-fatturi ta' ekwivalenza tossika (TEFs) stabbiliti fil-Parti 2, fit-tielet subparagrafu, fit-tabella, tal-Anness V."

Emenda

"Dibenżo-p-diossini u dibenżofurani poliklorurati (PCDD/PCDF) u bifenili poliklorurati simili għad-diossini (dl-PCBs)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   Il-limitu huwa kkalkulat bħala s-somma ta' PCDD, PCDF u dl-PCBs skont il-fatturi ta' ekwivalenza tossika (TEFs) stabbiliti fil-Parti 2, fit-tielet subparagrafu, fit-tabella, tal-Anness V."

Emenda 13
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt e – tabella
Regolament (UE) 2019/1021
Anness IV – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

"Eżabromoċiklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg"

Emenda

"Eżabromoċiklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

(a)  sa [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data tal-jum ta' qabel id-data fil-punt li ġej], 200 mg/kg

 

 

 

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina dak il-limitu ta' konċentrazzjoni u, meta xieraq u f'konformità mat-Trattati, għandha tadotta proposta leġiżlattiva biex dak il-valur jitbaxxa għal 100 mg/kg sa mhux aktar tard minn [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġobkom daħħlu d-data ta' ħames snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Emenda 14
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 2 – punt a – punt iv (ġdid)
Regolament (UE) 2019/1021
Anness V – Parti 2 – Tabella
Aċidu perfluworoeżan sulfoniku (PFHxS), l-imlieħ tiegħu u l-komposti relatati mal-PFHxS 50 mg/kg (PFHxS u l-imlieħ tiegħu), 2 000 mg/kg (komposti relatati mal-PFHxS).

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 59(4), ir-rabà subparagrafu (A9-0092/2022).

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Awwissu 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza