Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/0027(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0128/2022

Predkladané texty :

A9-0128/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 03/05/2022 - 8.4

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0131

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Utorok, 3. mája 2022 - Štrasburg
Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH): predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH *
P9_TA(2022)0131A9-0128/2022

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. mája 2022 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2022)0039),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9‑0053/2022),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0128/2022),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby pred akýmkoľvek ďalším predĺžením obdobia uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti posúdila účinky tohto mechanizmu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

5.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia