Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/0027(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0128/2022

Texte depuse :

A9-0128/2022

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/05/2022 - 8.4

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0131

Texte adoptate
PDF 114kWORD 42k
Marţi, 3 mai 2022 - Strasbourg
Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA): prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA *
P9_TA(2022)0131A9-0128/2022

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 3 mai 2022 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA (COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2022)0039),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9‑0053/2022),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9‑0128/2022),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să efectueze o evaluare a efectelor mecanismului de taxare inversă înainte de a prelungi din nou perioada sa de aplicare;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

5.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Ultima actualizare: 26 august 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate